Tổng hợp kịch bản giáo dục liêm chính cho học sinh

23 34 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 18:16

... chơi vấn qua tiểu phẩm giúp học sinh : - Mạnh dạn bày tỏ ý kiến trước tập thể lớp tính trung thực - Giáo dục học sinh có trách nhiệm thân - Giáo dục số kỹ sống cho học sinh : giao tiếp, lắng nghe,... kiệm Từ tơi giáo dục ý thức tiết kiệm cho học sinh: khơng tiết kiệm cho mà biết tiết kiệm cho người khác, tiết kiệm cho nhà trường, cho xã hội Hoạt động 3: Làm đồ chơi: Bông vụ HS tiểu học, lứa... học sinh đóng vai, rèn luyện thực hành kỹ ứng xử, bày tỏ thái độ Tập cho học sinh làm quen với vai diễn cách tự niên - Gây hứng thú ý cho học sinh - Tạo điều kiện làm phát triển óc sáng tạo cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kịch bản giáo dục liêm chính cho học sinh, Tổng hợp kịch bản giáo dục liêm chính cho học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay