GIÁO ÁN GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO HỌC SINH THPT

23 16 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 18:06

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT NGUYỄN NGỌC THĂNG BÀI DỰ THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO HỌC SINH TÊN BÀI GIẢNG BÀI HỌC VỀ LIÊM CHÍNH QUA CHÂN DUNG THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ Họ tên người thực hiện: Lê Thị Ngọc Hưng Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Thuộc tổ chuyên môn: Ngữ văn Phước long, tháng 4/ 2012 BÀI GIẢNG GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH  -  BÀI HỌC LIÊM CHÍNH QUA CHÂN DUNG THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức Biết học liêm qua tác phẩm “ Thái sư Trần Thủ Độ” học thẳng thắn, trung thực biết phục thiện, học lối sống chí cơng vơ tư, thực pháp luật, việc chống tệ nạn hối lộ đồng thời sống có lí tưởng, ước mơ có trách nhiệm người công dân đất nước Kĩ - Rèn luyện nhân cách, đạo đức qua câu chuyện Thái sư Trần Thủ Độ - Vận dụng nội dung giáo dục với thực tiễn - Biết điều chỉnh thân qua học Tư tưởng tình cảm - Gíao dục nhân cách đạo đức học sinh qua chân dung lịch sử - Kính trọng, yêu mến tính cách tốt đẹp cao người thời xưa II THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC Chuẩn bị - Giáo viên: Đã chuẩn bị phần kịch - Hoc sinh: Phần kịch học thuộc Hình thức tổ chức - Sân khấu hóa tác phẩm văn học diễn lại.( chương trình ngữ văn 10- tập 1) - GV phân vai cho HS theo nội dung kịch tái - GV người đóng vai trò người khái quát, chốt lại ý nghiã giáo dục người đưa lời nhận xét phản biện với HS khác vai khán giả Tóm tắt nội dung giảng Học sinh diễn lại câu chuyện Thái sư Trần Thủ Độ câu chuyện thơng qua hành động, lời nói tái lại tích cách, người Trần Thủ Độ giáo viên nhận xét tổng kết qua học sinh tự nhận ý nghĩa giáo dục liêm thơng qua nhân vật với học gần gũi đời sống gắn liền với việc tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống hình thành nhân cách học sinh ngày Hiệu sau buổi học Giáo viên yêu cầu học sinh viết cảm nhận nhân vật Trần Thủ Độ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp: Tổ chức lớp, chia lớp theo hình thức buổi hoạt động Giới thiệu Qua“ Đại Việt sử kí tồn thư” thấy chân dung Trần Quốc Tuấn, tiết học biết thêm Thái sư Trần Thủ Độ nhân vật có nhiều ý kiến khác lịch sử qua kịch ngắn với câu chuyện Thái Sư Trần Thủ Độ Tổ chức hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG HS Hoạt động 1: Tìm hiểu học tính thẳng thắn, trung thực biết phục thiện * Tổ chức thực 1: HS diễn theo phân vai cảnh “Xử người hặc tội” - HS1: vai người hặc - HS2: vai Trần Thủ Độ - HS3: Người dẫn chuyện HS3: Người dẫn chuyện nói: Giáp tí, năm thứ bảy Mùa Xn tháng giêng Thái sư Trần Thủ Độ chết( 71 tuổi) ; truy tặng thượng phụ Thái sư Trung Vũ Đại Vương Thủ Độ khơng có học vấn, tài lược người, làm quan triều Lí người suy tôn Thái Tông lấy thiên hạ, nhờ mưu sức Thủ Độ cả, nước nhà phải nhờ cậy, quyền vua Bấy có người hặc, vào mắt Thái Tơng, khóc nói HS1: người hặc nói - Bệ hạ trẻ thơ mà Thủ Độ quyền vua, xã tắc sao? Vua xa giá đến nhà Thủ Độ đem người hặc theo vua đem lời người hặc nói tất cho Thủ Độ biết Thủ Độ trả lời HS2: Trần Thủ Độ nói - Đúng lời người nói Rồi lấy tiền lụa thưởng cho * Mục tiêu : Giúp HS rèn luyện đạo đức qua câu chuyện thể nhân cách Trần Thủ Độ HOẠT ĐỘNG GV I Bài học tính thẳng thắn, trung thực biết phục thiện Hoạt động 2: Tìm hiểu học lối sống chí cơng vơ tư * Tổ chức thực 2: HS diễn theo phân vai cảnh 2: “Xử tên lính canh thềm cấm” - HS1: vai tên quân hiệu - HS2: vai Trần Thủ Độ - HS3: vai Linh Từ Quốc Mẫu - HS4: Người dẫn chuyện HS4: Người dẫn chuyện nói : II Bài học lối sống chí cơng vơ tư Bản lĩnh thẳng thắn, trung thực biết phục thiện đồng thời trọng người trung thực Cử khích lệ cấp trung thực, dũng cảm vạch tội lỗi, sai lầm người khác, dù cấp Bài học rút từ nhân cách Trần Thủ Độ - Dám thẳng thắn hành vi sai trái cá nhân họ làm sai mà điển hình phạm vi lớp học - Hiện việc học sinh gian lận thi cử nhiều qua chân dung Trần Thủ Độ giáo dục cho học sinh tính trung thực sống mà thực thi cử - Đồng thời giáo dục học sinh biết có hành vi sai trái phải biết nhận lỗi có trách nhiệm với hành vi sai trái  Thẳng thắn, trung thực biết phục thiện phẩm chất quan trọng cần có người học sinh giúp em hòan thiện nhân cách lối sống có tích cách em người yêu mến Chí công vô tư, nghiêm minh thực pháp luật, khơng thiên vị người thân, khuyến khích người giữ nghiêm phép nước, dù làm ảnh hưởng đến người thân Qua giáo dục cho học sinh - Giáo dục cho học sinh có quan niệm sống Linh Từ Quốc Mẫu có lần ngồi kiệu qua thềm cấm, người quân hiệu ngăn lại không cho Về nhà, khóc bảo Thủ Độ rằng: HS3: Linh Từ Quốc Mẫu nói : - Mụ vợ ông mà bọn khinh nhờn đến HS4: Người dẫn chuyện nói : Thủ Độ giận, sai bắt Người quân hiệu bị chết Khi đến nơi Thủ Độ vặn hỏi trước mặt Anh ta đem thực trả lời - HS1: vai tên quân hiệu Bẩm thái sư biết thềm cấm không vào HS2: Trần Thủ Độ nói : - Người chức thấp mà biết giữ phép thế, ta trách nữa? HS4: Người dẫn chuyện nói : Bèn lấy tiền lụa ban thưởng cho cho * Mục tiêu : Hình thành lối sống quan niệm sống cho học sinh Hoạt động : Tìm hiểu học chống tệ nạn hối lộ đồng thời sống có lí tưởng, ước mơ niên ngày * Tổ chức thực 3: HS diễn theo phân vai cảnh « Cái giá chức câu đương » - HS1: vai người xin chức câu đương - HS2: vai Trần Thủ Độ - HS3: Người dẫn chuyện - HS4: Khán giả HS3: Người dẫn chuyện nói : Thủ Độ trình duyệt sổ hộ khẩu, Quốc Mẫu xin người làm chức câu đương Thủ Độ gật đầu biên lấy tên người Khi xét duyệt đến xã nọ, hỏi tên đâu Người mừng, chạy đến Thủ Độ nói: HS2: Trần Thủ Độ nói : - Ngươi có cơng chúa xin cho làm câu đương, khơng ví người câu đương khác được, phải chặt ngón chân để phân biệt HS3: Người dẫn chuyện nói : Tên kêu van xin thôi, hồi lâu tha cho; từ sau không dám tới nhà thăm riêng đắn; sống có ý thức, có trách nhiệm - Giúp học sinh thấy việc làm sai trái dám việc làm sai trái Tránh việc sợ ảnh hưởng liên lụy thân mà không dám sai người khác lối sống ích kỉ nghĩ đến lợi thân - Giáo dục học sinh sống phải biết thực pháp luật ( ví dụ an tồn giao thơng, thực tốt nội quy nhà trường,…)  Qua nhân cách Trần Thủ Độ: Lối sống chí cơng vơ tư, liêm thực pháp luật, giúp học sinh tự rèn luyện thân, trao dồi nhân cách điều làm cho người kính trọng III Bài học chống tệ nạn hối lộ đồng thời sống có lí tưởng, ước mơ Một lần Trần Thủ Độ chứng tỏ chí cơng vô tư, kiên trừ trị nạn chạy chức, chạy quyền đút lót, hối lộ, dựa dẫm thân thích, giữ công cho pháp luật Qua ta giáo dục cho học sinh thấy - Sự sai trái việc chạy chức, chạy quyền đút lót, hối lộ mặt cơng bằng, tính nghiêm minh pháp luật cơng lí mặt khác thiệt hại đến thân phải nhận thấy hành vi hồn tồn sai trái khơng nên làm - Giáo dục học sinh biết làm việc phải dựa vào lực thân, cố gắng học tập trao dồi tri thức đừng dựa dẫm vào người thân hay mối quan hệ thân thích để có chức quyền dựa vào để tiến thân - Rèn luyện cho học sinh tính chăm siêng học tập, thường xuyên trao dồi đạo đức, phẩm chất, lực tính cách để tự hồn thiện - Từ giúp em hiểu ước mơ lí tưởng sống niên ngày nay: Giúp em hình thành ước mơ tương lai đường lập nghiệp tri thức hình thành em lí tưởng sống đất nước * Mục tiêu : Giúp học sinh nhìn nhận vấn đề  Tệ nạn nhận hối lộ, dựa vào người thân để tiến theo quan điểm cá nhân giúp em có ước thân để có chức quyền theo kiểu “con ơng mơ lí tưởng sống cháu cha” Phải cho học sinh thấy hành vi sai trái từ giúp em hiểu Hoạt động : Tìm hiểu học trách vai trò tri thức đời sống nhiệm người công dân đất nước * Tổ chức thực 4: HS diễn theo phân vai IV Bài học tinh thần trách nhiệm người cảnh « An Quốc hay thần »? công dân đất nước - HS1: vai nhà vua - HS2: vai Trần Thủ Độ Ơng nghĩ đến quốc gia trọng, có tầm nhìn xa - HS3: Người dẫn chuyện trơng rộng, lo lắng ổn định triều đình Qua HS3: Người dẫn chuyện nói: giáo dục cho học sinh ý thức Thái Tông muốn cho người anh Trần - Trách nhiệm công dân đất nước: Thủ Độ An Quốc làm tướng làm việc biết suy nghĩ đến lợi ích chung HS1: vai nhà vua người, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên - Nay ta phong An Quốc làm tướng nghĩ hàng đầu Đấu tranh chống lại đối tượng hành vi sai trái ảnh hưởng đến quốc gia dân HS2: Trần Thủ Độ nói : tộc, tư tưởng xuyên tạc ảnh hưởng đến - An Quốc anh thần, hiền thần xin đường xây dựng chủ nghĩa nước ta nghỉ việc, cho thần hiền An - Trách nhiệm học sinh mối quan Quốc khơng nên cử An Quốc Nếu anh em hệ làm tướng việc triều sao? + Với nhà trường: Giáo dục cho học sinh ý thức trường học lớp học “ngôi nhà thân thiện” phải có trách nhiệm vây dựng chung ví dụ xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp; có ý thức bảo vệ tài sản chung nhà trường, + Với bạn bè: Giúp học sinh thấy vai trò bạn bè đời sống học tập không đồng nghĩa với việc “kết bè kết phái” hay “băng nhóm”gây ảnh hưởng việc đồn kết * Mục tiêu : Hình thành tinh thần trách lớp mà nghiêm trọng gây sai nhiệm học sinh lầm đáng tiếc từ em  Tầm quan trọng cá nhân việc phát triển đất nước, ý thức trách nhiệm thân mối quan hệ từ dức học tập trao dồi tri thức, hình thành ý thức sống có trách nhiệm IV CỦNG CỐ - Xem lại tính cách nhân vật Trần Thủ Độ qua câu chuyện - Giáo viên yêu cầu học sinh viết cảm nhận nhân vật Trần Thủ Độ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT NGUYỄN NGỌC THĂNG Phước Long, ngày tháng năm 201 BÀI DỰ THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO HỌC SINH TÊN BÀI GIẢNG SỐ TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG LỚP 10 – NHỮNG BÀI HỌC GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH VÀ Ý NGHĨA ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Literature GRADE 10 LESSONS INTEGRITY EDUCATION ORIENTATION AND POSITIVE IMPLICATIONS FOR STUDENT ETHICAL TRAINING Họ tên người thực hiện: Tổ môn Văn Năm học: 2011-2012 Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Địa chỉ: Ấp 7, Phước Long, Giồng Trôm, Bến Tre Đối tượng, phạm vi: Học sinh lớp 10 tác phẩm văn chương tiêu biểu có liên quan đến giảng chương trình Ngữ Văn 10 BÀI GIẢNG GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH (Hoạt động ngồi lên lớp)  TÊN BÀI GIẢNG: TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG LỚP 10 – NHỮNG BÀI HỌC GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH VÀ Ý NGHĨA ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Mục tiêu cần đạt giảng: 1.1 Về kiến thức: giúp học sinh Nắm bắt học giáo dục liêm qua số tác phẩm văn học chương trình Ngữ Văn lớp 10 (Văn học dân gian, Văn học trung đại) như: tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, sống giản dị tiết kiệm, chuộng lẽ phải, không thỏa hiệp với hành vi hối lộ để trục lợi cho thân, … 1.2 Về kỹ sống: giúp học sinh - Biết phân biệt sống liêm khơng liêm - Biết tự rèn luyện nhân cách đạo đức để thân sống liêm - Vận dụng học liêm thực tế đời sống, học tập, lao động, … để trở thành học sinh – niên tốt - Biết đấu tranh chống lại hành vi chưa liêm 1.3 Về thái độ: Học sinh có hứng thú với học, thấy cần thiết giá trị giáo dục học, tâm trở thành người liêm Cách đánh giá hiệu hoạt động - Học sinh viết thu hoạch 100% học sinh tự rút học cho - Học sinh biết xử lí tốt tình thực tế - Tập thể học sinh có tiến đạo đức: không vi phạm nội quy nhà trường, biết sống trách nhiệm hơn, khơng gây đồn kết nội bộ, không gian lận thi cử, … Chuẩn bị: 3.1 Về phía học sinh: - Đọc lại số tác phẩm: Tam đại gà, Nhưng phải hai mày, Tỏ lòng, Cảnh ngày hè, Nhàn - Chuẩn bị tiểu phẩm: sân khấu hóa lại văn “Tam đại gà” - Suy nghĩ phương án cho tình huống: Nếu em Bao Cơng em xử lại vụ án Nhưng phải hai mày 3.2 Về phía giáo viên: Trao đổi trước với lớp hoạt động thực dạy Chuẩn bị số tình thực tế mà học sinh gặp phải Chuẩn bị nội dung cho học sinh viết thu hoạch Tiến trình bước thực 4.1 Ổn định tổ chức lớp (Bố trí lớp học hình chữ U) 4.2 Cử thư kí, Hội đồng phản biện GV làm người phản biện thứ 4.3 Giới thiệu học: Thực tế gần cho thấy, nhiều hệ niên Việt Nam người giàu nhiệt huyết lí tưởng Nhưng bên cạnh đó, tuổi trẻ nhiều bồng bột chưa giáo dục đến nơi đến chốn nên khơng niên sẵn sàng thỏa hiệp với xấu để trục lợi cho thân Hơn nữa, biết căm ghét giả dối, thiếu trung thực, tham nhũng, hối lộ, vơ cảm, … tình định, họ thực hành vi Sự tuột dốc mặt đạo đức niên có ảnh hưởng xấu đến phát triển đất nước Cần phải gióng lên hồi chng cảnh báo Ngay từ bây giờ, điều cấp thiết phải giáo dục niên thấu hiểu, tin yêu giá trị học liêm 4.4 Nội dung học: Hoạt động GV & HS *Hoạt động 1: Tìm hiểu học tính trách nhiệm qua hai tác phẩm: Tỏ lòng, Cảnh ngày hè -Mục tiêu 1: Nhận học tính trách nhiệm -Tổ chức thực hiện: +GV: Trong tác phẩm đây, tác phẩm thể tính trách nhiệm người: Nhàn, Tỏ lòng, Cảnh ngày hè, Độc Tiểu Thanh kí, Cảm xúc mùa thu? +HS: Dựa theo nhận định mà trả lời ->GV nhận xét, đưa đáp án +GV: Em thuyết trình nội dung tính trách nhiệm hai Tỏ lòng, Cảnh ngày hè? +HS: Bước lên phía trình bày cảm xúc Mức độ cần đạt I/ BÀI HỌC VỀ TÍNH TRÁCH NHIỆM -Tỏ lòng Cảnh ngày hè mang đến cho người đọc học tính trách nhiệm người + Trách nhiệm công dân đất nước: kiên cường bảo vệ giữ gìn tấc đất quê hương, sẳn sàng chiến đấu, hi sinh cho nghiệp cứu nước, lập công đền nợ nước (Tỏ lòng), canh cánh lòng yêu nước, lo cho dân (Cảnh ngày hè) + Trách nhiệm với thân: khơng chấp nhận lối sống tầm thường, ích kỉ, cá nhân, phân đấu trở thành người có ích, sống có lí tưởng (Tỏ lòng) -Tính trách nhiệm học sinh +Đối với cộng đồng: tham gia hoạt động lợi ích cộng đồng, giúp đỡ người gặp khó khăn tùy sức mình, … -Mục tiêu 2: Học sinh nhận thức rõ tính +Đối với nhà trường: tuân thủ tốt nội qui nhà trách nhiệm trường, chia sẻ với tập thể công việc -Tổ chức thực hiện: chung, … +GV: Học tập theo gương người xưa, em +Đối với gia đình: đỡ đần cha mẹ cơng việc rút học tính trách nhiệm cho mình? nhà, góp phần xây dựng kinh tế gia đình, … +HS:Chia nhóm thảo luận theo +Đối với thân: chăm học tập để mau gợi ý tính trách nhiệm cộng đồng, tiến bộ, thường xuyên trau dồi đạo đức, khơng nhà trường, gia đình thân dựa dẫm vào người khác, có lập trường, … ->Đại diện nhóm trình bày, thư kí tổng hợp, GV nhận xét, khích lệ, chốt ý -Tính trách nhiệm cần thiết cho học sinh Nếu sống vô trách nhiệm làm việc thất bại, khơng tin tưởng giao nhiệm vụ, -Mục tiêu 3: Học sinh biết phê phán thói vơ thân chậm tiến bộ, … trách nhiệm -Tổ chức thực hiện: +GV: Nếu sống vơ trách nhiệm gây hậu gì? Hãy vài biểu hiện? +HS: Trả lời dựa chứng kiến nghe thấy ->GV nhận xét, chốt ý Ví dụ: Cần phê phán hành vi như: trốn lao động, thoái thác trách nhiệm làm điều sai trái, khơng tham gia hoạt động lớp, học tập theo kiểu “nước chảy bèo trơi” *Hoạt động 2: Tìm hiểu học tính trung thực, giản dị, chống nạn hối lộ qua ba tác phẩm: Tam đại gà, Nhàn, Nhưng phải hai mày -Mục tiêu 1: Học sinh biết khinh ghét lối sống giả dối để luôn sống trung thực -Tổ chức thực hiện: +HS: Diễn lại tiểu phẩm Tam đại gà gồm vai: thầy đồ, học trò, thổ cơng, chủ nhà theo văn sách giáo khoa (có thể sáng tạo thêm miễn hợp lí) +GV: Nhận xét thành cơng hạn chế em Sau đặt vấn đề để em suy nghĩ: Truyện phê phán thói hư tật xấu người? Hậu sao? +HS: Suy nghĩ trả lời ->GV nhận xét +GV: Trên thực tế, có nhiều bạn học sinh muốn đạt điểm cao mà sẵn sàng gian lận thi cử (chép bạn, sử dụng “phao”, …) thân lười học học Em suy nghĩ hành động trên? Em khuyên nhủ giúp đỡ bạn nào? +HS: Suy nghĩ trả lời ->GV nhận xét, chốt lại học tính trung thực -Mục tiêu 2: Xây dựng học sinh lối sống giản dị, không tham lam, chống nạn hối lộ -Tổ chức thực hiện: +GV: Hãy so sánh hai tác phẩm Nhưng phải hai mày (Văn học dân gian) Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm) để khác thái độ người đồng tiền? Em chọn quan niệm làm phương châm sống cho mình? Vì sao? +HS: Suy nghĩ trả lời ->GV nhận xét, định hướng cho HS suy nghĩ đắn +GV: Nếu em Bao Công, em xử lại vụ án Nhưng phải hai mày nào? +HS: Nếu không đưa cách xử phải nói mục đích xử lại (vì tình huồng khó) +GV: Nếu có cách trả lời hợp lí động viên, khích lệ hình thức -> GV đưa hình thức xử Bao Cơng cốt làm II/ BÀI HỌC VỀ TÍNH TRUNG THỰC, GIẢN DỊ, CHỐNG NẠN HỐI LỘ -Về tính trung thực: +Nhân dân ta từ xưa lên tiếng châm biếm, phê phán giả dối, thiếu trung thực người.Truyện cười Tam đại gà chế giễu người dốt nát, không chịu học hỏi lại khéo che đậy, giấu diếm nó, đến dốt lộ thành trò cười cho thiên hạ +Trong đời sống học đường ngày nay, học tập, thi cử, … nên đẩy lùi nạn gian lận, thiếu trung thực ảnh hưởng xấu đến q trình học tập tương lai bạn học sinh Cần giúp học sinh nhận hạn chế mình, khiêm tốn, siêng học hỏi Sau đó, giúp họ lấp lỗ hỏng kiến thức để tiến từ từ =>Tính trung thực cần thiết học tập, đời sống, quan hệ xã hội Nếu sống gian dối, giả trá, lường gạt thiệt hại cho thân, tự đẩy vào bi kịch -Về lối sống giản dị chống nạn hối lộ: +Tác phẩm Nhưng phải hai mày lời trích nghiêm khắc quần chúng bình dân tình trạng quan lại tham lam nhận hối lộ làm cơng bằng, nghiêm minh luật pháp, người dân đút lót để giành cơng lí phía mình.->quan niệm đồng tiền cán cân cơng lí->quan niệm sai lầm +Bài thơ Nhàn đề cao cách sống giản dị, bình dân, khơng cầu xa hoa, khơng bon chen tranh giành địa vị, lợi lộc, biết khinh phú quý sống giả tạo -> quan niệm nhân cách người cao thứ vật chất->quan niệm đắn bật ý: trừng trị bọn tham quan, giữ nghiêm minh luật pháp, giúp dân nghèo khơng suy nghĩ sai lệch +GV: Từ câu chuyện trên, em rút học cho mình? +HS: Nêu lên cảm nhận thân *Hoạt động 3: Mục tiêu Tổng kết học -Tổ chức thực hiện: +GV: Đưa học sinh vào tình thực tế Nếu em xử lí tốt xem học thành cơng Ví dụ: Trên đường học, em gặp bé gái mải rong chơi ngồi đường nên bất cẩn bị tai nạn giao thông Lúc đó, em chứng kiến tai nạn thấy tài xế gây tai nạn bỏ chạy, khơng có cha mẹ bé gái Em làm dừng lại cứu bé gái em bị trễ kiểm tra tiết bé gái người dưng +HS: Suy nghĩ trả lời ->GV khuyến khích hành động dừng lại cứu bé gái học sinh thể trách nhiệm cộng đồng lẽ sống tình thương người +GV: Tổng kết nhận xét tiết học =>Bài học liêm yêu cầu phải biết sống giản dị (tức lối sống sạch, cao), không tham lam, không thỏa hiệp với hành vi hối lộ nhằm trục lợi cho thân 4.5 Củng cố học: GV cho học sinh viết thu hoạch với vấn đề: Em đặt cho hành động để thực học liêm tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, lối sống giản dị khơng thỏa hiệp với xấu? TĨM TẮT Bài giảng tập trung khai thác khía cạnh giáo dục liêm tác phẩm văn chương chương trình Ngữ Văn 10 Hầu hết chúng mang đến học thiết thực, gần gũi cho học sinh trung học phổ thông Bài giảng chia thành hoạt động Thứ tìm hiểu học tinh thần trách nhiệm Thứ hai tìm hiểu học tính trung thực, sống giản dị, khơng thỏa hiệp với nạn hối lộ để trục lợi cho thân Cuối trang bị cho học sinh kĩ xử lí tình thực tế Để đảm bảo em nắm học, giáo viên cho học sinh làm thu hoạch Mục đích thu hoạch giúp em đề cho kế hoạch hành động để thực học liêm Mục tiêu cao giảng giúp học sinh hình dung sống liêm chính, ý nghĩa việc rèn luyện đạo đức thân học sinh Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Bài tham dự tích hợp liêm mơn GDCD BÀI 11: MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC ( NGHĨA VỤ VÀ LƯƠNG TÂM ) Lời nói đầu : Việc cung cấp tri thức cho người tương đối dễ dàng để hình thành nhân cách cho HS vấn đề không đơn giản, phải trình giáo dục lâu dài, cần có thời gian để xem xét , nhận định cách ứng xử trưởng thành cá nhân sống đến kết luận chung Đặc biệt với học sinh cấp 3, hệ trẻ bước trưởng thành dần bước bước chân tự lập vào sống, hạt nhân thúc đẩy cản trở trình phát triển đất nước ( Bởi lứa tuổi có đổi thay về tâm sinh lý nhận thức dần chắn trước cám dỗ sống đời thường, tâm tánh dễ xao động , suy nghĩ sai hành động sai điều tất nhiên khơng thể chối cãi ) Khi rời trường THPT tương lai em theo nhiều ngã rẽ khác đời dù vai trò cương vị việc giữ gìn nhân cách đạo đức điều thiếu tánh chân thật thẳng thắn người Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói : “ Người không liêm không súc vật ”…Hơn lúc hết, giai đoạn trước biến đổi đa dạng, phong phú sống nhân cách người dễ chao đảo việc giáo dục tính liêm khiết cần thiết có vai trò quan trọng thông qua giảng tác động thường xuyên ý tưởng giáo viên góp phần ngăn ngừa, hạn chế sa đà nhân cách đạo đức học sinh mục tiêu mà cần bàn BÀI 11 : MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC ( TIẾT) TiếT I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS cần đạt được: 1.Về kiến thức - Hiểu nghĩa vụ, nhân phẩm, danh dự hạnh phúc - Hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ mà đạo đức xã hội đặc cho người.Từ có nhận thức đạo đức cá nhân có ý thức bồi dưỡng đạo đức 2.Về kỹ - Đánh giá cách khoa học tượng đạo đức xã hội - Đánh giá hành vi đạo đức diễn sống hàng ngày 3.Về thái độ - Biết tơn trọng giữ gìn giá trị chuẩn mực đạo đức mới,tiến - Có ý thức tự giác thực hành vi thân theo giá trị, chuẩn mực sống Phương pháp tài liệu phương tiện hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp thuyết trình,diễn giảng - Phương pháp nêu vấn đề đàm thoại, phương pháp thảo luận nhóm Ngồi phương tiện lớp học thường có như: - SGK, sách GV GDCD lớp 10 - Ca dao, tục ngữ-truyện, tranh ảnh liên quan đến học - GV chuẩn bị số giấy khổ to ghi số câu hỏi trắc nghiệm để HS nhận biết sai II HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Vào lớp: a Ổn định tổ chức b Kiểm tra cũ: Câu hỏi: * Đạo đức pháp luật có giống khác ? * Đạo đức có vai trò cá nhân gia đình xã hội? HS phát biểu theo danh sách Lớp ý kiến GV nhận định ý kiến cho điểm Giảng : Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung GV GIỚI THIỆU BÀI Đạo đức học bao gồm phạm trù bản: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc, thiện ác.Trong khuôn khổ trình bày SGK, học số phạm trù, trình bày vấn đề chung đơn giản hóa NGHĨA VỤ: - GV: Sử dụng phương pháp nêu vấn đề giúp HS hiểu nội dung học - GV: Cho HS trao đổi VD SGK - GV: Nhận xét kết luận + Nghĩa vụ phản ánh mối quan hệ đạo đức đặt biệt cá nhân với cá nhân cá nhân với xã hội + Nghĩa vụ nét đặc trưng đời sống người, khác với vật quan hệ với sở GV: Cho HS trao đổi tiếp VDvà phân tích câu nói: “ Cha mẹ nuôi biển hồ lai láng Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày ” 1.Nghĩa vụ: a) Nghĩa vụ ? Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung GD : Tấm lòng u thương cha mẹ với khơng bờ bến Tuy nhiên, trước lỗi lầm cha mẹ phải thằng thắn trách phạt theo mức độ để giúp hiểu điều chỉnh hành vi không nên che dấu lỗi lầm cho dù sai phạm nhỏ Nghĩa vụ cha mẹ nuôi dạy, thiếu hai khơng thành nghĩa vụ Nghĩa vụ ln có tác động từ hai chiều “ Cha mẹ nuôi biển hồ lai láng Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày ” * Cha mẹ thương yêu quan tâm, bênh vực bảo vệ con… * Con kính trọng thương mến cha mẹ phải giữ thể diện cho cha mẹ… HS rút học thân từ nghĩa vụ học tập: KT không lật bùa , phải thành thật nhận lỗi lầm lỗi, học phải đến lớp, không lừa tiền cha mẹ học thêm lại chơi… - HS phát biểu Gv : Nêu câu hỏi: Các loại nghĩa vụ mà biết : * Có loại nghĩa vụ bản? VD • Nghĩa vụ đạo lý: nghĩa minh họa ? vụ mang tính tự Gv: chấn chỉnh suy nghĩ sai sót * Khái niệm: nguyện Nghĩa vụ trách nhiệm cá nhân nhu cầu lợi ích chung cộng đồng, xã hội Gv: Vậy nghĩa vụ gì? Vd : cha mẹ ni , ni cha mẹ lúc tuổi già • Nghĩa vụ pháp lý : nghĩa vụ mang tính bắt buộc Vd: Nếu vi phạm luật giao thông phải nhận lỗi chấp nhận chịu phạt… - Kinh doanh ăn uống không đảm bảo chất lượng gây ngộ độc thực phẩm phải bồi thường - Nam đến tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, bảo vệ tổ quốc - HS phát biểu - Cả lớp ghi Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung 2.LƯƠNG TÂM : Trong sống, người có đạo đức ln tự xem xét , đánh giá mối quan hệ thân người xung quanh với xã hội sở đánh giá hành vi mình, cá nhân tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức Đó lương tâm Lương tâm Tìm hiểu khái niệm lương tâm GV cho HS đọc câu chuyện SGK * Cảm giác hối hận A ? Nó tác động đói với đời sống người ? - Lương tâm: lực tự đánh giá điều chỉnh hành vi đạo đức thân mối quan hệ với người khác xã hội GV nhận xét.cảm giác hối hận A gọi lương tâm Đó trừng phạt mặt tinh thần , tiếng nói lương tri, đạo đức làm cho người sống trăn trở khó xử buộc người phải điều chỉnh hành vi khơng dễ dẫn đến tổn hại tình cảm người xung quanh * Vậy lương tâm ? GV nhấn mạnh vấn đề nêu khái niệm * Vậy lương tâm tồn trạng thái ? Nêu VD ? GV đánh giá, bổ sung kết thúc vấn đề: * Trạng thái thản lương tâm : GV kể câu chuyện 15/11/2011 Bến Lức - Long An Gv khẳng định vấn đề rút học Cuộc sống mưu sinh đầy thiếu thốn nhân cách người khó gìn giữ trước sức mạnh đồng tiền, Con người ta sống đời a Lương tâm ? * Khái niệm lương tâm: - Hai trạng thái lương tâm: * Lương tâm thản: Giúp người tự tin phát huy tính tích cực hành vi * Lương tâm cắn rứt: giúp cá nhân điều chỉnh hành cho phù hợp yêu cầu xã hội thiếu thốn nhiều thứ thiếu thứ quan trọng đạo lý làm người , mà lương tâm mấu chốt quan trọng lương tâm liên hệ chặt chẽ với ý thức nghĩa vụ đạo đức cá nhân Khi người làm điều tốt lành có ích cho người khác đem lại cảm giác vui sướng, họ cảm thấy an ủi sống ý vị dây cảm giác thản lương tâm Ngược lại với cảm giác thản : * Trạng thái cắn rứt lương tâm: Trong đời cá nhân, không dám khẳng định chưa lần lầm lỗi, khơng lần bị tâm tư giày xéo từ sơ sót thân Gv kể cho hs nghe câu chuyện: Con xin lỗi bố ! GV giáo dục : Chúng ta quan tâm, lo lắng gây tổn thương sẵn sàng nhận lỗi với bạn, người yêu cách mạnh mẽ lo sợ người khơng hài lòng cách ứng xử , có nói lên lời xin lỗi với bậc sinh thành dù có nhiều lỗi lầm phải chằng nghịch lý Vậy phải điều chỉnh trước muộn nhân vật tình trên, phải mạnh dạn nhận lỗi chân thành bao dung tha thứ đặc biệt với người thân Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung GV vấn đáp : * Nguyên nhân làm người ta cắn rứt lương tâm bắt nguồn từ đâu ? * Khi phạm sai lầm có nên nhìn nhận hay chối bỏ ? Vì ? Gv tổng hợp ý kiến Giáo dục : phạm sai lầm, vấn đề cá nhân tự đánh giá ( sai phạm thân) nào, Cômenxki ( nhà giáo dục người Nga) nhận định : “ Những điều sơ xuất ( không cố ý ) không hạ thấp giá trị người nên bạn đừng từ chối lỗi lầm mà thú nhận nó.” Khi cá nhân có ý thức hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nhân phẩm bị tổn thương thường phát sinh tình cảm hối hận, buồn bực đau khổ…tức giận xấu hổ với người khác Tình cảm hối hận xảy sau phạm sai lầm Đối với sai lầm nghiêm trọng dù hối hận khơng thể cứu vãn tình thường đẩy người rơi vào trạng thái đau khổ dù tình cảm hối hận có mặt tích cực giúp người ta ngăn ngừa không tái phạm sai lầm Gv nêu câu hỏi: * Em có nhận xét câu nói nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại: “ Tính tự nhiên thắng tập tục, lý trí chiến thắng dục vọng, lòng tin chiến thắng số mệnh, lương tâm thắng nỗi lo sợ Bởi lẽ không trút nỗi lo sợ cách thản người có lương tâm sạch.” Hoạt động thầy Hs trình bày ý kiến cá nhân Mấy đời không mắc phải sai lầm người ta thường nói : “ Thánh nhân có sai ” Tất người trình sống với biết mối quan hệ phức tạp tránh sai lầm từ nhiều nguyên nhân, nhiều lý do: vơ ý , trình độ thấp, lực kém, chưa có kinh nghiệm, khí chất nóng nảy, hành vi manh động …khi người phạm lỗi lầm, người ta phải đối điện với hai án phán xét : tồ án hữu hình tuyên phạt năm, thời gian chịu phạt qua đi… tồ án lương tâm khơng tha thứ vơ hình đoạ đày người suốt đời, làm người sống mặc cảm bất an - HS nêu nhận định câu nói - Lớp ý kiến điều chỉnh suy nghĩ lệch lạc Hoạt động trò Nội dung GV vấn đáp : * Một số trường hợp cá nhân khơng biết điều chỉnh hành vi ( không ăn năn cắn rứt lương tâm) thường xuyên điều ác gọi kẻ gì? * Nếu gặp trường hợp ứng xử nào? Nêu VD? Hs nêu ý kiến Đây kẻ vô lương tâm Xã hội bao dung tha thứ cho người biết ăn năn sám hối thật Nhưng biết lỗi mà không sửa lỗi khơng thể tha thứ câu nói Đức Khổng Tử : “ Biết lỗi mà không sửa lỗi lầm lỗi.” Gv nêu nhận xét ý kiến học sinh Gv chuyển ý Lương tâm thản điều mong muốn tất song sống đời thường sống mưu sin người ta quên tính chân thật để trở thành người có lương tâm thật điều dễ dàng * Vậy phải để trở thành người có lương tâm ? GV chấn chỉnh kết luận học: Lương tâm đặc trưng đời sống đạo đức người Nhờ có lương tâm tốt đẹp trì phát triển Do đó, sống khơng đòi hỏi cá nhân khơng có lương tâm mà phải biết giữ gìn lương tâm Ai người có lương tâm ngủ vùi theo cảm xúc , cám dỗ… lương tâm thức dây biết tác động cách, điều quan trọng người phải điều chỉnh lương tâm thức dậy kịp thời q trễ khơng hội quay trở lại xã hội loại bỏ người phi nhân tính khỏi mơi trường tràn đầy tình người Đây điều quan trọng sống người Vd : Đói lấy tiền người khác mua đồ ăn lần tha thứ nhiều lần lặp lại khơng thể tha lương tâm chai sạn ( tiền mà hoang mang lo lắng kẻ lấy cắp lại hững hờ vô tư ) chống lại quan điểm ăn cắp quen tay, giết người không gớm tay ( sai lại tiếp tục sai ) HS phát biểu theo SGK b) Làm để trở thành người có lương tâm * Đối với người: - Thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức theo quan điểm tiến bộ, cách mạng tự giác thực hành vi để biến ý thức đạo đức thành thói quen đạo đức - Thực đầy đủ nghĩa vụ thân cách tự nguyện Phấn đấu trở thành công dân tốt, người có ích cho xã hội - Bồi dưỡng tình cảm sáng, đẹp đẽ mối quan hệ người người cao thượng, bao dung nhân * Đối với HS: - Tự giác thực nghĩa vụ HS - Ý thức đạo đức, tác phong, ý thức kỉ luật - Biết quan tâm giúp đỡ người khác - Có lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội 3.Củng cố: GV: Cho HS làm tập củng cố (GV ghi lên bảng phụ giấy khổ to) 1.Sắp xếp yếu tố cột A tương ứng với cột B A B Trẻ em học Kinh doanh hành hóa Sống tự do-hạnh phúc Chăm sóc yêu thương a Đóng thuế b Trường học thầy giáo c Cha mẹ nuôi d Bảo vệ Tổ quốc + Phân tích rõ trạng thái lương tâm tình sau nói rõ thái độ em nào? Tại ngã tư đường phố cụ già chống gậy qua đường bị ngã * Người A: Nhìn thấy thẳng * Người B: Giúp đỡ tận tình * Người C: Chế nhạo người B -HS: Lên bảng trả lời -HS: Cả lớp trao đổi -GV: Nhận xét, đưa đáp án cho điểm HS có ý kiến tốt Dặn dò: - Học - Làm tập 1,2 SGK - Chuần bị tình thực tế cho tiết 21 Tư liệu tham khảo : * Tình SGK hoạt động ni sói mẹ cha mẹ với Sói mẹ ni Khi sói lớn , sói mẹ xua đuổi nơi khác sống tự lập quan hệ sói mẹ sói quan hệ bình thường sói Ta nói hoạt động ni sói mẹ hoạt dộng thể lồi sói Cha mẹ ni đến tuổi trưởng thành bên cạnh việc khuyến khích tạo điều kiện để biết tự lập, cha mẹ luôn yêu thương quan tâm , giúp đỡ đến nhắm mắt xi tay Ta nói cha mẹ thực nghĩa vụ với * * Câu chuyện khái niệm lương tâm Bà A gà mái , tìm khơng thấy nên bà có ý nghi ngờ hàng xóm bắt trộmmất , nói bóng gió nghi ngờ Mấy tuần trôi qua , hôm gà mái trở nhà dẫn theo gần chục gà hóa , gà đẻ trứng bụi đến ngày ấp nằm Nay trứng gà nở , gà mẹ dẫn Nhìn đàn gà nằm sưởi ấm trườc sân, bà A cảm thấy hối hận nghi ngờ nhà bên cạnh bà tự nhủ : sau cần phải bình tĩnh xem xét, khơngnên phản ứng vội vàng , làm tổn thương tình làng nghĩa xóm! * * * Trạng thái thản lương tâm Câu chuyện 15/11/2011 Bến Lức - Long An Một phụ nữ 29 tuổi tên Nguyễn Thị Lành , học , quê Hồng Ngự - Đồng Tháp sống khó khăn hai vợ chồng lên long an bán vé số - bán thiếu miệng 20 tờ cho khách quen – anh Đỗ Ngọc Tuấn 41t Bến Lức- Long An Khi vé số trúng giải lên 6,6 tỷ người bán vé số nghèo giao đủ số cho người trúng Nhiều người vấn chị : “ Nếu xét mặt pháp lý , việc mua bán chưa hồn thành chị khơng chịu giao vé số cho anh tuấn khơng làm chị, nghĩ lại chọ có tiếc khơng ?” Chị lành trả lời khơng cần suy nghĩ “ Hồi đến tơi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng trả tiền đầy đủ Mấy tờ vé số ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật ảnh , tơi mà khơng trả thiên hạ coi tội ? ” * * * * Trạng thái cắn rứt lương tâm Con xin lỗi bố ! Những năm tháng học đại học, bố động viên cố gắng học hành để có tương lai tốt đẹp, nghe lời bố học chăm kết khơng phụ lòng mong mỏi bố Ngày chuẩn bị tốt nghiệp đại học, bố ( giám đốc công ty danh tiếng) hứa, tốt nghiệp đại học loại giỏi bố tặng cho xe đời mới.Qua tháng ngày miệt mài sách cuối ước mơ trở thành thực Rồi ngày phát diễn ra, đến phát sốt ruột có người thân bên cạnh san sẻ niềm vui- dòng người xa lạ cảm thấy cô đơn lạc lỏng - đến bố không đến lời hứa … từ xa thống bóng dáng xe tiến đến, cảm giác vui sướng dâng trào, bố đến thật xe đời mà xe cũ mà bố làm ngày Trên bục lãnh bằng, bố lại gần ơm chúc mừng hồn tồn ngược với tâm tưởng nghĩ thay trao cho chìa khố xe đời mới, bố lại tặng sách cũ kỹ, thất vọng - cảm giác uất ức nghẹn ngào xâm chiếm tâm hồn không, kiềm cảm xúc- giật ném sách xuống đất, trước ánh mắt ngạc nhiên bố người xung quanh… Chạy nhanh nhà lao vội vào phòng khóc nức nở, đòi rời khỏi nhà kiếm sống tự lập nơi xem thường , mẹ an ủi động viên nhiều đừng bỏ nhà bố mẹ có con, quay quắt bố xem thường làm mặt trước đám đông lỡ khoe với bạn rồi, khơng có bố mua xe cho được, kiếm tiền mua xe vậy… Ra theo tâm tưởng đau đớn tổn thương, phương trời xa lạ cố gắng làm việc hội thăng tiến xuất từ trưởng phòng đến phó giám đốc cơng ty…Hằng năm , đến tết mẹ thường gọi điện thoại bảo ăn tết với bố mẹ gạt ngang khơng đâu, làm nơi có tạo điều kiện phát triển cho con, nơi tự lập mà Nhiều năm qua đi, mẹ điện thoại đặn gọi khơng thèm để tâm giận bố Năm nay, mẹ gọi điện thoại câu trả lời cũ, vơ tình lên mẹ quát điện thoại lần mày phải bố mày Mọi cảm giác hờn giận tan biến , nhận mồ côi bố ; thu xếp cơng việc nhanh chóng vội trở về đến nơi người ta đem bố chôn Thắp nén nhang bàn thờ nước mắt nhuề nhồ, nhìn thấy sách năm xưa bố tặng nằm bên cạnh di ảnh , lật vội trang đầu vỡ lẽ sách Dạy cách làm người bên có thư bố viết cho – trai yêu dấu, ngày tốt nghiệp đại học lòng bố thiêu đốt có họp đột xuất diễn mà bố vắng mặt , bố ngồi họp mà lòng khơng n, mồ chảy đầm đìa, bố lo không kịp đến lúc lãnh bằng, không thực lời hứa với bố rút kịp tờ ngân phiếu để vào sách đủ tiền mua xe cho không thèm mở sách …Bố không giận bố muốn nói với điều làm người phải biết nhẫn nại, phải thận trọng đến định vấn đề …bố tha thứ mong quay Lật sách thấy tờ ngân phiếu bố để dành lâu cho con, sụp lạy lên lời sám hối muộn màng: “ Con xin lỗi bố! ” ... GIẢNG GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO HỌC SINH TÊN BÀI GIẢNG SỐ TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG LỚP 10 – NHỮNG BÀI HỌC GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH VÀ Ý NGHĨA ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Literature... hưởng đến người thân Qua giáo dục cho học sinh - Giáo dục cho học sinh có quan niệm sống Linh Từ Quốc Mẫu có lần ngồi kiệu qua thềm cấm, người quân hiệu ngăn lại khơng cho Về nhà, khóc bảo Thủ... long, tháng 4/ 2012 BÀI GIẢNG GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH  -  BÀI HỌC LIÊM CHÍNH QUA CHÂN DUNG THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức Biết học liêm qua tác phẩm “ Thái sư Trần Thủ Độ” học thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO HỌC SINH THPT, GIÁO ÁN GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO HỌC SINH THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay