Bộ giáo án giáo dục liêm chính THCS

47 28 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 18:02

... rõ “ liêm, chính gì? Biểu liêm chính? Vì phải liêm chính? -Hình thành học sinh thái độ quý trọng làm việc làm liêm chính, phản đối hành vi thiếu liêm -Giúp học sinh phân biệt hành vi thể liêm. .. người có đức tính liêm, chính khơng liêm chính H: Em làm để để xứng đáng người có liêm chính? GV nhận xét,chốt ý: - Rèn luyện thực tốt biểu liêm - Phê phán hành vi khơng liêm - Tun truyền... gì? ( Giáo dục liêm cho thiếu niên) + Em hiểu liêm ( HS trả lời: Liêm trực, thật khơng tham tiền của, vật chất người khác…) + Giáo viên giảng thêm liêm : Liêm: Là sạch, khơng tham lam Liêm có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ giáo án giáo dục liêm chính THCS, Bộ giáo án giáo dục liêm chính THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay