Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT lương tài số 2 bắc ninh lần 1 có lời giải chi tiết

13 174 7
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 17:16

Đề thi thử THPT Lương Tài Số - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018 Câu 1: Điều sau khơng dao động điều hòa? A Pha dao động điều hòa dùng để xác định trạng thái dao động B Dao động điều hòa dao động tọa độ hàm số dạng cos sin theo thời gian C Biên độ dao động điều hòa li độ lớn dao động Biên độ không đổi theo thời gian D Tần số số giây thực xong dao động điều hòa � � t  � cm Trong giây đầu Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10 cos � � 4� tiên vật quãng đường 20  10 cm Chu kỳ vật A s B s C 2,5 s D s � � 2t  � Một Câu 3: Một vật dao động vận tốc thay đổi theo quy luật v  10 cos � 6� � thời điểm vật qua vị trí x = -5cm A s B s C s D s Câu 4: Phát biểu sau không đúng? A Công thức E  kA cho thấy lắc lò xo dao động điều hòa khơng đổi theo thời gian B Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k, dao động điều hòa chu kì T  2 m k C Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = A.cosωt W Động vật thời điểm t Wđ = Wsin2ωt D Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = A.sinωt W Động vật thời điểm t Wđ = Wsin2ωt Câu 5: Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 1kg lò xo độ cứng 1600 N/m Khi nặng VTCB, người ta truyền cho vận tốc ban đầu 2m/s Biên độ dao động nặng A A = 5m B A = 5cm C A = 0,125m D A = 0,125cm Câu 6: Một lò xo độ cứng k = 16 N/m đầu giữ cố định đầu gắn vào cầu khối lượng M = 240g đứng yên mặt phẳng nằm ngang Một viên bi khối Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải lượng m = 10g bay với vận tốc v0 = 10 m/s theo phương ngang đến gắn vào cầu sau cầu viên bi dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang Bỏ qua ma sát sức cản khơng khí Biên độ dao động hệ A 5cm B 10cm C 12,5 cm D 2,5 cm Câu 7: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, vị trí cân lò xo giãn đoạn ∆l, biết �Fdh max lực đàn hồi cực tiểu � �Fdh � A a 1 a A  a  Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại l � � �trong trình dao động � B 1 a C 1 a D a 1 1 a Câu 8: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây không cảm mắc nối tiếp với điện tụ điện dung kháng 80Ω Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây nhanh pha cường độ dòng điện  , tồn mạch tính cảm kháng hệ số công suất 0,8 Điện trở cuộn dây A 40Ω B 120Ω C 160Ω D 160Ω Câu 9: Tại nơi gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2, lắc đơn dao động điều hòa tần số với lắc lò xo dao động điều hòa vật nặng khối lượng 0,5 kg lò xo độ cứng 10 N/m Chiều dài lắc đơn A 0,98 m B 0,45 m C 0,49 m D 0,76 m Câu 10: Một lắc đơn treo vào trần thang máy nơi g = 10 m/s Khi thang máy đứng n lắc chu kì dao động nhỏ T = 1s biên độ góc α = 90 Đúng lúc vật nhỏ biên dương thang máy lên nhanh dần với gia tốc 2,5 m/s Chu kì biên độ lắc đơn từ thời điểm A 0,8944s 90 B 1,1276s 7,50 C 1538s 10,80 D 0,8756s 90 Câu 11: Hai dao động điều hòa phương phương trình dao động � � � � x1  cos � 10t  � cm x  cos � 10t  � cm Phương trình dao động tổng hợp 3� 6� � � � � 10t  � cm A x  cos � 12 � � � � 10t  � cm B x  8cos � 12 � � � � 10t  � cm C x  8cos � 6� � � � 10 t  � cm D x  cos � 6� � Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 12: Chọn câu nói tổng hợp dao động A Biên độ  dao động tổng hợp cực tiểu, khi độ  lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẵn của  B Biên độ dao động tổng hợp cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẵn π C Biên độ dao động tổng hợp cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẵn π D Biên độ dao động tổng hợp cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π Câu 13: Đáp án đúng? A Sóng dọc sóng phương dao động phần tử vật chất mơi trường ln trùng với phương truyền sóng Âm khơng khí sóng dọc B Sóng học q trình lan truyền khơng gian phần tử vật chất C Sóng ngang sóng phương dao động nằm ngang D Sóng ngang sóng phương truyền dao động nằm ngang Câu 14: Một nguồn sóng điểm O mặt nước dao động điều hòa với f = 2Hz, khoảng cách sóng liên tiếp dọc theo nửa đường thẳng từ O 60 cm Tốc độ sóng A 17,14 cm/s B 120 cm/s C 20 cm/s D 30 cm/s Câu 15: Đáp án chưa chuẩn? A Giao thoa sóng tượng xảy hai sóng phát từ hai nguồn dao động phương, tần số, độ lệch pha khơng đổi theo thời gian đan xen vào B Đề hai sóng giao thoa với chúng phải hai sóng kết hợp C Sóng dừng xuất chồng chất sóng phương truyền sóng D Điều kiện chiều dài để sóng dừng dây đầu dây cố định đầu lại tự l   2k  1  Câu 16: Đáp án sai? A Trong tượng giao thoa sóng, điểm môi trường cực tiểu giao thoa hiệu đường sóng từ hai nguồn kết hợp pha tới d  d1   2k  1  với k �� B Trong hệ sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định, bước sóng khoảng cách hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải C Ở giao thoa sóng, dừng điểm cực đại điểm mà hai sóng pha D Trong giao thoa sóng, mặt nước họ đường cực đại, cực tiểu giao thoa tiêu điểm vị trí hai nguồn sóng Câu 17: Hai mũi nhọn S1, S2 cách 8cm gắn vào cầu rung tần số f = 100Hz, đặt chạm nhẹ vào mặt chất lỏng Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng v = 0,8 m/s Hai nguồn S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng phương trình u S1 = uS2 = acosωt Biết phương trình dao động điểm M mặt chất lỏng cách S 1, S2 uMI = 2acos(ωt -20π) Trên đường trung trực S 1, S2 điểm M2 gần dao động pha với M cách M1 đoạn A 0,91 cm B 0,94 cm C 0,8 cm D 0,84 cm Câu 18: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định Khi dây rung với tần số f dây bó sóng Khi tần số tăng thêm 10Hz dây bụng sóng, vận tốc truyền sóng dây 10 m/s Chiều dài tần số rung ban đầu dây A l = 25 cm, f = 40 Hz B l = 40 cm, f = 50 Hz C l = 40 cm, f = 50 Hz D l = 50 cm, f = 50 Hz Câu 19: Chọn đáp án A Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng, khí chân không B Tốc độ âm gấp đôi tốc độ họa âm bậc C Để tăng độ cao âm dây đàn phát ta phải kéo căng dây đàn D Âm nghe được, siêu âm, hạ âm khác chất vật tác dụng sinh Câu 20: Đáp án sai A Tại người phân biệt tiếng nói người khác âm sắc người khác B Tại người phân biệt tiếng nói người khác độ cao âm người khác C Tần số đặc trưng vật lí âm D Âm lượng đặc tính sinh lí âm Câu 21: Phát biểu sau sai nói về dao động học? A Biên độ dao động cưỡng hệ học tần số dao động riêng hệ B Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hòa tác dụng lên hệ C Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ D Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hòa tần số dao động riêng hệ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 22: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm A U0 L U0 2L B C D U0 2L Câu 23: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện điện dung C Khi dòng điện xoay chiều tần số góc ω chạy qua tổng trở đoạn mạch A R   C  2 �1 � R2  � � �C � B �1 � R2  � � �C � C D R   C  Câu 24: Một vật nhỏ dao động điều hòa biên độ A, chu kì dao động T, thời điểm ban đầu t0 = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A B A C A D 2A Câu 25: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm cảm kháng 10Ω tụ điện điện dung C  104 F  mắc nối tiếp Dòng điện chạy qua mạch biểu thức � � i  2 cos � 100t  �  A  Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch biểu thức 4� � nào? � � 100t  �  V A u  80 cos � 2� � � � 100t  �  V B u  80 cos � 4� � � � 100t  �  V C u  80 cos � 2� � � � 100t  �  V D u  80 cos � 4� � Câu 26: Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, RLC (L cảm) mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lệch pha    so với cường độ dòng điện qua mạch Ở thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa LC u LC  100 3V điện áp tức thời hai đầu điện trở R u R  100V Điện áp cực đại hai đầu điện trở R A 200 V B 321,5 V C 173,2 V D 316,2 V Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 27: Trên sợi dây sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần N đoạn 10 cm Khoảng thời gian hai lần liên tiếp trung điểm P đoạn MN li độ với M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây A 400 cm/s B 100 cm/s C 300 cm/s D 200 cm/s Câu 28: Đặt điện áp u  200 cos  100t   V  vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R = 100Ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B I  2  A  A I = (A) C I = (A) D I   A  Câu 29: Nếu tốc độ quay roto tăng thêm vòng/s tần số dòng điện máy phát tăng từ 60 Hz đến 70 Hz suất điện động hiệu dụng máy phát thay đổi 40 V so với ban đầu Hỏi tiếp tục tăng tốc độ roto thêm vòng/s suất điện động hiệu dụng máy phát bn? A 400 V B 320 V C 240 V D 280 V Câu 30: Tại hai điểm A B mặt nước cách 16 cm nguồn kết hợp dao động điều hòa biên độ, tần số, pha Gọi I trung điểm AB Xét điểm thuộc trung trực AB dao động pha với I M điểm gần I cách I đoạn Xét đường thẳng (∆) mặt nước song song với AB qua M Điểm N nằm (∆) dao động với biên độ cực tiểu gần điểm M cách M khoảng gần A 2,63 cm B 1,51 cm C 1,24 cm D 1,67 cm Câu 31: Con lắc đơn chiều dài ℓ, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Biểu thức khơng dùng để tính chu kì dao động lắc đơn A T  2  B T  f C T  2 m k D T  2 l g Câu 32: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k khơng đổi, dao động điều hòa Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc 2s Để chu kì lắc 1s khối lượng m A 50 g B 800 g C 100 g D 200 g Câu 33: Một khung dây dẫn phẳng dẹt, hình chữ nhật 500 vòng, diện tích vòng 220 cm2 Chọn khung quay với tốc độ 50 vòng/s quanh trục đối xứng nằm mặt ur phẳng khung Hệ thống đặt từ trường vectơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay độ lớn A 200 V T Suất điện động xuất khung dây giá trị cực đại 5 B 110 V C 220 V D 110 V Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 34: Trên mặt nước hai nguồn dao động M N pha, tần số f = 15 Hz Tại điểm S cách M 30 cm, cách N 24 cm, dao động biên độ cực đại Giữa S đường trung trực MN ba dây khơng dao động Tốc độ truyền sóng mặt nước A 72 cm/s B cm/s C 36 cm/s D 30 cm/s Câu 35: Một sóng âm lan truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N LM LN với LM = LN + 30 dB Cường độ âm M lớn cường độ âm N A 10000 lần B 1000 lần C 30 lần D lần Câu 36: Trong hệ SI, cảm kháng cuộn cảm tính đơn vị A culơng (C) B ôm (Ω) C fara (F) D henry (H) Câu 37: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây cảm độ tự cảm L, tụ điện điện dung C, R thay đổi Đặt điện áp xoay chiều ổn định hai đầu đoạn mạch U = 100V, f = 50Hz Điều chỉnh R thấy hai giá trị 30 Ω 20 Ω mạch tiêu thụ công suất P Xác định P lúc này? A 50 W B 100 W C 400 W D 200 W Câu 38: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Biết   Tổng trở LC đoạn mạch A 0,5R B R C 2R D 3R Câu 39: Đặt hiệu điện u  U cos  t  vào hai đầu đoạn mạch tụ điện C cường độ dòng điện tức thời chạy mạch i Phát biểu sau đúng? A Ở thời điểm, dòng điện i chậm pha  so với hiệu điện u B Dòng điện i ngược pha với hiệu điện u C Dòng điện i ln pha với hiệu điện u D Ở thời điểm, hiệu điện u chậm pha  so với dòng điện Câu 40: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức: A I  2I B I  I0 C I  2I D I  I Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1-D 11-A 21-A 31-C 2-B 12-C 22-A 32-A 3-B 13-A 23-C 33-A 4-D 14-C 24-B 34-D 5-B 15-C 25-D 35-C 6-A 16-B 26-D 36-B 7-D 17-C 27-D 37-D 8-D 18-C 28-C 38-B 9-C 19-C 29-B 39-D 10-A 20-B 30-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D + Tần số số dao động thực s → D sai Câu 2: Đáp án B + Tại thời điểm t  vật qua vị trí x  cm theo chiều dương � � A A � 20  10 cm + Dễ thấy S  � � � � � t  0, 25T  0,1 � T  s Câu 3: Đáp án B � � 2t  �cm + Phương trình li độ vật x  5cos � 3� � Với x  5 cm � 2t   1   2k  1  � t    2k  1 s → Với k  ta tìm t  s Câu 4: Đáp án D + Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x  A sin t , lắc W động lắc Wd  W cos  t  � D sai Câu 5: Đáp án B + Tần số góc dao động   k  40 rad / s m Vận tốc ban đầu vận tốc cực đại v  vmax  A � A  cm Câu 6: Đáp án A + Vận tốc hệ hai vật sau va chạm v  mv0  0, m / s mM Q trình va chạm khơng làm thay đổi vị trí cân hệ � v  v max Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải → Biên độ dao động A v max   v max  cm k Mm Câu 7: Đáp án D + Ta Fmax l  A A  nl Fmax  a  ��� �  Fmin l  A Fmin  a Câu 8: Đáp án D ZL  ZC cos   0,8 � �  � �tan   �� R � R  320  + Ta � ZL tan    d � �ZL  R � R � Câu 9: Đáp án C + Ta T  T ' � m  � l  0, 49 m g k Câu 10: Đáp án A + Tại vị trí biên, vận tốc lắc Việc thang máy lên nhanh dần không làm thay đổi vị trí cân lắc → biên độ dao động không đổi   9� + Chu kì dao động T '  T g  0,89 s ga Câu 11: Đáp án A � � 10t  �cm + Phương trình dao động tổng hợp x  x1  x  cos � 12 � � Câu 12: Đáp án C + Biên độ dao động tổng hợp cực đại hai dao động thành phần pha �   2k (một số chẵn lần  ) Câu 13: Đáp án A + Sóng dọc sóng phương dao động phần tử trùng với phương truyền sóng, sóng âm khơng khí sóng dọc Câu 14: Đáp án C + Khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 6  60 �   10 cm Vận tốc truyền sóng v  f  20 cm / s Câu 15: Đáp án C + Sóng dừng xảy chồng chất sóng phương, tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 16: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Khi xảy tượng sóng dừng, khoảng cách hai bụng hai nút liên tiếp nửa bước sóng → B sai Câu 17: Đáp án C + Bước sóng sóng   Ta 20  2 v  0,8 cm f d � d  10  80 cm  + Để M pha với M1 d ' d  k � để M1M nhỏ d '  d    80,8 cm d '  d    79, cm + Khoảng cách M1 M : � M1M  80,82  42  802   0,8009 � cm � M1M 2min  0,8 cm � 2 2 M M  80   79,   0,801 � �1 Câu 18: Đáp án C v � l4 � 2,5 � 2f �  � f  40 Hz + Ta � v f f  10 � l5 � 2f  10 → Chiều dài dây l  50 cm Câu 19: Đáp án C + Việc kéo căng dây đàn làm tăng vận tốc truyền sóng dây Mặc khác tần số gây tượng sóng dừng đàn tỉ lệ với vận tốc truyền sóng → kéo căng dây đàn âm phát cao Câu 20: Đáp án B + Tai người phân biệt giọng nói người khác âm sắc âm → B sai Câu 21: Đáp án A + Biên độ dao động cưỡng xảy cộng hưởng phụ thuộc vào lực cản môi trường →A sai Câu 22: Đáp án A + Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm I0  U0 U  ZL L Câu 23: Đáp án C + Tổng trở mạch RC: ZRC �1 �  R  � � �C � Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 24: Đáp án B + Thời điểm t  vật vị trí biên → sau khoảng thời gian t  0, 25T vật đến vị trí biên � S  A Câu 25: Đáp án D + Điện dung tụ điện ZC   50  C а�  45  10 50  i → Phức hóa u iZ u � 80 cos � 100 t � � V � 4� Câu 26: Đáp án D + Vì điện áp đoạn mạch chứa R đoạn mạch chứa LC vuông pha 2 �u � �u � � � LC � � R � �U 0LC � �U 0R � Kết hợp với tan 30� Z L  ZC U R � Z L  ZC  � 0R  U 0LC R 3 →Thay vào phương trình U 0LC   100 3   100  316 V Câu 27: Đáp án D + M, N hai điểm bụng nút liên tiếp � MN  0, 25  10 �   40 cm + P M dao động pha → khoảng thời gian hai lần liên tiếp hai điểm biên độ nửa chu kì (khi qua vị trí cân bằng) � T  0, s → Vận tốc truyền sóng v    200 cm / s T Câu 28: Đáp án C + Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I  U  A R Câu 29: Đáp án B + Ta n 1  � n  vòng/s n Mặc khác E  40 n   � E  240V E n → Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay E' n    � E '  320V E n Câu 30: Đáp án B Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Để M trung điểm I pha AM  AI  k � 12   k � M gần I � k    cm + Để N gần M nhất, N phải nằm dãy cực tiểu giao thoa ứng với k  + Ta có:   2 � d  x  � � � d  16  x   �1   Kết hợp với  chức d  d1  ���� �  16  x  Shift →    Solve    x2  Casio, ta tìm � MN   x  1,51 cm Câu 31: Đáp án C + T  2 m biểu thức tính chu kì lắc lò xo k Câu 32: Đáp án A + Ta T  m � T giảm lần m giảm lần � m '  50 g Câu 33: Đáp án A + Suất điện động cực đại khung dây E  NBS  220 V Câu 34: Đáp án D + Khi xảy giap thoa sóng với hai nguồn kết hợp pha trung trực MN cực đại ứng với k  S cực đại, M trung trực MN dãy khơng dao động � S thuộc dãy cực đại ứng với k  v d d + Ta có: d1  d  � v  f  30 cm / s f Câu 35: Đáp án C I + Ta M  10 IN LM  L N 10  1000 Câu 36: Đáp án B + Cảm khan cuộn dây đơn vị Ohm Câu 37: Đáp án D + Công suất tiêu thụ mạch P  U2R R   Z L  ZC  � R2  → Hai giá trị R cho công suất thỏa mãn R  R  U2 R   ZL  ZC   P U2 U2 �P   200 W P R1  R Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 38: Đáp án B + Tổng trở mạch xảy cộng hưởng Z  R Câu 39: Đáp án D + Với đoạn mạch chứa tụ điện, thời điểm điện áp hai đầu mạch trễ pha 0,5 so với dòng điện Câu 40: Đáp án D + Mỗi liên hệ cường độ dòng điện hiệu dụng cường độ dòng điện cực đại I0  I Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... có lời giải Đáp án 1- D 11 -A 21 -A 3 1- C 2- B 12 - C 22 -A 3 2- A 3-B 13 -A 23 -C 33-A 4-D 14 -C 24 -B 34-D 5-B 15 -C 25 -D 35-C 6-A 16 -B 26 -D 36-B 7-D 17 -C 27 -D 37-D 8-D 18 -C 28 -C 38-B 9-C 19 -C 29 -B 39-D 10 -A... R u R  10 0V Điện áp cực đại hai đầu điện trở R A 20 0 V B 3 21 ,5 V C 17 3 ,2 V D 316 ,2 V Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 27 : Trên sợi dây có sóng... 39-D 10 -A 20 -B 30-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D + Tần số số dao động thực s → D sai Câu 2: Đáp án B + Tại thời điểm t  vật qua vị trí x  cm theo chi u dương � � A A � 20  10 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT lương tài số 2 bắc ninh lần 1 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT lương tài số 2 bắc ninh lần 1 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay