khảo sát thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám tại bệnh viện ba tri

12 267 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2018, 22:00

Nhằm đánh giá sự chờ đợi của người đợi của người bệnh đến khám tại khu khám bệnh sau khi đã triển khai quy trình khám chữa bệnh. Chúng tôi tiến hành “Đánh giá thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám tại khoa khám bệnh Bệnh viện đa khoa Khu vực Ba Tri năm 2016” nhằm 2 mục tiêu: 1.Xác định thời gian chờ khám của người bệnh năm 2016. 2. Xác định các yếu tố liên quan. Đánh giá thời gian chờ đợi người bệnh đến khám khoa khám bệnh Bệnh viện đa khoa Khu vực Ba Tri năm 2016 Nguyễn Văn Thọ ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện vấn đề nâng cao chất lượng điều trị sở khám chữa bệnh nhiệm vụ hàng đầu Bệnh viện Trong làm hài lòng người bệnh yếu tố khơng thể thiếu q trình chăm sóc điều trị bệnh nhân Vấn đề thời gian chờ đợi khám bệnh người bệnh tất Bệnh viện điều lo lắng cấp lãnh đạo thường nỗi xúc người dân đến thăm khám sở khám bệnh Họ cho thời gian chờ đợi họ dài gần ngày công lao động phải khám chuyên sâu Năm 2013 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BYT Bộ Trưởng Bộ Y Tế “về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh khoa khám bệnh” nhằm hướng dẫn thực giải pháp cải tiến quy trình thủ tục khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà tăng hài lòng người bệnh, đặc biệt người bệnh bảo hiểm y tế đến khám Bệnh viện có đánh giá cho thời gian chờ đợi người bệnh Trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri xây dựng qui trình khám bệnh khoa khám theo hướng dẫn BYT Nhằm đánh giá chờ đợi người đợi người bệnh đến khám khu khám bệnh sau triển khai quy trình khám chữa bệnh Chúng tơi tiến hành “Đánh giá thời gian chờ đợi người bệnh đến khám khoa khám bệnh Bệnh viện đa khoa Khu vực Ba Tri năm 2016” nhằm mục tiêu: 1.Xác định thời gian chờ khám người bệnh năm 2016 Xác định yếu tố liên quan Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU I Quy trình khám chữa bệnh theo Đề án 1313/2013/BYT “Về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh khoa Khám bệnh” II Thông tư 19/2013/BYT “ Hướng dẫn thực quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện” III Qui định thời gian trả kết Cận lâm sàng Bệnh viện Đa khoa huyện Ba tri ban hành ngày 20/01/2009 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: - Người bệnh đến khám Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri năm 2016 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: - Các đối tượng ưu tiên theo quy định Bệnh viện 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu - Thời gian: Từ tháng 04/2016 đến tháng 10/2016 - Địa điểm: Tại khoa Khám bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu mô tả cắt ngang 2.3.2.Cỡ mẫu: 400 người 2.3.3 Công cụ nghiên cứu: - Bằng câu soạn sẳn Tiến hành theo dõi đánh giá thực tế người bệnh - Thống kê số lượt khám ngày tổng số bàn khám ngày - Đánh giá thời gian làm việc nhân viên khoa khám 2.3.4.Xử lí số liệu: Bằng máy tính cầm tay phần mềm Exel 2.4 Theo khuyến cáo BYT thời gian chơ đợi người bệnh là: a) Khám lâm sàng đơn thuần: Thời gian khám trung bình b) Khám lâm sàng có làm thêm 01 kỹ thuật xét nghiệm/chẩn đốn hình ảnh, thăm dò chức (xét nghiệm bản, chụp xquang thường quy, siêu âm): Thời gian khám trung bình c) Khám lâm sàng có làm thêm 02 kỹ thuật phối hợp xét nghiệm chẩn đốn hình ảnh xét nghiệm thăm dò chức (xét nghiệm bản, chụp xquang thường quy, siêu âm): Thời gian khám trung bình 3,5 d) Khám lâm sàng có làm thêm 03 kỹ thuật phối hợp xét nghiệm, chẩn đốn hình ảnh thăm dò chức (xét nghiệm bản, chụp xquang thường quy, siêu âm, nội soi): Thời gian khám trung bình Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.Xác định thời gian trung bình cho lượt khám: Khảo sát 400 bệnh nhân đến khám phòng khám kết sau: 3.1.1.Xác định thời gian trung bình cho lượt kám khơng làm cận lâm sàng Bảng 3.1.1: Bảng xác định thời gian trung bình cho lượt khám khơng làm cận lâm sàng (n = 215) Thời gian Số cas Tỉ lệ(%) < 60 phút 205 95,3 60 - 15 - 30 phút > 30 - 60 phút < 30 phút ≥ 30 phút < 30 phút ≥ 30 phút Số cas 164 48 208 212 03 Tỉ lệ % 76,2 22,3 1,3 96,7 3,2 98,6 1,3 * Nhận xét: - Thời gian từ đăng ký khám từ >30 - 60 phút có 3cas chiếm tỉ lệ 1,3 % - Thời gian Bác sĩ khám >30 phút cas chiếm tỉ lệ 3,2 % - Thời gian chờ lãnh thuốc ≥ 30 phút 03 cas chiếm tỉ lệ 1,3 % 3.2.2: Xác định thời gian chờ đợi giai đoạn khám lâm sàng kèm 01 cận lâm sàng : Bảng 3.1.2 Tỉ lệ thời gian chờ đợi giai đoạn khám lâm sàng kèm 01 cận lâm sàng Thời gian đăng ký khám N = 138 - 15 > 15 - > 30 - < 30 phút 30 phút 60 phút phút Số cas Tỉ lệ (%) Thời gian chờ làm cận lâm sàng Thời gian chờ lãnh thuốc ≥ 30 phút < 60 phút ≥ 60 phút < 30 phút ≥ 30 phút Thời gian khám 99 34 135 116 22 131 07 71,7 24,6 3,6 97,8 2,1 84 15,9 94,9 5,0 * Nhận xét: - Thời gian đăng ký khám >30-60 phút cas chiếm tỉ lệ 3,6% - Thời gian khám ≥ 30 phút cas chiếm tỉ lệ 2,1% - Thời gian chờ làm cận lâm sàng ≥ 60 phút 22cas chiếm tỉ lệ 15,9% - Thời gian chờ lãnh thuốc ≥ 30 phút có 7cas chiếm tỉ lệ 5,0% 3.2.3: Xác định thời gian chờ đợi giai đoạn khám lâm sàng kèm 02 cận lâm sàng : Bảng 3.2.3 Tỉ lệ thời gian chờ đợi giai đoạn khám lâm sàng kèm 02 cận lâm sàng Thời gian đăng ký khám Thời gian khám N=35 - 15 > 15 - > 30 - < 30 30 60 phút phút phút phút Thời gian chờ làm cận lâm sàng ≥ 30 phút < 120 phút 120 < ≥ 210 < 30 210 phút phút phút Số cas 30 34 33 Tỉ lệ (%) 85,7 11,4 2,8 97,1 2,8 94,2 5,7 *Nhận xét: Thời gian chờ lãnh thuốc ≥ 30 phút 34 01 97,1 2,8 - Thời gian đăng ký khám > 30 - 60 phút 1cas chiếm tỉ lệ 2,8 % - Thời gian khám ≥ 30 phút 1cas chiếm tỉ lệ 2,8 % - Thời gian chờ làm cận lâm sàng 120 - < 210 phút 2cas chiếm tỉ lệ 5,7% - Thời gian chờ lãnh thuốc ≥ 30 phút 1cas chiếm tỉ lệ 2,8 % Chương BÀN LUẬN 4.1.Về thời gian trung bình cho lượt khám 4.1.1.Về thời gian trung bình cho lượt khám khơng làm cận lâm sàng Từ Bảng 3.1.1 ta nhận thấy 215cas đến khám phòng khám Thời gian cho lượt khám < 60 phút 205cas chiếm tỉ lệ 95,3% so với năm 2015 89,6% qua khảo sát nghiên cứu năm 2016 kết hợp lý khơng có cas phù hợp với Quy trình khám chữa bệnh theo Đề án 1313/2013/BYT “Về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh khoa khám bệnh” tiêu phấn đấu quy định thời gian khám bệnh khám lâm sàng đơn thuần: Thời gian khám trung bình 4.1.2.Về thời gian trung bình cho lượt khám làm 01 cận lâm sàng Từ Bảng 3.1.2 Trong 138 cas đến khám phòng khám có làm thêm 01 cận lâm sàng Thời gian chờ đợi cho lần khám 120- < 180 phút 51cas chiếm tỉ lệ 36,9% Khơng có trường hợp ≥ 180 phút phù hợp với với Quy trình khám chữa bệnh theo Đề án 1313/2013/BYT “Về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh khoa khám bệnh” tiêu phấn đấu quy định thời gian khám bệnh khám lâm sàng có làm thêm 01 kỹ thuật xét nghiệm/chẩn đốn hình ảnh, thăm dò chức (xét nghiệm bản, chụp xquang thường quy, siêu âm): Thời gian khám trung bình 4.1.3.Về thời gian trung bình cho lượt khám làm 02 cận lâm sàng Từ Bảng 3.1.3 ta thấy 27 cas đến khám phòng khám có làm thêm 02 cận lâm sàng Thời gian chờ đợi cho lần khám 180 - < 210 phút chiếm tỉ lệ 8,5% so với năm 2015 chiếm tỉ lệ 14,8% Như so với Quy định Đề án 1313/2013/BYT phù hợp (Theo quy định khám lâm sàng có làm thêm 02 kỹ thuật phối hợp xét nghiệm chẩn đốn hình ảnh xét nghiệm thăm dò chức (Xét nghiệm bản, chụp X_Quang thường quy, Siêu âm): Thời gian khám trung bình 3,5 giờ.) 4.1.4.Về thời gian trung bình cho lượt khám làm 03 cận lâm sàng Từ Bảng 3.1.4 ta thấy 12cas đến khám phòng khám có làm 3cận lâm sàng, Thời gian khám cho lượt < 180phút chiếm tỉ lệ 100% Khơng có trường hợp thời gian khám từ 180- < 240phút.Như phù hợp Quy định Đề án 1313/2013/BYT khám lâm sàng có làm thêm 03 kỹ thuật phối hợp xét nghiệm, chẩn đốn hình ảnh thăm dò chức (xét nghiệm bản, chụp xquang thường quy, siêu âm, nội soi): Thời gian khám trung bình 4.2.Về phân bố thời gian cho giai đoạn khám - Từ Bảng 3.2.1 ta thấy thời gian chờ đăng ký khám > 30 - 60 phút chiếm tỉ lệ 1,3%, thời gian chờ đợi đến Bác sĩ khám > 30 phút cas chiếm tỉ lệ 3,2% thời gian chờ lãnh thuốc > 30 phút có 3cas chiếm tỉ lệ 1,3% Đây khoảng thời gian dài cần cải cách thời gian rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh - Từ Bảng 3.2.2 ta thấy thời gian chờ đăng ký khám > 30-60 phút chiếm tỉ lệ 3,6%, thời gian khám > 30 phút chiếm tỉ lệ 2,1% thời gian chờ làm 01 cận lâm sàng ≥ 60 phút chiếm tỉ lệ 15,9%, thời gian chờ lãnh thuốc > 30 phút chiếm tỉ lệ 5% Đây khoảng thời gian kéo dài bệnh nhân làm xét nghiệm hóa sinh (theo quy định thời gian trả kết cận lâm sàng đạt điều kiện) - Từ bảng 3.2.3 ta thấy thời gian đăng ký khám ≥ 30 - 60 phút chiếm tỉ lệ 2,8%, Thời gian khám ≥ 30 phút chiếm tỉ lệ 2,8%.Thời gian chờ làm 02 cận lâm sàng 120 - < 210 phút chiếm tỉ lệ 5,7% Khơng có trường hợp 210 phút thời gian chờ lãnh thuốc ≥ 30 phút chiếm tỉ lệ 2,8% 4.3 Về yếu tố liên quan - Liên quan đến thời gian đăng ký khám, thời gian chờ đăng ký khám người bệnh kéo dài lượng bệnh đông từ 600- 800 bệnh vào ngày đầu tuần, bệnh tập trung đông từ 7h đến 8h30 - Lượng bệnh đông, bàn khám thiếu bác sĩ - Thời gian chờ kết cận lâm sàng kéo dài kỹ thuật cần nhiều thời gian để thực kỹ thuật siêu âm, huyết học, sinh hóa… - Thời gian chờ lãnh thuốc kéo dài lượng bệnh đông hệ thống mạng bị lỗi không kết nối được, phải chờ khắc phục gây đùn bệnh KẾT LUẬN - Thời gian trung bình chờ đợi cho lần khám không làm cận lâm sàng từ < 60 phút chiếm tỉ lệ 95,3% phù hợp Quy định Đề án 1313/2013/BYT Từ 60 -
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám tại bệnh viện ba tri, khảo sát thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám tại bệnh viện ba tri

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay