khảo sát thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám tại bệnh viện ba tri

12 134 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2018, 22:00

Nhằm đánh giá sự chờ đợi của người đợi của người bệnh đến khám tại khu khám bệnh sau khi đã triển khai quy trình khám chữa bệnh. Chúng tôi tiến hành “Đánh giá thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám tại khoa khám bệnh Bệnh viện đa khoa Khu vực Ba Tri năm 2016” nhằm 2 mục tiêu: 1.Xác định thời gian chờ khám của người bệnh năm 2016. 2. Xác định các yếu tố liên quan. ... ảnh Kỷ yếu nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri năm 2015 Phiếu đánh giá thời gian chờ đợi người bệnh đến khám khu khám Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri Ngày…… tháng ……… năm 20……... Xác định thời gian chờ đợi giai đoạn khám lâm sàng kèm 02 cận lâm sàng : Bảng 3.2.3 Tỉ lệ thời gian chờ đợi giai đoạn khám lâm sàng kèm 02 cận lâm sàng Thời gian đăng ký khám Thời gian khám N=35... việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh khoa khám bệnh tiêu phấn đấu quy định thời gian khám bệnh khám lâm sàng đơn thuần: Thời gian khám trung bình 4.1.2.Về thời gian trung bình cho lượt khám
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám tại bệnh viện ba tri, khảo sát thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám tại bệnh viện ba tri

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay