DE THI HSG MON TOAN HUYEN LOP 8

14 102 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 21:43

DE THI HSG HUYEN THANH CHUONG LOP 8 Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi E; F;G;H lần lượt là trung điểm của các cạnhAB, BC; CD; DA. M là giao điểm của CE và DF ... 2023 +1+ +1+ +1+ +1+ −4=0 2014 2013 2012 2011 ⇔ x + 2015 x + 2015 x + 2015 x + 2015 x + 2015 + + + + =0 2014 2013 2012 2011 1 1 + + + + ) = ⇔ x= - 2015 2014 2013 2012 2011 x + ( x + 2) − ( x + 2)... khơng xảy dấu PHỊNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 01 trang) 0.75 0.75 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 ĐỀ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN THI: TỐN – LỚP Thời gian:... = BM Tìm vị trí điểm E cạnh BC để diện tích ∆ DEM đạt giá trị lớn nhất? PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG Câu Câu Câu ĐÁP ÁN THI KĐCL MŨI NHỌN NĂM HỌC 2014 -2015 MƠN TỐN Ý Nội dung Điểm 2 a x + x y − x
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HSG MON TOAN HUYEN LOP 8, DE THI HSG MON TOAN HUYEN LOP 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay