Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông

28 60 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 18:09

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI NGUYỄN NGỌC SƠN HỒN THIỆN QUẢN VỐN TÀI SẢN TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG Chuyên ngành : Kinh tế Xây dựng Ma sơ : 62.58.03.02 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2015 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Giao thông Vận tải Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh Phản biện 1: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành Phản biện 2: PGS.TS Đinh Đăng Quang Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Bá Uân Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án, họp Trường Đại học Giao thông Vận tải Vào hồi ., ngày tháng năm 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong ngành giao thơng vận tải, vị trí chủ chốt xây dựng cơng trình giao thơng thuộc tổng công ty xây dựng giao thông (TCT XDGT) Trong thời gian vừa qua, việc chuyển đổi mơ hình hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước sở hữu 100% vốn) sang hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty (hình thức đa sở hữu mà công ty mẹ chiếm tỷ lệ vốn 50%), trước chuyển đổi sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần (hoạt động theo luật doanh nghiệp) đòi hỏi cơng tác quản vốn tài sản phải theo kịp thay đổi mô hình hoạt động Vì vậy, việc tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện quản vốn tài sản Tổng công ty xây dựng giao thông” để nghiên cứu cần thiết Mục đích nghiên cứu - Thứ nhất, hệ thống hoá, làm sáng tỏ luận quản vốn, quản tài sản DN, đặc biệt việc quản vốn, tài sản TCT XDGT giai đoạn chuyển đổi mơ hình hoạt động từ TCT nhà nước sang hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ-con - Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng quản vốn, quản tài sản 07 TCT XDGT thuộc Bộ GTVT, từ nguyên nhân dẫn đến hạn chế quản vốn tài sản TCT - Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản vốn tài sản TCT XDGT, đồng thời có kiến nghị với Nhà nước, với Bộ GTVT với TCT nhằm thực thi giải pháp Đôi tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề luận thực tiễn liên quan đến quản vốn, tài sản doanh nghiệp nói chung TCT XDGT thuộc Bộ GTVT nói riêng Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản vốn tài sản TCT XDGT giới hạn 07 TCT XDGT có quy mơ lớn, chun ngành xây dựng cơng trình giao thơng thuộc Bộ GTVT giai đoạn từ năm 2011-2013 giải pháp hoàn thiện quản vốn tài sản TCT XDGT thuộc Bộ GTVT từ đến năm 2020 tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, q trình thực luận án, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu chung vật biện chứng vật lịch sử, kết hợp nghiên cứu định tính với nghiên cứu định lượng số phương pháp khác phân tích thống kê, so sánh, phương pháp tổng hợp vấn đề, phân tích ảnh hưởng nhân tố, đồ thị số phương pháp thống kê học toán học Ý nghĩa khoa học và thực tiễn luận án 5.1.Ý nghĩa khoa học: Luận án hệ thống hóa làm sáng tỏ luận quản vốn tài sản doanh nghiệp; đưa giải pháp phù hợp có sở khoa học để hồn thiện quản vốn tài sản TCT XDGT theo mơ hình hoạt động 5.2.Ý nghĩa thực tiễn: Qua phân tích, đánh giá thực trạng quảnvốn tài sản TCT, sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế quản vốn tài sản, tác giả hạn chế quản vốn tài sản 07 TCT XDGT thuộc Bộ GTVT, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện quản vốn tài sản TCT, phù hợp với thực tiễn có tính khả thi cao Kết cấu luận án Luận án chia thành 04 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu có liên quan tới đề tài Chương 2: Cơ sở luận quản vốn tài sản doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng quản vốn tài sản Tổng công ty xây dựng giao thơng Chương 4: Giải pháp hồn thiện quản vốn tài sản Tổng công ty xây dựng giao thơng Những đóng góp luận án - Hệ thống hóa làm phong phú thêm luận quản vốn tài sản doanh nghiệp, đó: Đã đưa khái niệm đầy đủ quản vốn tài sản doanh nghiệp; làm rõ chuyển hóa dòng tiền VCĐ VLĐ doanh nghiệp; hệ thống hóa nhóm tiêu phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp nhân tố tác động tới quản vốn tài sản doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng quản vốn tài sản TCT XDGT, giai đoạn chuyển đổi mơ hình hoạt động, luận án nêu bật thành cơng tồn công tác quản vốn tài sản TCT XDGT Đồng thời nguyên nhân tồn tại, hạn chế nhân tố tác động quản vốn tài sản TCT XDGT - Đề xuất 04 nhóm giải pháp có tính khả thi hồn thiện cơng tác quản vốn tài sản TCT XDGT, bao gồm nhóm giải pháp hồn thiện quản VCĐ TSLĐ; nhóm giải pháp hồn thiện quản VCĐ TSCĐ; nhóm giải pháp hồn thiện quản nguồn vốn nhóm giải pháp tái cấu Tổng công ty CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước Nghiên cứu nhiều luận án cơng trình khoa học cơng bố tác giả nước có số luận án nghiên cứu quản tài chính, quản vốn tài sản doanh nghiệp nói chung TCT nhà nước nói riêng Tuy nhiên, chưa có luận án nghiên cứu trực tiếp vào vấn đề quản vốn tài sản TCT XDGT sau cổ phần hóa Đây chỗ trống để tác giả định chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước ngoài Phần tác giả đề cập tới số cơng trình nghiên cứu nước ngồi liên quan đến quản lí vốn, quảntài sản vấn đề quản lí nguồn vốn doanh nghiệp Việc phân tích nghiên cứu kết từ nghiên cứu giúp cho tác giả luận án có thêm luận cần thiết đề xuất giải pháp luận án 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu và ngoài nước quản vôn và tài sản Từ kết đạt (mục 1.3.1) tồn tại, hạn chế (mục 1.3.2) nghiên cứu quản vốn tài sản tác giả ngồi nước, nói rằng, chủ đề quản vốn tài sản doanh nghiệp nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, theo nhiều khía cạnh phạm vi khác Tuy nhiên, tồn khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu, quản vốn tài sản TCT XDGT, đặc biệt vấn đề đặt quảnvốn tài sản sau cơng tác cổ phần hóa Do đó, đề tài luận án: “Hoàn thiện quản vốn tài sản Tổng cơng ty xây dựng giao thơng” có chỗ đứng riêng, kế thừa không trùng lặp với luận án, cơng trình khoa học trước CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN VỐN TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Khái quát tài sản và vôn doanh nghiệp 2.1.1 Khái niệm tài sản vốn Mục tác giả đề cập đến khái niệm tài sản đặc trưng tài sản, khái niệm vốn trình lưu chuyển vốn, khái niệm nguồn vốn kinh doanh 2.1.2 Phân loại vốn tài sản 2.1.2.1 Phân loại vốn Vốn kinh doanh doanh nghiệp dùng vào SXKD phân loại theo nhiều cách khác Trong luận án tác giả trình bày số cách phân loại chủ yếu, sâu cách phân loại theo đặc điểm luân chuyển vốn: Phân loại vốn kinh doanh doanh nghiệp Phân loại vốn theoPhân đặc luân loại chuyển vốn theo nguốn Phânhình loại vốn thành gócloại độ vật Phân loại dựađầu vàotưhình thái biể Phân dựachất vào thời gian Vốn vay, vốn liên doanh Vốn tínliên dụng kết Vốn lưu Vốn cốVốn chủ sở thương mại động định hữu Vốn Vốn tàiVốn ngắn VốnVốn trungVốn dài Vốn hữu thực hạn hạn hạn hình hình Sơ đồ 2.1 Phân loại vôn kinh doanh doanh nghiệp 2.1.2.2 Phân loại nguồn vốn kinh doanh Vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hình thành từ nhiều nguồn khác Trong luận án phân loại nguồn vốn doanh nghiệp theo tiêu chí sau: Phân loại nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Theo tính chất sở hữuTheo thời gian huy động sử dụngTheo vốn phạm vi huy động vốn Nguồn thời vốn bênNguồn vốn bên xuyênvốn tạm trả vốn thườngNguồn Nguồn vốn chủ sở Nợ hữuphảiNguồn Sơ đồ 2.3 Phân loại nguồn vôn kinh doanh doanh nghiệp 2.1.2.3.Phân loại tài sản Tài sản doanh nghiệp phân loại theo đặc điểm luân chuyển, theo thời gian đầu tư, sử dụng thu hồi Nếu phân loại tài sản theo đặc điểm luân chuyển, tài sản phân thành TSCĐ TSLĐ Còn phân loại tài sản theo thời gian đầu tư, sử dụng thu hồi, tài sản phân thành tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn 2.2 Khái qt quảnvơn và tài sản doanh nghiệp 2.2.1 Khái niệm nội dung quảnvốn tài sản 2.2.1.1 Khái niệm quảnvốn tài sản Kế thừa nghiên cứu tác giả trước, luận án tác giả đưa khái niệm đầy đủ quản vốn tài sản: Quản vốn tài sản DN tổng thể tác động có hệ thống vào q trình tổ chức, điều hành việc hình thành, sử dụng thay tài sản vốn DN thông qua việc vận dụng linh hoạt hình thức, cơng cụ phương pháp quản thích hợp nhằm vừa đạt mục tiêu đặt trình SXKD trước mắt, vừa hướng tới mục tiêu phát triển bền vững DN cộng đồng 2.2.1.2 Nội dung quảnvốn tài sản Nội dung quảnvốn tài sản chia thành nội dung Thứ nhất, triển khai nghiệp vụ, phương pháp trực tiếp tác động vào trình huy động sử dụng vốn tài sản hay nói cách khác việc thực chế quảnvốn tài sản Ở đây, doanh nghiệp cần xây dựng số chế quảnvốn tài sản cụ thể gồm: - Cơ chế huy động tạo lập vốn kinh doanh, bao gồm phương pháp, hình thức cơng cụ để khai thác, huy động nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp Doanh nghiệp phải tìm câu trả lời cho câu hỏi: lấy vốn từ đâu, huy động vốn cho hiệu quả, chi phí hội phải trả cho việc có nguồn vốn kinh doanh gì… - Cơ chế sử dụng vốn kinh doanh, bao gồm phương pháp quản lý, sử dụng tài sản, tiền vốn kinh doanh doanh nghiệp cho tiết kiệm có hiệu cao Doanh nghiệp phải quan tâm đến nguồn vốn huy động sử dụng làm sử dụng Chẳng hạn vốn để mua sắm thiết bị tài sản cho doanh nghiệp nào, trang thiết bị, tài sản sử dụng, vận hành nào, phần trả lương cho lao động bao nhiêu, phần vốn bị chiếm dụng hay nợ phải trả cho ai… Thứ hai, thực biện pháp tác động vào nhân tố ảnh hưởng đến trình huy động sử dụng vốn tài sản Việc quảnvốn tài sản không bao gồm vấn đề trực tiếp liên quan đến việc huy động sử dụng vốn tài sản nào, tức biện pháp, cách thức cụ thể hay chế huy động sử dụng vốn Quảnvốn tài sản thể thông qua biện pháp tác động vào nhân tố tác động đến trình huy động sử dụng vốn tài sản để từ tối đa hóa lợi nhuận cho DN Thứ ba, đánh giá hiệu huy động, sử dụng vốn tài sản Đây nội dung thiếu cơng tác quảnvốn tài sản doanh nghiệp Theo đó, doanh nghiệp cần phải dựa tiêu, tiêu chí đặt để đánh giá việc huy động nguồn vốn kinh doanh sử dụng loại vốn tài sản có hiệu hay khơng, từ rút kinh nghiệm việc cải thiện nội dung quảnvốn tài sản, tức cải thiện chế quảnvốn tài sản xem xét nhân tố tác động tới chế 2.2.2 Phân loại quảnvốn tài sản Trong luận án này, tác giả sâu phân loại quản vốn tài sản theo đặc điểm luân chuyển, nghĩa phân thành loại: Quản VCĐ TSCĐ (mục 2.2.2.1) quản VLĐ TSLĐ (mục 2.2.2.2) Cùng với đó, quản huy động nguồn vốn kinh doanh (mục 2.2.2.3) tác giả trình bày luận án, tạo nên cách nhìn tồn diện phân tích thực trạng quản vốn tài sản TCT XDGT chương 2.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu huy động, sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp Trong luận án trình bày đầy đủ cơng thức tính tốn, ý nghĩa thành phần cơng thức ý nghĩa tiêu đánh giá hiệu huy động, sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp, bao gồm: 2.2.3.1.Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn doanh nghiệp a) Hệ số tự tài trợ (hệ số vốn chủ sở hữu) b) Hệ số nợ 2.2.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ TSCĐ Hiệu suất sử dụng VCĐ Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ TSCĐ Hiệu suất sử dụng TSCĐ Hàm lượng sử dụng VCĐ Tỷ suất lợi nhuận VCĐ Sơ đồ 2.10 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ và TSCĐ 2.2.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động tài sản lưu động Sơ đồ 2.11.Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng VLĐ 2.3 Các nhân tô tác động tới quảnvơn và tài sản DN Các nhân tố tác động đến quản lý, sử dụng vốn tài sản chia thành hai nhóm nhóm nhân tố tác động đến quản lí VCĐ TSCĐ nhóm nhân tố tác động đến quản lí VLĐ TSLĐ 2.3.1 Các nhân tố tác động đến quảnvốn cố định TSCĐ Trong luận án xem xét nhân tố là: Các sách vĩ mơ nhà nước (mục 2.3.1.1); Tác động thị trường môi trường kinh doanh (mục 2.3.1.2); Tiến khoa học kỹ thuật (mục 2.3.1.3); Ngành nghề đặc điểm kinh doanh (mục 2.3.1.4); Trình độ tổ chức quản lý, trình độ lao động ý thức trách nhiệm (mục 2.3.1.5) 2.3.2 Các nhân tố tác động đến cơng tác quảnvốn lưu động tài sản lưu động Trong luận án xem xét nhân tố sau đây: Thị trường tài (mục 2.3.2.1); Các yếu tố thị trường (mục 2.3.2.2); Môi trường tự nhiên chu kỳ sản xuất kinh doanh (mục 2.3.2.3); Khả quản TCT (mục 2.3.2.4); Quy mô vốn tài sản doanh nghiệp (mục 2.3.2.5); Trang bị kỹ thuật trình độ tổ chức quản (mục 2.3.2.6) Kết luận chương Nội dung nghiên cứu tác giả chương góp phần làm sáng tỏ luận nội dung, vai trò nhân tố tác động tiêu đánh giá việc quản vốn tài sản doanh nghiệp, đặc biệt đưa khái niệm đầy đủ quản vốn tài sản DN Nghiên cứu cho phép khẳng định nội dung quan trọng công tác quản vốn tài sản doanh nghiệp quản vốn cố định tài sản cố định, quản vốn lưu động tài sản lưu động Theo phân tích trên, TSCĐ chiếm tỷ lệ khiêm tốn cấu tổng tài sản Một đặc điểm dễ nhận thấy TCT xây dựng cơng trình giao thơng TSCĐ ln có hàm lượng vốn lớn.Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp thường có tình trạng như: TSCĐ mua với vốn lớn có cơng suất lớn lại sử dụng cơng trình có quy mơ nhỏ cho hoạt động đầu tư khác Vì vậy, việc tăng lên TSCĐ chưa tín hiệu tốt doanh nghiệp Nhìn sổ sách TCT cho thấy TSCĐ nhiều thực tế lại không sử dụng để phục vụ thi công cơng trình làm giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp b) Quản lí tình hình tăng giảm giá trị VCĐ Bảng 3.6 Tình hình tăng giảm VCĐ TCT giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: triệu đồng Năm TCT Thăng Long 2011 2012 2013 244,702 237,736 286,744 2012 so với 2011 2013 so với 2012 Chênh Chênh % % lệch lệch (6,966) -2.85 49,008 20.61 Cienco 2,293,770 2,085,865 2,159,499 (207,905) -9.06 73,634 3.53 Cienco 1,042,894 1,144,061 2,043,510 101,167 9.70 899,449 78.62 Cienco 79,073 486,176 691,941 407,103 514.84 205,765 42.32 Cienco 439,883 591,831 831,831 151,948 40.55 Cienco 1,022,011 894,174 899,065 (127,837) -12.51 Đường Thuỷ 34.54 240,000 4,891 0.55 1,691,552 1,416,543 1,551,649 (275,009) -16.26 135,106 9.54 (Nguồn: Báo cáo tài Tổng cơng ty) Trong điều kiện kinh tế thị trường, việc mua sắm xây dựng hay lắp đặt TSCĐ DN phải toán, chi trả tiền Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ hữu hình vơ hình tạo nên VCĐ DN Xu hướng biến động VCĐ chiều với xu hướng biến động TSCĐ Cienco 4, Cienco Cienco Như đề cập trên, việc tăng VCĐ không mang lại hiệu cho doanh nghiệp tình trạng đầu tư tràn lan khơng mục đích sử dụng thiết bị không phù hợp với đặc điểm cơng trình Điều dẫn đến tình trạng lãng phí việc sử dụng khó để thu hồi đủ vốn dẫn đến vốn c) Quản lí việc sử dụng khấu hao TSCĐ Bảng 3.7 Tình hình tăng giảm khấu hao TSCĐ TCT giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: triệu đồng 2012 so với 2011 2013 so với 2012 Năm 2011 2012 2013 Chênh lệch % (3,567) -3.15 7,265 6.62 Cienco 769,321 696,647 770,281 (72,674) -9.45 73,634 10.57 Cienco 236,017 292,440 352,914 56,423 23.91 60,474 20.68 18,175 157,463 183,228 139,288 766.37 25,765 16.36 TCT Thăng Long Cienco 113,342 109,775 117,040 Chênh lệch % Cienco 213,308 273,308 273,308 60,000 28.13 - 0.00 Cienco 443,441 393,342 398,233 (50,099) -11.30 4,891 1.24 Đường Thuỷ 598,078 505,261 561,727 (92,817) -15.52 56,466 11.18 (Nguồn: Báo cáo tài Tổng cơng ty) Số liệu bảng 3.7 cho thấy: Vì TSCĐ tổng công ty tài sản có giá trị lớn nên số khấu hao trích năm mức cao Hơn nữa, TCT sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thằng nên khơng mua thêm nhiều TSCĐ mức khấu hao hàng năm thay đổi chút so với năm trước Chỉ riêng Cienco 5, năm 2011 có tăng đột biến việc đầu tư TSCĐ nên mức khấu hao thay đổi lớn qua năm Với mức khấu hao lớn năm mà TSCĐ TCT không phát huy hết suất hoạt động việc hao mòn ngày nhanh, doanh nghiệp vừa khơng thu lợi ích kinh tế mong muốn, vừa lãng phí nguồn lực Nghiên cứu cho thấy thực tế đáng báo động TCT XDGT TSCĐ có số lượng nhiều, hàm lượng vốn lớn chất lượng lại (nhiều tài sản lỗi thời lạc hậu), suất thấp khơng phù hợp với đặc điểm kinh doanh d) Quản lí việc lí thay TSCĐ Bảng 3.8 Bảng theo dõi biến động TSCĐ TCT giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: triệu đồng Năm TCT Thăng Long Cienco 2011 2012 2013 131,360 127,961 169,704 2012 so với 2011 2013 so với 2012 Chênh Chênh % % lệch lệch (3,399) -2.59 41,743 32.62 1,524,449 1,389,218 1,389,218 (135,231) -8.87 - 0.00 5.55 838,975 98.52 267,815 439.78 180,000 54.76 Cienco 806,877 Cienco 60,898 328,713 508,713 Cienco 226,575 318,523 558,523 Cienco 578,570 500,832 500,832 (77,738) -13.44 - 0.00 1,093,474 911,282 989,922 (182,192) -16.66 78,640 8.63 Đường Thuỷ 851,621 1,690,596 44,744 91,948 40.58 240,000 75.35 (Nguồn: Báo cáo tài Tổng cơng ty) Như phân tích trên, TCT trọng tới việc đầu tư TSCĐ TSCĐ lại không sử dụng mục đích, khơng mang lại nhiều hiệu kinh tế cho doanh nghiệp Cùng với q trình hoạt động, số máy móc lỗi thời bị hư hỏng TCT tiến hành làm giảm giá trị TSCĐ Điển hình Cienco Tuy nhiên, hầu hết TSCĐ mua vượt công suất cần dùng, doanh nghiệp không khai thác hết lực hoạt động dẫn đến hao mòn nhanh, việc TSCĐ khó khăn, có phần vốn thu hồi lại chẳng đáng bao so với lúc đầu tư tài sản 3.2.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng VCĐ TSCĐ TCT Trong tiểu mục này, tác giả tập trung xây dựng tính tốn số liệu liên quan đến tiêu đánh giá, gồm hiệu suất sử dụng TSCĐ; Hệ số hao mòn TSCĐ Kết cấu TSCĐ TCT Nhìn cách tổng quát thấy rằng: Hiệu suất sử dụng TSCĐ TCT khác xa Trong TCT Thăng Long có hiệu suất sử dụng TSCĐ cao tăng qua năm Cienco6 điều có xu hướng ngược lại Phân tích cho thấy TSCĐ TCT hao mòn nhanh lại khơng sử dụng hợp lý, làm cho tình trạng suy giảm lực hoạt động TCT diễn nhanh Tỷ trọng TSCĐ th tài thấp 3.2.4 Thực trạng quảnvốn lưu động tài sản lưu động Tổng công ty 3.2.4.1 Công tác quản lí VLĐ TSLĐ a) Quản tình hình phân bổ TSLĐ TCT Một nhân tố có ảnh hưởng định tới hiệu sử dụng TSLĐ, việc phân bổ TSLĐ Đối với TCT XDGT điều có ý nghĩa quan trọng Tình hình phân bổ cấu TSLĐ TCT trình bày bảng số liệu 3.12 Phân tích cho thấy giai đoạn 2011-2013 tổng TSLĐ TCT tăng mạnh cấu phần TSLĐ TCT chủ yếu nghiêng khoản mục Hàng tồn kho (HTK) khoản phải thu (2 khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tổng TSLĐ) Tỷ trọng HTK lớn nguyên nhân gây bất hợp cấu tài sản TCT, cho thấy tình hình tài TCT bất ổn, khơng khơi thơng vốn, sản xuất bị đình trệ, dồn ứ b) Quản sử dụng vốn tiền mặt TCT Theo bảng số liệu tổng hợp 3.12 3.13 Luận án, TCT XDGT có lượng tiền mặt lớn, chiếm khoảng 30%, chí lên đến 50% Cienco8 Với việc giữ lại nhiều tiền mặt chủ yếu giai đoạn 2011-2013, kinh tế chưa ổn định, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sản xuất, đấu thầu, mua ngun vật liệu… Chính vậy, TCT thường lựa chọn giữ lại tiền mặt gửi ngân hàng thời gian chờ hội đầu tư Lựa chọn với việc trì hỗn thi cơng chưa có kế hoạch sản xuất rõ ràng làm cho tiền dần khả sinh lời, TCT phải chịu lãi vay ngân hàng tiền lại nằm yên chỗ đầu tư sai hướng dẫn đến thua lỗ c) Quản khoản phải thu Dựa vào số liệu báo cáo tài TCT, tác giả tính toán tỷ trọng khoản mục nợ phải thu trình bày bảng 3.14 luận án Số liệu cho thấy, tổng khoản nợ phải thu khoản mục phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn Khoản ứng trước tiền cho người bán chiếm tỷ lệ tương đối cao Việc ảnh hưởng xấu tới thương hiệu gây khó khăn khâu tốn TCT d) Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải thu TCT giai đoạn 2011-2013 tác giả tính tốn tập hợp bảng 3.15 đây: Bảng 3.15 Sô vòng quay khoản phải thu TCT giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: vòng 2012 so với 2011 2013 so với 2012 2011 2012 2013 Chênh Chênh TCT % % lệch lệch Thăng Long 1.28 1.33 2.02 0.05 4.16 0.69 51.86 Cienco 2.58 2.95 3.82 0.37 14.22 0.87 29.57 Cienco 4.84 5.60 4.43 0.76 15.77 (1.18) -21.01 Cienco 0.12 0.84 0.77 0.72 575.18 (0.08) -9.00 Cienco 3.51 3.85 3.40 0.34 9.68 (0.45) -11.73 Cienco 1.65 1.28 3.32 (0.37) -22.40 2.04 159.55 Đường Thuỷ 4.90 1.03 1.16 (3.87) -78.98 0.13 12.35 (Nguồn: Báo cáo tài Tổng cơng ty) Nhìn chung, vòng quay khoản phải thu đa số TCT cao Tuy nhiên, phân tích trên, tỷ trọng số lượng khoản phải thu ngày lớn doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh Cienco d) Quản hàng tồn kho Bảng số liệu 3.17 luận án cho thấy: Nhìn chung, tỷ trọng chi phí SXKD dở dang TCT có xu hướng giảm năm mức cao Sở dĩ mặt hạch tốn kết chuyển giá vốn khơng bóc tách rõ ràng khoản mục chi phí theo định mức Mặt khác, năm gần đây, uy tín số TCT nhà cung cấp không cao, nên họ cấp hóa đơn TCT trả hết tiền, điều dẫn đến thiếu chi phí, làm sai lệnh chi phí thực tế cơng trình Khoản mục chiếm tỷ trọng cao thứ hai sau chi phí SXKD dở dang nguyên vật liệu Tỷ trọng TCT dao động khoảng từ 14% đến 26% Đây phận vô quan trọng thiết yếu cho trình sản xuất, nhạy cảm với biến động thị trường, trượt giá, gây tổn thất kinh tế không dự trữ nguyên vật liệu, không đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất 3.2.2.3 Đánh giá hiệu huy động sử dụng VLĐ TSLĐ Công tác đánh giá hiệu huy động sử dụng VLĐ TSLĐ TCT luận án thực thông qua tiêu bản, gồm: Vòng quay VLĐ kỳ chu chuyển VLĐ (bảng 3.20 3.21); Hàm lượng sử dụng Năm VLĐ (bảng 3.22); Tỷ suất lợi nhuận VLĐ (bảng 3.23); Các tiêu khả tốn (bảng 3.24, 3.25, 3.26, 3.27) Phân tích bảng số liệu cho thấy: Số vòng quay VLĐ TCT tăng qua năm, hàm lượng sử dụng VLĐ đa số TCT giảm chứng tỏ phần VLĐ TCT sử dụng có hiệu Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận VLĐ lại mức thấp, khả tốn khơng cao 3.2.5 Thực trạng quản lí nguồn vốn kinh doanh TCT 3.2.5.1 Cơng tác quản lí nguồn vốn kinh doanh Tại bảng 3.28 luận án trình bày cấu nguồn vốn TCT giai đoạn 2011-2013 theo tiêu thức: Theo thời gian huy động sử dụng vốn (nguồn vốn thường xuyên nguồn vốn tạm thời) theo tính chất sử dụng (nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả) Số liệu tính tốn cho thấy: Các tổng công ty xây dựng giao thông ln tình trạng thiếu vốn Vốn chủ sở hữu chiếm từ 4,15% đến 30% tổng nguồn vốn tổng công ty Do vốn chủ sở hữu thiếu, để trì hoạt động kinh doanh, tổng cơng ty phải vay vốn dẫn đến nợ phải trả cuả tổng công ty chiếm tỷ trọng cao, từ 60,78% đến 95% tổng nguồn vốn Nguồn vốn thường xuyên TCT chiếm tỷ trọng thấp, đa phần đến 20% Nguồn vốn tạm thời chiếm tỷ trọng cao, từ 40,67% đến 92% tổng nguồn vốn tổng cơng ty Tình trạng dẫn đến hệ số nợ cao, lực tài TCT yếu Tuy nhiên, TCT tận dụng tốt đòn bẩy tài khả khuếch đại lợi nhuận vốn (ROE) lớn, giúp gia tăng giá trị TCT Sự biến động tổng nguồn vốn TCT tác giả trình bày bảng 3.29 luận án Theo đó, giai đoạn 2011-2013 giai đoạn mà cấu vốn TCT thay đổi mạnh, đa số tăng nguồn vốn thường xuyên nguồn vốn tạm thời chủ yếu tăng mạnh việc sử dụng nguồn vốn tạm thời Từ số liệu bảng 3.30 cho thấy tổng nợ phải trả TCT thay đổi xu hướng thiên sử dụng khoản nợ ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu VLĐ thường xuyên TCT Tuy nhiên, điều lại gây áp lực tốn ngắn hạn chịu nhiều ràng buộc từ chủ nợ, có lợi TCT chiếm dụng nguồn vốn có chi phí thấp 3.2.5.2 Các tiêu đánh giá hiệu SXKD TCT Tác giả tập trung nghiên cứu tiêu chủ yếu đánh giá hiệu SXKD TCT, tiêu: Hệ số nợ (bảng 3.31), hệ số nợ dài hạn (bảng 3.33), hệ số vốn chủ sở hữu (bảng 3.34) Kết phân tích cho - - - - thấy: Các TCT trì hệ số nợ cao Trong năm (2011-2013) TCT có xu hướng giảm hệ số nợ dài hạn, hệ số vốn chủ sở hữu thấp trung bình ngành có chiều hướng tăng lên tích cực 3.3 Một sô kinh nghiệm giới quản vôn và tài sản doanh nghiệp và bài học rút cho doanh nghiệp Việt Nam Từ kết nghiên cứu kinh nghiệm Malaysia (mục 3.3.1), kinh nghiệm Trung Quốc (mục 3.3.2), kinh nghiệm Ấn Độ (mục 3.3.3), luận án rút học cho doanh nghiệp Việt Nam (mục 3.3.4) nội dung sau: Chính phủ Bộ GTVT cần có chế, sách tài thơng thống, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển phạm vi mức độ hợp để làm chỗ dựa cho Nhà nước thực mục tiêu sách vĩ mơ Đa dạng hóa chế độ sở hữu tổ chức loại hình doanh nghiệp, có giải pháp cải cách táo bạo, mạnh dạn giữ vai trò chủ đạo nhà nước nhiều hình thức biểu Quan tâm có định hướng cho thị trường chứng khốn phát triển, thơng qua doanh nghiệp tiếp cận vốn cách hiệu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Cần áp dụng biện pháp giám sát vốn tài sản doanh nghiệp cách thống nhất; cần sử dụng công cụ quản vĩ mô để điều hành công cụ thuế, công cụ lãi suất Đồng thời, tập trung kênh huy động vốn nước nội doanh nghiệp, nguồn vốn nước ODA, FDI, JBIC… Kết luận chương Trong chương luận án tập trung phân tích thực trạng quản vốn tài sản tổng công ty xây dựng giao thơng giai đoạn 2011-2013, làm rõ kết SXKD, tình hình biến động cấu tài sản TCT; tính tốn phân tích tiêu đánh giá thực trạng quản VCĐ TSCĐ, thực trạng quản VLĐ TSLĐ, làm rõ tình hình tăng giảm, tình hình sử dụng nhân tố tác động đến công tác quản vốn tài sản TCT Kết phân tích, đánh giá thực trạng quản vốn tài sản TCT XDGT làm rõ nhược điểm, bất cập cần phải khắc phục gợi mở hướng cho việc tìm kiếm giải pháp hoàn thiện quản vốn tài sản TCT XDGT CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN VỐN TÀI SẢN TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG 4.1 Triển vọng phát triển ngành Giao thơng vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Theo Báo cáo điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đánh giá năm qua, Đảng, Nhà nước nhân dân ta giành quan tâm lớn cho đầu tư phát triển GTVT, đó, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thơng có bước phát triển đáng kể: chất lượng vận tải ngày nâng cao, bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách vùng miền Một số cơng trình giao thơng đại đường cao tốc, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn khu vực quốc tế, góp phần tạo diện mạo cho đất nước Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, xuất nhiều bất cập cản trở phát triển hạ tầng giao thông như: hệ thống quốc lộ chưa kết nối thông suốt, nhiều tuyến quốc lộ chưa đầu tư nâng cấp, xuất nhiều nút thắt tuyến giao thông huyết mạch; hệ thống đường sắt tình trạng lạc hậu, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, lực hạn chế; cảng biển vùng kinh tế trọng điểm tải, xuất tình trạng ùn ứ hàng hóa khối lượng hàng hóa tăng nhiều so với dự báo; số cảng hàng không quốc tế tải tương lai gần; giao thơng thị nhiều yếu kém, ùn tắc giao thông thành phố lớn thường xuyên xảy Những tồn yếu có ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ vận tải, chi phí chưa hợp ảnh hưởng đến lực cạnh tranh kinh tế, cản trở tốc độ phát triển KT-XH đất nước Theo điều tra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thực với 254 doanh nghiệp, kết cho thấy, 87,8% doanh nghiệp nước 83% DN nước đánh giá chất lượng sở hạ tầng Việt Nam Chính vai trò quan trọng hạn chế hệ thống hạ tầng giao thông, ngày 25/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 355/QĐ-TTg việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, xác định giao thông vận tải phận quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ba khâu đột phá, cần ưu tiên đầu tư phát triển trước bước với tốc độ nhanh, bền vững, nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xác định trục dọc Bắc-Nam ưu tiên đầu tư, hoàn thành nâng cấp mở rộng Quốc lộ với quy mô xe, tập trung, ưu tiên nâng cấp, đại hóa tuyến đường sắt Bắc- Nam có; ưu tiên phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Bên cạnh đó, phát triển GTVT đô thị, phát triển giao thông nông thôn, phát triển công nghiệp GTVT Đến năm 2030 hoàn thiện mạng lưới GTVT nước, đảm bảo kết nối phát triển hợp phương thức vận tải; đồng tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối thuận lợi với hệ thống đường ASEAN, Tiểu vùng Mê Công mở rộng đường sắt xuyên Á; chất lượng vận tải dịch vụ nâng cao, đảm bảo nhanh chóng, an tồn, tiện lợi Như vậy, định hướng chiến lược phát triển GTVT Chính phủ cho thấy, nhu cầu xây dựng cơng trình giao thơng Việt Nam lớn, giai đoạn đầu trình đại hóa sở hạ tầng, quan trọng cơng trình giao thơng 4.2 Định hướng và chiến lược phát triển Tổng công ty xây dựng giao thông thời gian tới Định hướng phát triển TCT XDGT phù hợp với phát triển tất yếu xã hội Với việc tiếp tục phát huy mạnh việc xây dựng cơng trình giao thơng, TCT có triển vọng ngày mở rộng hoạt động SXKD Một mặt, hoạt động xây dựng cơng trình giao thơng giúp TCT nắm bắt nhiều hội đầu tư vào dự án đặc biệt dự án bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, mặt khác khiến DN ngành cạnh tranh khốc liệt, làm giảm lợi nhuận DN Trong xu hội nhập phát triển với kinh tế thị trường, mô hình DNNN hoạt động khơng hiệu quả, tính linh hoạt khả cạnh tranh bị hạn chế Mơ hình CTCP loại hình DN thích hợp mà nước tiên tiến nói chung Việt Nam nói riêng áp dụng phát huy mặt tích cực kinh tế Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu thị trường phù hợp với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới, Bộ GTVT định chuyển đổi mơ hình hoạt động TCT 90 trực thuộc Bộ từ DNNN sang hoạt động theo mơ hình mới: mơ hình công ty cổ phần Sau chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, TCT tập trung thực mục tiêu sau: - Phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đạt hiệu cao, bảo toàn phát triển vốn; không ngừng nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp sở SXKD phát triển, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động - Xây dựng TCT, quan chuyên môn cấp sạch, vững mạnh; phát huy vai trò đồn thể trị - xã hội, xây dựng văn hoá DN, phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững, góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Liên kết cổ đơng chiến lược, đối tác chiến lược có tiềm vốn, kỹ thuật, lực quản trị, sản phẩm thị trường Đồng thời đẩy mạnh liên kết nội khối tạo nhiều hội, tạo nguồn lực tổng hợp để có lợi cạnh tranh hơn, hiệu - Định hướng ngành nghề sản phẩm: Tăng trưởng mạnh, vững chắc, tập trung nâng cao thương hiệu hoạt động sản xuất truyền thống; nghiên cứu triển khai phát triển lĩnh vực sản xuất dịch vụ xây dựng nhà đô thị, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư dự án theo hình thức BT, BOT,… - Về kỹ thuật, cơng nghệ: Từng bước đổi công nghệ thi công, trang bị thiết bị tiên tiến, tạo sản phẩm có tính cạnh tranh ngày cao, tăng trưởng chất lượng tạo giá trị gia tăng cao -Đổi sâu sắc quản trị DN, tạo dựng phát triển thương hiệu DN, văn hóa DN 4.3 Quan điểm xây dựng giải pháp - Xây dựng giải pháp phải bám sát vào mục tiêu chiến lược phát triển Bộ GTVT mục tiêu phát triển TCT thời gian tới - Các giải pháp xây dựng phải hướng, phù hợp với lực TCT, phù hợp với mơ hình tổ chức hoạt động TCT; giải pháp áp dụng bước; tránh tư tưởng nơn nóng, vội vàng tạo cú sốc lớn làm ổn định, cần tránh trì trệ, ỷ lại - Các giải pháp xây dựng phải có tính khả thi, khơng ly khỏi thực tế; đồng thời giải pháp đưa khắc phục tồn nêu chương - Các giải pháp tận dụng tối đa nguồn lực có TCT, nâng cao hiệu quản vốn tài sản TCT, đồng thời gắn liền với mơ hình quản tài TCT, góp phần nâng cao khả cạnh tranh TCT thị trường nước khu vực 4.4 Một sô giải pháp hoàn thiện quản vôn và tài sản Tổng công ty xây dựng giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải Để đạt mục tiêu, định hướng phát triển TCT thời gian tới, mở rộng quyền tự chủ KD tự chủ tài chính, TCT chủ động bước nâng cao hiệu sử dụng vốn tài sản Tuy nhiên, việc quản vốn tài sản TCT nhiều bất cập cần phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đổi Đáp ứng yêu cầu đây, luận án tập trung nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp hồn thiện quản vốn tài sản TCT XDGT thuộc Bộ Giao thông Vận tải sơ đồ 4.1 đây: Các giải pháp hoàn thiện quản vốn tài sản Nhóm giải pháp hồnNhóm thiện giải quảnpháp VLĐ hồn vàNhóm thiện TSLĐ quản giải pháp VCĐ hồn TSCĐ thiện Nhóm quản giảilýpháp ngu Nhóm giải pháp hoàn thiện quản VCĐ Sơ đồ 4.1 Giải pháp hoàn thiện quản vôn và tài sản 4.4.1 Nhóm giải pháp hồn thiện quản vốn lưu động TSLĐ Trong mục luận án sâu trình bày chi tiết giải pháp hồn thiện quản vốn lưu động tài sản lưu động với nội dung sau: Các giải pháp hoàn thiện quản vốn lưu động tài sản lưu động Kế hóa Quản Tăng Đẩyhồi nhanh Hoàn thiện Kế hoạch Quản tài sảntốt lưu khoản động mục Tăngvốn cường Đẩy công tiền nhanh tác thu tiến độ thi công, Hồn giảm thiện bớt phương khối lượng pháp đ hoạch tốt khoản cường tiến độ thi phương công nợ Quản lýQuản vật tư tồn kho hóa tài mục vốn công công, giảm pháp đánh vật tư sản lưu tiền tác thu bớt khối giá sản tồn kho động hồi lượng cơng phẩm dở cơng nợ trình dở dang dang Sơ đồ 4.2 Giải pháp quản VLĐ và TSLĐ Tác giả luận án thiết kế mẫu báo cáo kế hoạch vốn tiền, mẫu bảng theo dõi tình hình cơng nợ khách hàng thiết kế mẫu thẻ chi tiết công nợ…giúp cho việc quản công nợ, quản vốn lưu động, tài sản lưu động TCT có hiệu 4.4.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện quản vơn định và TSCĐ Trong mục này, luận án trình bày nội dung giải pháp hoàn thiện quản VCĐ TSCĐ nhằm khắc phục yếu lập, thẩm định dự án mua sắm TSCĐ, đổi cơng nghệ, lựa chọn hình thức đầu tư hợp lý, sử dụng khấu hao TSCĐ, nâng cao trình độ nguồn nhân lực Các giải pháp hoàn thiện quản vốn cố định tài sản cố địn Khấu TSCĐđịnh đầy đủ, kịpvà thời, quản sử dụng vàtrình dưỡng, Nâng cao chấtĐổi lượng mớicông côngtác nghệ, lập hao lựa thẩm chọn chiến lược dự án hình mua thứclýđầu Nâng tư cao hợp lýbảo để độ chuy đạ sắm TSCĐ hóa MMTB Sơ đồ 4.4 Giải pháp quản vôn cô định và tài sản cô định 4.4.3 Nhóm giải pháp hồn thiện quản nguồn vốn Khắc phục nhược điểm chương 3, mục luận án đưa giải pháp liên quan đến hoàn thiện quản nguồn vốn TCT XDGT Nhóm giải pháp hoàn thiện quản nguồn vôn Áp dụng phương thức mua thiết bị trả chậm Hồn thiện phương pháp phân tích tiêu tài phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh TCT Kết hợp chặt chẽ khai thác triệt để nguồn vốn nước nguồn vốn nội tổng cơng ty với việc tích cực huy động vốn ngồi nước Thành lập cơng ty tài để điều hòa vốn nội tổng công ty Sơ đồ 4.5 Giải pháp quản nguồn vôn 4.4.4 Giải pháp tái cấu Tổng công ty Tái cấu DN phận quan trọng chủ trương tái cấu trúc kinh tế Đảng Nhà nước ta Thực chủ trương trên, Bộ GTVT có nhiều sách quan trọng DN ngành Gần nhất, chương trình hành động thực Nghị số 02/NQ-CP ngày 7/01/2013 Chính Phủ, Bộ GTVT đưa giải pháp thực tái cấu, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Sơ đồ 4.6.Giải pháp tái cấu tổng công ty Trong phạm vi nghiên cứu luận án, 07 TCT nghiên cứu thuộc diện cổ phần hóa giai đoạn 2011 – 2015 Do vậy, mục luận án đề cập đến giải pháp cụ thể tái cấu TCT để hướng tới nâng cao hiệu sử dụng vốn tài sản TCT XDGT 4.5 Ðiều kiện thực giải pháp Các giải pháp nêu mục 4.4 hệ thống giải pháp đồng mà việc thực giải pháp cần thỏa mãn điều kiện định Tại mục luận án đưa điều kiện dạng kiến nghị Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải với TCT để thực giải pháp nêu 4.5.1 Kiến nghị Nhà nước 4.5.1.1 Ổn định sách kinh tế vĩ mơ 4.5.1.2 Nới lỏng chế tín dụng doanh nghiệp 4.5.1.3 Bảo hộ sản xuất nước 4.5.1.4 Nhà nước cho phép TCT thành lập cơng ty tài 4.5.1.5 Một số kiến nghị khác 4.5.2 Kiến nghị Bộ GTVT 4.5.2.1 Cần có sách cụ thể tổ chức đấu thầu huy động tiềm lực tài tồn đọng TCT 4.5.2.2 Đẩy mạnh tốc độ cổ phần hóa DNNN (trong có TCT XDGT) 4.5.2.3 Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện số sách khác cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp xây dựng 4.5.3 Kiến nghị TCT 4.5.3.1 Cần có chiến lược dài hạn công tác quản vốn tài sản 4.5.3.2 Cần xác định phương pháp, hình thức cơng cụ để quản lý, huy động vốn tài sản 4.5.3.3 Cần cải tiến chế quản vốn tài sản theo hướng mở rộng quyền hạn trách nhiệm cho đơn vị thành viên trình huy động quản sử dụng phục vụ SXKD KẾT LUẬN Các Tổng công ty xây dựng giao thơng có vai trò quan trọng hệ thống doanh nghiệp xây dựng cơng trình giao thơng hệ thống doanh nghiệp nhà nước Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh TCT có ý nghĩa quan trọng việc củng cố sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp XDGT, củng cố sức mạnh doanh nghiệp nhà nước Một giải pháp để làm điều cần hồn thiện cơng tác quản vốn tài sản TCT cho phù hợp với thay đổi mơ hình hoạt động TCT Từ nâng cao hiệu quản vốn tài sản TCT XDGT Đến lượt mình, hiệu quản vốn tài sản tác động trực tiếp đến hiệu hoạt động TCT, nâng cao lực cạnh tranh TCT bối cảnh tồn cầu hố Trong năm qua, công tác quản vốn tài sản TCT XDGT không ngừng đổi Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt TCT bộc lộ nhiều hạn chế Hiệu quản vốn tài sản chưa thực trở thành động lực cho phát triển TCT XDGT Trên sở nghiên cứu tổng quan quản vốn tài sản doanh nghiệp, tác giả tìm chỗ trống cần tiếp tục bổ sung nghiên cứu, quản vốn tài sản TCT XDGT, đặc biệt vấn đề quản vốn tài sản TCT sau cổ phần hóa doanh nghiệp Với nhận thức thân hệ thống kiến thức quản kinh tế nói chung quản vốn tài sản nói riêng, kết hợp với định hướng quan điểm phát triển kinh tế xã hội Đảng Nhà nước, thực tiễn định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh TCT XDGT, sở luận giải, phân tích chi tiết phân tích tổng hợp, luận án có đóng góp phát triển thể điểm chủ yếu sau: Thứ nhất, luận án hệ thống hóa, làm phong phú thêm luận quản vốn tài sản doanh nghiệp, đó: - Đã đưa khái niệm đầy đủ quản vốn tài sản doanh nghiệp; - Đã làm rõ chuyển hóa VCĐ VLĐ doanh nghiệp; - Đã hệ thống hóa nhóm tiêu phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp nhân tố tác động tới quản vốn tài sản doanh nghiệp Những luận sở quan trọng cho việc xem xét đánh giá thực trạng quản vốn tài sản TCT XDGT Thứ hai, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng quản vốn tài sản TCT XDGT giai đoạn chuyển đổi mơ hình hoạt động, đó: - Đã nêu bật thành cơng tồn công tác quản vốn tài sản TCT XDGT - Chỉ nguyên nhân tồn tại, hạn chế nhân tố tác động quản vốn tài sản TCT XDGT Thứ ba, tác giả đề xuất 04 nhóm giải pháp có tính khả thi hồn thiện công tác quản vốn tài sản TCT XDGT, cụ thể gồm: - Nhóm giải pháp hồn thiện quản VLĐ TSLĐ; - Nhóm giải pháp hồn thiện quản VCĐ TSCĐ; - Nhóm giải pháp hồn thiện quản nguồn vốn; - Nhóm giải pháp tái cấu TCT Cuối cùng, tác giả luận án mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến nhà khoa học, nhà thực tiễn, độc giả để giúp tác giả hiểu biết sâu lĩnh vực mà tác giả say mê nghiên cứu DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Ngọc Sơn, “TCT đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) câu hỏi phải làm để vốn nhà nước trở thành cơng cụ kinh tế?”, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, Số 37, tháng 3/2012 Nguyễn Ngọc Sơn,“Giải pháp hồn thiện chế tài doanh nghiệp nhà nước trước sau cổ phần hóa”, Tạp chí khoa học Giao thơng vận tải, số 32, tháng 11/2010 Nguyễn Ngọc Sơn, “Vấn đề đa dạng hóa đầu tư, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp nhà nước, thực trạng nguyên tắc giải quyết”, Tạp chí Khoa học Giao thơng Vận tải, số 31, tháng 9/2010 Nguyễn Ngọc Sơn, “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác tài chính”, Giáo dục Luận, Học viện trị Hành Quốc Gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành khu vực I, số -2010 Nguyễn Ngọc Sơn, “Một số giải pháp hỗ trợ vốn hỗ trợ tài cho doanh nghiệp nhỏ vừa sau Việt Nam thành viên WTO”, Giáo dục Luận, Học viện trị Hành Quốc Gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành khu vực I, số 7-2010 Nguyễn Ngọc Sơn,“Một số biện pháp đánh giá tình hình tài doanh nghiệp”, Giáo dục Luận, Học viện trị Hành Quốc Gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành khu vực I, số 8+9 -2010 Nguyễn Ngọc Sơn, “Nhìn nhận cơng tác quản tài theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con”, Tạp chí Giao thơng Vận tải, Số 7/2010 Nguyễn Ngọc Sơn, “Đổi chế quản vốn tài sản tập đoàn kinh tế việt nam”, Đề tài NCKH, 2011, Trường Đại học Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Sơn, “Nghiên cứu sở luận thực tiễn Quản tài TCT”, Đề tài NCKH, 2010, Trường Đại học Giao thông ... đề tài Hoàn thiện quản lý vốn tài sản Tổng công ty xây dựng giao thông để nghiên cứu cần thiết Mục đích nghiên cứu - Thứ nhất, hệ thống hoá, làm sáng tỏ lý luận quản lý vốn, quản lý tài sản. .. nghiên cứu, quản lý vốn tài sản TCT XDGT, đặc biệt vấn đề đặt quản lí vốn tài sản sau cơng tác cổ phần hóa Do đó, đề tài luận án: “Hồn thiện quản lý vốn tài sản Tổng công ty xây dựng giao thơng”... tài sản lưu động CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN TẠI CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THƠNG 3.1 Tổng quan Tổng cơng ty xây dựng giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải 3.1.1 Quá trình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông, Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông, Những đóng góp mới của luận án, Sơ đồ 2.3 Phân loại nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, Kết luận chương 2, Kết luận chương 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay