TL chuẩn he thong cac van ban quy pham phap luat

52 106 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 11:26

Phần I : Thốngvăn pháp quy quy định tài đất qua thời kỳ ( từ Luật đất đai 1993 đến nay) *Tiền sử dụng đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất , công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất +Các văn quy định STT Văn Nghị định 60-CP ngày 5-7-1994 quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị Nghị định 61/cp ngày 5/7/1994 mua bán kinh doanh nhà Nghị đinh 89/cp ngày 17/8/1994 việc thu tiền sử dụng đất lệ phí địa Thơng tư 02-TC/TCT ngày 04/01/1995 việc hướng dẫn thực nghị định số 89/cp ngày 17/08/1994 phủ việc thu tiền sử dụng đất lệ phí địa Nội dung văn + Nhà nước không thừa nhân việc đòi lại đất mà trước Nhà nước giao cho người khác sử dụng + Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất cấp theo Nghị định thay loại giấy tờ pháp lý sở hữu nhà sử dụng đất cấp từ trước ngày ban hành Nghị định + Nhà phân chia theo ba hình thức sở hữu: Nhà thuộc sở hữu Nhà nước;Nhà thuộc sở hữu tổ chức trị xã hội, tổ chức kinh tế; Nhà thuộc sở hữu tư nhân + Mua bán nhà việc chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất từ bên bán sang bên mua thông qua hợp đồng ký kết văn bên mua bên bán theo quy định pháp luật bên bán phải chủ sở hữu hợp pháp nhà chủ sử dụng đất + tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung người sử dụng đất) trừ trường hợp quy định Điều Nghị định này, Nhà nước giao đất có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất; +Người sử dụng đất Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản làm muối, Nhà nước cho phép sử dụng vào mục đích khác, phải nộp tiền sử dụng đất + Đối tượng phải chịu tiền sử dụng đất diện tích đất cơng quan Nhà nước có thẩm quyền quy định Điều 23, Điều 24 Luật đất đai (dưới gọi chung Nhà nước) giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng (trừ trường hợp nêu tiết c điểm này) diện tích đất giao để sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản làm muối, Nhà nước cho phép sử dụng vào mục đích khác miễn thu tiền sử dụng đất đất Nhà nước giao để sử dụng đất vào mục đích cơng cộng, lợi ích Quốc gia (khơng nhằm mục đích kinh doanh), bao gồm: đất sử dụng để xây dựng Thông tư 25-TC/TCT 27 tháng bể nước, giếng nước dùng chung cho nhiều hộ năm 1995 Hướng dẫn bổ sung, sủa gia đình, nơi chứa rác, vật thải chung khu đổi thông tư số dân cư, hồ thuỷ điện, nhà máy điện, đường dây 02/TC-TCT ngày 4/1/1995 việc thu tải điện, trạm phát điện, cơng trình kết cấu tiền sử dụng đất lệ phí địa hạ tầng, nghĩa trang, nghĩa địa, cơng trình thuỷ lợi, cơng trình nghiên cứu khoa học, cơng sở (trụ sở quan Nhà nước, tổ chức trị - xã hội) trường hợp đặc biệt khác Chính phủ quy định Khoản Điều 10 Nghị định số 60/CP ngày tháng7 năm 1994 Chính phủ quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đôthị bổ sung thêm mục đ sau: Nghị định số 45/cp ngày 3/8/1996 việc bổ sung điều 10 nghị định số 60/cp ngày tháng năm 1994 củachính phủ quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị Nghị đinh số 44/cp ngày 3/8/1996 Về việc bổ sung điều nghị định 89/cp ngày 17 tháng năm 1994 củachính phủ việc thu tiền sử dụng đất lệ phí địa - Trường hợp đất sử dụnglàm đất ổn định từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến ngày 15 tháng 10 năm 1993(ngày Luật Đất đai có hiệu lực) khơng có đủ giấy tờ hợp lệ, xét phùhợp với quy hoạch, khơng có tranh chấp xét cấp giấy chứng nhận quyềnsở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất phải nộp 20% tiền sử dụng đất - Trường hợp sử dụng làm đất ởsau ngày 15 tháng 10 năm 1993, khơng có đủ giấy tờ hợp lệ, xét phù hợp vớiquy hoạch, khơng có tranh chấp xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữunhà quyền sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất Trong trường hợp thu tiền sử dụng đất theo phương thức đấu giá đất tiền đấu giá đất nộp vào Ngân sách Nhà nước trừ số tiền dùng để san lấp, cải tạo mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng có nguồn gốc khơng phải từ Ngân sách Nhà nước, tiền thu từ đấu giá đất phải nộp vào Ngân sách Nhà nước không thấp giá đất theo bảng giá đất địa phương quy định theo khung giá đất Chính phủ Việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở Thông tư số 57 tc-tct ngày 23 tháng hữu nhà ở, quyền sử dụng đất xét theo năm 1996 hướng dẫn thi hành nghị trạng đất đạng chủ nhà, khơng hồi tố định số 45/cp ngày 3/8/1996 trường hợp đất luân chuyển qua phủ việc bổ sung điều 10 nhiều chủ, thời điểm phân biệt để áp dụng nghị định số 60/cp ngày 5/7/1994 mức thu tiền sử dụng đất thời điểm sở phủ quyền sở hữu nhà ở, hữu, sử dụng chủ nhà đứng xin hợp thức quyền sử dụng đất thị hố nhà ở, đất Quyết định số: 876/1997/QĐ-TTg cảu Thủ tướng Chính phủ ngày 16/10/1997 việc giảm chậm nộp tiền sử dụng đất cho hộ cán công nhân viên chia tách tỉnh phải chuyển công tác tỉnh 10 + Người sử dụng đất Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích sau đây: Hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở; Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng nhà để bán cho thuê; Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất gắn liền với kết cấu hạ tầng đó.Đối tượng khơng phải Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 việc thu tiền sử dụng đất nộp thuế: Người sử dụng đất mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước trường hợp lý, hoá giá cho người thuê trước ngày 05 tháng năm 1994 nộp đủ tiền theo quy định giá bán nhà 11 Giá đất tính đồng Việt Nam mét vuông (đồng/m2) ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá loại đất Chính phủ xác định theo bảng giá đất hành địa phương quy định thời điểm thơng báo nộp tiền sử dụng đất.Giá đất tính tiền sử dụng đất trường hợp đấu giá đất giá trúng thầu + Hộ gia đình, cá nhân giao đất ở; + Tổ chức kinh tế giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để bán cho thuê; Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nước giao đất làm mặt xây dựng sở sản xuất, kinh doanh;Tổ chức kinh tế giao đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê;Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân giao đất Thơng tư 115/2000/tt-btc ngày 11 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thi hành nghị định 38/2000/nđ-cp ngày 23/8/2000 phủ thu tiền sử dụng đất 12 Nghị đinh 198/cp ngày 3/12/2004 thu tiền sử dụng đất - Hộ gia đình cán công nhân viên nhu cầu nhiệm vụ công tác phải chuyển từ tỉnh lỵ cũ tỉnh lỵ chia tách tỉnh, giao đất làm nhà tỉnh lỵ mới, giảm chậm nộp tiền sử dụng đất để xây dựng cơng trình cơng cộng có mục đích kinh doanh 13 thông tư 117/2004/tt-btc ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực nghị định số 198/2004/nđcp ngày 03 tháng 12 năm 2004 phủ thu tiền sử dụng đất 14 Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng năm 2005 Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất 15 Thơng tư số: 70/2006/TT-BTC Bộ Tài ngày 02/08/2006 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC Bộ Tài ngày 07/12/2004 việc hướng dẫn thực Nghị định số: 198/2004/NĐ-CPcủa Chính phủ ngày 03/12/2004 thu tiền sử dụng đất 16 Nghị định 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 198/2004/nđcp ngày 03 tháng 12 năm 2004 phủ thu tiền sử dụng đất - Đất giao cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng cơng trình cơng cộng có mục đích kinh doanh theo quy định điểm đ đất quy định điểm b khoản Điều Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai (sau gọi chung Nghị định 181/2004/NĐ-CP) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất theo quy định Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực dự án đầu tư làm nhà theo quy hoạch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt - Việc xác định lại giá đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường điều kiện bình thường: Sở Tài chủ trì đơn vị liên quan xác định giá đất cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung UBND cấp tỉnh) định; trường hợp thuê tổ chức có chức thẩm định giá, tổ chức tư vấn giá đất xác định Sở Tài có trách nhiệm thẩm định trình UBND cấp tỉnh định đảm bảo giá đất tính thu tiền sử dụng đất (lô) đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường điều kiện bình thường - Ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu nợ tiền sử dụng đất trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng giảm tiền sử dụng đất có nhiều mức giảm khác quy định Nghị định văn quy phạm pháp luật khác có liên quan hưởng mức giảm cao nhấtĐược giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước.Được giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nướcĐược giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước 17 Thông tư 93/2011 ngày 29/06/2011 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 117/2004/tt-btc ngày 07 tháng 12 năm 2004 tài hướng dẫn thực nghị định số 198/2004/nđcp ngày 03 tháng 12 năm 2004 phủ thu tiền sử dụng đất 18 Nghị đinh 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ thu tiền sử dụng đất 19 Thông tư 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng năm 2012 Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm chế độ tài hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất 20 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định thu tiền sử dụng đất 21 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn số điều nghị định số 45/2014/nđ-cp ngày 15 tháng năm 2014 phủ quy định thu tiền sử dụng đất + Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất khơng thơng qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất giá đất tính thu tiền sử dụng đất giá đất theo mục đích sử dụng đất giao thời điểm có định giao đất quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất không với thời điểm ghi định giao đất giá đất tính thu tiền sử dụng đất giá đất theo mục đích sử dụng đất giao thời điểm bàn giao đất thực tế Tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho thuê đất phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân cán bộ, cơng nhân viên tổ chức làm nhà trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thu tiền sử dụng đất 40% theo giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trường hợp bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng năm 1994 Chính phủ diện tích hạn mức giao đất Tổ chức phát triển quỹ đất quan Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất (sau gọi chung quan giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản Người sử dụng đất Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất đất nghĩa trang, nghĩa địa Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nơng nghiệp Nhà nước cơng nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng năm 2014 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi tắt Giấy chứng nhận) phải thực nghĩa vụ tài Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước (sau gọi tắt tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân) Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơng nhận quyền 22 Quyết định 1989/QĐ-BTC ngày 14 tháng năm 2014 việc đính thơng tư số 76/2014/tt-btc ngày 16 tháng năm 2014 tài hướng dẫn số điều nghị định số 45/2014/nđ-cp ngày 15 tháng năm 2014 phủ quy định thu tiền sử dụng đất 23 Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày tháng năm 2015 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài chínhhướng dẫn việc xác định giá khởi điểm chế độ tài hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất 24 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLTBTNMT-BTP ngày tháng năm 2015 Quy định việc tổ chức thực đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất Thông tư 139/TT-BTC ngày 16 tháng năm 2016 hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại khấu trừ vào nghĩa vụ tài cho chủ đầu tư đầu tư xây dựng nhà xã hội phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp người mua, thuê mua phép bán lại nhà xã hội Nghị định 35/2017/NĐ-CP 03 tháng 04 năm 2017 quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước khu kinh tế, khu công nghệ cao 25 26 sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định Việc phân bổ tiền sử dụng đất trường hợp cơng trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng quy định Khoản Điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (chỉ áp dụng trường hợp Nhà nước phải phân bổ để xác định tiền sử dụng đất Nhà nước trực tiếp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất xác định giá trị tài sản nhà gắn liền với đất quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước Giá đất tính tiền thuê đất làm xác định đơn giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh quy định Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định giá đất Thực giao đất, cho thuê đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực dự án đầu tư giao đất cho hộ gia đình, cá nhân xã thuộc địa bàn miền núi cách trung tâm tỉnh lỵ từ 60 km trở lên mà địa bàn huyện nơi giao đất, cho th đất khơng có tổ chức có chức bán đấu giá theo quy định pháp luật Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án xây dựng nhà xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách theo quy định khoản Điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; Việc xác định tiền sử dụng đất trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu kinh tế để thực dự án đầu tư xây dựng nhà thương mại để bán để bán kết hợp với cho thuê theo quy hoạch; Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, cho 27 Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung số điều nghị đinh quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất hộ gia đình, cá nhân Khu kinh tế thực theo quy định Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ thu tiền sử dụng đất văn sửa đổi, bổ sung Đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định điểm a, điểm b khoản xác định sở giá đất Bảng giá đất theo mục đích sử dụng đất dự án, hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành *Tiền thuê đất nhà nước cho thuê +Các văn quy định STT Văn Nghị định 191/cp ngày 28 tháng 12 năm 1994 Về ban hành quy chế hình thành, thẩm định thực dự án đầu tư trực tiếp nước Quyết định số 1417/TC/TCDN trưởng tài ngày 31 tháng 12 năm 1994 Bản quy định tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng hình thức đầu tư nước Việt Nam Nghị định 11/cp ngày 24 tháng năm 1995 việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ Nội dung văn Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thực chức quản lý Nhà nước phù hợp với quy định Nhà nước Bộ, xác định danh mục dự án kêu gọi đầu tư, mức tiền thuê đất địa bàn, đầu mối giải việc cụ thể, thời hạn hoàn thành thủ tục Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tính hàng năm đơn vị diện tích tồn diện tích theo hợp đồng văn quy định Nhà nước tiền thuê đất nội thành phố, thị xã, thị trấn, khu du lịch, khu công nghiệp tập trung điểm đầu mối giao thông, đất canh tác nông nghiệp, khu dân cư nông thôn đất chuyên dùng Chính phủ UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch thay đổi mục đích sử dụng để dùng vào mục tiêu sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch (dưới gọi tắt thị Tổ chức, cá nhân nước ngồi th đất Việt Nam (sau gọi Bên thuê đất) bao gồm:Cơ quan đại diện ngoại giao, quan lãnh chức, cá nhân nước thuê đất việt nam sự, quan đại diện khác có chức ngoại giao nước ngoài;cơ quan đại diện tổ chức Liên hợp quốc Việt Nam, quan, tổ chức liên phủ, quan đại diện tổ chức liên Chính phủ;tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước đầu tư vào Việt Nam theo Luật Đầu tư nước Việt Nam Nghị định 18/cp Tiền thuê đất phải nộp vào Ngân sách ngày 13 tháng năm 1995 quy định chi Nhà nước Tiền thuê đất hạch toán vào giá thành sản tiết thi hành pháp lệnh quyền xuất kinh doanh tổ chức thuê đất nghĩa vụ tổ chức nước Tiền thuê đất trả hàng năm Trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất trả theo định kỳ nhiều năm trả gọn lần cho thời gian thuê đất giảm theo quy định Bộ Tài Bộ tài quy định khung giá cho thuê đất UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào khung giá cho thuê Bộ Tài quy định để quy định cụ thể áp dụng địa phương mình.Giá cho thuê đất ổn định tối thiểu năm Khi điều chỉnh tăng mức tăng khơng q 15%.Giá th đất quy vàng 98% để làm toán cho lần trả Quyết định số 1357/TC-QĐ-TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 Về quy định khung giá cho thuê đất tổ chức nước Nhà nước cho thuê đất Giá cho thuê đất ổn định tối thiểu năm Giá cho thuê đất điều chỉnh trường hợp: UBND cấp tỉnh điều chỉnh giá đất mà giá cho thuê đất ổn định năm.Mức điều chỉnh lần không 15% theo giá trị hợp đồng thuê đất điều chỉnh cho thời gian kỳ tốn lại Nghị định 85/cp ngày 17 tháng 12 năm 1996 Quy định việc thi hành Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất Tiền thuê đất Bộ Tài quy định sở khung giá đất Nhà nước ban hành Tiền thuê đất trả hàng năm; trường hợp trả theo định kỳ nhiều năm trả lần cho thời hạn thuê đất giảm theo quy định Bộ Tài Tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh Thông tư liên tịch 856/LB-ĐC-TC ngày 12 tháng năm 1996 Hướng dẫn tổ chức nước lập hồ sơ đăng ký thuê đất nộp tiền thuê đất Tổ chức nước sử dụng đất quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất, tổ chức nộp tiền sử dụng đất chế độ vào Ngân sách Nhà nước 10 11 12 trước ngày 01/01/1995 mà tiền khơng có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước tạm thời chưa làm thủ tục thuê đất nộp tiền thuê đất Tổ chức nộp thuế đất theo Pháp lệnh thuế nhà, đất hành Thông tư 70/TC-QLCS ngày tháng 10 Đất sử dụng địa bàn tiền thuê đất năm 1997 Hướng dẫn việc nộp tiền thuê nộp cho ngân sách Nhà nước vào kho bạc Nhà nước địa bàn Việc nộp thực đất, góp vốn liên doanh giá trị theo định kỳ năm lần, lần nộp quyền sử dụng đất 50% số tiền thuê đất tính năm Lần đầu tổ chức nước theo quy chậm ngày 30/6, lần sau chậm định Nghị định số 85/CP 30/10 năm Tiền thuê đất nộp hàng 17/12/1996 Chính phủ năm hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh hàng năm tổ chức thuê đất Thông tư 679-TT/ĐC ngày 12 tháng Bên th đất nói Thơng tư bao gồm: năm 1997 hướng dẫn việc thuê đất để Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; thực dự án đầu tư nước Doanh nghiệp liên doanh; việt nam Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 1998 Các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp trưởng tài Về việc ban hành quy định tiền 100% vốn nước bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (dưới gọi thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình thức đầu tư nước cho thuê đất, mặt nước, mặt biển (gọi chung việt thuê đất) để sử dụng thực dự án phải trả tiền thuê đất Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng nông nghiệp lâu năm đất lâm nghiệp tháng 11 năm 1999 Về giao đất, cho khơng có rừng mà Nhà nước giao cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia doanh nghiệp, phù hợp với dự án đình cá nhân sử dụng ổn định, lâu duyệt, chuyển sang hình thức khốn đất lâm dài nghiệp theo quy định Quy định việc vào mục đích lâm nghiệp giao khốn đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 01/CP ngày 04 tháng 01 năm 1995 Chính phủ thuê đất lâm nghiệp Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày Đối với thị thuộc địa bàn có điều kiện kinh 24 tháng 11 năm 2000 việc ban hành tế- xã hội đặc biệt khó khăn, giá thuê đất quy định tiền thuê đất, mặt nước, xác định 50% Điều này; Riêng thị mặt biển áp dụng hình thức trấn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đầu tư nước ngồi việt nam khó khăn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, giá thuê đất áp dụng mức tối thiểu khung giá qui định Giá thuê đất cho dự án ổn định năm Khi điều chỉnh tăng mức tăng khơng vượt q 13 Nghị định 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2000 thi hành luật sửa đổi, bổ sung số điều luật đất đai 14 Thông tư 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng năm 2001 hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh giá trị quyền sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nước 15 15% mức qui định lần trước, Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh Tổ chức kinh tế sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng Số tiền thuê đất năm (đ/năm) tính diện tích đất thuê (m2) nhân với đơn giá thuê đất năm (đ/m2/năm) - Diện tích tính tiền th đất tồn diện tích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng vào sản xuất kinh doanh Diện tích xác định theo hợp đồng thuê đất kê khai đăng ký nộp tiền thuê đất; Trường hợp chưa có hợp đồng th đất vào hồ sơ giao đất hồ sơ bàn giao sở sản xuất kinh doanh, hồ sơ thuê đất tự kê khai người sử dụng đất Khi xác định lại thức diện tích điều chỉnh theo thực tế Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 Giá bán giá cho thuê hộ nhà chung tháng 10 năm 2001 ưu đãi đầu tư xây cư cao tầng dự án nhà ưu đãi dựng nhà để bán cho thuê chủ đầu tư dự án xác định ngun tắc bảo tồn vốn, khơng tính vào giá bán giá cho thuê hộ thuộc nhà chung cư cao tầng khoản ưu đãi mà chủ đầu tư dự án hưởng theo quy định Nghị định này.Giá bán giá cho thuê loại nhà khác (trừ hộ thuộc nhà chung cư cao tầng) 16 Thông tư 20/2002/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2002 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 Chính phủ ưu đãi đầu tư xây dựng nhà để bán cho thuê 17 Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng năm 2005 Về việc ban hành Được miễn tiền sử dụng đất diện tích đất xây dựng nhà chung cư cao tầng; Được giảm 50% tiền sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cao tầng phạm vi dự án (nếu có); Nhà đầu tư dự án giao đất phải nộp tiền sử dụng đất phải đền bù thiệt hại đất theo quy định Khoản 2, Điều Nghị định số số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 Chính phủ số tiền đền bù thiệt hại đất trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, tối đa không vượt tổng số tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp Nhà đầu tư không tính chi phí hỗ trợ di chuyển quy định Đầu tư xây dựng nhà hộ gia đình, cá nhân.Đầu tư xây dựng nhà để bán cho STT Văn Nghị định số 80/cp ngày tháng 11 năm 1993 Quy định khung giá loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản giao đất, bồi thường thiệt hại đất thu hồi Thông tư 41 TC/VP ngày tháng năm 1994 Hướng dẫn đền bù tài sản, đất đai để cải tạo mặt bằng, nâng cấp Quốc lộ đoạn km 47 đến km 62 Nghị định 90/CP ngày 17 tháng năm 1994 Ban hành quy định việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng T g tư 91 TC/Q LCS ngày 06 tháng 12 năm 1995 Hướng dẫn thực đền bù, hỗ trợ để giải phóng mặt phục vụ việc khôi phục quốc lộ I đoạn TP Hồ Chí Minh đến Nha Trang Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 1998 Về việc đền bù thiệt Nội dung văn Để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản giao đất, bồi thường thiệt hại đất thu hồi (ban hành kèm theo Nghị định số 80/CP ngày 6/11/1993 Chính phủ) Đất nơng nghiệp bị thu hồi thuộc phạm vi đường quốc lộ 5, Uỷ ban nhân dân xã sở có trách nhiệm dùng quỹ đất dành cho nhu cầu cơng ích xã (Quỹ đất không %) để đền bù cho hộ bị thu hồi đất Trường hợp xã không đủ đất đền bù diện tích thiếu Nhà nước đền bù tiền Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nước sử dụng đất hợp pháp, bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích nói đoạn Điều Nghị định Nhà nước đền bù thiệt hại Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư nước (gọi chung người nước ngồi) xí nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam Nhà nước Việt Nam cho thuê đất bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nằm phạm vi hành lang bảo vệ đường Quốc lộ I Nhà nước giao đất sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993, có đủ điều kiện quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng loại đất theo quy định Chính phủ có giấy tờ chuyển nhượng, chuyển đổi thừa kế quyền sử dụng đất UBND cấp có thẩm quyền xác nhận sử dụng vào mục đích nào, Nhà nước thu hồi để phục vụ việc khôi phục Quốc lộ I đền bù cách giao đất có mục đích sử dụng để thay đền bù tiền theo giá đất có mục đích sử dụng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nước có đất bị thu hồi (gọi chung người bị thu hồi đất) hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng đền bù thiệt hại đất Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng phải người có đủ điều kiện theo quy định Thông tư 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ việc đền bù thiệt hại nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2004 Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bồi thường hỗ trợ tồn diện tích đất Nhà nước thu hồi Bồi thường hỗ trợ tài sản có gắn liền với đất chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất Hỗ trợ để ổn định sản xuất đời sống khu tái định cư thông tư 116/2004/tt-btc ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực nghị định số 197/2004/nđ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất thông tư 69/2006/tt-btc ngày 02 tháng 08 năm 2006 sửa đổi, bổ sung thông tư số 116/2004/tt-btc ngày 7/12/2004 tài hướng dẫn thực nghị định số 197/2004/nđ-cp ngày 3/12/2004 phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Tổ chức, cộng đồng dân cư, sở tơn giáo; hộ gia đình, cá nhân nước, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất (sau gọi chung người bị thu hồi đất) có đủ điều kiện để bồi thường đất, tài sản bồi thường theo quy định; trường hợp sau bị thu hồi đất mà khơng chỗ bố trí tái định cư Tổ chức, cá nhân Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước đầu tư vào Việt Nam có thực ứng trước tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định Nghị định số 197/2004/NĐ-CP trừ số tiền chi trả bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử Hệ số K quy định Điều Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ hệ số quan hệ tỷ lệ gia đất tính theo khả sinh lợi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế với giá đất UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung UBND cấp tỉnh) quy định Hệ số K lớn nhỏ tuỳ thuộc vào chênh lệch giá đất UBND cấp tỉnh định với giá đất tính theo khả sinh lợi giá đất thực tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước Mức trừ không vượt số tiền sử dụng đất tiền thuê đất phải nộp theo quy định” thời hạn không sáu (06) tháng kể từ ngày hết thời hạn theo quy định khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải định thu hồi đất trường hợp không gia hạn sử dụng đất theo quy định khoản Điều Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, kể Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế, cho phép gia hạn sử dụng đất chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đầu tư đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng tiến độ sử dụng đất chậm 10 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 Quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 11 Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày tháng năm 2007 Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ,tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Các dự án phát triển kinh tế khu dân cư nơng thơn có, khu dân cư nông thôn mở rộng khu dân cư nông thôn xây dựng bao gồm dự án thể quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trình tự, thủ tục thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực theo quy định Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP Nghị định số 84/2007/NĐ-CP 12 Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTCBTNMT Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐCP ngày 25 tháng năm 2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 Đối với đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư đất vườn, ao đất có nhà thuộc khu dân cư bị thu hồi mà có ranh giới tiếp giáp với nhiều đất có giá khác giá đất để tính tiền hỗ trợ giá bình qn đất liền kề; trường hợp đất liền kề khơng phải đất giá đất làm để tính tiền hỗ trợ giá đất đất có nhà gần giá đất bình quân đất có nhà gần Nhà nước thu hồi đất người sử dụng 13 tháng năm 2009 Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư có đủ điều kiện quy định khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 11 Điều Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất (sau gọi Nghị định số 197/2004/NĐ-CP) 14 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày tháng 10 năm 2009 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 15 Thông tư 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng năm 2010 Quy định việc lập dự tốn, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Người bị thu hồi đất bồi thường việc giao đất nhà tái định cư tiền theo giá trị quyền sử dụng đất thời điểm có định thu hồi đất Bồi thường đất người đồng quyền sử dụng đất quy định Điều 15 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP Nhà nước thu hồi đất mà giấy tờ đất khơng xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc tiếp nhận phân chia tiền bồi thường đất Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư cấp huyện; Tổ chức phát triển quỹ đất giao thực nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất (sau gọi chung Tổ chức giao thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư).Các đối tượng khác có liên quan tới việc lập, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 16 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 quy định bồi thường, hỗ trợ; tái định cư Nhà nước thu hồi đất 17 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2014 Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng năm 2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành) có nguồn gốc khơng phải đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Điều 100 Điều 102 Luật Đất đai bồi thường đất theo quy định Khoản Điều 74 Luật Đất đai; Đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng mà hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất nông nghiệp theo quy định pháp luật đất đai chưa giao đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, 18 Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2015 Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thường,hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất 19 Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày tháng năm 2017 Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất hoàn trả Nhà nước thu hồi đất việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất nhận thừa kế, tặng cho, khai hoang theo quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất thu hồi xác nhận trực tiếp sản xuất đất nơng nghiệp đó; Đối với dự án, tiểu dự án thực địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật đầu tư; dự án, tiểu dự án xây dựng cơng trình hạ tầng theo tuyến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập dự toán kinh phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, tiểu dự án theo khối lượng cơng việc thực tế mức trích khơng khống chế tỷ lệ 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, tiểu dự án Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trường hợp cụ thể để định việc trả lại giá trị lại tài sản gắn liền với đất trường hợp Nhà nước thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai quy định điểm c điểm g khoản Điều 64 Luật Đất đai.Việc xác định giá trị lại tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản quy định khoản Điều thực thời điểm Nhà nước thu hồi đất.Giá trị lại tài sản gắn liền với đất quy định khoản Điều tổng giá trị lại tài sản gắn liền với đất thu hồi Giá trị lại tài sản gắn liền với đất *Phí lệ phí quản lý, sử dụng đất đai +Văn pháp quy quy định STT Văn Nghị định 89/cp ngày 17 tháng năm 1994 Về việc thu tiền sử dụng đất lệ phí địa Thơng tư 02-TC/TCT ngày 04/01/1995 Nội dung văn Bộ Tài quy định mức thu lệ phí cơng việc địa quy định Điều Nghị định chế độ quản lý sử dụng tiền thu lệ phí địa Cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất: đ/giấy việc hướng dẫn thực nghị định số 89/cp ngày 17/08/1994 phủ việc thu tiền sử dụng đất lệ phí địa Hộ gia đình, cá nhânThuộc xã vùng núi, vùng cao - 5.000 Thuộc xã trung du, đồng 10.000 Thuộc vùng đô thị - 20.000 Tổ chức 100.00 Chứng nhận đăng ký biến động đất đai đ/lần Hộ gia đình, cá nhânThuộc xã vùng núi, vùng cao - 5.000Thuộc xã trung du, đồng bằngđơ thị - 10.000 Tổ chức - 20.000Trích lục hồ sơ địa đ/vănbản hoặcthửa đất 5.000 Pháp lệnh 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng năm 2001 phí lệ phí Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày tháng năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí lệ phí Thơng tư 93/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2002 Quy định chế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí địa nghị định 24/2006/nđ-cp ngày 06 tháng 03 năm 2006 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 57/2002/nđ-cp ngày 03 tháng năm 2002 phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí lệ phí Thơng tư 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng năm 2006 Pháp lệnh quy định thẩm quyền ban hành việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác cá nhân (sau gọi chung tổ chức, cá nhân) thực theo quy định pháp luật Phần tiền phí, lệ phí để lại cho tổ chức để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí Mức để lại tính theo tỷ lệ phần trăm (%) tổng số tiền phí, lệ phí thu hàng năm Cách tỷ lệ thực theo quy định Cơ quan thu lệ phí địa trích để lại 10% tổng số tiền lệ phí địa thu trước nộp vào ngân sách nhà nước để trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực việc thu lệ phí địa Mức trích lập hai quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi bình quân năm, người tối đa không (ba) tháng lương thực số thu năm thực cao năm trước (hai) tháng lương thực số thu năm thực thấp năm trước Mức thu lệ phí ấn định trước số tiền định cơng việc quản lý nhà nước thu lệ phí, khơng nhằm mục đích bù đắp chi phí để thực cơng việc thu lệ phí Riêng lệ phí trước bạ, mức thu tính tỷ lệ phần trăm (%) giá trị tài sản trước bạ theo quy định Chính phủ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định số khoản lệ phí gắn với chức quản lý hành nhà nước quyền địa phương, bảo đảm thực sách phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể địa phương Mức thu lệ phí ấn định trước số tiền định công việc quản lý nhà nước thu lệ phí, khơng nhằm mục đích bù đắp chi phí để thực cơng việc thu lệ phí Phí đo đạc, lập đồ địa khoản thu Thơng tư 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn phí tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho lệ phí thuộc thẩm quyền định thuê đất phép thực việc hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ trực thuộc trung ương thêm cho chi phí đo đạc, lập đồ địa nơi chưa có đồ địa có toạ độ Mức thu: Căn vào bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập đồ địa tuỳ thuộc vào vị trí, diện tích đất giao, thuê phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ dự án, mức thu phí đo đạc, lập đồ địa tối đa không 1.000 đồng/m2 Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 Tăng cường chấn chỉnh việc thực quy định pháp luật phí lệ phí, sách huy động sử dụng khoản đóng góp nhân dân Miễn lệ phí địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 10 Thông tư 106/2010/TT-BTC ngày 26 tháng năm 2010 hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Đối với tổ chức: Mức thu tối đa không 500.000 đồng/giấy Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức có quyền sử dụng đất (khơng có nhà tài sản khác găn liền với đất) áp dụng mức thu tối đa không 100.000 đồng/giấy Trường hợp cấp lại (kể cấp lại Giấy chứng nhận hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không 50.000 đồng/lần cấp 11 12 Nghị định 15/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục iv phần b danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo nghị định số 24/2006/nđ-cp ngày 06 tháng năm 2006 phủ Thơng tư 02/2014/TT-BTC ngày tháng năm 2014 hướng dẫn phí lệ phí thuộc thẩm quyền định Mức thu nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày tháng năm 2006 phủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất:Mức thu tối đa không 500.000 đồng/giấy.Trường hội đồng nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức có quyền sử dụng đất (khơng có nhà tài sản khác gắn liền với đất) áp dụng mức thu tối đa không 100.000 đồng/giấy.Trường hợp cấp lại (kể cấp lại giấy chứng nhận hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không 50.000 đồng/lần cấp.* Chứng nhận đăng ký biến động đất đai: Không 30.000 đồng/1 lần Trích lục đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Khơng q 30.000 đồng/1 lần 13 Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung thông tư số 02/2014/tt-btc ngày 02/01/2014 tài hướng dẫn phí lệ phí thuộc thẩm quyền định hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức thu giữ nguyên thông tư 02/2014/TT-BTC ngày tháng năm 2014 hướng dẫn phí lệ phí thuộc thẩm quyền định hội đồng nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14 LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ ngày 25 tháng 11 năm 2015 Mức thu phí xác định bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến sách phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch bình đẳng quyền nghĩa vụ công dân 15 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2016 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật phí lệ phí Người nộp phí, lệ phí bao gồm tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước theo quy định Luật phí lệ phí Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm quan nhà nước, quan đại diện Việt Nam nước ngoài, đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ cơng, phục vụ cơng việc quản lý nhà nước thu phí, lệ phí theo quy định Luật phí lệ phí.Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí Phần II : Thốngvăn pháp quy quy định định giá đất qua thời kỳ (từ Luật đất đai 1993 đến nay) STT Văn Nghị định số 80/cp ngày 6/11/1993quy định khung giá loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản giao đất, bồi thường thiệt hại đất thu hồi Nghị định 73/cp ngày 25-10-1993 quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nơng nghiệp Thơng tư liên Của tài chính, nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, tổng cục quản lý ruộng đất số 92-tt/lb ngày 10 -11 -1993 hướng dẫn thi hành nghị định số 73/cp ngày 25/10/1993 phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nơng nghiệp Quyết định 619-Ttg ngày 27/12/1993 việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính thuế sử dụng đất nơng nghiệp Nội dung văn Giá loại đất địa phương quy định theo sát giá thị trường không thấp giá chuẩn quy định Nghị định Trường hợp giá thị trường có biến động từ 20% trở lên so với bảng giá chuẩn tối thiểu theo Nghị định Bộ Tài bàn thống với Bộ Xây dựng, Tổng cục quản lý ruộng đất, Ban Vật giá Chính phủ điều chỉnh lại bảng khung giá chuẩn tối thiểu cho phù hợp Có phân hạng phân hạng đất trồng lúa, Phân hạng đất có mặt nước mặn, lợ ni trồng thủy sản, phân hạng đất trồng công nghiệp lâu năm, phân hạng đất trồng ăn lâu năm +Việc phân hạng đất phải thực theo cánh đồng theo thực tế đất đai, số vụ sản xuất tham khảo suất đạt điều kiện canh tác trung bình trình độ tham canh trung bình địa phương quy định chi tiết Nghị định số 73/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 Chính phủ Chú ý xác định yếu tố địa hình, vị trí suất theo loại trồng vùng ruộng đất + mức điểm tối đa, tối thiểu yếu tố theo loại trồng chủ yếu, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để xây dựng hạng đất tính thuế sử dụng đất nơng nghiệp cho xã Tồn đất trồng lâu năm Chia làm hạng sau: Hạng đất Tổng số điểm yếu tố I Từ 40 điểm trở lên yếu tố đất, khí hậu, thời tiết, điều kiện tưới tiêu, địa hình khơng có yếu tố xấu nhất; II Từ 36 đến 39 điểm; III Từ 32 đến 35 điểm ;IV Từ 28 đến 31 điểm; V Dưới 28 điểm Nghị định số 87/cp ngày 17/8/1994 quy định khung giá loại đất (thay cho Nghị định số 80/1993/NĐ-CP ngày 6/11/1993 quy định mức tối thiểu mức tối đa loại đất, đồng thời cho phép địa phương vận dụng hệ số điều chỉnh K từ 0,8 đến 1,2 trường hợp loại đất đô thị mà đất có khả sinh lợi khác nhau, mức độ hoàn thiện sở hạ tầng khác 10 Thông tư Liên tịch94/TTLT/BTTCTCĐC- BVGCP ngày 11/11/1994 Liên Tài Chính, Tổng Cục địa chính, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực Nghị định số 87/1994/NĐ-CP Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 13/5/1996 Thủ tướng Chính phủ quy định điều chỉnh hệ số K ban hành theo Nghị định 87/1994/NĐ-CP Nghị định số 17/cp ngày 21/3/1998 việc sửa đổi, bổ sung khoản điều nghị định số 87/cp ngày 17 tháng năm 1994 phủ quy định khung giá loại đất Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều chỉnh hệ số K ± 50% Nghị định 188/cp ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Tuy nhiên giá đất tính theo khung giá đất Chính phủ bảng giá đất UBND cấp tỉnh khoảng từ 10% tới 20% giá đất thị trường Để giảm bớt khoảng cách giá đất gíá Nhà nước quỵ định điều chỉnh hệ số K ban hành theo Nghị định 87/1994/NĐ-CP 0,5 -1,8 Giá loại đất địa phương quy định thấp giá tối thiểu cao giá tối đa khung giá loại đất ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng năm 1994 Chính phủ hệ số (k) điều chỉnh Quyết định số 302/TTg ngày 13 tháng năm 1996 Thủ tướng Chính phủ, mức giảm tăng giá khơng vượt 50% khung giá đất theo Nghị định số 87/1994/NĐ-CP điều chỉnh theo hệ số K từ 0,25 – 2,7 lần + Giá đất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi tắt Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) định theo quy định Nghị định sử dụng làm để: tính thuế… + Có phương pháp xác định giá đất phương pháp so sánh trực tiếp phương pháp thu nhập 11 12 Thông tư 114 /2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 hướng dẫn thực nghị định số 188/2004/nđ-cp ngày 16/11/2004 phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất + Mức giá cụ thể hạng đất, vị trí đất loại đất Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định đồng Việt Nam đơn vị diện tích đất (m2) khơng vượt ngồi khung giá loại đất theo vùng đất loại đô thị Chính phủ qui định Khoản Điều giới hạn cho phép vận dụng địa phương qui định Khoản Điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Thông tư 80/2005/TT-BTC ngày Giá loại đất - Ngày 15/9/2005, Bộ Tài 15/09/2005 hướng dẫn việc tổ ban hành Thông tư số 80/2005/TT-BTC chức mạng lưới thống kê điều tra, hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá loại đất theo quy định Nghị loại đất theo quy định Nghị định số định số 188/2004/NĐ-CP ngày 188/2004/NĐ-CP phương pháp xác định giá 16/11/2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất đất khung giá loại đất Theo đó, điểm điều tra khảo sát lựa chọn phải mang tính đại diện cho loại đất, vùng đất quỹ đất cấp huyện Những điểm phải có giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế hay giá cho thuê đất mang tính phổ biến thị trường Vào ngày 01 tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải: 13 Nghị đinh 123/cp ngày 27/7/2007 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 188/2004/nđ-cp ngày 16 Quyết định công bố công khai địa phương tháng 11 năm 2004 phương pháp việc phân vùng, phân loại đường phố vị trí đất xác định giá đất khung giá theo quy định Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều loại đất 11 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP khoản 6, khoản 7, khoản Điều Nghị định Quyết định công bố công khai địa phương Bảng giá đất áp dụng địa phương sau trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp 14 Thông tư 145/2007/TT-BTC hướng dẫn thực nghị định số 188/2004/nđ-cp ngày 16/11/2004 phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất nghị định số 123/2007/nđ-cp ngày 27/7/2007 phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 188/2004/nđ-cp 15 Quyết định sô 1735/QĐ-TTg ngày 1/12/2008 điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức cán bộ, công chức làm cơng tác định giá đất từ ngành tài sang ngành tài nguyên môi trường Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 Về việc phân loại thị 16 Có phương pháp xác định giá đất Phương pháp so sánh Phương pháp thu nhập Phương pháp chiết trừ Phương pháp thặng dư phân định ranh giới vùng: đồng bằng, trung du miền núi theo địa giới hành cấp xã để áp khung giá loại đất nông nghiệp, đất đất sản xuất kinh doanh phi nơng nghiệp nơng thơn Chính phủ qui định theo vùng: đồng bằng, trung du, miền núi vào loại xã địa phương (tỉnh, thành phố) cho phù hợp Các hồ sơ, tài liệu từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2008 văn liệu dạng số, bao gồm: hồ sơ, tài liệu định giá đất hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê giá đất; chương trình, đề tài, đề án, dự án định giá đất +Đô thị loại đặc biệt thành phố trực thuộc Trung ương có quận nội thành, huyện ngoại thành đô thị trực thuộc + Đô thị loại I, loại II thành phố trực thuộc Trung ương có quận nội thành, huyện ngoại thành có thị trực thuộc; đô thị loại I, loại II thành phố thuộc tỉnh có phường nội thành xã ngoại thành Đô thị loại III thành phố thị xã thuộc tỉnh có phường nội thành, nội thị xã ngoại thành, ngoại thị Đô thị loại IV thị xã thuộc tỉnh có phường nội thị xã ngoại thị Đô thị loại IV, thị loại V thị trấn thuộc huyện có khu phố xây dựng tập trung có điểm dân cư nơng thơn 17 Thơng tư 34/2009 ngày 30/9/2008 Quy định chi tiết số nội dung Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 Chính phủ việc Phân loại đô thị + tiêu chuẩn 1: Chức đô thị đạt tối đa 15 điểm; + Tiêu chuẩn 2: Quy mơ dân số tồn thị đạt tối đa 10 điểm; + Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt tối đa điểm; + Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt tối đa điểm; + Tiêu chuẩn 5: Hệ thống cơng trình hạ tầng thị đạt tối đa 55 điểm; + Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt tối đa 10 điểm; 18 Nghị đinh 69/2009 /NĐ-CP ngày 13/08/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 19 Công văn 181/ĐC-CP ngày 23/10/2009 Đính nghị định số 69/2009/nđ-cp ngày 13 tháng năm 2009 phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất khơng thơng qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường điều kiện bình thường trang 28 dòng thứ 13, 14 15 từ xuống (điểm a khoản Điều 41), viết là: “Điều 10, Điều 12, bỏ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định Điều 14, 30, 52, 125, 126, 127 141 Nghị định số 181/2004/NĐCP” Nay xin sửa lại là: “Điều 10, Điều 12; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định Điều 14; Điều 30; khoản Điều 31; Điều 52, 125, 126, 127 141 Nghị định số 181/2004/NĐCP” 20 Thông tư liên tịch 02/2010/TTLTBTC-BTNMT ngày 08/01/2010 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 21 Thông tư 02/2010/TT-BTNMT ngày 1/02/2010 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất 22 Thông tư 04/2010/TTLT-BTNMTBNV ngày 02/02/2010 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế sở tài nguyên môi trường thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng tài ngun mơi trường thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh công tác định giá đất 23 Nghi định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định giá đất +Ngoài bảng giá đất quy định khoản Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định bổ sung bảng giá loại đất khác theo yêu cầu, phù hợp điều kiện thực tế địa phương + Giá đất bảng giá đất nêu khoản Điều giá đất bảng giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định bổ sung (nếu có) nêu khoản Điều phải đảm bảo phù hợp với quy định khoản khoản 10 Điều Nghị định số 123/2007/NĐ-CP +Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất để tính đơn giá dự tốn kinh phí xây dựng bảng giá đất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) + Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất xây dựng cho cơng việc +Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền chương trình, đề án, dự án, văn quy phạm pháp luật bảng giá đất điều chỉnh bảng giá đất theo quy định pháp luật; + Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảng giá đất; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ bảng giá đất cho cơng chức Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện; + Phương pháp so sánh trực tiếp áp dụng để định giá đất thị trường có đất so sánh chuyển nhượng thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất; + Phương pháp chiết trừ áp dụng để định giá đất có tài sản gắn liền với đất trường hợp có đủ số liệu giá bất động sản (gồm đất tài sản gắn liền với đất) tương tự với đất cần định giá chuyển nhượng thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất; + Phương pháp thu nhập áp dụng để định giá đất xác định khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất; + Phương pháp thặng dư áp dụng để định giá đất có tiềm phát triển thay đổi quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất xác định tổng doanh thu phát triển giả định tổng chi phí ước tính; + Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng để định giá đất cho trường hợp quy định Khoản Điều 18 Nghị định 24 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất Phương pháp so sánh trực tiếp Phương pháp chiết trừ Phương pháp thặng dư Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất Phương pháp thu nhập Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình thực tế địa phương để quy định tăng giảm giá đất có yếu tố thuận lợi thuận lợi kích thước, hình thể, khả sinh lợi yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất so với đất có vị trí đất bảng giá đất 25 Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định khung giá đất Nhóm đất nơng nghiệp: Khung giá đất trồng hàng năm gồm đất trồng lúa đất trồng hàng năm khác - Phụ lục I;Khung giá đất trồng lâu năm - Phụ lục II;Khung giá đất rừng sản xuất - Phụ lục III;Khung giá đất nuôi trồng thủy sản - Phụ lục IV; Khung giá đất làm muối - Phụ lục V Nhóm đất phi nơng nghiệp:Khung giá đất nông thôn - Phụ lục VI; Khung giá đất thương mại, dịch vụ nông thôn - Phụ lục VII; Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đất thương mại, dịch vụ nông thôn Phụ lục VIII;Khung giá đất đô thị - Phụ lục IX; Khung giá đất thương mại, dịch vụ đô thị - Phụ lục X; Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đất thương mại, dịch vụ đô thị - Phụ lục XI 26 27 Quyết định 1351/QĐ-BTNMT việc đính thơng tư số 36/2014/tt-btnmt ngày 30 tháng năm 2014 trưởng tài nguyên môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất Thông tư liên tịch 87/2016/TTLTBTC-BTNMT ngày 22/06/2016 hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất hội đồng thẩm định giá đất Đính Mẫu phiếu số 01, 02, 03, 04 05 Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất Căn tình hình thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo hình thức Hội đồng cố định Hội đồng theo vụ việc để thẩm định, dự thảo bảng giá đất địa phương hành phần Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo quy định Khoản Điều 12 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Đại diện tổ chức có chức tư vấn xác định giá đất tham gia Hội đồng người đủ Điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định không thuộc tổ chức có chức tư vấn xác định giá đất thuê để xây dựng bảng giá đất Chuyên gia giá đất tham gia Hội đồng người có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tài đất đai, quản lý giá, quản lý đất đai, thẩm định giá ... thẩm quy n định đấu giá quy n sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất đấu giá; không thấp giá đất Bảng giá đất Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định pháp luật (sau gọi tắt giá đất Uỷ ban. .. theo quy định Điều 62 Luật Đất đai; thu hồi vi phạm pháp luật đất đai theo quy định Khoản Điều 64 Luật Đất đai; thu hồi chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy. .. SDĐNN thực nộp theo vụ, theo năm trừ số thuế SDĐNN phải nộp năm 2001 (theo vụ, theo năm) sau miễn, giảm theo quy định hành Việc thực hiệnmiễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo hướng dẫn Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: TL chuẩn he thong cac van ban quy pham phap luat, TL chuẩn he thong cac van ban quy pham phap luat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay