Hàn hồ quang tay. hàn hồ quang

46 138 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 10:07

Bài giảng hàn hồ quang tay, Được chọn lọc kỹ càng, dùng để giảng dạy tại các trường dạy nghề. Tài liệu này dùng để giảng dạy cho nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được đánh giá cao. CHƯƠNG 1: HÀN HỒ QUANG TAY 1.1 KHÁI NIỆM HÀN HỒ QUANG TAY 1.2 HỒ QUANG HÀN 1.3.THIẾT BỊ HÀN 1.4 VẬT LIỆU HÀN 1.5.CÔNG NGHỆ HÀN 1.1.KHÁI NIỆM 1.1.1.Khái niệm: 1.1.2.Đặc điểm : 1.1.3.Phân loại: 1.1.1.Khái niệm: Là phương pháp hàn nóng chảy mà nguồn nhiệt hàn hồ quang điện chạy hai điện cực Sự cháy trì ổn định hồ quang trình hàn điều khiển tay người thợ 1.1.2.Đặc điểm: Hàn mối hàn vị trí khác Hàn chi tiết to,nhỏ,đơn giản, phức tạp khác Hàn môi trường khí bảo vệ,hàn nước,hàn chân khơng… Thiết bị hàn trang bị gá lắp hàn đơn giản,dễ chế tạo Năng suất hàn thấp,chất lượng mối hàn không cao,phụ thuộc vào trình độ cơng nhân 1.1.3.Phân loại: • A.Phân loại theo điện cực: Điện cực khơng nóng chảy:(điện cực C, graphit,W)  Đối với hàn vật hàn mỏng khơng cần dùng que hàn phụ,trong trường hợp vật hàn dày cần bổ sung kim loại nóng chảy vũng hàn que hàn phụ 1.1.3.Phân loại: A.Phân loại theo điện cực: Điện cực nóng chảy:  Kim loại mối hàn que hàn nóng chảy phần kim loại vật hàn.Que hàn đồng thời vừa trì hồ quang,vừa bổ sung kim loại cho mối hàn 1.1.3.Phân loại: • B.Phân loại theo cách nối dây:  Nối dây trực tiếp:Cả que hàn vật hàn nối trực tiếp với hai cực nguồn(nguồn AC DC).(Hình 2-1)  Nối dây gián tiếp :Que hàn nối với nguồn điện vật hàn khơng nối với nguồn điện(Hình 2-2)  Nối hỗn hợp trực tiếp gián tiếp:dùng nguồn điện ba pha(tạo cột hồ quang,hàn vật dày.) (Hình 2-3) Hình 2-2 Hình 2-3 1.1.3.Phân loại: C.Phân loại theo dòng điện:  Dòng điện xoay chiều:thiết bị gọn nhẹ,sử dụng đơn giản,vận hành dễ,giá thành rẻ hồ quang không ổn định nên chất lượng mối hàn không cao,nối điện tùy ý  Hàn dòng điện chiều: tạo hồ quang dễ ổn định nên chất lượng mối hàn cao thiết bị đắt tiền,cồng kềnh,sử dụng phức tạp,khó bảo quản  Tùy theo trường hợp hàn mà ta nối điện thuận hay nghịch Cách Đấu Dây Đối Với Dòng Một Chiều:  Đấu thuận (Cực tính thẳng):  Cực dương nối với vật hàn  Cực âm nối với que hàn Hàn vật dày, kim loại khó chảy Điện cực khơng nóng chảy 1.5.CƠNG NGHỆ HÀN HỒ QUANG TAY 2.5.1.Vị trí hàn 2.5.2.Các loại mối hàn 2.5.3.Chuẩn bị mép hàn 2.5.4.Chế độ hàn 2.5.1.Vị trí hàn: Các dạng mối hàn vị trí khơng gian khác 2.5 1.Vị trí hàn:  Hàn sấp:mối hàn nằm mặt phẳng ứng với góc từ 600 600 1200  Hàn đứng:mối hàn nằm mặt phẳng phân bố từ 600 1200  Hàn trần:mối hàn nằm mặt phẳng phân bố từ 1200 1800 00 1800 2.5.2.Các loại mối hàn: * Các loại mối hàn: Mối hàn giáp mối - Mối hàn giáp mối không vát cạnh: thép 1-6mm - Mối hàn giáp mối vát cạnh V: thép - 26mm - Mối hàn giáp mối vát cạnh X: thép > 12mm 2.5.2.Các loại mối hàn: * Các loại mối hàn: Mối hàn chồng 2.5.2.Các loại mối hàn: * Các loại mối hàn: Mối hàn góc - Mối hàn góc khơng vát cạnh: thép - 30mm - Mối hàn góc vát cạnh: thép >20mm 2.5.2.Các loại mối hàn: * Các loại mối hàn: Mối hàn chữ T - Mối hàn chữ T không vát cạnh: thép - 30mm - Mối hàn chữ T vát cạnh: thép - 30mm - Mối hàn chữ T vát cạnh: thép >10mm 2.5.2.Các loại mối hàn:  Hàn giáp mối: S< mm:không cần vát mép S >4 mm:phải vát mép làm tăng độ sâu ngấu kim loại que hàn nóng chảy 2.5.3.Chuẩn bị mép hàn:  Khi S >4 mm cần vát mép để làm tăng độ bền cho mối hàn  Khe hở làm tăng khả ngấu phía mối hàn  Kích thước phần khơng vát mép có tác dụng làm cho kim loại chảy xuống phía phần chưa hàn 2.5.3.Chuẩn bị mép hàn: Các dạng mép: 2.5.4.Chế độ hàn:  Đường kính que hàn phụ thuộc vào chiều dày vật hàn  Hàn giáp mối: D =S/2 +1 q  Trong đó: Dq:đường kính que hàn.(m) S:chiều dày vật hàn.(m) 2.5.4.Chế độ hàn:  Hàn góc, mối hàn chữ T: Dq = K/2 +  Trong đó: K:cạnh mối hàn 2.5.4.Chế độ hàn: * Cách chọn que hàn: - Chiều dày vật hàn lớn nên chọn que có đường kính lớn - Nối chồng mí, nối chữ T nên chọn que có đường kính lớn - Đường kính que hàn hàn đứng không 5mm, hàn ngửa hàn ngang không lớn 4mm 2.5.4.Chế độ hàn: + Hàn sấp,que hàn thép:  Trong đó: , :hệ số  =20 ;  =6 Ih = ( + dq)dq 2.5.4.Chế độ hàn: * Dòng điện hàn: dòng điện hàn theo cơng thức thực nghiệm sau I = k.d - I: Cường độ dòng điện hàn (A) - k: hệ số phụ thuộc vào que hàn, que hàn thép thông thường chọn k=35 - d: đường kính que hàn Bề dày kim loại hàn >3d tăng dòng 15% Bề dày kim loại hàn 
- Xem thêm -

Xem thêm: Hàn hồ quang tay. hàn hồ quang, Hàn hồ quang tay. hàn hồ quang, CHƯƠNG 1: HÀN HỒ QUANG TAY, Cách Đấu Dây Đối Với Dòng Một Chiều:, Yêu cầu của nguồn điện hàn và máy hàn.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay