Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

65 49 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2018, 17:39

Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN CÔNG QUỲNH Tên đề tài: “TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN TỪ ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH BA VÌ, NỘI HIỆU LỰC CỦA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi thú y Lớp : K 44 - CNTY Khoa : Chăn ni thú y Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN CƠNG QUỲNH Tên đề tài: “TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN TỪ ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH BA VÌ, NỘI HIỆU LỰC CỦA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Chăn ni thú y Lớp : 44 CNTY Khoa : Chăn nuôi thú y Khóa học : 2012 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Mai Anh Khoa Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Trong tình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp đại học Đƣợc giúp đỡ giảng dạy nhiệt tình Thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài Nhân dịp hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám Hiệu Nhà trƣờng, thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi - Thú y tất bạn bè đồng nghiệp ngƣời thân động viên, tạo điều kiện tốt giúp thực đề tài hồn thiện khóa luận Tơi xin cảm ơn tới cấp ủy, quyền xã Ba trại, Ba Vì, Nội, chủ trại chăn ni Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Nội tạo điều kiện tốt giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ cô giáo hƣớng dẫn TS Mai Anh Khoa dành nhiều thời gian, công sức hƣớng dẫn bảo tận tình, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành khóa luận Một lần tơi xin gửi tới Thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp lời cảm ơn lời chúc sức khỏe, điều tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Cơng Quỳnh ii LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chƣơng trình đào tạo Nhà trƣờng, thực phƣơng châm học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối tồn chƣơng trình học tập tất trƣờng Đại học nói chung trƣờng Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Giai đoạn thực tập chiếm vị trí quan trọng sinh viên trƣớc trƣờng Đây khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa tồn kiến thức học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với thực tiễn sản xuất, từ nâng cao trình độ chun mơn, nắm đƣợc phƣơng thức tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiễn khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho sinh viên có tác phong làm việc đắn, sáng tạo, để trƣờng trở thành ngƣời cán có chun mơn, đáp ứng đƣợc u cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nƣớc Xuất phát từ quan điểm đƣợc đồng ý khoa Chăn nuôi Thú y, trƣờng Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Đƣợc trí thầy giáo hƣớng dẫn tiếp nhận sở, em tiến hành thực đề tài: “Tình hình lợn mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn - 21 ngày tuổi nuôi trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Nội hiệu lực phác đồ điều trị” Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức chun mơn nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Lịch vệ sinh phòng bệnh trại lợn nái Bảng 2.2: Quy trình sử dụng vắc xin chế phẩm thú y phòng bệnh cho lợn Trại Bảng 2.3 Cơ cấu đàn lợn qua năm .7 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiê ̣m .35 Bảng 4.1: Kết công tác phục vụ sản xuất 40 Bảng 4.2: Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy 41 Bảng 4.3: Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi .41 Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy lợn theo tháng 43 Bảng 4.5: Tỷ lệ lợn chết mắc hội chứng tiêu chảy 45 Bảng 4.6: Triệu chứng lâm sàng lợn mắc hội chứng tiêu chảy 46 Bảng 4.7: Bệnh tích mổ khám lợn chết mắc hội chứng tiêu chảy 47 Bảng 4.8: Hiệu lực điều trị loại thuốc 48 Bảng 4.9: Kết theo dõi tỷ lệ lợn tái phát hội chứng tiêu chảy 49 Bảng 4.10 Chi phí thuốc dùng điều trị hội chứng tiêu chảy lợn 50 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng E coli : Escherichia coli Nxb : Nhà xuất TN : Thí nghiệm TT : Thể trọng v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 Phần TỔNG QUAN TÀI LIÊU ̣ 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập .3 4.1.3 Công tác chăn nuôi sở .7 2.2 Tổng quan tài liệu .7 2.2.1 Cơ sở khoa học 2.2.2 Vài nét tình hình nghiên cứu hội chứng tiêu chảy lợn theo mẹ nƣớc 27 2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc nƣớc .29 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 29 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 31 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 33 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 33 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 33 3.3 Nội dung nghiên cứu 33 3.3.1 Thực quy trình kỹ thuật trang trại Nguyễn Thanh Lịch .33 vi 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 3.5 Các tiêu phƣơng pháp theo dõi 35 3.5.1 Các tiêu theo dõi 35 3.5.2 Phƣơng pháp theo dõi tiêu 35 3.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 37 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 38 4.1 Kết phục vụ sản xuất 38 4.1.1 Điều trị số bệnh thời gian thực tập 38 4.2 Kết thực chuyên đề 40 4.2.1 Kết tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo cá thể 40 4.2.2 Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi 41 4.2.3 Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo tháng 43 4.2.4 Tỷ lệ lợn chết mắc hội chứng tiêu chảy .44 4.2.5 Biểu hội chứng tiêu chảy .45 4.2.6 Bệnh tích mổ khám lợn chết mắc tiêu chảy 46 4.2.7 Hiệu lực điều trị loại thuốc 47 4.2.8 Kết theo dõi tỷ lệ tái phát tiêu chảy lợn theo mẹ 49 4.2.9 Chi phí thuốc dùng điều trị hội chứng tiêu chảy lợn 50 Phần KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong chiến lƣợc phát triển chăn nuôi, nƣớc ta hƣớng tới tập trung công nghiệp, sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu nƣớc xuất Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn đƣợc Chính phủ giao cho xây dựng chiến lƣợc phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020 nhằm mục tiêu: Các sản phẩm ngành chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, đặc biệt đáp ứng đƣợc nhu cầu an toàn thực phẩm cho ngƣời tiêu dùng đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, vệ sinh an toàn thực phẩm Nhƣ vậy, việc giám sát quy trình sản xuất từ đầu vào chăn ni tới thành phẩm cho ngƣời tiêu dùng đòi hỏi phải chặt chẽ hay nói cách khác từ “chuồng trại tới bàn ăn” phải đồng Trong chăn nuôi, lợn đối tƣợng vật nuôi chiếm số lƣợng tỷ trọng cao nhất, sản phẩm từ thịt lợn mặt hàng thị trƣờng bn bán nhu cầu tiêu thụ ngƣời dân cao Do đó, yếu tố nguy hiểm có hại nhƣ dịch bệnh ảnh hƣởng xấu đến giá thị trƣờng, làm giảm hiệu kinh tế ngành chăn nuôi nói chung Hiện nay, ngành chăn ni lợn theo quy mô trang trại nƣớc ta ngày phổ biến đạt hiệu kinh tế cao, đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp Tuy nhiên tồn nhiều hạn chế, khó khăn nan giải gặp phải chăn ni vấn đề dịch bệnh Nó đã, gây thiệt hại lớn kinh tế cho ngành chăn nuôi Một bệnh gây thiệt hại lớn kinh tế bệnh tiêu chảy vật nuôi Trong chăn nuôi lợn tập trung, bệnh lây lan mạnh, lại thƣờng xuyên gặp, gây ảnh hƣởng lớn đến hiệu chăn nuôi, tỷ lệ chết cao, giảm khả tăng trọng đàn lợn Bệnh thƣờng xảy làm cho lợn bị viêm ruột ỉa chảy, nƣớc điện giải dẫn đến giảm sức đề kháng, còi cọc chết khơng đƣợc điều trị kịp thời Cũng xoay quanh bệnh này, nhiều trang trại hay nhà máy sản xuất thức ăn công nghiệp sử dụng kháng sinh trộn vào thức ăn, nƣớc uống để phòng tiêu chảy điều trị bệnh Do không thực nguyên tắc sử dụng kháng sinh nên tƣợng kháng thuốc vi khuẩn ngày gia tăng tồn dƣ kháng sinh sản phẩm có nguồn gốc động vật cao Xuất phát từ tình hình thực tế giúp đỡ sở thực tập đặc biệt dƣới hƣớng dẫn TS Mai Anh Khoa tơi tiến hành đề tài “Tình hình lợn mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn - 21 ngày tuổi nuôi trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Nội hiệu lực phác đồ điều trị” 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng lợn mắc hội chứng tiêu chảy trại chăn ni lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Nội - Đánh giá hiệu điều trị hai loại thuốc: Nova-amcoli Nor 100 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Các kết nghiên cứu dịch tễ học hội chứng tiêu chảy lợn tƣ liệu khoa học phục vụ cho nghiên cứu trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Nội 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Các kết nghiên cứu biện pháp phòng trị hội chứng tiêu chảy, đánh giá hiệu điều trị loại thuốc kháng sinh góp phần phục vụ sản xuất trại để kiểm soát khống chế hội chứng tiêu chảy lợn nuôi sở ... - - NGUYỄN CÔNG QUỲNH Tên đề tài: “TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN TỪ ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH BA VÌ, HÀ NỘI VÀ HIỆU LỰC CỦA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ”... tiếp nhận sở, em tiến hành thực đề tài: Tình hình lợn mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn - 21 ngày tuổi nuôi trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội hiệu lực phác đồ điều trị” Do thời gian... Lịch, Ba Vì, Hà Nội hiệu lực phác đồ điều trị” 1. 2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng lợn mắc hội chứng tiêu chảy trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội - Đánh giá hiệu điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp), Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay