bt nhom qt chieu thi

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2018, 10:29

THỰC HÀNH NHÓM NHÓM 1: 1/ Phần lý thuyết a/ Hãy phân tích ảnh hưởng quảng cáo người tiêu dùng? b/ Nhóm có đồng ý với ý kiến “rất khó xác định lừa dối không lừa dối quảng cáo”? Nguyên tắc giúp người tiêu dung nhận diện nội dung quảng cáo dn lừa dối không lừa dối? 2/ Phần thực hành a/ Những phê phán xã hội mặt đạo đức quảng cáo Việt Nam nay? b/ Hãy sưu tầm mẫu quảng cáo, chiến dịch khuyến mà nhóm bạn cho hòan tòan khơng phù hợp với quan điểm đạo đức Việt Nam thời gian gần đây? NHÓM 2: 1/ Phần lý thuyết Mã hóa q trình truyền thơng gì? Hãy thảo luận khác biệt mã hóa quảng cáo truyền truyền hình? Cho ví dụ minh họa 2/ Phần thực hành Nhóm sinh viên tự sưu tầm chọn sản phẩm nhãn hàng dầu gội đầu kinh doanh thị trường thành phố HCM: a/ Dựa vào lý thuyết trình truyền thơng (mơ hình truyền thơng ) phân tích mẫu quảng cáo gần sản phẩm b/ Với tư cách người phụ trách quảng cáo cho sản phẩm nêu vấn đề mà nhóm quan tâm xây dựng chương trình quảng cáo NHĨM 3: 1/ Phần lý thuyết a/ Một giám đốc quảng cáo cho “ Tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu hoạt động kinh doanh, tối đa hóa doanh thu mục tiêu quảng cáo”, nhóm bạn có đồng ý khơng? b/ So sánh phương pháp hoạch định ngân sách? 2/ Phần thực hành Nhóm chọn cơng ty TNHH kinh doanh thiết bị viễn thông hoạt động năm thị trường thành phố HCM, Cơng ty có phận chuyên trách tiếp thị a/ Hãy phân tích trình phận chuyên trách tiếp thị họach định ngân sách cho họat động chiêu thị công ty năm 2012 b/ Hãy góp ý thủ tục hoạch định ngân sách mà phận nên áp dụng chuẩn bị lên kế hoạch chiêu thị cho công ty năm 2014 Giải thích? NHĨM 5: 1/ Phần lý thuyết a/ Việc chọn lựa Phương tiện truyền thông nên dựa vào yếu tố định lượng hay định tính? Chỉ sai lầm có? b/ Hãy trình bày phương thức quảng cáo coi có tác dụng thúc đẩy hành vi? 2/ Phần thực hành Nhóm chọn cơng ty sau: - Loại hình: doanh nghiệp liên doanh thành lập năm - Qui mô: doanh nghiệp vừa - Lĩnh vực hoạt động: cung cấp nhân viên bảo vệ - Thị trường: TPHCM - Có tổ chức phòng tiếp thị riêng, trực thuộc đạo trực tiếp Giám Đốc có trình độ đại học, tốt nghiệp chun ngành Marketing, hoạt động lĩnh vực năm Vấn đề đặt ra: Chuẩn bị kế hoạch qủang cáo cho cơng ty năm 2014 NHĨM 4: 1/ Phần lý thuyết a/ Giải thích phương pháp trình bày thông điệp? b/ Hãy phương pháp phù hợp với nhóm ảnh hưởng mà doanh nghiệp muốn tác động đến? 2/ Phần thực hành a/ Hãy nói sáng tạo quảng cáo? Cho ví dụ b/ Trình bày vài quảng cáo gần thị trường thành phố HCM mà người tiêu dùng u thích, sao? c/ Trong tình vài quảng cáo khác gần gây ảnh hưởng khơng người tiêu dùng u thích? NHĨM 7: 1/ Phần lý thuyết Hãy so sánh thuận lợi khó khăn phương thức khuyến mại khác theo tiêu chí: - Thu hút khách hàng - Giữ khách hàng - Xây dựng hình ảnh nhãn hiệu 2/ Phần thực hành Hồ sơ công ty sau: - Loại hình: cơng ty TNHH thành lập cách 10 năm - Qui mô: doanh nghiệp vừa - Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh sản phẩm giày, dép… - Thị trường: tỉnh từ miền trung trở vào Vấn đề đặt ra: Chuẩn bị kế hoạch khuyến cho cơng ty năm 2013 NHĨM 6: 1/ Phần lý thuyết a/ Liệt kê giải thích ngắn gọn phương pháp khuyến người tiêu dùng? b/ So sánh ưu khuyết hình thức khuyến người trung gian lực lượng bán hàng? 2/ Phần thực hành a/ Hãy chọn chương trình khuyến gần thị trường thành phố HCM, phân tích rút học kinh nghiệm b/ Từ học trên, Hãy chọn công ty kinh doanh thị trường HCM, phương pháp cơng ty nên áp dụng cho nhóm khách hàng tuổi từ 23 – 35, độc thân, nghề ổn định, thu nhập trung bình trở lên, sản phẩm quan tâm du lịch? NHÓM 8: 1/ Phần lý thuyết a/ Bình luận ý kiến cho “Quảng cáo gió, PR mặt trời” b/ Lấy ví dụ thực tế để minh chứng câu a 2/ Phần thực hành Hồ sơ công ty sau: - Loại hình: doanh nghiệp tư nhân thành lập năm - Qui mô: doanh nghiệp vừa - Lĩnh vực hoạt động: sản phẩm tiêu dùng (hoặc dịch vụ) - Thị trường: thành phố HCM - Khơng có tổ chức phòng tiếp thị riêng, hoạt động tiếp thị thực thông qua kết hợp phận dịch vụ, phận chào hàng, điều động trực tiếp giám đốc điều hành - Họ gặp khủng hoảng kinh doanh thị trường TpHCM Vấn đề đặt ra: Phân tích ưu & khuyết kế hoạch PR mà công ty thực để vượt qua khủng hoảng NHĨM 10: 1/ Phần lý thuyết Việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch chiêu thị thường dựa vào tiêu chuẩn nào? Trình bày hoạt động tổng quát thường thực phát sai sót, lỗi lầm, trễ nãi… kế hoạch thực thi? 2/ Phần thực hành Hồ sơ công ty sau: - Loại hình: cơng ty TNHH thành lập cách 10 năm - Qui mô: doanh nghiệp vừa - Lĩnh vực hoạt động: thương mại Sản phẩm: vàng, bạc, đá quý… - Thị trường: tỉnh từ miền trung trở vào - Có tổ chức phòng tiếp thị riêng, trưởng phòng có trình độ đại học, tốt nghiệp chun ngành Marketing, hoạt động lĩnh vực năm Vấn đề đặt ra: Chuẩn bị kế hoạch chiêu thị cho mùa cưới năm 2013 NHÓM 09: 1/ Phần lý thuyết So sánh ưu khuyết loại phương tiện: tivi Internet? Người tiêu dùng mua hàng thơng qua mạng internet giao dịch tương tác với công ty thông qua hệ thống truyền thơng cáp Vậy tiến truyền thơng có lợi ích người làm quảng cáo? 2/ Phần thực hành Chọn công ty chuyên kinh doanh loại bánh kẹo, thực phẩm…tại thành phố HCM mà hàng năm họ có tổ chức hội thi bán hàng Nhóm phân cơng phân tích ưu & khuyết kế hoạch tổ chức bán hàng cho năm cơng ty năm 2013? NHĨM 11: 1/ Phần lý thuyết Qủang cáo phần quan trọng IMC, làm để quảng cáo họat động nhịp nhàng với họat động khác IMC? 2/ Phần thực hành Hồ sơ công ty sau: - Loại hình: cơng ty TNHH thành lập cách 10 năm - Qui mô: doanh nghiệp vừa - Lĩnh vực hoạt động: thương mại Sản phẩm: sữa dành cho người cao tuổi… - Thị trường: tỉnh từ miền trung trở vào - Có tổ chức phòng tiếp thị riêng, trưởng phòng có trình độ đại học, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, hoạt động lĩnh vực năm Vấn đề đặt ra: Nhóm cơng ty phân công xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi bán hàng cho năm 2013 Hãy trình bày chi tiết kế hoạch tổ chức nhóm?
- Xem thêm -

Xem thêm: bt nhom qt chieu thi , bt nhom qt chieu thi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay