Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí

7 105 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2018, 20:12

Là công trình làm bằng bê tông, bê tông cốt thép với mặt bằng thông dụng là hình chữ nhật.Hỗn hợp bùn với nước thải cho chảy qua suốt chiều dài của bể.Bùn hoạt tính là loại bùn xếp chứa nhiều VSV có khả năng oxy hóa và khoáng hóa các chất hữu cơ có trong nước thải. Bùn thường có màu vàng nâu, kích thước 50200 micromet. Phương pháp xử sinh học hiếu khí Sử dụng bể thơng khí (bể Aerotank) Sơ đồ cấu tạo Nguyên hoạt động Phân loại Ứng dụng 1.Sơ đồ cấu tạo bể aerotank • Là cơng trình làm bê tơng, bê tơng cốt thép với mặt thơng dụng hình chữ nhật • Hỗn hợp bùn với nước thải cho chảy qua suốt chiều dài bể • Bùn hoạt tính loại bùn xếp chứa nhiều VSV có khả oxy hóa khống hóa chất hữu có nước thải Bùn thường có màu vàng nâu, kích thước 50-200 micromet * Sơ đồ bể Aerotank 2.Nguyên hoạt động • Các VSV sinh trưởng trạng thái huyền phù Nước thải chứa chất hữu bùn lơ lửng chứa VSV Quá trình xảy với đảm bảo đủ oxy bão hòa bùn hoạt tính phải trạng thái lơ lửng • Nước thải cần xử chảy qua song chắn rác cho chảy vào bể điều hòa, lắng sơ cấp Sau thải vào bể Aerotank, nước thải xử chảy vào bể lắng thứ cấp tách bùn bể lắng bùn lắng bể bơm bùn dẫn vào bể xử bùn, phần tuần hoàn trở lại bể Aerotank 3.Phân loại • Theo nguyên làm việc - Bể aerotank thơng thường - Bể aerotank xử sinh hóa khơng hồn tồn - Bể aerotank sức chứa cao • Phân loại theo sơ đồ cơng nghệ - Có aerotank bậc, bậc hay bậc Loại aerotank nhiều bậc thường xử nước thải có nồng độ cao • Phân loại theo cấu trúc dòng chảy - Gồm loại: bể aerotank- đẩy, bể aerotank- trộn, bể aerotank kiểu hỗn hợp • Phân biệt theo phương pháp làm thống - Có loại: làm thống bơm khí nén, máy khuấy học kết hợp, ngồi có loại làm thống áp lực thấp 4.Ứng dụng • Ứng dụng cho hầu hết loại nước thải có nhiễm hữu cơ: trường học, khu dân cư, bệnh viện, thủy sản… ... cần xử lý chảy qua song chắn rác cho chảy vào bể điều hòa, lắng sơ cấp Sau thải vào bể Aerotank, nước thải xử lý chảy vào bể lắng thứ cấp tách bùn bể lắng bùn lắng bể bơm bùn dẫn vào bể xử lý. .. bùn, phần tuần hoàn trở lại bể Aerotank 3.Phân loại • Theo nguyên lý làm việc - Bể aerotank thơng thường - Bể aerotank xử lý sinh hóa khơng hồn tồn - Bể aerotank sức chứa cao • Phân loại theo... nhiều bậc thường xử lý nước thải có nồng độ cao • Phân loại theo cấu trúc dòng chảy - Gồm loại: bể aerotank- đẩy, bể aerotank- trộn, bể aerotank kiểu hỗn hợp • Phân biệt theo phương pháp làm thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí, Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay