Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)

64 51 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2018, 18:32

Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LỘC VĂN HẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƢỜNG KHƠNG KHÍ TẠI MỎ NAM KHE TAM THUỘC CÔNG TY TNHH MTV THAN 86 CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trƣờng Khoa : Mơi Trƣờng Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LỘC VĂN HẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƢỜNG KHƠNG KHÍ TẠI MỎ NAM KHE TAM THUỘC CÔNG TY TNHH MTV THAN 86 CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng Lớp : K44 – KHMT – N01 Khoa : Mơi Trƣờng Khóa học : 2012 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng sinh viên trường Đại học, Cao đẳng nước nói chung trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên nói riêng Để từ sinh viên hệ thống hóa lại kiến thức học, kiểm nghiệm lại chúng thực tế, nâng cao kiến thức cho thân nhằm phục vụ chuyên môn sau Trong tồn q trình học tập trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun thực khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành khoa học môi trường với đề tài: “ Đánh giá trạng mơi trƣờng khơng khí mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm” em nhận giúp đỡ quý báu nhiều tập thể, cá nhân trường Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giáo Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo khoa Môi trường –Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu thực đề tài tốt nghiệp để em hoàn thành tốt đề tài Em xin cảm ơn công ty Môi trường Việt – Sing công ty TNHH MTV than 86 giúp đỡ em việc cập nhật số liệu khảo sát hình thực nghiệm trường Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ em q trình học tập nghiên cứu hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Do thời gian có hạn, lực kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo để đề tài em hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên Ngày 18 Tháng 05 Năm 2016 Sinh viên Lộc Văn Hảo ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng thống kê sản xuất than theo quốc gia (triệu tấn) Bảng 2.2 Bảng thống kê trữ lượng khai thác mỏ Quảng Ninh 10 Bảng 4.1 Nhiệt độ khơng khí tháng trạm Cửa Ông năm 2015 .17 Bảng 4.2 Tổng hợp lượng mưa trung bình tháng năm 2015 .17 Bảng 4.3 Độ ẩm tương đối trung bình tháng năm 2015 18 Bảng.4.4 Các chi tiêu điện khu vực khai thác 23 Bảng 4.5 Tổng hợp nhu cầu dùng nước mỏ .24 Bảng 4.6 Tổng hợp khai thác lộ thiên .29 Bảng 4.7 Thiết bị quan trắc .32 Bảng 4.8 Các vị trí điểm đo lấy mẫu mơi trường khơng khí 34 Bảng 4.9 Kết quan trắc mơi trường khơng khí khu vực mỏ than .34 Nam Khe Tam 34 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình.2.1 Biểu đồ 10 quốc gia tiêu thụ than lớn giới năm 2013 Hình 4.1 Sơ đồ tổ chức điều hành máy sản xuất mỏ Nam Khe Tam 21 Hình 4.2 Cơng nghệ khai thác than hầm lò mỏ 27 Hình 4.3 Sơ đồ Cơng nghệ khai thác than lộ thiên 29 Hình 4.4 Sơ đồ công nghệ tuyển than: .32 Hình 4.5 Sơ đồ công nghệ sản xuất than khai thác lộ vỉa 8, 9, 11, 12, 13 mỏ Nam Khe Tam nguồn nhiễm mơi trường chính.Error! Bookmark not defined Hình 4.6 Biểu đồ thể nồng độ bụi mỏ than Nam Khe Tam 37 Hình 4.7 Biểu đồ thể nồng độ khí CO mỏ than Nam Khe Tam 39 Hình 4.8 Biểu đồ thể nơng độ khí SO2 mỏ than Nam Khe Tam thuộc TNHH MTV than 86 Cẩm Phả 40 Hình 4.9 Biểu đồ mức độ tiếng ồn mỏ Nam Khe Tam 42 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trường CBCNV Cán công nhân viên ĐTM Đánh giá tác động môi trường EIA Cơ quan Năng lượng Mỹ NĐ-CP Nghị định Chính phủ PX Phân xưởng QCVN Quy chuẩn Việt Nam QH Quốc hội QĐ-BYT Quy định Bộ Y tế QĐ-BTNMT Quy định Bộ Tài nguyên Môi trường TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT Tài nguyên môi trường TKV Than khoáng sản TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TT-BCT Thông tư Bộ Công thương (-) Không quy định v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỤC LỤC iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tế .3 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Cơ sở khoa học .4 2.1.1 Một số khái niệm 2.2 Cơ sở pháp lý .5 2.3 Cơ sở thực tiễn 2.3.1 Tình hình khai thác tiêu thụ than giới 2.3.2 Tình hình khai thác tiêu thụ than Việt Nam 2.4 Khai quát chung ngành than Việt Nam 2.4.1 Nguồn gốc hình thành than .9 2.4.2 Quá trình phát triển ngành than Việt Nam 2.4.3 Phân bố trữ lượng than 2.4.4 Vai trò ngành than kinh tế 11 2.5 Các vấn đề môi trường trình khai thác than 12 Phân 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 vi 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 13 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 13 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 13 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu thực đề tài 13 3.2.2 Thời gian thực đề tài: từ 30/08/2015 đến 30/12/2015 13 3.3 Nội dung nghiên cứu 13 3.3.1.Điều kiện tự nhiên-Kinh tế xã hội khu vực mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 13 3.3.2 Đặc điểm, tình hình sản xuất mỏ than Nam Khe Tam thuộc công Ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh 13 3.3.3 Đánh giá trạng mơi trường khơng khí mỏ Nam Khe Tam 13 3.3.4 Đề xuất biện pháp giảm thiểu nhiễm khơng khí đưa định hướng công tác quản lý môi trường địa phương 13 3.4 Phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Nghiên cứu văn pháp luật, văn luật hoạt động khai thác than 13 3.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 14 3.4.3 Phương pháp đo đạc, khảo sát thực địa 14 3.4.4 Phương pháp đối chiếu, so sánh 14 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu .14 3.5 Chỉ tiêu theo dõi 14 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .16 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình sản xuất mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 .16 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 16 4.1.2 Điều kiện kinh tế -Xã hội 19 4.1.3 Đặc điểm, tình hình sản xuất mỏ than Nam Khe Tam Công ty TNHH MTV 86-Tổng Công ty Đông Bắc 19 4.2 Đánh giá trạng mơi trường khơng khí mỏ Nam Khe Tam 32 vii 4.2.1 Kết phân tích mơi trường khơng khí mỏ Nam Khe Tam 32 4.2.2 Các nguồn gây nhiễm khơng khí mỏ than .35 4.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu nhiễm mơi trường khơng khí 44 4.3.1 Biện pháp khống chế bụi-khí độc khai thác .44 4.3.2 Biện pháp khống chế ảnh hưởng tiếng ồn 46 4.3.3 Biện pháp khống chế bụi khai thác vận chuyển .47 4.3.4 Biện pháp quản lý môi trường .47 Phần 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị: 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Môi trường cần thiết cho sinh trưởng phát triển người tất loài sinh vật trái đất, mơi trường có nhiều chức quan trọng khác sống trái đất Ngày với phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật vấn đề mơi trường ngày quan tâm nhiều Điều cần thiết để đáp ứng phát triển bền vững mà hội nghị Rio-92 đưa việc phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường Việt Nam năm gần môi trường quan tâm nhiều hơn, bên cạnh thành tựu đạt mặt kinh tế hoạt động cơng nghiệp hóa tác động xấu đến mơi trường Đất, nước khơng khí Do việc giám sát đánh giá chất lượng mơi trường khu cơng nghiệp nói chung cơng ty sản xuất nói riêng, phải quan tâm tiến hành với hoạt động sản xuất để khắc phục phát ảnh hưởng xấu đến mơi trường, q trình hội nhập kinh tế quốc tế đồng hành với xây dựng đất nước tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ thường dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên gây hậu nguy hại đến môi trường Trong số nguồn thải có nguy gây nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí phải kể đến ngành cơng nghiệp sản xuất than Nước ta có nhiễu mỏ khai thác than có đơn vị thuốc tập đồn than khoáng sản Việt Nam nhiều sở sản xuất than khác nhà nước hoạt động ngày thải môi trường lượng lớn chất thải dạng rắn, lỏng, khí ảnh hưởng đến mơi trường gây ảnh hưởng tới sức khỏe người mà trực tiếp công nhân làm việc hầm lò, nhà máy Do cần có biện pháp quản lý môi trường từ quan, đơn vị chức với ý thức doanh nghiệp nhằm chế tác động tiêu cực đến môi trường Với xu phát triển chung đất nước, Quảng Ninh tỉnh có ngành cơng nghiệp than phát triển mạnh mẽ tập trung nhiều mỏ than có trữ lượng lớn có nhiều doanh nghiệp hoạt động khai thác, có mỏ Nam Khe ... HỌC NÔNG LÂM -  - LỘC VĂN HẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƢỜNG KHƠNG KHÍ TẠI MỎ NAM KHE TAM THUỘC CÔNG TY TNHH MTV THAN 86 CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM... công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 13 3.3.2 Đặc điểm, tình hình sản xuất mỏ than Nam Khe Tam thuộc công Ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh 13 3.3.3 Đánh giá. .. than Nam Khe Tam Công ty TNHH MTV 86- Tổng Công ty Đông Bắc 19 4.2 Đánh giá trạng mơi trường khơng khí mỏ Nam Khe Tam 32 vii 4.2.1 Kết phân tích mơi trường khơng khí mỏ Nam Khe Tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay