KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH

19 104 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2018, 13:06

MỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼiiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆTChương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH11.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần lâm sản Nam Định11.1.1. Giới thiệu chung về công ty.11.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty11.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty.21.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty31.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty31.3.2. Chức năng của các phòng ban41.4. Nhân lực của công ty.41.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty.51.6. Tình hình tài chính của công ty.6Chương 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH72.1. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty72.1.1. Khái quát hoạt động sản xuất của công ty72.1.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty82.2. Hoạt động thương mại quốc tế của công ty.92.2.1. Hoạt động nhập khẩu92.2.2. Hoạt động xuất khẩu10Chương III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU143.1. Nhận xét sơ bộ những thành công, tồn tại và nguên nhân của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.143.1.1. Những thành công mà công ty đạt được.143.1.2. Các vấn đề tồn tại của công ty và nguyên nhân của nó.143.2. Đề xuất 2 vấn để nghiên cứu để làm khóa luận tốt nghiệp.15TÀI LIỆU THAM KHẢO16DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ tổ chức công ty Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất của công ty Bảng 2.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2009 2011 Bảng 2.2 : Cơ cấu hàng nhập khẩu của công ty Bảng 2.3 : Kim ngạch xuất khẩu theo sản phẩm năm 2009 2011 Bảng 2.4 : Kim ngạch xuất khẩu theo nhóm hàng năm 2009 2011 Bảng 2.5 : Kim ngạch xuất khẩu theo thị trường năm 2009 2011 Sơ đồ 2.2: Quy trình xuất khẩu hàng hóa của công ty  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆTTừ viết tắtNghĩa tiếng ViệtDNDoanh nghiệpDNNNDoanh nghiệp nhà nướcTPThành phốUBNDỦy ban nhân dânPTGĐPhó tổng giám đốcQCQuảng cáoKCNKhu công nghiệpTCKTTài chính kế toán Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần lâm sản Nam Định1.1.1. Giới thiệu chung về công ty. Tên công ty: Công ty cổ phần lâm sản Nam Định Tên giao dịch quốc tế: Nam Định Forest Products Joint Stock Company Tên viết tắt: NAFOCO Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần Trụ sở chính: Km4 đường 21A, xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định Năm thành lập: năm 1991 Email: nafoconafoco.com.vn Điện thoại : 840350864219 Fax: 8403508639891.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định được thành lập theo quyết định số 48QĐUB do UBND Hà Nam Ninh ký ngày 13071991 , với tên ban đầu là xí nghiệp chế biến và kinh doanh Lâm sản Hà Nam Ninh trực thuộc sở nông nghiệp tỉnh Hà Nam Ninh. Khi mới thành lập xí nghiệp là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trụ sở xí nghiệp đặt tại 207 phố Minh Khai TP Nam Định. Ngày 25051995, xí nghiệp đổi tên thành Công ty Lâm sản Nam Định theo quyết định số 553QĐUB của UBND tỉnh. Công ty Lâm sản Nam Định là DNNN, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và có tài khoản riêng tại Ngân hàng. Thực hiện Nghị định số 44CP ngày 29061998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi DNNN thành công ty cổ phần , căn cứ Quyết định số 4581991QĐUB ngày 26041999 của UBND tỉnh Nam Định về cổ phần hóa công ty Lâm sản Nam Định. Công ty đã tiến hành cổ phần hóa và lấy tên là công ty cổ phần Lâm sản Nam Định. Tên giao dịch quốc tế là Nam Định Forest Products Joint Stock Company. Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01101999 theo quyết định số 1194QĐUB ngày 28091999 của UBND tỉnh Nam Định. Hiện nay trụ sở của công ty là Km4 đường 21A, xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty.Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ, xuất khẩu các sản phẩm đồ gỗ sang các nước EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Sản xuất, chế biến và kinh doanh lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, các loại đồ mộc dân dụng, mộc xây dựng cơ bản, mộc công cụ trong nước và xuất khẩu. Nhập khẩu từ Lào, Malaysia, Indonexia, châu Phi.. : gỗ , lâm sản khác và các phụ liệu như dầu, keo để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Mua bán gỗ nguyên liệu, các sản phẩm từ gỗ, phụ kiện ngành chế biến gỗ Trồng rừng nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến gỗ.  1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Công ty cổ phần lâm sản Nam Định được tổ chức theo sơ đồ sau đâySơ đồ 1.1 : Sơ đồ tổ chức công ty ( Nguồn: Phòng kế toán, tài chính của công ty) 1.3.2. Chức năng của các phòng ban Phòng hành chính: Thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước đối với người lao động và phục vụ các yêu cầu hoạt động của Ban giám đốc và toàn bộ Công ty Phòng kế hoạch: Tham mưu cho Tổng giám đốc trước và trong quá trình điều hành, phát triển sản xuất và kinh doanh của công ty Phòng tài chính kế toán: Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về công tác tài chính trong Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Phòng xuất nhập khẩu: Xây dựng hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ sản phẩm xuất xưởng đảm bảo không có lỗi. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu Phòng vật tư: Thực hiện mua vật tư cung ứng theo kế hoạch xuất hàng của công ty. Phòng nguyên liệu gỗ: Giúp Giám đốc phát triển nhà cung cấp ,vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của Công ty, cung ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ nguyên liệu cho sản xuất và đảm bảo công tác thực hiện các quy trình tiêu chuẩn về gỗ. Đội IWAY: Triển khai việc tuân thủ và đảm bảo IWAY trong toàn thể các đơn vị sản xuất và cả công ty Các đơn vị trực thuộc công ty gồm có 2 Xí nghiệp thành viên và nhà máy chế biến : Mỗi xí nghiệp tổ chức 4 tổ sản xuất và 1 tổ phục vụ, các đơn vị sản xuất đều được thống nhất từ trên công ty thực hiện theo nguyên tắc tham mưu lấy tổ sản xuất làm đơn vị quản lý khép kín. 1.4. Nhân lực của công ty. Tính đến tháng 12 năm 2011 công ty có 1022 người bao gồm: trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và lao động phổ thông.Bảng 1.1 : Cơ cấu lao động của công ty tính đến tháng năm 2011Trình độSố lượng ( Người)Tỷ lệ (%)Đại học807,83 %Cao đẳng525,08 %Trung cấp302,94 %Lao động phổ thông86084,15%Tổng số1022100%(Nguồn phòng hành chính nhân sự của công ty năm 2011 ) Công ty luôn luôn coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát huy và khai thác tốt nhất các thiết bị, công nghệ mới. Với nhiều hình thức đào tạo, hiện nay Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ đại học ở nhiều chuyên ngành và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đảm bảo tự thiết kế, sản xuất nhiều mẫu mã sản phẩm mới để chào hàng và được khách hàng ở nhiều nước ký hợp đồng tiêu thụ. Trong trường hợp nhất định cần tuyển thêm lao động bên ngoài thì công ty cũng không gặp nhiều khó khăn. Lao động có tay nghề có nguồn cung cấp khá đầy đủ từ các trường dạy nghề hoặc từ các làng nghề mộc tại Nam Định như làng gỗ La Xuyên,…, việc đào tạo tại xưởng là 3 đến 6 tháng nhưng thực tế để biết việc và có thể thực hành chỉ vào khoản 2 đến 4 tháng. 1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. Công ty đã có 3 xí nghiệp sản xuất với diện tích trên 5 ha được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH .1 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần lâm sản Nam Định 1.1.1 Giới thiệu chung công ty 1.1.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty .1 1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty 1.3 cấu tổ chức máy quản lý công ty 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty .3 1.3.2 Chức phòng ban 1.4 Nhân lực công ty 1.5 sở vật chất kỹ thuật công ty 1.6 Tình hình tài công ty Chương 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH 2.1 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.1.1 Khái quát hoạt động sản xuất công ty .7 2.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh công ty 2.2 Hoạt động thương mại quốc tế công ty .9 2.2.1 Hoạt động nhập 2.2.2 Hoạt động xuất 10 Chương III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 14 3.1 Nhận xét sơ thành công, tồn nguên nhân hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 14 3.1.1 Những thành côngcông ty đạt 14 3.1.2 Các vấn đề tồn cơng ty ngun nhân .14 3.2 Đề xuất vấn để nghiên cứu để làm khóa luận tốt nghiệp .15 TÀI LIỆU THAM KHẢO .16 SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ tổ chức công ty Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất cơng ty Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2009 - 2011 Bảng 2.2 : cấu hàng nhập công ty Bảng 2.3 : Kim ngạch xuất theo sản phẩm năm 2009 - 2011 Bảng 2.4 : Kim ngạch xuất theo nhóm hàng năm 2009 - 2011 Bảng 2.5 : Kim ngạch xuất theo thị trường năm 2009 - 2011 Sơ đồ 2.2: Quy trình xuất hàng hóa cơng ty SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt DN DNNN TP UBND PTGĐ QC KCN TCKT SVTH: Đào Thị Hồng Nghĩa tiếng Việt Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Thành phố Ủy ban nhân dân Phó tổng giám đốc Quảng cáo Khu cơng nghiệp Tài kế tốn MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần lâm sản Nam Định 1.1.1 Giới thiệu chung công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần lâm sản Nam Định - Tên giao dịch quốc tế: Nam Định Forest Products Joint Stock Company - Tên viết tắt: NAFOCO - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty cổ phần - Trụ sở chính: Km4 đường 21A, xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định - Năm thành lập: năm 1991 - Email: nafoco@nafoco.com.vn - Điện thoại : 84-0350-864219 Fax: 84-0350-863989 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển cơng ty Cơng ty cổ phần Lâm sản Nam Định thành lập theo định số 48/QĐ-UB UBND Hà Nam Ninh ký ngày 13/07/1991 , với tên ban đầu xí nghiệp chế biến kinh doanh Lâm sảnNam Ninh trực thuộc sở nông nghiệp tỉnhNam Ninh Khi thành lập xí nghiệp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Trụ sở xí nghiệp đặt 207 phố Minh Khai- TP Nam Định Ngày 25/05/1995, xí nghiệp đổi tên thành Công ty Lâm sản Nam Định theo định số 553/QĐ-UB UBND tỉnh Công ty Lâm sản Nam Định DNNN, hạch tốn độc lập, tư cách pháp nhân tài khoản riêng Ngân hàng Thực Nghị định số 44/CP ngày 29/06/1998 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đổi DNNN thành công ty cổ phần , Quyết định số 458/1991/QĐ-UB ngày 26/04/1999 UBND tỉnh Nam Định cổ phần hóa cơng ty Lâm sản Nam Định Cơng ty tiến hành cổ phần hóa lấy tên công ty cổ phần Lâm sản Nam Định Tên giao dịch quốc tế Nam Định Forest Products Joint Stock Company SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định thức vào hoạt động từ ngày 01/10/1999 theo định số 1194/QĐ-UB ngày 28/09/1999 UBND tỉnh Nam Định Hiện trụ sở công ty Km4 đường 21A, xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định 1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty Hoạt động Cơng ty sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm từ gỗ, xuất sản phẩm đồ gỗ sang nước EU, Hoa Kỳ Nhật Bản - Sản xuất, chế biến kinh doanh lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, loại đồ mộc dân dụng, mộc xây dựng bản, mộc công cụ nước xuất - Nhập từ Lào, Malaysia, Indonexia, châu Phi : gỗ , lâm sản khác phụ liệu dầu, keo để phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty - Mua bán gỗ nguyên liệu, sản phẩm từ gỗ, phụ kiện ngành chế biến gỗ - Trồng rừng nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến gỗ SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy 1.3 cấu tổ chức máy quản lý công ty 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Công ty cổ phần lâm sản Nam Định tổ chức theo sơ đồ sau TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Nguyên liệu gỗ Phó TGĐ Văn phòng-TCKT Phó TGĐ Nhà máy Hòa Xá Phòng Kế hoạch+QC2 Nhà máy Nam Định Phòng hành Nhà máy Hòa Xá P.Xuất nhập khẩu+QC3 Nhà máy Trình Xun Quảng cáo Đội IWAY Phòng Vật tư Ban xây dựng Phó TGĐ Nguyên liệu gỗ vật tư Phòng Tài Kế tốn Đội kho Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ tổ chức công ty ( Nguồn: Phòng kế tốn, tài cơng ty) SVTH: Đào Th Hng MSV:09D130412 XởngGĐ Phó máy phụ2 trách Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy 1.3.2 Chức phòng ban - Phòng hành chính: Thực sách, chế độ nhà nước người lao động phục vụ yêu cầu hoạt động Ban giám đốc tồn Cơng ty - Phòng kế hoạch: Tham mưu cho Tổng giám đốc trước trình điều hành, phát triển sản xuất kinh doanh công ty - Phòng tài kế tốn: Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc Hội đồng quản trị cơng tác tài Doanh nghiệp theo quy định pháp luật điều lệ Công ty - Phòng xuất nhập khẩu: Xây dựng hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ sản phẩm xuất xưởng đảm bảo khơng lỗi Thực đầy đủ quy định pháp luật xuất nhập - Phòng vật tư: Thực mua vật tư cung ứng theo kế hoạch xuất hàng cơng ty - Phòng ngun liệu gỗ: Giúp Giám đốc phát triển nhà cung cấp ,vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất Công ty, cung ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ nguyên liệu cho sản xuất đảm bảo công tác thực quy trình tiêu chuẩn gỗ - Đội IWAY: Triển khai việc tuân thủ đảm bảo IWAY toàn thể đơn vị sản xuất công ty - Các đơn vị trực thuộc công ty gồm Xí nghiệp thành viên nhà máy chế biến : Mỗi xí nghiệp tổ chức tổ sản xuất tổ phục vụ, đơn vị sản xuất thống từ công ty thực theo nguyên tắc tham mưu lấy tổ sản xuất làm đơn vị quản lý khép kín 1.4 Nhân lực cơng ty Tính đến tháng 12 năm 2011 cơng ty 1022 người bao gồm: trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp lao động phổ thông SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Bảng 1.1 : cấu lao động cơng ty tính đến tháng năm 2011 Trình độ Số lượng ( Người) Tỷ lệ (%) Đại học 80 7,83 % Cao đẳng 52 5,08 % Trung cấp 30 2,94 % Lao động phổ thông 860 84,15% Tổng số 1022 100% (Nguồn phòng hành nhân công ty năm 2011 ) Công ty luôn coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát huy khai thác tốt thiết bị, cơng nghệ Với nhiều hình thức đào tạo, Công ty xây dựng đội ngũ cán trình độ đại học nhiều chun ngành cơng nhân kỹ thuật tay nghề cao, đảm bảo tự thiết kế, sản xuất nhiều mẫu mã sản phẩm để chào hàng khách hàng nhiều nước ký hợp đồng tiêu thụ Trong trường hợp định cần tuyển thêm lao động bên ngồi cơng ty khơng gặp nhiều khó khăn Lao động tay nghề nguồn cung cấp đầy đủ từ trường dạy nghề từ làng nghề mộc Nam Định làng gỗ La Xuyên,…, việc đào tạo xưởng đến tháng thực tế để biết việc thực hành vào khoản đến tháng 1.5 sở vật chất kỹ thuật công ty Cơng ty xí nghiệp sản xuất với diện tích đầu tư xây dựng hồn chỉnh + Tại Km số - Lộc Hòa - Nam Định xí nghiệp chế biến lâm sản Nam Định với diện tích 14.800 m2 6.700 m2 nhà xưởng + Nhà máy chế biến gỗ xuất Hòa Xá đặt KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định với diện tích 32.460 m2 đất 27.500 m2 nhà xưởng kho bãi + Xí nghiếp chế biến gỗ Trình Xuyên đặt gần Ga Trình Xuyên-Vụ BảnNam Định với diện tích 8.970 m2 đất 5.250 m2 nhà xưởng, kho bãi Trong bối cảnh nhu cầu thị trường giới sản phẩm đồ gỗ hàng năm xu hướng tăng cao, để đứng vững thương trường thu hút khách hàng, Công ty chủ động đầu tư vốn nhằm đại hoá công nghệ sản xuất, tăng SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy nhanh sức cạnh tranh cho sản phẩm xuất Công ty đầu tư nhiều thiết bị chuyên dùng đồng máy cưa, máy cắt, máy bào, máy khoan, máy đánh bóng đại, đủ trang bị cho dây chuyền sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng Công ty hệ thống sấy gỗ gồm 18 lò sấy nước tự động, nhiều dây truyền chế biến sản xuất khác dây chuyền chế biến gỗ tinh chế, dây chuyền sản xuất ván thép thanh, dây chuyền sơn đại 1.6 Tình hình tài công ty Khi bắt đầu thành lập công ty doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Từ năm 1999, Cơng ty bắt đầu chuyển đổi mơ hình sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần số vốn điều lệ 3.200 triệu đồng, đó: - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 0% vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động doanh nghiệp : 100% số vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho đối tượng ngồi cơng ty : 0% số vốn điều lệ Sau 10 năm hoạt động, công ty không ngừng phát triển, mở rộng quy mơ sản xuất Tính đến tháng 12 năm 2011, số vốn điều lệ công ty lên 9000 triệu đồng Việc định đầu tư công ty thường xuyên phụ thuộc vào tích lũy vốn năm trước đầu tư dài hạn cơng ty khơng tính tốn khả tài mà dựa vào dự báo thị trường Việc chia lợi nhuận công ty theo tỷ lệ nhà nước quy định, lợi nhuận sau thuế bổ xung vào quỹ khen thưởng, khuyến khích sản xuất, quỹ dự phòng quỹ tái đầu tư SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Chương 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH 2.1 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.1.1 Khái quát hoạt động sản xuất công ty Công ty cổ phần lâm sản Nam Định với ngành kinh doanh hàng lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, mộc công cụ tiêu thụ nước xuất hợp tác với Lào chế biến lâm sản hàng hóa, nhập gỗ lâm sản phụ liệu công cụ phục vụ sản xuất kinh doanh công ty sở sản xuất cơng ty xí nghiệp chế biến gỗ Nam Định, xí nghiệp chế biến gỗ Trình Xun nhà máy Hòa Xá với cơng suất 25.000m3 gỗ/năm, công ty đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng Công ty luôn quan tâm trọng đến quy trình sản xuất nên sản lượng sản phẩm sản xuất công ty vượt mức tiêu kế hoạch đề Sản lượng năm sau cao năm trước Tùy loại sản phẩm mà quy trình sản xuất cơng ty liên tục theo dây truyền hay phải gia công thêm ( ví dụ đánh vecni…) Hoạt động sản xuất công ty kết hợp vừa sản xuất theo đơn hàng vừa đảm bảo việc dự trữ trường hợp cần thiết Gỗ loại Sơ chế I (Pha xẻ gỗ theo quy cách ) Pha, cắt tạo dáng Ghép Ngâm, tẩm hoá chất sấy Sơ chế II (Bào, cắt) Bào, đục, phay, chà nhám Lắp ráp Kiểm tra chi tiết sản phẩm Sản phẩm hoàn thiện Đóng gói sản phẩm Hồn thiện lắp ráp sản phẩm Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất cơng ty SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Kế hoạch sản xuất công ty vừa theo thời gian, vừa theo đơn hàng kèm theo kế hoạch vật tư Cơng ty ln cố gắng trì mức dự trữ kho 100 gỗ nguyên vật liệu khác Năng lực sản xuất công ty cao so với cầu hàng hóa Điều phần máy móc cơng ty cơng suất lớn lại thực đầu tư vào hai năm 2009, 2010 Với lực vậy, công ty mong muốn đáp ứng quy mô thị trường ngày mở rộng, đặc biệt hội việc hội nhập WTO nước ta 2.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh công ty Trải qua thời gian xây dựng phát triển, công ty cổ phần Lâm sản Nam Định gặp phải bước thăng trầm đáng kể Song cơng ty khẳng định qua việc khai thác tốt tiềm mạnh sẵn có, đồng thời hạn chế, khắc phục khó khăn gặp phải Với bước phù hợp, biết lựa chọn công nghệ sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường nước quốc tế nên hoạt động doanh nghiệp mang lại thành đáng khen ngợi Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2009-2011 Đơn vị :VNĐ Năm 2009 Chỉ Tiêu Giá trị Năm 2010 Năm 2011 Tỷ lệ tăng (%) Giá trị Tỷ lệ tăng (%) Giá Trị Tổng tài sản 107.677.717.958 28,7 138.593.303.934 25,5 173.934.596.437 Tài sản lưu 62.334.497.864 động Tổng Doanh 112.356.231.435 thu Doanh thu 109.505.120.550 từ xuất Lợi nhuận 5.387.682.090 trước thuế Lợi nhuận 3.879.131.105 sau thuế 21 75.428.000.105 19 143.313.200.199 33,5 168.956.739.000 37,17 231.760.898.998 51,39 165.460.768.900 40,07 231.760.898.998 51,44 8.159.105.757 35 11.014.792.771 51,44 5.874.556.145 35 7.930.650.796 (Nguồn: báo cáo tài công ty năm 2009-1011) Qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2009-2011, ta thấy năm gần tổng tài sản tài sản lưu động công ty không ngừng tăng lên Năm 2010 tổng doanh thu công ty so với năm 2009 tăng thêm SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy 56.600.507.565 đồng tương ứng tăng 33,5% , đến năm 2011 tổng doanh thu tăng thêm 62.804.159.998 tương ứng tăng 37,17% so với năm 2010 Đồng thời lợi nhuận trước thuế công ty tăng lên không ngừng với kết năm sau cao năm trước Cụ thể lợi nhuận trước thuế năm 2010 so với năm 2009 tăng 51,44%, năm 2011 tăng 35% so với năm 2010 Nhìn vào doanh thu lợi nhuận công ty năm gần ngày tăng chứng tỏ cơng ty làm ăn ln lãi, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty hiệu quả, quy mô sản xuất ngày mở rộng Với quan điểm đầu tư phải gắn liền với phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty chủ động chuyển hướng sản xuất từ thị trường nội địa sang thị trường xuất Năm 2009 2010 doanh thu từ hoạt động xuất chiếm tỷ trọng tổng doanh thu công ty Đến năm 2011, tồn doanh thu cơng ty từ hoạt động xuất 2.2 Hoạt động thương mại quốc tế công ty 2.2.1 Hoạt động nhập Công ty kinh doanh hai mặt hàng hàng mộc công ty sản xuất, chế biến để xuất kinh doanh loại gỗ nhập phục vụ cho xây dựng nước Từ hai mặt hàng công ty phân thành hai luồng nguyên vật liệu riêng nguyên vật liệu sản xuất nguyên vật liệu kinh doanh Nguyên vật liệu sản xuất bao gồm loại gỗ trồng: keo, thông, cao su, bồ đề, mỡ chẩu, quế… nhập từ tỉnh phía Bắc Tun Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ, Cao Bằng Nguyên vật liệu kinh doanh gồm gỗ tròn, gỗ hộp, lim, de… nhập từ Malaysia, Indonesia, Lào, Châu Phi Bảng 2.2: cấu hàng nhập công ty Gỗ nhập Nguồn nguyên liệu Thị trường tiêu thụ Gỗ chò chỉ, gỗ tròn, Malaysia, Indonexia, Miền Bắc ( phục vụ xây gỗ hộp lim, de, dồi… Lào, Châu Phi dựng đóng đồ mộc) (Nguồn : Bảng tổng hợp nhập công ty năm 2009-2011 SVTH: Đào Thị Hồng MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy 2.2.2 Hoạt động xuất 2.2.2.1 cấu mặt hàng xuất Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định (NAFOCO) sản xuất sản phẩm đồ gỗ phục vụ nhu cầu nước xuất sang thị trường quốc tế Công ty trọng đến mẫu mã sản phẩm, cố gắng sáng tạo để đa dạng hóa sản phẩm nhằm phục vụ tốt yêu cầu khách hàng Các sản phẩm chủ yếu công ty là: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất theo sản phẩm Sản Phẩm Năm 2009 Năm 2010 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Năm 2011 Giá trị Tỷ lệ Bàn phẳng (USD) (%) (USD) (%) (USD) 240.831 4,08 354.904 4,00 322.587 Bàn rơi 1.470.678 24,9 1.752.153 19,64 1.240.050 9,90 934.217 15,8 1.168.786 13,10 968.858 7,70 543.358 1.921.430 9,20 32,5 1.792.864 20,10 1.254.514 14,05 3.247.037 1.087.927 26,00 8,70 Hộp đựng đồ 98x50 302.115 5,11 1.016.425 11,40 1.448.433 11,60 Miếng lót vườn 309.640 5,24 1.066.003 11,95 2.170.608 17,40 846.950 6,80 105.940 0,85 Hộp đựng đồ 48x36 341.942 2,80 Storage Bench 80x41 Storage Bench 122x50 572.754 141.012 4,56 1,10 12.494.097 100 Ghế Applaro Bộ bàn ghế Tullero Hộp đựng đồ 50x50 Xe đẩy Storage Bench 514.069 5,76 Giá treo Stripa trắng Stripa tự nhiên Tổng 120.384 2,04 60.588 1,02 5.903.241 100 8.919.718 100 (%) 2,60 (Nguồn : Bảng tổng hợp xuất công ty năm 2009-2011 SVTH: Đào Thị Hồng 10 MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Từ bảng ta thấy sản phẩm công ty đa dạng, nhiều chủng loại, kim ngạch xuất công ty năm tăng dần giá trị chủng loại sản phẩm Năm 2009 số loại sản phẩm xuất loại, đến năm 2011 số loại sản phẩm tăng lên 12 loại sản phẩm Trong loại sản phẩm mà công ty xuất loại bàn, ghế, hộp đựng dụng cụ chiếm tỉ trọng lớn, ngồi cơng ty sản xuất thêm loại sản phẩm đặc thù theo yêu cầu khách hàng giá để bút, phấn (stripa), hộp đựng đồ (HOL) Điều cho thấy lực hiệu sản xuất công ty tăng lên, đáp ứng yêu cầu đa dạng thị trường quốc tế Các mặt hàng xuất cơng ty phân theo nhóm hàng đồ dùng nhà đồ dùng ngồi trời Nhóm Đồ dùng nhà bao gồm sản phẩm: hộp đựng đồ, giá treo, giá đựng bút, phấn Nhóm Đồ dùng trời gồm: bàn rơi, bàn phẳng, ghế applaro, bàn ghế tullero, xe đẩy storage bench, miếng lót vườn platta Bảng 2.4: Kim ngạch xuất theo nhóm hàng Năm Tổng (USD) Đồ dùng nhà Giá trị(USD) Đồ dùng trời Tỷ trọng (%) Giá trị (USD) Tỷ trọng (%) 2009 903.241 2.404.517 41 3.498.724 59 2010 8.919.718 2.270.939 25 6.648.779 75 2011 12.494.098 2.984.242 24 9.509.856 76 (Nguồn : Bảng tổng hợp xuất theo thị trường - Phòng Xuất nhập ) Qua bảng số liệu cho thấy sản phẩm đồ dùng ngồi trời chiếm tỷ trọng lớn xu hướng tăng lên năm gần Các sản phẩm thuộc nhóm hàng ngày đa dạng , phong phú ưa chuộng đặc biệt thị trường Châu Âu Điều giúp cho công ty phát triển hoạt động xuất khẩu, làm gia tăng doanh thu lợi nhuận công ty 2.2.1.2 cấu thị trường xuất Thị trường xuất công ty ổn định, cạnh tranh ngành không cao tách biệt thị trường theo vùng Đối tác cơng ty năm gần tập đoàn IKEA – tập đoàn chun bán lẻ đồ nội thất, trụ sở Thuỵ Điển IKEA kho hàng để bán lẻ sản phẩm nước Châu Âu Châu Á SVTH: Đào Thị Hồng 11 MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Thị trường xuất công ty bao gồm : _ Các nước Châu Âu :Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển _ Các nước Châu Á : Nhật, Trung Quốc, Úc cấu thị trường xuất công ty thể cụ thể bảng sau: Bảng 2.5: Kim ngạch xuất theo thị trường Châu Á Năm Tổng (USD) 2009 5.903.241 Giá trị (USD) 1.003.550 2010 8.919.718 2011 12.494.098 Châu Âu Tỷ trọng (%) Giá trị (USD) Tỷ trọng (%) 17 4.899.691 83 1.248.760 14 7.670.958 86 1.249.000 10 11.245.098 90 ( Nguồn : Bảng tổng hợp kim ngạch xuất công ty cổ phần Lâm Sản Nam Định) Nhìn vào bảng ta thấy nước châu Âu thị trường xuất cơng ty Trong năm gần thị trường chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất tăng dần từ 83% năm 2009 đến năm 2011 90% mang lại cho công ty nhiều doanh thu với giá trị đạt 11.245.098 USD năm 2011 Trong tỷ trọng xuất công ty sang nước châu Á ngày giảm dần Những năm 2006, 2007, Nhật Bản Đài Loan thị trường đem lại nhiều doanh thu cho cơng ty, thị trường châu Âu doanh nghiệp xuất sang Năm 2008 năm đánh dấu nhảy vọt doanh nghiệp việc thâm nhập vào thị trường EU Nguyên nhân việc công ty cổ phần lâm sản Nam Định gây thiện cảm tập đoàn nội thất IKEA với chất lượng sản phẩm mình, nên ký hợp đồng thường niên với công ty Công ty trở thành 300 nhà cung cấp công ty 2.2.1.2 Quy trình xuất cơng ty Để xuất sản phẩm đồ gỗ cho tập đồn IKEA, Cơng ty phải tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn: _IWAY : tiêu chuẩn môi trường, điều kiện lao động yêu cầu điều kiện môi trường, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp _ QWAY : tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm quy định chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng sản phẩm hồn thành Quy trình xuất công ty thực qua bước sau: SVTH: Đào Thị Hồng 12 MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Sơ đồ 2.2: Quy trình xuất hàng hóa cơng ty Kế hoạch xuất hàng năm Lãnh đạo duyệt Xác nhận đơn hàng hệ thống với khách hàng IKEA Nhận kế hoạch xuất hàng tuần từ Phòng Kế hoạch Book container qua hãng tàu Book hàng lẻ với kho CP Lập kế hoạch xuất hàng tuần chi tiết Các đơn vị, phòng ban liên quan Container Booking Các đơn vị thực Chuyển cho hãng vận tải Chuẩn bị thủ tục hải quan Kiểm cuối xuất hàng Thao tác hệ thống Ecis Chuyển chứng từ cho kế tốn Làm SWB (Nguồn:Phòng xuất nhập cơng ty cổ phần Lâm sản Nam Scan packing list SWB gửi cho IKEA Định) Chương III: MỘT SỐ Lưu hồ sơ VẤN ĐỀ TỒN TẠI ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3.1 Nhận xét sơ thành công, tồn nguên nhân hoạt SVTH: Đào Thị Hồng 13 MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy động sản xuất kinh doanh công ty 3.1.1 Những thành côngcông ty đạt Với bước phù hợp, biết lựa chọn công nghệ sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường nước Quốc tế nên hoạt động công ty mang lại thành đáng khen ngợi Trong năm gần mức tăng trưởng cơng ty cao, bình qn 35%/năm Hàng gỗ xuất Công ty chủ yếu bàn ghế ngồi trời, làm theo đơn đặt hàng sức cạnh tranh cao thị trường nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản Đặc biệt Công ty thành công việc chế biến xuất nhiều mặt hàng từ gỗ rừng trồng gỗ keo, gỗ quế, gỗ cao su thông…là loại gỗ Nhà nước địa phương khuyến khích tiêu thụ vào thị trường Hoa Kỳ Nhờ định đắn đầu tư cho công nghệ sản xuất phương thức đầu tư hợp lý nên hoạt động Công ty tăng trưởng, hiệu ngày cao, quy mô ngày mở rộng Từ chỗ ban đầu xí nghiệp nhỏ, với quy mơ mặt 1ha xã Lộc Hồ (ngoại thành Nam Định), đến Cơng ty xí nghiệp sản xuất diện tích đầu tư xây dựng hồn chỉnh với thiết bị, cơng nghệ đại Công ty tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với đối tác xuất - tập đồn IKEA Cơng ty không ngừng xuất sản phẩm cho đối tác với chất lượng tốt giá hợp lý Năm 2011, công ty ký thỏa thuận năm đối tác chiến lược IKEA Việt Nam đảm bảo hợp đồng xuất đến năm 2015, tạo ổn định đầu cho sản phẩm mà công ty sản xuất 3.1.2 Các vấn đề tồn công ty nguyên nhân Ngồi thành cơngcơng ty đạt được, cơng ty gặp phải khơng khó khăn trình hoạt động sản xuất kinh doanh xuất Do vị trí địa lý cơng ty khơng hợp lý việc sử dụng nguồn nguyên liệu nước, xa vùng nguyên liệu nên công ty phải mua nguyên liệu nước làm cho công ty chưa chủ động nguồn nguyên liệu, phải nhiều chi phí cho việc vận chuyển SVTH: Đào Thị Hồng 14 MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy Một tồn cơng ty nguồn nhân lực đào tạo đa phần nhân viên hành chính, cơng nhân viên kỹ thuật trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm bậc trở lên không nhiều Hơn công nhân kỹ thuật chưa thực trung thành với công ty mức lương thấp 2,5- triệu Điều thể qua việc nhiều công nhân viên, sau thời gian công tác công ty tiến hành chuyển nơi khác Nhiều người vào thay lại khơng trình độ tay nghề, lại phải tiến hành đào tạo lại, gây tốn lãng phí chi phí Vì hoạt động cơng ty xuất đồ gỗ sang thị trường nước ngoài, để thâm nhập thị trường nước ngồi cơng ty quan tâm đến rào cản kỹ thuật thị trường Đối với nhiều thị trường quốc tế ngày nhiều quy định khắt khe nguồn gốc tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xuất EU thị trường mà công ty xuất nhiều sản phẩm Giải pháp vượt qua rào cản kỹ thuật công ty thị trường tồn công ty 3.2 Đề xuất vấn để nghiên cứu để làm khóa luận tốt nghiệp Trên sở thành cơng tồn tìm hiểu nguyên nhân công ty nêu trên, em xin đề xuất hướng đề tài để làm khóa luận tốt nghiệp sau: - Đề tài 1: Hiện công ty chủ yếu xuất sản phẩm sang thị trường EU Nhưng EU thị trường khó tính Để xuất sang thị trường EU cách thuận lợi, cơng ty cần giải pháp thích hợp để vượt qua rào cản kỹ thuật thị trường EU Vì em xin định hướng đề tài là:“Giải pháp vượt rào cản kỹ thuật nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất gỗ sang thị trường EU công ty cổ phần lâm sản Nam Định” - Đề tài 2: Công ty cổ phần lâm sản Nam Định với hoạt động xuất đồ gỗ sang thị trường nước ngồi Hiện cơng ty xuất gỗ sang thị trường EU, nhiên hoạt động bị động vào đối tác cơng ty tập đồn IKEA Do cơng ty cần biện pháp để mở rộng hoạt động thị trường xuất Vì vậy, em xin định hướng đề tài :“ Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất gỗ sang thị trường EU công ty cổ phần lâm sản Nam Định” SVTH: Đào Thị Hồng 15 MSV:09D130412 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Đặng Diệu Thúy TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2009 – 2011 Báo cáo tài cơng ty năm 2009 – 2011 Trangweb công ty lâm sản Nam Định: www NAFOCO.com Một số trangweb: tailieu.vn, vccinews.vn, izanamdinh.gov.vn … SVTH: Đào Thị Hồng 16 MSV:09D130412
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH, Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH, Chương 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH, Chương III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay