Quản lý xây dựng theo quy hoạch phường cẩm thượng thành phố hải dương (tt)

21 49 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2018, 11:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - MAI ANH TUẤN KHÓA: 2015 - 2017 QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH PHƯỜNG CẨM THƯỢNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH HỒNG ĐOÀN Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn Thạc sĩ Quản thị cơng trình, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới: - PGS.TS Trịnh Hồng Đoàn người hướng dẫn khoa học có trình độ cao kinh nghiệm hướng dẫn tác giả tận tình, trách nhiệm, khoa học hiệu - Tập thể thầy, cô giáo giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với GS, PGS, TS công tác ngành tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu chuyên ngành Quản đô thị cơng trình suốt thời gian tác giả học tập trường - UBND thành phố Hải Dương, UBND phường Cẩm Thượng nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu để tác giả hồn thành Luận văn - Tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ động viên tinh thần cho tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Thạc sĩ Quản thị cơng trình Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN KS Mai Anh Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN KS Mai Anh Tuấn MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình minh họa, sơ đồ PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Các khái niệm (thuật ngữ) PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG CẨM THƯỢNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 1.1 Khái quát chung phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương 1.1.1 Vị trí địa vai trò phường Cẩm Thượng: 1.1.2 Hiện trạng quản đất đai: 1.1.3 Hiện trạng quản hạ tầng kỹ thuật: .8 1.1.4 Hiện trạng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật môi trường: 10 1.1.5 Hiện trạng quy hoạch 12 1.1.6 Các dự án thực Phường: 16 1.2 Thực trạng công tác quản xây dựng theo quy hoạch phường CẩmThượng: 18 1.2.1 Công tác lập, phê duyệt quy hoạch địa bàn phường: .18 1.2.2 Tổ chức thực quy hoạch địa bàn phường Cẩm Thượng: 19 1.2.3 Quản xây dựng phát triển phường Cẩm Thượng theo quy hoạch: 20 1.3 Đánh giá tổng hợp, vấn đề trọng tâm cần giải quyết: 31 1.3.1 Phân tích SWOT: 31 1.3.2 Những vấn đề trọng tâm cần giải quyết: 32 CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG CẨM THƯỢNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 34 2.1 Cơ sở pháp lý: 34 2.1.1 Cơ sở pháp quản xây dựng phường Cẩm Thượng văn pháp Nhà nước quản xây dựng khu đô thị mới.: 34 2.1.2 Cơ sở quy hoạch đô thị: 35 2.1.3 Một số sách, chế khuyến khích đầu tư xây dựng: 35 2.2 Cơ sở luận quản xây dựng theo quy hoạch: 37 2.2.1 Quản nhà nước xây dựng theo quy hoạch 37 2.2.2 Quản xây dựng theo quy hoạch .37 2.3 Những yếu tố có tác động đến quản xây dựng theo quy hoạch phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương 40 2.3.1 Môi trường tự nhiên thực trạng xây dựng đô thị .40 2.3.2 Các để quản xây dựng theo quy hoạch 40 2.3.3 Tổ chức quản nhà nước xây dựng theo quy hoạch 42 2.3.4 Các nguồn lực tham gia cộng đồng, dân cư 43 2.4 Bài học kinh nghiệm .45 2.4.1 Kinh nghiệm quốc tế 45 2.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM THƯỢNG - THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 58 3.1 Quan điểm, mục tiêu quản xây dựng theo quy hoạch địa bàn xã 58 3.1.1 Quan điểm 58 3.1.2 Mục tiêu 58 3.1.3 Nguyên tắc quản xây dựng theo quy hoạch phường Cẩm Thượng 59 3.2 Giải pháp quản xây dựng theo quy hoạch địa bàn phường Cẩm Thượng 60 3.2.1 Quản sử dụng đất theo quy hoạch 60 3.2.2 Giới thiệu địa điểm, cấp phép quy hoạch 64 3.2.3 Quản dự án đầu tư xây dựng 67 3.2.4 Quản cấp phép xây dựng 70 3.2.5 Quản trật tự xây dựng 72 3.2.6 Nâng cao chuyên môn cán làm công tác quản 74 3.2.7 Quản dự án xây dựng địa bàn xã có cộng đồng tham gia 74 3.3 Đề xuất tổ chức máy thực việc quản 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ viết tắt HTKT Hạ tầng kỹ thuật QHCT Quy hoạch chi tiết QLDA Quản dự án UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ Số hiệu Tên hình, sơ đồ Hình 1.1 Vị trí phường Cẩm Thượng Hình 1.2 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Khu thị Hình 2.1: Thành phố Kuala Lumpur, Malaysia Hình 2.2: Hình 2.3: Thành phố Manila, Philippines Thành phố Surabaya, Indonesia Hình 2.4: Đơ thị Singapore Hình 2.5: Cây xanh Singapore Hình 2.6: Cơng trình kiến trúc xanh Singapore Hình 2.7: Phối cảnh khu thị đảo Đại Phước Hình 2.8: Phối cảnh tổng thể Vinhomes Riverside Hình 3.1 Mơ hình máy quản xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị thuộc phường Cẩm Thượng Sơ đồ công tác quản dự án đầu tư xây dựng Hình 3.2 Hình 3.3 khu thị Các lĩnh vực quản ban quản khu đô thị PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Hải Dương thành phố chuyển tiếp, nằm tam giác phát triển kinh tế Đồng Bắc Bộ gồm: Hà Nội – Hải Phòng – Hải Dương, việc phát triển kinh tế nói chung thị hóa nói riêng tỉnh Hải Dương khơng tăng cường kinh tế Tỉnh mà góp phần quan trọng việc kết nối kinh tế - văn hóa – xã hội thủ đô Hà Nội với tỉnh phía Đơng Bắc Từ định hướng tiềm năng, mạnh phát triển tỉnh Hải Dương, khoảng 10 năm qua phát huy tối đa mạnh nguồn vốn nội lực tỉnh đặc biệt doanh nghiệp nước đến đầu tư Đến hoàn thành nhiều dự án đô thị mới, khu công nghiệp địa bàn Hải Dương như: Khu thị phía Đơng, phía Tây thành phố Hải Dương, Khu thị Hà Hải, ; Các khu công nghiệp như: Phú Thái, Lai vu, Nam sách, Cộng hòa, Việt Hồ, Đại An, Phúc Điền, Tân Trường, Lai Cách Ngày nay, thành phố Hải Dương thu hút mạnh mẽ Nhà đầu tư, Tập đoàn kinh tế, Tài đến để đầu tư xây dựng hoạt động sản xuất, kinh doanh Song hành với việc quy hoạch khu đô thị mới, vấn đề quản quy hoạch, quản đô thị, quản xây dựng góp phần quan trọng việc tạo mặt cho thành phố mang lại nguồn lợi kinh tế, thu hút đầu tư, khai thác sử dụng hiệu tối đa sử dụng đất mang lại lợi ích cho thành phố người dân sinh sống địa phương, tạo dựng hình ảnh cho địa phương, xác lập trật tự đô thị Trong năm gần đây, tốc độ thị hóa tỉnh, thành phố Việt Nam diễn cách nhanh chóng, cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đẩy mạnh, dự án khu đô thị, khu cơng nghiệp theo hình thành nhằm nâng cao chất lượng nhà ở, chất lượng sống cho người dân địa phương thu hút người dân nơi khác đến Tuy nhiên, công tác quản quy hoạch ý đến bất cập công tác quản quy hoạch, quản thị nên nhiều tồn như: kiến trúc đô thị phát triển tự phát, thiếu định hướng, thiếu đồng bộ, mặt tuyến phố lộn xộn, thiếu sắc, hệ thống hạ tầng kĩ thuật chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhà quản chưa làm chủ tình hình phát triển, cơng tác quy hoạch mang tính đối phó mặt tiêu, cơng tác thực xây dựng chậm trễ, quy mơ, chất lượng xây dựng yếu Để khơng bị rơi vào tình trạng nêu trên, đề tài “Quản xây dựng theo Quy hoạch phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” nghiên cứu xây dựng cho phường Cẩm Thượng giải pháp quản xây dựng để phường Cẩm Thượng triển khai xây dựng theo quy hoạch duyệt, hạn chế đến mức tối đa vấn đề nảy sinh trình triển khai dự án phát triển bền vững Từ áp dụng khu vực phường khác Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu giải pháp quản xây dựng theo quy hoạch Phường Cẩm Thượng – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương theo hướng phát triển bền vững, tạo điều kiện cho phường thực việc đầu tư cải tạo xây dựng theo quy hoạch, phục vụ cho nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản xây dựng theo quy hoạch phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương hướng tới phát triển bền vững 3 - Phạm vi nghiên cứu: Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương với diện tích tự nhiên 255,01 ha, phù hợp với giai đoạn lập quy hoạch chung thành phố Hải Dương Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp thống kê, so sánh phân tích - Phương pháp tổng hợp Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng quản xây dựng theo quy hoạch Thành phố Hải Dương nói chung khu thị nói riêng - Nghiên cứu sở khoa học bao gồm sở luận sở thực tiễn đề tài - Đề xuất giải pháp quản xây dựng theo quy hoạch phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài + Ý nghĩa khoa học: nghiên cứu, bổ sung làm rõ số thuyết khoa học quản xây dựng theo quy hoạch giải pháp đầu tư xây dựng theo quy hoạch để áp dụng thực tiễn + Ý nghĩa thực tiễn: làm luận khoa học để quan chức năng, tổ chức cá nhân có liên quan thực công tác quản xây dựng theo quy hoạch cho khu đô thị địa bàn tỉnh Hải Dương Các khái niệm Xây dựng theo quy hoạch: Quản xây dựng theo quy hoạch hiểu quản nhà nước đầu tư cải tạo xây dựng cơng trình thị theo quy hoạch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định pháp luật quy hoạch xây dựng đô thị Nội dung Quản xây dựng theo quy hoạch nội dung quản quy hoạch thể chế hóa theo hai hệ thống Luật Quy hoạch thị Luật Xây dựng, bao gồm: - Quản xây dựng theo quy hoạch Mục 5, Luật Quy hoạch đô thị 2009; Quản xây dựng theo quy hoạch mục 8, Luật Xây dựng 2014 Trong đó, quản quy hoạch xây dựng theo quy hoạch thuộc khu đô thị thực theo Luật Quy hoạch đô thị bao gồm: - Giới thiệu địa điểm; - Giấy phép quy hoạch; - Quản phát triển đô thị mới, khu đô thị mới; - Quản cải tạo đô thị theo quy hoạch Nội dung đưa mục tiêu quản nhằm đảm bảo việc thực hiệu nội dung quy hoạch gắn với đầu tư phát triển đô thị Quản quy hoạch xây dựng đô thị: Nội dung khái niệm quản quy hoạch xây dựng đô thị quy định Mục 5, Luật xây dựng 2003, bao gồm: - Công bố Quy hoạch; - Cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng; - Nội dung Quản quy hoạch xây dựng, gồm: - Ban hành quy định quy hoạch, sách thu hút đầu tư theo thẩm quyền; - Quản việc xây dựng cơng trình theo quy hoạch xây dựng; - Quản mốc giới thực địa; - Quản việc xây dựng đồng cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị; - Đình xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ cơng trình xây dựng trái phép, xây dựng sai phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch xây dựng Khái niệm quản xây dựng theo quy hoạch quản quy hoạch xây dựng đô thị hai nội dung phân biệt đối tượng áp dụng hai có mục tiêu quản nhằm đảm bảo việc thực hiệu nội dung quy hoạch gắn với đầu tư phát triển thị THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thực chủ trương sách Đảng Nhà nước công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với mục tiêu thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế xã hội ổn định trị, đảm bảo an ninh, trật tự, giai đoạn vừa qua quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân địa bàn thành phố Hải Dương nói chung, có đóng góp tích cực, cụ thể vào trình xây dựng, phát triển địa phương Mặc dù có nhiều cố gắng xong bên cạnh kết đạt được, trình thực vấn đề bất cập, hạn chế dần bộc lộ, phát sinh trở ngại cho trình phát triển thị, đặc biệt lĩnh vực đầu tư, xây dựng phát triển theo quy hoạch việc đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng thiếu đồng bộ, cơng trình cơng cộng, phúc lợi xã hội chưa triển khai xây dựng; công tác giải phóng mặt chậm, gây nhiều xúc nhân dân làm ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án nói chung; thủ tục hành rườm rà; công tác giám sát cộng đồng, giám sát đầu tư quan nhà nước chưa phát huy hiệu quả…đã làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển phường Xác định công tác quản xây dựng phát triển theo quy hoạch lĩnh vực đóng vai trò quan trọng, then trốt việc định hướng, cụ thể hóa chiến lược phát triển nơng thơn Xây dựng nông thôn phát triển bền vững đồng nghĩa với công tác quản xây dựng thực tốt vai trò, nhiệm vụ đặt ra, cấp quyền cần quan tâm công tác quản nhà nước lĩnh vực quy hoạch, xây dựng Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản xây dựng theo quy hoạch địa bàn phường Cẩm Thượng, luận văn đề xuất mơ hình quản 93 xây dựng theo quy hoạch có tham gia cộng đồng, giải pháp quản xây dựng theo quy hoạch Với giải pháp trên, hỗ trợ mặt chế, sách; cơng tác quản thực xây dựng theo quy hoạch mang lại hiệu thiết thực Kiến nghị Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản xây dựng theo quy hoạch phường Cẩm Thượng thành phố Hải Dương Kiến nghị cấp quyền xem xét nội dung sau: - Quản sử dụng đất hiệu địa bàn phường Cẩm Thượng: Đảm bảo thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mục đích sử dụng đất - Đảm bảo trình tự, nội dung giới thiệu địa điểm cấp giấy phép quy hoạch theo quy định - Thực sách huy động vốn dự án đầu tư xây dựng phát triển khu dân cư, ban hành văn pháp luật, sách, quy chế để cấp, ngành theo thực - Cải cách thủ tục hành cấp phép xây dựng: Cần đơn giản hóa quy trình thủ tục hành liên quan đến việc cấp phép xây dựng theo chế liên thông cửa, đồng rút ngắn thời gian - Công tác quản trật tự xây dựng: Tăng cường công tác tra xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự xây dựng phát động phong trào chấp hành pháp luật trật tự xây dựng đô thị cộng đồng dân cư - Nâng cao chuyên môn cán làm công tác quản 94 - Phường Cẩm Thượng cần ban hành quy định quản xây dựng theo quy hoạch Phường Cẩm Thượng để làm sở cho công tác quản xây dựng theo quy hoạch - Thực mơ hình quản Dự án cải tạo, nâng cấp khu dân cư thị có cộng đồng tham gia - Xây dựng mơ hình quản xây dựng theo quy hoạch có tham gia cộng đồng: Để tránh bất cập quản vận hành khai thác dự án đưa vào sử dụng, việc phát huy vai trò cộng đồng dự án xây dựng phường Cẩm Thượng theo quy hoạch cần thiết Bên cạnh việc xây dựng ”quy chế cộng đồng sở”, văn quy phạm xã hội quy định quy tắc chung cộng đồng dân cư khu dân phố, làng (xóm) thỏa thuận đặt để điều chỉnh quan hệ xã hội mang tính tự quản người dân nhằm giữ gìn phát huy tập quán tốt đẹp truyền thống văn hóa địa bàn khu phố, làng (xóm), quản kiểm soát phát triển địa bàn TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Trọng Bình (2006), Thiết kế thị Lê Trọng Bình (2014), Quản quy hoạch- kiến trúc xây dựng đô thị Bộ Kế hoạch Đầu tư- Ngân hàng giới (2002), Sổ tay hướng dẫn thực dự án trường Bộ Xây dựng (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng, ban hành theo định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 Nguyễn Ngọc Châu (2010), Quản đô thị, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội (2007), Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn ngày 20/04/2007 Chính phủ (2009), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 15/8/2015 quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị 11 Trịnh Cường (2013), Quản xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Nam Lê Chân- thành phố Phủ Lý, Trường đại học kiến trúc Hà Nội 12 Tạp chí quy hoạch Xây dựng, số 7/2009 – Bộ Xây dựng 13 Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 14 Quốc hội (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 15 Quyết định số 3671/QĐ-UBND UBND tỉnh Hải Dương việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương 16 Thông báo số 128/TB-VP ngày 21/8/2008 UBND tỉnh Hải Dương quy hoạch chi tiết phường : Cẩm Thượng, Ngọc Châu, Bình Hàn thành phố Hải Dương 17 Cơng văn số 79/CV/QLĐT ngày 26/9/2008 phòng Quản thị thành phố Hải Dương quy hoạch chi tiết xây dựng phường Cẩm Thượng 18 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP quy hoạch xây dựng 19 Nghị định 08/2005NĐ - CP ngày 24/01/2005 Chính phủ quy hoạch xây dựng; 20 Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch xây dựng 21 Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quảnquy hoạch xây dựng PHỤ LỤC CÁC BẢN VẼ, BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHƯỜNG CẨM THƯỢNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG ... Quản lý xây dựng theo Quy hoạch phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nghiên cứu xây dựng cho phường Cẩm Thượng giải pháp quản lý xây dựng để phường Cẩm Thượng triển khai xây. .. gồm: - Quản lý xây dựng theo quy hoạch Mục 5, Luật Quy hoạch đô thị 2009; Quản lý xây dựng theo quy hoạch mục 8, Luật Xây dựng 2014 Trong đó, quản lý quy hoạch xây dựng theo quy hoạch thuộc khu... tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch phường Cẩm Thượng 59 3.2 Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch địa bàn phường Cẩm Thượng 60 3.2.1 Quản lý sử dụng đất theo quy hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xây dựng theo quy hoạch phường cẩm thượng thành phố hải dương (tt) , Quản lý xây dựng theo quy hoạch phường cẩm thượng thành phố hải dương (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay