Dụng cụ hóa học Bộ môn Tiếng anh chuyên ngành Công Nghệ Hóa

10 85 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2018, 23:47

CHEMICAL INSTRUMENTS LIST Name: Trần Mạnh Trường Class: KTMT1 – K10 Student Code: 1041440014 Clamp(s) Kẹp dụng cụ Clamp holder(s) Vít kẹp Burette(s) Bu-rét Crucible Chén nung Lid Nắp đậy chén nung Mortar Cối Pestle Chày giã Crucible tong Kẹp gắp chén nung Dropper Ống nhỏ giọt Elernmeyer flask Bình tam giác Flat - Bottom florence flask Bình cầu cao cổ đáy Round - Bottom flask Bình cầu đáy tròn Two - Neck round - Bottom flask Bình cầu cổ đáy tròn Three - Neck round - Bottom flask Bình cầu cổ đáy tròn Buchner flask Bình lọc hút chân không Buchner funnel Phễu lọc hút chân không Funnel Phễu Glass rod Đũa thủy tinh Graduated cylinder Ống đong Micro pipette Micro pipet Neasuring pipette Pipet ruột thẳng Volumetric pipette Pipet ruột bầu Polyethylene dispensing bottle Bình phun tia Ring clamp Vòng đỡ Test tube Ống nghiệm Test tube rack Giá để ống nghiệm Test tube holder Kẹp ống nghiệm Test tube cleaning brush Chổi rửa ống nghiệm Volumetric flask Bình định mức Wire gauze Miếng amiang Alcohol burner Đèn cồn Filter paper Giấy lọc Beaker Cốc thí nghiệm ...Clamp(s) Kẹp dụng cụ Clamp holder(s) Vít kẹp Burette(s) Bu-rét Crucible Chén nung Lid Nắp đậy chén nung Mortar
- Xem thêm -

Xem thêm: Dụng cụ hóa học Bộ môn Tiếng anh chuyên ngành Công Nghệ Hóa, Dụng cụ hóa học Bộ môn Tiếng anh chuyên ngành Công Nghệ Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay