BÀI THU HOẠCH BDTX THPT MODUL 35

30 337 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2018, 20:18

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODUL 35: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS NỘI DUNG : GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS Kỹ sống ? - Kỹ sống( KNS) : Là khả điều chỉnh lựa chọn hành vi đắn, có khả điều chỉnh nhu cầu thân cách hợp lý ứng phó trước thách thức sống - Theo tổ chức y tế giới( WTO) : KNS khả để có hành vi thích ứng tích cực giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống ngày - Giáo dục KNS (GDKNS): Là trang bị kiến thức, thái độ, hành động giúp cho người học hình thành KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, điều kiện kinh tế - xã hội, mơi trường sống, GDKNS cho HS nói chung cho HS THCS nói riêng việc quan trọng, ảnh hưởng tới trình hình thành phát triển nhân cách cho HS GDKNS cần tiến hành sớm tốt bắt đầu từ bậc tiểu học, chí tuổi mầm non Bởi lứa tuổi hành vi cá nhân, tính cách nhân cách dần hình thành - Theo UNICEF : KNS cách tiếp cận giúp thay đổi hình thành hành vi Cách tiếp cận lưu ý đến cân tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ kỹ - UNESCO: KNS lực cá nhân để thực đày đủ chức tham gia vào sống ngày - Tổ chức GDKNS: phạm vi chuyên đề tổ chức GDKNS hiểu phương thức tiến hành hoạt động GDKNS, chủ yếu bao gồm khâu xây dựng, thực kế hoạch GD (như phận kế hoạch GD chung) Phương thức xác định vào mục tiêu, nội dung GDKNS, cách thức đưa nội dung vào kế hoạch hoạt động nhà trường quan quản lý tổ chức xã hội hổ trợ tiến hành Ðể tổ chức thực GDKNS cần tiến hành nhiều hoạt động cụ thể đảm bảo điều kiện định Tóm lại KNS khả làm chủ thân người, khả ứng sử phù hợp với người khác, với xã hội với thiên nhiên, khả ứng phó tích cực trước tình sống Hãy kể KNS mà bạn biết ! Theo tơi biết có kỹ sống sau: + Kỹ tự nhận thức Trang + Kỹ xác định giá trị + Kỹ kiểm soát cảm xúc + Kỹ ứng phó với căng thẳng + Kỹ tìm kiếm hỗ trợ + Kỹ thể tự tin + Kỹ Giao tiếp + Kỹ lắng nghe tích cực + Kỹ thể cảm thơng + Kỹ thương lượng + Kỹ giải mâu thuẩn + Kỹ hợp tác + Kỹ Tư phê phán + Kỹ Tư sáng tạo + Kỹ giải vấn đề + Kỹ Kiên định + Kỹ đảm nhận trách nhiệm + Kỹ đạt mục tiêu + Kỹ Quản lý thời gian + Kỹ Tìm kiếm xử lý thơng tin + … Có nhiều loại KNS chủ yếu có loại kỹ sau: Kỹ Giao tiếp Kỹ Tự nhận thức Kỹ Xác định giá trị Kỹ Kiểm soát cảm xúc Kỹ Thương lượng Kỹ Từ chối Kỹ Ra định & Giải vấn đề Kỹ Giải mâu thuẫn HOẠT ĐỘNG 2: 1.1 Bạn nêu ví dụ người thành công sống Theo bạn, họ thành công họ có KNS ? a)- Ví dụ: Con đường đến “ Thành cơng rực rỡ ” BillGates – ông chủ Microsoft,Ltd Mỹ có lẻ biết ! Trong q trình để đến thành cơng ngày hơm nay, Ơng có định khó khăn, táo bạo để chuyển hướng khúc quanh định ông ĐÚNG, thành công ! b)- Theo tơi BillGates sử dụng KNS sau đây: Trang - Kỹ Ra định & Giải vấn đề để ngừng học Đại học Harvard mà tiếp tục làm dịch vụ cài đặt phần mềm Tin học - Kỹ Tự nhận thức + Kỹ Thương lượng để Paul Allen thành lập công ty Microsoft - Kỹ Xác định giá trị + Kỹ Thương lượng để mời cho Steve Ballmer làm giám đốc điều hành tổng công ty Microsoft,Ltd - Nói chung, Billgates có nhiều KNS so với người thời với ông! Năm 1988, tên tuổi Microsoft giới biết đến Đây Tập đoàn phần mềm giới đạt doanh thu hàng năm hàng trăm triệu USD, Bill Gates trở thành người giầu nước Mỹ Đầu năm 90 kỷ XX, tổng doanh thu Microsoft đạt 500 triệu USD/năm Microsoft vượt qua đại gia: General Electric, IBM…(là cơng ty có thị trường nhận cổ phiếu xanh từ lâu trước Microsoft) để trở thành Tập đồn lớn cơng nghệ cao giới, đến mức mà thực tế, Hệ thống Tư pháp Mỹ bắt buộc phải nhảy vào điều tra phi vụ cạnh tranh độc quyền Từ lúc Microsoft Công ty ngôn ngữ máy tính, 10 năm sau, Microsoft tung hệ điều hành, số phiên Word Window 2.0, tham gia vào dự án IBM để phát triển hệ điều hành cho máy PC, thiết kế phiên cho máy PC Excel, tạo nhãn CD-ROM, bán tới hàng triệu chuột người làm việc trở nên giầu có nhờ cổ phiếu 1.2 Qua quan sát sống, bạn thấy người thiếu KNS ? Hãy nêu ví dụ trường hợp HS bạn có hành vi sai trái ứng xữ không phù hợp thiếu KNS ! a)- Một người thiếu KNS thường xuyên gặp phải hậu xấu như: − Dễ bị lạm dụng − Bị bỏ rơi phân biệt đối xử − Bị bóc lột − Khơng thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội − Thường xuyên gặp thất bại sống − Gặp phải tai nạn, bệnh tật …thậm chí bị tàn tật Đơi tính mạng − Các cá nhân thiếu KNS nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như: nghiện rượu, nghiện ma túy, mại dâm, cờ bạc, vi phạm pháp luật b)- Ví dụ: Một nguyên nhân dẫn đến tượng tiêu cực phận HS phổ thông thời gian vừa qua như: nghiện hút, bạo lực học đường, đua xe máy, ăn chơi sa đọa, em thiếu KNS cần thiết như: kĩ xác định giá trị, kĩ từ chối, kĩ kiên định, kĩ giải mâu thuẫn, kĩ thương lượng, kĩ giao tiếp, 1.3 Theo bạn, phải GD KNS cho HS Trung học Cơ sở ? Có thể khẳng định, việc giáo dục KNS cho HS trường phổ thông cần thiết có tầm quan trọng đặc biệt Vì lí sau: Trang a)- Kĩ sống thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội: Thực tế cho thấy, có khoảng cách nhận thức hành vi người, có nhận thức chưa có hành vi Ví dụ: Nhiều người biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, dẫn đến ung thư vòm họng, ung thư phổi, họ hút thuốc Có người luật sư, cơng an, thẩm phán, có hiểu biết rõ pháp luật vi phạm pháp luật Đó họ thiếu KNS Không thúc đẩy phát triển cá nhân, KNS góp phần thúc đẩy phát triển XH, giúp ngăn ngừa vấn đề xã hội bảo vệ quyền người b)- Giáo dục kĩ sống yêu cầu cấp thiết hệ trẻ Giáo dục KNS trở nên cấp thiết hệ trẻ, vì: - Các em chủ nhân tương lai đất nước, người định phát triển đất nước năm tới Nếu khơng có KNS, em thực tốt trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng đất nước - Lứa tuổi HS lứa tuổi hình thành giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song thiếu hiểu biết sâu sắc XH, thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lơi kéo, kích động … Đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế chế thị trường nay, hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực, ln đặt vào hồn cảnh phải lựa chọn giá trị, phải đương đầu với khó khăn, thách thức, áp lực tiêu cực Nếu không giáo dục KNS, thiếu KNS, em dễ bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, lai căng, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách Một nguyên nhân dẫn đến tượng tiêu cực phận HS phổ thông thời gian vừa qua như: nghiện hút, bạo lực học đường, đua xe máy, ăn chơi sa đọa, em thiếu KNS cần thiết như: kĩ xác định giá trị, kĩ từ chối, kĩ kiên định, kĩ giải mâu thuẫn, kĩ thương lượng, kĩ giao tiếp, Vì vậy, việc giáo dục KNS cho hệ trẻ cần thiết, giúp em rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng Tổ quốc; giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè người, sống tích cực, chủ động, an tồn, hài hòa lành mạnh c)- Giáo dục kĩ sống nhằm thực yêu cầu đổi giáo dục phổ thông − Giáo dục KNS cho HS, với chất hình thành phát triển cho em khả làm chủ thân, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã Trang hội, khả ứng phó tích cực trước tình sống - rõ ràng phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông, nhằm thực mục tiêu giáo dục phổ thông − Phương pháp giáo dục KNS, với phương pháp kĩ thuật tích cực như: hoạt động nhóm, giải vấn đề, nghiên cứu trường hợp điển hình, đóng vai, trò chơi, dự án, tranh luận, động não, hỏi chuyên gia, viết tích cực, phù hợp với định hướng đổi phương pháp dạy học trường phổ thơng Tóm lại, việc giáo dục KNS cho HS nhà trường phổ thông cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông d)- Giáo dục kĩ sống cho học sinh nhà trường phổ thông xu chung nhiều nước giới: Hiện nay, có 155 nước giới quan tâm đến việc đưa KNS vào nhà trường, có 143 nước đưa vào chương trình khóa Tiểu học Trung học Việc giáo dục KNS cho HS nước thực theo ba hình thức: - KNS mơn học riêng biệt, - KNS tích hợp vào vài mơn học chính, - KNS tích hợp vào nhiều tất mơn học chương trình 1.3 GD KNS cho HS THCS nhằm mục tiêu ? Việc GD KNS cho HS THCS nhằm hướng tới mục tiêu sau: 1- Giúp cho HS làm chủ thân, có khả thích ứng, biết cách ứng phó trước tình khó khăn giao tiếp hàng ngày: Giúp HS hiểu cần thiết KNS để giúp cho thân sống tự tin, lành mạnh, phòng tránh nguy ảnh hưởng xấu đến phát triễn thể chất, tinh thần đạo đức em 2- Giúp HS rèn cách sống có trách nhiệm với thân , gia đình, cộng đồng: Giúp cho em cókĩ làm chủ thân, biết xữ lí linh hoạt tình giao tiếp ngày thể lối sốngVăn minh: có đạo đức, có văn hóa Có kĩ tự bảo vệ trước vấn đề xã hội có nguy ảnh hưởng đến sống an toàn lành mạnh thân 3- Giúp HS mở hội, hướng suy nghĩ tích cực tự tin , tự định lựa chọn đắn: giúp cho HS có lối sống lành mạnh, có thái độ phê phán biểu thiếu lành mạnh, tích cực tham gia hoạt động xã hội thực tốt quyền-bổn phận công dân HOẠT ĐỘNG 3: Bạn trao đổi đồng nghiệp để KNS cần GD cho HS THCS ? Vì ? Giáo dục KNS cho HS THCS GD kĩ cốt lõi cần hình thành phát triễn em Đó kĩ sau: Trang 1- Kĩ Tự nhận thức: kĩ người Nó giúp cho HS ứng xử, hành động phù hợp với điều kiện, với hoàn cảnh thân môi trường xung quanh 2- Kĩ Giao tiếp: Kĩ nầy giúp HS có mối quan hệ tích cực với người xung quanh, biết xây dựng mối quan hệ bạn bè sáng, lành mạnh Kĩ nầy yếu tố quan trọng niềm vui sống, yếu tố cần thiết để phát triễn kĩ khác 3- Kĩ Lắng nghe tích cực: phần quan trọng kĩ giao tiếp, thương lượng, hợp tác, kiềm chế cảm xúc, giải mâu thuẩn… 4- Kĩ Xác định giá trị: có tác dụng định hướng cho hoạt động HS: Suy nghĩ, hoạt động, lối sống điều kiện quan trọng để định để giải vấn đề 5- Kĩ Kiên định: giúp cho HS biết cách bảo vệ kiến, quan điểm, thái độ, định … mình, đứng vững trước áp lựctiêu cực môi trường xung quanh 6- Kĩ Ra định: giúp HS biết lựa chọn để đưa định cách tối ưu, để giải vấn đề, tình gặp phải sống cách kịp thời 7- Kĩ Hợp tác: giúp cho HS biết chia sẻ trách nhiệm, biết cam kết làm việc với người xung quanh, với đối tác Đây yếu tố quan trọng dẫn đến thành công cơng việc 8- Kĩ Ứng phó với căng thẳng: giúp cho HS có bình tỉnh để định, để giải vấn đề tình căng thẳng, khó khăn thường gặp sống Giúp HS biết nguyên nhân gây căng thẳng, dự đốn kết căng thẳng từ có cách suy nghĩ để ứng phó cách tích cực 9- Kĩ Tìm kiếm hổ trợ: giúp cho HS tìm người tư vấn cho mình, hổ trợ trước khó khăn Đây điều kiện để đạt thành công sống 10- Kĩ Thể tự tin: giúp cho HS Tin vào thân hơn, mạnh dạn mối giao tiếp, tiếp xúc với mơi trường xung quanh Có tự tin dám định, giải vấn đề cách kịp thời, có hiệu 11- Kĩ Thể cảm thơng: có ý nghĩa quan trọng làm tăng cường hiệu giao tiếp ứng xữ với người xung quanh, bước đầu tạo nên mối quan hệ thân thiện, hợp tác với xã hội Bạn nêu ngun tắc KNS cho HS THCS giải thích cần thực nguyên tắc ! Các nguyên tắc Giáo dục KNS cho HS THCS là: 1- Tương tác: KNS khơng thể hình thành qua việc nghe giảng tự đọc tài liệu mà phải thông qua hoạt động tương tác với người khác Việc nghe giảng tự đọc tài liệu giúp HS thay đổi nhận thức vấn đề Nhiều KNS hình thành q trình HS tương tác với bạn học người xung quanh (kĩ thương lượng, kĩ giải vấn đề ) thông qua hoạt động học tập Trang hoạt động xã hội nhà trường Trong tham gia hoạt động có tính tương tác, HS có dịp thể ý tưởng mình, xem xét ý tưởng người khác, đánh giá xem xét lại kinh nghiệm sống trước theo cách nhìn nhận khác Vì vậy, việc tổ chức hoạt động có tính chất tương tác cao nhà trường tạo hội quan trọng để giáo dục KNS hiệu 2- Trải nghiệm: Kĩ sống hình thành người học trải nghiệm qua tình thực tế HS có kĩ em tự làm việc đó, khơng nói việc Kinh nghiệm có HS hành động tình đa dạng giúp em dễ dàng sử dụng điều chỉnh kĩ phù hợp với điều kiện thực tế GV cần thiết kế tổ chức thực hoạt động học cho HS có hội thể ý tưởng cá nhân, tự trải nghiệm biết phân tích kinh nghiệm sống người khác 3- Tiến trình: Giáo dục KNS khơng thể hình thành “ngày một, ngày hai” mà đòi hỏi phải có q trình: nhận thức - hình thành thái độ - thay đổi hành vi Đây trình mà yếu tố khởi đầu chu trình Do nhà giáo dục tác động lên mắt xích chu trình trên: thay đổi thái độ dẫn đến mong muốn thay đổi nhận thức hành vi hành vi thay đổi tạo nên thay đổi nhận thức thái độ 4- Thay đổi hành vi: Mục đích cao GD KNS giúp người học thay đổi hành vi theo hướng tích cực GD KNS thúc đẩy người học thay đổi hay định hướng lại giá trị , thái độ hành động Thay đổi hành vi, thái độ giá trị người q trình khó khăn, khơng đồng thời Có thời điểm người học lại quay trở lại thái độ, hành vi giá trị trước Do đó, nhà giáo dục cần kiên trì chờ đợi tổ chức họat động liên tục để HS trì hành vi có thói quen mới; tạo động lực cho HS điều chỉnh thay đổi giá trị, thái độ hành vi trước đây, thích nghi chấp nhận giỏ trị, thái độ hành vi GV không thiết phải luôn tóm tắt “hộ” HS, mà cần tạo điều kiện cho HS tự tóm tắt ghi nhận cho thân sau học/phần học 5- Thời gian - môi trường giáo dục: Giáo dục KNS cần thực nơi, lúc thực sớm tốt trẻ em Môi trường giáo dục tổ chức nhằm tạo hội cho HS áp dụng kiến thức kĩ vào tình “”thực” sống Giáo dục KNS thực gia đình, nhà trường cộng đồng Người tổ chức giáo dục KNS bố mẹ, thầy cô, bạn học hay Trang thành viên cộng đồng Trong nhà trường phổ thông, giáo dục KNS thực học, hoạt động lao động, hoạt động đoàn thể- xã hội, hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động giáo dục khác Bạn nêu nội dung KNS cụ thể ! Giáo dục KNS cho HS THCS GD kĩ cốt lõi cần hình thành phát triễn em Đó kĩ sau: 1- Kĩ Tự nhận thức: Tự nhận thức tự nhìn nhận, tự đánh giá thân KN tự nhận thức khả người hiểu thân mình, thể, tư tưởng, mối quan hệ xã hội thân; biết nhìn nhận, đánh giá tiềm năng, tình cảm, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu, thân mình; quan tâm ln ý thức làm gì, kể nhận lúc thân cảm thấy căng thẳng Tự nhận thức kĩ sống người, tảng để người giao tiếp, ứng xử phù hợp hiệu với người khác để cảm thơng với người khác Ngồi ra, có hiểu mình, người có định, lựa chọn đắn, phù hợp với khả thân, với điều kiện thực tế yêu cầu xã hội Ngược lại, đánh giá khơng thân dẫn người đến hạn chế, sai lầm, thất bại sống giao tiếp với người khác Để tự nhận thức thân cần phải trải nghiệm qua thực tế, đặc biệt qua giao tiếp với người khác 2- Kĩ Giao tiếp: Kĩ giao tiếp khả bày tỏ ý kiến thân theo hình thức nói, viết sử dụng ngôn ngữ thể cách phù hợp với hồn cảnh văn hóa, đồng thời biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác bất đồng quan điểm Bày tỏ ý kiến bao gồm bày tỏ suy nghĩ, ý tưởng, nhu cầu, mong muốn cảm xúc, đồng thời nhờ giúp đỡ tư vấn cần thiết Kĩ giao tiếp giúp người biết đánh giá tình giao tiếp điều chỉnh cách giao tiếp cách phù hợp, hiệu quả; cởi mở bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc không làm hại hay gây tổn thương cho người khác Kĩ giúp có mối quan hệ tích cực với nguời khác, bao gồm biết gìn giữ mối quan hệ tích cực với thành viên gia đình - nguồn hỗ trợ quan cho chúng ta; đồng thời biết cách xây dựng mối quan hệ với bạn bè yếu tố quan trọng niềm vui sống Kĩ giúp kết thúc mối quan hệ cần thiết cách xây dựng Kĩ giao tiếp yếu tố cần thiết cho nhiều kĩ khác bày tỏ cảm thơng, thương lượng, hợp tác, tìm kiếm giúp đỡ, giải mâu thuẫn, kiểm soát cảm xúc Người có kĩ giao tiếp tốt tốt biết dung hòa mong đợi người khác; có cách ứng xử phù hợp làm việc với người khác môi trường tập thể, quan tâm đến điều người khác quan tâm giúp họ đạt điều họ mong muốn cách đáng 3- Kĩ Lắng nghe tích cực: Kĩ giao tiếp khả bày tỏ ý kiến thân theo hình thức nói, viết sử dụng ngơn ngữ thể cách phù Trang hợp với hoàn cảnh văn hóa, đồng thời biết lắng nghe, tơn trọng ý kiến người khác bất đồng quan điểm Bày tỏ ý kiến bao gồm bày tỏ suy nghĩ, ý tưởng, nhu cầu, mong muốn cảm xúc, đồng thời nhờ giúp đỡ tư vấn cần thiết Kĩ giao tiếp giúp người biết đánh giá tình giao tiếp điều chỉnh cách giao tiếp cách phù hợp, hiệu quả; cởi mở bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc không làm hại hay gây tổn thương cho người khác Kĩ giúp có mối quan hệ tích cực với nguời khác, bao gồm biết gìn giữ mối quan hệ tích cực với thành viên gia đình - nguồn hỗ trợ quan cho chúng ta; đồng thời biết cách xây dựng mối quan hệ với bạn bè yếu tố quan trọng niềm vui sống Kĩ giúp kết thúc mối quan hệ cần thiết cách xây dựng Kĩ giao tiếp yếu tố cần thiết cho nhiều kĩ khác bày tỏ cảm thông, thương lượng, hợp tác, tìm kiếm giúp đỡ, giải mâu thuẫn, kiểm sốt cảm xúc Người có kĩ giao tiếp tốt tốt biết dung hòa mong đợi người khác; có cách ứng xử phù hợp làm việc với người khác môi trường tập thể, quan tâm đến điều người khác quan tâm giúp họ đạt điều họ mong muốn cách đáng 4- Kĩ Xác định giá trị: Giá trị người cho quan trọng, có ý nghĩa thân mình, có tác dụng định hướng cho suy nghĩ, hành động lối sống thân sống Giá trị chuẩn mực đạo đức, kiến, thái độ, chí thành kiến điều đó… Giá trị giá trị vật chất giá trị tinh thần, thuộc lĩnh vực văn hố, nghệ thuật, đạo đức, kinh tế, Mỗi người có hệ thống giá trị riêng Kĩ xác định giá trị khả người hiểu rõ giá trị thân Kĩ xác định giá trị có ảnh hưởng lớn đến q trình định người Kĩ giúp ngưòi ta biết tơn trọng người khác, biết chấp nhận người khác có giá trị niềm tin khác Giá trị khơng phải bất biến mà thay đổi theo thời gian, theo giai đoạn trưởng thành người Giá trị phụ thuộc vào giáo dục, vào văn hố, vào mơi trường sống, học tập làm việc cá nhân 5- Kĩ Kiên định: Kĩ kiên định khả người nhận thức muốn lý dẫn đến mong muốn Kiên định khả tiến hành bước cần thiết để đạt muốn hồn cảnh cụ thể, dung hồ quyền, nhu cầu với quyền, nhu cầu người khác Kiên định khác với hiếu thắng - nghĩa nghĩ đến quyền nhu cầu thân, cách để thỏa mãn nhu cầu mình, khơng quan tâm đến quyền nhu cầu người khác Kiên định khác với phục tùng - nghĩa bị phụ thuộc vào người khác; hi sinh quyền nhu cầu đáng thân để phục vụ cho quyền nhu cầu khơng đáng người khác .Trang Thể tính kiên định hồn cảnh cần thiết song cần có cách thức khác để thể kiên định đối tượng khác Khi cần kiên định trước tình huống/vấn đề, cần: - Nhận thức cảm xúc thân, - Phân tích, phê phán hành vi đối tượng, - Khẳng định ý muốn thân cách thể thái độ, lời nói hành động mang tính tích cực, mềm dẻo, linh hoạt tự tin Kĩ kiên định giúp tự bảo vệ kiến, quan điểm, thái độ định thân, đứng vững trước áp lực tiêu cực người xung quanh Ngược lại, kĩ kiên định, người bị tự chủ, bị xúc phạm, lòng tin, ln bị người khác điều khiển cảm thấy tức giận thất vọng Kĩ kiên định giúp cá nhân giải vấn đề thương lượng có hiệu Để có kĩ kiên định, người cần xác định giá trị thân, đồng thời phải kết hợp tốt với kĩ tự nhận thức, kĩ thể tự tin kĩ giao tiếp 6- Kĩ Ra định: Trong sống hàng ngày, người phải đối mặt với tình huống, vấn đề cần giải buộc phải lựa chọn, đưa định hành động Kĩ định khả cá nhân biết định lựa chọn phương án tối ưu để giải vấn đề tình gặp phải sống cách kịp thời Mỗi cá nhân phải tự định cho thân; không nên trông chờ, phụ thuộc vào người khác; tham khảo ý kiến người tin cậy trước định Để đưa định phù hợp, cần: - Xác định vấn đề tình mà gặp phải - Thu thập thông tin vấn đề tình - Liệt kê cách giải vấn đề/tình có - Hình dung đầy đủ kết xảy lựa chọn phương án giải - Xem xét suy nghĩ cảm xúc thân giải theo phương án - So sánh phương án để định lựa chọn phương án tối ưu Kĩ định cần thiết sống, giúp cho người có lựa chọn phù hợp kịp thời, đem lại thành cơng sống Ngược lại, khơng có kĩ định, người ta có định sai lầm chậm trễ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ, đến công việc tương lai sống thân; đồng thời làm ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè người có liên quan .Trang 10 - Bước 4: GV chuẩn kiến thức GV nói thêm số dự án: Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, dự án hầm đường qua đèo Hải Vân, dự án xây dựng khu kinh tế mở biên giới Việt – Lào, dự án phát triển hành lang đông – tây mở nhiều triển vọng phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ Thực hành / luyện tập Hỏi – đáp: GV tổ chức cho HS hỏi – đáp câu hỏi liên quan đến học Vận dụng Sưu tầm tư liệu: Sưu tầm tư liệu (bài viết, hình ảnh…) dự án xây dựng khu kinh tế mở biên giới Việt – Lào, dự án phát triển hành lang Đông – Tây Tiếp cận với Phương pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh nhà trường phổ thông: Việc giáo dục KNS cho HS nhà trường phổ thông thực thông qua dạy học môn học tổ chức hoạt động giáo dục lồng ghép, tích hợp thêm KNS vào nội dung môn học hoạt động giáo dục; mà theo cách tiếp cận mới, sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực để tạo điều kiện, hội cho HS thực hành, trải nghiệm KNS trình học tập Với cách tiếp cận này, không làm nặng nề, tải thêm nội dung môn học hoạt động giáo dục; mà ngược lại, làm cho học hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng hơn, thiết thực bổ ích HS a) Phương pháp dạy học gì? Phương pháp dạy học (PPDH) lĩnh vực phức tạp đa dạng Có nhiều quan niệm, quan điểm khác PPDH Trong tài liệu này, PPDH hiểu cách thức, đường hoạt động chung GV HS, điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học PPDH có ba bình diện: - Bình diện vĩ mơ quan điểm PPDH Ví dụ: Dạy học hướng vào người học, dạy học phát huy tính tích cực HS,… Quan điểm dạy học(QĐDH): định hướng tổng thể cho hành động phương pháp, có kết hợp nguyên tắc dạy học, sở lí thuyết lí luận dạy học, điều kiện dạy học tổ chức định hướng vai trò GV HS q trình dạy học Quan điểm dạy học định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, mơ hình lí thuyết PPDH - Bình diện trung gian PPDH cụ thể Ví dụ: phương pháp đóng vai, thảo luận, nghiên cứu trường hợp điển hình, xử lí tình huống, trò chơi, … Ở bình diện khái niệm PPDH hiểu với nghĩa hẹp hình thức, cách thức hành động GV HS nhằm thực mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với nội dung điều kiện dạy học cụ thể PPDH cụ thể quy định mơ hình hành động GV HS .Trang 16 Trong mơ hình thường khơng có phân biệt PPDH hình thức dạy học (HTDH) Các hình thức tổ chức hay hình thức xã hội (như dạy học theo nhóm) gọi PPDH - Bình diện vi mơ Kĩ thuật dạy học (KTDH) Ví dụ: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật hỏi chuyên gia, kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ, Kĩ thuật dạy học (KTDH) biện pháp, cách thức hành động GV tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các KTDH chưa phải PPDH độc lập mà thành phần PPDH Ví dụ, phương pháp thảo luận nhóm có kĩ thuật dạy học như: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật mảnh ghép, Tóm lại, Quan điểm dạy học (QĐDH) khái niệm rộng, định hướng cho việc lựa chọn PPDH cụ thể Các PPDH khái niệm hẹp hơn, đưa mơ hình hành động KTDH khái niệm nhỏ nhất, thực tình hành động b) Một số lưu ý: - Mỗi QĐDH có PPDH cụ thể phù hợp với nó; PPDH cụ thể có KTDH đặc thù Tuy nhiên, có PPDH cụ thể phù hợp với nhiều QĐDH, có KTDH sử dụng nhiều PPDH khác (Ví dụ: kĩ thuật đặt câu hỏi dùng cho phương pháp đàm thoại phương pháp thảo luận) - Việc phân biệt PPDH KTDH mang tính tương đối, nhiều khơng rõ ràng Ví dụ, động não (Brainstorming) có trường hợp coi phương pháp, có trường hợp lại coi KTDH - Có PPDH chung cho nhiều mơn học, có PPDH đặc thù mơn học nhóm mơn học - Có thể có nhiều tên gọi khác cho PPDH KTDH Ví dụ: Brainstorming có người gọi động não, có người gọi cơng não công não, Dưới xin trình bày số PPDH KTDH có ưu việc phát huy tính tích cực học tập HS (thường gọi tắt PPDH , KTDH tích cực) sử dụng để giáo dục KNS cho HS phổ thơng q trình dạy học mơn học tổ chức HĐGD NGLL Một số phương pháp dạy học tích cực: 1)- Phương pháp dạy học nhóm: * Bản chất Dạy học nhóm gọi tên khác như: Dạy học hợp tác, Dạy học theo nhóm nhỏ, HS lớp học chia thành nhóm nhỏ, khoảng thời gian giới hạn, nhóm tự lực hồn thành nhiệm vụ học tập sở phân công hợp tác làm việc Kết làm việc nhóm sau trình bày đánh giá trước tồn lớp Dạy học nhóm tổ chức tốt phát huy tính tích cực, tính trách nhiệm; phát triển lực cộng tác làm việc lực giao tiếp HS * Quy trình thực Trang 17 Tiến trình dạy học nhóm chia thành giai đoạn bản: a Làm việc toàn lớp : Nhập đề giao nhiệm vụ - Giới thiệu chủ đề - Xác định nhiệm vụ nhóm - Thành lập nhóm b Làm việc nhóm - Chuẩn bị chỗ làm việc - Lập kế hoạch làm việc - Thoả thuận quy tắc làm việc - Tiến hành giải nhiệm vụ - Chuẩn bị báo cáo kết c Làm việc tồn lớp: Trình bày kết quả, đánh giá - Các nhóm trình bày kết - Đánh giá kết * Một số lưu ý Có nhiều cách để thành lập nhóm theo tiêu chí khác nhau, khơng nên áp dụng tiêu chí năm học Số lượng HS/1 nhóm nên từ 4- HS Nhiệm vụ nhóm giống nhau, nhóm nhận nhiệm vụ khác nhau, phần chủ đề chung Dạy học nhóm thường áp dụng để sâu, luyện tập, củng cố chủ đề học tìm hiểu chủ đề Các câu hỏi kiểm tra dùng cho việc chuẩn bị dạy học nhóm: - Chủ đề có hợp với dạy học nhóm khơng? - Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống hay khác nhau? - HS có đủ kiến thức điều kiện cho cơng việc nhóm chưa? - Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm nào? - Cần chia nhóm theo tiêu chí nào? - Cần tổ chức phòng làm việc, kê bàn ghế nào? 2)- Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình: * Bản chất Nghiên cứu trường hợp điển hình phương pháp sử dụng câu chuyện có thật chuyện viết dựa trường hợp thường xảy sống thực tiễn để minh chứng cho vấn đề hay số vấn đề Đôi nghiên cứu trường hợp điển hình thực video hay băng cattset mà văn viết * Quy trình thực Các bước nghiên cứu trường hợp điển hình là: - HS đọc (hoặc xem, nghe) trường hợp điển hình Trang 18 - Suy nghĩ (có thể viết vài suy nghĩ trước thảo luận điều với người khác) - Thảo luận trường hợp điển hình theo câu hỏi hướng dẫn GV * Một số lưu ý - Vì trường hợp điển hình nêu lên nhằm phản ánh tính đa dạng sống thực, nên phải tương đối phức tạp, với tuyến nhân vật tình khác câu chuyện đơn giản - Trường hợp điển hình dài hay ngắn, tuỳ nội dung vấn đề song phải phù hợp với chủ đề học, phù hợp với trình độ HS thời lượng cho phép - Tùy trường hợp, tổ chức cho lớp nghiên cứu trường hợp điển hình phân cơng nhóm nghiên cứu trường hợp khác 3)- Phương pháp giải vấn đề: * Bản chất Dạy học (DH) phát giải vấn đề (GQVĐ) PPDH đặt trước HS vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn biết chưa biết, chuyển HS vào tình có vấn đề , kích thích họ tự lực, chủ động có nhu cầu mong muốn giải vấn đề * Quy trình thực - Xác định, nhận dạng vấn đề/tình huống; - Thu thập thơng tin có liên quan đến vấn đề/tình đặt ra; - Liệt kê cách giải có ; - Phân tích, đánh giá kết cách giải ( tích cực, hạn chế, cảm xúc, giá trị) ; - So sánh kết cách giải ; - Lựa chọn cách giải tối ưu nhất; - Thực theo cách giải lựa chọn; - Rút kinh nghiệm cho việc giải vấn đề, tình khác * Một số lưu ý # Các vấn đề/ tình đưa để HS xử lí, giải cần thoả mãn yêu cầu sau: - Phù hợp với chủ đề học - Phù hợp với trình độ nhận thức HS - Vấn đề/ tình phải gần gũi với sống thực HS - Vấn đề/ tình diễn tả kênh chữ kênh hình, kết hợp hai kênh chữ kênh hình hay qua tiểu phẩm đóng vai HS - Vấn đề/ tình cần có độ dài vừa phải - Vấn đề/ tình phải chứa đựng mâu thuẫn cần giải quyết, gợi cho HS nhiều hướng suy nghĩ, nhiều cách giải vấn đề # Tổ chức cho HS giải quyết, xử lí vấn đề/ tình cần ý: Trang 19 - Các nhóm HS giải vấn đề/ tình vấn đề/ tình khác nhau, tuỳ theo mục đích hoạt động - HS cần xác định rõ vấn đề trước vào giải vấn đề - Cần sử dụng phương pháp động não để HS liệt kê cách giải có - Cách giải tối ưu HS giống khác 4) Phương pháp đóng vai: *Bản chất Đóng vai phương pháp tổ chức cho HS thực hành, “ làm thử ” số cách ứng xử tình giả định `Đây phương pháp nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc vấn đề cách tập trung vào việc cụ thể mà em vừa thực quan sát Việc “diễn” khơng phải phần phương pháp mà điều quan trọng thảo luận sau phần diễn * Quy trình thực Có thể tiến hành đóng vai theo bước sau : - Giáo viên nêu chủ đề, chia nhóm giao tình huống, u cầu đóng vai cho nhóm Trong có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai nhóm - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - Lớp thảo luận, nhận xét cách ứng xử cảm xúc vai diễn; ý nghĩa cách ứng xử - GV kết luận, định hướng cho HS cách ứng xử tích cực tình cho * Một số lưu ý - Tình đóng vai phải phù hợp với chủ đề học, phù hợp với lứa tuổi, trình độ HS điều kiện, hồn cảnh lớp học - Tình khơng nên dài phức tạp, vượt thời gian cho phép - Tình phải có nhiều cách giải - Tình cần để mở để HS tự tìm cách giải quyết, cách ứng xử phù hợp; không cho trước “ kịch bản”, lời thoại - Mỗi tình phân cơng nhiều nhóm đóng vai - Phải dành thời gian phù hợp cho HS thảo luận xây dựng kịch chuẩn bị đóng vai - Cần quy định rõ thời gian thảo luận đóng vai nhóm - Trong HS thảo luận chuẩn bị đóng vai, GV nên đến nhóm lắng nghe gợi ý, giúp đỡ HS cần thiết - Các vai diễn nên để HS xung phong tự phân công đảm nhận - Nên khích lệ HS nhút nhát tham gia .Trang 20 - Nên có hố trang đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn tiểu phẩm đóng vai 5) Phương pháp trò chơi: * Bản chất Phương pháp trò chơi phương pháp tổ chức cho HS tìm hiểu vấn đề hay thể nghiệm hành động, thái độ, việc làm thơng qua trò chơi *Quy trình thực - GV phổ biến tên trò chơi, nội dung luật chơi cho HS - Chơi thử ( cần thiết) - HS tiến hành chơi - Đánh giá sau trò chơi - Thảo luận ý nghĩa giáo dục trò chơi * Một số lưu ý - Trò chơi phải dễ tổ chức thực hiện, phải phù hợp với chủ đề học, với đặc điểm trình độ HS, với quỹ thời gian, với hồn cảnh, điều kiện thực tế lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS - HS phải nắm quy tắc chơi phải tôn trọng luật chơi - Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi - Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS, tạo điều kiện cho HS tham gia tổ chức, điều khiển tất khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi đánh giá sau chơi - Trò chơi phải luân phiên, thay đổi cách hợp lí để khơng gây nhàm chán cho HS - Sau chơi, giáo viên cần cho HS thảo luận để nhận ý nghĩa giáo dục trò chơi 6)- Dạy học theo dự án ( Phương pháp dự án): * Bản chất Dạy học theo dự án gọi phương pháp dự án, HS thực nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực hành Nhiệm vụ người học thực với tính tự lực cao, từ việc lập kế hoạch đến việc thực đánh giá kết thực dự án Hình thức làm việc chủ yếu theo nhóm Kết dự án sản phẩm hành động giới thiệu * Quy trình thực - Bước 1: Lập kế hoạch + Lựa chọn chủ đề + Xây dựng tiểu chủ đề + Lập kế hoạch nhiệm vụ học tập - Bước 2: Thực dự án + Thu thập thông tin Trang 21 + Thực điều tra + Thảo luận với thành viên khác + Tham vấn giáo viên hướng dẫn - Bước 3: Tổng hợp kết + Tổng hợp kết + Xây dựng sản phẩm + Trình bày kết + Phản ánh lại trình học tập * Một số lưu ý Các dự án học tập cần góp phần gắn việc học tập nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội; có kết hợp nghiên cứu lí thuyết vận dụng lí thuyết vào hoạt động thực tiễn, thực hành Nhiệm vụ dự án cần chứa đựng vấn đề phù hợp với trình độ khả HS HS tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả hứng thú cá nhân Nội dung dự án có kết hợp tri thức nhiều lĩnh vực môn học khác nhằm giải vấn đề mang tính phức hợp Các dự án học tập thường thực theo nhóm, có cộng tác làm việc phân công công việc thành viên nhóm Sản phẩm dự án không giới hạn thu hoạch lý thuyết; sản phẩm sử dụng, cơng bố, giới thiệu HOẠT ĐỘNG 5: Một số kĩ thuật dạy học tích cực Kĩ thuật chia nhóm: Khi tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, GV nên sử dụng nhiều cách chia nhóm khác để gây hứng thú cho HS, đồng thời tạo hội cho em học hỏi, giao lưu với nhiều bạn khác lớp Dưới số cách chia nhóm: * Chia nhóm theo số điểm danh, theo màu sắc, theo loài hoa, mùa năm,…: - GV yêu cầu HS điểm danh từ đến 4/5/6 (tùy theo số nhóm GV muốn có 4,5 hay nhóm, ); điểm danh theo màu (xanh, đỏ, tím, vàng, ); điểm danh theo loài hoa (hồng, lan, huệ, cúc, ); hay điểm danh theo mùa (xuân, hạ, thu, đông, ) - Yêu cầu HS có số điểm danh mầu/cùng loài hoa/cùng mùa vào nhóm * Chia nhóm theo hình ghép - GV cắt số hình thành 3/4/5 mảnh khác nhau, tùy theo số HS muốn có 3/4/5 HS nhóm Lưu ý số hình cần tương ứng với số nhóm mà GV muốn có .Trang 22 - HS bốc ngẫu nhiên em mảnh cắt - HS phải tìm bạn có mảnh cắt phù hợp để ghép lại thành hình hồn chỉnh - Những HS có mảnh cắt hình tạo thành nhóm * Chia nhóm theo sở thích GV chia HS thành nhóm có sở thích để em thực cơng việc u thích biểu đạt kết cơng việc nhóm hình thức phù hợp với sở trường em Ví dụ: Nhóm Họa sĩ, Nhóm Nhà thơ, Nhóm Hùng biện, * Chia nhóm theo tháng sinh: Các HS có tháng sinh làm thành nhóm Ngồi có nhiều cách chia nhóm khác như: nhóm trình độ, nhóm hỗn hợp, nhóm theo giới tính, Kĩ thuật giao nhiệm vụ: - Giao nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng: + Nhiệm vụ giao cho cá nhân/nhóm nào? + Nhiệm vụ gì? + Địa điểm thực nhiệm vụ đâu? + Thời gian thực nhiệm vụ bao nhiêu? + Phương tiện thực nhiệm vụ gì? + Sản phẩm cuối cần có gì? + Cách thức trình bày/ đánh giá sản phẩm nào? - Nhiệm vụ phải phù hợp với: mục tiêu hoạt động, trình độ HS, thời gian, khơng gian hoạt động sở vật chất, trang thiết bị Kĩ thuật đặt câu hỏi: Trong dạy học theo PP tham gia, GV thường phải sử dụng câu hỏi để gợi mở, dẫn dắt HS tìm hiểu, khám phá thông tin, kiến thức, kĩ mới, để đánh giá kết học tập HS; HS phải sử dụng câu hỏi để hỏi lại, hỏi thêm GV HS khác ND học chưa sáng tỏ Sử dụng câu hỏi có hiệu đem lại hiểu biết lẫn HS - GV HS - HS Kĩ đặt câu hỏi tốt mức độ tham gia HS nhiều; HS học tập tích cực Mục đích sử dụng câu hỏi dạy học để: - Kích thích, dẫn dắt HS suy nghĩ, khám phá tri thức mới, tạo đ/k cho HS tham gia vào trình dạy học - Kiểm tra, đánh giá KT, KN HS quan tâm, hứng thú em ND học tập - Thu thập, mở rộng thông tin, kiến thức Khi đặt câu hỏi cần đảm bảo yêu cầu sau: - Câu hỏi phải liên quan đến việc thực mục tiêu học Trang 23 - Ngắn gọn, rị ràng, dễ hiểu - Đúng lúc, chỗ - Phù hợp với trình độ HS - Kích thích suy nghĩ HS - Phù hợp với thời gian thực tế - Sắp xếp thep trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Không ghép nhiều câu hỏi thành câu hỏi móc xính - Khơng hỏi nhiều vấn đề lúc Kĩ thuật khăn trải bàn: - HS chia thành nhóm nhỏ từ đến người Mỗi nhóm có tờ giấy A0 đặt bàn, khăn trải bàn - Chia giấy A0 thành phần phần xung quanh, tiếp tục chia phần xung quanh thành phần tuỳ theo số thành viên nhóm ( người.) - Mỗi thành viên suy nghĩ viết ý tưởng ( vấn đề mà GV yêu cầu) vào phần cạnh “khăn trải bàn” trước mặt Sau thảo luận nhóm, tìm ý tưởng chung viết vào phần “khăn trải bàn” Kĩ thuật phòng tranh : Kĩ thuật sử dụng cho hoạt động cá nhân hoạt động nhóm - GV nêu câu hỏi/ vấn đề cho lớp cho nhóm - Mỗi thành viên ( hoạt động cá nhân) nhóm (hoạt động nhóm) phác hoạ ý tưởng cách giải vấn đề tờ bìa dán lên tường xung quanh lớp học triển lãm tranh - HS lớp xem “ triển lãm’’và có ý kiến bình luận bổ sung - Cuối cùng, tất phương án giải tập hợp lại tìm phương án tối ưu Kĩ thuật cơng đoạn: - HS chia thành nhóm, nhóm giao giải nhiệm vụ khác Ví dụ: nhóm 1- thảo luận câu A, nhóm 2- thảo luận câu B, nhóm 3- thảo luận câu C, nhóm 4- thảo luận câu D,… - Sau nhóm thảo luận ghi kết thảo luận vào giấy A0 xong, nhóm luân chuyển giáy AO ghi kết thảo luận cho Cụ thể là: Nhóm chuyển cho nhóm 2, Nhóm chuyển cho nhóm 3, Nhóm chuyển cho nhóm 4, Nhóm chuyển cho nhóm - Các nhóm đọc góp ý kiến bổ sung cho nhóm bạn Sau lại tiếp tục luân chuyển kết cho nhóm nhận tiếp kết từ nhóm khác để góp ý - Cứ nhóm nhận lại tờ giấy A0 nhóm với ý kiến góp ý nhóm khác Từng nhóm xem xử lí ý kiến bạn để hoàn thiện lại kết thảo luận nhóm Sau hồn thiện xong, nhóm treo kết thảo luận lên tường lớp học Kĩ thuật mảnh ghép: Trang 24 - HS phân thành nhóm, sau GV phân cơng cho nhóm thảo luận, tìm hiểu sâu vấn đề học Chẳng hạn: nhóm 1- thảo luận vấn đề A, nhóm 2thảo luận vấn đề B, nhóm 3- thảo luận vấn đề C, nhóm 4- thảo luận thảo luận vấn đề D,… - HS thảo luận nhóm vấn đề phân cơng - Sau đó, thành viên nhóm tập hợp lại thành nhóm mới, nhóm có đủ “chuyên gia” vấn đề A, B, C, D, “ chuyên gia” vấn đề có trách nhiệm trao đổi lại với nhóm vấn đề mà em có hội tìm hiểu sâu nhóm cũ Kĩ thuật động não: Động não kĩ thuật giúp cho HS thời gian ngắn nảy sinh nhiều ý tưởng mẻ, độc đáo chủ đề Các thành viên cổ vũ tham gia cách tích cực, khơng hạn chế ý tưởng ( nhằm tạo lốc ý tưởng) Động não thường được: - Dùng giai đoạn giới thiệu vào chủ đề - Sử dụng để tìm phương án giải vấn đề - Dựng để thu thập khả lựa chọn suy nghĩ khác Động não tiến hành theo bước sau : - Giáo viên nêu câu hỏi vấn đề ( có nhiều cách trả lời) cần tìm hiểu trước lớp trước nhóm - Khích lệ HS phát biểu đóng góp ý kiến nhiều tốt - Liệt kê tất ý kiến lên bảng giấy to không loại trừ ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp - Phân loại ý kiến - Làm sáng tỏ ý kiến chưa rõ ràng - Tổng hợp ý kiến HS rút kết luận Kĩ thuật “ Trình bày phút”: Đây kĩ thuật tạo hội cho HS tổng kết lại kiến thức học đặt câu hỏi điều băn khoăn, thắc mắc trình bày ngắn gọn cô đọng với bạn lớp Các câu hỏi câu trả lời HS đưa giúp củng cố trình học tập em cho GV thấy em hiểu vấn đề Kĩ thuật tiến hành sau: - Cuối tiết học (thậm chí tiết học), GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi sau: Điều quan trọng em học đuợc hơm gì? Theo em, vấn đề quan trọng mà chưa giải đáp? - HS suy nghĩ viết giấy Các câu hỏi HS nhiều hình thức khác - Mỗi HS trình bày trước lớp thời gian phút điều em học câu hỏi em muốn giải đáp hay vấn đề em muốn tiếp tục tìm hiểu thêm .Trang 25 10 Kĩ thuật “Chúng em biết 3”: - GV nêu chủ đề cần thảo luận - Chia HS thành nhóm người yêu cầu HS thảo luận vòng 10 phút mà em biết chủ đề - HS thảo luận nhóm chọn điểm quan trọng để trình bày với lớp - Mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày điểm nói 11 Kĩ thuật “ Hỏi trả lời”: Đây KTDH giúp cho HS củng cố, khắc sâu kiến thức học thông qua việc hỏi trả lời câu hỏi Kĩ thuật tiến hành sau: - GV nêu chủ đề - GV (hoặc HS) bắt đầu đặt câu hỏi chủ đề yêu cầu HS khác trả lời câu hỏi - HS vừa trả lời xong câu hỏi lại đặt tiếp câu hỏi yêu cầu HS khác trả lời - HS tiếp tục trình trả lời đặt câu hỏi cho bạn lớp, Cứ GV định dừng hoạt động lại 12 Kĩ thuật “Hỏi Chuyên gia”: - HS xung phong (hoặc theo phân công GV) tạo thành nhóm “chuyên gia” chủ đề định - Các “chuyên gia” nghiên cứu thảo luận với tư liệu có liên quan đến chủ đề phân cơng - Nhóm “chun gia” lên ngồi phía lớp học - Một em trưởng nhóm “chuyên gia” (hoặc GV) điều khiển buổi “tư vấn”, mời bạn HS lớp đặt câu hỏi mời “chuyên gia” giải đáp, trả lời 13 Kĩ thuật “Lược đồ Tư duy”: Lược đồ tư sơ đồ nhằm trình bày cách rõ ràng ý tưởng hay kết làm việc cá nhân/ nhóm chủ đề - Viết tân chủ đề/ ý tưởng trung tâm - Từ chủ đề/ ý tưởng trung tâm, vẽ nhánh chính, nhánh viết nội dung lớn chủ đề ý tưởng có liên quan xoay quanh ý tưởng trung tâm nói - Từ nhánh vẽ tiếp nhánh phụ để viết tiếp nội dung thuộc nhánh - Tiếp tục tầng phụ 14 Kĩ thuật “Hoàn tất nhiệm vụ”: - GV đưa câu chuyện/một vấn đề/một tranh/một thông điệp/ giải phần u cầu HS/nhóm HS hồn tất nốt phần lại - HS/nhóm HS thực nhiệm vụ giao .Trang 26 - HS/ nhóm HS trình bày sản phẩm - GV hướng dẫn lớp bình luận, đánh giá Lưu ý: GV cần hướng dẫn HS cẩn thận cụ thể để em hiểu nhiệm vụ Đây hoạt động tốt giúp em đọc lại tài liệu học đọc tài liệu theo yêu cầu giáo viên 15 Kĩ thuật “Viết tích cực”: - Trong q trình thuyết trình, GV đặt câu hỏi dành thời gian cho HS tự viết câu trả lời GV yêu cầu HS liệt kê ngắn gọn em biết chủ đề học khoảng thời gian định - GV yêu cầu vài HS chia sẻ nội dung mà em viết trước lớp Kĩ thuật sử dụng sau tiết học để tóm tắt nội dung học, để phản hồi cho GV việc nắm kiến thức HS chỗ em hiểu sai 16 Kĩ thuật “đọc hợp tác” (còn gọi đọc tích cực): Kĩ thuật nhằm giúp HS tăng cường khả tự học giúp GV tiết kiệm thời gian học/phần đọc có nhiều nội dung khơng q khó HS Cách tiến hành sau: - GV nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng HS đọc bài/phần đọc - HS làm việc cá nhân: + Đoán trước đọc: Để làm việc này, HS cần đọc lướt qua đọc/phần đọc để tìm gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng + Đọc đoán nội dung : HS đọc bài/phần đọc biết liên tưởng tới biết đốn nội dung đọc từ hay khái niệm mà em phải tìm + Tìm ý chính: HS tìm ý bài/phần đọc qua việc tập trung vào ý quan trọng theo cách hiểu + Tóm tắt ý - HS chia sẻ kết đọc theo nhóm 2, giải thích cho thắc mắc (nếu có), thống với ý bài/phần đọc đọc - HS nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có) Lưu ý: Một số câu hỏi GV thường dùng để giúp HS tóm tắt ý chính: - Em có ý đọc ? - Em nghĩ ? - Em so sánh A B nào? - A B giống khác nào? - 17 Kĩ thuật “Nói cách khác”: - GV chia HS thành nhóm, yêu cầu nhóm liệt kê giấy khổ lớn 10 điều khơng hay mà người ta nói đó/việc .Trang 27 - Tiếp theo, u cầu nhóm tìm 10 cách hay để diễn đạt ý nghĩa tiếp tục ghi giấy khổ lớn - Các nhóm trình bày kết thảo luận ý nghĩa việc thay đổi cách nói theo hướng tích cực 18 Phân tích phim Video: Phim video cú thể phương tiện để truyền đạt nội dung học Phim nên tương đối ngắn gọn (5-20 phút) GV cần xem qua trước để đảm bảo phim phù hợp để chiếu cho em xem - Trước cho HS xem phim, nêu số câu hỏi thảo luận liệt kê ý mà em cần tập trung Làm vây giúp em ý tốt - HS xem phim - Sau xem phim video, yêu cầu HS làm việc theo cặp trả lời câu hỏi viết tóm tắt ý nội dung phim xem 19 Tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm : Hoạt động giúp HS hiểu mở rộng hiểu biết em tài liệu đọc cách thảo luận, nghe, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi Cách thực sau: - HS làm việc theo nhóm nhỏ, đọc to tài liệu phát, thảo luận ý nghĩa nó, chuẩn bị trả lời câu hỏi đọc - Đại diện nhóm trình bày ý cho lớp - Sau đó, thành viên nhóm trả lời câu hỏi bạn khác lớp đọc HOẠT ĐỘNG 5: Các bước thực giáo dục kĩ sống Một giáo dục KNS thường thực theo bước/giai đoạn sau: Các bước Mục đích Mơ tả q trình Vai trò GV HS/ thực Gợi ý số KTDH Khám - Kích thích học - GV (cùng với HS) - GV đóng vai trị lập kế phá sinh tự tìm hiểu thiết kế hoạt động (có hoạch, khởi động, đặt xem em tính chất trải nghiệm) câu hỏi, nêu vấn đề, ghi biết - GV (cùng với HS) chép… khái niệm, kỹ đặt câu hỏi nhằm - HS cần chia sẻ, trao năng, kiến gợi lại hiểu đổi, phản hồi, xử lý thức….sẽ biết có liên quan thơng tin, ghi chép… học đến học - Một số kỹ thuật dạy - Giúp GV đánh - GV giúp HS xử học chính: Động não, giá/xác định thực lý/phân tích hiểu Phân loại/Xác định trạng (kiến thức, biết trải nghiệm chăm vấn đề, Thảo luận, kỹ năng…) của học sinh, tổ chức Chơi trò chơi tương tác, HS trước giới phân loại chúng đặt câu hỏi,… thiệu vấn đề Kết nối Giới thiệu thơng - GV giới thiệu mục - GV nên đóng vai trò Trang 28 tin, kiến thức kỹ thông qua việc tạo “cầu nối” liên kết “đã biết” “chưa biết” Cầu nối kết nối kinh nghiệm có học sinh với học Thực - Tạo hội cho hành/Luyện người học thực tập hành vận dụng kiến thức kỹ vào bối cảnh/hoàn cảnh/điều kiện có ý nghĩa - Định hướng để học sinh thực hành cách - Điều chỉnh hiểu biết kỹ sai lệch 4.Vận dụng - Tạo hội cho học sinh tích hợp, mở rộng vận dụng kiến thức kỹ có vào tình huống/bối cảnh MỚI .Trang 29 tiêu học kết nối chúng với vấn đề chia sẻ bước - GV giới thiệu kiến thức kỹ - Kiểm tra xem kiến thức kỹ cung cấp toàn diện xác chưa - Nêu ví dụ cần thiết - GV thiết kế/chuẩn bị hoạt động mà theo yêu cầu HS phải sử dụng kiến thức kỹ - HS làm việc theo nhóm, cặp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ - GV giám sát tất hoạt động điều chỉnh cần thiết - GV khuyến khích học sinh thể điều em suy nghĩ lĩnh hội - GV (cùng với HS) lập kế hoạch hoạt động nhiều môn học/lĩnh vực học tập đòi hỏi HS vận dụng kiến thức kỹ - HS làm việc theo nhóm, cặp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ - GV HS tham gia hỏi trả lời người hướng dẫn (facilitator); HS người phản hồi, trình bày quan điểm/ý kiến, đặt câu hỏi/trả lời - Một số kỹ thuật dạy học: Chia nhóm thảo luận, người học trình bày, khách mời, đóng vai, sử dụng phương tiện dạy học đa chức (chiếu phim, băng, đài, đĩa… ) - GV nên đóng vai trò người hướng dẫn (facilitator), người hỗ trợ - Học sinh đóng vai trị người thực hiện, người khám phá - Một số kỹ thuật dạy học: Đóng kịch ngắn, viết luận, mơ phỏng, hỏi-đáp, trò chơi, thảo luận nhóm/tranh luận… - GV đóng vai trị người hướng dẫn người đánh giá - HS đóng vai trị người lập kế hoạch, người sáng tạo, thành viên nhóm, người giải vấn đề, người trình bày người đánh giá - Một số kỹ thuật dạy học: Dạy học hợp tác, làm việc nhóm, trình bày cá nhân, dạy học dự suốt trình án… tổ chức hoạt động - GV đánh giá kết học tập học sinh bước KẾT LUẬN CHUNG: Trên định hướng chung mục tiêu, nội dung, phương pháp bước thực giáo dục KNS cho HS THCS Các định hướng thể cụ thể môn học HĐGDNGLL Phần thứ hai tài liệu Tuy nhiên, tùy đặc trưng môn học, cấp học mà tập trung vào giáo dục KNS khác sử dụng PPDH, KTDH tích cực khác HẾT CÂU HỎI THU HOẠCH Kỹ sống ? Hãy kể KNS mà thầy, cô biết! thầy, cô trao đổi đồng nghiệp để KNS cần GD cho HS THCS ? Vì ? Trang 30 ... Kĩ thu t dạy học (KTDH) Ví dụ: kĩ thu t chia nhóm, kĩ thu t giao nhiệm vụ, kĩ thu t đặt câu hỏi, kĩ thu t khăn trải bàn, kĩ thu t phòng tranh, kĩ thu t mảnh ghép, kĩ thu t hỏi chuyên gia, kĩ thu t... thành phần PPDH Ví dụ, phương pháp thảo luận nhóm có kĩ thu t dạy học như: kĩ thu t chia nhóm, kĩ thu t khăn trải bàn, kĩ thu t phòng tranh, kĩ thu t mảnh ghép, Tóm lại, Quan điểm dạy học (QĐDH)... viên nhóm Sản phẩm dự án khơng giới hạn thu hoạch lý thuyết; sản phẩm sử dụng, công bố, giới thiệu HOẠT ĐỘNG 5: Một số kĩ thu t dạy học tích cực Kĩ thu t chia nhóm: Khi tổ chức cho HS hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH BDTX THPT MODUL 35, BÀI THU HOẠCH BDTX THPT MODUL 35, Kĩ thuật “ Trình bày một phút”:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay