Giáo án Đại số 10 chương 6 bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

7 93 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2018, 16:08

ĐẠI SỐ LỚP 10 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐOÀN TT: TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ GIÁO ÁN Tên bài: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG Tiết 50 Chương : VI Soạn ngày 12 tháng 03 năm 2013 Dạy ngày 18 tháng 03 năm 2013 Tên giáo sinh: Nguyễn Văn Hưng Lớp dạy: 10A3 Tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thành Trung I MỤC TIÊU a) kiến thức : - nắm khái niệm giá trị lượng giác cung  biết cách xác định giá trị lượng giác cung  dựa vào đường tròn lượng giác - nắm hệ , giá trị lượng giác cung đặc biệt, ý nghĩa hình học sin  ,cos  , tan  cot  b) kĩ năng: - xác định giá trị lượng giác góc  dựa vào hình học - rèn kỹ áp dụng vào giải bải tập c) thái độ: - rèn tính cẩn thận tính tốn giá trị lượng giác, vẽ hình II PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - phương tiện: Giáo viên: giáo án, SGK, đồ dùng học tập, kiến thức lượng giác học trước Học sinh: SGK, kiến thức lượng giác học - phương pháp dạy học chủ yếu: phương pháp gợi mở,vấn đáp III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.ổn định lớp: sĩ số lớp 40 hoc sinh 2.kiểm tra cũ: Câu hỏi 1: đường tròn lượng giác cho điểm M xác định sđ � AM = 30 gọi M1, M2, M3 điểm đối xứng M qua trục ox, trục oy qua đường phân giác góc phần tư thứ I Tìm số đo cung lượng giác: AM a) � AM b) � AM c) � Giải: hình vẽ: ĐẠI SỐ LỚP 10 (d) y BM M2 D M A x M1 B’  � a) Vì điểm M M1 đối xứng qua trục ox nên sđ � AM = sđ AM   AM    k 2 (k �) : sđ �  � b) M M2 đối xứng với qua trục oy nên sđ � AM  sđ A ' M = AM    Suy : sđ � AM  Do đó: sđ �  5  6 5  k 2 ( k �)  � c) Ta có D điểm cung � AB nên sđ � AD  sđ DB      � cung AM có số đo : sđ � AM = � sđ MD    12 M M3 đối xứng qua đường phân giác (d) nên  �  �  sđ DM sđ DM 12 � AM  sđ � Do đó: sđ � AD + sđ DM       12 3 tiến trình Phân bố Hoạt động giáo viên Thời gian Hoạt động học sinh ĐẠI SỐ LỚP 10 15phút I giá trị lượng giác cung  1.định nghĩa : * Trên đường tròn lượng giác cho cung � AM có số đo  - học sinh vẽ hình vào : y B K M  y  A’ A’ B K M H O A - từ hình vẽ tính giá trị lượng giác góc  theo hình học * tung độ y  OK điểm M gọi sin  kí hiệu: * hồnh độ x  OH điểm M gọi cosin  kí hiệu cos  cos  OH sin  gọi cos tan  kí hiệu tan  * cos �0, tỉ số : sin  cos cos gọi sin  cơtang  kí hiệu : cot   cos sin  sin   OK cos  OH sin   OK * sin  �0, tỉ số x B’ x B’ tan   H O A tan   sin  cos cot   cos sin  ĐẠI SỐ LỚP 10 Hệ 2: Vì 1 �OK �1; 1 �OH �1 nên ta có : 1 �sin  �1 1 �cos �1 Hệ : Với m �R mà 1 �m �1 tồn   cho sin  =m cos  =m Hệ : tan  xác định với   �  k (k �z ) cot  sin( xác k 2 ) định  sin  (với k �Z )mọi  �k ( k �Z )  5 k: 2 )  cos (k �Z ) Hệcos( Dấu giá trị lượng giác góc  phụ thuộc vào vị trí điểm cuối cuối cung � AM   đường tròn Vd : y M B K  A’ H O A x B’  sin    cos   giá trị lượng giác + học sinh lập bảng xét dấu giá trị lượng giác góc  ĐẠI SỐ LỚP 10 cung đặc biệt Sgk trang 143 II Ý nghĩa hình học tan cơtang Hình vẽ : S B K M A’  A O B’ + học sinh vẽ hình vào + giáo viên giảng cho học sinh hiểu  Trục hồnh trục hồnh trục cơsin  Trục tung trục sin  Trục AT trục tang  Trục BS trục côtang * ý nghĩa hình học : nhìn vào đường tròn lượng giác ta xác định giá trị lượng giác góc  thơng qua cách biểu diễn hình học : sin   OK cos  OH tan   AT cot   BS + học sinh kết luận ý nghĩa hình học tan côtang ĐẠI SỐ LỚP 10 + giáo viên yêu cầu từ ý nghĩa + học sinh trả lời câu hỏi giáo viên hình học tan cơtang đưa suy : tan(  k )  tan  cot(  k )  cot  Ví dụ áp dụng : Bài tập : cho      xác định dấu giá trị lượng giác : 3 )  b) cos(  ) a) sin( c) tan(   )  d) cot(  )      xác định điểm 3    ,  cuối cung 2 Giải : với thuộc cung phần tư , từ xác định dấu giá trị lượng giác tương ứng a)       �      :  3 3      : sin(   )  2 ta có : b)       3 �    2 ta có : Vì :  cos(  )  + giáo viên nhận xét làm học sinh ĐẠI SỐ LỚP 10 BTVN : nhà làm phần c) d) 4.củng cố: - nhà nắm vững định nghĩa giá trị lượng giác cung - Hiểu hệ - Hiểu ý nghĩa hình học ân cơtang 5.bài tập nhà:về nhà làm tập 1,2,3 SGK trang 148 6.dặn dò: - nhà làm tập đầy đủ - đọc trước ... trình Phân bố Hoạt động giáo viên Thời gian Hoạt động học sinh ĐẠI SỐ LỚP 10 15phút I giá trị lượng giác cung  1.định nghĩa : * Trên đường tròn lượng giác cho cung � AM có số đo  - học sinh vẽ... Dấu giá trị lượng giác góc  phụ thuộc vào vị trí điểm cuối cuối cung � AM   đường tròn Vd : y M B K  A’ H O A x B’  sin    cos   giá trị lượng giác + học sinh lập bảng xét dấu giá trị. .. tròn lượng giác ta xác định giá trị lượng giác góc  thơng qua cách biểu diễn hình học : sin   OK cos  OH tan   AT cot   BS + học sinh kết luận ý nghĩa hình học tan cơtang ĐẠI SỐ LỚP 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 10 chương 6 bài 2: Giá trị lượng giác của một cung, Giáo án Đại số 10 chương 6 bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay