Giáo án Đại số 10 chương 5 bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2018, 15:46

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Chương V: Thống kê Người soạn: Trịnh Thị Kim Phượng Ngày soạn: Số tiết: Bài 3: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG, SỐ TRUNG VỊ, MỐT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Ôn lại kiến thức số số trung bình cộng - Biết cách tìm số trung bình cộng bảng số liệu thống kê hiểu ý nghĩa Kĩ năng: - Tính thành thạo số trung bình - Rèn luyện kĩ tính tốn thơng qua việc tìm số trung bình Thái độ: - Thơng qua khái niệm trung bình cộng học sinh liên hệ ý nghĩa thực tế - Hiểu rõ vai trò, ý nghĩa tốn học đời sống II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Chuẩn bị phương tiện dạy học: Giáo án, Sách giáo khoa, giảng điện tử, phấn màu - Chuẩn bị số câu hỏi nhằm dẫn dắt học sinh thao tác dạy học Học sinh: - Đọc sách giáo khoa - Cần ôn lại số kiến thức hàm số học lớp III Tiến trình dạy học: Giới thiệu bài: Để phản ánh khía cạnh khác dấu hiệu điều tra người ta sử dụng số đặc trưng số trung bình cộng, số trung vị, mốt, … Để hiểu rõ số đặc trưng, cô mời em vào tìm hiểu 3: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG SỐTRUNG VỊ MỐT Số trung bình cộng em học lớp 7, tiết ôn lại kiến thức cũ số trung bình cộng tìm hiểu sâu Bài mới: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG SỐTRUNG VỊ MỐT Hoạt động: Số trung bình cộng (hay số trung bình) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -Cho học sinh làm ví dụ 1: Học sinh + Gọi học sinh nhận xét làm làm ví dụ bạn Nhận xét + Nhận xét bạn Nội dung Ví dụ 1: Câu 1: Cho điểm trung bình mơn học học kì I học sinh A GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 9,0 7,5 9,5 8,4 8,0 7,8 8,0 8,4 9,0 7,8 8,0 Hãy tính điểm trung bình học kì I (khơng kể hệ số) học sinh A ? * Giả sử ta có mẫu số liệu {x1, x2, x3, …, xk} Số trung bình cộng ? * Giả sử mẫu số liệu: Giá trị x1 x2 x3 … xk Tần số n1 n2 n3 … nk n Số trung bình cộng ? Nghe giảng, trả lời câu hỏi, ghi vào * Giả sử ta có mẫu số liệu {x1, x2, x3, …, xk} Số trung bình cộng là: x  x   x k x với n tổng n tần số x  ( x1  x   x k ) n k Kí hiệu: x1  x   x k   x i i 1 k Vậy: x   x i n i 1 Nghe giảng, * Giả sử ta có mẫu số liệu Giá trị x1 x2 x3 … xk trả lời câu hỏi, ghi Tần số n1 n2 n3 … nk n -Ví dụ 1: câu -Hướng dẫn học sinh làm ví dụ vào Số trung bình cộng là: + Tần số tần suất liên hệ x  ( x1   x1  x công thức ? n + Công thức liên hệ số   x   xk   xk ) trung bình cộng tần số ? ðCông thức liên hệ số ð x  (n1x1  n2 x   nk x k ) n trung bình cộng tần suất ? k (Trả lời: x  f1 x1  f2 x   fk x k )   ni x i n i 1 -Ví dụ Hướng dẫn + Tìm giá trị đại diện lớp? + Xem giá trị đại diện Trong đó: ni tần số số liệu xi,(i =1, 2, k …, k) n i n i 1 Ví dụ 1: Câu 2: Điểm trung bình mơn GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 giá trị bảng phân bố tần số tần suất tính chiều cao trung bình - Gọi học sinh trả lời kết + Nhận xét đưa đáp án cuối (kết quả: 161) -Nghe giảng học học sinh (ở ví dụ 1) trả lời câu cho bảng phân bố tần số tần suất sau: hỏi hướng Điểm 7,5 7,8 8,0 8,4 9,0 9,5 dẫn n= -Làm ví dụ Tần số1 2 11 (câu 2) Tần -Ghi vào suất 9,09 18,18 27,27 18,18 18,18 9,09 100 (%) (%) Chỉ dựa vào bảng bên Câu a) Hãy tính điểm trung bình học sinh ? Câu b) Có cách tính điểm trung bình khác khơng ? Nếu có cách tính khác tính điểm trung bình theo cách tính ? Vậy: x  f1x1  f2 x   fk xk Ví dụ 2: Chiều cao 36 học sinh (đơn vị cm) cho bảng -Nghe giảng phân bố tần số tần suất ghép lớp trả lời câu sau: Lớp số đo chiều Tần suất hỏi hướng Tần số cao (cm) (%) dẫn [150 ; 156) 16,7 -Làm ví dụ [156 ; 162) 12 33,3 -Ghi vào [162 ; 168) 13 36,1 [168 ; 174] 13,9 Cộng n = 36 100% Tính chiều cao trung bình 36 học sinh ? Tóm lại: GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Bài tập:  Bài tập làm lớp  Bài tập nhà: 1, 2, SGK Dặn dò: Xem lại bài, học cách tính số trung bình cộng Nhớ làm baì tập nhà Đọc SGK hai phần lại từ trang 120 IV Rút kinh nghiệm: ... Cộng n = 36 100 % Tính chiều cao trung bình 36 học sinh ? Tóm lại: GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Bài tập:  Bài tập làm lớp  Bài tập nhà: 1, 2, SGK Dặn dò: Xem lại bài, học cách tính số trung bình cộng Nhớ...GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 9,0 7 ,5 9 ,5 8,4 8,0 7,8 8,0 8,4 9,0 7,8 8,0 Hãy tính điểm trung bình học kì I (khơng kể hệ số) học sinh A ? * Giả sử ta có mẫu số liệu {x1, x2, x3, …, xk} Số trung bình. .. 1 Ví dụ 1: Câu 2: Điểm trung bình mơn GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 giá trị bảng phân bố tần số tần suất tính chiều cao trung bình - Gọi học sinh trả lời kết + Nhận xét đưa đáp án cuối (kết quả: 161) -Nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 10 chương 5 bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt, Giáo án Đại số 10 chương 5 bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay