Giáo án Đại số 10 chương 6 bài 1: Cung và góc lượng giác

6 53 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2018, 15:38

CHƯƠNG VI CUNG GĨC LƯỢNG GIÁC CƠNG THỨC LƯỢNG GIÁC §1 CUNG GĨC LƯỢNG GIÁC (ppct: 53) I Mục tiêu Qua học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Nắm khái niệm đường tròn định hướng, đường tròn lượng giác  Nắm cung góc lượng giác, đơn vị radian; số đo cung góc đường tròn lương giác 2/ Về kỹ  Biết đổi đơn vị độ sang radian ngược lại  Tính độ dài cung tròn biết số đo cung  Biết xác định điểm cuối cung lượng giác, 3/ Về tư  Nhớ, hiểu, vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, xác  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư khái quát, tương tự II Chuẩn bị  Hsinh chuẩn bị kiến thức học lớp dưới, tiết trước  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III Phương pháp Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp IV Tiến trình học hoạt động 1/ Kiểm tra kiến thức cũ 2/ Bài1: Đường tròn định hướng, đường tròn lượng giác, cung , góc lượng giác Hoạt động học sinh + Hs theo dõi Hoạt động giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Gv dẫn dắt từ hướng dẫn giáo cụ trực quan SGK I Cung góc + Khi khái niệm + Có loại cung từ điểm đường tròn + Vơ số, có chiều quay số vòng quay không hạn chế + Phát biểu, ghi bài, hvẽ + Nhấn mạnh chiều âm, dương + Dẫn dắt đến kn cung lượng giác Minh hoạ hình vẽ + Cho điểm phân biệt đường tròn định hướng có cung lượng giác + Phân biệt cung hình học vàcung lượng giác,lưu ý điểm đầu vàđiểm cuối + Dẫn dắt đến kn góc lượng giác, tương ứng với cung lưọng giác + Có góc lưọng giác từ tia ? + Gắn hệ trục toạ độ, , bán kính 1, xác định toạ độ giao điểm đtròn định hướng với trục toạ độ, lưu ý điểm A(1; 0) + Khái niệm đtlg gốc lượng giác Đường tròn định hướng cung lưọng giác Góc lượng giác Đường lượng giác tròn HĐ 2: Đơn vị, số đo cung lượng giác, số đo góc lượng giác Hoạt động học sinh + Nghe giảng, phát biểu + Ghi cơng thức đổi đơn vị + Có xuất π, hay số thực tức đangd ùng rad + Ghi + Phải đổi đơn vị + Suy nghĩ, phát biểu Hoạt động giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Gv giới thịêu thêm đơn vị đo góc cung Khái niệm cungsố đo rad + Hd cách đổi từ chu vi (độ dài cung ) đường tròn 2πR, ứng với 360o, (do bk =1) + Lưu ý cách nhận biết gthiết dùng loại đơn vị ? + Gọi hs đứng dậy dổi đơn vị theo bảng (gv gh số đơn vị) + Gv hướng dẫn từ độ dài đường tròn + Lưu ý dùng ct độ dài cung đơn vị cung rad Ví dụ: Bánh xe đạp quay 7/3 vòng, tính qng đường + Đi từ v dụ 1, cho hs thấy khác II Số đo cung góc lượng giác Độ radian a) Đơn vị radian b) Quan hệ độ radian c) Độ dài cung tròn Số đo cung + 2π hay 3600 ? + Xây dựng công thức cho hai loại đơn vị + Hs làm hđ Xây dựng cơng thức tính số đo góc lưọng giác góc lượng giác HĐ 3: Biểu diễn (xác định điểm cuối) cung lượng giác đường tròn lượng giác Hoạt động học sinh + Phát biểu + Giá trị cơng thức số đo ? Hoạt động giáo viên + Gv cho hs nhắc lại kn đường tròn lưọng giác điểm gốc ? + Hd chọn điểm A làm gốc, ta tìm điểm cuối Mcủa cung AM, dựa vào sđ cung lg AM + Lưu ý tách số đo cung AM, gtrị phải có trị tuỵêt đối khơng q 2π hay 3600 + HD ví dụ SGK Tóm tắt ghi bảng Biểu diễn cung lượng giác đường tròn lưọng giác HĐ 3: Củng cố Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Gv cho hs nhắc lại công thức, khái niệm + Suy nghĩ, sau phút Làm tập 4c, 6a/140 SGK trình bày Ngày tháng Tóm tắt ghi bảng + Phát biểu NHững kết năm 2011 §1 CUNG GĨC LƯỢNG GIÁC (ppct: 54) I Mục tiêu Qua học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm đường tròn định hướng, đường tròn lượng giác  Nắm số đo cung góc đường tròn lương giác 2/ Về kỹ  Viết số đo góc cung lượng giác dựa vào hình vẽ  Biết xác định điểm cuối cung lượng giác, 3/ Về tư  Nhớ, hiểu, vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, xác  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư khái quát, tương tự II Chuẩn bị  Hsinh chuẩn bị kiến thức học lớp dưới, tiết trước  Giáo án, SGK, … III Phương pháp Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp IV Tiến trình học hoạt động 1/ Kiểm tra kiến thức cũ HĐ 2/ Bài1: Đổi đơn vị, tính độ dài cung tròn Hoạt động học sinh + phát biểu + Lên bảng làm + Phát biểu, làm Hoạt động giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Gv cho hs nhắc lại công thức đổi đơn Kiến thức cũ,ghi vị ? làm tập 2, 3; chọn câu góc bảng + Cơng thức tính độ dài cung tròn ? giải thích đại luợng, đơn vị bảng + Lớp theo dõi, nhận xét cơng thức ? Gv chọn đon vị độ, đơn vị radian + Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm HĐ 2: Số đo góc cung, góc lượng giác Hoạt động học sinh + Có xuất π, hay số thực tức đangd ùng rad + Ghi + Phải đổi đơn vị + Suy nghĩ, phát biểu + 2π hay 3600 + Làm hoạt động Hoạt động giáo viên Tóm tắt ghi bảng II Số đo cung góc lượng giác Độ radian Số đo cung lượng giác + Xây dựng công thức cho hai loại đơn vị + Gv cho hai cungsố đo âm dương có số vòng khác cho hs nhận xét để đến gtchính + Cho hs làm hoạt động 2, từ hs xây dựng cơng thức, lag đọ sau dùng radian ? Tiến hành tương tự để xây dựng số đo góc lượg giác 3.và góc lượng giác + Hs làm hđ Xây dựng cơng thức tính số đo góc lưọng giác + Rút nhận xét : cung hay góc lượng giác cho HĐ 3: Biểu diễn (xác định điểm cuối) cung lượng giác đường tròn lượng giác Hoạt động học Hoạt động giáo viên Tóm tắt ghi bảng sinh + Gv cho hs nhắc lại kn đường tròn Biểu diễn cung + Phát biểu lưọng giác điểm gốc ? lượng giác + Hd chọn điểm A làm gốc, ta đường tròn lưọng tìm điểm cuối Mcủa cung AM, dựa giác vào sđ cung lg AM + Giá trị + Lưu ý tách số đo cung AM, công thức số đo ? gtrị phải có trị tuỵêt đối khơng q 2π hay 3600 + HD ví dụ SGK HĐ 3: Củng cố Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Gv cho hs nhắc lại công thức, khái niệm + Suy nghĩ, sau phút Làm tập 5, 6, 7/140 SGK trình bày Tóm tắt ghi bảng + Phát biểu 3/ BTVN: Hoàn thành tập trang 140 NHững kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 10 chương 6 bài 1: Cung và góc lượng giác, Giáo án Đại số 10 chương 6 bài 1: Cung và góc lượng giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay