đăng lại tử vi đấu sổ thông linh của phi hóa 转载紫微斗数 通灵之飞化

3 76 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2018, 02:08

[đăng lại] tử vi đấu sổ - thông linh phi hóa_[转载 ]紫微斗数 - 通灵之 飞 化 Bản dịch: nguyên văn địa chỉ: - thơng linh phi hóa> tử vi đấu sổ - thơng linh phi hóa tác giả: minh thiên nga cao bay liệng Chu lão sư cá nhân lực thông linh lợi hại người tu hành viết chút sao lợi hại? học sinh năm sinh ất thiên phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển quý tham lang phi hóa kỵ nhập giao hữu phùng tử nữ tật ách mậu tham lang lộc tới hội (tam lộc) phu thê tài bạch kỷ tham lang quyền nhập giao hữu (nhị quyền) chuyển bính liêm trinh phi hóa kỵ nhập tật ách, phùng điền trạch giáp liêm trinh lộc tới hội tứ lộc nhị quyền vừa chuyển mậu thiên phi hóa kỵ nhập phúc đức Chu lão sư tu hành mệnh cách mệnh phúc đức tật ách tử nữ giao tham lang lộc kỵ năm sinh thiên lộc phúc đức, chuyển quý tham lang kỵ, tử nữ tật ách mậu tham lang lộc tới hội tham lang có tam lộc liễu chuyển bính liêm trinh phi hóa kỵ nhập tật ách phùng điền trạch giáp liêm trinh lộc tới hội điền trạch đại tài kho vừa liêm trinh lộc tài hoa đủ để phát đại tài khơng có phát đại tài tài hoa cực cao tu hành cao thiên lộc+ tham lang lộc+ liêm trinh lộc điều thiên phú thăng chức hội phát đại tài, chuyển mậu thiên phi hóa kỵ nhập phúc đức, phùng năm sinh ất thiên lộc nghiệp ất thiên lộc tới hội lộc luy kế nhanh nhiều nhìn trời cho hồnh phát loại chủng loại tự phi hóa nhanh tập kết đống lộc quyền sau có điền trạch phúc đức thiên di huynh đệ loại cung vị bay ngang khối tích lũy đống lộc quyền lại phải thiên tài Tinh phi Tinh khái niệm khơng có thiên tài Tinh, thiếu hoành, hội phát phá khán kỵ tích lũy đuổi kịp mặt vừa vặn tướng phản kỵ dũ đa dũ phá thiên tài Tinh thấy kỵ đại phá thiên di phúc đức huynh đệ điền trạch phá tiến thân khơng (Biên dịch tự động Quick Translator) Bản gốc: 原文地址: - 通灵之飞化>紫微斗数 - 通灵之飞化作者: 铭鸿鹄之高翔 周老 师 这 个人 能通灵是很 厉 害的修行人 写一下 为 何 这 么 厉 害? 学生 生年乙天机禄入福德, 转 癸 贪 狼忌入交友 逢子女疾厄戊 贪 狼禄来会(三禄) 夫妻 财 帛己 贪 狼 权 入交友(二 权 ) 转 丙廉 贞 忌入疾厄,逢田宅甲廉 贞 禄来会四禄二 权 又 转 戊天机忌入福德 周老 师 修行的命格 命 福德疾厄 子女交 贪 狼禄忌 尤其是生年天机禄在福德, 转 癸 贪 狼忌,子女 疾厄戊 贪 狼禄来会 贪 狼就有三禄了 转 丙廉 贞 忌入疾厄逢田宅甲廉 贞 禄来会 田宅 是大 财库 又是廉 贞 禄 是 这 个才 华 足以 发 大 财 如果没有 发 大 财 那就是才 华 极高 可以修行很高 所以天机禄 +贪 狼禄 +廉 贞 禄 如果不是天份高就是会 发 大 财 , 转 戊天机忌入福德,逢生年乙天机禄 事 业 乙天机禄来会 所以 这 个禄累 计 的很快 很多 所以在看天分或是横 发 之 类 的 都是 这 种 类 似的 飞 化 很快就集 结 一堆的禄 权 然后 有田宅 福德迁移 兄弟之 类 的 宫 位 所以横 飞 是会很快的 积 累 一堆禄 权 而且 还 要 偏 财 星 这 个是 飞 星的概念 没有偏 财 星,就少了横,但是一 样 会 发 破是看忌的 积 累 跟上面 刚 好相反 1.忌愈多愈破 2.如果偏 财 星也 见 忌 也是大破 3.如果迁移 福德兄弟 田宅 破 进 去 那更是不得翻身 Nội dung dẫn theo link: [转载]紫微斗数 - 通灵之飞化 ... huynh đệ điền trạch phá tiến thân khơng (Biên dịch tự động Quick Translator) Bản gốc: 原文地址: - 通灵之飞化> 紫微斗数 - 通灵之飞化 者: 铭鸿鹄之高翔 周老 师 这 个人 能通灵是很 厉 害的修行人 写一下 为 何 这 么 厉 害? 学生 生年乙天机禄入福德, 转 癸 贪 狼忌入交友 逢子女疾厄戊... 好相反 1.忌愈多愈破 2.如果偏 财 星也 见 忌 也是大破 3.如果迁移 福德兄弟 田宅 破 进 去 那更是不得翻身 Nội dung dẫn theo link: [转载]紫微斗数 - 通灵之飞化
- Xem thêm -

Xem thêm: đăng lại tử vi đấu sổ thông linh của phi hóa 转载紫微斗数 通灵之飞化 , đăng lại tử vi đấu sổ thông linh của phi hóa 转载紫微斗数 通灵之飞化

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay