SI(Hệ đo lường quốc tế)

9 105 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 23:16

SI(Hệ đo lường quốc tế) SI(Hệ đo lường quốc tế) Bởi: Wiki Pedia Hệ đo lường quốc tế (viết tắt SI) hệ đo lường sử dụng rộng rãi Nó sử dụng hoạt động kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục công nghệ phần lớn nước giới ngoại trừ Mỹ, Liberia Myanma Năm 1960, SI chọn làm tiêu chuẩn thu gọn hệ đo lường Mét-Kilôgam-Giây hành, hệ thống đo lường cũ Xentimét-Gam-Giây Một số đơn vị đo lường bổ sung với giới thiệu SI vào sau SI đơi tham chiếu tới hệ mét (đặc biệt Mỹ, quốc gia chưa thông qua việc sử dụng hệ đo lường sử dụng rộng rãi năm gần đây, Vương quốc Liên hiệp Anh Bắc Ireland, quốc gia mà việc chuyển đổi chưa hoàn thành) Hệ đo lường quốc tế tham chiếu đến tiêu chuẩn đặc trưng đo lường có nguồn gốc mở rộng từ hệ mét; nhiên, khơng phải tồn đơn vị đo lường hệ mét chấp nhận làm đơn vị đo lường SI Có bảy đơn vị số đơn vị dẫn xuất, với tiền tố Các đơn vị đo lường phi SI chuyển đổi sang đơn vị đo lường SI (hoặc ngược lại) phù hợp với hệ số chuyển đổi đơn vị đo lường Hầu hết đơn vị phi SI định nghĩa lại theo đơn vị SI Nguồn gốc Met Các đơn vị đo lường SI định chọn lựa sau hàng loạt hội nghị quốc tế tổ chức tổ chức tiêu chuẩn Viện đo lường quốc tế (BIPM) SI đặt tên lần năm 1960 sau bổ sung năm 1971 Nguồn gốc thực SI, hay hệ mét, tính từ năm 1640 Nó phát minh nhà khoa học Pháp nhận quảng bá lớn Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 để trở nên phổ biến Hệ mét cố gắng lựa chọn đơn vị đo lường không mang tính tùy ý, gắn liền với tư tưởng thức cách mạng "lý trí túy"; cải thiện đáng kể đơn vị đo hành ngày giá trị chúng thông thường phụ thuộc theo khu vực 1/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Đơn vị đo lường quan trọng đơn vị đo chiều dài: mét cho 1/ 10.000.000 khoảng cách từ cực tới xích đạo dọc theo kinh tuyến qua Paris Nó xấp xỉ 10% dài thước Anh Sau thước platin với tiết diện hình chữ X sản xuất để phục vụ cho mục đích dễ dàng kiểm tra tiêu chuẩn chiều dài mét Tuy nhiên, khó khăn việc đo đạc thực tế chiều dài góc phần tư kinh tuyến kỷ 18, thước mẫu platin ngắn 0,2 milimét Sau chiều dài bước sóng xạ khác giới thiệu để định nghĩa cách trừu tượng chiều dài (không đổi) đơn vị mét, cuối mét định nghĩa khoảng cách mà tia sáng chân không khoảng thời gian cụ thể Đơn vị đo khối lượng hệ mét gam, nhanh chóng bị chuyển sang kilơgam, định nghĩa khối lượng nước nguyên chất điểm mà nặng (+3,98 độ C) khối lập phương có cạnh 1/10 mét Một kilôgam khoảng 2,2 pound Khoảng không gian lập phương gọi lít để thể tích chất lỏng khác dễ dàng so sánh Năm 1799, ống hình trụ platin sản xuất để làm tiêu chuẩn cho kilôgam, tiêu chuẩn dựa sở nước chưa sử dụng tiêu chuẩn gốc mà hệ mét thực sử dụng Năm 1890, thay ống hình trụ hợp kim gồm 90% platin 10% iridi Nó sử dụng làm kilơgam tiêu chuẩn từ đến lưu giữ Paris Kilôgam đơn vị đo lường không định nghĩa lại theo thuật ngữ tượng tự nhiên không đổi Tuy nhiên, họp Hội khoa học Hoàng gia London vào ngày 15 tháng năm 2005, nhà khoa học lên tiếng kêu gọi thay khối lượng kilôgam tiêu chuẩn Paris định nghĩa thức rõ "thuộc tính khơng thay đổi tự nhiên" cần sử dụng (hơn vật cụ thể mà khối lượng bị thay đổi), chưa có định việc định nghĩa lại năm 2007 Đơn vị đo nhiệt độ độ bách phân hay độ Celsius (C), có nghĩa thang thủy ngân điểm đóng băng điểm sơi nước nguyên chất chia thành trăm phần Nước sơi 100 độ Celsius nước đóng băng có độ Celsius Đây đơn vị đo lường nhiệt độ hệ mét sử dụng thông thường Khoảng trăm năm sau, nhà khoa học phát điểm tuyệt đối Điều dẫn đến đời thang đo nhiệt độ mới, gọi thang độ tuyệt đối hay thang Kelvin, xác định lại điểm sử dụng 100 kelvin khoảng cách điểm đóng băng điểm sơi nước ngun chất Đơn vị đo lường thời gian hệ mét giây, nguyên thủy định nghĩa 1/ 86.400 ngày trung bình Các hình thức định nghĩa giây thay đổi vài lần để đáp ứng yêu cầu ngày tăng khoa học (các quan sát thiên văn, đồng hồ âm thoa, đồng hồ thạch anh sau đồng hồ nguyên tử xêri) đồng hồ đeo tay không chịu ảnh hưởng (một cách tương đối) 2/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Sự chấp nhận nhanh chóng hệ mét công cụ kinh tế hoạt động thương mại ngày chủ yếu dựa sở thiếu hụt hệ thống đo lường theo phong tục, tập quán nhiều quốc gia việc miêu tả cách đầy đủ số khái niệm, kết cố gắng để tiêu chuẩn hóa nhiều sai khác theo khu vực hệ thống phong tục, tập quán Các yếu tố quốc tế ảnh hưởng đến chấp nhận hệ mét, nhiều quốc gia tăng cường hoạt động thương mại Về khoa học, cung cấp tiện lợi việc tính tốn đại lượng lớn nhỏ phù hợp với hệ đếm thập phân Sự khác biệt văn hóa diện việc sử dụng hệ mét sống hàng ngày theo khu vực Ví dụ, bánh mì bán nhiều nước có khối lượng kg, bạn phải mua chúng theo số nhân 100 gam Liên Xơ cũ Ở số nước, dung tích cốc khơng thức 250 mL, giá số mặt hàng đơi tính theo 100 g cho kilơgam Những người bình thường khơng cần quan tâm đến cải tiến hoàn thiện hệ mét khoảng 200 năm qua, chuyên gia phải cố gắng để hồn thiện hệ mét để phù hợp với nghiên cứu khoa học (ví dụ từ CGS sang MKS tới hệ SI hay phát minh thang Kelvin) Những thay đổi không ảnh hưởng tới việc sử dụng hệ mét ngày Sự diện điều chỉnh lý biện hộ cho việc sử dụng đơn vị đo lường theo tập quán thay hệ mét Tuy nhiên đơn vị đo lường theo phong tục, tập quán ngày định nghĩa lại theo thuật ngữ đơn vị đo lường SI, sai khác định nghĩa đơn vị đo lường theo SI gây sai khác định nghĩa đơn vị đo lường theo tập quán Cơ sở SI xây dựng sở bảy đơn vị đo lường SI, kilôgam, mét, giây, ămpe, kelvin, mol candela Các đơn vị sử dụng để định nghĩa đơn vị đo lường suy khác SI định nghĩa số tiền tố SI để sử dụng với đơn vị đo lường: tiền tố kết hợp với đơn vị đo lường để tạo bội số hay ước số Ví dụ, tiền tố kilơ biểu bội số hàng nghìn (ngàn), kilơmét 1.000 mét, kilôgam 1.000 gam v.v Cũng lưu ý phần triệu kilôgam miligam, micrôkilôgam Kiểu viết SI • Các ký hiệu viết chữ thường, ngoại trừ ký hiệu lấy theo tên người Điều có nghĩa ký hiệu cho đơn vị đo áp suất SI, lấy tên Blaise Pascal, Pa, đơn vị đo tự thân pascal Trong danh 3/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) • • • • • • • • • mục thức SI có ngoại lệ quy tắc viết hoa, ký hiệu lít Nó viết l hay L chấp nhận Các ký hiệu viết theo số Ví dụ tiếng Anh phải viết "25 kg" "25 kgs" Trong tiếng Việt, điều khơng ảnh hưởng khơng có khác cách gọi theo số nhiều số Các ký hiệu, dù viết tắt khơng có dấu chấm (.) cuối Được khuyến khích sử dụng ký hiệu theo kiểu viết Roman thường (ví dụ, m cho mét, L cho lít), để dễ dàng phân biệt với ký hiệu biến (tham số) toán học vật lý (ví dụ, m cho tham số khối lượng, l cho tham số chiều dài) Một khoảng trống số ký hiệu: 2.21 kg, 7.3x102 m2 Có ngoại lệ trường hợp Ký hiệu góc phẳng độ, phút giây (°, ′ ″) đặt liền sau giá trị số mà khơng có khoảng trống SI sử dụng khoảng trống để tách số (phần nguyên) theo ba chữ số Ví dụ 000 000 hay 342 142 (hồn tồn không giống với việc sử dụng dấu chấm hay phẩy hệ đo lường khác, 1.000.000 hay 1.000.000) SI sử dụng dấu phẩy để chia tách phần thập phân năm 1997 Số "hai mươi tư phẩy năm mươi mốt" viết "24,51" Năm 1997 CIPM định dấu chấm dấu chia tách phần thập phân cho văn mà chủ yếu tiếng Anh ("24.51"); dấu phẩy dấu chia tách phần thập phân cho văn ngôn ngữ khác Ký hiệu cho đơn vị suy từ đơn vị đo khác cách nhân chúng với kết nối với với khoảng trống dấu chấm (·) giữa, ví dụ N m hay N·m Ký hiệu tạo thành việc chia hai đơn vị đo kết nối với dấu gạch chéo (/), viết dạng số mũ với lũy thừa âm, ví dụ "m/s", hay "m s-1" hay "m·s-1" \frac{\mbox{m}}{\mbox{s}} Dấu gạch chéo không sử dụng kết phức hợp, ví dụ "kg·m-1·s-2", "kg/m·s²" Nếu không dùng tên Việt hóa đơn vị nên viết mét, lít gam thành metre, litre gram – thay meter, liter gramme Với số ngoại lệ (chẳng hạn bia tươi bán Anh) hệ thống sử dụng hợp pháp quốc gia giới nhiều quốc gia không cần thiết phải trì định nghĩa đơn vị đo khác Các quốc gia khác cơng nhận đơn vị đo phi SI (ví dụ Mỹ hay Anh) cần phải định nghĩa đơn vị đo lường theo thuật ngữ đơn vị đo SI; ví dụ, inch thơng thường định nghĩa xác 0.0254 mét Tuy nhiên, Mỹ, khoảng cách địa lý không định nghĩa lại sai số tích lũy để lại lý khác survey foot survey inch (là hai đơn vị đo chiều dài sử dụng công tác lập đồ) đơn vị đo tách biệt (Đây vấn đề cho Anh, Ordnance Survey (tổ chức lập đồ Anh) lập đồ theo hệ mét từ trước Đại chiến giới lần thứ hai.) (Xem hệ đo lường để hiểu thêm lịch sử phát triển đơn vị đo.) 4/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Các đơn vị Các đơn vị sở Các đơn vị đo lường tảng sở để từ đơn vị khác suy (dẫn xuất), chúng hoàn toàn độc lập với Các định nghĩa chấp nhận rộng rãi Các đơn vị đo lường bản: Tên mét Ký Đại hiệu lượng Chiều dài Đơn vị đo chiều dài tương đương với chiều dài quãng đường tia sáng chân không khoảng thời gian / 299 792 458 giây (CGPM lần thứ 17 (1983) Nghị số 1, CR 97) Con số xác mét định nghĩa theo cách Khối lượng Đơn vị đo khối lượng khối lượng kilôgam tiêu chuẩn quốc tế (quả cân hình trụ hợp kim platin-iriđi) giữ Viện đo lường quốc tế (viết tắt tiếng Pháp: BIPM), Sèvres, Paris (CGPM lần thứ (1889), CR 34-38) Cũng lưu ý kilơgam đơn vị đo có tiền tố nhất; gam định nghĩa đơn vị suy ra, / 000 kilôgam; tiền tố mêga áp dụng gam, khơng phải kg; ví dụ Gg, khơng phải Mkg Nó đơn vị đo lường định nghĩa nguyên mẫu vật cụ thể thay đo lường tượng tự nhiên (Xem thêm kilơgam để có định nghĩa khác) s Thời gian Đơn vị đo thời gian xác 192 631 770 chu kỳ xạ ứng với chuyển tiếp hai mức trạng thái siêu tinh tế nguyên tử xêzi-133 nhiệt độ K (CGPM lần thứ 13 (1967-1968) Nghị 1, CR 103) A Đơn vị đo cường độ dòng điện dòng điện cố định, Cường chạy hai dây dẫn song song dài vơ hạn có tiết diện độ khơng đáng kể, đặt cách mét chân khơng, dòng sinh lực hai dây 2×10−7 niutơn điện mét chiều dài (CGPM lần thứ (1948), Nghị 7, CR 70) m kilôgam kg giây ampe Định nghĩa 5/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Nhiệt độ Đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học (hay nhiệt độ tuyệt đối) / 273,16 (chính xác) nhiệt độ nhiệt động học điểm cân ba trạng thái nước (CGPM lần thứ 13 (1967) Nghị 4, CR 104) kelvin K mol Đơn vị đo số hạt cấu thành thực thể với số nguyên tử 0,012 kilôgam cacbon-12 nguyên chất (CGPM lần thứ mol Số hạt 14 (1971) Nghị 3, CR 78) Các hạt nguyên tử, phân tử, ion, điện tử Nó xấp xỉ 6.022 141 99 × 1023 hạt candela cd Đơn vị đo cường độ chiếu sáng cường độ chiếu sáng theo Cường hướng cho trước nguồn phát xạ đơn sắc độ với tần số 540×1012 héc cường độ xạ theo hướng chiếu 1/683 oát sterađian (CGPM lần thứ 16 (1979) sáng Nghị 3, CR 100) Các đơn vị đo dẫn xuất không thứ nguyên Các đơn vị đo lường SI suy từ đơn vị đo không thứ nguyên Các đơn vị đo dẫn xuất không thứ nguyên SI: Tên Đại Ký lượng Định nghĩa hiệu đo rađian rad sterađian sr Góc Đơn vị đo góc góc trương tâm hình tròn theo cung có chiều dài chiều dài bán kính đường tròn Như ta có 2π rađian hình tròn Góc khối Đơn vị đo góc khối góc khối trương tâm hình cầu có bán kính r theo phần bề mặt hình cầu có diện tích r² Như ta có 4π sterađian hình cầu Các đơn vị dẫn xuất với tên đặc biệt Các đơn vị đo ghép với để suy đơn vị đo khác cho đại lượng khác Một số có tên theo bảng Các đơn vị dẫn xuất SI với tên đặc biệt: 6/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Các đơn vị phi SI chấp nhận sử dụng với SI Các đơn vị đo lường sau đơn vị đo lường SI "chấp nhận để sử dụng hệ đo lường quốc tế." Các đơn vị phi SI chấp nhận sử dụng với SI Các đơn vị phi SI chưa chấp nhận CGPM 7/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Các đơn vị kinh nghiệm phi SI chấp nhận sử dụng SI Các đơn vị phi SI khác chấp nhận sử dụng SI Các tiền tố SI Các tiền tố sau SI sử dụng để tạo bội số hay ước số đơn vị đo lường gốc 8/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Các tiền tố SI lỗi thời Các tiền tố SI không sử dụng 10n Tiền tố Ký hiệu Tên gọi Tương đương 104 myria ma Mười nghìn (ngàn) 10.000 10−4 myriơ mo Một phần mười nghìn (ngàn) 0,000 Các tiền tố kép lỗi thời micrômicrôfara, héctôkilômét, micrômilimét, v.v 9/9 ... đơn vị đo lường sau đơn vị đo lường SI "chấp nhận để sử dụng hệ đo lường quốc tế." Các đơn vị phi SI chấp nhận sử dụng với SI Các đơn vị phi SI chưa chấp nhận CGPM 7/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Các... 4/9 SI(Hệ đo lường quốc tế) Các đơn vị Các đơn vị sở Các đơn vị đo lường tảng sở để từ đơn vị khác suy (dẫn xuất), chúng hoàn toàn độc lập với Các định nghĩa chấp nhận rộng rãi Các đơn vị đo lường. .. dụng đơn vị đo lường theo tập quán thay hệ mét Tuy nhiên đơn vị đo lường theo phong tục, tập quán ngày định nghĩa lại theo thuật ngữ đơn vị đo lường SI, sai khác định nghĩa đơn vị đo lường theo
- Xem thêm -

Xem thêm: SI(Hệ đo lường quốc tế), SI(Hệ đo lường quốc tế)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn