BÀI GIẢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG (ATLĐVSLĐ)

193 1,143 6
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 16:22

Bài giảng về công tác huấn luyện ATLĐVSLĐ đối với người làm công tác ATLĐ VSLĐ. Tài liệu là tổng hợp kiến thức quan trọng, đầy đủ, phong phú. Được áp dụng giảng dạy cho người lao động tại các doanh nghiệp. KHĨA HUẤN LUYỆN ATLĐ-VSLĐ CHO NGƯỜI LÀM CƠNG TÁC ATLĐ-VSLĐ ĐỐI TƯỢNG Theo Điều – 27/2013/TT-BLĐTBXH Nhóm bao gồm: a)Cán chuyên trách, bán chuyên trách an toàn lao động, vệ sinh lao động sở; b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách cơng tác an tồn lao động, vệ sinh lao động NỘI DUNG  Phần 1: Kiến thức chung sách pháp luật ATLĐ-VSLĐ  Phần 2: Nghiệp vụ tổ chức công tác ATLĐ-VSLĐ sở  Phần 3: Tổng quan loại máy, thiết bị, chất phổ biến phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an tồn  Phần 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng khóa huấn luyện Kiểm tra cuối khóa Tổng cộng: 48 QUAN ĐIỂM VỀ ATLĐ-VSLĐ • Tai nạn điều tất yếu sản xuất • ATVSLĐ trách nhiệm cán ATLĐ • Làm an tồn có CHI, khơng có lợi ích Ý nghĩa kinh tế Chi phí trực tiếp: – Chi phí chữa trị – Tiền bồi thường cho người lao động – Phí bảo hiểm Chi phí gián tiếp: – – – – – – – Thời gian làm việc bị Máy móc hư hỏng Hiệu suất thấp Giao hàng chậm Hao phí vật liệu sản xuất Chi phí đào tạo công nhân v v KHỞI ĐỘNG NỘI DUNG  Chính sách, pháp luật ATLĐ-VSLĐ  Tổ chức, quản lý thực qui định ATLĐ-VSLĐ  Các yếu tố nguy hiểm, có hại sản xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa NỘI DUNG  Phần 1: Kiến thức chung sách pháp luật ATLĐ-VSLĐ  Phần 2: Nghiệp vụ tổ chức công tác ATLĐ-VSLĐ sở  Phần 3: Tổng quan loại máy, thiết bị, chất phổ biến phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an tồn  Phần 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng khóa huấn luyện PHẦN MỞ ĐẦU THỰC TRẠNG VỀ TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TAI NẠN LAO ĐỘNG • Nguồn: Cục An tồn lao động, Bộ LĐTBXH 5.5 TÂM LÝ LAO ĐỘNG - Xây dựng mối quan hệ hài hòa, hợp tác lao động; - Đả bảo cơng - Khuyến khích NLĐ phát huy sáng kiến - Xây dựng sách ALVSLĐ phù hợp qui định pháp luật - Bố trí, thiết kế máy móc thiết bị phù hợp với NLĐ 5.6 TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - Sắp xếp nơi làm việc, mặt nhà xưởng, máy móc gọn gàng, hơp lý - Có chương trình vệ sinh cơng nghiệp tốt 5S - Cải tiến việc xếp vật liệu Loại bỏ, xếp gọn vật liệu không cần thiết Trớc - Cải tiến việc xếp vật liệu Loại bỏ, xếp gọn vật liệu không cần thiết Sau Hạn chế tng hiệu công tác nâng Sử dụng máy, thiết bị hỗ trợ hạn chế thao tác nâng Hạn chế tng hiệu công tác nâng Thực thao tác nâng có hiệu an toàn Hạn chế tng hiệu công tác nâng Không nâng vật nặng mức cần thiết Hiệu chỉnh nhà phù hợp với sàn xe Tránh đơn điệu để CN không nhàm chán Luôn thay đổi công việc - Hạn chế thu ngắn vận chuyển Sắp đặt dụng theo tÇn sè sư dơng Dơng dïng thêng xuyên dùng nằm tầm tay với - Cải tiến việc xếp vật liệu - Cải tiến việc xếp vật liệu Bố trí nơi để dụng cụ, vật dụng để nơi quy định khoa học Loại trừ, cách ly nguồn ô nhiễm Dời nguồn ô nhiễm (nãng,bơi, ån) ngoµi 192 13 17 15 10 11 21 16 12 20 24 23 14 22 18 19 195 HỎI & ĐÁP CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ‘07-2012
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG (ATLĐVSLĐ), BÀI GIẢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG (ATLĐVSLĐ), YẾU TỐ GÂY CHẤN THƯƠNG, NHỮNG QUI ĐỊNH CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ-VSLĐ, 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG VBPL VỀ ATLĐ-VSLĐ, 1 TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ ATVSLĐ (Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT), 2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO HỘ LĐ (Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT), 3 THỰC HIỆN KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA VỀ ATVSLĐ (Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT), 4 KHAI BÁO, ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ, BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG (Thông tư 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT), 6 XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ ATVSLĐ (Nghị định 95/2013/NĐ-CP), I. VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP, II. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI, III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI, IV. ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI (Tham khảo: TCVN 31000:2011), V. CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐKLĐ, PHÒNG CHỐNG TNLĐ, BNN, 1 BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN, 2 BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VỆ SINH, 6 TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn