Khả năng hấp phụ Cr(VI), Ni(II) của than chế tạo từ thân cây sen và thử nghiệm xử lý môi trường

84 47 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 12:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRỊNH THU NGUYÊN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr(VI), Ni(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN THỬ NGHIỆM XỬ MÔI TRƢỜNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VẬT CHẤT Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRỊNH THU NGUYÊN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr(VI), Ni(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN THỬ NGHIỆM XỬ MƠI TRƢỜNG Chun ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.01.18 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VẬT CHẤT Cán hƣớng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Hậu Thái Nguyên - 2017 https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài: “Nghiên cứu khả hấp phụ Cr(VI), Ni(II) than chế tạo từ thân sen thử nghiệm xử môi trƣờng” thân Ơ N thực Các số liệu, kết đề tài trung thực Nếu sai thật xin N H chịu trách nhiệm .Q H Ư N G Đ Trịnh Thu Nguyên Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn 10 00 B Trƣởng khoa chuyên môn TR ẦN Xác nhận TS Vũ Thị Hậu D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L Í- H Ó A PGS TS Nguyễn Thị Hiền Lan Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ ẠO TP Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com Tác giả luận văn DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y Thái Nguyên, tháng năm 2017 i Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS Vũ Thị Hậu, cô giáo trực Ơ xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo Khoa Hóa học, thầy Khoa sau N tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn.Em Q Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ẠO trình học tập nghiên cứu Đ Mặc dù có nhiều cố gắng, xong thời gian có hạn, khả nghiên cứu G thân hạn chế, nên kết nghiên cứu nhiều thiếu xót Em H Ư N mong nhận góp ý, bảo thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp hồn thiện TO ÁN -L Í- H Ĩ A 10 00 B Em xin trân trọng cảm ơn! TR ẦN người quan tâm đến vấn đề trình bày luận văn, để luận văn D IỄ N Đ Thái Nguyên, tháng năm 2017 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ TP ủng hộ động viên em lúc gặp phải khó khăn để em hoàn thành ÀN http://daykemquynhon.ucoz.com Cuối emxin gửi lời cảm ơn tới tồn thể gia đình, bạn bè bên cạnh, DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y Nguyên giảng dạy giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu N H Đại học, thầy cô Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái ii Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cảm ơn ii H Ơ Mục lục iii N Lời cam đoan i U Y Danh mục bảng biểu v Q Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ẠO Chƣơng TỔNG QUAN Đ 1.1 Tình trạng nhiễm môi trường nước ion kim loại nặng N G 1.2 Tác dụng sinh hóa kim loại nặng người H Ư 1.2.1 Giới thiệu kim loại nặng 1.2.2 Tác dụng sinh hóa Crom TR ẦN 1.2.3 Tác dụng sinh hóa Niken 1.2.4 Quy chuẩn Việt Nam nước thải chứa ion kim loại nặng B 1.3 Giới thiệu chung phương pháp hấp phụ 10 00 1.3.1 Các khái niệm 1.3.2 Các mơ hình q trình hấp phụ Ó A 1.4 Giới thiệu than 12 H 1.4.1 Những tính chất đặc trưng than 13 -L Í- 1.4.2 Đặc tính hóa học bề mặt than 13 1.5 Hấp phụtrong môi trường nước 14 ÁN 1.5.1 Đặc điểm chung hấp phụ môi trường nước 14 1.5.2 Đặc tính ion kim loại mơi trường nước 15 D IỄ N Đ ÀN 1.6 Phương pháp phân tích xác định hàm lượng kim loại nặng 16 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ TP MỞ ĐẦU TO http://daykemquynhon.ucoz.com Danh mục hình vi DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N Danh mục từ viết tắt iv 1.6.1 Định lượng Cr(VI), Ni(II) phương pháp trắc quang 16 1.7 Giới thiệu sen 16 1.8 Một số kết nước nghiên cứu hấp phụ ion Cr(VI), Ni(II) 18 1.9 Một số phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu 21 1.9.1 Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) 21 1.9.2 Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng (BET) 22 iii Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Chƣơng THỰC NGHIỆM 23 2.1 Thiết bị hóa chất 23 2.1.1 Thiết bị 23 H Ơ 2.2 Chế tạo TTS từ thân sen 23 N 2.1.2 Hóa chất 23 Q 2.3 Khảo sát đặc điểm bề mặt TTS chế tạo 24 TP Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ẠO 2.5 Xác định số hấp phụ iot TTS 24 G Đ 2.6 Khảo sát cực đại hấp phụ ánh sáng dung dịch Cr(VI), Ni(II) 25 H Ư N 2.7 Xây dựng đường chuẩn xác định Cr(VI), Ni(II) theo phương pháp trắc quang 26 2.7.1 Xây dựng đường chuẩn xác định Cr(VI) 26 TR ẦN 2.7.2 Xây dựng đường chuẩn xác định Ni(II) 26 2.8 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ ion Cr(VI), Ni(II) B TTS theo phương pháp hấp phụ tĩnh 26 10 00 2.8.1 Khảo sát ảnh hưởng thời gian 26 A 2.8.2 Khảo sát ảnh hưởng pH 26 H Ó 2.8.3 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đầu ion Cr(VI), Ni(II) 27 Í- 2.8.4 Khảo sát ảnh hưởng khối lượng TTS 27 -L 2.8.5 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ 27 ÁN 2.9 So sánh khả hấp phụ than thị trường TTS chế tạo 28 2.10 Xác định dung lượng hấp phụ cực đại than thị trường Cr(VI), D IỄ N Đ ÀN Ni(II) theo mơ hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 28 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ 2.4 Xác định điểm đẳng điện TTS chế tạo 24 TO http://daykemquynhon.ucoz.com U Y 2.2.2 Quy trình chế tạo TTS từ thân sen 24 DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N 2.2.1 Chuẩn bị nguyên liệu 23 2.11 Khảo sát khả tách loại thu hồi Cr(VI), Ni(II) phương pháp hấp phụ động cột 28 2.11.1 Chuẩn bị cột hấp phụ 28 2.11.2 Khảo sát ảnh hưởng tốc độ dòng 29 2.11.3 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ axit giải hấp 29 2.12 Xử mẫu nước thải chứa Cr(VI), Ni(II) theo phương pháp tĩnh 29 iv Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 30 3.1 Kết khảo sát đặc điểm bề mặt TTS chế tạo 30 3.1.1 Ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) 30 H Ơ 3.2 Điểm đẳng điện TTS 31 N 3.1.2 Diện tích bề mặt riêng (BET) 31 U Y 3.4 Kết khảo sát cực đại hấp phụ ánh sáng dung dịch Cr(VI), Ni( 33 Q Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ẠO 3.5.Kết xây dựng đường chuẩn Cr(VI), Ni(II) 35 Đ 3.5.1 Kết xây dựng đường chuẩn Cr(VI) 35 N G 3.5.2 Kết xây dựng đường chuẩn Ni(II) 36 H Ư 3.6 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ ion Cr(VI), Ni(II) TTS 37 TR ẦN 3.6.1.Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian 37 3.6.2 Kết khảo sát ảnh hưởng pH 39 3.6.3 Khảo sát ảnh hưởng khối lượng TTS 41 10 00 B 3.6.4 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ 43 3.6.5 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đầu dung lượng hấp phụ ion Cr(VI), Ĩ A Ni(II) theo mơ hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 45 H 3.7 So sánh khả hấp phụ than thị trường TTS chế tạo 47 -L Í- 3.8 So sánh dung lượng hấp phụ cực đại TTT Cr(VI), Ni(II) theo mơ hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 48 ÁN 3.9 Kết khảo sát khả tách loại thu hồi Cr(VI), Ni(II) phương pháp hấp phụ động cột 50 D IỄ N Đ ÀN 3.9.1 Kết khảo sát ảnh hưởng tốc độ dòng 50 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ TP 3.4.2 Kết khảo sát cực đại hấp phụ ánh sáng dung dịch Ni(II) 34 TO http://daykemquynhon.ucoz.com 3.4.1 Kết khảo sát cực đại hấp phụ ánh sáng dung dịch Cr(VI) 33 DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N 3.3 Chỉ số hấp phụ iot TTS 32 3.9.2 Kết giải hấp thu hồi Cr(VI), Ni(II) 52 3.10 Xử nước thải chứa Cr(VI), Ni(II) theo phương pháp hấp phụ tĩnh 55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC v Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Từ viết tắt Từ nguyên gốc Abs Absorbance BET Brunaur – Emmetle – Teller Nd Not detecter NL Nguyên liệu ppm Part per million SEM Scanning Electron Microscopy TTS Than thân sen TTT Than thị trường UV-Vis 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN D IỄ N Đ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN TR ẦN Ultraviolet Visble Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ H Ư N G Đ ẠO TP Q U Y N H Ơ N TT B Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang N H Ơ Bảng 3.1: Số liệu xây dựng đồ thị xác định điểm đẳng điện TTS 31 Bảng 3.2: Bảng số liệu xác định số iot TTS 32 Bảng 3.3: Kết đo độ hấp thụ quang dung dịch Cr(VI) bước sóng N Bảng 1.1: Giá trị giới hạn nồng độ số chất ô nhiễm nước thải công nghiệp G Đ Bảng 3.7: Ảnh hưởng thời gian đến hiệu suất hấp phụ TTS 37 Bảng 3.8: Ảnh hưởng pH đến hiệu suất hấp phụ TTS 39 H Ư N Bảng 3.9: Ảnh hưởng khối lượng đến hiệu suất TTS .41 Bảng 3.10: Ảnh hưởng nhiệt độ đến dung lượng hấp phụ TTS Í- H Ĩ A 10 00 B TR ẦN Cr(VI), Ni(II) 43 Bảng 3.11: Ảnh hưởng nồng độ đầu ion Cr(VI), Ni(II) đến dung lượng hiệu suất hấp phụ TTS 45 Bảng 3.12: Dung lượng hấp phụ cực đại số Langmuir TTS với Cr(VI), Ni(II) 46 Bảng 3.13: Kết khảo sát sơ khả hấp phụ TTT TTS .47 Bảng 3.14: Ảnh hưởng nồng độ đầu ion Cr(VI), Ni(II) đến dung lượng hiệu suất hấp phụ TTT 48 D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L Bảng 3.15: Dung lượng hấp phụ cực đại số Langmuir TTT với Cr(VI), Ni(II) 50 Bảng 3.16: Nồng độ Cr(VI), Ni(II) sau khỏi cột hấp phụ ứng với tốc độ dòng khác 50 Bảng 3.17: Kết giải hấp Cr(VI) TTS ứng với nồng độ axit HNO3 khác 52 Bảng 3.18: Hiệu suất giải hấp Cr(VI) TTS ứng với nồng độ axit HNO khác 53 Bảng 3.19: Kết giải hấp Ni(II) TTS ứng với nồng độ axit HNO3 khác 54 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ TP ẠO Bảng 3.5: Số liệu xây dựng đường chuẩn Cr(VI) 35 Bảng 3.6: Số liệu xây dựng đường chuẩn Ni(II) 36 DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Q Bảng 3.4: Kết đo độ hấp thụ quang dung dịch Ni(II) bước sóng khác 34 Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com U Y khác 33 Bảng 3.20: Hiệu suất giải hấp Ni(II) TTS ứng với nồng độ axit HNO khác 54 Bảng 3.21: Kết xử Cr(VI), Ni(II) nước thải 55 v Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.2 Sự phụ thuộc Ccb/q vào Ccb 10 H Ơ Hình 1.3 Mơ hình cột hấp phụ 11 N Hình 1.1 Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 10 Q Hình 1.5 Hình ảnh sen 17 TP Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ẠO Hình 3.1b Than thân sen (TTS) 30 Đ Hình 3.2 Đồ thị xác định điểm đẳng điện TTS 32 N G Hình 3.3 Đồ thị đường đẳng nhiệt hấp phụ iot TTS 33 H Ư Hình3.4 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc độ hấp thụ quang Cr(VI) vào bước sóng 34 TR ẦN Hình 3.5 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc độ hấp thụ quang Ni(II) vào bước sóng 35 Hình 3.6 Đồ thị đường chuẩn xác định nồng độ Cr(VI) .36 B Hình 3.7 Đồ thị đường chuẩn xác định nồng độ Ni(II) 36 10 00 Hình 3.8 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng thời gian đến trình hấp phụ Cr(VI) TTS .38 Ĩ A Hình 3.9 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng thời gian đến trình hấp phụ Ni(II) H TTS .38 -L Í- Hình 3.10 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng pH đến trình hấp phụ Cr(VI) TTS 40 ÁN Hình 3.11 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng pH đến trình hấp phụ Ni(II) TTS 40 Hình 3.12 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng khối lượng TTS đến trình hấp phụ Cr(VI) 42 D IỄ N Đ ÀN Hình 3.13 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng khối lượng TTS đến trình hấp Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Hình 3.1a Thân sen tự nhiên (NL) 30 TO http://daykemquynhon.ucoz.com U Y phụ theo thời gian 12 DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N Hình 1.4 Dạng đường cong phân bố nồng độ chất bị hấp phụ cột hấp phụ Ni(II) 42 Hình 3.14 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến trình hấp phụ Cr(VI) TTS 44 Hình 3.15 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến trình hấp phụ Ni(II) TTS 44 vi Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 15 Lê Hữu Thiềng Hứa Thị Thùy (2011), "Nghiên cứu khả hấp phụ Cu2 Ni than bã mía", Tạp chí Khoa học Cơng ngh 86(10), tr 107 - 113 Tài liệu Tiếng Anh Ơ aqueous solution on palm shell activated carbon", Biores Technol 97, tr 2350-2355 N 16 Aroua M K and Sulaiman N M N Issabayeva G (2006), "Removal of lead from N H 17 Dessouki H A El-Sayed G O, Ibrahim SS (2010), "Biosorption of Ni(II) and Cd(II) Đ aqueuos solution by a surplus agricultural waste – Rice straw", Journal of H Ư N G Hazardous Materials 150, tr 446 - 452 20 A Ghaniey Liew S Saiful Azhar cộng (2005), "Dye removal from aqueous solution by using adsoption on treated sugarcane bagasse", American Í- H Ĩ A 10 00 B TR ẦN Journal of Applied Sciences 11, tr 1499 - 1503 21 LiHui Huang cộng (2011), "Adsorption behavior of Ni (II) on lotus stalks derived active carbon by phosphoric acid activation", Desalination 268(1) 22 Kernit Wilson cộng (2006), "Select metal adsorption by activated carbon made from peanut shells", Bioresoyrce Technology 97, tr 2266 - 2270 23 Krishnan K A and Anirudhan T S (2003), "Removal of cadmium(II) from aqueous solutions by steam activated sulphurised carbon prepared from sugarcane bagasse pith: kinetics and equilibrium studies", Water SA 29, tr 147 - 156 D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L 24 Shiv Prasad Niveta Jain and Thomas Anish Johnson H C Joshi (2008), "Agricultural and agro-processing wastes as low cost adsorbents for metal removal from wastewater: A review, Journal of Scientific and Industrial", Research 67, tr 647 - 658 25 Umesh K.Garg and Dhiraj Sud (2005), "Optimization of process parameters for removal of Cr(VI) from aqueous solution using modified sugarcane bagasse", Electronic Journal of Enviromental, Agricultural and Food Chemistry 4(6), tr 1150 - 1160 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ ẠO TP tr 702 – 709 19 Hui Gao cộng (2008), "Characterization of Cr (VI) removal from DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Q 18 Gaikwad R W (2004), "Removal of Cd(II) from aqueous solution by activated charcoal derived from coconut shell", Electron J Environ Agric Food Chem 3, Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com U Y ions from aqueous solution onto rice straw", Chemical Sciences Journal CSJ-9 Tài liệu trang web 26 Minh Chánh (2016), Cây sen làm thuốc, http://tapchiyduoc.com/dong-y/baithuoc-dan-gian/16299-cay-sen-lam-thuoc.html, ngày 31/5/2016 59 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 1.2 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐO BET CỦA THAN THÂN SEN Serial #: 2125Page H Ư N G Low Pressure Dose: None Automatic Degas: No B 10 00 30.74100 38.53476 54.26482 69.04900 85.07060 100.82658 116.76395 130.58282 146.61739 163.01474 179.68419 259.9114 269.8429 286.3744 299.2999 311.5594 322.4139 332.5268 340.7211 349.6973 358.4644 366.9464 0.253044485 0.274881823 0.295717847 0.315969737 196.46379 213.41830 229.59540 245.31897 375.1607 383.1376 390.5167 397.5260 00:43 01:12 01:23 01:34 01:44 01:52 02:01 02:11 02:18 02:25 02:33 02:40 02:44 02:47 02:55 03:01 03:07 Saturation Pressure (mmHg) 775.87518 776.40021 D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L H Ó A 0.039614633 0.049655076 0.069920199 0.088964640 0.109602408 0.129895395 0.150419193 0.168214538 0.188862593 0.209975165 0.231437607 Isotherm Tabular Report Absolute Quantity Elapsed Time Pressure Adsorbed (h:min) (mmHg) (cm³/g STP) Í- Relative Pressure (p/p°) TR ẦN Comments: Mau: Than la Sen (TTS) Degas o 250C voi N2 5h Mau cua Thu Nguyen-DHSP Thai nguyen Ngay 27-02-2016 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ ẠO Đ Warm Free Space: 6.8377 cm³ Measured Equilibration Interval: 10 s Sample Density: 1.000 g/cm³ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y Q Analysis Adsorptive: N2 Analysis Bath Temp.: 77.350 K Sample Mass: 0.1030 g Cold Free Space: 21.5125 cm³ Measured TP Started: 2/27/2017 2:40:20PM Completed: 2/27/2017 5:49:07PM Report Time: 3/1/2017 11:10:54AM Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định N Sample: Than La Sen (VLHP) Operator: LvK Submitter: Nguyen-SPTN File: C:\WIN3000\DATA\2017\001-737.SMP http://daykemquynhon.ucoz.com Ơ Unit Port H TriStar 3000 V6.07 A N HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Tốn - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial IỄ N D Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh ÁN TO A Ó H B 10 00 TR ẦN G N H Ư ẠO Đ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ Í- -L TP U Y Q DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ÀN Đ Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Tốn - - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định http://daykemquynhon.ucoz.com N Ơ H N https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial ... N Đ “Nghiên cứu khả hấp phụ Cr(VI), Ni(II) than chế tạo từ thân sen thử nghiệm xử lý môi trƣờng” Thực đề tài tập trung nghiên cứu về: - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ thân sen - Khảo sát số đặc... https://daykemquynhon.blogspot.com Khảo sát khả hấp phụ số yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo theo phương pháp hấp phụ tĩnh - Khảo sát khả tách loại thu hồi Ni(II), Cr(VI) TTS chế tạo Thử khả hấp phụ. .. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRỊNH THU NGUYÊN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr(VI), Ni(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MƠI TRƢỜNG Chun ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.01.18
- Xem thêm -

Xem thêm: Khả năng hấp phụ Cr(VI), Ni(II) của than chế tạo từ thân cây sen và thử nghiệm xử lý môi trường , Khả năng hấp phụ Cr(VI), Ni(II) của than chế tạo từ thân cây sen và thử nghiệm xử lý môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay