Giáo án hóa lớp 11

5 78 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2018, 18:18

Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018Tổng hợp giải chi tiết các câu từ 73 đến 80 đề minh họa hóa học của Bộ năm 2018 Ngày soạn : Ngày dạy : / 11/ 2013 TIẾT 22 : BÀI 15 : CACBON I- Mục tiêu Kiến thức: Biết được: - Vị trí cacbon bảng tuần hồn ngun tố hố học, cấu hình electron nguyên tử , dạng thù hình cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện), ứng dụng Hiểu được: - Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hóa hiđro kim loại canxi), tính khử ( khử oxi, oxit kim loại) Trong số hợp chất, cacbon thường có số oxi hóa +2 +4 - Chỉ được: Các phản ứng C với O2, với oxit KL tạo thành khí CO2 toả nhiệt - Chỉ nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trình sử dụng C làm nhiên liệu, chất đốt Kĩ - Viết PTHH minh hoạ tính chất hố học C Thái độ - Có tinh thần hợp tác với HS khác để xây dựng kiến thức C - Có ý thức bảo vệ mơi trường khơng khí, đất, đun nấu thức ăn, nung vơi,… II Chuẩn bị GV: Mơ hình cấu trúc tinh thể kim cương than chì, bảng phụ, máy chiếu, PHT PHT : Bảng so sánh số đặc tính vật lý vật lý kim cương, than chì Kim cương Than chì Cấu trúc Tính chất vật lý HV: BTH , nghiên cứu trước đến lớp II- Tiến trình dạy Kiểm tra cũ ( không kiểm tra) Dạy nội dung Tích hợp nhiều phương pháp học cho phù hợp Phương pháp sử dụng : Đối thoại GV- HV GV tổ chức, động viên, hướng dẫn/gợi ý HV tự phát hiện, tự giải vấn đề, tự rút kết luận Học cách học, cách giải vấn đề Kết hợp thầy đánh giá với tự đánh giá học sinh, tập thể lớp HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động Gv : Chiếu BTH lên bảng Yêu cầu HV : Dựa vào bảng tuần hồn h·y cho biÕt vÞ trÝ, cấu hình e nguyên tử ? Hóy cho bit số e lớp C dựa HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát BTH trả lời câu hỏi : NỘI DUNG I Vị trí cấu hình electron nguyên tử: ( phút) - Cacbon ô thứ 6, nhóm - Ơ số 6, nhóm IVA, chu kì VIA, chu kì II - Cấu hình electron: 1s22s22p2 - Cấu hình electron: 1s22s22p2 vào số e lớp cùng, cho biết C kim loại hay phi kim Yêu cầu HV xác định số oxi hóa cacbon trường hợp sau : CH4, C, CO, CO2 GV nhận xét chỉnh sửa câu trả lời HV → Số oxi hóa C GV nhấn mạnh: số oxi hóa C trường hợp Hoạt động ? Cacbon có dạng thù hình bản? dạng nào? -Có 4e lớp ngồi - Có electron lớp ngồi cùng, nên →Cacbon phi kim hợp chất nguyên tử C tạo tối đa liên kết CHT với HV vận dụng cách xác nguyên tử khác định số oxi hóa ( hóa 10) -4 +2 +4 CH4, C, CO, CO2 - Có số oxi hóa : -4, 0, +2, +4 Có dạng thù hình : + Kim cương + Than chì + Fuleren GV cho HV biết phần * Cacbon vơ định hình II.3 Fuleren giảm tải, ( Than xương, than gỗ, khơng học than muội, than hoạt tính) GV phát PHT u cầu Quan sát mơ hình cấu tạo HV thảo luận nhóm ( 5’) tinh thể kim cương, than ?Quan sát hình chiếu mơ chì kết hợp với thơng tin hình cấu tạo mạng tinh SGK thảo luận nhóm thể kim cương, than chì, hồn thiện PHT kết hợp SGK, hoàn thiện PHT Gọi 1-2 HV đại diện 1-2 nhóm lên bảng trình bày, yêu cầu nhóm khác nhận xét Gv chốt kiến thức bảng phụ Hoạt động GV: C dạng vơ định hình hoạt động so với thù hình khác…… ? Dựa vào vị trí C Dự đốn tính chất hóa học BTH, dựa vào số cacbon dựa vào cấu oxi hố có C ( trúc nguyên tử II Tính chất vật lí ( 10 phút) Ngun tố C có số dạng thù hình : Kim cương, than chì, fuleren Cac bon vơ định hình Kim cương Than chỡ Kim cng Than chỡ Cu Mỗi nguyên Tinh thể có trúc tư C liªn cấu trúc lớp, Các lớp LK kÕt víi với nguyªn tư lực C kh¸c tương tác yếu n»m ë ®Ønh cđa h×nh tø diƯn Tính chất vật lý Là tinh thể Là tinh thể không màu, màu xám suốt, đen, dẫn điện cứng, không tốt, (kém kim dẫn điện, dẫn loại) nhiệt III Tính chất hố học ( 15 phút ) ví dụ ) dự đốn tính chất hố học C GV: Hãy viết PTHH minh họa tính chất hóa học cacbon Yêu cầu HV hoàn thiện PTHH sau : ( T/gian hoạt động khoảng phút ) -Tác dụng với oxi to C + O2 → -Tác dụng với hợp chất to C + H2SO4 (đ) → to C + CuO → - Tác dụng với hidro to, xt C + H2 → - Tác dụng với kim loại to C + Al → Gợi ý : Nhớ lại phản ứng biết, thông tin từ SGK cho biết vai trò C phản ứng trạng thái số oxi hóa có cacbon Cacbon có tính khử tính oxh hoạt động cá nhân theo hướng dẫn gV → Cacbon có tính khử tính oxi hóa Tính khử Tính oxi hóa Viết PTHH Viết PTHH rõ vai trò cacbon vào thay đổi số oxi hóa cacbon Tác dụng với oxi 0 to +4-2 C + O2 → CO2 -Tác dụng với hợp chất +6 to +4 +4 2.C + 2H2SO4 (đ) →2SO2+CO2+ 2H2O +2 to +2 C + CuO → Cu + CO - Tác dụng với hidro 0 to, xt -4+1 C + 2H2 → CH4 - Tác dụng với kim loại→ Cacbua KL 0 to, xt +3 -4 -Tác dụng với oxi to C + O2 → -Tác dụng với hợp chất to C + H2SO4 (đ) → to C + CuO → -Tác dụng với hidro to, xt C + H2 → -Tác dụng với kim loại to C + Al → Tính khử (chủ yếu ) Tính oxi hóa 3C + 4Al → Al4 C3 Nhơm cacbua GV : Các phản ứng C với O2, với oxit KL tạo thành khí CO2 toả nhiệt Vậy sử dụng C làm nguồn nhiên liệu để đốt có hạn chế (tác hại) ? Vì GV tích hợp vấn đề BV Liên hệ thực tế vấn đề sử MT dụng than khí thải hoạt động giao thơng vận tải, q trình đốt cháy động Hoạt động GV : Dựa vào hiểu biết thực tế + kết hợp thông tin SGK : Hãy nêu ứng Đọc SGK kết hợp hiểu dụng kim cương , biết thực tế trả lời than chì, than cốc, than gỗ, than hoạt tính, than muội GV nêu câu hỏi : Dựa -Do kim cương cứng, vào đặc điểm cấu trúc chất cứng tất tính chất vật, hóa học chất cho biết : - Do than chì dẫn điện tốt ? Tại kim cương lại than chì có cấu trúc dùng làm dao cắt lớp thủy tinh, mũi khoan ? Tại than chì dùng làm điện cực, làm bút chì đen GV giới thiệu hình ảnh ứng dụng C Hoạt động Hãy đọc thông tin SGK Đọc SGK + quan sát hình + quan sát hình 3.2 / 69 3.2 /69 nêu TTTN C nêu TTTN cacbon - Trong TN - Trong HC Gv chiếu hình ảnh giới thiệu thêm hình ảnh HV trả lời Nước ta có mỏ than IV - Ứng dụng ( phút ) - Kim cương : dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cát thủy tinh - Than chì : dùng làm điện cực, làm chất bơi trơn, bút chì đen - Than cốc : dùng làm chất khử luyện kim - Than gỗ : dùng chế tạo thuốc nổ, thuốc súng - Than hoạt tính dùng mặt nạ phòng độc - Than muội để sx mực in, xi đánh giầy V – Trạng thái tự nhiên ( phút) - Trong tự nhiên, kim cương, than chì cacbon tự do, gần tinh khiết - Trong khoáng vật, có : * Canxit: đá vơi, đá phấn, đá hoa chứa CaCO3 * Magiezit: MgCO3 các khoáng vật chứa C ? Hãy cho biết mỏ than lớn thuộc tỉnh nước ta antranxit lớn Quảng Ninh, kể thêm số mỏ than nhỏ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam HV tự đọc SGK * Đolomit: MgCO3.CaCO3 - Là thành phần than mỏ, dầu mỏ, khí thiên nhiên - Hợp chất cacbon thành phần sở tế bào động thực vật VI- Điều chế Gv : Phần giảm tải, yêu cầu HV nhà tự đọc SGK Củng cố- luyện tập a Nhắc lại kiến thức : GV sử dụng tập số / 70 SGK HD BT: Bài : đáp án C ( phản ứng số oxi hóa C giảm từ đến – ) Bài : đáp án C (trong phản ứng này số oxi hóa C tăng từ đến + ) Bài : Gv hướng dẫn : Viết PTHH đầy đủ sau cân phương trình GV làm mẫu : 2H2SO4 ( đ) + C → 2SO2 + CO2 + H2O Hướng dẫn HV tự học Làm BT sgk Chuẩn bị : hợp chất cacbon
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa lớp 11, Giáo án hóa lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay