Ngữ văn 6: Bánh chưng, bánh giầy

13 49 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2018, 17:17

Tiết - Đọc thêm Văn BÁNH 02/04/18 CHƯNG, BÁNH GIẦY I Tìm hiểu chung: Tóm tắt: - Nhân lúc già, vua Hùng Vương thứ ngày lễ Tiên vương có ý định chọn người nối ngơi 1 Tóm tắt: - Các lang cố ý làm vừa lòng vua mâm cỗ thật đầy, thật hậu 1 Tóm tắt: - Riêng Lang Liêu thần mách bảo dùng hai loại bánh dâng lễ Tiên Vương 1 Tóm tắt: - Vua Hùng chọn bánh để lễ Tiên Vương tế trời đất, nhường báu cho chàng 1 Tóm tắt: - Từ đời Vua Hùng thứ 7, nước ta có tục lệ làm bánh chưng, bánh giầy dịp lễ tết 2 Bố cục: Gồm phần - P1: Từ đầu -> chứng giám: Vua Hùng chọn người nối ngơi - P2: Tiếp -> hình tròn: đua tài dâng lễ vật lang - P3: Còn lại: Kết thi tài II Đọc – hiểu văn bản: Vua Hùng chọn người nối ngơi - Hồn cảnh: + Giặc ngồi dẹp yên + Vua muốn nhân dân no ấm + Nhà vua già - Ý định: phải nối chí vua, khơng thiết trưởng II Đọc – hiểu văn bản: Vua Hùng chọn người nối - Thời điểm: nhân ngày lễ Tiên Vương - Cách thức: Dâng lễ vật cúng Tiên Vương => Vua Hùng Vương thứ trọng, đề cao tài trí cho dù thứ 02/04/18 Cuộc đua tài dâng lễ vật: - Lang Liêu: - Các Lang: họ biết đua làm cỗ > thần báo mộng, làm hai loại bánh: bánh thật hậu, thật ngon < chưng, bánh giầy 3 Kết thi tài: - Bánh chưng bánh giầy Lang Liêu chọn làm lễ vật tế trời cúng Tiên Vương Giá trị ý nghĩa : Giải thích nguồn gốc bánh chưng , bánh giầy Phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao động , đề cao nghề nơng Thể thờ kính Trời, Đất, tổ tiên nhân dân ta 02/04/18 Chào Tạm Biệt ... hai loại bánh: bánh thật hậu, thật ngon < chưng, bánh giầy 3 Kết thi tài: - Bánh chưng bánh giầy Lang Liêu chọn làm lễ vật tế trời cúng Tiên Vương Giá trị ý nghĩa : Giải thích nguồn gốc bánh chưng... loại bánh dâng lễ Tiên Vương 1 Tóm tắt: - Vua Hùng chọn bánh để lễ Tiên Vương tế trời đất, nhường báu cho chàng 1 Tóm tắt: - Từ đời Vua Hùng thứ 7, nước ta có tục lệ làm bánh chưng, bánh giầy. .. vật tế trời cúng Tiên Vương Giá trị ý nghĩa : Giải thích nguồn gốc bánh chưng , bánh giầy Phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao động , đề cao nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 6: Bánh chưng, bánh giầy, Ngữ văn 6: Bánh chưng, bánh giầy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay