Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp)

84 64 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 21:54

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ NGA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THỜI GIAN NGÂM TẨM DUNG DỊCH XOAN ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO QUẢN GỖ KEO LAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Khoa : Lâm Nghiệp Lớp : 44 - QLTNR Khóa học : 2012-2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ NGA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THỜI GIAN NGÂM TẨM DUNG DỊCH XOAN ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO QUẢN GỖ KEO LAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Quản Lý Tài Nguyên Rừng Lớp : 44 - QLTNR Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2012-2016 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tuyên Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học thân tơi, khơng chép Các số liệu kết trình bày khóa luận hồn tồn trung thực, khách quan, chưa công bố tài liệu nào, có sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2016 Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn Ngƣời viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trƣớc Hội đồng khoa học ThS Nguyễn Thị Tuyên Nguyễn Thị Nga XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường thực phương châm “học đôi với hành” Mỗi sinh viên trường cần trang bị cho kiến thức cần thiết, chun mơn vững vàng Như việc thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết sinh viên nhà trường, qua giúp sinh viên hệ thống lại tồn kiến thức học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, đồng thời giúp sinh viên hoàn thiện mặt kiến thức luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất, nghiên cứu khoa học Từ sở trí nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, tiến hành thực tập trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2016 với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm tẩm dung dịch xoan đến khả bảo quản gỗ Keo lai” Trong thời gian thực tập cố gắng nỗ lực phấn đấu thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Th.S Nguyễn Thị Tun tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi vượt qua khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu để hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo khoa, bạn bè lớp tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập, rèn luyện hồn thành đề tài tốt nghiệp Do trình độ thời gian có hạn, lại bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận kiến thức đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Nga iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Nghĩa từ viết tắt STT Tên từ viết tắt ASTM Hiệp hội vật liệu thử nghiệm Hoa Kỳ DVHĐ Dầu vỏ hạt điều PGS PTSKH TB TCVN TS Tiến sĩ Sv Số vết Phó giáo sư Phó tiến sĩ khoa học Trung bình Tiêu chuẩn Việt Nam iv DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 4.1: Tương quan nồng độ lượng chế phẩm thấm vào gỗ 27 Bảng 4.2: Hiệu lực chế phẩm nấm thời gian ngâm ngày 28 Bảng 4.3: hiệu lực chế phẩm nấm thời gian ngâm ngày 30 Bảng 4.4: hiệu lực chế phẩm nấm thời gian ngâm tháng 31 Bảng 4.5: hiệu lực chế phẩm nấm thời gian ngâm tháng 32 Bảng 4.6: hiệu lực chế phẩm mối thời gian ngâm ngày 34 Bảng 4.7: hiệu lực chế phẩm mối thời gian ngâm ngày 35 Bảng 4.8: hiệu lực chế phẩm mối thời gian ngâm ngày 36 Bảng 4.9: hiệu lực chế phẩm mối thời gian ngâm ngày 37 v DANH MỤC CÁC HÌNH STT 10 11 12 13 14 15 16 Tên hình Hình 3.1: Lấy xoan tươi Hình 3.2: Băm nhỏ xoan Hình 3.3: Xay xoan Hình 3.4: Đem xoan xay pha với nước Hình 3.5: Ngâm gỗ Hình 3.6: Vớt gỗ Hình 3.7: Xếp gỗ vào hộp Hình 3.8: Đặt hộp gỗ nhử mối Hình 4.1: So sánh mẫu có ngâm chế phẩm với mẫu đối chứng khả chống lại xâm nhập nấm nồng độ với thời gian ngày Hình 4.2: So sánh mẫu có ngâm chế phẩm với mẫu đối chứng khả chống lại xâm nhập nấm nồng độ với thời gian ngày Hình 4.3: So sánh mẫu có ngâm chế phẩm với mẫu đối chứng khả chống lại xâm nhập nấm nồng độ với thời gian tháng Hình 4.4: So sánh mẫu có ngâm chế phẩm với mẫu đối chứng khả chống lại xâm nhập nấm nồng độ với thời gian tháng Hình 4.5: So sánh mẫu gỗ ngâm chế phẩm với mẫu gỗ đối chứng khả chống lại xâm nhập mối thời gian ngày với nồng độ 2,5%, 5%, 10%, 15% Hình 4.6: So sánh mẫu gỗ ngâm chế phẩm với mẫu gỗ đối chứng khả chống lại xâm nhập mối thời gian ngày với nồng độ 2,5%, 5%, 10%, 15% Hình 4.7: So sánh mẫu gỗ ngâm chế phẩm với mẫu gỗ đối chứng khả chống lại xâm nhập mối thời gian tháng với nồng độ 2,5%, 5%, 10%, 15% Hình 4.8: So sánh mẫu gỗ ngâm chế phẩm với mẫu gỗ đối chứng khả chống lại xâm nhập mối thời gian tháng với nồng độ 2,5%, 5%, 10%, 15% Trang 22 22 22 22 23 23 26 26 29 30 32 33 35 36 37 38 vi MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục từ, cụm từ viết tắt iii Danh mục bảng .iv Danh mục hình v Mục lục vi Phần MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu ý nghĩa đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Bảo quản gỗ tầm quan trọng công tác bảo quản gỗ 2.1.1.1 Bảo quản gỗ 2.1.1.2 Tầm quan trọng công tác bảo quản 2.1.2 Phương pháp bảo quản 2.1.2.1 Phương pháp ngâm thường 2.1.2.2 Phương pháp khuyếch tán 2.1.2.3 Phương pháp nóng - lạnh 2.1.2.4 Phương pháp chân không áp lực 2.1.2.5 Phương pháp bóc vỏ 2.1.2.6 Phương pháp phơi, sấy gỗ 2.1.2.7 Phương pháp hun khói, ngâm 2.1.2.8 Phương pháp tẩm đứng 2.1.2.9 Phương pháp thay nhựa 2.1.2.10 Phương pháp phun, quét vii 2.1.3 Những vấn đề thuốc bảo quản nguyên liệu 2.1.3.1 Nguyên liệu gỗ 2.1.3.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả thấm chế phẩm gỗ 2.1.3.3 Chế phẩm bảo quản 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 12 2.2.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng chế phẩm bảo quản giới 12 2.2.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng chế phẩm bảo quản Việt Nam 14 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1.1 Đối tượng 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu .20 3.4 Phương pháp nghiên cứu .21 3.4.1 Phương pháp kế thừa số liệu 21 3.4.2 Phương pháp thực nghiệm 21 3.4.2.3 Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 23 3.4.3 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng nồng độ đến lượng thuốc thấm 24 3.4.4 Phương pháp đánh giá hiệu lực chế phẩm bảo quản 24 3.4.4.1 Đánh giá hiệu lực nấm 24 3.4.4.2 Đánh giá hiệu lực chế phẩm mối 25 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm tẩm đến lượng dung dịch xoan thấm vào gỗ 27 4.2 Hiệu lực với nấm dung dịch xoan gỗ Keo lai 28 4.3 Hiệu lực chế phẩm bảo quản mối .34 Phần KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 41 5.2 Khuyến nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Những năm gần lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng kinh tế nước ta, nhu cầu sử dụng sản phẩm từ gỗ lâm sản gỗ ngày tăng lên số lượng chất lượng Ngành công nghệ chế biến lâm sản đứng trước thực trạng bị thiếu nguyên liệu trầm trọng, chuyển đổi sang sử dụng gỗ mọc nhanh rừng trồng làm nguyên liệu cho trình sản xuất cộng với việc sử dụng gỗ hợp lý có hiệu vấn đề quan tâm chế biến gỗ Nhà nước có chủ trương phát triền rừng trồng, đặc biệt trọng phát triển loài gỗ rừng mọc nhanh như: Keo lai, Bạch đàn, Mỡ… Keo lai loài trồng rừng chủ lực nhiều nước giới, có Việt Nam Keo lai mang lại giá trị kinh tế cao, thích nghi tốt với điều kiện địa hình, khí hậu nước ta Sau thu hoạch, gỗ keo sử dụng nhiều lĩnh vực công nghiệp gỗ, chế tạo giấy hay sản xuất đồ nội thất gia đình, văn phòng… Trong q trình gây trồng sử dụng keo bị nhiều lồi trùng gây hại độ bền tự nhiên dễ bị sâu nấm phá hoại dẫn đến hạn chế khả phạm vi sử dụng chúng Nước ta nằm khu vực khí hậu nhiệt đới, hầu hết loại gỗ rừng trồng dễ bị côn trùng nấm gây hại sau khai thác, trình chế biến sử dụng Nhằm giải vấn đề ngành chế biến lâm sản khơng ngừng nghiên cứu quy trình cơng nghệ bảo quản gỗ Hiện việc sử dụng hóa chất có nguồn gốc hóa học làm nhiễm mơi trường (đất, nước, khơng khí), làm cân sinh học Ngoài ra, sử dụng loại thuốc bảo quản gỗ có nguồn gốc hố học nguy đe dọa sức khỏe người trước mắt lâu dài ... Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM TẨM DUNG DỊCH LÁ XOAN ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO QUẢN GỖ KEO LAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Quản Lý Tài... Lâm Thái Nguyên thời gian từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2016 với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm tẩm dung dịch xoan đến khả bảo quản gỗ Keo lai” Trong thời gian thực tập... 25 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm tẩm đến lượng dung dịch xoan thấm vào gỗ 27 4.2 Hiệu lực với nấm dung dịch xoan gỗ Keo lai 28 4.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm dung dịch lá xoan đến khả năng bảo quản gỗ Keo lai. (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay