Mau CV xin viec CV việt hành chính 3

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 20:09

TRỊNH XUÂN NGỌC Nhân viên Hành – Nhân 098223344 xuanngoc@gmail.com xuanngoc.com Nam 01/12/1992 A30, TT9 Văn Quán, Hà Nội Mục tiêu nghề nghiệp - Xây dựng quy trình xử lý hành làm việc nhanh gọn, tiết kiệm th ời gian hi ệu qu ả cho Công ty - Xây dựng đánh giá, quản lý nhân chuẩn, logic, sử dụng ổn định từ 10 năm tr lên - Tạo mơi trường làm việc tích cực phù hợp với văn hóa cơng ty Học vấn 2011-2015 Học viện hành Chuyên ngành: Quản lý xã hội Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0 Kinh nghiệm làm việc Cửa hàng ADT 06/2014 - 02/2015 - Vị trí: - Mơ tả công việc: Công ty ADT 03/2015 - Hiện - Vị trí: - Mơ tả cơng việc: Hoạt động Nhóm tình nguyện ADT 10/2013 - 08/2014 Tập hợp q phân phát tới người vơ gia cư Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có suy nghĩ lạc quan Các kỹ Tin học văn phòng: Thành thạo word, exel, powerpoit, … Tiếng Anh : Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng việt Tiếng Trung : Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau CV xin viec CV việt hành chính 3 , Mau CV xin viec CV việt hành chính 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay