Mau CV xin viec CV việt hành chính 1

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 20:09

Họ tên Nhân viên Hành – Nhân 123 phố XXX, quận YYY , thành phố ZZZ Số điện thoại: 123456789 | Email: abc@gmail.com Mục Tiêu - Xây dựng quy trình xử lý hành làm việc nhanh gọn, tiết kiệm thời gian hiệu cho Công ty - Xây dựng đánh giá, quản lý nhân chuẩn, logic, sử dụng ổn định từ 10 năm trở lên - Tạo mơi trường làm việc tích cực phù hợp với văn hóa cơng ty Trình độ chun mơn Đặc biệt xử lý tốt vấn đề hành Nắm rõ quy phạm văn hành Khả tốt quản trị nhân lực Nắm rõ quy trình quản lý nhân sự, đảm bảo mơi trường hoạt động tích cực cho nhân viên Kinh nghiệm Tên công ty Vị trí 2011 - 2014 (2 năm) Giải thích ngắn gọn ngành ngề cơng ty (có thể đưa website) 50 to 100 nhân viên - Khách sạn / Nhà hàng / Giải trí Tên cơng ty Vị trí 2005 - 2014 (8 năm) 20 nhân viên – Công nghiệp sản xuất Khả teamwork tốt Khả chịu áp lực cao Thái độ sống tích cực Người tham chiếu Nguyễn thị A Số điện thoại: (123) 937 9992 Email: abc@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau CV xin viec CV việt hành chính 1 , Mau CV xin viec CV việt hành chính 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay