Đề đáp án sinh 8 HKI 17 18

3 61 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 17:38

Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN)Đề kiểm tra 15 phút, Sinh học 8 (TN) PHỊNG GD&ĐT HẢI LĂNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Sinh học - Lớp Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2.0 điểm) a Phân biệt vị trí chức sụn tăng trưởng sụn đầu xương xương dài? b Vì xương động vật hầm (đun sơi) lâu bở? Câu 2: (3.0 điểm) a Ở khoang miệng có hình thức tiêu hóa nào? Hình thức tiêu hố quan trọng hơn? Vì sao? b Với phần ăn đầy đủ sau kết thúc q trình tiêu hóa ruột non có chất dinh dưỡng nào? Câu 3: (1.5 điểm) Trình bày tóm tắt q trình hơ hấp người? Câu 4: (3.5 điểm) a Nêu cấu tạo phù hợp với chức hồng cầu? b.Vì máu từ phổi tim tới tế bào có màu đỏ tươi? c Người chồng có nhóm máu A, người vợ có nhóm máu B Huyết tương bệnh nhân nhận máu từ cặp vợ chồng làm ngưng kết máu người chồng mà không làm ngưng kết máu người vợ Hỏi bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích? -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM SINH HỌC – HỌC KÌ 2017 - 2018 a Phân biệt vị trí chức sụn tăng trưởng sụn đầu xương xương dài: - Sụn tăng trưởng: nằm ngăn cách hai đầu xương thân xương, có chức giúp xương dài - Sụn đầu xương: bọc hai đầu xương, có chức giúp làm Câu giảm ma sát khớp xương (2.0 điểm) b Xương động vật hầm (đun sôi) lâu bở, vì: - Xương có thành phần hoá học chất hữu (chất cốt giao) chất vơ (chất khống) Sự kết hợp hai thành phần giúp xương có tính mềm dẻo bền - Khi hầm xương lâu, chất cốt giao bị phân huỷ nên nước hầm xương sánh, Phần lại xương chất vơ khơng liên kết cốt giao nên xương trở nên bở a Ở khoang miệng có hình thức tiêu hóa nào? Hình thức tiêu hố quan trọng hơn? Vì sao? Câu 2: * Ở khoang miệng có hình thức tiêu hố tiêu hố lí học tiêu hố hố học (3.0 điểm) * Hình thức tiêu hố quan trọng tiêu hố lí học * Giải thích: - Khoang miệng phận tiếp nhận thức ăn, mà thức ăn đưa vào dạng thô, to, cứng nên trước tiên cần phải làm mềm, làm nhuyễn Đồng thời khoang miệng có cấu tạo với răng, lưỡi, tuyến nước bọt thực động tác nhai, nghiền, đảo, trộn thấm để thức ăn trở thành dạng viên mềm nhuyễn - Mặt khác, khoang miệng có truyến nước bọt với enzim amilaza tiêu hoá phần thức ăn tinh bột chín thành dạng đường đơi tương đối đơn giản nên tiêu hoá hoá học yếu tố phụ b Với phần ăn đầy đủ sau kết thúc q trình tiêu hóa ruột non có chất dinh dưỡng sau: + Glycêrin axit béo, axit amin, glucôzơ, Nucleotit + Vitamin, nước, muối khoáng 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.25 đ 0.5 đ 0,75 đ 0.5 đ 1.0 đ Trình bày tóm tắt q trình hơ hấp người: Q trình hơ hấp người gồm q trình: Câu 3: - Sự thở: nhờ hoạt động lồng ngực với tham gia 0.5 đ hoành liên sườn mà ta thực động tác hít vào (1.5 điểm) thở ra, giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Sự trao đổi khí phổi: khuếch tán O2 từ khơng khí 0.5 đ phế nang vào máu CO2 từ máu vào khơng khí phế nang - Sự trao đổi khí tế bào: khuếch tán O2 từ máu vào tế 0.5 đ bào CO2 từ tế bào vào máu a Cấu tạo phù hợp với chức hồng cầu: - Chức hơng cầu: Vận chuyển khí O2 CO2 - Để thực chức đó, hồng cầu có cấu tạo sau: + Hình đĩa, lõm mặt: tăng diện tích tiếp xúc với O2 CO2 + Khơng nhân: tiêu tốn lượng, dễ lưu thông mạch máu hẹp + Chứa Hb có khả kết hợp lỏng lẽo với CO2 CO2 Câu 4: b Máu từ phổi tim tới tế bào có màu đỏ tươi, vì: (3.5 điểm) - Khi máu theo động mạch phổi đến phổi diễn trao đổi khí máu nhận O2 từ phổi - Trong hồng cầu máu có Hb có đặc tính kết hợp với O2 có màu đỏ tươi - Hb vận chuyển O2 trở tim đưa đến cung cấp cho tế bào c Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích? - Bệnh nhân có nhóm máu B - Giải thích: + Huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết máu người chồng Mà người chồng có nhóm máu A nên hồng cầu có KNA Do huyết tương bệnh nhân có KTα + Huyết tương bệnh nhân không làm ngưng kết máu người vợ Mà người vợ có nhóm máu B nên hồng cầu có KNB Do huyết tương bệnh nhân khơng có KTβ > huyết tương máu bệnh nhân có KTα mà khơng có KTβ Nên bệnhnhân có nhóm máu B 0.25 đ 0.75 đ 1.0 đ 0.5 đ 1.0 đ ...2 017 - 20 18 a Phân biệt vị trí chức sụn tăng trưởng sụn đầu xương xương dài: - Sụn tăng trưởng: nằm ngăn... xun đổi - Sự trao đổi khí phổi: khuếch tán O2 từ khơng khí 0.5 đ phế nang vào máu CO2 từ máu vào khơng khí phế nang - Sự trao đổi khí tế bào: khuếch tán O2 từ máu vào tế 0.5 đ bào CO2 từ tế bào... giúp xương có tính mềm dẻo bền - Khi hầm xương lâu, chất cốt giao bị phân huỷ nên nước hầm xương sánh, Phần lại xương chất vô không liên kết cốt giao nên xương trở nên bở a Ở khoang miệng có hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề đáp án sinh 8 HKI 17 18, Đề đáp án sinh 8 HKI 17 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay