DỰ đoán vận MỆNH BẰNG tử VI đẩu số

97 86 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 17:26

DỰ ĐOÁN VẬN MỆNH BẰNG TỬ VI ĐẨU SỐ LỜI MỞ ĐẦU Tử vi, theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, nghĩa hoa tường vi màu đỏ Từ cổ đại, người Trung Quốc thường dùng hoa tường vi màu đỏ để bói tốn Trần Đồn (thời Tống) sáng tạo phương pháp bói tốn lấy tên TỬ VI đặt “tử vi” làm tên 110 để tính tốn vận mệnh So với khoa khác, tử vi xuất tương đối chậm, mở đường cho học thuật riêng lý số theo hướng đặc thù Tử vi có khả vạch dự báo bước đường đời người dẫn người cách xử tối ưu để thành đạt, chủ động trước hiểm hoạ xảy Xuất phát từ quan điểm “Thiên nhân tương dữ” triết học Trung Quốc, Tử vi quan niệm người phần giới tự nhiên, thống với tự nhiên, “là tiểu vũ trụ đại vũ trụ” Bởi vậy, người sinh thời điểm định tính cách tương ứng – từ tính cách mà tạo nên số phận Trần Đồn quy nạp hầu hết tính cách người vào 110 sao, xây dựng phương pháp nghiên cứu người số phận người Quy luật vũ trụ diễn đạt thành quy luật đời người Trước đây, Kinh Dịch Tử vi thường bị người ta quy mê tín dị đoan Bởi lẽ, người ta khơng hiểu phong phú đến nhường nào, thêm vào số người lợi dụng tử vi để kiếm tiền, xuyên tạc chất tử vi Tử vi đẩu số phương pháp dự trắc vận mệnh người quan trọng Mệnh lý học phương Đông Phương pháp lấy NĂM, THÁNG, NGÀY GIỜ SINH để xác định vị trí 12 CUNG, tạo LÁ SỐ TỬ VI 12 CUNG thuật ngữ thiên văn học để đánh dấu 12 lần gặp gỡ quỹ đạo vận hành Mặt trời Mặt trăng năm 12 Cung nói lên nội dung nhân tố liên quan tới vận mệnh đời người 12 CUNG gồm: Mệnh, Huynh đệ (anh em), Phu thê (vợ chồng), Tật ách (bệnh tật), Thiên di (xuất ngoại), Nô bộc, Tài bạch (của cải), Điền trạch (đất đai), Phụ mẫu (cha mẹ), Quan lộc (sự nghiệp), Phúc đức , Tử nữ (con cái) Ngồi cung Thân (dự đốn tương lai đời người), cung tương phối Cung khác khơng có vị trí riêng Trong đó, MỆNH Cung quan trọng nhất, Mệnh tốt, xấu gần phản ánh cung Vai trò Cung Mệnh cung Thân : Đầu tiên phải đả phá cách nhìn nhận ”Nửa đời trước ứng với Mệnh, nửa đời sau ứng với Thân”; ” Mệnh tốt không Thân tốt, Thân tốt không Hạn tốt ” … Mà phải nhìn nhận Mệnh Thân cặp Thể Dụng tương hổ với Mệnh thân phản ảnh suốt đời người khơng có phân chia vai trò trước sau Mệnh thể, Thân Dụng Và toán Mệnh Thân Bài toán Nếu nhìn nhận giải rõ ràng, kỹ lưỡng nắm 80% tính chất số mệnh người Có lẽ người sáng chế môn tử vi để làm tốn này, chuyện vận hạn nhu cầu phát sinh sau Do đốn cung mệnh tức đốn tổng qt tính chất đương số, kết hợp cung Thân để coi hay mệnh có phát huy hay khơng phát huy ? Sự cộng hưởng mệnh Thân ? Mệnh Thân chỏi ? Dưới quan niệm thể dụng suy luận tiên đoán nhiều vấn đề đời đương số Điều đáng lưu ý số có cung dương cung âm, Mệnh thân cung dương cung âm Đó mơi trường để Mệnh Thân tương hổ với Trong cung âm dương chia làm hai nhóm : Nhóm thân cư Mệnh , Tài , Quan nhóm Thân cư Di, Phúc , Phối ( Phu, Thê ) Nhóm thứ nằm tam hợp, mệnh có đủ Cơ Nguyệt đồng Lương, Tử phủ vũ Tướng, Sát phá liêm tham, Cự Nhật … độ cộng hưởng mệnh thân cao đương nhiên thuận lợi , độ số thành công tăng lên cao, đặc biệt thân cư Mệnh Khi nói đến tam hợp cần phải nói đến Thái tuế , Quan phù, Bạch hổ, nói cách khoa học trạng thái lượng cao, gặp tổ hợp xấu hoạ mạnh, gặp tổ hợp tốt phúc nhiều !( vấn đề vòng thài tuế tơi bàn sau) Còn nhóm thứ hai Mệnh Thân khơng nằm tam hợp, yếu tố bất lợi việc khơng liên kết tam hợp, mệnh Thân thường đóng khác nhau, nhiều chỏi nhau, bất lợi, hoạ nhiều phúc ! Xuất phát điểm Tử vi đẩu số Học thuyết Âm Dương Ngũ hành, phép đếm Can Chi quan điểm hợp Trời Đất Con Người (“Thiên Địa Nhân hợp nhất”), lấy ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ CÁT, HUNG, HĨA chùm tử vi để suy luận vận mệnh người Phương pháp Tử vi đẩu số ngày, tháng, năm sinh người định 12 cung an hệ thống lên LÁ SỐ xét tương quan vị trí cung, mà đốn địa vị, nhân cách, phúc họa, sang giầu người SAO yếu tố Tử vi đẩu số Sự phân bổ tổ hợp Sao độ SÁNG độ lành (cát hung) có ảnh hưởng định tới luận giải số MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1/ LÁ SỐ: Là sơ đố dùng để ghi lạiquỹ đạo, động thái động tĩnh đời người Sơ đồ gồm 12 gọi CUNG đặt tên theo địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất Hợi: Tị(- Hỏa) Ngọ(+ Hỏa) Mùi(- Thổ) Thân(+ Kim) Thìn(+ Thổ) Dậu(- Kim) Mão(- Mộc) Tuất(+ Thổ) Dần(+ Mộc) Sửu(- Thổ) Tý(+ Thủy) a/ Thuộc tính âm dương ngũ hành 12 CHI Cung (xem hình trên): Hợi(- Thủy) CHI 12 Cung Tý Sửu Dần mão thìn Tị Ngọ mùi thân Dậu Tuất Hợi - /+ + - + - + - + - + - + - Hành Thủy Thổ Mộc Mộc Thổ Hỏa Hỏa Thổ kim kim Thổ Thủy b/ 12 Cung đại diện cho nội dung đời người nhân tố Vận Mệnh Khi tiến hành lập số, tùy theo GIỜ SINH, thường dẫn đến trường hợp sau:   Sinh Tý, Ngọ: Mệnh Thân đồng cung (cùng đóng cung): Cả đời khơng bị ảnh hưởng môi trường sống tức không dễ thay đổi Mệnh Sinh Mão, Dậu: Thân Thiên di đồng cung:  Sinh Thìn, tuất: Thân Tài bạch đồng cung: Coi trọng tiền bạc  Sinh Tị, Hợi: Thân Phu đồng cung: Coi trọng sống gia đình, vợ chồng  Sinh Dần, Thân: Thân Quan lộc đồng cung (“Thân cư Quan lộc”): Thích địa vị coi trọng công việc  Sinh Sửu, Mùi: Thân Phúc đức đồng cung: Chịu ảnh hưởng nhiều phúc đức tổ tiên 2/ MỖI CUNG CHO TA NHỮNG THÔNG TIN GÌ? Cung Mệnh: Tương đương não người ta, Cung Chính 12 Cung Cung Huynh đệ: Phán đốn quan hệ thân với anh chị em có tốt khơng Cung Phu Thê: Phán đốn tình trạng nhân, đối tượng kết hôn, sống hôn nhân mỹ mãn hay khơng Cung Tử nữ: Suy đốn cá tính, tư chất, học hành Cung Tài bạch: Là cung sinh tài (tiền), phán đoán tài vận, khả quản lý tài tình hình kinh tế người Cung Tật ách: Đốn biết tình hình sức khỏe thể chất người Cung Thiên di: Phán đoán Vận xuất ngoại, phát huy tài năng, biểu sức sống thân Cung Nô bộc: Còn gọi cung Thân hữu (bạn bè) Phán đoán mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp, bạn bè Cung Quan lộc: Phản ánh thong tin nghiệp, học vấn, địa vị Cung Điền trạch: Xét xem thừa kế nghiệp tổ tiên khơng Hồn cảnh sống Cung Phúc đức: Phản ảnh điềm lành sống tinh thần tâm thái, nhân sinh quan, sở thích Cung Phụ mẫu: Dự đốn tính cách, hồn cảnh gia đình, địa vị cha mẹ, tình thương cha mẹ MỜI ĐỌC PHẦN HƯỚNG DẪN CỦA THÀY NGUYỄN NGUYÊN BẨY: Cung phương diện Thiên : Tỵ,Ngọ,Mùi,Thân Cung phương diện Địa : Dần,Sửu,Tý,Hợi Cung phương diện Nhân : Mão,Thìn,Dậu, Tuất ĐỌC CUNG: Gồm cung cố định cung lập thành.Cung cố định: Tý,Sửu, Dần,Mão,Thìn,Tỵ, Ngọ, Mùi,Thân,Dậu,Tuất,Hợi.Cung lập thành: Mệnh,Bào,Phối,Tử,Tài, Giải,Di, Nô,Quan, Điền, Phúc,Phụ ĐỌC CUNG CỐ ĐỊNH A Đọc Tam Tài Cung: Cung phương diện Thiên: Tỵ,Ngọ,Mùi,Thân.Cung phương diện Địa: Dần,Sửu,Tý,Hợi.Cung phương diện Nhân: Mão,Thìn,Dậu,Tuất Nhấn mạnh: Bất cung số nào,thế tam hợp gồm ba cung ba phương diện Thiên – Địa – Nhân.Ví dụ: Đọc tam hợp Thân,Tý,Thìn phải hiểu Thân Thiên,Tý Địa,Thìn Nhân B Đọc Tứ Tượng Cung: Đọc cung cung cung Toạ.Cung trực xung cung Tiền Án,hai cung liền kề hai bên cung Tả,cung Hữu (xem Mộ xem Thế Nhị Hợp),hai cung tam hợp cung,cung Tam Hợp phía tay trái gọi cung Thanh Long,cung Tam Hợp phía phải gọi cung Bạch Hổ.Cát đến từ Nhị Hợp,Hung đến từ Hình,Hại cửa cung trực chiếu.Ví dụ: Đọc cung Tý cung Tý gọi cung Toạ,cung Ngọ gọi cung Tiền Án,cung Sửu gọi cung Hữu,cung Hợi gọi cung Tả,cung Thìn gọi cung Thanh Long,cung Thân gọi cung Bạch Hổ.Cát đến từ cung Sửu.Hung đến từ Mùi cửa cung Ngọ C Quan Hệ Giữa Hành Cung Và Hành Mệnh: Đọc cung để nhận định mối quan hệ hành cung hành Mệnh.Ngun tắc hành Cung hành Mệnh bình hồ sinh,vượng,các trường hợp Cung sinh Mệnh khắc Mệnh,Mệnh sinh Cung khắc Cung coi xấu hãm,phải chế giải vượt qua Bại địa,Tuyệt địa.Ví dụ: Người Mệnh Thuỷ,Thổ,cung Mệnh cư tam hợp Thân Tý Thìn (thuỷ) bình hồ,sinh vượng.Cư tam hợp Tỵ Dậu Sửu (kim) Cung sinh Mệnh xấu hãm Người Mệnh Kim,cung Mệnh cư tam hợp Tỵ Dậu Sửu (kim) bình hồ,sinh vượng.Cư tam hợp Dần Ngọ Tuất (hoả) cung khắc Mệnh Bại địa,Tuyệt địa.Người Mệnh Mộc,cung Mệnh cư Hợi Mão Mùi (mộc) bình hồ,sinh vượng.Cư tam hợp Thân Tý Thìn (thuỷ) Cung sinh Mệnh,là xấu hãm.Người Mệnh Hoả,cung Mệnh cư tam hợp Dần Ngọ Tuất (hoả) bình hồ,sinh vượng.Cư tam hợp Hợi Mão Mùi (mộc) Cung sinh Mệnh,là Bại địa,Tuyệt địa.Nhấn mạnh: Cung Mệnh sinh diệu toạ chủ,chính diệu toạ chủ sinh Mệnh,đó thuận lý,là thượng cách ĐỌC CUNG LẬP THÀNH A Nguyên Tắc Lập Thành: Theo Tứ Trụ (Năm,Tháng,Ngày,Giờ sinh),xác lập vị trí cung Mệnh cung Thân.Từ vị trí cung Mệnh,lập thành mười cung tiếp theo,cố định,cho số Tử Vi cần đọc.Khởi nghịch theo thứ tự: cung Huynh Đệ,cung Phối Ngẫu,cung Tử Tức,cung Tài Bạch,cung Giải Ách,cung Thiên Di,cung Nô Bộc,cung Quan Lộc,cung Điền Trạch,cung Phúc Đức cung Phụ Mẫu Ví dụ: Cung Mệnh lập Tý,cung Thân lập Thìn.Các cung lập thành Huynh Đệ Hợi,Phu Quân (hoặc Thê Thiếp) Tuất,Tử Tức Dậu,Tài Bạch Thân,cung Giải Ách Mùi,cung Thiên Di Ngọ,cung Nô Bộc Tỵ,cung Quan Lộc Thìn,cũng cung an Thân nên gọi Thân cư Quan Lộc,cung Điền Trạch Mão,cung Phúc Đức Dần,cung Phụ Mẫu Sửu B Đọc Nhất: Theo truyền thống,đơn cung cho quan trọng theo thứ tự: Nhất Mộ (cung Phúc Đức),Nhị Trạch (cung Điền Trạch),Tam Thân Mệnh (xem trọng cung Thân cung Mệnh).Thân cư sáu cung: Cư với Mệnh gọi Thân Mệnh đồng cung,cư cung Phúc gọi Thân cư Phúc Đức,cư Quan gọi Thân cư Quan Lộc,cư Tài gọi Thân cư Tài Bạch,cư Phối Ngẫu gọi Thân cư Thê (hay Thân cư Phu),Thân cư Di gọi Thân cư Thiên Di.Phúc Đức thực bao hàm Điền Trạch,Phụ Mẫu,Huynh Đệ Giải Ách.Phối Ngẫu bao hàm Tử Tức,Nô Bộc.Cho nên Thân không cư sáu cung Điền Trạch,Phụ Mẫu,Huynh Đệ,Tử Tức,Giải Ách,Nô Bộc C Đọc Nhị: Các Nhị hợp hố,nhị xung,nhị hình,hại,vơ ân,vơ lễ.Trong nhị hợp này,nhị hợp Tý – Sửu nhị hợp Ngọ – Mùi Nhị hợp liền kề hay gọi Nhị hợp Nhật Nguyệt coi quan trọng nhất.Như ví dụ trên,cung Mệnh an Tý,cung Sửu Phụ Mẫu nhị hợp liền kề hợp hoá thổ,cung Ngọ Thiên Di Tương Xung,cung Mão Điền Trạch Tương hình vơ lễ,cung Mùi Giải Ách Tương hình hại.Cung Thân an Thìn Quan Lộc,cung Dậu Tử Tức nhị hợp hoá kim,cung Tuất Thê Thiếp (hoặc Phu Quân) Tương Xung,cung Mão Điền Trạch Tương hại D Đọc Tam: Tam hợp thuộc cục phương tam tài cung tam hợp ấy.Như ví dụ trên,cung Mệnh an Tý,như Mệnh,Quan,Tài tam hợp Thân Tý Thìn thuộc Thuỷ (bản chất Giao Tiếp).Cung Mệnh an Tý phương diện Địa,cung Tài Bạch an Thân phương diện Thiên,cung Quan Lộc an Thìn phương diện Nhân E Đọc Tứ: Đọc cung Toạ phương xung,chiếu,ảnh hưởng cát.Như ví dụ trên,cung Mệnh an Tý,gọi Mệnh toạ Tý.Cung bên trái Sửu Phụ Mẫu,thế Nhị hợp,quan thiết với cung Mệnh cung bên phải Hợi Huynh Đệ.Cung Thanh Long (Quan Lộc) Thìn,phương diện Nhân bảo khó khăn vất vả cung Bạch Hổ (Tài Bạch) Thân,phương diện Thiên.Hướng hoạ hại đến từ Mùi Giải Ách,và hướng tránh đón cát đến từ xung Ngọ Thiên Di Cung Thân an Thìn Quan Lộc,phương diện Nhân,nên ba cung Tử Tức (nhị hợp Dậu),Phu Thê (xung Tuất),Điền Trạch (hình,hại),là ba cung quan thiết với cung Thân chế giải cát phụ thuộc nội lực thân đương số.Nhấn mạnh: Đọc cung lập thành cần ý nghĩa thực mà cung lập thành mang tên.Ví dụ: Cung Tài Bạch vấn đề tiền bạc,cung Tử Tức vấn đề cái,cung Phối vấn đề vợ chồng.Cung Thân cư Quan Lộc,vấn đề Thân (lập nghiệp) 3/ HỆ THỐNG SAO: a Chính tinh: 14 Sao, chia ra:  Tử vi hệ: Sao: Tử vi, Thiên cơ, Thái dương, Vũ khúc, Thiên đồng, Liêm trinh  Thiên phủ hệ: sao: Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát b Cát tinh: may mắn: Tả phù, Hữu bật, Văn xương, thiên việt, Thiên khôi, Văn khúc c Sát tinh: không may mắn: Kình dương, Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, Địa khơng, Địa kiếp d e Tứ hóa: Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa kỵ, Hóa khoa Lộc tồn: Lộc tồn, Thiên mã Mười bốn tinh tuân theo cách tính có sẵn vào giờ, ngày tháng, năm sinh mà an vào cung Sao cung tiên đốn việc xảy cho đời người Tỉ dụ: Cung phu thê (vợ chồng), Thái Âm, Thái dương người đàn ơng hay đàn bà thường có nhân tốt Trái lại, thấy có Liêm trinh cung phu thê thường bất lợi cho gia đạo Tỉ dụ: Cung tài bạch có Vũ Khúc tất tiền bạc dồi dào, cung gặp hung, hẳn nhiên vất vả nghèo khổ Tỉ dụ: Trên trần biết bách triệu phú ông mà sống cảnh u sầu Tại có tinh nằm cung Phúc Đức Tổng kết lại, - Sao Tử Vi Bá Ấp, thần khí chất tơn q - Sao Thiên Cơ Khương Thượng, thần trí tuệ, tinh thần - Sao Thái Dương Tỉ Can, thần quang minh, bác - Sao Vũ Khúc Vũ Vương, thần vũ dũng đại phú - Sao Thiên Đồng Văn Vương, thần dung hồ, ơn thuận - Sao Liêm Trinh Phí Trọng, thần tàn ác, lươn lẹo - Sao Thiên Phủ Khương hoàng hậu, thần tài năng, từ bi - Sao Thái Âm Giả phu nhân, thần tinh khiết, trinh tháo - Sao Tham Lang Đát Kỷ, thần dục vọng, vật chất - Sao Cự Môn Mã Thiên Kim, thần thị phi, nghi - Sao Thiên Tướng Văn Thái Sư, thần từ ái, trung trinh - Sao Thiên Lương Lý Thiên Vương, thần cai quản, tổ chức, xếp đặt - Sao Thất Sát Hoàng Phi Hổ, thần uy nghiêm, liệt - Sao Phá Quân Trụ Vương, thần phá hoại, tiêu hao 4/ ĐỘ SÁNG CỦA SAO: Thiên thể vận hành tinh cầu có khác biệt góc độ khoảng cách nên có mức độ sang tối khác Có cấp độ: CẤP ĐỘ MÔ TẢ Miếu Sáng rõ nhất, Cát tinh cực cát, Hung tinh cát Vượng Độ sáng không liên tục, Cát tinh đại cát Đắc địa Độ sáng quang minh, Cát tinh cát, Hung tinh bớt Lợi ích Tử vi sáng, Cát tinh cát, Hung tinh giảm khí Bình hòa Độ sáng nhỏ dần, Cát tinh giảm cát, Hung tinh giảm Không đắc địa Chuyển dâm, Cát tinh bất lực, Hung tinh mạnh dần Hãm (hiểm) Chuyển tối đen, Cát tinh bất dụng, Hung tinh cực 3a/ HỆ THỐNG SAO (tiếp): f Ất cấp: 16 Cát tinh: Hồng loan, Thiên hỷ, Tam đài, Bát tọa, Đài (Thai) phụ, Phong cáo, Giải thần, Ân quang, Thiên quý, Thiên tài, Thiên thọ, Thiên cung, Thiên phúc, Long trì, Phượng 15 Hung tinh: Thiên hình, Thiên diêu, Âm sát, Thiên thượng, Thiên sứ, Thiên khốc, Thiên hư, Thiên nguyệt, Cô thần, Quả tú, Phi liêm, Phá tối, Thiên khơng, Hoa cái, Uy trì g Bình cấp: Cát tinh:Trường sinh, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Thai, Dưỡng, Bác học, Lực sỹ, Thanh long, Tướng quân, Tấu thư, hỷ thần… Hung tinh: Suy, Tử, Mộ, Mộc dục, Bệnh, Tuyệt, Tiểu hao, Đại hao, Quan phủ, Phi liêm, Bệnh phù, Phục binh, Triệt không, Tuần không… h Đinh cấp: Cát tinh: Tướng tinh, Tuế dịch, Long đức, Thiên đức, Phán an Hung tinh: Hoa cái, Tuế kiện i Mậu cấp: Hung tinh: Tính theo năm: Tức thần, Kiếp sát, Tai sát, Thiên sát, Chỉ bội, Nguyệt sát, Vong thần, Hối khí, Tang môn, Quán sách, Quan phù, Tiểu hao, Đại hao, Hàm trì, Điếu khách, Bạch hổ, Bệnh phù… 5/ BẢN CUNG: Cung chủ sự: Xem Mệnh lấy cung MỆNH làm cung Xem sức khỏe lấy cung TẬT ÁCH… Cung LƯU NIÊN coi Bản cung 6/ ĐỐI CUNG: Cung đối diện Bản cung (Xem hình dưới: Hai cung mầu Đối cung), có ảnh hưởng lớn đến Bản cung 7/ TAM PHƯƠNG TỨ CHÍNH: TAM PHƯƠNG: cung TAM HỢP với Bản cung (Hình dưới: cung mầu) Xác định cách: Từ Bản cung lấy 1, thuận chiều kim đồng hồ, đếm đến cung thứ 5; ngược chiều kim đồng hồ, đếm đến cung thứ Có khái niệm cung Tam hợp:Một dựa vào tên địa chi Cung: Dần-Ngọ-Tuất; Tị-Dậu-Sưu; Thân-Tý-thìn; Hợi-Mão-Mùi Hai dựa vào Chức danh Cung: Mệnh (Thân)-Tài-Quan; Huynh đệ-Tật ách-Điền trạch; Phu thê-Thiên di-Phúc đức; Tử nữ- Nơ bộc-Phụ mẫu TỨ CHÍNH: Nếu xét thêm Đối cung Bản cung thành Tứ 8/ HIỆP HIẾP: HIỆP:Cung Tam hợp gần Cát tinh tương hội chiếu HIẾP: Cung tam hợp gần Hung tinh tương hội chiếu 9/ LÂN CUNG: Cung bên cạnh 10/ TỨ SINH: cung Dần – Thân – Tị – Hợi Sao Thiên mã làm chủ Mệnh chủ bôn tẩu, vất vả Nếu lại gặp động Thiên mã, Thái dương vất vả: Tị(- Hỏa) Ngọ(+ Hỏa) Mùi(- Thổ) Thân(+ Kim) Thìn(+ Thổ) Dậu(- Kim) Mão(- Mộc) Tuất(+ Thổ) Dần(+ Mộc) Sửu(- Thổ) Tý(+ Thủy) Hợi(- Thủy) 11/ TỨ BẠI: cung Tý – Ngọ – Mão – Dậu Mộc dục làm chủ Chủ hiểm, Nam Nữ đa đoan Nếu gặp Đào hoa, Hồng loan, Liêm trinh, Tham lang dễ đổ vỡ tình cảm Lạc quan nóng tính Biết kiếm tiền, có khả làm việc lớn: Tị(- Hỏa) Ngọ(+ Hỏa) Mùi(- Thổ) Thân(+ Kim) Thìn(+ Thổ) Dậu(- Kim) Mão(- Mộc) Tuất(+ Thổ) Dần(+ Mộc) Sửu(- Thổ) Tý(+ Thủy) Hợi(- Thủy) 12/ TỨ MỘ (KHỐ): cung Thìn – Tuất – Sửu – Mùi Sao Cơ thần Quả tú làm chủ Mệnh, Thân người bảo thủ, thật thà, thẳng thắn tương đối vất vả, độc ly hương Mệnh Thìn, tuất Thiên la Địa võng, phải cởi bỏ trói buộc để bứt phá ra… Thích dựa người khác để đạt mục đích: Tị(- Hỏa) Ngọ(+ Hỏa) Mùi(- Thổ) Thân(+ Kim) Thìn(+ Thổ) Dậu(- Kim) Mão(- Mộc) Tuất(+ Thổ) Dần(+ Mộc) Sửu(- Thổ) Tý(+ Thủy) Hợi(- Thủy) 13/ CÁCH TÍNH VỚI THÁNG NHUẬN (âm lịch): Sinh vào thời gian từ 01 đến 15 tháng nhuận: Coi sinh THÁNG TRƯỚC tháng nhuận Sinh vào thời gian ewf ngày 16 trở đi: Coi sinh THÁNG SAU tháng nhuận 14/ ĐẶC TRƯNG CÁC SAO VỊNG TRƯƠNG SINH: Vòng Tràng sinh tượng trưng 12 thời chuyển biến đời người Theo ý nghĩa luân hồi từ kiếp sang kiếp khác người bào thai đúc kết nuôi dưỡng sinh khôn lớn tranh đua với đời đến lúc cực thịnh phải suy tàn bệnh tật, chết lại nấm mộ tan biến hết Trong 12 thời – Thai dưỡng lúc ẩn dật chờ xuất Tràng sinh lúc nhập – Mộc dục thơ ấu – Quan đới lúc học hành, thi cử dự bị đón thời, Lâm quan lúc đấu tranh lập nghiệp, Dế vượng lúc thịnh thời, Suy bệnh lúc nhược thời – Tử tàn thời, Mộ dư khí thời Mộ khố, nơi tàng khí nên có dư nhiều, Tuyệt hết thời  Trường sinh: Chỉ rơi vào Cung Mã (Dần, Thân, Tị, Hợi) Như người sinh Là khắc đợi bình minh, ứng với Dần Chủ thời kì phơi thai có sức sống mãnh liệt Thọ Trường sinh nhập Mệnh: tính tình ơn thuận, thong minh, hiên ngang, tài hoa, dễ gây thiện cảm Thiếu đốn Mệnh Nữ thích lý luận  Mộc dục: Giống Thiếu niên Thời khắc mặt trời lên, ứng Mão Đầy ắp hy vọng Chủ Đào hoa Mộc dục nhập cung Mệnh: Hào phóng, biến hóa đa dạng, có nới cũ, dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên Mộc dục nhập Phu Thê hay nhất; thích đồng cung với Khơng vong KV sát yếu tố Đào hoa Mộc dục  Quan đới: Tương ứng với Thanh niên Thời kì khởi đầu xây dựng nghiệp Ứng với Thìn Khí bừng bừng Nắm giữ niềm vui, thăng tiến Hợp nhập cung Mệnh, cung Tài bạch, Quan lộc Thiên di Phúc đức Đa số có quyền uy Quan đới nhập Mệnh: Chủ Lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí sức sống, ln trước thời đại Nữ: Có sức sống dồi dào, sôi  Lâm quan: Tương ứng với giai đoạn30, 40 tuổi, có quan lộc Như mặt trời Tị, tiếp cận với bầu trời Chủ tin vui Tốt nhập cung Mã (Dần, Thân, Tị, Hợi), Cung khác tốt Lâm quan nhập Mệnh: Tinh lực dồi dào, hoạt bát, tích cực, độc lập tính, tự lường Mệnh Nữ đa số bạc với chồng  Đế vượng: Tương ứng 40, 40 tuổi, thời kì đỉnh cao đời người, có danh vọng, mặt trời Ngọ, ánh sang lên đến đỉnh cao bầu trời, chiếu sang rực rỡ, nên chủ Thịnh vượng Hợp nhập Cung Mệnh, Tài bạch, Quan lộc, Phúc đức Đế vượng nhập Mệnh: Chính trực, ngoan cường, kiêu ngạo, tích tranh giành, hiếu thắng, khơng sợ gian nan  Suy: Tương ứng với tuổi 60, suy bại, mặt trời Mùi nghiêng phía Tây, từ đỉnh cao rớt xuống Kị nhập Cung Mệnh, Tật ách Suy Mệnh: Ơn hòa, dễ thỏa hiệp, an phận, thích hợp hoạt động kỹ thuật Nữ: Vợ hiền, đảm  Bệnh: Chỉ nhập Cung Mã Già, suy nhược Chủ Tật ách Như mặt trời Thân lặn dần phía Tây Nắm giữ bôn ba, lo âu, thân thể suy nhược Kị nhập Cung Mệnh, Tật ách Chủ bệnh tật, lười biếng, thiếu kiên nhẫn Cần đồng cung với Cát tinh để giúp phấn chấn tâm trí Bệnh nhập Mệnh: Ủy mị, tiều tụy, quan hệ xã hội tốt  Tử: Như người chết, ngừng nghỉ, chủ tang vong, thời điểm mặt trời lặn hẳn Kị nhập Mệnh Mong đồng cung với Cát tinh để thêm sinh lực Tử nhập Mệnh: Thơng minh dự, khơng đốn, thiếu sinh khí, cảm Nên tránh theo đuổi danh lợi  Mộ: Đã chon Tương ứng Tuất Chủ cất giữ Hợp nhập Cung Tài bạch, Điền trạch, Quan lộc.Mộ nhập Phúc đức: Chủ an hưởng hạnh phúcMộ kị nhập Mệnh: Trì trệ, lập dị, khơng quan tâm bề ngồi, tiết kiệm, đam mê nghiên cứu, làm việc chắn  Tuyệt: Phân hủy thể xác Chủ hủy diệt, thích nhập Cung Tật ách Kị nhập Mệnh, Tài bạch, Quan lộc, Điền trạch, Phúc đức, Tử nữ Mệnh có Tuyêt: Lẳng lơ, đắc ý, chủ quan, đầu voi đuôi chuột Kinh doanh ăn uống tốt  Thai: Bào thai, ni dưỡng bụng mẹ, tương ứng Tý-bắt đầu ngày Đại diện cho chuyển hóa, tiến triển Tốt nhập Cung Phu Thê, Tử nữ Kị nhập Cung Tật ách, kị nhập vận trình tuổi già Thai nhập Mệnh: Tính khoan thai, thích mộng tưởng, làm việc trọng tới môi trường; hiếu kỳ, ham nghiên cứu, có óc hài hước  Dưỡng: Thai nhi Ứng Sửu: Sắp bình minh, tràn đầy hy vọng Chủ Phúc Nhập cung Cát lợi, nhiên kị Không vong, Sát tinh Hợp với Cung Mệnh, thời vân Thiếu niên, trung niên Dưỡng cửa Sinh: Đại diện cho ý nghĩa phát triển Dưỡng nhập Mệnh: Ngoan cường, chịu khó khăn, vất vả Giao tiếp giỏi Vòng tràng sinh biến chuyển từ dưỡng đến vượng theo hướng lên, từ Suy đến Thai theo hướng xuống, cần tỉnh táo hành động cương nhu cho hợp với tính người Như 12 có thời hành khí có sức ảnh hưởng đáng kể là: Sinh – Mộc dục – Lâm Quan – Đế vượng – Mộ Vòng tràng sinh cho biết nơi tốt xấu thịnh suy hành mà cục mang cho Sách cổ viết: Mệnh hay cục Mộc -> Hạn đến cung Ngọ -> Bị tai ương hoạ hại hạn tươi sáng Mệnh hay cục Hoả -> Hạn đến cung dậu -> Bị tai hoạ lớn – khó tránh nguy khốn Mệnh hay cục Kim -> Hạn đến cung tí -> hạn bị suy bại - Sức khoẻ có thương tích Mệnh hay cục Thuỷ -> Hạn đến cung Sửu dần -> Mọi bế tắc đình trệ Mệnh hay cục Thổ -> Hạn đến cung Mão Thìn Tị -> hạn suy nhược – đau ốm – nhiều bênh tật đáng sợ Các tinh gặp Cục vòng tràng sinh cần so sánh ngũ hành để biết tăng cường hay giảm lực với đương số Ví dụ: Thuỷ Cục Thiên Tương – Phá Quân – Thái Âm – Thiên Đồng – Cự Mơn tăng cường – Nếu tinh gặp Tràng Sinh – Mộc Dục – Suy thêm sức mạnh Với Cục Mộc Liêm Trinh tăng cương lại gặp Bệnh hay Tử mạnh hợp Ý niệm chính, tà phân minh đưa đến ý niệm chống tà, tà chống Có thể có sinh khắc ngũ hành tinh (hay cát tinh), khơng có xung đột “lý tượng” nội tinh (hay cát tinh) Ý niệm chính, tà xung đột người xưa đơn giản dù đơn giản khơng hẳn phản ảnh thực tế đời Trong inh thần đó, Tuần Triệt đồng cung, khơng có đối kháng mà có phối hợp tác hóa Khơng có ý niệm Tuần Triệt tương khắc mà có ý niệm Tuần Triệt tương trợ hay tương hòa Cụ thể cung bị Tuần Triệt án ngữ, bị ảnh hưởng song hành hướng tốt hướng xấu Cách thức phối hợp tác hóa có nhiều tiền lệ Ví dụ : Tả hữu đồng cung, Không Kiếp đồng cung, Tử Phủ đồng cung, Aâm Dương đồng cung v.v… làm gia tăng ảnh hửơng (tốt hay xấu) đồng lọai, đồng tác dụng không gỉam trừ ảnh hưởng đồng lọai, đồng tác dụng Ví dụ : Khơng kiếp hãm địa Khơng lẫn Kiếp tác họa, Không chẳng phá Kiếp mà Kiếp chẳng phá Khơng Tác dụng Tuần, Triệt có tính tồn diện, khơng có biệt lệ, tức hai chi phối tất đồng cung tất cung có Tuần, Triệt án ngữ, khơng vị nể hay cung Tuy nhiên, có phân biệt nhiều ý nghĩa này, từ đó, có ảnh hưởng luận đốn : a) Có tác giả cho rằng, điều hợp lý, Tuần Aùm Tinh, Triệt Không Tinh Như Tuần tất nhiên nhẹ Triệt Tuần báo hiệu trắc trở, khó khăn Triệt báo hiệu bế tắc, chướng ngại lớn, lụn bại nặng nề b) Tuần ảnh hưởng suốt đời, Triệt mạnh khoảng 30 tuổi, tuổi tam thập nhi lập, tuổi từ người tự lập thân, khơng chịu ảnh hưởng nặng gia đình Trong thời gian ảnh hưởng, Tuần, Triệt đóng cung tiên : – Gây trở ngại hay nhiều cung Mức độ hay nhiều tùy thuộc tốt, xấu cung Phúc mệnh Thân Điều có ngoại lệ cho cung Tật nói đến sau – Tác hóa nhiều đồng cung Sự tác hóa có cường độ : biến hoàn toàn ý nghĩa sao(như biến xấu thành tốt hay ngược lại) giảm ảnh hưởng (như làm bớt tốt hay bớt xấu) Tuy nhiên, tác dụng tiên có ngoại lệ : a) Nếu phụ tinh tọa thủ vốn xấu mà gặp Tuần hay Triệt bớt xấu, trở thành tốt Trong trường hợp này, Tuần hay Triệt không hẳn tiên bất lợi cho cung tọa thủ Dù sao, cần lưu ý ngoại lệ khơng tuyệt đối : bị giảm xấu hẳn, giảm xấu hạn kỳ mà thôi, không hẳn tác dụng tồn thời gian b) Tuần hay Triệt đóng cung Tật tốt tiên ngăn trở nhiều bệnh tật, tai họa lớn cho đường số, cung Tật có tốt hay xấu c) Tuần, Triệt đóng cung vơ diệu lại hay Nhưng, ảnh hưởng tốt không tuyệt đối tùy thuộc mức độ tốt cung vô diệu Nếu vơ diệu mà Tứ Khơng (Tuần, Triệt, Thiên Khơng, Địa Khơng) đẹp, đượic Tam Khơng đẹp, Nhị Khơng tầm thường, Nhất Khơng Mặt khác, Tuần ảnh hưởng nhẹ Triệt ảnh hưởng mạnh ngắn hạn việc đắc 4,3 hay Không tốt đẹp thời gian mà Tuần hay Triệt hiệu lực, khơng kéo dài mãi suốt kiếp Sau tốt nói lệ thuộc hàm số Phúc, Mệnh, Thân nên cần phải cân nhắc cẩn thận Mặc dù Tuần, Triệt chi phối tất đồng cung khơng phải bất khả xâm phạm : bị chi pho61i lại, tính Có ảnh hưởng qua lại chiếu, kết luận giải đốn chung đưa sau cân nhắc ảnh hưởng chiều với hàm số Phúc Mệnh Thân Cũng chi phối chiều ngộ Triệt Tuần khơng hòan tòan hẳn chất đặc tính mà biến thể, giảm sút phần ý nghĩa mà thơi XIII/Số giầu có Thiên tướng thủ Mệnh (Điền trạch), Vũ khúc Thiên lương kề bên Vũ khúc thủ Mệnh (Tài bạch), Nguyệt bên cạnh Thiên mã thủ Mệnh, Vũ, Lộc bên Gặp sinh, vượng tốt Thân cư Điền; Lương Tướng củng chiếu + không tọa nơi Không vong Nhật, Nguyệt lâm cung Điền trạch Thái dương thủ Mệnh Ngọ Nhật Nguyệt giáp Mệnh, không tọa nơi Không vong lại gặp Cát tinh Cung “Nhật xuất phù tang”: Nhật Nguyệt thủ Mệnh (Quan lộc) cung Mão Nhật thủ Mệnh Hợi 10.Điền trạch Tý, Nguyệt 11 Tử vi thủ Mệnh Tả, Hữu giáp bên 12 “Quần thần khánh hội”: Tử vi, Tả, Hữu thủ Mệnh Thêm Phủ, Tướng, Vũ, Âm tốt 13 Trước Thiên mã có Lộc tồn, Ấn tinh đồng cung 14 Khôi Việt tọa Mệnh + Thiên tướng tọa củng 15 Tham Hỏa thủ Mệnh, cư miếu vượng 16 Vũ khúc thủ Mệnh Mão 17 Quyền, Lộc thủ Mệnh nơi miếu vượng 18 Tham Hỏa thủ Mệnh cư miếu vượng 19 Xương, Phúc tương giáp, cung Mệnh có Cát tinh + Di, Quan, Tài tam phương Cát tinh củng chiếu 20 Tử vi thủ Mệnh, trước sau có Nhật, Nguyệt củng chiếu ***** XIV/ Số nghèo khó 8/ Lộc tơng, Hóa lộc tọa Mệnh gặp Không, Kiếp 7/ Tứ sát thủ Mệnh lại thêm Tham, Hình giao hợp Cát tinh lâm Hãm địa 6/ Phá quân thủ Mệnh nơi Hãm địa 5/ Vũ khúc, Liêm trinh thủ cung Mệnh 4/ Thái dương Thái âm phản bối lại gặp Cự, Âm 3/ “Mã lạc không vong”: Thiên mã lạc vào Khơng vong, chủ bơn ba, dù có Lộc tồn xung hợp vô dụng 2/ “Lộc phùng lưỡng sát”: Lộc tồn tọa Không vong lại gặp Kiếp, Không, Thất sát 1/ “Sinh bất phùng thời”: Mệnh tọa Không vong gặp Liêm trinh XV/ VẤN ĐỀ GIẢI ĐOÁN VẬN HẠN Nguyên tắc giải đoán vận hạn 1.Xem sinh khắc cung nhập hạn tinh nhập hạn Ví dụ: Tử vi (Thổ) an Ngọ (Hoả) – Cự môn (Thuỷ) an Hợi (thuỷ) Cung sinh tinh hay hoà với tinh thiên thời 2.Xem sinh khắc cung nhập hạn mệnh Ví dụ: Mệnh hoả nhập hạn cung dần mão hay tỵ ngọ Cung sinh mệnh hay hoà với mệnh địa lợi Nếu mệnh sinh cung mạng Kim hạn Tí sinh xuất mạng bị tiết khí, giảm tốt Nếu cung khắc mệnh mạng mộc hạn đến thân dậu bị khắc nhập xấu 3.Xem sinh khắc tinh nhập hạn với mệnh Ví dụ: Mệnh hoả hạn gặp Thái dương hay có Lương tốt Vậy tinh sinh mệnh hay hoà với mệnh nhân hồ tinh phải miếu vượng khơng bị tuần triệt án ngữ Nếu hãm phải có tuần triệt án ngữ thành tốt Chính tinh cung nhập hạn phải phù hợp với tinh thủ mệnh nói đơn giản mệnh dương cung hạn đến dương cung hợp cách Tuy nhiên mệnh dương, hạn âm hay mệnh âm hạn dương mà tinh miếu, vượng, đắc địa sinh hay hồ với hành mệnh hạn tốt phải đề phòng khơng may, khơng đắc ý Ví dụ mệnh hoả cự Tỵ có Thái dương hạn đến cung Tuất có Tham Lang (M) sinh mệnh Tuy không âm dương, cách tốt Được yếu tố Thiên Thời, Địa lợi, Nhân hoà đại vận rực rỡ thông thường hai yếu tố phát đạt rồi, yếu tố đủ mãn nguyện Nếu yếu tố vận xấu, đại hạn xấu Nếu có thêm tinh (H) đại hạn thất bại, rủi nhiều hạn với tổ tiên Riêng trường hợp không địa Riêng trường hợp khơng địa lợi ta xem cung an thân với hành cục Ví dụ: tân tí – thuỷ cục tốt 4.Sau xét tinh cần phải xét trung tinh, tinh Nếu: Nhiều đắc cách kể tinh đắc địa hạn tốt Nếu nhiều xấu không đắc cách hạn xấu Nếu tốt xấu lẫn lộn cân nhắc tốt nhiều hơn, mạnh hạn tốt Nếu xấu nhiều hạn xấu Cần nhớ có ảnh hưởng đủ bộ, đủ đôi, đủ cách Nên xem đại hạn phải tính thủ mệnh để phối hợp với đại hạn Ví dụ mệnh có Cơ sửu, Đồng dậu – hạn đến cung mùi có lương nguyệt mão đốn theo cách Cơ nguyệt đồng lương Cần nhớ tính chất phương diện tử vi có tính cách giải nguy, mang điều may đến, Liêm trinh mang tai nạn đến Lưu ý đến vai trò Tuần Triệt 5.Xét biến cố xẩy hạn Căn vào ý nghĩa hạn phúc tinh có quý nhân giúp đỡ, cứu giải – Quý tinh có cơng danh – Thi cử đậu – tài tinh phát đạt tài lộc – Hao tinh tán tài Cần phải xem giao lưu tinh đẩu tăng giảm may rủi Hạn cung biến cố thường xẩy phạm vi cung Ví dụ hạn cung phu thê thường vấn đề hạnh phúc, Tử thường liên quan đến cái, điền thường liên quan đến nhà cửa, nơi ăn ỏ… 6.Vai trò nhập hạn Tử vi tư tưởng đạo hành động, Thiên phủ tảng xã hội, Thái âm tảng gia đình, Tham Lang thân Thiên phủ + Tham Lang + Thiên Không -> tảng xã hội đạo đức có người lợi dụng Thái âm (M-V) + Triệt -> Gia đình đảo lộn thản Tham Lang + Tuần -> Sở thích thân bị hạn chế Cự Mơn -> Dễ bị ảnh hưởng bên ngồi lơi Thiên Tướng – hành động uy nghi dũng mãnh Thiên Lương – Từ Thiện Thất Sát – Sát phạt Phá Quân – Hao tán Vũ Khúc Cô quản chủ cô đơn lạnh lẽo đơn với nữ mệnh, đa sầu đa cảm với người chưa có chỗ chủ có nơi ổn định tạo lập, lớn hay nhỏ tuỳ theo trung cát tinh khác hội họp Khoa + Quyền Lộc +Tứ Linh tốt, với người thích an nhàn, khơng cầu danh lợi lại vất vả suốt ngày Thai Toạ – Tư cách trung hậu, nhà, bề thế, chững chạc có xấu kình hình mã hội tụ hạn nhàn bị xa cách nơi tức nằm bệnh viện Thai toạ + Tứ linh – Hạn tháo vát tốt Đào Hồng đời sống tình cảm dồi dào, nhiều may mắn tình trường khơng bị xung phá Đào Hồng Song hỷ Tả Hữu Khôi Việt – Gạt không hết người yêu Đào Hồng Thiên Không Hố Kỵ Khơng Kiếp Cơ Quả Đẩu Qn Thái Tuế Vũ Khúc – Rất vơ dun nên thất bại tình trường Tử Tham + Tuân hay Triệt + Thiên Không – Hạn khơng thích tình muốn tu Thiên Cơ + Đào Hồng + Thiên Không + Cô Quả – Hạn chết Khốc Hư chủ bế tắc hiểm ác, Khốc tượng trưng tiếng ồn náo nhiệt Hư tượng trưng tâm trạng, khơng khí thầm lặng u buồn Khốc Hư chủ hao mòn cơng việc làm ăn Thiếu Dương giải số tật bệnh tai ách nhỏ có thêm Thái dương (Đ) tăng thêm sức sáng làm việc hanh thông thuận lợi Mệnh có thiếu dương thủ mệnh tam hợp chiếu người thông minh, sáng suốt, mềm mỏng, từ thiện thích người, lấn át người Cần có nghị lực cao để không vướng vào tội lỗi, không nên khơn ranh q mà thành thất bại Kình Đà – Thân thể Kình (Đ): Hùng dũng – Kình (H) Tai hoạ Đà (Đ): Biếu lành – Đà (H): U, biếu có biến chứng gây tổn thương khn tật bên thể, khó trị Đà (Đ) – u, biếu chữa Hoả Linh – Tinh thần tai hoạ Không Kiếp – Tinh thần bị u mê, tài sản vật chất mát, sức khoẻ suy yếu công danh thăng giáng 7.Sự liên hệ Mệnh Thân Phúc Mệnh Thân Tốt, hạn có phát nhẹ, tăng thêm mức phát Mệnh Tìa mà hạn phát tài phát vừa khơng thể phát lớn Mệnh Phúc tốt mà hạn xấu chưa phải hạn yểu vong Tóm lại Mệnh Thân Phúc Tài Quan gia giảm hạn Tốt xấu 8.Sự quân bình hạn với mệnh Mệnh hảo thân hảo hạn hảo: Đáo lão vinh xương Mệnh suy thân suy hạn suy: Chung thân khất (số ăn mày) Mệnh hảo bất hạn hảo – Thân hạn Mệnh bình thường hạn tốt – cỏ non gặp mưa Mệnh xấu, vận xấu: Như cỏ non gặp xương muối – xấu Mệnh tốt không thân tốt, thân tốt không hạn tốt Mệnh tốt tiên vận sung sướng, thân tốt hậu vận toại nguyện Mệnh thân tốt mà hạn xấu hạn bị vất vả long đong Mệnh thân xấu mà hạn tốt sung sướng đầy đủ khơng tồn mỹ – cách “Khơ mộc tùng xuân” Mệnh thân xấu – hạn xấu – Phúc xấu: Hạn xuống dốc không phanh, nhiều tai hoạ, trẻ người già dễ tử vong Lưu ý: Khiđại tiểu hạn tốt đẹp hợp với mệnh thân mà khốn đốn có mạng vì: Mệnh thân q xấu khơng đủ sức thâu nhận tốt mà thành vất vả chết yểu Cho nên khó Tử vi Mệnh Thân Hạn phải quân bình tương xứng khơng q mức (Còn tiếp) 9.Sự tương quan mệnh thân với hạn Có hạn tốt mà chẳng ăn thua ví dụ: Hạn có Tử phủ vũ tướng, tả hữu, thai toạ, khôi việt, khoa quyền lộc mà lận đận, bất đắc chí mệnh thân có Phá qn khơng kiếp kình đà tức sát tinh gian manh, thủ đoạn khơng thể hồ hợp với nhóm q phái qn tử Trường hợp hạn có Thất sát, Hoả linh dễ thành cơng hai nhóm mệnh thân hạn ngang hàng tương xứng Cũng có nhiều trường hợp khơng cần đến ngang hàng tương xứng mà cần thành bộ, thành cách tức đủ lực: Ví dụ mệnh có Long Phương hạn gặp Hổ Cái thành đủ Tứ Linh – Mệnh có Tử phủ Vũ Tướng hạn cần có Tả hữu, Xương Khúc Khôi Việt Khoa Quyền Lộc để thành cách “Quân thần khánh hội” Mệnh Sát Phá Liêm Tham” hay Tham Vũ cần hạn có Khơng Kiếp (M) Tỵ Hợi hay Kình Đà (M-V) hỗ trợ hay Khơi Việt Thai Toạ lại khơng hợp cách với nhóm tinh nên nhiều gặp trở ngại Lại có hạn có nhiều tốt đẹp mà khơng hanh thơng, khơng đủ nên chưa hoạt động được, ví dụ: Có Khoa Quyền thiếu Lộc, có xương thiếu khúc, có khơi thiếu Việt, Có tả thiếu hữu, Có Phượng thiếu Long… xã hội có người có q mà khơng có phú, có người có phú mà khơng có hạnh phúc nhóm hay cách chưa đủ mệnh đại tiểu hạn Những trường hợp thiếu ta tìm thay Lộc tồn thay Hố Lộc, Thanh Long thay Long trì, Thiên Khơng thay Địa khơng, Kiếp Sát thay địa kiếp Tóm lại: Việc giải đoán hạn cần nhận định tương ứng để xét đốn tốt, xấu khơng vào đặc tính tốt xấu Trở lại ví dụ hạn có Tử phủ Vũ Tướng Khoa quyền Lộc bị gò bó hai Tuần Triệt cát tinh tả Hữu Thai Toạ Khơi Việt khơng đàn áp nhóm tinh mệnh thân nên đành để chúng hoành hành Tử vi tối kỵ tuần triệt nên cách Tử Phủ Vũ Tướng bị Tuần Triệt xấu có lại tốt, ví dụ: Một người ốm liệt giường chờ chết đại hạn người có Tuần Triệt mà xấu chưa chết mà phải chờ đến hạn cso Quan, Phúc Khôi Việt Tả Hữu Khoa QUyền Lộc Đào Hồng Song Hỷ giải thoát, bệnh đau ngày mà gập đại tiểu hạn thật xấu hết số Mệnh Thân có Tử Phủ Vũ Tướng cách tối kỵ hạn gặp Khơng Kiếp Mệnh Thân có Sát Phá Liêm Tham cách tối kỵ hạn gặp Tuần Triệt Mệnh Thân có Cơ Nguyệt Đồng lương cách tối kỵ hạn gặp Hoả Linh Mệnh Thân có Nhật Nguyệt cách tối kỵ hạn gặp Kình Đà Mệnh có Hoả Linh gặp hạn có Việt Hình dễ gặp tai nạn điện lửa sấm sét nguy hiểm hay khơng tuỳ thuộc tinh cứu giải Mệnh có Mã Tang Hổ gặp hạn cung Ách có khốc hư Khơng Kiếp Hoả Linh dễ bị ho lao hay hen suyễn Các tinh bại tinh phải cân nhắc (M-V-Đ-H) phaâ định tốt xấu Hạn gặp Hinh, Hoa, Bại tinh nhiều cát tinh khơng có Tuần Triệt: Mệnh VCD – Giảm thọ Quan VCD – Công danh bất hiển Tài VCD – Nghèo túng Phúc VCD – Phúc giảm, Thời gian ứng nghiệm Mệnh Dương nam Âm nữ hạn gặp nam đẩu tinh – ứng nửa đầu đại hạn hay nửa đầu tiểu hạn Mệnh Dương Nữ, Âm nam hạn gặp bắc đẩu tinh – ứng nửa đầu đại hạn hay nửa đầu tiểu hạn Mệnh Dương Nam – Âm nữ hạn gặp Bắc đẩu tinh – ứng nửa cuối đại hạn hay nửa cuối tiểu hạn Mệnh Dương nũ Âm nam gặp hạn Nam đẩu tinh – ứng nửa cuối đại hạn hay nửa cuối tiểu hạn Mệnh thân có sẵn tinh cư chiếu, hạn gặp thêm sát tinh lưu xấu hội tụ thêm vào hạn cần đề phòng tai ách xẩy 10.Những cung lâm hạn kỵ với chi tuổi: Tuổi Tí – Hạn xấu cung dần thân – nhiều tai ách nặng nề Tuổi Sửu – Hạn xấu cung Sửu Ngọ cung có Thất Sát – Nhiều nguy hiểm nặng Tuổi Dần – Mão – Hạn xấu cung Tỵ Hợi Tuổi Thìn – Hạn xấu La Võng cung an thân – tai ách, bệnh tật, nguy hiểm Tuổi Tỵ – Hạn xấu cung Tỵ cung an thân – Tai cách, bệnh tật nguy hiểm Tuổi Mùi – Hạn xấu cung dậu, hợi cung có Kình Đà Tuổi Thân – Hnạ xấu Ngọ cung có Linh Hoả Tuổi Dậu – hạn xấu cung cso Kình Đà Tuổi Tuất – xấu cung La Võng, Cung Tỵ, Cung Tỵ, Cung An Thân cung có Kình Đà, Thiên Khơng, Địa Khơng – Hạn nặng Tuổi Hợi – hạn xấu cung Tỵ – Cung có Kình Đà, Thiên Khơng, Địa Khơng – hạn nặng Tiểu Hạn Đại hạn tiểu hạn phải xem Xem cung chính, xung chiếu, cung tam hợp, nhị hợp Tiểu hạn giai đoạn năm đại hạn nên phải vào gốc đại hạn khơng phải năm Tí giống Gốc đại hạn hướng cơng danh tiểu hạn hướng công danh Gốc đại hạn hướng tài lộc tiểu hạn hướng tài lộc Như tiểu hạn phụ thuộc vào đại hạn phụ thuộc vào mệnh thân phúc nên cách đoán tiểu hạn nhập tiểu hạn vào đại hạn Tiểu hạn cung ảnh hưởng vào cung nhiều Tiểu hạn vào năm tuổi, tốt tốt năm khác, xấu xấu năm khác đại tiểu hạn trùng phùng Thông thường năm tuổi năm có bất mãn Xem tiểu hạn phải lưu ý đến CAN CHI năm hạn so với tuổi có vào năm Thiên khắc địa xung hay xung kỵ hợp phá Thông thương phải xem kỹ lưu năm, có thời gian hợp với ngũ hành hoạt động không hoạt động suốt năm thuộc Mộc hợp tháng 1-2; thuộc hoả hợp tháng 4-5, thuộc kim tháng 7-8, thuộc thuỷ hợp tháng 10-11, thuộc thổ hợp tháng 36-9-12 Cũng cần nhớ so sánh ngũ hành với cung để tìm hiểu cường độ hoạt động Ví dụ: Ở cung Tí thuỷ mộc khởi sắc, kim bị suy nhược, Thổ bị suy nhược, hoả hiệu lực Cách suy đoán tiểu hạn năm – Nguyên Lý giải đoán 1.Xem sinh khắc cung mệnh nhập hạn tinh nhập hạn 2.Xem sinh khắc cung nhập hạn mệnh, xem có địa lợi không? Mệnh khắc cung hạn xấu, cung hạn khắc mệnh xấu 3.Xem sinh khắc tinh nhập hạn mệnh: Chính tinh nhập hạn hành hay sinh hành mệnh tốt Mệnh sinh tinh nhập hạn bình thường, Chính tinh nhập hạn khắc mệnh xấu Mệnh khắc tinh nhập hạn tinh nhập hạn khơng ảnh hưởng Ví dụ: Mệnh Hoả gặp tiểu hạn có Vũ Khúc (Kim) chẳng thể phát tài trường hợp phải xem trung tinh, bàng tinh, hành hay sinh mệnh để có giải đốn tốt 4.Xem chiín tinh nhập hạn có (M, V, Đ) Nếu (H) cần có Tuần Triệt án ngữ, tinh phải nhóm với tinh thủ mệnh Có nhóm: Nhóm Tử Phủ gồm Tử Phủ, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật Nhóm Vũ Tướng Nhóm Sát Phá Liêm Tham Sát bại tinh Mệnh cung tiểu hạn gặp sáng sủa nhóm hạn tốt đẹp Mệnh có sáng sủa nhóm Tử Phủ – Hnạ gặp sáng sủa nhóm Sát Phá Tham tốt may lại có rủi bất kỳ, ngoại trừ tuổi Kỷ khơng Mệnh có sáng sủa nhóm Sát Phá Liêm Tham hạn gặp sáng sủa nhóm Tử Phủ tốt nhóm Tử Phủ mờ xấu làm thất bại chuyện bình thường Mệnh có Vũ Tướng tốt đẹp hạn gặp sáng sủa nhóm Tử Phủ hay Sát Phá Tham đẹp nhóm Tử Phủ hay Sát Phá Tham có mờ ám xấu khơng đáng ngại Mệnh có nhóm Tử Phủ hay Sát Phá Tham sáng đẹp gặp nhóm Vũ Tướng sáng sủa tốt đẹp Còn Vũ Tướng Mờ ám không lo ngại Hnạ gặp nhóm Sát Phá Tham hãm (H) xấu có sát bại tinh đắc cách tốt sát bại tinh phù trợ cho nhóm sát phá tham Mệnh Vơ diệu (VCD) gặp sáng đẹp Sát Phá Tham thị hạn tốt gặp nhóm Tử Phủ Mệnh Vơ Chính Diệu hạn gặp Vơ Chính Diệu xấu trừ có Tuần Triệt án ngữ mệnh hay hạn lại tốt đẹp Nói chung: Chính tinh nhập hạn (M-V) may mắn, tài lộc vượng Chính tinh nhập hạn hãm (H) nhiều rủi ro, tài lộc suy yếu Nam đẩu tinh hợp dương nam âm nữ, bắc đẩu tinh hợp Âm nam, dương nữ 5.Xem chinh, xem trung tinh hội tụ hạn, đa số tốt đẹp hạn tốt – đa số hãm xấu hạn xấu 6.Chính tinh trung tinh, bàng tinh cần so sánh ngũ hành với hội cục tiểu hạn Ví dụ tiểu hạn năm Tỵ Dậu Sửu thuộc hội cục Kim Kim khắc Mộc, tiểu hạn năm Thân Tí thìn hội cục Tuỷ thuỷ khắc hoả etc Những bị khắc hố tức phát động, vùng lên làm cho năm (tiểu hạn đó) bị chi phối vùng lên mạnh Và bị khắc phải đốn theo tính chất Hố Ví dụ Liêm trinh hố Tù tinh tức bị bó buộc khơng phát khơng đốn liêm khiết Tham Lang hoá thành đào hoa tinh 7.Tiểu hạn dù tốt đến đâu mà gặp hạn xung (năm xung) thường xẩy chẳng lành như: Thị Phi, Khẩu Thiệt, đau yếu Nếu lại thêm tinh không hợp tuổi lại nguy hiểm xẩy hình thương, tang tóc Tuy có nhiều cứu giải tai ương giảm thiểu tai qua nạn khỏi 8.Can năm tiểu hạn có ảnh hưởng đến Bộ tinh sau: Năm Giáp kỷ – hạn Tử phủ Vũ Tướng – Tài lộc bột phát Năm Ất Bính Đinh Nhâm – Hnạ có Cơ Nguyệt Đồng Lương – Nhiều tiến triển tốt Năm Mậu Quý – Hạn Sát Phá Lieê Tham – Tốt Năm Canh Tân – Hạn Cự Nhật – Tốt Năm Đinh Canh- Hạn Nhật Nguyệt – Tốt Năm Ất Nhâm – Hnạ Cơ Lương – Tốt Năm Ất Tân – Hnạ Cơ Cự – Tốt 9.Xem cát gốc đại hạn 10 năm Đại hạn gốc, tiểu hạn dù tốt hay xấu tăng giảm 10-15% Đại hạn tốt mà lưu hạn xấu tiểu hạn đợưc giảm xấu, không đáng lo ngại Đại hạn xấu mà tiểu hạn tốt tiểu hạn bị giảm tốt không nên mừng nhiều Như phải cộng tốt xấu cảu đại hạn gốc vào tiểu hạn Thấy nhiều tốt tốt, nhiều xấu xấu Nghĩa có bù trừ tốt xấu đại hạn tiểu hạn Nguyên tắc áp dụng cho xem nhật, nguyệt, thời hạn Nếu đại hạn có cát tinh (M, V, Đ) không bị lục đại sát tinh chủ 10 năm yên tĩnh, an lành, công danh, tiền bạc mỹ mãn Nếu đại hạn có sẵn sát tinh lúc thành lúc bại bất Nếu đại hạn có chiếu bị lạc hãm Kình Đà cố định, Kình Đà Lưu, Không Kiếp – Hoả Linh thêm ác sat tinh hội chiếu tiểu hạn bị sát tinh bị bệnh tật, quan tụng, tai nạn, nặng tang tóc, tử vong Đại hạn có nhiều cát tinh khơng gặp tai ách, tốt mà lại nhiều sát tinh nhiều tai ách hại người, hại Đại hạn cung Mão, Dậu – Thìn Tuất Sửu Mùi gặp ác tinh Liêm Trinh, Lục sát tinh, Hình Kỵ Thương Sứ chủ đam mê tửu sắc, phân ly, tán tài, làm ăn thất bại gặp Tả Hữu Xương Khúc công danh thăng tiến, buôn bán làm ăn phát đạt, thêm người thêm Nữ mệnh gặp hạn có hỷ tín Đại Tiểu hạn sợ gặp Thái Tuế gặp Thương Sứ hay giáp không kiếp – lại sợ đến cung Kình Đà xung chiếu e gặp tai biến nặng nề Lại sợ Kình Đà khơng Kiếp thương sứ giáp Các trường hợp có tuần triệt giải cứu đến 90% Nếu khơng có tuần triệt cần có thọ tinh mệnh Tử vi Thiên Lương Thiên Đồng Tham Lang cứu giải Đại Tiểu hạn sợ gặp Thái Tuế gặp Thương Sứ hay giáp không kiếp – lại sợ đến cung Kình Đà xung chiếu e gặp tai biến nặng nề Lại sợ Kình Đà không Kiếp thương sứ giáp Các trường hợp có tuần triệt giải cứu đến 90% Nếu khơng có tuần triệt cần có thọ tinh mệnh Tử vi Thiên Lương Thiên Đồng Tham Lang cứu giải Đại hạn cung Tí Ngọ Dần Thân Tỵ Hợi gặp Tử Vi Thiên Phủ Thiên Đồng Nhật Nguyệt, Xương Khúc Lộc Tồn – Hoá Lộc, cát tinh chủ tài lộc hưng vượng Đại hạn có Thái tuế gặp Thiên Khơng, Địa Kiếp hay Kình Đà hay đại hạn cung Sửu có thương sứ giáp hai bên mà mệnh có Kình Đà đáng ngại Tiểu hạn gặp nhiều ác sát tinh có nhật hay nguyệt gặp 1, tinh hay bị lục sát gia thêm Hố Kỵ công chức gặp nhiều lủng củng công việc Thường dân gặp lơi thơi lui tới cơng mơn, người có bệnh trở nên nguy kịch, đàn bà có thai e bị sẩy thai Nếu ác sát tinh lại lạc hãm tai ách đến nhanh Vũ Bão – Nếu đại tiểu hạn khơng có cứu giả – Mệnh Thân khơng có cứu tinh mạng đèn trước gió Thái Tuế gặp Tướng quân – Trực Phù – Thương Sứ – Lục sát tinh – Hình Kỵ chủ hao tán tiền của, bệnh hoạ, làm ăn thất bại, sinh ly tử biệt triệu chứng hại lo buồn Ngoài cần nhớ ví dụ sau: Đại hạn có địa không làm ăn tới, phải chờ đến tiểu hạn có địa kiếp năm bị lường gạt, trộm cắp, tai hoạ không kiếp gây 10 Xem lưu đại hạn Lưu đại hạn giúp khắc chế đại hạn cho biết ảnh hưởng vận hạn năm Vậy phải nhập cung lưu đại hạn với tiểu hạn mà đoán Xem Lưu đại hạn xem cung cung xung hợp chiếu Lưu đại hạn tác động sau: Thuỷ: Ni dưỡng Nhu Thuận Kín Đáo Mộc: Vươn lên, thích học hỏi, cầu tiến, trẻ trung Kim: Cứng Rắn, Thủ Cựu, Cô đơn, Biển Lận, Sắp suy tàn Thổ: Khoan hồ đức độ Hoả: Phát nhanh Tóm lại: Tiểu hạn cho biết biến cố năm phải tuỳ thuộc vào gốc đại hạn, Lưu đại hạn cung mệnh thân quan tài phúc Ví dụ: Tiểu hạn thật tốt công danh quan lộc không tốt công danh đại hạn công danh cơng danh năm tiểu hạn khó khăn hay có cơng danh nhỏ Tóm lại: Tiểu hạn xấu đại hạn tốt, lưu đại hạn tốt khơng có phải lo ngại 11.Sao Lưu ảnh hưởng: Ngoài ảnh hưởng gốc đại hạn, Lưu đại hạn, Tiểu hạn chịu ảnh hưởng lưu động khơng có ghi số vị trí thay đổi năm Các lưu gồm có: Các vòng Tràng Sinh , Vòng Lộc Tồn Vòng Thái Tuế Các có đặc tính đem lại may mắn hay gây tai hoạ đời năm bình an hay sáo động nhóm phi tinh định ngồi việc đem lại cho đương số tốt xấu lưu động thường gây biến cố liên quan đến phạm vi cung an năm Ví dụ: Lưu Kình Quan lộc chức, hỏng công việc Tai nạn công vụ, công việc làm ăn Nhưng nên nhớ phi tinh tính cho tiểu hạn mà thơi (Các lưu đóng tiểu hạn) NÓI THÊ VỀ CÁCH XEM ĐẠI, TIỂU HẠN: Giải đoán ĐẠI-TIỂU HẠN ! Moi moi ng xem Người đăng: mannysong8899 00:12, 06/08/11 Trên bước đường nghiên cứu học hỏi Tử-Vi, tơi nói việc giải đóan vận hạn (tức Đại Tiểu Hạn) khó khăn, phức tạp, ta phải cân nhắc phối hợp qúa nhiều yếu tố, nhiều sách số có bàn tới khía cạnh này, tiếc tổng quát không rõ ràng Thực vậy, tra sách Đại Tiểu hạn gặp bị hạn, gặp phát tài, Đại hạn nhiều tốt xấu tốt, Đại hạn xấu mà Tiểu hạn tốt không hay … tới kết luận qúa giản dị, dễ dàng thiếu linh họat, uyển chuyển, trái hẳn với tinh thần Tử-vi.Vi tơi cố gằng thử triển khai cách giải đóan Đại Tiểu hạn (trong không đề cập đến Nguyệt Nhật Hạn qúa sâu vào chi tiết khó khăn, dễ sai lầm dễ bị thất vọng) bỏ qua nguyên tắc thường sách nêu khỏi rườm rà I/- ĐẠI HẠN :Nếu so sánh với Tiểu hạn Đại Hạn dễ giải đóan nhiều Vì Đại hạn bao trùm chu kỳ 10 năm, tổng quát Đại hạn không giống nhau, Đại hạn cung khơng trùng Tiểu hạn (vì Tiểu hạn 12 năm lại trở cung trước) Tuy nhiên so sánh với cách giải đóan tổng quát Mệnh, Thân Đại hạn khó tìm hiểu vơ cùng.Nói chung, giải đóan Đại hạn qúy bạn nên lưu tâm tới điểm sau (theo thứ tự ) :- Tương quan cách (nhất tinh) Mệnh, Thân với cách Đại hạn – Tương quan ngũ hành Mệnh (hoặc Cục) ngũ hành cung nhập Đại hạn, – Ảnh hưởng sớm trễ Nam Đẩu Bắc Đẩu tinh – Phối hợp cung Phúc Đức với Đại hạn – Phối hợp cung liên hệ đến hòan cảnh xảy Đại hạn (nếu cần) – Khác ( Nếu có)* Ghi : – Nam đẩu tinh gồm có : Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất sát, Thiên Đồng, Thái Dương, Thiên Cơ – Bắc đẩu tinh gồm có : Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân – Riêng Sao Tử-Vi : vừa Nam đẩu tinh & Bắc đẩu tinh Lẽ tất nhiên qúy bạn phải xét tới ý nghĩa tốt xấu mà tơi khơng nêu ra, sách có bàn tới, ngòai ngun tắc nêu Bây tơi xin đưa ví dụ cụ thể để qúy bạn hiểu rõ nguyên tắc tổng quát liệt kê : 1- Sau nhận định ý nghĩa tốt xấu nhập Đại hạn qúy bạn cần xem Sao, nhóm Sao MỆNH (nếu chưa 30 tuổi), THÂN (nếu 30 tuổi) có hợp với nhập Đại hạn hay không ? Đây điểm quan trọng mà nhiều người biết Tử-vi thường hay bỏ qua Thực tế có cách Sao nhập hạn hay mà chẳng tốt chẳng ứng nghiệm, khơng hợp với cách MỆNH, THÂN Ví dụ : Mệnh, Thân có cách Sát Phá Liêm Tham mà cung nhập hạn có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương khơng dung hòa được, sống phải gặp nhiều trở ngại, mâu thuẫn đối kháng, Cơ Lương đắc địa Thìn-Tuất ? Còn Mệnh, Thân có cách Tử Phủ Vũ Tướng mà hạn gặp Cơ Nguyệt Đồng Lương định hay rồi, với điều kiện đừng có Khơng Kiếp lâm vào Vì Tử Phủ kị này, dù gặp gián tiếp Ngòai cần phải xem ngũ hành Chính tinh thủ mạng, Thân với ngũ hành tinh tọa thủ cung nhập hạn (nếu có) Ví dụ Mệnh có Tham Lang thuộc Thủy Nếu đại hạn có Tử-Phủ Dần Thân chẳng hạn xấu thường, Tử-Phủ thuộc Thổ khắc với tinh Tham Lang 2- Điểm quan trọng thứ nhì phải xem ngũ hành Mệnh (nếu chưa 30 tuổi) Cục (nếu 30 tuổi) có hợp với Ngũ hành Chính tinh cung nhập hạn hay không Hay cung sinh Mệnh Cục (tùy theo trường hợp) khơng phải tương hòa, nghĩa hành ( có nhà Tử-vi lại cho hành thuận lợi nhất), trường hợp sinh xuất, tức Mệnh sinh Sao cung nhập hạn, khắc nhập tức Sao cung khắc Mệnh, xấu Riêng trường hợp khắc nhập, tức cung khắc Mệnh xấu Riêng trường hợp khắc xuất vất vả, khắc phục hòan cảnh, chưa xấu Ví dụ : Mạng Thủy đến Đại hạn có Cự Mơn, Hóa Kị, Khơng-Kiếp chẳng gì, có xảy sơ qua, Mạng Hỏa, Kim đương nhiên dễ bị hiểm nghèo nạn sơng nước Hoặc mạng Kim đến cung nhập hạn có Vũ Khúc (Kim) hội Song Lộc, Tử-Phủ … làm mà khơng giàu có, người mạng Mộc có lại khổ tiền tài 3- Về ảnh hưởng sớm trễ tinh, qúy bạn biết Nam Đẩu Tinh ứng 05 năm sau Đại hạn, Bắc Đẩu Tinh ứng 05 năm trước Đại hạn Tuy có bạn chưa hiểu phải áp dụng để giải đóan Tơi xin cử Ví dụ : Mạng có Đào Hoa, Mộc Dục, Hoa Cái Đại hạn có Tham Lang, Thiên Riêu, Hồng Loan, Kình Dương, Thiên Hình … gần chắn 05 năm đầu đương số sống giai đọan lả lướt, bay bướm Tham Lang (thuộc nhóm Bắc Đẩu Tinh) đầu tàu lôi kéo tất phụ kia, với điều kiện đương số phải mạng Thủy, Mộc Kim ứng nghiệm nhiều Vì Tham Lang thuộc hành Thủy hợp với ngũ hành Nếu tinh nhập hạn Thiên Lương (thuộc nhóm Nam Đẩu Tinh ) phụ lại phải họat động chậm lại theo với ảnh hưởng tinh, nhiên sống khơng bừa bãi người có Tham Lang nhập hạn, dù Thiên Lương đứng đắn, đàng hòang (chỉ trừ trường hợp Thiên Lương cư Tị-Hợi xấu, mà nhiều sách nói tới nhiều …) 4- Nhiều phối hợp Mệnh-Thân với Đại hạn chưa đủ, qúy bạn cần xét đến cung Phúc Đức đừng nên quan niệm cung Phúc Đức biểu tượng đơn Âm Đức Ông Bà, Cha Mẹ để lại tinh tạo mối liên hệ tinh thần giòng họ nội mình, thực cung Phúc Đức coi cung Mệnh thứ nhì, đơi quan trọng ảnh hưởng Có nhiều nhà Tử-vi xét riêng cung Phúc Đức mà tìm nhiều nét sống tinh thần vật chất người, trường hợp Mệnh-Thân khơng có đủ yếu tố để nhận định rõ ràng bị coi nhược, khiến cho ta khơng thể bám víu vào mà đốn Ví dụ người có Tả Phù, Hữu bật, Đào Hoa, Hồng Loan chiếu Thê cung Mệnh có Thiên Riêu, Mộc Dục, Hoa Cái … hội chiếu đương nhiên có lòng tà dâm, dễ có nhiều vợ …! , cung Phúc Đức có Vũ Khúc, Cơ-Qủa, Lộc Tồn dù có gặp Đại hạn có yếu tố đa tình, lả lướt khó chung sống thêm với người đàn bà khác cách thức, giỡn chơi, thèm ăn phở … thời gian ngắn 5- Điểm qúy bạn nên lưu tâm cung liên hệ đến hòan cảnh xảy cần phải giải đóan Đại hạn Trong phần ngun tắc tổng qt nêu trên, tơi có nói “nếu cần” xét tới, giải đóan chung vận hạn phải nhận định khía cạnh này, trừ cần thiết điểm riêng biệt phải ngó tới cung liên hệ Ví dụ : Như đương số có vợ, chồng mà cần biết đường Đại hạn đương diễn tiến ngòai điểm cần phối hợp nêu trên, ta phải quan tâm đến cung Tử-Tức (tức cung liên hệ đến hòan cảnh) trước Đại hạn Nếu cung Tử-Tức qúa hoi, có Đẩu Qn, Cơ-Qủa, Kình-Đà, Lộc-Tồn, Vũ-Khúc, Khơng-Kiếp chẳng hạn dù có Đại Hạn có đủ SongHỷ, Đào-Hồng, Thai, Nhật-Nguyệt đắc địa, Long-Phượng chưa sinh đẻ đầy đàn, may mắn cơng danh, tiền tài … Còn gặp trường hợp cung Tử-Tức khơng bị mà lại có Tả-Hữu chiếu, gặp Đại hạn sinh liên tiếp, có năm khơng chừng !? 6- Lưu Đại hạn hàng năm : Lưu Đại hạn cung cho biết vận hạn năm đó, tính từ gốc Đại hạn Một nhà Tử vi bảo Đại hạn giống cỗ xe, Lưu Đại hạn giống người tài xế Cỗ xe tốt, tốt, tuỳ theo người tài xế hay, dở Vậy phải nhập cung Lưu Đại hạn vào mà đoán Xem Lưu đại hạn, phải đủ cung cung xung chiếu, nhị hợp … * Cách Lưu Đại hạn hàng năm : Bạn đọc tham khảo sách Tử vi (tơi khơng nhắc lại) * Như vậy, muốn đốn Tiểu hạn ta phải xem gốc Đại hạn, Lưu Đại hạn cung Tiểu hạn Ba yếu tố kết hợp với mà đoán XVI/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ DỰ ĐOÁN KHÁC 1/ Phàm nam, nữ sinh dương (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất), Mệnh an cung dương HOẶC sinh âm, Mệnh an cung âm: Tốt lành Ngược lại thường xấu 2/ Trẻ sinh Tý, Ngọ, Mão, Dậu: Đầu có khoáy lệch bên TRÁI Trẻ sinh Dần, Thâ, Tị, Hợi: có khốy lệch bên PHẢI Trẻ sinh Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: có khốy ... yếu tố Mệnh phải hội với yếu tố Vận Vận hiểu tao ngộ Mệnh với hồn cảnh cụ thể Nói để thấy vận Mệnh bất biến mà vận mệnh sửa đổi Thứ ba, theo cách tính tốn tử vi tối đa 512.640 số Trong dân số giới... luận: Mệnh an cung Tý Tham lang chủ Mệnh Mệnh an cung Sửu, Hợi Cự mơn chủ Mệnh Mệnh an cung Dần, Tuất Lộc tồn chủ Mệnh Mệnh an cung Mão, Dậu Văn khúc chủ Mệnh Mệnh an cung Tị, Mùi Vũ khúc chủ Mệnh. .. tử vi (nghĩa xem tử vi gần giống hệt xem bát tự) Ông Sở Tinh lập nguyên học phái dựa sở gây sôi thời, đến cuối thập niên 90 phái khơng ý Tử Vi Việt Nam trước (thời lập số chữ Nho) không ghi Mệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ đoán vận MỆNH BẰNG tử VI đẩu số , DỰ đoán vận MỆNH BẰNG tử VI đẩu số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay