Jesse livermorecó thể được coi là huyền thoại đầu cơ chứng khoán vĩ đại nhất của thế kỉ 20

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 16:44

... so với xu hướng chung thị trường 20 Rất nhà đầu tư thị trường đạt thành cơng dựa vào mánh khóe Vì cẩn thận với thông tin nội Nếu thật có đồng tiền dễ kiếm đến thế, lại có người dại đến mức chạy... đặt lệnh mua giá cổ phiếu bắt đầu đà tăng cao sau thời gian biến động thơng thường 12 Đừng tính tỉ lệ lỗ trung bình cho danh mục 13 Tâm lý kẻ thù lớn nhà đầu tư đầu 14 Đừng có suy nghĩ mơ tưởng... Phần từ đầu nhỏ so với số lỗ khổng lồ từ hàng loạt nhà đầu tư để giá cổ phiếu "dắt mũi" Đừng mua vào cổ phiếu giá giảm mạnh so với mức đỉnh trước 10 Đừng bán cổ phiếu nghĩ giá cao 11 Hãy bắt đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Jesse livermorecó thể được coi là huyền thoại đầu cơ chứng khoán vĩ đại nhất của thế kỉ 20, Jesse livermorecó thể được coi là huyền thoại đầu cơ chứng khoán vĩ đại nhất của thế kỉ 20

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay