Mô phỏng – Thiết kế phân xưởng sản xuất Styren năng suất 50 000 tấnnăm

27 84 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 11:14

Polystyren có mặt trong hầu khắp trong cuộc sống như trong các loại thiết bị kỹ thuật điện tử số như máy nghe nhạc,đầu đĩa, DVD ….cũng như trong ngành công nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng.việc sản xuất Polystyren ở nước ta hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt lớn nhất là sự thiếu hụt về nguồn nguyên liệu sản xuất Polystyren là các monomer Styren.Chính điều này đã đặt ra bài toán cần thiết kế phân xưởng sản xuất Styren nhằm đáp ứng nhu cầu đó 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HĨA HỌC BỘ MƠN CƠNG NGHỆ HỮU CƠ- HĨA DẦU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài : Thiết kế phân xưởng sản xuất Styren suất 50 000 tấn/năm GVHD: PGS.TS Phạm Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Duy Phương Lớp: Kỹ thuật hóa hóa học Khóa: K55 Nội dung trình bày Mục tiêu ý nghĩa đề tài Lựa chọn công nghệ cơng nghệ Kết tính tốn khảo sát yếu tố ảnh hưởng Kết luận Tổng quan ĐẶT VẤN ĐỀ  Polystyren có mặt hầu khắp sống loại thiết bị kỹ thuật điện tử số máy nghe nhạc,đầu đĩa, DVD ….cũng ngành công nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng  việc sản xuất Polystyren nước ta gặp nhiều khó khăn Đặc biệt lớn thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất Polystyren monomer Styren  Chính điều đặt toán cần thiết kế phân xưởng sản xuất Styren nhằm đáp ứng nhu cầu Mục tiêu  Thiết kế - tĩnh phân xưởng sản xuất Styren suất 50 000 tấn/năm phần mềm Hysys  Khảo sát yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất tồn q trình  Xây dựng vẽ PFD cho toàn phân xưởngThiết lập vẽ lắp cho thiết bị phản ứng  Xây dựng vẽ xây dựng công nghiệp cho phân xưởng Các phương pháp sản xuất Phương pháp Oxy-dehydro hóa Phương pháp Alkyl hóa  Đồng sản xuất Propylen oxide styren Phương pháp Dehydro hóa Cơng nghệ sản xuất phổ biến Dehydro hóa đẳng nhiệt  Cơng nghệ BASF Dehydro hóa đoạn nhiệt  Công nghệ Total/Badger  Công nghệ LUMMUS/UOP Classic SM  Công nghệ Lummus/UOP Smart SM Lựa chọn cơng nghệ  Cơng nghệ dehydro hóa đoạn nhiệt dùng nhiều thiết bị nối tiếp độ chuyển hóa cao đạt 60% đồng thời để tránh tượng styren tạo thành bị cracking  thực áp suất thấp nên dịch chuyển phản ứng theo hướng mong muốn  90% lượng styren giới sản xuất phản ứng dehydro hóa trực tiếp EB  Khoảng 75% nhà máy giới dùng cơng nghệ Dehydro hóa đoạn nhiệt Ba loại thiết bị phản ứng đoạn nhiệt 10 hình kích thước lò phản ứng 13 Các số liệu Kinetic cụm phản ứng 14 Kết tính tốn Cân vật chất cho tồn q trình 15 Kết tính tốn Cân nhiệt lượng cho tồn trình 16 Nhận xét  Đánh giá: + Kết cân vật chất xác +Kết cân lượng gần xác (sai số 0,01%) 17 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng Kết case study ảnh hưởng nhiệt độ đến độ chuyển hóa 18 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng Kết case study ảnh hưởng áp suất đến độ chuyển hóa 19 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng Kết case study ảnh hưởng dòng steam đến độ chuyển hóa 20 Bảng so sánh tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo [2]       Độ chuyển hóa     45 60%   Hiệu suất   Kết tính tốn 57,39%   91 - 92% 92,3% 99,7 99,8% 99,8%   Độ tinh khiết sản phẩm 21 KẾT LUẬN  Đã có nhìn tổng quan nguyên liệu , sản phẩm tính thiết thực đề tài Nhận thấy cơng nghệ Dehydro hóa đoạn nhiệt phù hợp với điều kiện đất nước  Hồn thành sơ cơng nghệ, nghiên cứu đưa yếu tố then chốt ảnh hưởng đến trình sản xuất Qua nhận thấy thơng số cơng nghệ hồn tồn phù hợp với nghiên cứu , báo cáo thực tế  Tính tốn sơ , thiết kế sizing cho thiết bị phản ứng phân xưởng , qua xây dựng nên vẽ lắp hoàn chỉnh  Nghiên cứu địa lý lên thiết kế xây dựng công nghiệp cho phân xưởng đặt Long Sơn Vũng Tàu , vị trí địa lí phát triển ngành hóa dầu tương lai  Đã bước đầu tính tốn kinh tế , nhận thấy đề tài có tính thiết thực cao phù hợp với phát triển ngành dầu khí nước giai đoạn XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 23 24 25 26 27 ... Mục tiêu  Thiết kế - mô tĩnh phân xưởng sản xuất Styren suất 50 000 tấn/năm phần mềm Hysys  Khảo sát yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất tồn q trình  Xây dựng vẽ PFD cho toàn phân xưởng  Thiết lập...  việc sản xuất Polystyren nước ta gặp nhiều khó khăn Đặc biệt lớn thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất Polystyren monomer Styren  Chính điều đặt toán cần thiết kế phân xưởng sản xuất Styren. .. trình bày Mục tiêu – ý nghĩa đề tài Lựa chọn công nghệ – mô công nghệ Kết tính tốn – khảo sát yếu tố ảnh hưởng Kết luận Tổng quan ĐẶT VẤN ĐỀ  Polystyren có mặt hầu khắp sống loại thiết bị kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô phỏng – Thiết kế phân xưởng sản xuất Styren năng suất 50 000 tấnnăm, Mô phỏng – Thiết kế phân xưởng sản xuất Styren năng suất 50 000 tấnnăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay