Nhu cầu quan hệ của nct cô đơn, không nơi nương tựa tại trung tâm

23 76 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 11:11

Tình cảm là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi con người, đó càng là một nhu cầu cần thiết đối với người già cô đơn, không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội. Người già cô đơn tại Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vì Hà Nội, là nhóm đối tượng được thu nhận và nuôi dưỡng trong Trung tâm, sống cách biệt về địa lý với gia đình, người thân và thế giới bên ngoài. Do đó, người già ở đây thường hạn chế về các mối quan hệ xã hội bên ngoài kèm theo đó là thiếu thốn về nhu cầu quan hệ tình cảm khi sống trong môi trường nuôi dưỡng của Trung tâm. Bên cạnh đó, mỗi con người sống trong môi trường nhất định thì luôn có những mối quan hệ tác động qua lại với môi trường xung quanh, có mối quan hệ với con người xung quanh, nhờ đó mà loài người đã tạo ra xã hội của mình. Người già cô đơn, không nơi nương tựa sống trong Trung tâm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Họ cần có mối quan hệ tình cảm với con người và môi trường xung quanh mình. Đề tài:Thực trạng Nhu cầu quan hệ NCT đơn, không nơi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vì- Hà Nội Mở đầu Tình cảm nhu cầu thiếu người, nhu cầu cần thiết người già đơn, không nơi nương tựa nuôi dưỡng Trung tâm bảo trợ xã hội Người già đơn Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vì - Hà Nội, nhóm đối tượng thu nhận ni dưỡng Trung tâm, sống cách biệt địa lý với gia đình, người thân giới bên ngồi Do đó, người già thường hạn chế mối quan hệ xã hội bên ngồi kèm theo thiếu thốn nhu cầu quan hệ tình cảm sống môi trường nuôi dưỡng Trung tâm Bên cạnh đó, người sống mơi trường định ln mối quan hệ tác động qua lại với mơi trường xung quanh, mối quan hệ với người xung quanh, nhờ mà lồi người tạo xã hội Người già đơn, không nơi nương tựa sống Trung tâm khơng nằm ngồi quy luật Họ cần mối quan hệ tình cảm với người mơi trường xung quanh Được ni dưỡng tập trung, người già đơn Trung tâm ln mối quan hệ tình cảm gắn bó với Trung tâm, với cán nhân viên sở người môi trường chưng sống Đặc biệt, người già xuất mối quan hệ tình cảm khác giới đặc biệt Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm khơng phải lúc mang tính bền vững mà thường phức tạp để lại nhiều hệ khó lường Do vậy, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu quan hệ tình cảm cho người già cần quan tâm ngăn chặn giải hệ từ mối quan hệ tình cảm khác giới Đối với vấn đề đáp ứng nhu cầu quan hệ tình cảm cho người già đơn Trung tâm bảo trợ xã hội cần phối kết hợp, giúp đỡ từ nhiều phía gia đình, người thân, quyền địa phương, Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục đặc biệt cần đến hỗ trợ đội ngũ nhân viên công tác xã hội Thực tế, Trung tâm chưa nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp làm việc hỗ trợ lĩnh vực Đặc biệt, Trung tâm bảo trợ xã hội nơi đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như: tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục, hoàn trả đối tượng xã hội gia đình địa phương, tất loại đối tượng xã hội gồm người già, trẻ em, người tàn tật Do đó, Trung tâm chưa thể tập trung quan tâm đến lĩnh vực cụ thể đối tượng xã hội, việc đáp ứng nhu cầu quan hệ tình cảm người già đơn, khơng nơi nương tựa Hiện nay, sách nhà nước dừng lại việc đáp ứng nhu cầu sở vật chất, nuôi dưỡng mặt vật chất mà chưa quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu xã hội khác đối tượng xã hội nuôi dưỡng Trung tâm bảo trợ xã hội Điều cho thấy, vấn đề đáp ứng nhu cầu tinh thần quan hệ tình cảm cho người già đơn, khơng nơi nương tựa cần quan tâm Nhà nước, Trung tâm nuôi dưỡng, tổ chức xã hội, cá nhân đặc biệt cần đến hỗ trợ đội ngũ nhân viên cơng tác xã hội Vì vậy, lựa chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng Nhu cầu quan hệ NCT đơn, không nơi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vì- Hà Nội ” với mong muốn sâu tìm hiểu nhu cầu quan hệ người già đơn, đặc biệt nhu cầu quan hệ mặt tình cảm; tìm ừở ngại khó khăn việc đáp ứng nhu cầu quan hệ người già Mặc dù nhiều cố gắng,xong tiểu luận em khơng tránh khỏi thiếu sót,rất mong góp ý bạn để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô! Phần I:Cơ sở lý luận 1.1 Khái niệm người cao tuổi nhiều khái niệm khác người cao tuổi -Theo quan điểm y học: Người cao tuổi người giai đoạn già hóa gắn liền với việc suy giảm chức thể -Về mặt pháp luật: Luật Người cao tuổi Việt Nam năm 2010 quy định: Người cao tuổi “Tất công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên” -Theo WHO: Người cao tuổi phải từ 70 tuổi trở lên -Một số nước phát triển Đức, Hoa Kỳ lại quy định người cao tuổi người từ 65 tuổi trở lên Quy định nước khác biệt khác lứa tuổi biểu già người dân nước khác Những nước hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe tốt tuổi thọ sức khỏe người dân nâng cao Do đó, biểu tuổi già thường đến muộn Vì vậy, quy định tuổi nước khác -Theo quan điểm Công tác xã hội: Với đặc thù nghề trợ giúp xã hội, công tác xã hội nhìn nhận người cao tuổi sau: Người cao tuổi với thay đổi tâm sinh lý, lao động - thu nhập, quan hệ xã hội gặp nhiều khó khăn, vấn đề sống Do đó, người cao tuổi đối tượng yếu thế, đối tượng cần trợ giúp công tác xã hội 1.2.Một số khái niệm lien quan Khái niệm “Người cao tuổi đơn, không nơi nương tựa” xác định người khơng gia đình, liên lạc với gia đình, người thân khơng chỗ để nương nhờ chăm sóc, hỗ ừợ mà phải tự kiếm sống để ni thân Nhóm người sống bên ngồi xã hội, khơng chỗ ăn cố định; hay tập trung nuôi dưỡng ừong Trung tâm bảo ừợ xã hội Khái niệm “Nhu cầu” định nghĩa Từ điển Tiếng Việt “Điều đòi hỏi đời sống, tự nhiên xã hội (ví dụ: nhu cầu ăn, mặc, ở; nhu cầu giải trí, nhu cầu vật chất văn hoá, )” Khái niệm Nhu cầu sử dụng nghiên cứu mang hàm nghĩa này, đặc biệt quan tâm đến đòi hỏi người cần đáp ứng sống Khái niệm “ Quan hệ” gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại lẫn (Từ điển Tiếng Việt) Trong nghiên cứu, khái niệm mối liên hệ xã hội người với người Khái niệm “Quan hệ tình cảm khác giới” gắn bó mặt tình cảm hai người thuộc hai giới (nam nữ) khác Mối quan hệ tình cảm bao hàm yếu tố tình dục 2.Tổng quan chung vấn đề người cao tuổi 2.1 Người cao tuổi Việt Nam Cùng với xu hướng chung giới, q trình già hố dân số Việt Nam diễn với tốc độ ngày nhanh, qui mơ ngày lớn Q trình già hóa dân số Việt Nam “già nhóm già nhất”, nghĩa tốc độ tăng số lượng người cao tuổi độ tuổi cao (từ 80 tuổi trở lên) ngày lớn Số liệu từ bốn Tổng điều tra Dân số Nhà giai đoạn 1979 - 2009 cho thấy ,tỷ lệ NCT nhóm tuổi thấp (từ 60-69) tăng chậm, tỷ lệ NCT nhóm cao tuổi trung bình (70-79) già (80+) xu hướng tăng nhanh Dự báo GSO (2010) cho giai đoạn 2009 - 2049, Việt Nam bước vào giai đoạn dân số “già” lúc nhóm dân số cao tuổi tăng với tốc độ cao So với quốc gia khác giới, chí với nhiều nước phát triển mức thu nhập bình qn đầu người cao hơn, tốc độ già hóa dân số Việt Nam cao Cụ thể, số năm để tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên Việt Nam tăng từ 7% lên 14% tổng dân số (hay thời gian để dân số độ từ giai đoạn “già hóa” sang “già”) ngắn nhiều nước: Pháp 115 năm, Thụy Điển 85 năm, Mỹ 69 năm, Nhật Bản Trung Quốc 26 năm, Việt Nam 20 năm Với điều kiện kinh tế, xã hội phát triển thực thách thức lớn cho Việt Nam việc thích ứng với dân số “già hóa” nhanh [20], [68] cấu người cao tuổi cho thấy, Việt Nam đa phần NCT sống nông thôn, nông dân làm nông nghiệp q trình thị hóa diễn nhanh chóng Việt Nam Tổng điều tra Dân số năm 2009 cho thấy 72,9% NCT sống nơng thơn Trong số NCT, khoảng 16 - 17% hưởng lương hưu sức, 10% hưởng trợ cấp người cơng với nước Như vậy, 70% NCT sống lao động mình, nguồn hỗ trợ cháu gia đình Trong đó, nơng thơn ruộng đất ít, suất, thu nhập thấp, tiết kiệm ph ng bất trắc tuổi già Thực tế đ i hỏi sách NCT cần hướng đến nơng thơn, cần xây dựng triển khai sách bảo hiểm xã hội cho nông dân, đẩy mạnh nghiên cứu hình thức hoạt động phù hợp cho NCT nông thôn, đặc biệt NCT đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi hồn cảnh khó khăn… Xét theo vùng kinh tế - xã hội, người cao tuổi nước ta phân bố không đồng đều, tập trung vùng đơng dân cư nước đồng sông Hồng, đồng sông Cửu Long Bắc Trung Đồng sơng Hồng số lượng người cao tuổi cao nước (chiếm 25,41% số NCT), tiếp đến đồng sông Cửu Long (chiếm 20,95%) Bắc Trung 15,2% 1.2.4 Chủ trương, quan điểm Đảng Nhà nước ta cơng tác chăm sóc người cao tuổi Theo thống kê Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, cuối năm 2011 Việt Nam thức bước vào giai đoạn già hóa dân số, nhóm dân số cao tuổi tăng nhanh chạm ngưỡng 09 triệu người, chiếm 1/10 dân số nước Tuổi thọ người cao tuổi (NCT) tăng nhanh phản ánh thành tựu to lớn cơng tác chăm sóc, phụng dưỡng NCT cơng tác dân số Đảng, Nhà nước Việt Nam ta đạo thực từ giai đoạn trước Tuy nhiên, già hóa dân số đưa đến khó khăn, thách thức cho cơng tác chăm sóc, phụng dưỡng phát huy vai trò NCT (Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế, 2013); đời sống NCT nói chung, điều kiện thu nhập - mức sống, điều kiện sống đa phần NCT nói riêng, nhiều vấn đề liên quan như: sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều, điều kiện chăm sóc chưa đảm bảo tác động lớn đến đời sống NCT Việt Nam Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình cho biết, nước ta 70% NCT sống nông thôn tham gia lao động, điều cho thấy sau tuổi 60 NCT nhu cầu tham gia làm việc nhằm tạo thu nhập, nâng cao mức sống Việc chăm sóc - trợ giúp NCT truyền thống đạo lý tốt đẹp dân tộc Việt Nam, để nâng cao chất lượng chăm sóc hoạt động trợ giúp NCT, đồng thời phát huy vai trò NCT cộng đồng mục tiêu Chương trình Hành động Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 đề ra, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội đề xuất Đề án Chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 trọng vào việc xây dựng nhân rộng “Mơ hình liên hệ tự giúp nhau” (Nguyễn Văn Đồng, 2014), hướng đắn, mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện tình hình già hóa dân số Việt Nam Phát huy truyền thống "kính lão, trọng thọ" từ trước đến Đảng Nhà nước ta quan tâm sâu sắc đến người cao tuổi, thông qua chủ trương, sách, làm việc cụ thể Bên cạnh đó, vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi đề cập luật bảo vệ sức khoẻ: "Người cao tuổi ưu tiên khám chữa bệnh" Nhằm biểu dương, động viên lớp người cao tuổi đánh giá công lao nỗ lực người cao tuổi trình xây dựng bảo vệ tổ quốc, nêu gương sáng đạo đức, tác phong, lối sống chủ nghĩa anh hùng lớp người cao tuổi Đảng Nhà nước ta bổ xung, hồn thiện hệ thống sách chăm sóc người cao tuổi với chủ trương "việc chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi trách nhiệm Đảng, Nhà nước toàn xã hội" (Theo Chỉ thị Ban chấp hành Trung ương Đảng số 59T/TW ngày 27-9-1995).Từ nhận thức đắn công tác chăm sóc người cao tuổi, Đảng Nhà nước ta giải pháp, đắn góp phần nâng cao đời sống người cao tuổi Phần II :Thực trạng Nhu cầu quan hệ NCT đơn, không nơi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vì- Hà Nội 1.Đặc điểm tình hình TRung tâm BTXH IV,Ba Vì-Hà Nội 1.1 Lịch sử thành lập Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vì- Hà Nội: Trung tâm bảo trợ xã hội IV - thuộc Sở Lao động Thương Binh Xã hội thành lập tháng 10 năm 1984, đáp ứng yêu cầu công tác xã hội Thành phố nhằm bước giải tình trạng người lang thang xin ăn, kiếm sống, trẻ lang thang đường phố đối tượng xã hội khác để đảm bảo trật tự mỹ quan văn minh đô thị Trung tâm sở bảo trợ xã hội Thành phố Hà Nội, đặt trụ sở địa phận huyện Ba Vì, vùng đồi gò, bán sơn địa, với diện tích 2,4 ha, cách Trung tâm thị trấn Tây Đằng 2km cách thủ 60km phía tây, đường giao thông thuận lợi cho việc lại, gần quan đảng, quyền, cơng an, qn đội bệnh viện Ba Vì, bệnh viện Sơn Tây, hệ thống xanh, mơi trường sinh thái Ngồi ra, sở Trung tâm đặt xã Xuân Sơn - thị xã Sơn Tây với diện tích ha, cách thị xã Sơn Tây 12km, đường giao thơng thuận tiện lại, nhiều xanh thống mát Đơn vị đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên chức trẻ, khoẻ, trách nhiệm, nhiệt tình, lực trình độ, chun mơn nghiệp vụ, truyền thống tốt đẹp suốt 25 năm qua quan tâm đạo Sở Lao động Thương Binh Xã hội Hà Nội, quan Thành phố, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thường xuyên quan tâm giúp đỡ sở vật chất: Trung tâm sở hạ tầng tốt, hệ thống nhà nuôi dưỡng đối tượng xây dựng kết cấu tốt, đảm bảo mát mẻ mùa hè, ấm áp ừong mùa đơng, hệ thống cưng cấp nước sạch, nhà ăn, nhà bếp sẽ, khu vệ sinh khép kín, tủ chun dừng bảo quản thức ăn đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Các phòng trang bị giường, tủ, quạt điện, dãy nhà phòng đọc sách báo, xem tivi Ngồi ra, Trung tâm vườn ăn sinh thái, khu chăn nuôi, ao cá, khu học nghề trang thiết bị giảng dạy cho trẻ em Với hai sở diện tích vừa phải thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức lao động, chăn nuôi trồng trọt, hướng nghiệp dạy nghề cho nhóm đối tượng xã hội 1.2 Những vẩn đề liên quan đến người già đơn, không nơi nương tựa nuôi dưỡng lâu dài Trung tâm: Đối với người già đơn, không nơi nương tựa nuôi dưỡng lâu dài Trung tâm sách quản lý chăm sóc sau: + Trợ cấp xã hội: Từ nguồn trợ cấp xã hội Nhà nước với mức 300.000 đồng/tháng cho nuôi dưỡng vật chất đối tượng xã hội, 50.000 đồng/tháng chi tiêu đồ dùng sinh hoạt cá nhân + Quản lý: quản lý tập trung với đối tượng xã hội khác, xếp chỗ hỗn hợp với đối tượng người già lang thang xin ăn, người khuyết tật, + Nuôi dưỡng: Chế độ ăn bữa/ngày, mức 10.000 đồng/ngày với đối tượng xã hội Thức ăn chủ yếu cơm, canh, rau, đậu thịt, cá, + Chăm sóc sức khoẻ: Trung tâm phòng y tế phục vụ cơng tác chăm sóc sức khoẻ cho tất đối tượng xã hội Trung tâm, nhiên phòng y tế cung cấp thuốc cứu chữa bệnh thông thường như: sốt, cảm cúm, sơ cứu vết thương tai nạn lao động, Phòng y tế chưa dịch vụ khám chữa bệnh thường kỳ cho người già đơn nuôi dưỡng lâu dài, chưa dịch vụ khám chữa xét nghiệm HIV, bệnh hiểm nghèo khác Phòng y tế chưa làm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho đối tượng xã hội Trung tâm + Hoạt động khác: lao động, Trung tâm khuyến khích đối tượng người già khả lao động tham gia lao động, tăng gia sản xuất như: trồng rau, chăn nuôi lợn cá, quét dọn vệ sinh, tu sửa trang trại, mặt giải trí, dãy phòng bố trí phòng xem tivi đọc báo tập trung, mở theo để phục vụ người già Đối với vấn đề quan hệ người già đơn, nhân viên sở chưa hoạt động cụ thể tác động đến lĩnh vực này, nhìn chung đội ngũ cán sở quan tâm theo dõi, hỏi thăm đối tượng người già kịp thời giải mâu thuẫn, bất hoà nảy sinh mối quan hệ nhóm đối tượng 2.Thực trạng nhu cầu quan hệ mối quan hệ nct đơn, không noi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vĩ- Hà Nội 2.1 Nhu cầu quan hệ, đặc biệt quan hệ tình cảm ngưòi già đơn khơng noi nương tựa Trung tâm 2.1.1 Nhu cầu quan hệ xã hội chung Hiện Trung tâm bảo ừợ xã hội IV, Ba Vì - Hà Nội tiếp nhận ni dưỡng tất 211 đối tượng bao gồm ừẻ em, người già người tàn tật khả khả lao động Trong đó, người già chiếm 87 người (tính đến tháng năm 2009) Những đối tượng người già tiếp nhận chủ yếu từ Trung tâm bảo trợ xã hội II- Hà Nội lên, bao gồm nhiều thành phần khác người già lang thang xin ăn, lang thang buôn bán rong đường phố, người già lang thang không rõ nguồn gốc, người già neo đơn tàn tật, số người già gia đình gửi vào Trung tâm chiếm tỉ lệ nhỏ Trong đó, số người già đơn, khơng nơi nương tựa Trung tâm nhận nuôi dưỡng lâu dài đối tượng đặc biệt Trung tâm Nhóm đối tượng Trung tâm nhận ni dưỡng lâu dài với hai lý do: đối tượng nguyện vọng sống lâu dài Trung tâm, đối tượng liên lạc với gia đình Trung tâm khơng địa để gửi trả đối tượng sau hạn tháng (với trường hợp này, thường gia đình người thân tìm đến xin đối tượng khỏi Trung tâm Trung tâm trả đối tượng) Hầu hết đối tượng người đơn, khơng vợ/chồng, số giữ liên lạc với gia đình hay họ hàng số khác khơng giữ mối liên hệ Với đối tượng giữ mối quan hệ với gia đình, người thân; hầu hết mối quan hệ lỏng lẻo đối tượng thăm gia đình người thân gia đình thời gian lên chăm sóc đối tượng Khu chăm sóc người già Trung tâm phân thành phân khu nhỏ, phân khu dãy nhà cán quản lý riêng Mỗi phòng bố trí từ đến giường, người già xếp chung với niên tàn tật khả lao động Đối tượng người già đơn, không nơi nương tựa xếp chỗ hỗn hợp với đối tượng xã hội khác theo giới tính Do đó, người già đơn sống mơi trường nhiều thành phần, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhờ hình thành mối quan hệ xã hội khác Hàng ngày tiếp xúc đón nhận chăm sóc từ người ni dưỡng, chịu quản lý điều phối nhân viên sở; yếu tố thuận lợi để người già đơn hình thành mối quan hệ xã hội người nuôi dưỡng nhân viên Trung tâm Người già đơn, không nơi nương tựa quản lý nuôi dưỡng ừong Trung tâm bảo ừợ xã hội quan tâm mặt vật chất Các đối tượng vào Trung tâm, phát đồ dừng tư trang chăn màn, thau chậu, đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng tháng nuôi ăn từ khoảng trợ cấp xã hội dành cho đối tượng xã hội Nhà nước Được khám chữa bệnh ốm đau Trung tâm Ngồi ra, đối tượng khả lao động huy động phân công lao động vệ sinh phạm vi Trung tâm Trong sinh hoạt tập thể hoạt động giải trí, đối tượng xã hội xem tivi, đọc báo, nghe đài, sinh hoạt tập thể (1 lần/tuần) Theo Lý thuyết nhu cầu Mavslow, nhu cầu đáp ứng (nhu cầu bản, nhu cầu an tồn) nhu cầu lại như: nhu cầu yêu thương, nhu cầu tôn trọng nhu cầu thể người già đơn chưa Trung tâm xã hội quan tâm đáp ứng Đặc biệt, nhu cầu xã hội người già đơn nhu cầu quan hệ nhu cầu tình cảm ý tới Theo Tâm lý học phát triển, tuổi già giai đoạn cần quan tâm chăm sóc nhiều mặt tình cảm, xã hội yêu thương tôn trọng Người già đơn, khơng nơi nương tựa nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi đời sống, nhóm yếu thế, họ cần xã hội quan tâm chăm sóc mặt tình cảm hay đáp ứng nhu cầu ưu tiên Họ nuôi dưỡng Trung tâm bảo trợ xã hội, bị giới hạn không gian sống thu hẹp nhiều mối quan hệ; đó, họ cần giao tiếp với người khác, chia sẻ tâm với người xưng quanh Thực tế, Trung tâm chưa hoạt động nhằm hỗ ừợ người già đơn tăng cường mối quan hệ thân Đồng thời, Trung tâm chưa sách cụ thể để giúp người già đơn tự đáp ứng nhu cầu xã hội hay giải tốt hệ từ mối quan hệ tình cảm người già Bên cạnh đó, sách xã hội Nhà nước người làm công tác liên quan đến lĩnh vực chưa quan tâm tới vấn đề đáp ứng nhu cầu quan hệ tình cảm cho người già nói chưng người già đơn, không nơi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội mà chủ yếu nặng đáp ứng nhu cầu vật chất Như vậy, thấy nhu cầu quan hệ người già đơn không nơi nương tựa nuôi dưỡng lâu dài Trung tâm bảo trợ xã hội vấn đề cấp thiết, nhu cầu ưu tiên nhóm đối tượng Nhưng thực tế, nhu cầu quan hệ người già đơn không nơi nương tựa chưa Trung tâm nuôi dưỡng xã hội quan tâm đáp ứng 2.1.2Nhu cầu quan hệ tình cảm khác giới Người cao tuổi đơn, không nơi nương tựa bị tổn thương thiếu thốn mặt tình cảm Trong vấn đề chưa đáp ứng nhu cầu quan hệ nhu cầu quan hệ tình cảm khác giới vấn đề đáng quan tâm nhóm đối tượng Nhu cầu quan hệ tình cảm khác giới vấn đề người già xã hội đề cập tranh luận thời gian gần Đối với người già đơn, không nơi nương tựa thực nhu cầu cần thiết Trên thực tế, người già đơn nhóm đối tượng thiếu thốn nhiều mặt tình cảm, khơng nhận quan tâm chăm sóc u thương từ cháu, khơng người thân để chia sẻ tâm Bên ngồi, họ khơng biểu lộ tỏ thái độ phó mặc đời, ừong sâu thẳm chắn họ tồn mơ ước người khác quan tâm, chia sẻ Tuổi già nỗi buồn vui riêng tư, muốn chia sẻ với người bạn đời Được quản lý nuôi dưỡng ừong Trung tâm bảo trợ xã hội, tiếp xúc với nhiều đối tượng xã hội khác nhau, họ tìm đến người bạn đời để chia sẻ tâm chăm sóc lúc già Đối với đối tượng người già đơn nam giới, họ nhu cầu quan hệ, đặc biệt nhu cầu quan hệ tình dục Đó người, nhu cầu sinh học Do đó, bên cạnh việc chia sẻ tâm người già đơn nam giới cần quan hệ đáp ứng nhu cầu Xã hội phải thừa nhận thay đổi quan niệm vấn đề quan hệ tình cảm khác giới người già đơn Như vậy, người già Trung tâm bảo trợ xã hội IV gặp nhiều khó khăn việc đáp ứng nhu cầu quan hệ, đặc biệt quan hệ tình cảm Đây vấn đề nhạy cảm cần xã hội quan tâm giúp đỡ, nhằm nâng cao đời sống tình cảm cho người già đơn điều kiện sống thiếu thốn 2.2.Thực trạng mổỉ quan hệ ngưòi già đơn, khơng noi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vĩ- Hà Nội 2.2.1 Các mối quan hệ tình cảm người già đơn, không nơi nương tựa Trung tâm 2.2.1.1 Mối liên hệ tình cảm gia đình, người thân, bạn bè tổ chức xã hội Người già đơn sinh sống Trung tâm thường bị bó hẹp mơi trường độc lập, mối quan hệ bên ngồi với gia đình, bạn bè tổ chức xã hội + Mối quan hệ với gia đinh, người thân: Người già đơn Trung tâm bảo trợ xã hội IV, hầu hết đối tượng khơng gia đình người thân, liên hệ với gia đình người thân lý đó, trường hợp giữ mối liên hệ với cháu họ hàng, khơng người chăm sóc ni dưỡng, họ buộc phải sống nhờ vào nuôi dưỡng Trung tâm bảo ừợ xã hội; đó, trừ đối tượng giữ mối liên hệ mức độ định hầu hết người già đơn, không nơi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội khơng mối liên hệ với gia đình, người thân xã hội bên ngồi Những đối tượng ni dưỡng lâu dài Trung tâm họ coi Trung tâm bảo trợ xã hội mái nhà nơi dừng chân, an nghỉ cuối đời họ Những người thường nghĩ gia đình, người thân mà họ thường quan tâm đến đời sống Trung tâm, sống vui vẻ, lòng với sống Đối với đối tượng nguyện vọng sống lâu dài Trung tâm mối liên hệ với gia đình người thân, nhận quan tâm gia đình liên hệ lỏng lẻo Đối tượng thăm gia đình hay người thân nguyện vọng sở đồng ý cán quảnTrung tâm Người thân đối tượng thường lên thăm gửi quà (bánh kẹo, mì tơm, quần áo cho cụ), quan tâm chăm sóc tới đời sống tinh thần cụ Đối với hai đối tượng người già đơn, dù hay liên hệ với gia đình người thân, họ chung đặc điểm khơng nhận chăm sóc, ni dưỡng từ người thân yêu Họ sống nhờ vào nuôi dưỡng xã hội mà đại diện cán bộ, nhân viên quảnTrung tâm bảo trợ xã hội Mối quan hệ gia đình, người thân với họ bị chia cắt mờ nhạt, không sâu sắc mối quan hệ gắn bó họ với Trung tâm bảo trợ xã hội Do đó, thấy người già đơn không nơi nương tựa nuôi dưỡng lâu dài Trung tâm bảo trợ xã hội mối quan hệ với gia đình người thân Ngay giữ mối liên hệ khơng phải mối quan hệ mật thiết, bền chặt + Với bạn bè: thể trước họ người bạn thân, bạn đồng hương, thời điểm liên lạc Bạn bè họ bạn phòng, bạn sinh sống ừong Trung tâm Người già đơn, không nơi nương tựa xếp chỗ hỗn hợp với đối tượng xã hội khác như: người già lang thang xin ăn ừong thời gian qui định (ở Trung tâm3 tháng), người già mắc bệnh tâm thần, niên khuyết tật, Do đó, người già đơn hội tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau, mở rộng mối quan hệ thân Tuy nhiên, theo quan sát thực tế cho thấy, mối quan hệ tình cảm bạn bè người già đơn ừong Trung tâm không tốt Người già thường bạn thân để chia sẻ tâm sự, chơi với người phòng Ngun nhân họ khơng tìm thấy tương đồng nhau, tính họ khơng muốn giao lưu với người khác, khơng thể hồ hợp với người khác Điều khơng lạ, người già thường người nhiều biến đổi rối loạn tâm sinh lý, sống không hợp lẽ tất yếu Những bạn trẻ sống người già thường khó chịu người già lúc nhận xét đánh giá mình, người già ln cho nói thật Do đó, người già thường khơng thoải mái tinh thần ln cảm thấy khó chịu Minh chứng cho vấn đề người già đơn thường hay xảy va chạm, xích mích với bạn phòng, đối tượng vấn đề sức khoẻ tâm thần; người già tính khó chịu nên họ khơng thể chịu đựng hay nhường nhịn đối tượng khác môi trường sống Họ thường xuyên cãi vã, nói xấu nhau, quát mắng dịp tiếp xúc Như vậy, môi trường sống hỗn hợp nhiều thành phần đó, người già đơn khó tìm thấy chia sẻ khó mối quan hệ tốt với người xung quanh + Với tổ chức xã hội: Mặc dù sống Trung tâm, người già khơng mối quan hệ trực tiếp với tổ chức xã hội bên ngoài, họ khả nhận biết thể tình cảm tổ chức xã hội gắn bó Đặc biệt, người già tham gia hoạt động niên xưng phong, làm nhiệm vụ chiến trường hát say sưa ca trường sơn, kể chuyện say sưa ngày tháng oanh liệt, ừong họ ẩn chứa lòng yêu nước sâu sắc Điều chứng tỏ, thực tế họ khơng giữ mối quan hệ với tổ chức xã hội bên thâm tâm người già hồi ức thường sống lại với kỷ niệm xưa, thể mối quan tâm với đất nước xã hội 2.2.1.2Mổỉ quan hệ vổỉ Cán bộ, Nhân viên sở, ngưòi ni dưỡng mơi trường sổng Trung tâm Sống Trung tâm bảo trợ xã hội IV- Ba Vì- Hà Nội, người già đơn thường xuyên tiếp xúc với nhân viên quản lý, nhân viên y tế chịu ảnh hưởng môi trường sinh hoạt Trung tâm Điều phần ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ tình cảm người già + Quan hệ với Cán bộ, nhân viên, người nuôi dưỡng: Hằng ngày tiếp xúc chịu quản lý nhân viên sở, hình thành nên mối quan hệ gắn bó người già thể thái độ quý mến, quý trọng thù ghét, chống đối đội ngũ nhân viên sở Thực tế, vấn nhiều người già bày tỏ lòng biết ơn nhân viên Trung tâm Với câu hỏi “Ông (bà) cảm thấy nhân viên quản ỉỷ Trung tâm đối xử với ông (bà) nào?”, nhận nhiều câu trả lời dạng “ Nhân viên tốt với tôĩ\ “ Họ đối xử rẩt Đây chứng thể người già Trung tâm mối quan hệ gắn bó tình cảm thân thiết nhân viên sở Điều cho thấy, đội ngũ nhân viên sở phần quan tâm (thể thái độ chăm sóc tốt) người già đơn Tuy nhiên, trường hợp người già hỏi ừả lời ngược lại, chí thái độ phản kháng ừách móc cán bộ, nhân viên sở Điển câu ừả lời “Ẩn cơm xong khoả cửa lại ln, khơng ”, cộng thêm vẻ mặt tức giận Thái độ cộng với cách xưng hô đối tượng chứng tỏ thái độ không thoải mái họ nhân viên sở phía nhân viên sở, bận rộn nhiều công việc làm ừòn cơng tác chăm sóc ni dưỡng người già Trung tâm Những rảnh rỗi, họ thường ngồi nói chuyện tâm với người già đơn, khuyến khích cụ hát hò, kể chuyện, + Với môi trường sống Trung tâm: Người già đơn hầu hết cảm thấy thoải mái sống môi trường nuôi dưỡng Trung tâm Họ hài lòng với điều kiện sống tại, vui vẻ chấp nhận sống bình thản Đặc biệt, người nguyện vọng sống lâu dài Trung tâm ln thái độ sống tốt, gắn bó với người coi thực nơi dừng chân đời Với thái độ đó, họ khơng tư tưởng bên ngồi xã hội sống, họ chăm lao động hưởng thụ sống hưởng thụ an nhàn tuổi già Thậm chí, họ yêu mến cảm thấy thích thú với mơi trường sống cụ hỏi trả lời “ Tôi cảm thấy môi trường sống dễ chịu nên muốn lâu dài luôn” Tuy nhiên, đối tượng cảm thấy khơng thoải mái phải sống chung với nhiều thành phần đối tượng xã hội khác Họ khơng khơng gian riêng để tự hưởng thụ sống Bên cạnh đó, điều kiện chăm sóc ni dưỡng Trung tâm eo hẹp, người già vốn khó ăn lại nhàm chán khơng thiết ăn uống, không đảm bảo dinh dưỡng khiến người già gầy yếu, bệnh tật, người già đơn phải chấp nhận tất điều kiện khiến họ mệt mỏi buồn chán Đơi họ khơng muốn tiếp tục sống Trung tâm mà phải gắng sống, chẳng biết đâu 2.2.1.3 Quan hệ tình cảm khác giới: Tất phải thừa nhận nhu cầu tình cảm nhu cầu thuộc người, nhu cầu thiết yếu thiếu người Bởi người không sống độc lập riêng lẻ mà ln mối quan hệ với xã hội xung quanh Tình cảm khác giới nhu cầu tình dục thuộc người Khi hai người nảy sinh mối quan hệ tình cảm khác giới, nhu cầu quan hệ tình dục họ điều tất yếu Điều lý giải cho mối quan hệ tình cảm khác giới nảy sinh người già Trung tâm, họ nảy sinh mối quan hệ tình cảm dẫn họ tới thực hành vi tình dục Đơi khi, khơng phải xuất phát từ tình cảm mà họ thực hành vi Đối với cụ già nam giới, quan hệ tình cảm khác giới với họ khơng nhằm mục đích chia sẻ tâm mà hướng tới thoả mãn nhu cầu tình dục Nhiều trường hợp thực hành vi tình dục nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu mục đích trao đổi vật chất (giá trị vật chất thực tế như: thuốc lá, gói mì tơm, ) Các đôi thường tranh thủ lúc vắng người (giờ ăn tập trung, ngủ, lao động, ) để “gặp gơ” Những nơi thường lựa chọn làm “điểm hẹn” góc nhà, vườn rau hay chí phòng chung Đã trường hợp người phòng bắt tang chị em dẫn khách vào phòng để thực hành vi tình dục Đối với cụ bà, quan hệ tình cảm khác giới nhu cầu cần thiết nhằm tới chia sẻ tâm sự, giúp đỡ chăm sóc bệnh tật, nhu cầu tình dục khơng trở nên cần thiết họ Nhưng nảy sinh mối quan hệ tình cảm khác giới với cụ ơng buộc họ phải chấp nhận đáp ứng nhu cầu tình dục đối phương Những câu chuyện tình đẹp ừong Trung tâm mẩu chuyện hài để người bàn tán Điều đáng ý, đối tượng chưa kiểm ừa sức khoẻ định kỳ, khơng khám xét nghiệm HIV, tình trạng ừở thành nguy lây nhiễm loại bệnh dịch Mặc dù, nhận biết thực ừạng cán nhân viên quản lý sở khó khăn việc đưa giải pháp khắc phục cải thiện tình hình, vấn đề nan giải làm để vừa đáp ứng nhu cầu quan hệ tình cảm khác giới cho người già đơn mà kiểm sốt phòng tránh hệ từ mối quan hệ tình cảm khác giới 2.2.2 Rào cản hệ từ mối quan hệ tình cảm người già 2.2.2.1 Rào cản việc đáp ứng nhu cầu quan hệ tình cảm cho người già: thể nhận thấy rào cản việc đáp ứng nhu cầu tình cảm người già xuất phát từ yếu tố sau: + Bản thân ngưòỉ già: Rào cản lớn xuất phát từ thân người già Bởi họ bước vào Trung tâm với tâm trạng thái độ bị động, coi nơi cuối đời, Người già đơn ln tâm lý mặc cảm, tự ti thân, cảm thấy người vơ giá trị, người thừa xã hội Vơ hình chung họ tạo cho rào cản tâm lý với mơi trường sống trước mắt Ngoài ra, nhận thức hạn chế đưa họ đến suy nghĩ sai lầm, ln nhìn nhận xung quanh suy nghĩ thân, từ mà tự gây áp lực cho thân Đối với nhu cầu tình cảm nam nữ quan hệ tình dục, thân người già biết nhu cầu kiểm sốt mặt lý trí, nên thường khơng đem lại cảm giác thoải mái mặt tâm lý, lúc cảm thấy bị cộng đồng lên án Họ nhu cầu người, xã hội phải thừa nhận trân trọng mối quan hệ tình cảm khác giới Do vậy, người già đơn tự tạo nên rào cản cho thân để hạn chế mối quan hệ xã hội họ với môi trường người xưng quanh + Yếu tố xã hội: Điều kiện vật chất chế độ chăm sóc Trung tâm khơng thể đáp ứng mong muốn người già Bởi môi trường quản lý nuôi dưỡng đối tượng xã hội, hoạt động chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội Nhà nước dành cho đối tượng, Trung tâm khơng thể đủ kinh phí để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng Từ chỗ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất dẫn đến người già không thoải mái nhiều mặt khác Đặc biệt, ảnh hưởng lớn đến tinh thần, lo nghĩ sống bên ngồi khơng nhìn nhận quan tâm đến sống thực Sống chung với nhiều đối tượng xã hội khác nhau, dễ dẫn tới bất hoà căng thẳng người già đơn Trung tâm Họ phải chấp nhận chịu đựng mối quan hệ xung đột, mâu thuẫn với người phòng Thái độ phục vụ chăm sóc nhân viên sở, thái độ ứng xử họ người già chưa nhiệt tình, đặc biệt thái độ kỳ thị người già dễ gây nên tâm lý mặc cảm cho người già Ngoài ra, gia đình đối tượng yếu tố cản trở lớn đến việc đáp ứng nhu cầu tình cảm người già Gia đình mối liên hệ tình cảm vững cá nhân, người già thường bị tách rời gia đình, chí bị cắt đứt mối quan hệ với gia đình Chính vấn đề gia đình khiến người già suy nghĩ nhiều lo lắng mức Do nhiều vấn đề khác cản trở ảnh hưởng sâu sắc tới việc đap ứng nhu cầu tình cảm cho người già Trung tâm 2.2.2.2 Những hệ từ mối quan hệ người già đơn: Trong mối quan hệ người già đơn dễ dàng gây hệ bất lợi + Người già đơn mối quan hệ mật thiết với gia đình, khiến họ dễ trở nên cáu gắt, ừầm cảm, cảm giác mối quan hệ tình cảm u thương gắn bó với gia đình người thân + Những mâu thuẫn, xưng đột ừong mối quan hệ người già đơn với bạn phòng, nhân viên người ni dưỡng, gây nên căng thẳng mặt tâm lý cho người già, khiến người già nảy sinh thái độ căm ghét thực hành vi gây hại đánh nhau, phá phách, + Những mối quan hệ tình cảm khác giới tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi người già nam giới làm tăng nguy lây truyền loại bệnh dịch qua đường tình dục cho đối tương khác (như: lậu, giang mai, HIV, ) Trong đó, Trung tâm chưa đủ điều kiện để xét nghiệm khám chữa dịch bệnh + Đối với cụ bà, nảy sinh mối quan hệ tình cảm khác giới làm tăng nguy bị bạo hành tình dục, gây tổn thương đến thể chất tinh thần 3.Đánh giá số kết đạt trung tâm Trung tâm bảo trợ xã hội IV làm nhiều nhiệm vụ lúc tất đối tượng xã hội như: tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục, Bên cạnh đó, nhân viên quản lý gánh vác thêm nhiều nhiệm vụ khác phải giải tất vấn đề nảy sinh đối tượng ( giảng hoà mâu thuẫn, xử lý trộm cắp, dự phòng tránh thai, ) - Đặc biệt, quan tâm đến sinh hoạt thường ngày đối tượng xã hội, đảm bảo cho đối tượng xã hội an toàn, vấn đề nhu cầu quan hệ tình cảm người già thực tế nhân viên sở quan tâm đến, song trình giải vấn đề nảy sinh bao gồm vấn đề quan hệ tình cảm người già Thơng qua q trình làm việc với Kiểm huấn viên tiếp xúc trao đổi với nhân viên làm việc trực tiếp với đối tượng người già, tiếp thu kinh nghiệm ừong trình làm việc đội ngũ nhân viên sở + Cho phép người già gia đình nguyện vọng thăm gia đình thực mong muốn họ Người già nhu cầu thăm gia đình, viết đơn xin phép ban quản lý thăm gia đình theo thời hạn (những dịp lễ, tết, ) + Phân công đối tượng xã hội ừẻ khoẻ hỗ ừợ giặt giũ, giúp đỡ người già yếu + Tổ chức sinh hoạt tập thể dãy nhà khu (1 lần/tuần) + Tổ chức hoạt động xem phim, đọc báo tập trung để giải trí + Trong giải hệ từ mối quan hệ tình cảm: thường xuyên phải giải xung đột nảy sinh đối tượng + Thường xuyên hỏi thăm trò chuyện với người già đơn, khơng nơi nương tựa để lắng nghe chia sẻ họ Tuy nhiên, mối quan tâm chung mà thực tế chưa biện pháp trực tiếp tác động để đáp ứng đầy đủ nhu cầu quan hệ tình cảm cho người già Trung tâm Do đó, vấn đề đáp ứng nhu cầu quan hệ cho người già đơn, không nơi nương tựa Trung tâm cần quan tâm giải từ nhiều phía, vai trò nhân viên công tác xã hội Phần III: Đề xuất khuyến nghị 1.Đề xuất cần tham gia Vai trò Nhân viên cơng tác xã hội Cơng tác xã hội ngành khoa học xã hội mang tính thực hành thực tiễn cao Mục đích hướng đến công tác xã hội giải vấn đề xã hội nâng cao lực cho nhóm yếu thế, giúp họ khả vượt qua khó khăn thân Người già nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng quan trọng mà công tác xã hội hướng đến Đặc biệt, người già nuôi dưỡng Trung tâm bảo ừợ đối tượng đặc thù cho tác động trợ giúp công tác xã hội Họ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tâm lý, mặc cảm thân cần nhận quan tâm xã hội Đối với vấn đề đáp ứng nhu cầu quan hệ cho người già Trung tâm bảo ừợ xã hội, với vai ừò người can thiệp trực tiếp đối tượng, nhân viên công tác xã hội giải vấn đề mặt sau: - Hỗ trợ mặt tâm lý: Thông qua hoạt động tham vấn, nhân viên công tác xã hội giúp người già đơn an ủi ổn định mặt tâm lý Trong trình làm việc, nhân viên công tác xã hội giúp đối tượng hiểu rõ tình trạng nhu cầu mối quan hệ tình cảm thực tại, giúp người già đơn kiểm định mối quan hệ xã hội họ, giúp họ nhận giá trị thân Để từ đó, người già đơn khơng mặc cảm, tự ti mà làm quen mở rộng mối quan hệ với người xung quanh - Giải vấn đề ưu tiên: Cùng người già thảo luận để tìm vấn đề ưu tiên giải họ, khó khăn chủ yếu gây nên vấn đề xây dựng kế hoạch hành động Ví dụ: Người già thường buồn chán khơng muốn giao tiếp với người khác; trường hợp cần tìm hiểu nguyên nhân gây nên buồn chán điều khiến họ khơng muốn giao tiếp với người khác để tìm giải pháp xố bỏ ngun nhân gây nên tình trạng - Thay đổi nhận thức người già: Cung cấp kiến thức xã hội để thay đổi nhận thức người già vấn đề mà họ nhìn nhận sai lầm Từ giúp họ suy nghĩ tích cực sống -Vai trò trung gian: Làm việc với gia đình để gia đình tác động tích cực người già Làm việc với Trung tâm, đội ngũ nhân viên để tìm giải pháp hỗ trợ người già Thay đổi nhận thức nhân viên sở nhu cầu người già, giúp họ thái độ làm việc thái độ ứng xử với người cao tuổi tốt hơn, tránh thái độ kỳ thị người già 2.Khuyến nghị + Xã hội cần quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu tình cảm người già nói chung người già ni dưỡng Trung tâm bảo trợ xã hội + Các Trung tâm bảo trợ xã hội cần thiết phải đội ngũ nhân viên xã hội chuyên nghiệp để phát huy hiệu hoạt động Trung tâm + Các quan ban hành luật pháp xây dựng sách xã hội cần tính đến nhu cầu người già lang thang xây dựng sách xã hội liên quan đến lĩnh vực này, đồng thời phải tính đến giảm bớt đối tượng người già lang thang xây dựng sách phát triển kinh tế xã hội hay sách gia đình + Cộng đồng cần nhìn cảm thơng, tránh kỳ thị người già lang thang xin ăn Kết luận Hiện nay, người cao tuổi giới nói chung Việt Nam nói riêng xu hướng tăng nhanh Đây mối quan tâm chung nhiều quốc gia NCT kho tàng kiến thức, kinh nghiệm sống NCT góp phần quan trọng việc khuyên dạy cháu, dòng họ, giúp nhiều người áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản xuất, kinh doanh, giáo dục, nâng cao chất lượng sống cho đất nước Do vậy, họ cần phải tơn trọng ứng xử thích hợp, thể truyền thống nhân thủy chung mà văn hóa Việt Nam ln ln đề cao Tơn trọng chăm sóc người cao tuổi nghĩa tạo điều kiện cho họ tiếp tục phát huy kinh nghiệm sống mà họ tích lũy góp phần xây dựng xã hội hồn cảnh thích hợp NCT ni dưỡng Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vì- Hà Nội đối tượng bị thiếu hụt nhiều nhu cầu, nhu cầu đời sống tình cảm vấn đề quan tâm đáp ứng Thực trạng đáp ứng nhu cầu tình cảm người già Trung tâm gặp nhiều khó khăn trở ngại xuất phát từ yếu tố chủ quan khách quan Do đó, muốn nâng cao đời sống tình cảm cho người già cần phối kết hợp nhiều tổ chức cá nhân ừong xã hội Đặc biệt, can thiệp ừợ giúp công tác xã hội hoạt động quan trọng cần thiết, nhằm mục tiêu hỗ trợ trực tiếp gián tiếp giúp nâng cao đời sống tình cảm cho người nct DANH MUC TÀI LIÊU THAM KHẢO • • Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016- Trung tâm bảo trợ xã hội IV Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng khen UBND Thành phố Hà Nội năm 2015 - Trung tâm bảo trợ xã hội IV Bài giảng CTXH cá nhân - Giảng viên, TS Mai Kim Thanh Bài giảng CTXH với người cao tuổi - Gv Nguyễn Thế Huệ Trang web: Laodong.com ... “Thực trạng Nhu cầu quan hệ NCT cô đơn, không nơi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vì- Hà Nội ” với mong muốn sâu tìm hiểu nhu cầu quan hệ người già cô đơn, đặc biệt nhu cầu quan hệ mặt tình... sinh mối quan hệ nhóm đối tượng 2.Thực trạng nhu cầu quan hệ mối quan hệ nct cô đơn, không noi nương tựa Trung tâm bảo trợ xã hội IV, Ba Vĩ- Hà Nội 2.1 Nhu cầu quan hệ, đặc biệt quan hệ tình cảm... thực tế, nhu cầu quan hệ người già cô đơn không nơi nương tựa chưa Trung tâm nuôi dưỡng xã hội quan tâm đáp ứng 2.1. 2Nhu cầu quan hệ tình cảm khác giới Người cao tuổi đơn, không nơi nương tựa bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu quan hệ của nct cô đơn, không nơi nương tựa tại trung tâm, Nhu cầu quan hệ của nct cô đơn, không nơi nương tựa tại trung tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay