Tiểu luận môn kinh tế quốc tế đóng góp của thương mại quốc tế đối với phát triển kinh tế ở việt nam

36 126 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 09:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN SAU ĐẠI HỌC BỘ MÔN: KINH TẾ QUỐC TẾ - - THẢO LUẬN VẤN ĐỀ ĐÓNG GÓP CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Danh sách học viên nhóm 4: Lớp: 26B Thathsavanh Heuangpaseuth Inthong Boualaphanh Song Dina Phạm Ngọc Dũng Lương Thị Huyền ( NT) Lê Lưu Minh Trang Vũ Diệu Huyền Trang Hoàng Vũ Anh Tú Nguyễn Duy Tùng 10 Nguyễn Mạnh Tùng HÀ NỘI – 1/2018 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU Thương mại đời lâu tồn qua phương thức sản xuất xã hội Xuất hàng hố lưu thơng hàng hố Vì hoạt động thương mại vừa chịu chi phối quy luật sản xuất hàng hoá,vừa chịu chi phối quy luật kinh tế vốn có chế độ xã hội- trị mà nghành thương mại hoạt động Sản xuất điểm xuất phát, tiêu dùng điểm cuối thương mại :Thực chức phân phối trao đổi khâu trung gian.Với vị trí thương mại mặt chịu chi phối sản xuất tiêu dùng,mặt khác tác động tích cực chủ động trở lại sản xuất tiêu dùng Thương mại vừa đại diện cho người tiêu dùng để tác động đến sản xuất, vừa đại diện cho sản xuất để tác động đến tiêu dùng,góp phần thúc đẩy trình tái sản xuất mở rộng phát triển,nó đóng vại trò mắt xích máy kinh tế Sự phát triển lực lượng sản xuất tồn cầu,sự phát triển khoa học cơng nghệ thơng tin vũ bão,và xét chất phát triển mối quan hệ kinh tế thị thường Điều khiến cho vị trí thương mại quốc tế kinh tế quốc dân quốc gia trở nên ngày quan trọng Trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu Việt Nam – nước phát triển đóng góp thương mại quốc tế phát triển kinh tế quốc dân đạt kết đáng khích lệ bên cạnh nhiều khó khăn thách thức mà kinh tế Việt Nam phải đối mặt I LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khái niệm Thương mại quốc tế việc trao đổi hàng hóa dịch vụ (hàng hóa hữu hình hàng hóa vơ hình) quốc gia, tn theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho bên Đối với phần lớn nước, tương đương với tỷ lệ lớn GDP Mặc dù thương mại quốc tế xuất từ lâu lịch sử loài người tầm quan trọng kinh tế, xã hội trị để ý đến cách chi tiết vài kỷ gần Thương mại quốc tế phát triển mạnh với phát triển công nghiệp hố, giao thơng vận tải, tồn cầu hóa, cơng ty đa quốc gia xu hướng thuê nhân lực bên Việc tăng cường thương mại quốc tế thường xem ý nghĩa "toàn cầu hố" Thương mại tồn cầu tạo hội cho người tiêu dùng nước tiếp xúc với hàng hố, dịch vụ mà nước họ khơng có Hầu tất loại sản phẩm bạn cần tìm thấy thị trường quốc tế: thực phẩm, quần áo, phụ tùng, dầu, đồ trang sức, rượu vang, cổ phiếu, tiền tệ nước Các dịch vụ giao dịch du lịch, ngân hàng, tư vấn vận tải Khi sản phẩm bán thị trường giới gọi xuất khẩu, sản phẩm mua từ thị trường giới gọi nhập Nhập xuất hạch toán vào tài khoảng vãng lai cán cân toán quốc gia 2.Nguyên nhân hoạt động thương mại quốc tế • Một quốc gia tham gia vào thương mại quốc tế họ thu lợi ích từ thương mại, lợi ích từ thương mại hình thành • Sự khác điều kiện tự nhiên quốc gia • Sự đa dạng hóa nhu cầu hàng hóa thị trường • Sự đa dạng hóa giá cả, sở thích nguồn cung cấp đầu vào quốc gia Quy tắc điều chỉnh thương mại quốc tế Trước đây, thương mại quốc tế thường điều chỉnh hiệp định thương mại song phương hai nước Trước kỷ 19, chủ nghĩa trọng thương chiếm ưu thế, đa số nước áp đặt mức thuế cao nhiều hạn chế thương mại khác hàng nhập Kể từ kỷ 19, tư tưởng thương mại tự lên giữ vai trò chủ đạo nước phương Tây, đặc biệt Anh Trong năm kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, hiệp định thương mại đa phương GATT WTO cố gắng xây dựng chế thương mại quốc tế có thống điều chỉnh phạm vi toàn cầu Hướng tới thương mại tự do, hiệp định thương mại không đàm phán việc giảm thuế mà đàm phán biện pháp phi thuế hạn chế số lượng nhập khẩu, cấp phép nhập khẩu, vệ sinh kiểm dịch, đầu tư nước ngồi, mua sắm phủ tạo thuận lợi cho thương mại cách đơn giản hóa thủ tục hải quan Trong khứ, thương mại tự thường tập trung vào mặt hàng nông sản, mặt hàng chế tạo thường mong muốn bảo hộ Tình hình lại ngược lại, đặc biệt nước phát triển Hoa Kỳ, châu Âu Nhật Bản, vận động hành lang lĩnh vực nông nghiệp nguyên nhân khiến cho đa số hiệp định thương mại quốc tế, lĩnh vực nông nghiệp có nhiều quy định mang tính chất bảo hộ lĩnh vực hàng hóa dịch vụ khác Thương mại quốc tế thường điều chỉnh quy tắc có tính tồn cầu thơng qua hiệp định Tổ chức Thương mại Thế giới, có số thoả thuận thương mại khu vực AFTA nước ASEAN; MERCOSUR số nước Nam Mỹ; NAFTA Hoa Kỳ, Canada México; Liên minh châu Âu 25 quốc gia châu Âu Có thể kể thêm số thỏa thuận thương mại quốc tế thất bại Khu vực Mậu dịch Tự châu Mỹ (FTAA) hay Hiệp định Đa phương Đầu tư (MAI) Chức hoạt động thương mại quốc tế - Tạo vốn cho trình mở rộng vốn đầu tư nước - Chuyển hóa giá trị sử dụng làm thay đổi cấu vật chất tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân sản xuất nước thích ứng chúng với nhu cầu tiêu dùng tích lũy - Góp phần nâng cao hiệu kinh tế việc tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh Là lĩnh vực kinh tế đảm nhận khâu lưu thơng hàng hóa nước với nước ngoài, chức thương mại quốc tế là: Tổ chức chủ yếu trình lưu thơng hàng hóa với bên ngồi, thơng qua mua bán để nối liền cách hữu theo kế hoạch thị trường nước với thị trường nước ngoài, thỏa mãn nhu cầu sản xuất nhân dân hàng hóa theo số lượng, chất lượng, mặt hàng, địa điểm thời gian phù hợp với chi phí Các rào cản hoạt động thương mại quốc tế Hàng rào Thuế quan: Đây loại thuế đánh vào hàng mậu dịch, phi mậu dịch hàng hóa qua khu vực hải quan nước Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng quốc gia tìm cách giảm dần tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan Hàng rào phi thuế quan: Hàng rào phi thuế quan biện pháp phi thuế quan mang tính cản trở thương mại mà không dựa sở pháp lý, khoa học bình đẳng Hàng rào phi thuế quan thường áp dụng hàng nhập Hình thức hàng rào phi thuế quan phong phú, gồm: Các biện pháp hạn chế định lượng, biện pháp tương đương thuế quan, rào cản kỹ thuật, biện pháp liên quan đến đầu tư nước ngoài, biện pháp quản lý hành chính, biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời Ngày nay, thương mại quốc tế có đặc điểm mới: tốc độ tăng trưởng ngoại thương giới tăng nhanh so với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân Tốc độ tăng trưởng hàng hóa vơ hình tăng nhanh so với tốc độ tăng trưởng hàng hóa hữu hình Nhu cầu đời sống vật chất giảm đó, nhu cầu văn hóa tinh thần ngày tăng Tỷ trọng xuất hàng ngun liệu thơ giảm, dầu mỏ, khí đốt sản phẩm cơng nghệ chế biến tăng nhanh Phạm vi, phương thức công cụ cạnh tranh thương mại quốc tế diễn ngày phong phú đa dạng: chất lượng, giá cả, điều kiện giao hàng, bao bì, mẫu mã, thời hạn toán, dịch vụ sau bán hàng Chu kỳ sống sản phẩm ngày rút ngắn lại, hàng hóa có hàm lượng khoa học cơng nghệ tăng cao Q trình thương mại quốc tế đòi hỏi, mặt phải tự hóa thương mại, mặt khác phải thực bảo hộ mậu dịch cách hợp lý Ngoại thương Việt Nam ngày phát triển đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân tốn, tạo cơng ăn việc làm giúp kinh tế Việt Nam bước hội nhập với kinh tế nước khu vực giới II DIỄN BIẾN KHÁI QUÁT KINH TẾ VIỆT NAM Trải qua gần 30 năm thực đường lối đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội, kể từ Ðại hội VI (năm 1986) 20 năm thực Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), đến Việt Nam thu thành tựu to lớn, quan trọng Thực đường lối đổi mới, với mơ hình kinh tế tổng quát xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển - thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Tăng trưởng kinh tế Thực đường lối đổi mới, với mơ hình kinh tế tổng quát xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển - thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá Bảng Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước thời kỳ 1986-2014 19861990 4,4 19911995 8,18 19962000 6,94 20012005 7,51 20062010 7,01 20112014 5,72 Tăng trưởng GDP (%) Phân theo khu vực kinh tế (%) Nông, lâm nghiệp thủy sản 2,7 4,09 4,3 3,83 3,34 3,21 Công nghiệp xây dựng 4,7 12,0 10,6 10,3 7,94 6,25 Dịch vụ 5,7 8,6 5,75 6,96 7,73 6,32 Phân theo thành phần kinh tế (%) Kinh tế Nhà nước 1,90 9,30 7,31 7,46 5,01 4,87 Kinh tế Nhà nước 6,20 4,94 4,96 6,98 7,98 6,00 Khu vực có vốn đầu tư nước 31,15 17,61 9,90 8,01 6,39 Nguồn: Niên giám thống kê hàng năm, Tổng cục Thống kê Việt Nam • Giai đoạn 1986 – 1990: Đây giai đoạn đầu công đổi Chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế khắc phục yếu có bước phát triển Kết thúc kế hoạch năm (1986 - 1990), công đổi đạt thành tựu bước đầu quan trọng: GDP tăng 4,4%/năm; tổng giá trị sản xuất nơng nghiệp tăng bình qn 3,8 - 4%/năm; cơng nghiệp tăng bình qn 7,4%/năm, sản xuất hàng tiêu dùng tăng 13 -14%/năm; giá trị kim ngạch xuất tăng 28%/năm Việc thực tốt ba chương trình mục tiêu phát triển lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất phục hồi sản xuất, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát…Đây đánh giá thành công bước đầu cụ thể hóa nội dung cơng nghiệp hóa XHCN chặng đường Điều quan trọng nhất, giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý cũ sang chế quản lý mới, thực bước trình đổi đời sống kinh tế xã hội bước đầu giải phóng lực lượng sản xuất, tạo động lực phát triển • Giai đoạn 1991 - 1995: Nền kinh tế tiếp tục đạt thành tựu quan trọng: khắc phục tình trạng trì trệ, suy thối, tốc độ tăng trưởng đạt tương đối cao, liên tục toàn diện, hầu hết tiêu chủ yếu vượt mức: GDP bình quân tăng 8,18%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,0%/năm; nông nghiệp tăng 4,1%/năm; lĩnh vực dịch vụ tăng 8,6%/năm; tổng sản lượng lương thực năm (1991 - 1995) đạt 125,4 triệu tấn, tăng 27% so với giai đoạn 1986 - 1990 Hầu hết lĩnh vực kinh tế đạt nhịp độ tăng trưởng tương đối Việt Nam khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng kéo dài 15 năm, số mặt chưa vững chắc, song tạo tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước • Giai đoạn 1996 - 2000: Đây giai đoạn đánh dấu bước phát triển quan trọng kinh tế thời kỳ mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mặc dù chịu tác động khủng hoảng tài - kinh tế khu vực (giai đoạn 1997 - 1999) thiên tai nghiêm trọng xảy liên tiếp, đặt kinh tế nước ta trước thử thách khốc liệt, nhiên, Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1996 - 2000 đạt 6,94%; đó, nơng, lâm, ngư nghiệp tăng 4,3%; cơng nghiệp xây dựng tăng 10,6%; ngành dịch vụ tăng 5,75% Nếu tính giai đoạn 1991 - 2000 nhịp độ tăng trưởng GDP • bình qn 7,5% so với năm 1990, GDP năm 2000 tăng hai lần Giai đoạn 2001 - 2005: Sự nghiệp đổi giai đoạn vào chiều sâu, việc triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 Kế hoạch năm 2001 - 2005 mà Đại hội IX Đảng thông qua đạt kết định Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, theo hướng tích cực, năm sau cao năm trước GDP tăng bình quân 7,51%/năm, riêng năm 2005 đạt 8,4%; đó, nơng nghiệp tăng 3,8%; cơng nghiệp xây dựng tăng 10,3%; ngành dịch vụ tăng 7% Riêng quy mô tổng sản phẩm nước kinh tế năm 2005 đạt 837,8 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đơi so với năm 1995 GDP bình quân đầu người khoảng 10 triệu đồng (tương đương 640 USD), vượt mức bình quân nước phát triển có thu nhập thấp (500 USD) Từ nước thiếu ăn, năm phải nhập từ 50 vạn đến triệu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo lớn giới Năm 2005, Việt Nam đứng thứ giới xuất hạt tiêu; đứng thứ hai mặt hàng gạo, cà phê, hạt điều; thứ cao su… • Giai đoạn 2006 - 2010: Nền kinh tế trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực quy mô kinh tế tăng lên, Việt Nam khỏi tình trạng phát triển, từ nhóm nước thu 10 Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam hàng năm Biểu 5.6 phản ánh thay đổi tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP giai đoạn 1998-2014 Tỉ lệ vốn đầu tư/GDP có xu hướng tăng giai đoạn trước năm 2007 (42,7%) có xu hướng giảm từ năm 2008 (38,2%), đạt khoảng 31% giai đoạn 2011-2014 • Đầu tư nước Trong giai đoạn đầu mở cửa, đầu tư nước ngồi giải pháp hữu hiệu góp phần đưa Việt Nam khỏi tình khó khăn tình trạng bị bao vây, cấm vận; khẳng định xu mở cửa quan điểm: “Việt Nam muốn bạn nước cộng đồng giới” Trong giai đoạn tiếp theo, đầu tư nước nguồn vốn bổ sung quan trọng tổng vốn đầu tư tồn xã hội, góp phần đáng kể thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, tăng lực sản xuất mới, khai thông thị trường quốc tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, cải thiện cán cân toán quốc tế, đóng góp ngân sách nhà nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tạo thêm nhiều việc làm Nguồn vốn nước vào Việt Nam thể 04 hình thức chính: (1) Đầu tư trực tiếp (FDI); (2) Đầu tư gián tiếp (FII); (3) Tín dụng quốc tế (chủ yếu thu hút qua hình thức thu hút vốn ODA); (4) Nguồn kiều hối gửi Việt Nam hàng năm Nhận thức tầm quan trọng nguồn vốn này, từ năm 1987, Chính phủ ban hành Luật Đầu tư nước Việt Nam Từ đến nay, việc thu hút nguồn vốn đạt thành tựu quan trọng thể qua số liệu bảng 5.12 Bảng 10 Đầu tư trực tiếp nước cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2014 198819911996200120062011Số dự án Tổng vốn đăng ký 1990 211 1.602 1995 1.409 17.663 (Tr.USD)1 22 2000 1.724 26.259 2005 3.935 20.720 2010 6.147 148.071 2014 5.543 76.239 Tổng số vốn thực - 6.518 12.945 13.853 44.630 45.046 (Tr.USD) Nguồn: Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê Việt Nam Biểu Số dự án đầu tư trực tiếp nước cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2014 Nguồn: Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê Việt Nam Nguồn vốn đầu tư gián tiếp (FII): Các doanh nghiệp Việt Nam trình cải cách cổ phần hóa nhằm gia tăng nang lực hiệu cạnh tranh gia nhập WTO Cổ phần hóa phải đơi với việc hình thành thị trường vốn, kênh huy động vốn (hạt nhân thị trường chứng khoán (TTCK)) Các mối quan hệ kinh tế gia tăng, dòng vốn lưu chuyển nhanh góp phần tạo hiệu ứng tốt hoạt động doanh nghiệp Vì vậy, việc tham gia nhà đầu tư FII có tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính, giúp cho thị trường tài minh bạch hoạt động hiệu Giai đoạn 1991-1997: Tuy chưa có TTCK, FII vào Việt Nam từ năm đầu thập niên 90 kỷ XX Thời gian có quỹ với số vốn khoảng 400 triệu USD; có quỹ đại chúng niêm yết Anh, Ireland Ðây quỹ mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro Sau Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ, giá chứng quỹ tăng lên cao NAV (giá trị tài sản r òng) Hai năm 1996-1997, tác động khủng hoảng tài châu Á, giá chứng quỹ niêm yết giảm mạnh, mức chiết khấu từ 43,6-47,7% so với NAV Trong giai đoạn này, 23 số công ty cổ phần hóa Suốt năm 1992-1998 nước có 38 doanh nghiệp tư nhân thành lập, 128 đơn vị cổ phần hóa Giai đoạn 1997 - 2002: Khủng hoảng tài châu Á có tác động tiêu cực tới thu hút vốn FII vào Việt Nam Trong giai đoạn 1998 - 2002 khơng có quỹ đầu tư đời Trái lại, quỹ đua rút vốn, giảm quy mô: 5/7 quỹ rút khỏi Việt Nam; quỹ thu hẹp 90% quy mô; quỹ Vietnam Enterprise Investment Fund (Veil) bám trụ Giai đoạn 2003 đến nay: Từ năm 2003, dòng vốn FII vào Việt Nam hồi phục, tăng dần qua năm tăng đột biến vào năm 2006-2007 Báo cáo Ngân hàng ANZ cho biết, giai đoạn 2001-2006 vốn FII đạt khoảng 12 tỷ USD năm 2007 đạt khoảng 5,7 tỷ USD Năm 2008 đầu năm 2009, trước khó khăn kinh tế, dòng vốn FII có dấu hiệu chững lại phần rút Từ cuối quý II/2009, có đảo chiều quay trở lại vốn FII không thật mạnh mong đợi Trong năm 2010, nguồn vốn FII vào Việt Nam đạt 1,7 tỷ USD, giai đoạn 2011 -2014 đạt mức tỷ USD/năm Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA): Ðây nguồn hỗ trợ phát triển thức, hình thức tín dụng quốc tế nhằm hỗ trợ nước cải thiện môi trường đầu tư Nguồn vốn ODA vào Việt Nam gia tăng đáng kể giác độ: cam kết, k ý kết giải ngân Trong đó, nguồn vốn dành cho đầu tư sở hạ tầng chiếm 40% tổng vốn ODA góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế Việt Nam Nguồn kiều hối gửi Việt Nam: Ngày 12/09/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 170/1999/QÐ-TTg khuyến khích người Việt Nam nước chuyển tiền nước Tiếp theo đó, từ đầu tháng 06/2006, Pháp lệnh Ngoại hối Việt Nam bắt đầu có hiệu lực tác động trực tiếp đến nguồn kiều hối, cụ thể việc mở rộng đối tượng vay vốn nước ngoài, bao gồm cá nhân Việt kiều chuyển tiền nước cho người thân để đầu tư, kinh doanh hình thức cho vay vốn kinh doanh Nếu tính từ năm 2006 đến nay, tổng lượng kiều hối gửi Việt Nam khoảng 55 tỷ USD, đóng góp phần vào nguồn vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh Việt Nam Trong điều kiện thị trường vốn Việt Nam gặp khó khăn nay, dòng vốn tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam Ngoài ra, đầu tư 24 nước ngồi có tác động lan tỏa đến thành phần kinh tế khác kinh tế, có việc khơi dậy nguồn lực đầu tư nước, tạo sức ép cạnh tranh, thúc đẩy đổi chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu sản xuất; phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, góp phần đưa Việt Nam tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu Đến nay, Việt Nam trở thành điểm đến nhiều tập đoàn hàng đầu giới nhiều lĩnh vực khác BP, Total, Toyota, Canon, Samsung, Intel, Unilever với sản phẩm chất lượng quốc tế, qua vừa góp phần khẳng định vị Việt Nam đồ khu vực giới, góp phần tạo động lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nước nhằm thích ứng bối cảnh tồn cầu hóa Đầu tư nước ngồi đóng vai trò tích cực việc hỗ trợ cho trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích đổi thủ tục hành hồn thiện thể chế kinh tế thị trường 25 III ĐÓNG GÓP CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Từ kết đạt tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư ngồi nước Những bước điều chỉnh sách thương mại đưa kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới Hiện nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với 224/255 quốc gia vùng lãnh thổ giới Về tham gia hiệp định, tổ chức kinh tế song phương đa phương: Từ sau năm 1986, đặc biệt từ đầu thập kỷ 1990 đến nay, Việt Nam thực đường lối tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Kết thực đường lối thể rõ nét qua việc đàm phán ký kết nhiều hiệp định hợp tác song phương, đa phương kinh tế, thương mại, đầu tư tham gia nhiều tổ chức kinh tế - thương mại khu vực toàn cầu Dưới kết tích cực mà thương mại quốc tế đem lại cho Việt Nam Tác động tích cực Riêng năm 2015, Việt Nam ký hiệp định thương mại tự (FTA) với Hàn Quốc (VKFTA) với Liên minh Kinh tế Á - Âu, kết thúc đàm phán Hiệp định TPP FTA với EU (EVFTA), tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (chính thức có hiệu lực từ ngày 31/12/2015) Tổng cộng đến nay, Việt Nam ký kết 10 FTA song phương đa phương, kết thúc đàm phán FTA khác Các FTA bao trùm 55 kinh tế (trong có 15 kinh tế thuộc nhóm 20 kinh tế lớn giới, như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU…) Ngồi ra, Việt Nam ký kết 80 hiệp định thương mại song phương khác, 46 hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư, 40 hiệp định tránh đánh thuế lần Các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết mở hội cho hàng hóa xuất Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn giới, giúp đẩy mạnh xuất nước ta 26 Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất hàng hoá tăng từ 789 triệu USD năm 1986 lên 162 tỷ USD năm 2015 Tốc độ tăng trưởng thời kỳ cao, thời kỳ từ 1991-1995 tăng gấp lần so với thời kỳ 1986-1990 đạt 39,9 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 21,4%/năm; thời kỳ 1996-2000 tăng 2,8 lần so với thời kỳ trước đạt 100 tỷ USD (tốc độ tăng bình quân 17,2%/năm); thời kỳ 2001-2005 tăng 2,1 lần so với thời kỳ trước, đạt 241 tỷ USD (tốc độ tăng bình quân 18,2%/năm); thời kỳ 2006-2010 tăng 2,6 lần thời kỳ trước, đạt 624 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân 13,2%/năm; thời kỳ 2011-2014 tăng 2,1 lần thời kỳ trước, đạt 1.321 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân 16,1%/năm Riêng năm 2016, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập ước tính đạt 349,2 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm trước Tốc độ tăng trưởng xuất bình quân giai đoạn 1986-2005 21,2%/năm, giai đoạn 2006-2010 17,3%/năm giai đoạn 2011-2015 17,9%/năm Nếu xuất bình quân năm giai đoạn đầu Đổi 1,4 tỷ USD/năm giai đoạn 2001-2005 tăng lên 22,2 tỷ USD/năm (gấp 16 lần), giai đoạn 2006-2010 56 tỷ USD/năm, giai đoạn 2011-2014 131,1 tỷ USD/năm, cao gấp đôi so với giai đoạn trước Thành tích nhờ khởi động nhiều sách kinh tế vĩ mơ phủ trực tiếp gián tiếp khuyến khích xuất hàng hóa Năm 2016, kim ngạch xuất đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm trước, mức tăng ấn tượng so với mức tăng 7,9% năm 2015 Cùng với tăng trưởng kinh tế xuất khẩu, nhập với ý nghĩa nhân tố quan trọng thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng tăng cao Nhập bình quân tăng lên 26 tỷ USD/năm giai đoạn 2001-2005, cao gấp 10 lần giai đoạn 1986-1990, đạt khoảng 68 tỷ USD/năm giai đoạn 2006-2010 đạt 133,2 tỷ USD/năm giai đoạn 2011-2014 Kim ngạch hàng hóa nhập năm 2016 đạt 173,3 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm trước Cán cân thương mại hàng hóa tính chung năm 2016 chuyển sang trạng thái dương với mức xuất siêu 2,6 tỷ USD Từ số thống kê ta rút ảnh hưởng tích cực thương mại quốc tế với phát triển kinh tế Việt Nam 27 - Thương mại quốc tế động lực để tăng trưởng kinh tế: thương mại tạo khả huy động nguồn lực sẵn có quốc gia tác động đến việc di chuyển yếu tố sản xuất quốc gia Nhờ mà góp phần to lớn vào việc mở rộng quy mô sản xuất chuyển dịch cấu kinh tế thúc đẩy hội - nhập kinh tế quốc tế Nâng cao hiệu sản xuất: thương mại tác động đến chất lượng tăng trưởng kinh tế nhờ lợi quy mô doanh nghiệp tiếp cận mở rộng thị trường lớn nước ngồi qua giúp doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi với trình độ cơng nghệ đại Ví dụ có cơng ty Việt Nam có vốn đầu tư trực tiếp nước vượt ngưỡng tỷ USD gồm: PVN, Viettel, Tập đồn Cơng nghiệp Cao Su Việt Nam, Tổng cơng ty Sơng Đà, Tập đồn Hồng Anh Gia Lai, Cơng ty Golf Long Thành Ngồi ra, hội nhập thương mại quốc tế nhân tố quan trọng thúc đẩy quốc gia khai thác phân bố - nguồn lực cách hợp lý Tác động đến khả tiêu dùng: Thương mại tác động đến khả tiêu dùng số nước gián tiếp sản xuất sản phẩm có hiệu tự sản xuất Mặc dù sức cạnh tranh sản phẩm Việt Nam hạn chế so với nước, song bối cảnh biến động kinh tế khủng hoảng tài năm 2008 sản phẩm có lợi Việt Nam có thị trường giữ mức tăng trưởng Ví dụ mặt hàng nông sản chủ lực hay dệt may xuất - Việt Nam Góp phần giải việc làm nâng cao thu nhập mức sống thực tế cho tầng lớp dân cư: tác động có ý nghĩa quan trọng mục tiêu phát triển tăng trưởng hướng tới người Con người vừa động lực vừa mục tiêu phát triển Hiện để thực trình phát triển kinh tế đất nước tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có Đối với quốc gia có dân số đơng Việt Nam có sơ lượng người độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ lớn ( tỷ lệ dân số tham gia lao động từ 15 tuổi trở lên số liệu quý 1/2017 chiếm 76,55%) Điều dẫn đến dư thừa nhiều lao động lao động sản xuất hàng hóa kém, vốn đầu tư cho phát triển thiếu Khi mà xuất tăng trưởng thường kéo theo gia tăng sản xuất nước Cầu lao động tăng nhanh dẫn đến giải công ăn việc 28 làm cho nguồn lao động dư thừa Người lao động có việc làm tức có thu nhập, mức sống họ cải thiện đáng kể Bên cạnh hoạt động xuất nhập không đáp ứng cho sản xuất mà cho tiêu dùng Hàng nội phải cạnh tranh với hàng ngoại nên khơng ngừng nâng cao chất lượng giá hợp lý Và người hưởng lợi người tiêu dùng ngày sử dụng hàng hóa đa chủng loại chất lượng cao Tác động tiêu cực ( khó khăn thách thức) Ngồi tác động tích cực mà thương mại quốc tế đem lại bên cạnh tồn mặt tiêu cực coi khó khăn thách - thức với kinh tế phát triển Việt Nam phải đối mặt Thương mại quốc tế nhân tố tạo kinh tế nóng: + Thực tế Việt Nam việc khai thác xuất mặt hàng gỗ, than, dầu mỏ,… nguồn thu mang lại lớn đưa kinh tế tăng trưởng nhanh chóng tiếp tục khai thác thời gian ngắn lâm vào khủng hoảng trầm trọng khai thác nhiều dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên mà tài nguyên phải cần thời gian dài để tái tạo + Vấn đề ô nhiễm môi trường thường kèm với phát triển không bền vững xuất tình trạng đổ chất thải cơng nghiệp mơi trường cách trái phép,… Vì mục đích lợi nhuận mà họ bất chấp tất điều đe dọa đến môi trường sống cho hệ mai sau + Nảy sinh vấn đề xã hội như: Người nông dân bị đất để làm khu công - nghiệp từ họ việc làm dẫn đến thất nghiệp, an sinh xã hội,… Thương mại quốc tế tạo hàng giả hàng nhái: Hiện phát triển thương mại phải đối mặt với thách thức hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng ngày gia tăng Đó biểu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm thiệt hại lợi ích - hợp pháp chủ thể kinh doanh với nhãn hàng bảo hộ Thương mại quốc tế dẫn đến cạnh tranh không công bằng: Khi môi trường kinh doanh khó khăn vấn đề cạnh tranh doanh nghiệp ngày khốc liệt Thực tế cho thấy quyền lợi hai bên bị xâm phạm đối phương sẵn sàng sử dụng “cây gậy” luật chống bán phá giá, vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật cách vô lý lên đầu quốc gia mà họ cho vi phạm Ví dụ điển hình vụ Mỹ áp dụng luật chống bán phá giá với mặt hàng xuất cá basa Việt Nam 29 Tại thương mại quốc tế chưa thực xem động lực phát triển kinh tế cho quốc gia phát triển ngày Trước tìm hiểu vấn đề cần tìm đặc điểm giống quốc gia phát triển Việt Nam số - quốc gia phát triển đó: Mức sống thấp: Bởi nước phát triển nước nghèo, nên thật dễ hiểu mức sống họ thấp so với mức sống nước phát triển Mức sống thấp đồng nghĩa với tiêu dùng hạn chế mà tiêu dùng (C) đóng góp phần vào - tổng thu nhập quốc dân từ làm cho tăng trưởng GDP thấp Sản lượng thấp: Năng suất lao động nước phát triển thấp Lý thiếu - vốn tự nhiên (yếu tố sản lượng biên) chất lượng lao động thấp Tỷ lệ tăng dân số cao: Tỷ lệ sinh tỷ lệ tử vong nước phát triển cao - tỷ lệ loại nước phát triển ảnh hưởng nhiều đến gánh nặng xã hội Mức thất nghiệp bán thất nghiệp cao ngày tăng: khả đáp ứng công - việc lao động thấp nguồn lao động nước phát triển dồi Sự phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng nông nghiệp xuất sản phẩm bản: Hầu phát triển có khu vực nông nghiệp lớn phần lớn sản lượng xuất họ thường sản phẩm nông nghiệp Nông nghiệp không nghề mà phong cách sống nước phát triển mà trình độ khoa học kỹ thuật họ thấp so với nước cơng nghiệp phát triển - đại Sự phổ biến thị trường khơng hồn hảo thơng tin khơng đầy đủ: Thành công kinh tế thị trường phát triển phụ thuộc chủ yếu vào tồn điều kiện tiên luật pháp, văn hoá thể chế định Chẳng hạn máy tư pháp mạnh, quyền sử hữu xác định rõ ràng, hệ thống tiền tệ ổn định, sở hạ tầng phát triển, hệ thống giao thông thông tin liên lạc thuận tiện, nhiều thông tin Trong nước công nghiệp phát triển phần lớn điều kiện phần lớn đảm bảo, nước phát triển nhiều sở tổ chức luật pháp - thiếu thốn hay yếu Kết không phân phối nguồn lực Sự thống trị, phụ thuộc yếu quan hệ quốc tế: Trong mối quan hệ quốc tế, nước phát triển thường phải đối phó với quốc gia giàu hùng mạnh Họ phải phụ thuộc vào nước phát triển thương mại, cơng nghệ, viện trợ nước ngồi chun gia Ưu nước công nghiệp giàu có phụ 30 thuộc nước phát triển vào nước thường dẫn tới việc chấp nhận cơng nghệ khơng phù hợp (lỗi thời), chế giáo dục giá trị văn hoá nước phát triển Tác động lối sống giàu có từ nước phát triển dẫn tới lối sống thượng lưu, tích luỹ cải riêng, chảy máu chất xám nhượng vốn… tất điều làm cản trở trình phát triển kinh tế nước phát triển Từ đặc điểm chung nước phát triển cho thấy tác động mạnh mẽ yếu tố đến việc phát triển kinh tế đặc biệt phát huy tầm quan trọng thương mại quốc tế Đối với nước phát triển họ sử dụng hiệu tất nguồn lực sẵn có nhờ vào tiến khoa học kỹ thuật, trình độ lao động cao,… nước phát triển gần nguồn lực kể có sẵn nguồn lực đầu tư từ bên chưa sử dụng cách thực hợp lý Điều làm giảm hiệu thương mại quôc tế phát triển nước phát triển Sự dịch chuyển cấu kinh tế nước phát triển từ nông nghiệp sang cơng nghiệp- dịch vụ chậm khả nhạy bén với thị trường quốc tế nhiều hạn chế Các sách phủ quốc gia phát triển chưa thực khuyến khích thương mai quốc tế Tất điều rào cản lớn để quốc gia phát triển Việt Nam xem thương mại quốc tế thực động lực phát triển cho kinh tế non trẻ dễ bị chi phối Đề xuất biện pháp Nhà nước cần phải làm để vượt qua thức thách mà thương mại quốc tế đem lại - Nhà nước cần hoàn thiện thể chế thị trường sớm tốt: + Bổ sung hoàn thiện thể chế: Nhà nước phải xây dựng hệ thống sách, luật pháp theo thể chế thị trường, phù hợp với nhu cầu phát triển cam kết quốc tế; + Cải cách mạnh mẽ hệ thống hành chính, thay đổi theo hướng cơng khai hơn, minh bạch hiệu hơn, hành phải quyền lợi đáng người dân, có doanh nghiệp doanh nhân, lấy người dân, doanh nghiệp, doanh nhân làm trọng tâm phục vụ, khắc phục biểu trì trệ, thờ vô trách nhiệm; 31 + Cải cách hệ thống tư pháp cấp, nâng cao lực máy cán nhà nước, cần phải có đội ngũ cán quản lý nhà nước đủ mạnh; + Tổ chức tốt việc thực thi giám sát thi hành pháp luật; + Tạo môi trường kinh doanh công bằng, ổn định; + Xây dựng thiết chế cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, giải tranh chấp; + Nhà nước cần can thiệp, điều tiết kinh tế phải tuân thủ nguyên tắc thị trường (giá số mặt hàng, lãi suất…) - Thực triệt để cải cách kinh tế sách KT-XH quan trọng: + Cải cách doanh nghiệp nhà nước; + Cải cách hệ thống ngân hàng, thuế, thương mại, dịch vụ công; + Cải cách hệ thống giáo dục - đào tạo; + Phát triển thị trường đất đai, lao động, vốn, công nghệ, thị trường dịch vụ hàng hóa; + Phát triển kết cấu hạ tầng; + Cần có sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa; + Phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu - Phát triển công nghiệp cách hợp lý: + Nhà nước cần đánh giá lại lợi hạn chế ngành công nghiệp Việt Nam tham gia thương mại quốc tế; + Điều chỉnh chiến lược tổng thể, ngành, vùng cơng nghiệp từ góc độ hợp tác cạnh tranh quốc tế; + Mở rộng quyền tự đầu tư, kinh doanh lĩnh vực công nghiệp cho doanh nghiệp nước, khu vực tư nhân FDI; + Điều chỉnh đầu tư nhà nước doanh nghiệp Nhà nước, tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu; + Phân bổ lại nguồn lực, tập trung cho sản phẩm có lợi thế, thu hẹp từ bỏ sản phẩm cạnh tranh; + Coi trọng yêu cầu hiệu quả, chất lượng, trình độ cơng nghệ, suất lao động, tạo vị dây chuyền toàn cầu - Chuyển hướng phát triển nông nghiệp: + Nhà nước đánh giá lại lợi hạn chế ngành nông nghiệp Việt Nam tham gia thương mại quốc tế; + Điều chỉnh chiến lược tổng thể, ngành, vùng nông nghiệp từ yêu cầu phát triển cạnh tranh quốc tế; + Gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nông thôn, với công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ, môi trường; + Chuyển đổi tổ chức phát triển nông nghiệp theo quy mô kinh tế; 32 + Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp cách theo hướng đa dạng hóa, phát triển bền vững, coi trọng chất lượng tiêu chuẩn sản phẩm, suất lao động giá trị gia tăng; + Chuyển đổi phương thức kinh doanh nông sản phù hợp với yêu cầu thị trường nước quốc tế KẾT LUẬN Cùng với xu toàn cầu hóa, Việt Nam nước phát triển ngày khẳng định chỗ đứng thị trường quốc tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế ngày mở rộng hiệu Nhờ sách kịp thời Nhà nước lực nội quốc gia tận dụng tốt nguồn lực bên bên nhằm đưa kinh tế ngày phát triển không ngừng lớn mạnh để vươn xa Từ định hướng phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2025 tập trung theo năm mục tiêu sau: Một là, định hướng tăng cường mối quan hệ phát triển thương mại nước với phát triển thương mại quốc tế Phát triển thương mại nước với hệ thống phân phối hàng hóa đủ sức tham gia vào mạng lưới phân phối toàn cầu, bước tăng cường xuất hàng hóa thương hiệu Việt đến sở bán lẻ ngồi nước Phát triển thương mại nước có khả kiểm soát nguồn hàng, luồng hàng nhập nhằm hạn chế tình trạng bn lậu, gian lận thương mại… Hai là, phát triển thương mại nước theo hướng xây dựng cấu trúc ngành bán buôn buôn, bán lẻ đại, nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo cơng bình đẳng điều kiện mở cửa thị trường dịch vụ phân phối Phát triển đa dạng loại 33 hình doanh nghiệp với nhiều quy mơ khác nhau, có khả phát triển phương thức kinh doanh theo hướng đại chuyên nghiệp, phù hợp với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ phân phối, tham gia vào mạng lưới phân phối toàn cầu Ba là, phát triển thương mại quốc tế theo hướng đẩy mạnh xuất để đảm bảo cân cán cân thương mại, chuyển dịch mạnh cấu xuất mặt hàng thị trường, tăng cường lực quản lý nhập hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh trình thực cơng nghiệp hóa, đại hóa, bảo vệ thị trường nước, bảo vệ môi trường phát triển bền vững Bốn là, phát triển mạnh thương mại điện tử tạo bước chuyển biến phương thức kinh doanh xuất nhập thương mại nước Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật thương mại điện tử liên quan tới việc thừa nhận giá trị pháp lý chứng từ điện tử, quy định kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử ngành, nghề kinh doanh có mã đăng ký riêng, tạo mơi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử khuyến khích người tiêu dùng mua bán trực tuyến Năm là, trọng nâng cao lực hỗ trợ, cung cấp dịch vụ hậu cần hoạt động thương mại Phát triển đa dạng hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp gia tăng quy mô, mở rộng phạm vi thương mại nâng cao hiệu kinh doanh, kể thị trường nước thị trường xuất nhập hàng hóa 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế quốc tế - Viện thương mại kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, chủ biên GS.TS Đỗ Đức Bình, TS Ngơ Thị Tuyết Mai Bộ Công Thương (2010) Đề án Chiến lược xuất - nhập hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 Website: https://www.gso.gov.vn/ ( Tổng cục thống kê) Website: https://vi.wikipedia.org/ Website: http://tailieu.tv/ DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG NHÓM STT Họ tên Mã học viên 35 Chữ ký 10 Phạm Ngọc Dũng Lương Thị Huyền (NT) Lê Lưu Minh Trang Vũ Diệu Huyền Trang Hoàng Vũ Anh Tú Nguyễn Duy Tùng Nguyễn Mạnh Tùng Thathsavanh Heuangpaseuth Inthong Boualaphanh Song Dina CH260208 CH260185 CH260203 CH260167 CH260169 CH260170 CH260226 CH260688 CH260712 CH260721 36 ... trí thương mại quốc tế kinh tế quốc dân quốc gia trở nên ngày quan trọng Trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu Việt Nam – nước phát triển đóng góp thương mại quốc tế phát triển kinh tế quốc. .. mà thương mại quốc tế đem lại bên cạnh tồn mặt tiêu cực coi khó khăn thách - thức với kinh tế phát triển Việt Nam phải đối mặt Thương mại quốc tế nhân tố tạo kinh tế nóng: + Thực tế Việt Nam. .. chế kinh tế thị trường 25 III ĐÓNG GÓP CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Từ kết đạt tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư nước Những bước điều chỉnh sách thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn kinh tế quốc tế đóng góp của thương mại quốc tế đối với phát triển kinh tế ở việt nam , Tiểu luận môn kinh tế quốc tế đóng góp của thương mại quốc tế đối với phát triển kinh tế ở việt nam , Bảng 1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước thời kỳ 1986-2014, Biểu 6. Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được, Đề xuất các biện pháp Nhà nước cần phải làm để vượt qua những thức thách mà thương mại quốc tế đem lại

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay