Bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS hạng II

22 17,369 66
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 19:47

BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2, NĂM 2017Đề bàiTừ những kinh nghiệm thực tiễn và những kiến thức đã học trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2. Anh (chị) hãy rút ra những bài học để phát triển chuyên môn và phát triển đơn vị mình công tác.Bài làm Sau khi tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em đã được tiếp thu những kiến thức bổ ích từ các chuyên đề như: các kiến thức về quản lý nhà nước, chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, tổ chức hoạt động dạy học xây dựng và phát triển kế hoạch dạy học ở THCS, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giáo viên với công tác tư vấn học sinh. Trong các chuyên đề trên đều là những kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của bản thân mỗi giáo viên. Một trong các chuyên đề của khóa học đã giúp em hiểu sâu hơn và để áp dụng có hiệu quả trong hoạt động dạy học của bản thân đó là chuyên đề “ Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh” , đây cũng là chuyên đề mà các đơn vị trường học trong huyện em đã triển khai và đang thực hiện trong năm học 20...20... BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2, NĂM 2017 Đề Từ kinh nghiệm thực tiễn kiến thức học khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng Anh (chị) rút học để phát triển chun mơn phát triển đơn vị cơng tác Bài làm Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên đề như: kiến thức quản lý nhà nước, chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN, tổ chức hoạt động dạy học xây dựng phát triển kế hoạch dạy học THCS, phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng, dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, giáo viên với công tác tư vấn học sinh Trong chuyên đề kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ thân giáo viên Một chuyên đề khóa học giúp em hiểu sâu để áp dụng có hiệu hoạt động dạy học thân chuyên đề “ Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” , chuyên đề mà đơn vị trường học huyện em triển khai thực năm học 20 -20 Hiện giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá trình học tập để có tác động kịp thời nhắm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đạt thành công bước đầu Đây tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp trường thấy sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực học sinh… chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Việc rèn luyện kỹ chưa quan tâm Hoạt động kiểm tra, đánh giá nhiều hạn chế, trọng đánh giá cuối kì chưa trọng đánh giá trình học tập Tất điều dẫn tới học sinh học thụ động, lúng túng giải tình thực tiễn Vì lí trên, em chọn chuyên đề: “ Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” để làm thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng dạy học thân Về nội dung chuyên đề gồm có nội dung sau: Dạy học theo định hướng phát triển lực Trong chương trình dạy học định hướng phát triển lực, khái niệm lực sử dụng sau: Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu dạy học: mục tiêu dạy học mơ tả thơng qua lực cần hình thành Trong chương trình, nội dung học tập hoạt động liên kết với nhằm hình thành lực Năng lực kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn Mục tiêu hình thành lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng cấu trúc hóa nội dung hoạt động hành động dạy học mặt phương pháp Năng lực mơ tả việc giải đòi hỏi nội dung tình Các lực chung với lực chuyên biệt tạo thành tảng chung cho công việc giáo dục dạy Mức độ phát triển lực xác định tiêu chuẩn nghề; Đến thời điểm định đó, HS / phải đạt gì? Năng lực quan niệm kết hợp cách linh hoạt có tổ chức kiến thức, kỹ với thái độ, tình cảm, giá trị, động cá nhân… nhằm đáp ứng hiệu yêu cầu phức hợp hoạt động bối cảnh định Năng lực thể vận dụng tổng hợp nhiều yếu tố (phẩm chất người lao động, kiến thức kỹ năng) thể thông qua hoạt động cá nhân nhằm thực loại cơng việc Năng lực người học khả làm chủ hệ thống tri thức, kĩ năng, thái độ vận hành (kết nối) chúng cách hợp lý vào thực thành công nhiệm vụ học tập, giải hiệu vấn đề đặt cho họ sống Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức dạy học theo định hướng phát triển lực Dạy học định hướng phát triển lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu việc dạy học, thực mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất nhân cách, trọng lực vận dụng tri thức tình thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người lực giải tình sống nghề nghiệp Chương trình nhấn mạnh vai trò người học với tư cách chủ thể trình nhận thức Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, coi “sản phẩm cuối cùng” trình dạy học Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức kết học tập người học Để hình thành phát triển lực cần xác định thành phần cấu trúc chúng Có nhiều loại lực khác Việc mô tả cấu trúc thành phần lực khác Cấu trúc chung lực hành động mô tả kết hợp lực thành phần: Năng lực chuyên môn, lực phương pháp, lực xã hội, lực cá thể Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức dạy học theo định hướng phát triển lực: Năng lực dự thảo chương trình giáo dục phổ thông Các lực chung: Năng lực tự chủ; Năng lực hợp tác; Năng lực sáng tạo Các lực đặc thù: Năng lực giao tiếp; Năng lực tính toán; Năng lực Tin học; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất Mơ hình giảng dạy theo định hướng phát triển lực học sinh gồm có: Thuyết kiến tạo: Con người chủ động tự xây dựng kiến thức cho thân Người học kết nối thông tin với thông tin để kiến thức có ý nghĩa với cá nhân người đó.Con người xây dựng kiến thức riêng thể kiến thức từ trải nghiệm Mỗi người học tự xây dựng hiểu biết hợp lý mang tính cá nhân riêng Kiến thức hình thành thơng qua tương tác xã hội Học tập bị động thu nhận mà người học chủ động kiến tạo thông qua trải nghiệm suy ngẫm Phương pháp giảng dạy thuyết kiến tạo: Học tập tích cực, học việc làm , lấy học sinh làm trung tâm, học tập qua vấn đề, học tập qua dự án, học tập qua trải nghiệm, học tập qua khám phá, học tập gợi mở, học tập theo nhóm Dạy học phân hóa: tiến trình dạy học vận dụng đa dạng phương tiện, thiết bị giảng dạy học tập cho phép học sinh có lứa tuổi khác nhau, nguồn gốc khác nhau, lực, kĩ khác tiến thành công học tập Dạy học phân hóa, là: Tiến trình dạy học gồm đa dạng phương tiện, thiết bị và phương pháp giảng dạy, học tập nhằm cho phép học sinh có lực, kĩ năng, kiến thức, lứa tuổi, hành vi, thái độ khác đạt đến mục tiêu chung học tập, giáo dục đường khác Sự huy động đa dạng và phong phú phương pháp, hình thức dạy học cho học học sinh kích thích, đa dạng để học sinh có thể làm việc, hoạt động, học tập theo lợ trình và phương pháp riêng đặc trưng cho thân đảm bảo mục tiêu kiến thức, kĩ yêu cầu Phá vỡ hình thức dạy học trực diện, giáo dục với giáo viên chủ đạo, lớp học cách, học cho tất học sinh Tổ chức học tập, hoạt động, làm việc cho học sinh có tình học tập tối ưu Dạy học tích hợp: Tập trung việc học học sinh; Quan tâm đến khác biệt học sinh; Tích hợp kiểm tra, đánh giá việc dạy và học; Điều chỉnh nội dung, trình và sản phẩm học tập theo định hướng tăng hiệu học tập cho học sinh và phát huy ưu điểm vàphong cách học tập cá nhân; Xây dựng khơng khí học tập mà học sinh làm việc cởi mở tôn trọng người Hợp tác với học sinh để tối đa hóa hiệu suất học tập Hướng đến tối ưu hóa tiến bợ và thành công cá nhân học sinh học tập; Ln mềm dẻo, động viên tích cực với học sinh Phương pháp bàn tay nặn bột: Dạy học khoa học dựa tìm tòi nghiên cứu Những ngun tắc dạy học dựa sở tìm tòi - nghiên cứu: Học sinh cần phải hiểu rõ câu hỏi đặt hay vấn đề trọng tâm học; Tự làm thí nghiệm cốt lõi việc tiếp thu kiến thức khoa học; Tìm tòi nghiên cứu khoa học đòi hỏi học sinh nhiều kĩ Một kĩ thực quan sát có chủ đích; Học khoa học khơng hành động với đồ vật, dụng cụ thí nghiệm mà học sinh cần phải biết lập luận, trao đổi với học sinh khác, biết viết cho cho người khác hiểu; Dùng tài liệu khoa học để kết thúc q trình tìm tòi nghiên cứu; Khoa học công việc cần hợp tác Dạy học theo trạm: cách thức tổ chức dạy học đặt dấu nhấn vào việc tổ chức nội dung dạy học thành nhiệm vụ nhận thức độc lập nhóm HS khác HS thực nhiệm vụ theo cặp, theo nhóm hoạt động cá nhân theo thứ tự linh hoạt Bước 1: Lựa chọn nội dung hệ thống trạm học tập Bước 2: Xây dựng nội dung trạm Bước Tổ chức dạy học theo trạm Dạy học theo dự án: hình thức dạy học, HS điều khiển giúp đỡ GV tự lực giải nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp không mặt lý thuyết mà đặc biệt mặt thực hành, thơng qua tạo sản phẩm thực hành giới thiệu, cơng bố Học tập trải nghiệm : cách học thông qua làm, với quan niệm việc học trình tạo tri thức sở trải nghiệm thực tế, dựa đánh giá, phân tích kinh nghiệm, kiến thức sẵn có Kinh nghiệm đóng vai trò trung tâm q trình học tập Sự kết hợp đầy đủ yếu tố trải nghiệm, tiếp thu, nhận thức hành vi Trải qua từ giới biểu tượng cụ thể đến kiến tạo trừu tượng tương tác cá nhân môi trường Học tập tiếp nhận tốt trình, khơng phải kết Học tập q trình liên lục khởi nguồn từ kinh nghiệm Vấn đề dạy học gắn với phát triển lực học sinh đề cập nhiều áp dụng nhiều trường học, nhiều sở giáo dục Tại đơn vị em công tác vấn đề quan tâm có thuận lợi sau: + Các hoạt động chuyên môn nhà trường nhận quan tâm đạo sát từ phía lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo + Việc đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá lãnh đạo nhà trường quan tâm đạo thực cách tích cực, có hệ thống, bám sát chủ trương đổi giáo dục Đảng nhà nước + Đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ chun mơn vững, đào tạo chuẩn tham gia lớp tập huấn chun mơn Phòng giáo dục đào tạo tổ chức hàng năm + Các tổ chun mơn tích cực trao đổi, thảo luận soạn giảng, dự rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp + Bản thân giáo viên ln tích cực học tập, tìm hiểu áp dụng phương pháp kĩ thuật dạy học để áp dụng trình dạy học Tuy nhiên thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp, em thấy việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực để phát huy lực học sinh gặp phải nhiều khó khăn: + Về phía giáo viên: Việc vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực chưa mang lại hiệu cao Phương pháp thảo luận nhóm tổ chức chủ yếu dựa vào vài cá nhân học sinh tích cực tham gia, thành viên lại dựa dẫm, ỉ lại chưa thực chủ động Mục đích thảo luận nhóm chưa đạt tính dân chủ, cá nhân tự bày tỏ quan điểm, thói quen bình đẳng, biết đón nhận quan điểm bất đồng để hình thành quan điểm cá nhân.Việc đổi phương pháp dạy học không thực cách triệt để, nặng phương pháp truyền thống truyền thụ chiều Để thực phương pháp dạy học người giáo viên cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho tiết học nên việc dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh gặp khó khăn + Về phía học sinh: Học sinh chủ yếu học sinh vùng nông thôn nên việc tiếp cận tìm tòi thơng tin thời phục vụ cho học hạn chế Một số học sinh chưa có phương pháp học tập phù hợp, chưa tích cực việc tìm tòi nghiên cứu học Do đặc thù học sinh trường đa phần học sinh người dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú nên việc giao tiếp khả nhận thức hạn chế, giao tiếp em e dè, chưa tự tin, khả sử dụng vốn từ nên thảo luận nhóm em chưa mạnh dạn… Một số học sinh chưa chăm học, thời gian dành cho việc học Một số phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học Họ có suy nghĩ phó mặc cho nhà trường, “tất nhờ thầy” Nhiều nơi huyện chưa có điện, mạng, máy tính nên việc học sinh khai thác nguồn thông tin mạng để phục vụ cho học hạn chế - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu đổi phương pháp dạy học Từ chuyên đề: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” em bồi dưỡng thêm kiến thức phương pháp dạy học tích cực để sử dụng thành thục, nhuần nhuyễn trình dạy học phương pháp dạy học nhóm, dạy học theo trạm, bàn tay nặn bột, kĩ thuật dạy học tích cực… dạy học theo trải nghiệm sáng tạo, dạy học tích hợp, liên mơn… phương pháp kích thích học sinh tích cực làm việc đặc biệt học sinh yếu học sinh giáo viên bạn nhóm để ý đến nhiều Khi phát triển lực trình học tập tức học sinh thấy rõ vai trò vị trí mình, từ biết nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, biết hành động người khác cách để hoàn thiện nhân cách người học sinh Để dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh có hiệu giáo viên phải tự học tự rèn luyện phải học hỏi đồng nghiệp tham gia dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn Để khắc phục dần khó khăn thực việc dạy học theo định hướng lực học sinh theo em cần làm số việc sau: Việc dạy học theo định hướng phát triển lực bắt buộc giáo viên học sinh phải có chuẩn bị chu đáo, học sinh phải chủ động tích cực hợp tác hoạt động Yêu cầu giáo viên phải có thay đổi quan điểm, cách tiếp cận việc lựa chọn phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học thay đổi cách đánh giá học sinh – dạy học gắn với phát triển lực Muốn làm điều trước hết người giáo viên phải có thay đổi cách tiếp cận, phải giúp cho học sinh làm chủ trình học tập Kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích cực Xác định phương pháp dạy học theo đặc thù môn bên canh phương pháp dạy học truyền thống cần ý phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp trực quan, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp đóng vai… Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học CNTT hợp lý hỗ trợ dạy học Để ngày nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, em có số đề xuất, kiến nghị sau: - Sở Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo nhà trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên chun mơn, nghiệp vụ - Phòng giáo dục, nhà trường đầu tư, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Như qua khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em thấy khóa học bổ ích cho cán giáo viên tham gia học tập Mỗi cán giáo viên học tập tích lũy cho kiến thức q báu từ chuyên đề áp dụng quản lý nhà trường công tác dạy học để ngày nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho địa phương BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG 2, NĂM 2017 I PHẦN MỞ ĐẦU Qua trình tập huấn học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, nắm bắt nội dung sau: Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi tồn diện giáo dục, mơ hình trường học Những mặt mặt hạn chế mô hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối họp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học II HIỆN TRẠNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC (SWOT) Bảng liệt kê SWOT Điểm mạnh - Có đủ số lượng CBQL trường - Có đủ sở vật chất trang thiết bị dạy học - Thực tốt xã hội hóa giáo dục - Đảm bảo chất lượng tối thiểu Cơ hội Điểm yếu - Còn học sinh lưu ban - Việc tự học, tự bồi dưỡng giáo viên chưa thương xuyên - Tỉ lệ giáo viên/ lớp chưa đạt yêu cầu (1, 5GV/L) - Tự đánh giá chất lượng giáo dục sở việc lưu giữ minh chứng hoạt động tự đánh giá chưa tốt Thách thức - Có nhiều dự án đầu tư cho giáo dục (Huyện miền núi) - Được cấp lãnh đạo địa phương quan tâm nhiều đến giáo dục - Với yêu cầu: Đổi tồn diện giáo dục (NQ29) đòi hỏi thầy cần nỗ lực tự học nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục 2: Ma trận SWOT Điểm mạnh Điểm yếu - Việc quản lí, đạo nâng cao chất lượng có nhiều thuận lợi - Có thể tổ chức nhiều hoạt động gáo dục nhà trường - Tận dụng tốt nguồn lực xã hội Cơ hội - Giữ vững nâng cao tiêu chí trường chuẩn quốc gia - Phối hợp với lực lượng giáo dục (gia đình, xã hội) nhằm giảm tỉ lện học sinh lưu ban - Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ - Tham mưu với cấp có thẩm quyền tuyển dụng, điều động đủ tỉ lệ giáo (1, GV/L) - Thường xuyên tổ chức tập huấn cho giáo viên kỹ tự đánh giá lưu giữ minh chứng -Áp dụng biện pháp giáo dục học sinh yếu - Cử giáo viên tham gia lớp tập huấn, nâng cao trình độ - Phân công giáo viên giảng dạy phù hợp với điều kiện nhà trường - Phân công giáo viên trực tiếp thu thập minh chứng lưu giữ minh chứng, đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn - CBQL cần thương xuyên học tập nâng cao trình độ quản lí - Thường xuyên nâng cấp, tu sửa sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học Thách - Tuyên truyền, vận động tổ thức chức xã hội, doanh nghiệp tham gia vào trình giáo dục - Đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Từ điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức đòi hỏi phải có đổi cho phù hợp với xu phát triển giới III XU HƯỚNG QUỐC TẾ VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Vai trò giáo dục Đã từ lâu Đảng nhà nước ta coi giáo dục quốc sách hàng đầu bệ phóng cho phát triển đất nước Giáo dục có vị trí tầm quan trọng to lớn kinh tế quốc dân, giai đoạn quốc gia cần nhiều lực lượng lao động có chất lượng cao, phục vụ cho yêu cầu cơng nghiệp hóa đại hóa GS Võ Tòng Xuân nhận xét :" Trong kinh tế toàn cầu thị trường tự cạnh tranh mãnh liệt, lực lượng lao động đào tạo trình độ chất lượng cao yếu tố sống kinh tế quốc gia để thu hút đầu tư nước vào tạo nên việc làm cải cho đất nước Vì chất lượng giáo dục phổ thông Tiểu học ngày công nhận sở quan trọng cho tăng trưởng kinh tế coi công cụ để đạt mục tiêu phát triển khác Các tổ chức phát triển quốc tế tài trợ mạnh cho giáo dục phổ thông nước nghèo chậm tiến họ cơng nhận hai vai trò giáo dục : vừa yếu tố nhằm tăng trưởng kinh tế, vừa yếu tố giúp giảm đói nghèo" Xu hướng quốc tế đổi phát triển chương trình giáo dục phổ thơng Trong đổi GDPT, vấn đề đổi chương trình ln tâm điểm, chi phối có tác động to lớn đến nhiều yếu tố khác toàn hệ thống GDPT Chương trình GD hiểu đầy đủ bao gồm thành tố : Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kiểm tra kết học tập Một số vấn đề CTGDPT: - Mục tiêu GD; giới thiệu mục tiêu chung mục tiêu cấp học - Chuẩn ; Cấu trúc chuẩn, cách biểu đạt chuẩn - Cấu trúc khung; lĩnh vực môn học ; mạch nội dung lớn - Xu tích hợp phân hóa ; tích hợp chủ yếu tích hợp mơn khoa học tự nhiên tích hợp môn khoa học xã hội dạy học phân hóa xu tất yếu giới Việt Nam phân hóa thực qua hình thức phân ban tự chọn Đối với dạy học phân ban học sinh học theo mơn, theo lĩnh vực, nhóm mơn, ngành Đối với dạy học phân ban có khoảng thời gian bàn luận nhiều nên giữ hay bỏ trường chuyên, lớp chọn bỏ loại hình trường Đối với dạy học tự chọn HS chọn học số mơn học, nhóm mơn học đưa dạy học tự chọn lại có hình thức tự chọn khác nhau: - Hình thức tín ; HS chọn môn học modul thuộc mơn cho đủ số tín quy định - Chọn môn thuộc lĩnh vực khác 10 - Chọn môn học tùy ý theo danh sách môn học đưa - Học số môn học bắt buộc số môn tự chọn Tổ chức dạy phân hóa đặc biệt cấp PT hình thức phân ban số quốc gia áp dụng, hình thức tự chọn xu phổ biến Dạy học phân hóa thực theo nguyên tắc phân hóa sâu dần Cụ thể cấp Tiểu học thường quy định HS học mơn học bắt buộc, đồng thời có số hoạt động, chủ đề tự chọn, hoạt động, chủ đề tự chọn tích hợp kĩ năng, kiến thức môn học bắt buộc Ở cấp THCS học sinh học môn học bắt buộc, đồng thời có số mơn chủ đề tự chọn nhiều cấp Tiểu học Ở cấp THPT phân hóa sâu hơn, nhằm tới việc đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, xu hướng nghề nghiệp học sinh Phân luồng giáo dục hình thức phân hóa Đa số phân luồng sau THCS sau THPT phận đáng kể học sinh theo học trường nghề số tiếp tục học lên cấp học cao Chính đổi toàn diện giáo dục tất yếu hợp với xu phát triển giới IV ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC Cơ sở pháp lí việc đổi Nghị số 29-NQ/TW đổi toàn diện giáo dục Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thông Cơ sở thực tiễn Thế giới thay đổi nhanh, có nhiều thành tựu khoa học giáo dục cần bổ xung kịp thời vào chương trình giáo dục Chương trình giáo dục phổ thơng hành có hạn chế, bất cập sau đây: - Chương trình nặng truyền đạt kiến thức, chưa đáp ứng tốt yêu cầu hình thành phát triển phẩm chất lực học sinh nặng dạy chữ, nhẹ dạy người, chưa coi trọng hướng nghiệp - Giáo dục tích hợp phân hóa chưa thực đủ; môn học thiết kế chủ yếu theo kiến thức lĩnh vực khoa học, chưa thật coi trọng yêu cầu sư phạm; số nội dung số môn học chưa đảm bảo tính đại, bản, 11 nhiều kiến thức hàn lâm chưa thực thiết thực, chưa coi trọng kĩ thực hành, kĩ vận dụng kiến thức, chưa đáp mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống - Hình thức dạy học chủ yếu dạy lớp, chưa coi trọng hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm Phương pháp giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục nhìn chung lạc hậu chưa trọng dạy học phát huy tính chủ động, khả sáng tạo học sinh - Trong thiết kế chương trình chưa đảm bảo tính liên thơng mơn học Còn hạn chế việc phát huy vai trò tự chủ nhà trường tích cực, sáng tạo giáo viên trình thực nhiệm vụ giáo dục; chưa đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục vùng khó khăn, đạo xây dựng hồn thiện chương trình thiếu tính hệ thống Những yếu tố đổi toàn diện giáo dục a/ Đổi mục tiêu giáo dục Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng nhấn mạnh yêu cầu phát triển lực, ý phát huy tiềm vốn có học sinh Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học lên THCS Mục tiêu đích cuối để nhà quản lí kiểm soát chất lượng giáo dục, phát lỗi để điều chỉnh xây dưng môi trường giáo dục phù hợp để đạt mục tiêu đề b/ Đổi chương trình giáo dục, từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực Từ trước đến nay, chương trình hành chương trình tiếp cận nội dung Theo tiếp cận nội dung tức tập trung xác định trả lời câu hỏi : Chúng ta muốn học sinh biết gì? Nên chạy theo khối lượng kiến thức, ý dạy cách học, nhu cầu, hứng thú người học Chương trình chuyển sang cách tiếp cận lực cách tiếp cận nêu rõ học sinh làm làm vào cuối giai đoạn học tập nhà trường 12 c/Đổi hoạt động giáo dục theo trải nghiệm tiếp cận trải nghiệm sáng tạo đổi quan trọng Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, cá nhân học sinh tham gia trực tiếp vào hoạt động thực tiễn khác đời sống gia đình, nhà trường xã hội với tư cách chủ thể hoạt động, qua phát triển tình cảm, đạo đức kĩ tích lũy kinh nghiệm riêng phát huy tiềm sáng tạo cá nhân d/ Đổi đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên đáp ứng đủ số lượng Gần 100% đạt chuẩn chuẩn trình độ đào tạo, có tinh thần trách nhiệm phẩm chất tốt Tuy nhiên cần tập huấn để đáp ứng yêu cầu đổi : tập huấn mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức dạy học, kiểm tra -đánh giá quy định chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể, chương trình môn học Nâng cao lực vận dụng phương pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá theo định hướng tích hợp phân hóa, phát triển lực học sinh Hướng dẫn học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kĩ tham vấn học đường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Thực thu hút thành phần xã hội tham gia vào trình giáo dục Giáo dục nghiệp Đảng, nhà nước toàn dân Phối hợp tốt giáo dục gia đình giáo dục nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ quyền, trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ; nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động Phối hợp tốt giáo dục nhà trường giáo dục xã hội, nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động Đoàn -Đội, hoạt động xã hội tích cực góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương V BẢN CHẤT CỦA ĐỘNG LỰC VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA MASLOW ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIÁO VIÊN Bản chất động lực 13 Động lực yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân Động lực coi yếu tố bên -yếu tố tâm lý - yếu tố tâm lý nảy sinh từ tác động yếu tố bên Các yếu tố bên tác động đến cá nhân làm nảy sinh yếu tố tâm lý bên thúc đẩy hoạt động Do cách mở rộng, khái niệm động lực không đề cập đến yếu tố bên mà yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động lao động Tạo động lực q trình xây dựng, triển khai sách, sử dụng biện pháp, thủ thuật tác động người quản lí đến người bị quản lí nhằm khơi gợi động lực hoạt động họ Bản chất động lực q trình tác động để kích thích hệ thống động lực người lao động, làm cho động lực kích hoạt chuyển hóa kích thích bên ngồi thành động lực tâm lý bên thúc đẩy cá nhân hoạt động Tao động lực lao động ý nguyên tắc sau: - Xem xét điều kiện khách quan lao động nghề nghiệp tác động đến tâm lí người - Đảm bảo kết hợp yếu tố vật chất tinh thần - Các phương pháp kích thích cần cụ thể, phù hợp Đặc điểm lao động sư phạm là: - Là lao động có trí tuệ cao - Lao động có cơng cụ chủ yếu nhân cách người thầy giáo - Lao động có sản phẩm đặc biệt - nhân cách người học - Lao động có tính khoa học tính nghệ thuật Trong kỉ XXI xuất thách thức yêu cầu giáo viên cần có thay đổi : - Đảm nhận nhiều chức khác so với trước đây, có trách nhiệm nặng việc lựa chọn nội dung dạy học giáo dục -Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức xã hội - Coi trọng việc cá biệt hóa dạy học, thay đổi tính chất quan hệ thầy trò 14 - Yêu cầu sử dụng rộng rãi phương tiện dạy học đại, cần trang bị thêm kiến thức cần thiết - Yêu cầu hợp tác rộng rãi với giáo viên trường, thay đổi cấu trúc mối quan hệ giáo viên - Yêu cầu thắt chặt quan hệ với cha mẹ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng sống - Yêu cầu giáo viên tham gia hoạt động rộng rãi nhà trường - Giảm bớt thay đổi kiểu uy tín truyền thống quan hệ với học sinh cha mẹ học sinh Đó xu hướng thay đổi nghề nghiệp người giáo viên Từ thách thức người quản lí phải biết tạo động lực cho giáo viên Theo Maslow nhà tâm lý học người Mỹ nhu cầu gồm : nhu cầu bậc thấp có nhu cầu sinh lí nhu cầu an tồn Nhu cầu bậc cao có nhu cầu xã hội, nhu cầu tơn trọng nhu cầu hồn thiện Các yếu tố quản lý sử dụng để thỏa mãn nhu cầu khác minh họa sau: Hệ thống thứ bậc nhu cầu Sinh lí An tồn Xã hội Tơn trọng Tự khẳng Yếu tố thỏa mãn chung Thức ăn, nước, tình dục, ngủ khơng khí Nhân tố tổ chức quản lí a Lương b Điều kiện làm việc c Quán ăn tự túc a Điều kiện làm việc An tồn, an ninh, ổn định, bảo vệ Tình u thương, cảm xúc, họ hàng, giao lưu, hợp tác b Phúc lợi cơng ty c An ninh cơng việc a Nhóm làm vệc b Lãnh đạo thân thiện c Hợp tác nghề nghiệp a Sự thừa nhận Lòng tự trọng, tự tơn, uy tín, vị b Vị trí cơng tác Tăng trưởng, tiến bộ, sáng tạo định thân c Công việc địa vị cao a Công việc thách thức b Cơ hội thể óc 15 sáng tạo c Thành đạt công việc Muốn tạo động lực làm việc cho giáo viên việc quan trọng hàng đầu nhận biết nhu cầu họ Mỗi cá nhân có nhu cầu có tính thúc đẩy thứ bậc khác Biện pháp kích thích có tác dụng phù hợp với nhu cầu cá nhân Trong phương pháp tạo động lực cho giáo viên phương pháp kinh tế phương pháp quan trọng Tạo động lực thông qua tiền lương, tiền công, tiền thưởng, qua phụ cấp, phúc lợi dịch vụ Sự đảm bảo lợi ích cho giáo viên giúp giáo viên toàn tâm toàn ý sáng tạo, trách nhiệm công tác giáo dục Nhưng với mức lương giáo viên thấp so với mức sinh hoạt Và hồn cảnh kinh tế, sống nhiều khó khăn, giáo viên có thời gian đầu tư cơng sức cho giảng dạy, họ phải dành thời gian lo cơm, áo, gạo, tiền đảm bảo mưu sinh… khó hài lòng tâm huyết với công việc Muốn tạo động lực động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên dạy tốt - học tốt " Ngồi phương pháp kinh tế phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng phải tự nguyện, tự giác, công khai cơng Ở sở xảy tình trạng danh hiệu thi đua thường định cho cán quản lí tổ trưởng, tổ phó, trưởng đồn thể, điều gây tâm lí khơng phấn đấu giáo viên, cho làm tốt đâu khơng đến lượt Đó cơng nên để tạo động lực cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, cởi mở tạo hội thách thức cho giáo viên thể thân góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi VI MÔ HỌC TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM VNEN, THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG Mơ hình trường học VNEN đưa vào dạy thí điểm số địa phương nhà quản lí, số nhà nghiên cứu giáo dục đánh giá có nhiều ưu điểm Như học sinh mạnh dạn hơn, tự tin Nhưng người giáo viên hàng ngày thực giảng dạy, phụ huynh học sinh lại gay gắt phản 16 đối mơ hình trường học Các cụm từ " chuột bạch" " Cấp Tiểu học nồi lẩu thập cẩm" ngày xuất nhiều phương tiện thông tin đại chúng Khi trường có đến chương trình Lớp học Công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại Lớp 2, học VNEN lớp 4, học theo chương trình đại trà Và gần giáo dục phải thừa nhận vội vã triển khai mơ hình trường học, Giám đốc sở giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lên tiếng xin lỗi triển khai Vậy đâu nguyên nhân dẫn đến phản đối Ngun nhân mà mơ hình VNEN bị phản đối bậc phụ huynh giữ thói quen nhìn nhận thành tích điểm số, tức học Chứ khơng nhìn nhận học ?làm nào? Tiếp theo sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu dạy học Sĩ số học sinh đông, nhận thức đối tượng học khơng đồng đều, từ làm giảm hiệu hoạt động dạy học Đối với giáo viên khơng đủ trang thiết bị dạy học giáo viên phải chuẩn bị nhiều đồ dùng, phải dành thời gian ngồi lo cơm, áo, cho gia đình tiền lương khơng đủ trang trải cho sống tối thiểu Phải khẳng định thời kì đổi mới, đổi xu tất yếu thời đại Đối với giáo dục áp dụng nhiều mơ hình trường học cấp Tiểu học thí điểm Chúng ta cần phải có nhìn tổng qt, tồn cảnh giáo dục nước nhà, điều kiện kinh tế, sở vật chất áp dụng chương trình mơ hình trường học vào thực tiễn VII PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II Khái niệm lực Có nhiều khái niệm lực tựu chung khẳng định lực tổ hợp thuộc tính tâm lí cá nhân, hình thành phát triển lĩnh vực hoạt động cụ thể; sức mạnh tiềm tàng người giải vấn đề thực tiễn Thực trạng lực giáo viên Tiểu học 17 Hiện cấp Tiểu học có 99% giáo viên đạt chuẩn trở lên Nhưng phận đội ngũ giáo viên cán quản lí trường Tiểu học số hạn chế, bất cập; Số lượng cán quản lí có trình độ cao chun mơn quản lí ít, tính chun nghiệp, kĩ dạy học nhiều giáo viên chưa cao Nhiều giáo viên cán quản lí hạn chế chuyên môn khai thác, sử dụng thiết bị dạy học để đưa phương pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học Nhiều cán quản lí giáo dục Tiểu học hạn chế kĩ tham mưu, xây dựng kế hoachjvaf đạo tổ chức hoạt động giáo dục theo mơ hình mới, bất cập kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu giáo dục Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học phát triển nghề nghiệp mà giáo viên đạt có kĩ nâng cao, qua trình học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiện nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu việc giảng dạy cách hệ thống Giáo viên cần có lực sau: - Năng lực tìm hiểu học sinh Tiểu học - Năng lực tìm hiểu mơi trường nhà trường Tiểu học -Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội - Năng lực dạy học môn học - Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kĩ xã hội, kĩ sống giá trị sống cho học sinh Tiểu học - Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Năng lực giải tình sư phạm - Năng lực giáo dục học sinh có hành vi khơng mong đợi - Năng lực tư vấn tham vấn giáo dục Tiểu học - Năng lực hiểu biết kiến thức khoa học tảng rộng, liên môn -Năng lực chủ nhiệm lớp - Năng lực giao tiếp - Năng lực hoạt động xã hội, lực phát triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học 18 Trên thực trạng lực giáo viên Tiểu học đề xuất số giải pháp phát triển lực sau: Một là, thay đổi cách đánh giá giáo viên tiểu học, để tạo điều kiện cho giáo viên phát huy lực sáng tạo giáo dục dạy học giáo viên Hai là, Tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, đổi sinh hoạt chuyên môn để cập nhật xu hướng giáo dục Giải khó khăn giáo viên trình giáo dục học sinh Ba là, khuyến khích giáo viên tự học, tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao lực ngoại ngữ, tin học để ứng dụng hoạt động nghề nghiệp Bốn là, Thường xuyên tổ chức thực phát triển lực đội ngũ nhà giáo để giáo viên không ngừng phát triển hồn thiện chun mơn, đạo đức nghề nghiệp VIII ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC Các thành tố tạo nên chất lượng đào tạo bao gồm: đầu vào, trình giáo dục, đầu ra, bối cảnh - Khái quát chất lượng giáo dục tiểu học; - Nội dung trình độ kiến thức trang bị; - Kỹ kỹ xảo thực hành khả vận dụng học sinh; - Năng lực nhận thức lực tư học sinh tiểu học; Phẩm chất kĩ xã hội học sinh tiểu học Đánh giá chất lượng giáo dục - Các loại đánh giá; gồm : đánh giá học sinh, đánh giá cán quản lí đánh giá giáo viên, đánh giá sở giáo dục Các tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá chất lượng; Tiêu chuẩn 1:Tổ chức quản lí nhà trường Tiêu chuẩn 2: Cán quản lí, giáo viên nhân viên học sinh Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị Tiêu chuẩn 4:Quan hệ nhà trường gia đình xã hội 19 Tiêu chuẩn 5: Kết giáo dục Minh chứng đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Mục tiêu kiểm định; Đặc trưng kiểm định; Đánh giá (hoạt động tự đánh giá); Đánh giá ngồi; Thơng báo kết quả; Xử lý kết đánh giá IX XÂY DỰNG MƠI TRƯỜNG VĂN HĨA PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHÀ TRƯỜNG Văn hóa nhà trường phát triển thương hiệu nhà trường có vai trò quan trọng, có tác động mạnh tới việc nâng cao chất lượng giáo Có thể coi văn hóa nhà trường kĩ sống học sinh giúp học sinh thích nghi với xã hội, điều chỉnh phù hợp với hồn cảnh sống, ứng xử hợp lí với sống xung quanh Trong nhà trường nói chung trường tiểu học nói riêng văn hóa nhà trường xây dựng mối quan hệ sau: - Quan hệ người với người, bao gồm : giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, lãnh đạo với giáo viên - Quan hệ người với thiên nhiên Xây dựng trường học thân thiện, môi trường học tập xanh, sạch, đẹp Văn hóa nhà trường tạo dựng ni dưỡng bầu khơng khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tôn trọng lẫn Giáo viên hiểu ró vai trò, trách nhiệm giảng dạy Đối với học sinh văn hóa nhà trường có tác động tích cực tạo bầu khơng khí học tập liên tục, học sinh có điều kiện phát huy tính sáng tạo, thể mình, Xây dựng thương hiệu nhà trường bước đột phá trường công lập Khi nhà trường có thương hiệu giúp phụ huynh học sinh tin tưởng hơn, học sinh học 20 môi trường giáo dục hoàn thiện, sở vật chất đầy đủ đáp ứng trình dạy học Từ thương hiệu giáo viên học sinh, đến cán quản lí phải nỗ lực dạy học thật tốt để giữ gìn phát triển thương hiệu Đối với giáo dục địa phương năm qua thực tốt, thường xuyên, liên tục phong trào " xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" " Thi đua dạy tốt học tốt", phong trào đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Giáo viên người tổ chức hướng dẫn kết hợp đánh giá, học sinh người chủ động học tập tự đánh giá Từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bước đầu xây dựng thương hiệu nhà trường hệ thống giáo dục quốc dân …………., ngày … tháng … năm … NGƯỜI VIẾT 21 MỤC LỤC STT Nội dung I PHẦN MỞ ĐẦU II HIỆN TRẠNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC (SWOT) III XU HƯỚNG QUỐC TẾ VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC IV ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC V BẢN CHẤT CỦA ĐỘNG LỰC VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA MASLOW ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIÁO VIÊN Trang VI MÔ HỌC TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM VNEN THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VII PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II VIII ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC IX XÂY DỰNG MƠI TRƯỜNG VĂN HĨA PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHÀ TRƯỜNG Tài liệu tham khảo 1/Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II trường Đại học sư phạm Hà Nội 2/Nghị 29 NQ-TW đổi toàn diện giáo dục 3/ Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thông 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS hạng II, Bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS hạng II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn