NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch)

16 312 5
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2018, 16:48

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch) NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch) NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch) NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH MỤC LỤ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ IV DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU V CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG 1.1 GIỚI THIỆU .1 1.2 YÊU CẦU 1.3 NGUYÊN LÝ CHƯƠNG NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2.1 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG 2.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 2.2.1 Khối điều khiển .2 2.2.2 Cảm biến thân nhiệt 2.2.3 Khối tín hiệu 2.3 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 2.3.1 Nguyên lý hoạt động 2.3.2 Lưu đồ giải thuật .7 CHƯƠNG KẾT QUẢ .8 3.1 SƠ ĐỒ MẠCH IN: 3.2 MẠCH THỰC TẾ .8 CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN .9 4.1 NHẬN XÉT .9 4.2 KẾT LUẬN 4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 PHỤ LỤC 11 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ HÌNH 2-1: SƠ ĐỒ KHỐI HÌNH 2-4: ATMEGA32 [1] HÌNH 2-5: SƠ ĐỒ CẤU TẠO [1] HÌNH 2-7: CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR [1] HÌNH 2-8: ĐẦU DỊ PIR [1] HÌNH 2-9: CẤU TẠO PIR [1] HÌNH 2-10: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG PIR [1] HÌNH 2-9: LED [2] HÌNH 3-1: MẠCH IN HÌNH 3-2: MẠCH THỰC TẾ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG 2-1: CHỨC NĂNG CÁC CHÂN CỦA ATMEGA328 Trang 1/12 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG 1.1 Giới thiệu Ngày khoa học kỹ thuật phát triển với ứng dụng hữu ích đời sống Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh nghiên cứu với khả nhận biết chuyển động tự động bật đèn trời tối có người tắt đèn khơng có người Hệ thống đèn chiếu sáng đem lại nhiều tiện ích cho sống 1.2 Yêu cầu Hệ thống đèn chiếu sáng thường gắn tường, trần nhà tự động phát có người trời tối bật đèn Hiệu cao với chi phí thấp Hệ thống thiết kế đơn giản dễ ứng dụng 1.3 Nguyên lý Dùng vi điều khiển ATMEGA32 để điều khiển hoạt động hệ thống Cảm biến thân nhiệt người cảm biến chuyển động PIR, cảm biến quang có đầu điện áp thay đổi theo cường độ ánh sáng Vào ban đêm phát người chuyển động hệ thống tự động bật đèn NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 2/12 CHƯƠNG NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Sơ đồ khối hệ thống KHỐI CẢM BIẾN KHỐI ĐIỀU KHIỂN KHỐI TÍN HIỆU KHỐI NGUỒN Hình 2-1: Sơ đồ khối 2.2 Thiết kế phần cứng 2.2.1 Khối điều khiển Sử dụng vi điều khiển ATMEGA328 để điều khiển cảm biến mạch Hình 2-4: ATMEGA32 Đặc điểm ATMEGA328: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH [1] Trang 3/12  Bộ nhớ chương trình (FLASH): 32KB  Bộ nhớ EEPROM: 1KB  Bộ nhớ RAM: 2KB  Điện áp hoạt động rộng: 1.8V - 5.5V  timer gồm timer 8-bit timer 16-bit  Số kênh xung PWM: kênh (1timer kênh) Bảng 2-1: Chức chân ATMEGA328 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THƠNG MINH Trang 4/12 Hình 2-5: Sơ đồ cấu tạo 2.2.2 [1] Cảm biến thân nhiệt Hình 2-7: Cảm biến chuyển động PIR [1] Dùng cảm biến chuyển động PIR để phát chuyển động người NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 5/12 PIR cảm biến thụ động, cảm biến tia hồng ngoại phát tử vật thể sống Hình 2-8: Đầu dò PIR [1] Đầu dò PIR bên gắn cảm biến tia nhiệt, có góc dò lớn, có chân ra: - Chân nối đất - Chân nối Vcc: điện áp làm việc – 15 V - Chân tín hiệu Hình 2-9: Cấu tạo PIR [1] NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THƠNG MINH Trang 6/12 Hình 2-10: Ngun lý hoạt động PIR [1] 2.2.3 Khối tín hiệu Hình 2-9: LED [2] Trong mô hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, ta sử dụng LED đèn chiếu sáng, bật tắt có người khơng có người Trong thực tế ta thay loại đèn thông dụng tốn điện 2.3 Lưu đồ giải thuật nguyên lý hoạt động 2.3.1 Nguyên lý hoạt động Mạch sử dụng vi điều khiển ATMEGA328, điều khiển hoạt động cảm biến Cảm biến chuyển động cảm biến thân nhiệt phát từ thể người, gửi tín hiệu vi điều khiển phát chuyển động Quang trở dùng mạch cảm biến ánh sáng NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 7/12 Hệ thống hoạt động theo nguyên lý trời sáng đèn tắt Khi trời tối phát có người chuyển động mở đèn 2.3.2 Lưu đồ giải thuật NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 8/12 CHƯƠNG KẾT QUẢ 3.1 Sơ đồ mạch in: Hình 3-1: Mạch in 3.2 Mạch thực tế Hình 3-2: Mạch thực tế NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 9/12 CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 4.1 Nhận xét Hệ thống đơn giản dễ sử dụng, chi phí lắp đặt thấp Đáp ứng nhu cầu sử dụng hộ gia đình Hệ thống đơn giản cần cải tiến để hồn thiện Sai số nhiễu linh kiện Để mở rộng ứng dụng khu vực có quy mơ lớn cần phát triển thêm 4.2 Kết luận Hệ thống thực với tính ứng dụng cao Đáp ứng tất yêu cầu mà nhiệm vụ đồ án đưa Nếu cải tiến thêm, hệt thống sử dụng rộng rãi sở doanh nghiệp 4.3 Hướng phát triển Hệ thống cải tiến thêm cách kết hợp thêm cảm biến khác để đáp ứng thêm nhiều nhu cầu khác người sử dụng Kết hợp với việc kết nối với internet đưa liệu lên trang web, người sử dụng điều khiển thiết bị nơi đâu NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 10/12 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] www.arduino.vn [2] www.dientuchiase.com [3] www.alldatasheet.com [4]www.codientu.org NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 11/12 PHỤ LỤC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 12/12 delay(500); } NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH ... THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 11/12 PHỤ LỤC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 12/12 delay(500); } NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH ... NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 8/12 CHƯƠNG KẾT QUẢ 3.1 Sơ đồ mạch in: Hình 3-1: Mạch in 3.2 Mạch thực tế Hình 3-2: Mạch thực tế NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH. .. cường độ ánh sáng Vào ban đêm phát người chuyển động hệ thống tự động bật đèn NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 2/12 CHƯƠNG NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Sơ đồ khối hệ thống KHỐI
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch), NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay