Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (6)

20 48 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2018, 13:01

- Tiếp tục dạy học theo chương trình tuần - Tích cực tự ơn tập kiến thức - Tổ trực trì theo dõi nề nếp học tập sinh hoạt lớp - Thi đua hoa điểm 10 lớp * Vệ sinh: - Thực VS lớp - Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống * Hoạt động khác: - Nhắc nhở HS tham gia Kế hoạch nhỏ, nuôi lợn đất tham gia đầy đủ hoạt động lên lớp IV Tổ chức trò chơi: - GV tổ chức cho HS chơi số trò chơi dân gian - Tập múa TUẦN Ngày soạn: 11/10/2014 Ngày giảng: Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 Tiết 1: Toán Tiết 27: LUYỆN TẬP CHUNG Những kiến thức HS biết liên quan đên học - Có kĩ đọc biểu đồ tranh vẽ biểu đồ hình cột - Biết điền số liệu biểu đồ hình cột Đọc số thơng tin biểu đồ Những kiến thức hình thành - Củng cố cách viết số liền trước, số liền sau số - Nêu giá trị chữ số số tự nhiên - So sánh số tự nhiên - Đọc biểu đồ hình cột - Xác định năm thuộc kỉ I Mục tiêu: - Viết số liền trước, số liền sau số - Nêu giá trị chữ số số tự nhiên - So sánh số tự nhiên - Đọc biểu đồ hình cột - Xác định năm thuộc kỉ - Giáo dục ý thức làm HS II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ vẽ biểu đồ tập - HS: Bảng, nháp III Các hoạt động dạy học: 101 Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định: * Bài cũ: - Muốn tìm số liền trước, liền sau số ta làm nào? - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: * Bài 1.( 35 ) - Yêu cầu HS làm miệng Hoạt động HS Báo cáo sĩ số - HS trả lời - Nhận xét - HS nêu miệng a) 835 918 b) 835 916 - Nhận xét yêu cầu HS nêu cách tìm số - HS đọc số: 82360945; 7283096; liền trước, số liền sau số tự nhiên 1547238 nêu giá trị chữ số số * Bài 2.( 35 ) - Gọi HS nêu yêu cầu - HS giải thích - Yêu cầu HS làm cá nhân vào SGK - HS đọc yêu cầu, điền bút chì vào - Yêu cầu HS giải thích cách điền SGK - HS trình bày: * Bài 3.(35 ) a) ; b) ; c) ; d) - Yêu cầu HS quan sát biểu đồ + Biểu đồ biểu diễn gì? - HS giải thích - Yêu cầu HS tự làm chữa - Biểu diễn số HS giỏi toán lớp + Khối lớplớp ? Đó lớp nào? - HS quan sát + Nêu số HS lớp? - HS làm miệng + Lớp có nhiều HS giỏi tốn nhất? Lớp có HS giỏi tốn nhất? + Trung bình lớp ba có HS giỏi tốn? * Bài 4.( 36 ) - Trung bình lớp có 22 HS - Yêu cầu HS làm bảng - Gọi HS nêu cách tính - HS làm bảng con, HS lên bảng a) Năm 2000 ( TK XX ) * Bài (36) b) Năm 2005 ( TK XXI ) - Yêu cầu HS làm c) TK XXI kéo dài từ 2001 đến - GV chấm chữa 2100 Kết luận: * Củng cố: - Lớp làm + Muốn tìm số liền trước, liền sau ta làm - HS trình bày: nào? 600 ; 700 ; 800 * Dặn dò: Xem lại tập - HS trả lời 102 Tiết 2: Đạo đức Bài 3: BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN (Tiết 2) Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến thân - Nhận thức trẻ em cần phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến thân lắng nghe, tôn trọng ý kiến I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận thức trẻ em cần phải bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em Kỹ năng: - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến thân lắng nghe, tôn trọng ý kiến Thái độ: - Biết bày tỏ ý kiến, tôn trọng ý kiến II Đồ dùng dạy học: - GV: HS: thẻ - GV: số tranh III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định: * Bài cũ: + Em cần bày tỏ ý kiến nào? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hoạt động 1: Tiểu phẩm Một buổi tối gia đình bạn Hoa - HS đóng tiểu phẩm - HS thảo luận: + Nhận xét ý kiến mẹ bạn Hoa, bố bạn Hoa + Hoa có ý kiến giúp đỡ gia đình nào? ý kiến bạn Hoa có phù hợp 103 Hoạt động HS - HS nêu - HS xem tiểu phẩm bạn lớp đóng - HS thảo luận: + Mẹ Hoa muốn Hoa nghỉ học Bố Hoa phản đối phân tích cuối mẹ Hoa nghe theo + Đi học buổi, buổi giúp mẹ làm bánh ý kiến bạn Hoa không? + Nếu Hoa em giải thích nào? * GV: Mỗi GĐ có vấn đề , khó khăn riêng, cái, em nên bố mẹ tìm cách giải quyết, tháo gỡ, vấn đề có liên quan tới em ý kiến em bố mẹ lắng nghe tôn trọng Đồng thời em cần phải biết bày tỏ cách rõ ràng lễ độ * Hoạt động 2: Trò chơi Phóng viên - GV hướng dẫn cách chơi GV hỏi thêm: + Giới thiệu hát thơ bạn ưa thích? + Kể câu chuyện bạn thích? + Người bạn yêu quý ai? +Sở thích cẩu bạn gì? + Đi bạn quan tâm gì? * GV kết luận: Mỗi người có quyền có suy nghĩ riêng có quyền bày tỏ ý kiến vấn đề u thích, quan tâm * Hoạt động 3: HS trình bày viết tranh vẽ BT 4) - GV tổ chức cho HS trình bày sản phẩm theo nhóm - GV hướng dẫn nhận xét * GV kết luận chung: Trẻ em có quyền định ý kến trình bày ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em ý kiến em tôn trọng Trẻ em cần biết lắng nghe tôn trọng ý kiến của người khác Kết luận: * Củng cố: + Khi có vấn đề có liên quan đến em cần làm gì? * Dặn dò: CB cho sau phù hợp + HS tự nêu - HS hoạt động nhóm để tham gia trò chơi - HS trình bày sản phẩm - HS nghe - HS nêu _ 104 Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 11: DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Hiểu danh từ từ vật - Phân biệt danh từ chung (người vật, tượng, khái niệm danh từ riêng dựa dấu hiệu đơn vị) ý nghĩa khái quát chúng - Xác định dược danh từ câu đặc - Nắm quy tắc viết hoa danh biệt danh từ khái niệm từ riêng bước đầu vận dụng quy - Biết đặt câu với danh từ tắc thực tế I Mục tiêu: Kiến thức: - Phân biệt danh từ chung danh từ riêng dựa dấu hiệu ý nghĩa khái quát chúng Kỹ năng: - Nắm quy tắc viết hoa danh từ riêng bước đầu vận dụng quy tắc thực tế Thái độ: - Giáo dục ý thức viết hoa danh từ riêng trường hợp II Đồ dùng dạy học: - GV: BĐ tự nhiên VN, tranh ảnh vua Lê Lợi, bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định * Bài cũ: + 1HS đặt câu có danh từ - HS trả lời + Danh từ gì? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: I Nhận xét: Bài 1.( 57 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đơi - HS thảo luận tìm từ a) sông c) vua - Nhận xét giới thiệu BĐ tự nhiên b) Cửu Long d) Lê Lợi VN, giới thiệu vua Lê Lợi Bài 2.( 57 ) - Yêu cầu HS đọc đề - HS đọc - Yêu cầu HS trao đổi cặp đôi, TLCH: - HS thảo luận cặp đôi - Gọi HS TL, HS khác nhận xét, bổ sông tên chung dòng sung nước chảy tương đối lớn,trên - GV kết luận DT chung DT riêng thuyền bè lại + Cưủ Long: Tên riêng dòng sơng có nhánh ĐBSCL + vua: Tên chung người đứng đầu nhà nước phong kiến + Lê Lợi: Tên riêng vị vua mở 105 Bài 3.( 57 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận TLCH - GV kết luận cách viết DT riêng tên người tên địa danh đầu nhà Hậu Lê - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận + Tên chung để dòng nước: sơng khơng viết hoa; tên riêng dòng sơng cụ thể: Cửu Long viết hoa + Tên chung người đứng đầu triều đại phong kiến: vua không viết hoa; tên riêng vị vua cụ thể: Lê Lợi viết hoa - Lớp nhận xét - DTC: Tên loài vật: sông , núi, vua, chúa - DTR: tên cụ thể,tên riêng vật: S Hồng, núi Thái Sơn, cô Nga - HS đọc II Ghi nhớ + Thế DT chung, DT riêng? Cho VD? + Khi viết DT riêng cần lưu ý điều gì? - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc yêu cầu III Luyện tập - HS làm Bài 1.( 57 ) Danh từ Danh từ riêng - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung chung - Phát bảng phụ cho nhóm HS, u cầu núi,sơng, Chung,Lam, nhóm thảo luận hồn thành BT dòng,dãy,mặt,s Thiên Nhẫn, - u cầu nhóm xong trước treo bảng ơng,ánh, Trác, Đại Huệ, phụ, nhóm khác nhận xét bổ sung nắng,đường, Bác Hồ - Kết luận dây,nhà,trái, phải,giữa + Tại em xếp từ dãy vào DT chung? trước + dãy DTC: núi nối + Vì Thiên Nhẫn xếp vào DT tiếp liền riêng? + Thiên Nhẫn: tên riêng dãy núi Bài 2.( 57 ) - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - HS thảo luận TL - yêu cầu HS làm - Gọi HS nhận xét bạn + Họ tên bạn DT chung hay DT + Họ tên bạn DTR riêng? Vì sao? người cụ thể Kết luận: * Củng cố: + Những từ ntn gọi DTC, DTR? - HS nêu * Dặn dò: Học xem lại tập 106 Tiết 4: Địa lí Bài 5: TÂY NGUYÊN Kiến thức HS biết liên quan Kiến thức cần hình thành đến học học - Biết Tây Nguyên đồ - Biết vị trí Tây Nguyên đồ địa lí tự nhiên, cao nguyên: Kon tum, Plâyku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh - Trình bày số đặc điểm TN I Mục tiêu: - Biết vị trí Tây Nguyên đồ địa lí tự nhiên VN, cao nguyên: Kon tum, Plâyku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh - Trình bày số đặc điểm Tây Ngun( Vị trí, địa hình, khí hậu) - Rèn luyện kĩ xem đồ, lược đồ, bảng số liệu - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: BĐ địa lí tự nhiênVN III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định - Hát chuyển tiết * Kiểm tra cũ: + Nêu đặc điểm tự nhiên Trung du Bắc - HS nêu bộ? - Nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: * Hoạt động 1: Tây Nguyên- xứ sở cao nguyên xếp tầng - GV gọi HS vị trí Tây Nguyên - HS quan sát lắng nghe đồ, sau GV lại giới thiệu: Tây Nguyên vùng đất cao, rộng lớn, gồm nhiều cao nguyên xếp tầng cao thấp khác - Yêu cầu HS lược đồ nêu tên - HS lên đồ cao nguyên từ Bắc xuống Nam, sau lên + Kon Tum; Plây cu; Đắc Lắc; đồ Lâm Viên; Di Linh - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp + Sắp xếp cao nguyên theo thứ tự từ + Cao nguyên Đắc Lắc;Cao 107 thấp đến cao? + Nêu số đặc điểm tiêu biểu cao nguyên? - GV kết luận: + Cao nguyên Đăk Lăk: có bề mặt phẳng, nhièu sôn suối đồng cỏ Là nơi đất đai phì nhiêu đơng dân T Nguyên + Cao nguyên Kon Tum: Trước phủ rừng nhiệt đới, thực vật chủ yếu loại cỏ + Cao nguyên Di Linh: Được phủ lớp bazan dày + Cao nguyên Lâm Viên: có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu sơng suối có nhiều thác ghềnh * Hoạt động 2: Tây Nguyên có mùa rõ rệt: Mùa mưa mùa khơ - GV vị trí thành phố Buôn Ma Thuột đồ - Yêu cầu HS H1 sau đồ - Yêu cầu HS quan sát, phân tích bảng số liệu lượng mưa TB tháng Buôn Ma Thuột, + Ở Bn Ma Thuột có mùa nào? ứng với tháng nào? + Đọc SGK em có nhận xét khí hậu Tây Ngun? - GV nhận xét câu trả lời HS kết luận: Khí hậu Tây Ngun có mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô phân biệt rõ rệt lại kéo dài + Với đặc điểm Tây Ngun người dân có khó khăn gì? * GV: Khí hậu Tây Ngun có m rõ rệt kéo dài người dân có khơng khó khăn lại hoạt động sản xuất Kết luận: 108 nguyên Kon Tum; Cao nguyên Plây cu; Cao nguyên Di Linh; Cao nguyên Lâm Viên - HS đồ nêu HS làm việc cá nhân - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời + Ở Bn Ma Thuột có mùa: mùa mưa mùa khơ + Mùa mưa: T5 -> T10 + Mùa khô: T1 -> T4, T11, T12 Từ tháng 11, 12 năm trước đến tháng năm sau - Khí hậu khắc nghiệt - HS trả lời * Củng cố: - Em có nhận xét đặc điểm Cao ngun Đắc Lắc; Cao nguyên Kon Tum; Cao nguyên Plây cu; Cao nguyên Di Linh; Cao nguyên Lâm Viên * Dặn dò: - GV nhận xétgiờ học - Học CB sau - HS trả lời Ngày soạn: 13/10/2014 Ngày giảng: Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 214 Tiết 1: Toán Tiết 28: LUYỆN TẬP CHUNG Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Viết số liền trước, số liền sau - Viết số liền trước liền sau số, số biết viết, đọc, so sánh số tự nhiên; - Nêu giá trị chữ số - Đọc biểu đồ hình cột, đổi đơn vị đo số tự nhiên thời gian, khối lượng - Tìm số trungbình cộng I Mục tiêu: Kiến thức: - Viết số liền trước liền sau số, biết viết, đọc, so sánh số tự nhiên - Nêu giá trị chữ số số 2.Kĩ năng: - Đọc biểu đồ hình cột, đổi đơn vị đo thời gian, khối lượng - Tìm số trungbình cộng 3.Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Nội dung BT trang 36, 37 Sgk III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Kiểm tra sĩ số * Bài cũ: + 1HS nêu cách tìm số liền - Học sinh trả lời trước, liền sau số? Tìm SLT, SLS số: 10000 - Nhận xét 109 * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: Bài ( 36 ) - HS đọc yêu cầu * HS lên bảng - HS làm bút chì vào SGK sau trình - HS làm bài, đổi chéo kiểm tra bày miệng a) B ; b) B ; c) C ; d) C ; e) C Bài ( 37 ) - HS đọc quan sát biểu đồ * HS đọc , quan sát biểu đồ - Làm việc theo cặp - HS trình bày - Gọi số cặp trình bày a) 33 sách b) 40 sách c) 15 sách d) sách e) Hoà g) Trung h) 30 sách Bài ( 37 ): * HS đọc toán - HS đọc toán - HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm + Bài tốn cho em biết gì? + Bai tốn u cầu tìm gì? Bài giải: - HS làm vở, HS làm bảng nhóm Số m vải cửa hàng bán ngày thứ là: 120 : = 60 ( m ) Số m vải cửa hàng bán ngày thứ là: 120 x = 240 ( m ) Trung bình ngày cửa hàng bán là: (120 + 60 + 240 ) : = 140 ( m ) Đáp số: 140 m vải Kết luận: * Củng cố: - Muối tìm số TBC nhiều số ta - HS trả lời làm NTN? - GV nhận xét học * Dặn dò: - Ơn tập CB cho tiết kiểm tra hết chương 110 Tiết 2: Thể dục Tiết 11:TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI TRÒ CHƠI: KẾT BẠN Những kiến thức HS biết lien Những kiến thức quan đên học hình thành -Biết tập hợp hàng ngang, dóng hàng, - Nâng cao KT: Tập hợp hàng ngang điểm số, vòng phải, vòng trái, ,dóng hàng, điểm số, vòng phải, đứng lại vòng trái, đứng lại I Mục tiêu: - Củng cố nâng cao KT: Tập hợp hàng ngang, dàn hàng, vòng phải, vòng trái.Yêu cầu tập hợp dàn hàng nhan, không xô đẩy, chen lấn Đi không sai nhịp, đến chỗ vòng tương đối đẹp - Trò chơi "Kết bạn" Yêu cầu tập chung ý, phản xạ nhanh chơi luật, hào hứng, nhiệt tình chơi - Giáo dục HS ý thức tập luyện II Địa điểm phương tiện: - Sân trường, - Chuẩn bị còi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Đ.lượng Giới thiệu bài: - Nhận lớp phổ biến nội dung, y/c 6' học, chấn chỉnh đội ngũ trang 22' phục 12' - Kiểm tra sức khỏe học sinh - Kiểm tra đồ vật sắc nhọn người HS Phát triển bài: a, Đội hình đội ngũ: - Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, vòng phải, vòng trái - GV q/s, nhận xét, sửa sai - Tập chung lớp Phương pháp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10' Từng tổ biểu diễn - Cả lớp tập cán - Tổ trưởng điều khiển b, Trò chơi vận động: Trò chơi "kết bạn" 6' 111 - Học sinh nêu lại cách chơi - GV nêu lại luật chơi - Học sinh chơi 3- lượt - Cho HS chơi thử - Cả lớp chơi - GV quan sát, nhận xét Kết luận: - Lớp hát vỗ tay - Một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh - Hệ thống học * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * _ Tiết 3: Kể chuyện Tiết 6: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Hiểu truyện, trao đổi với bạn nội - Kể lại câu chuyện nghe, dung, ý nghĩa câu chuyện - Biết kể tự nhiên lời - Hiểu câu chuyện nêu nội câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) dung truyện - Đánh giá lời kể bạn I Mục tiêu: Kiến thức: - Dựa vào gợi ý SGK biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc nói lòng tự trọng Kỹ năng: - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện Thái độ: - Đánh giá lời kể bạn theo tiêu chí nêu II Đồ dùng dạy học: - GV: chép đề , sưu tầm câu chuyện, tập truyện - HS: sưu tầm chuyện lòng tự trọng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: - HS lên bảng + 1HS kể câu chuyện lòng trung thực - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hướng dẫn HS kể 112 a) Tìm hiểu đề - Gọi HS đọc đề phân tích đề - GV gạch chân từ ngữ quan trọng - Gọi HS nối tiếp đọc gợi ý - HS đọc - HS đọc - HSTL + Thế lòng tự trọng? + Tôn trọng thân giữ phẩm giá không để coi thường + Em đọc câu chuyện nói + Truyện Trần Bình Trọng, Sự lòng tự trọng? tích dưa hấu, Sự tích chim quốc + Em đọc câu chuyện đâu? - GV giảng - Yêu cầu HS đọc kĩ phần 3, GV ghi - HS đọc to nhanh tiêu chí đánh giá lên bảng b) Kể chuyện nhóm - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho - HS kể theo nhóm bàn nhóm - GV gợi ý cho HS câu hỏi c) Thi kể chuyện - Tổ chức thi kể - Nhận xét bạn kể - Gọi HS nhận xét theo tiêu chí nêu - NX, bình chọn bạn kể hay - Cho điểm yêu cầu HS bình chọn HS kẻ hay kể hấp dẫn Kết luận: * Củng cố: + Những câu chuyện em vừa kể - HS nêu nói điều gì? + Các em học điều qua câu chuyện đó? * Dặn dò: - VN kể chuyện cho gia đình nghe Tiết 4: Anh văn (GV chuyên dạy) 113 Ngày soạn: 15/10/2014 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2014 Tiết 1: Toán Tiết 30: PHÉP TRỪ Những kiến thức học sinh biết Những kiến thức học có liên quan đến học cần hình thành - Biết cách thực phép trừ có nhớ - Củng cố kĩ thực phép trừ không nhớ với số tự nhiên có có nhớ khơng nhớ với số tự nhiên có 4, ,6 chữ số 3,4,5,6 chữ số - Luyện vẽ hình theo mẫu I Mục tiêu: Giúp HS : Kiến thức: Củng cố kĩ thực phép trừ có nhớ khơng nhớ với số tự nhiên có 4, ,6 chữ số Kĩ năng: Củng cố kĩ giải tốn có lời văn phép trừ - Luyện vẽ hình theo mẫu Thái độ: Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Hình vẽ BT - HS: Bảng, nháp III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định * Kiểm tra cũ: + 2HS lên bảng: - Nhận xét 12 458 + 98 756 = 111 214; * Giới thiệu bài: 67 894 + 201 = 69 095 Phát triển bài: * Củng cố kĩ làm tính trừ a) 865 279 - 450 237 = ? - GV viết lên bảng phép tính trừ( - HS làm bảng Sgk) - 865 279 - Yêu cầu HS đặt tính tính vào bảng 450 237 con, 1HS lên bảng 415 042 - Yêu cầu lớp nhận xét, nêu cách 865 279 - 450 237 = 415 042 thực + Đây phép trừ có nhớ hay khơng + Phép trừ không nhớ nhớ? - HS nêu cách làm b) 647 253 - 285 749 = ? - HS nhắc lại - GV đọc phép tính thứ 2, HS đạt tính - HS làm bảng con, HS lên bảng tính bảng 1HS lên bảng - 647 253 285 749 361 504 - Gọi HS nêu lại cách đặt tính thực 647 253 - 285 749 = 361 504 114 phép tính + Vậy thực phép trừ số tự nhiên ta đặt tính nào? Thực phép tính theo thứ tự nào? * Hướng dẫn luyện tập: Bài 1.( 40 ) - Yêu cầu HS làm bảng - Yêu cầu HS nêu cách dặt tính thực phép tính Bài ( 40 ) - GV giao việc: Mỗi dãy làm ý, 2HS làm bảng nhóm - Nhận xét Bài 3.( 40) - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ Sgk nêu cách tìm quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến TP HCM - Yêu cầu HS làm nháp - GV chữa + Phép trừ có nhớ + Đặt tính cho thẳng hàng đơn vị, thẳng cột với Thực phép tính theo thứ tự từ phải sang trái - HS lên bảng - Cả lớp chữa a) 204 613 b) 592 147 - 2HS làm bảng nhóm a) 39 145 ; 51 243 b) 31 235 ; 642 538 - Nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm vở, 1HS làm bảng Bài giải: Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến TP HCM dài là: 730 - 315 = 415 ( km ) Đáp số: 415 km Bài 4.( 40 ) - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - HS làm Kết luận: + Khi thực phép trừ với số có - Học sinh nêu nhiều chữ số em cần lưu ý điều gì? - GV nhận xét học _ Tiết 2: Luyện từ câu Tiết 12: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Hiểu nghĩa từ ngữ, câu - Mở rộng vốn từ thuộc chủ điẻm : thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm trung thực - Tự trọng trung thực, tự trọng - Hiểu nghĩa từ ngữ thuộc chủ điểm : Trung thực- Tự trọng I Mục tiêu: 115 Kiến thức: - Mở rộng vốn từ thuộc chủ điẻm : trung thực- Tự trọng Kĩ năng: - Hiểu nghĩa từ ngữ thuộc chủ điểm : Trung thực-TT - Sử dụng từ thuộc chủ điểm để nói viết 3.Thái độ: - Giáo dục tính trung thực, tự trọng cho HS II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ, thẻ từ - HS: Từ điển III Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định lớp - 1HS viết DTC: sông, núi, học * Kiểm tra cũ: sinh, giáo viên, cối - Nhận xét - 1HS viết DTR: sông Hồng, núi * Giới thiệu bài: Văn, Phú Cường, bạn Hằng, Phát triển bài: Bài 1.( 63 ) - yêu cầu HS đọc yêu cầu nội dung * HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi - HS thảo luận,1 HS lên bảng làm Các từ cần điền: Tự trọng, tự - Gọi HS lên bảng ghép từ ngữ thích hợp kiêu, tự ti, tự tin, tự ái, tự hào - Nhận xét, kết luận lời giải - Gọi HS đọc hoàn chỉnh Bài 2.( 63 ) * HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Hoạt động nhóm - Yêu cầu HS hoạt động nhóm - nhóm thi - Tổ chức cho HS thi hình thức : - HS đọc lời giải nhóm đưa từ, nhóm tìm nhanh nghĩa + Một lòng trung thành ngược lại + Trước sau trung kiên - GV kết luận lời giải + Một lòng trung nghĩa + Ăn trung hậu + Ngay thẳng trung thực Bài 3.( 63 ) * HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm - GV phát bảng phụ cho nhóm, yêu cầu - Đại diện nhóm trình bày nhóm trao đổi làm trung có nghĩa trung có nghĩa - Gọi nhóm xong trước treo bảng phụ "giữa" "một lòng Các nhóm khác nhận xét bổ sung dạ" - Kết luận lời giải trung thu trung thành - Gọi HS đọc lại nhóm từ trung bình trung nghĩa trung tâm trung kiên trung thực trung hậu 116 Bài 4.( 63 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS dặt câu vào - GV nhận xét, sửa lỗi câu từ cho HS Kết luận: - Nêu lại từ có tiếng trung có nghĩa " Một lòng dạ" - Nhận xét tiết học - Xem lại BT làm - HS đọc lại từ vừa tìm - HS đọc - HS làm Lớp em bạn HS trung bình Đêm trung thu thật vui Hà Nội trung tâm kinh tế, trị nước Bạn Minh người trung thực Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm Bộ đội ta trung kiên với lí tưởng cách mạng Trần Bình trọng người trung nghĩa Tiết 3: Tập làm văn Tiết 12: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Cách xây dựng đoạn văn - Xây dựng văn kể chuyện văn kể chuyện - Hiểu ý nghĩa truyện Ba lưỡi rìu I Mục tiêu: Kiến thức: - Dựa vào tranh minh hoạ truyện: Ba lưỡi rìu lời dẫn tranh để kể lại cốt truyện Kĩ năng: - Biết phát triển ý tranh thành đoạn văn kể chuyện - Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện : Ba lưỡi rìu Thái độ: - HS biết trung thực đức tính tốt II Đồ dùng dạy học: - tranh minh hoạ SGK - phiếu to kẻ bảng điền nội dung trả lời câu hỏi tập - Viết bảng câu trả lời theo tranh III hoạt động dạy học: 117 Hoạt động GV Giới thiệu bài: - Ổn định: - Bài cũ: + Mỗi đoạn văn văn kể chuyện kể điều gì? + Nhận xét - Giới thiệu bài: 2.Phát triển bài: * Bài tập 1: Dựa vào tranh, kể lại cốt truyện “Ba lưỡi rìu” - Gọi HS đọc yêu cầu - Treo tranh minh hoạ SGK – yêu cầu HS quan sát tranh đọc thầm gợi ý + Truyện có nhân vật nào? + Câu chuyện kể lại chuyện gì? + Truyện có ý nghĩa gì? - Gọi HS đọc lời gợi ý tranh - Cho HS dựa vào tranh minh hoạ kể lại cốt chuyện “Ba lưỡi rìu ” - Gọi HS nhận xét - GV tuyên dương HS nhớ cốt chuyện lời kể có sáng tạo * Bài tập - Gọi HS đọc yêu cầu - GV làm mẫu tranh - Cho HS quan sát tranh đọc thầm ý tranh trả lời câu hỏi + Anh chàng tiều phu làm gì? + Khi đó, chàng trai nói gì? + Hình dáng chàng tiều phu nào? Hoạt động HS - HS thực theo yêu cầu - HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh đọc thầm gợi ý + Truyện có nhân vật: Chàng tiều phu cụ già - Việc chàng trai nghèo đốn củi ông tiên thử thách tính thật trung thực qua việc rìu - Truyện khuyên thật thà, trung thực sống hưởng hạnh phúc - HS đọc gợi ý tranh - HS kể lại cốt truyện - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh đọc thầm ý tranh - Đang đốn củi chẳng may lưỡi rìu văng xuống sơng + Chàng nói: “ Cả gia tài nhà ta có lưỡi rìu Nay rìu khơng biết làm để sống đây.” - Chàng trai nghèo trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi, đầu quấn khăn màu nâu - Lưỡi rìu sắt chàng bóng lống - HS xây dựng đoạn + Lưỡi rìu chàng trai nào? - HS nhận xét, bổ sung 118 - Gọi HS xây dựng đoạn truyện dựa vào câu trả lời - Gọi HS nhận xét - Cho HS thực theo nhóm đơi (4 phút) với tranh lại - Gọi số nhóm trình bày, GV ghi ý lên bảng - Tổ chức cho HS thi kể đoạn - Gọi HS nhận xét sau lượt HS kể - Nhận xét Kết luận: + Câu chuyện nói lên điều gì? - Nhận xét - Kể lại câu chuyện chuẩn bị sau - HS thực theo nhóm - số nhóm trình bày - Mỗi nhóm cử HS thi kể đoạn - HS nhận xét, đánh giá - HS nêu Tiết 4: Mĩ thuật (GV chuyên dạy) Tiết 5: Hoạt đông tập thể SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - HS biết ưu điểm, hạn chế mặt tuần - Biết đưa biện pháp khắc phục hạn chế thân - Giáo dục HS thái độ học tập đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện thân II Đánh giá tình hình tuần qua: * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, - Trong lớp nói chuyện riêng: Huy, Long, Thuận, Duy - Quên khăn đỏ: Duy, Lan - Ăn quà vặt: Duy * Học tập: - Dạy-học chương trình , có học làm trước đến lớp - Thi đua hoa điểm 10 : tốt - HS yếu tiến chậm, chưa tích cực tự học: Tùng, Thuận * Văn thể mĩ: - Thực hát đầu giờ, cuối nghiêm túc - Thực vệ sinh hàng ngày buổi học - Vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống : tốt 119 * Hoạt động khác: - Thực tốt AT giao thông III Kế hoạch tuần 7: * Nề nếp: - Tiếp tục trì sĩ số , nề nếp vào lớp quy định - Nhắc nhở HS học đều, nghỉ học phải xin phép * Học tập: - Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng ngày lễ lớn - Tiếp tục dạy học theo chương trình tuần - Tích cực tự ơn tập kiến thức - Tổ trực trì theo dõi nề nếp học tập sinh hoạt lớp - Thi đua hoa điểm 10 lớp * Vệ sinh: - Thực VS lớp - Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống * Hoạt động khác: - Nhắc nhở HS tham gia Kế hoạch nhỏ, nuôi lợn đất tham gia đầy đủ hoạt động lên lớp IV Tổ chức trò chơi: - GV tổ chức cho HS chơi số trò chơi dân gian - Tập múa 120 ... lớp + Khối lớp có lớp ? Đó lớp nào? - HS quan sát + Nêu số HS lớp? - HS làm miệng + Lớp có nhiều HS giỏi tốn nhất? Lớp có HS giỏi tốn nhất? + Trung bình lớp ba có HS giỏi toán? * Bài 4. ( 36 ) -... bảng 45 0 237 con, 1HS lên bảng 41 5 042 - Yêu cầu lớp nhận xét, nêu cách 865 279 - 45 0 237 = 41 5 042 thực + Đây phép trừ có nhớ hay khơng + Phép trừ khơng nhớ nhớ? - HS nêu cách làm b) 647 253... 15/10/20 14 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 20 14 Tiết 1: Toán Tiết 30: PHÉP TRỪ Những kiến thức học sinh biết Những kiến thức học có liên quan đến học cần hình thành - Biết cách thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (6) , Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (6) , III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay