Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (6)

20 26 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2018, 13:01

... lớp + Khối lớp có lớp ? Đó lớp nào? - HS quan sát + Nêu số HS lớp? - HS làm miệng + Lớp có nhiều HS giỏi tốn nhất? Lớp có HS giỏi tốn nhất? + Trung bình lớp ba có HS giỏi toán? * Bài 4. ( 36 ) -... bảng 45 0 237 con, 1HS lên bảng 41 5 042 - Yêu cầu lớp nhận xét, nêu cách 865 279 - 45 0 237 = 41 5 042 thực + Đây phép trừ có nhớ hay khơng + Phép trừ khơng nhớ nhớ? - HS nêu cách làm b) 647 253... 15/10/20 14 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 20 14 Tiết 1: Toán Tiết 30: PHÉP TRỪ Những kiến thức học sinh biết Những kiến thức học có liên quan đến học cần hình thành - Biết cách thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (6) , Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (6) , III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay