Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (4)

19 28 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2018, 13:01

... a) 9 84 ; 978; 952; 942 lớn đến bé phải làm gì? b) 969; 9 54; 945 ; 898 - GV chấm chữa 3.Kết luận: - Nêu cách so sánh hai số tự nhiên - Nhớ cách so sánh hai số tự nhiên - Học sinh nêu cách so sánh... - Học sinh nêu yêu cầu - Gọi HS chữa yêu cầu HS giải - HS lên bảng làm thích cách so sánh vài cặp số 2 34 > 999 - GV nhận xét 7 54 < 87 540 39 680 = 39 000 + 680 35 7 84 < 35 790 92 501 > 92 41 0... Đánh giá tình hình tuần qua: * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, - Duy trì sĩ số lớp tốt - Trong lớp nói chuyện riêng: Duy, Huy, Long - Quên khăn đỏ: Huy, Duy * Học tập: - Dạy -học chương trình , có học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (4) , Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay