môi trường ngành bảo hiểm và các đối thủ cạnh tranh của tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí

21 42 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:43

MÔI TRƯỜNG NGÀNH BẢO HIỂM CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ I Giới thiệu Tổng cơng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí ( PVI) - Tên gọi Cơng ty : Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí việt nam - Tên giao dịch đối ngoại : Petrovietnam Insurance Joint stock Corporation - Tên viết tắt : PVI - Địa : 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội - Vốn điều lệ: o Vốn điều lệ ngày 20/11/2009: 1.035.500.000.000 (Một nghìn khơng trăm ba lăm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) cấu vốn điều lệ sau: TT Số lượng cổ Cổ đông phần Giá trị (VND) Tỷ lệ Cổ đông sáng lập 61.592.400 615.924.000.000 59,48% Cổ 41.957.600 419.576.000.000 40,52% đông phổ thong Tổng 103.550.000 1.035.500.000.00 100% Cổ đông Nhà nước 61.592.400 615.924.000.000 59,48% Cổ đông khác 41.957.600 419.576.000.000 40,52% Tổng 103.550.000 1.035.500.000.00 100% (Nguồn: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) - Phạm vi lĩnh vực hoạt động Tổng công ty bao gồm: o Kinh doanh bảo hiểm gốc:  Bảo hiểm sức khỏe tai nạn người;  Bảo hiểm lượng;  Bảo hiểm tài sản thiệt hại;  Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển;  Bảo hiểm thân tầu trách nhiệm dân chủ tầu;  Bảo hiểm trách nhiệm chung;  Bảo hiểm hàng không;  Bảo hiểm xe giới;  Bảo hiểm cháy, nổ;  Bảo hiểm nơng nghiệp;  Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài chính;  Bảo hiểm khác o Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận nhượng tái bảo hiểm o Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính tốn, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn o Đầu tư Tài o Các hoạt động khác theo quy định pháp luật Tóm tắt q trình hình thành phát triển Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, tiền thân Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí, thành lập ngày 23/01/1996 theo Quyết định số 12/BT Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ; Bộ tài cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn đăng ký hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 07 TC/GCN ngày 02/12/1995 Bộ Cơng nghiệp Quyết định số 3484/QĐ-BCN ngày 15/02/2007 Quyết định số 563/QĐ-BCN ngày 15/02/2007 việc phê duyệt phương án cổ phần hố chuyển Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí thành Tổng cơng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Ngày 12/03/2007, Bộ Tài Chính cấp giấy phép thành lập hoạt động cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam số 42GP/KDBH Hoạt động Marketing PVI Trong thời gian qua, hoạt động Marketing, quảng bá hình ảnh, thương hiệu PVI đóng vai trò quan trọng phát triển PVI Sức mạnh thương hiệu, uy tín hàng đầu ngành bảo hiểm Việt Nam hình thành sở cung ứng dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao mang lại nguồn khách hàng lớn, đảm bảo tăng trưởng nhanh bền vững PVI Với lợi thương hiệu mạnh gắn liền với thương hiệu số Việt Nam tính quốc tế, Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – PetroVietnam, PVI ngày bạn bè Quốc tế biết tới, PVI đạt nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khốn uy tín 2009”, “Cổ phiếu tính khoản nhất”, danh hiệu “Doanh nghiệp hội nhập phát triển”, Cúp vàng “Thương hiệu Kinh tế đối ngoại uy tín”, danh hiệu “Top 100 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam” Hiệp hội kinh doanh chứng khốn (VASB), Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC), Tạp chí chứng khốn (VSR) - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), phối hợp tổ chức bình chọn Ngồi ra, Chủ tịch PVI vinh dự nhận giải “Doanh nhân Ưu tú, Nhân ái” Năm 2010 doanh nghiệp Bảo hiểm Việt nam xếp hạng quốc tê B+ doanh nghiệp Bảo hiểm Việt nam tạp chí World Finance bình chọn doanh nghiệp bảo hiểm Việt nam tiêu biểu năm 2010 Bên cạnh đó, PVI tham gia vào nhiều hoạt động xã hội tài trợ để ngày nâng cao thương hiệu PVI, kể đến hoạt động ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung, ủng hộ người nghèo, hoạt động tài trợ cho thi bắn pháo hoa Đà Nẵng hay gần tài trợ cho giải bóng chuyền nữ quốc tế Việt Nam Song song với đó, PVI ln hoạt động giao lưu hữu nghị thể thao, văn nghệ hay tặng quà với khách hàng lớn, đối tác Với vị PVI thị trường, PVI giữ vững thương hiệu mạnh xứng đáng với hiệu “NGỌN LỬA CỦA NIỀM TIN” Biểu đồ tăng trưởng doanh thu PVI từ 2004 – 2009, kế hoạch 2010 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm gần II Phân tích mơi trường ngành: Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế WTO, việc hội nhập quốc tế lĩnh vực bảo hiểm tạo hội thách thức đòi hỏi thị trường bảo hiểm phải gia tăng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp tiêu chuẩn thông lệ Quốc tế Xu hướng hội nhập tất yếu, Việt Nam khơng thể đứng ngồi q trình Việc thực thi sách cần phải thời gian thích nghi với mơi trường kinh doanh Việc mở cửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh cao, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động, mà doanh nghiệp hoạt động Các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi với tiềm lực tài mạnh mẽ phong cách quản lý đại đối thủ cạnh tranh thực doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp lớn, kinh nghiệm, lợi khách hàng truyền thống lực kinh doanh Bảo Việt, Bảo Minh, PVI nằm số Với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20%/năm 10 năm qua, thị trường bảo hiểm (BH) Việt Nam lớn mạnh nhanh chóng Năm 2009, doanh thu ngành BH ước đạt 25.314 tỷ đồng, chiếm 2,22% GDP Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu dự báo ngành BH phải đối mặt với nhiều khó khăn năm 2009 Song hội để ngành BH mở rộng thị trường Bởi khủng hoảng tài xảy ra, lãi suất liên tục giảm, người dân tìm đến BH bảo tồn chắn Thị trường mở rộng, loại hình phong phú Với xuất phát điểm doanh nghiệp (DN) BH Bảo Việt, đến nay, thị trường BH Việt Nam 28 DN BH phi nhân thọ, 11 DN BH nhân thọ, 10 DN môi giới BH Mạng lưới hoạt động ngành BH liên tục mở rộng khắp tỉnh, thành tiếp cận đến hầu hết ngành sản xuất, kinh doanh, với nhiều loại hình BH phong phú Thống kê Hiệp hội BH Việt Nam cho thấy, năm 1999, thị trường 20 sản phẩm BH, đến khối BH phi nhân thọ 600 sản phẩm DN BH đăng ký với Bộ Tài sản phẩm bắt buộc Khối BH nhân thọ gần 200 sản phẩm BH Bộ Tài phê duyệt, với nhiều sản phẩm BH đòi hỏi cơng nghệ BH cao BH hàng khơng, dầu khí, đóng tàu hay cơng trình ngầm Sự xuất nhiều DN BH thị trường điều kiện khách hàng thêm lựa chọn định mua BH, đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh Những năm gần đây, ngành BH liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao Nếu năm 1993, doanh thu ngành BH đạt 700 tỷ đồng, chiếm 0,37% GDP, đến năm 2008, số ước đạt 21.314 tỷ đồng, chiếm 2,22% GDP Năng lực tài DN BH liên tục cải thiện Nếu năm 1993, ngành BH vốn chủ sở hữu 145 tỷ đồng, dự phòng nghiệp vụ 188 tỷ đồng, đến vốn chủ sở hữu lên tới 17.500 tỷ đồng, dự phòng nghiệp vụ đạt tới 35.485 tỷ đồng Với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20% vòng 10 năm qua, thị trường BH Việt Nam chứng tỏ sức hấp dẫn đặc biệt với DN nước ngồi Tính đến nay, 21 DN BH hoạt động vốn nước ngồi Q trình mở cửa thị trường BH kích thích DN nước mở rộng kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh, tích lũy lợi nhuận đóng góp trở lại cho kinh tế Thống kê cho thấy, năm 2009, đầu tư trở lại kinh tế DN BH ước đạt 60.000 tỷ đồng tập trung vào lĩnh vực: trái phiếu phủ, tiền gửi ngân hàng… Nguồn vốn đầu tư khơng góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà khiến nguồn bảo tức khách hàng mua BH trở nên dồi Theo Hiệp hội Bảo hiểm, năm 2009 BH phi nhân thọ giải bồi thường ước đạt gần 5000 tỷ đồng Nhiều tổn thất lớn ngành BH giải bồi thường Các DN BH tích cực hạn chế tổn thất qua việc xây dựng cơng trình đường lánh nạn, gương cầu lồi, khắc phục điểm đen tai nạn Biến khó khăn thành hội Theo dự báo chun gia, suy thối kinh tế tồn cầu dẫn đến kinh tế Việt Nam năm 2009 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến ngành kinh tế Trong đó, theo nhận định Hiệp hội BH Việt Nam, thị trường bộc lộ nhiều yếu Tình trạng cạnh tranh gay gắt thơng qua hình thức hạ phí BH, hạ tỷ lệ bồi thường, trích lập dự phòng chưa đủ, để hồ sơ bồi thường tồn đọng nhiều… xảy phổ biến Những tồn khiến uy tín DN BH giảm, đồng thời gây xúc cho khách hàng Gần nhất, việc 16 DN BH phi nhân thọ thỏa thuận nâng phí BH khiến dư luận phản ứng gay gắt Vụ việc khiến Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương phải vào điều tra nhận thấy dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh Ngay sau đó, Hiệp hội BH phải định ngừng thực định tăng phí gây tranh cãi Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn, nhiều hội cho ngành BH năm tới Thống kê cho thấy, thị trường BH giàu tiềm 5% người dân hợp đồng BH nhân thọ Theo nhận định ông Jamie Rains, Tổng Giám đốc AIG Life Vietnam, khủng hoảng tài diễn mức lãi suất khơng ổn định khiến người tìm kiếm bảo đảm chắn Đây hội để ngành BH khẳng định vai trò đem đến bảo vệ an tồn tài Song thách thức với DN BH phải đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu BH khách hàng Triển vọng phát triển ngành Sau năm 2009, thị trường bảo hiểm Việt Nam đứng trước hội thách thức lớn: - Nền kinh tế đà phục hồi kể từ đợt khủng hoảng kinh tế tồn cầu năm 2008, nhiều lĩnh vực hứa hẹn tăng trưởng mạnh đóng tàu, du lịch, hàng không, xuất nhập tạo môi trường phát triển cho dịch vụ bảo hiểm liên quan Đây hội để doanh nghiệp bảo hiểm hoàn thiện sản phẩm lực bối cảnh cạnh tranh ngày lớn 10 - Nhu cầu bảo hiểm phương tiện giao thông, bất động sản, y tế ngày tăng Điều tạo điều kiện cho lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh mẽ năm tới - Thị trường bảo hiểm Việt Nam hứa hẹn tốc độ tăng trưởng cao Ý thức người dân ngày coi trọng dịch vụ hữu ích từ bảo hiểm Với quy mô dân số 86 triệu người, thị trường bảo hiểm Việt Nam nhiều tiềm hội để tạo bước đột phá tương lai - Sau Việt Nam gia nhập WTO, doanh nghiệp bảo hiểm nước phép cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp bảo hiểm nước Vì vậy, thị trường bảo hiểm tiềm lớn doanh nghiệp bảo hiểm nước phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ từ doang nghiệp bảo hiểm nước Tuy nhiên, gia tăng cạnh tranh thị trường giúp thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh quy mô lẫn chất lượng dịch vụ Ngay thị trường nước, xu hướng giao thoa ngân hàng, bảo hiểm bắt đầu thể hiện, tăng thêm đầu mối cung cấp dịch vụ, cạnh tranh ngày lớn Nhiều ngân hàng khởi động kế hoạch “lấn sân” thị trường Thị phần doanh nghiệp bảo hiểm năm 2008, tháng 2009 11 Thị phần bảo hiểm phi nhân Thị phần bảo hiểm phi thọ 2008 nhân thọ Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Trong tháng đầu năm 2009, doanh thu phí bảo hiểm gốc Bảo Việt 2.672 tỉ đồng (tăng 10%), PVI 2.131 tỉ đồng (tăng 28,2%) Bảo Minh 1.374 tỉ đồng (giảm 4,6%) (Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam) III Phân tích chiến lược Marketing Bảo Việt, Bảo minh, Pjico Để tranh tổng quát mức độ cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sâu phân tích chiến lược marketing ba đối thủ cạnh tranh mạnh lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ gồm : Bảo việt , Bảo minh Pjico 12 Tập đoàn Bảo Việt, tiền thân Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) thành lập theo định số 179/CP ngày 17/12/1964 Chính phủ thức vào hoạt động từ ngày 15/01/1965 Năm 1989 Chính phủ định chuyển Công ty Bảo hiểm Việt Nam thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam Năm 1996, Bảo Việt doanh nghiệp Việt Nam cho đời dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, mở rộng hoạt động bảo hiểm đến tầng lớp dân cư Cũng năm Chính phủ định thành lập lại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, đồng thời vào tính chất ngành nghề hoạt động quy mơ vốn, Chính phủ xếp hạng Bảo Việt “Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt” Bảo Việt trở thành 25 doanh nghiệp Nhà nước lớn Việt Nam - Ngày 29/08/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) thành Tập đồn Tài - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, khả cung cấp đa dạng kết hợp dịch tài chất lượng cao Để thực chiến lược phát triển trên, ngày 28/11/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg việc phê duyệt đề án cổ phần hóa Tổng Cơng ty Bảo hiểm Việt Nam thí điểm thành lập Tập đồn Tài - Bảo hiểm Bảo Việt - Ngày 31/5/2007, Bảo Việt hồn tất cổ phần hóa bán cổ phần lần đầu công chúng - Ngày 13/9/2007, Tập đoàn Bảo Việt ký hợp đồng Hợp 13 tác chiến lược với tập đoàn kinh tế hàng đầu nước (Tập đồn Cơng nghiệp Tầu thủy Việt Nam - Vinashin) nước (Tập đoàn Bảo hiểm HSBC Insurance (Asia - Pacific) - Ngày 4/10/2007, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Bảo Việt - Ngày 15/10/2007, Tập đoàn Bảo Việt nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103020065 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp - Ngày 23/1/2008, Tập đồn Bảo Việt thức mắt đồng thời công bố thành lập công ty Tập đồn Bảo Việt đầu tư 100% vốn gồm: Tổng Cơng ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Vốn điều lệ Bảo việt lên đến 5.700 tỷ đồng Bảo Việt doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ bảo hiểm nhân thọ, chi nhánh rộng khắp toàn quốc, thu hút lực lượng đông đảo cán nhân viên lên tới 5.000 người, với khoảng 34.000 đại lý tận tâm với khách hàng, tận tình với cơng việc trải khắp tỉnh thành Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ từ năm 2009 trước Bảo việt xếp thứ thị phần, sau tháng năm 2010 dẫn đầu thuộc PVI Bảo việt xếp thứ Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh) thành lập theo Quyết định số 1164TC/QĐ/TCCB ngày 28/11/1994 cấp phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 04TC/GCN ngày 20/12/1994 Bộ Tài với 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, tiền thân Cơng ty Bảo việt thành phố HCM tách Năm 2004,Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cổ phần hố chuyển sang mơ hình Tổng cơng ty cổ phần theo Quyết định số 1691/2004/QĐ-BTC ngày 03/06/2004 2803/QĐ-BTC ngày 30/08/2004 14 Bộ Tài chính.Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh thức vào hoạt động kinh doanh theo mơ hình Tổng cơng ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004 Vốn điều lệ công ty thời điểm 9/2009 755 tỷ đồng, cổ đông sang lập tổng công ty lớn Tổng công ty Sông Đà, Vinaconex, Tcty Hàng không, Vinaline… Địa 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại +84-(0)8-829.41.80 Email Website www.baominh.com.vn Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) Công ty bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, thành lập năm 1995 theo sách đổi phát triển kinh tế Nhà nước, cổ đông sang lập tổng công ty lớn nhà nước Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty thép Việt Nam, Tổng Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Công ty điện tử Hà Nội HANEL Sau 14 năm phát triển, PJICO đánh giá cơng ty tốc độ phát triển nhanh thị trường PJICO nhà bảo hiểm hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) Vốn điều lệ: 336 tỷ đồng Số lượng nhân viên: 1.000 người Số lượng Đại lý: 4.500 đại lý 15 Chi nhánh: 50 chi nhánh Phân tích chiến lược Marketing công ty bảo hiểm dựa mơ hình Marketing hỗn hợp ( 4P) NỘI DUNG / Bảo việt Bảo Minh Pjico CÔNG TY - Đa dạng sản - Triển khai tất - Đa dạng sản phẩm bảo hiểm sản phẩm phẩm bảo phi phi nhân thọ, đáp bảo hiểm phi nhân nhân ứng phần thọ Sản phẩm lớn nhu cầu bảo (Product) hiểm người dân triển sản phẩm triển khai tất nghiệp - Nghiên cứu phát thọ, vụ bảo hiểm Bảo việt Bảo minh, phát - Liên tục cải tiến Bảo hiểm triển sản phẩm đưa điều nhu cầu xã mang tính số đơng xe giới, khoản bổ xung hội học sinh, sản phẩm - Thực bán kèm dựa - Thực giải pháp an toàn mạnh giải pháp an tồn tài cho sản cơng ty lâu đời tài cho sản phẩm bảo hiểm ngành bảo phẩm bảo hiểm thông qua giải hiểm phi nhân thọ thông qua giải pháp đồng Bảo - Công tác bồi hiểm, tái Bảo pháp đồng Bảo 16 thường Bảo hiểm hiểm hiểm, hiểm thực tái Bảo nhanh chóng nhờ hệ thống cơng ty thành viên phủ tồn quốc - Giải pháp phát triển sản phẩm Bảo hiểm an tồn sở nguồn lực Tài mạnh giải pháp tái bảo hiểm nước quốc tế - Phí Giá ( Pride) Bảo hiểm - Phí bảo hiểm - Áp dụng phí Bảo (giá) tính tính hiểm phần lớn dựa tốn theo sở thống kê đồng thơng tin phương truyền pháp thời xem xét mức phí thị thống đến yếu tố thị trường cạnh (thống kê tổn thất trường , mức độ tranh thị trường ->định phí Bảo cạnh - Giảm giá hiểm) sản phẩm đối giải pháp tăng - Giảm giá hàng với dịch vụ chi phi khuyến năm với khách bảo hiểm cụ thể mại để tăng thị 17 tranh hàng truyền thống - Kết hợp giải phần không phát pháp để khai thác sinh tổn thất Bảo hiểm nhằm - Các sách giảm bớt sức ép tài trợ phí Bảo cạnh tranh ( đồng đối bảo hiểm, hợp tác tượng xã hội khó khai thác hiểm cho khăn nhằm quảng bá hình ảnh - Thị phần - Thị phần - Thị phần chiếm Thị trường Bảo việt năm Bảo (Place) 2009 chiếm 27% 2009 minh năm 9% năm chiếm 2009 đứng thứ dẫn đầu thị 13,9% đứng thứ thị trường sau Bảo trường thị trường sau Bảo việt, - Do phát việt PVI PVI, Bảo minh triển từ lâu đời - Phát huy - Phát huy nên bảo việt lợi từ Bảo lợi cong ty mạnh tạo việt tách nên Bảo thói người hiểm theo quen nhiều kinh nghiệm hình thức cổ phần tiêu việc phát Việt dung với sản triển thị trường nam việc phẩm Bảo việt - Tận dụng khai thay đổi hình thức - Hệ thống thác hậu chế để chiếm Bảo việt thuẫn cổ lĩnh thị linh hoạt 18 trường “phủ song rộng đông sang lập - Được hẫu khắp, vị trí trụ việc cung thuẫn tích cực sở , VPDD cấp sản phẩm cho cổ đông sang Bảo việt các cổ đông sang lập địa phương lập (Petrolimex, Tcty Thép, VCB, trung tâm thuận - Xây dựng hệ Hanel ) lợi cho việc quảng thống đại lý để nhiều lợi bá sản phẩm hoạt khai thác Bảo việc cung động Bảo việt hiểm rộng khắp truyền thống - Phát triển gắn chặt với kênh phân phối cấp quyền qua ngân địa phương hàng, tổ chức TC- Tận dụng TD cấp sản phẩm cho đội ngũ đông đảo điểm bán xăng đại cổBảo hiểm( đại ly Bảo hiểm nhân thọ ) vào khai thác bảo hiểm phi nhân thọ - Áp dụng CNTT vào công tác quảng bá sản phẩm bán hàng 19 khách hàng lớn - Tổ chức kênh bán hàng rộng khắp nhờ đông Petrolimex lớn - Xây dựng - Xây dựng - Tiếp thị rầm rộ Tiếp thị chương trình chương (Promotion) quảng cáo sản quảng cáo chuyên chương phẩm nghiệp thong qua khuyến mại chuyên trình thong qua trình nghiệp phương tiện bán bảo hiểm tặng giải pháp đài , báo, pano mũ, áo Mua bảo tạo thương hiệu lớn, tờ rơi… hiểm trúng riêng oto… - Xúc tiến xây - Tiếp thị thơng dựng chiến lược, qua đội ngũ đơng hồn thiện hoạt đảo đại lý, cộng động tham gia tác giải thưởng : xăng viên, xe vàng đất Việt, Thương hiệu uy tín, Sản phẩm ưa chuộng… - tổ chức hội nghị tri ân khách hàng Tóm lại : Thị trường bảo hiểm Việt nam thị trường tương đối non trẻ so với lịch sử phát triển hàng trăm năm thị trường Bảo hiểm giới Vì 20 giai đoạn đầu phát triển bất cập hạn chế định Các công ty đua giành giật thị trường để nâng cao thị phần cách hạ phí, tăng cường chiêu thức khuyến mại dẫn đến tăng chi phí doanh nghiệp mà khơng quan tâm đến hiệu hoạt động daonh nghiệp chất lượng sản phẩm phương pháp marketing phần lớn biểu khơng tích cực khơng chun nghiệp, điều tương lai không xa dẫn đến việc phá sản số cơng ty tiềm lực tài nhỏ điều khơng tránh khỏi cảnh báo nhiều lần mà hiệp hội Bảo hiểm Việt nam đưa Do việc vận dụng xây dựng chiến lược marketing phù hợp điều quan trọng coogn ty Bảo hiểm việt nam giai đoạn , mà điều quan trọng thị trường bảo hiểm tới mở cửa hoàn toàn doanh nghiệp Bảo hiểm phải đối diện với công ty Bảo hiểm tầm cỡ quốc tế lịch sử phát triển hàng trăm năm nay, tiềm lực tài mạnh lực quản lý tốt Tài liệu tham khảo: - Tạp chí bảo hiểm Hiệp hội Bảo hiểm Việt nam - Pvi.com.vn - Baominh.com.vn - Pjico.com.vn - Baoviet.com.vn 21 ... (Nguồn: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) - Phạm vi lĩnh vực hoạt động Tổng công ty bao gồm: o Kinh doanh bảo hiểm gốc:  Bảo hiểm sức khỏe tai nạn người;  Bảo hiểm lượng;  Bảo hiểm. .. Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí thành Tổng cơng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Ngày 12/03/2007, Bộ Tài Chính cấp giấy phép thành lập hoạt động cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam... nước, cổ đông sang lập tổng công ty lớn nhà nước Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty thép Việt Nam, Tổng Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: môi trường ngành bảo hiểm và các đối thủ cạnh tranh của tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí , môi trường ngành bảo hiểm và các đối thủ cạnh tranh của tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay