đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Xuân yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

42 100 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:42

Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Xuân Yên huyện Nghi Xuân tỉnh Hà TĩnhCÁC KẾT QUẢ THU NHẬN ĐƯỢC TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÍ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NGHI XUÂN,TỈNH HÀ TĨNHThực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhCác giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Xuân Yên. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lí thực tập Hiện nay, việc học tập trường ĐH gắn liền với phương châm “học đôi với hành” Việc học lí thuyết giảng đường trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát ngành, nghề hiểu biết khoa học kĩ thuật (ở trường kĩ thuật) nói chung Bên cạnh đó, việc thực tập thực hành đem lại cho sinh viên kĩ thao tác kĩ thuật Qua trình thực tập, sinh viên khơng tiếp thu thêm kiến thức mà chủ động áp dụng kiến thức, học hỏi kinh nghiệm làm việc người trước kỹ học vào môi trường làm việc thực tế quan, doanh nghiệp, đồng thời tạo quan hệ mới, biết cách làm việc tập thể đa dạng, tạo hành trang kiến thức bổ ích cho sau trường tiếp xúc với công việc Việc tiến hành thực tập giúp cho sinh viên động, sáng tạo thực hành, hiểu biết sâu rộng nhiều vấn đề rèn luyện kĩ thực hành Do tháng thực tập, tìm hiểu trình hình thành phát triển Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời học hỏi kinh nghiệm làm việc từ cán địa huyện, tìm hiểu cơng tác quản lí nhà nước đất đai tình hình cấp GCNQSDĐ huyện Nghi Xuân nói chung xã Xuân Yên nói riêng Từ thực tế đó, tơi tiến hành nghiên cứu để tài : “Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Xuân Yên - huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh” 1.2 Mục tiêu thực tập - Qua thời gian thực tập, tơi trau dồi thêm kiến thức kỹ mềm để làm tiền đề cho công việc tương lai - Vận dụng kiến thức học vào thực tế, qua củng cố kiến thức, bước đầu rèn luyện kỹ nghiệp vụ quản tài nguyên môi trường - Bổ sung kiến thức thực tế, tích lũy kinh nghiệm làm việc SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà - Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động quản đất đai Văn phòng đăng kí huyện Nghi Xn, tỉnh Hà Tĩnh - Tìm hiểu quy trình đăng kí cấp GCNQSDĐ, tình hình cấp đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Nghi Xuân nói chung xã Xuân Yên nói riêng - Rèn luyện nghiệp vụ, chun mơn, kỹ tiếp dân, giao tiếp với đồng nghiệp; xử vấn đề thực tiễn phát sinh công việc hàng ngày - Biết cách vận dụng kiến thức môn học như: đăng ký thống kê đất đai, pháp luật sách đất đai để tìm hiểu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Rèn luyện nâng cao kỹ như: Tác phong, thái độ cán làm việc lĩnh vực quản đất đai, kỹ giao tiếp hành công tác quản đất đai, kỹ xử hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử sổ địa chính, kỹ phối hợp nhóm q trình tiến hành hồn thiện hồ sơ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.3 Nhiệm vụ thực tập - Tìm hiểu trình hình thành, phát triển; hệ thống tổ chức; vị trí - chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân - Tìm hiểu đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân - Tìm hiểu thực trạng quản đất đai địa bàn xã Xuân Yên huyện Nghi Xuân qua làm quen, tiếp xúc với công việc: Đăng ký, kê khai cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Tìm hiểu quy trình đăng kí cấp GCNQSDĐ, tình hình cấp đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Nghi Xuân nói chung xã Xuân Yên nói riêng - Đánh giá thành tựu, khó khăn cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa xã Xuân Yên SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị khắc phục hạn chế, khó khăn cơng tác CGCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.4 Yêu cầu thực tập - Nghiêm túc thực kế hoạch thực tập nhà trường kỷ luật lao động đơn vị thực tập - Chủ động xây dựng thực kế hoạch thực tập cá nhân sở kế hoạch nhà trường, nhóm thực tập theo xếp sở thực tập - Phản ánh kịp thời cho lãnh đạo quan đơn vị thực tập nhà trường khó khăn, vướng mắc phát sinh trình thực tập trường hợp sinh viên nhóm có vi phạm nội quy quan kế hoạch thực tập để có biện pháp giải - Tìm hiểu tình hình quản nhà nước đất đai, nắm Luật Đất đai, văn quy phạm pháp luật đất đai - Nghiên cứu thu thập tài liệu có liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất đảm bảo tính khách quan trung thực huyện Nghi Xuân - Đưa giải pháp mang tính khả thi cao việc hoàn thành cấp GCNQSDĐ - Thực công việc giao với tinh thần trách nhiệm cao góp phần giữ vững chất lượng đào tạo uy tín trường 1.5 Phạm vi nghiên cứu thực tập - Báo cáo giới thiệu sơ lược trình hình thành, chức nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (địa bàn thực tập) - Nội dung quản nhà nước đất đai công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - Thời gian: Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 09/04/2017 - Địa điểm: Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ( Khối 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHỊNG ĐĂNG KÍ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH 1.1 Quá trình hình thành phát triển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân thành lập theo Quyết định số 268/QĐ.UBND ngày 21/06/2012 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Là đơn vị nghiệp có thu, có dấu riêng mở tài khoản kho bạc Nhà nước theo quy định pháp luật; chịu quản đạo Phòng Tài nguyên Môi trường Thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTN&MT-BNV ngày 15 tháng năm 2010.Với tư cách phận phòng, ban khác hệ thống lãnh đạo hoạt động UBND huyện, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thực tốt lĩnh vực đất đai tài sản gắn liền với đất huyện nhà Đó phận khơng thể thiếu hệ thống trị – xã hội khơng huyện Nghi Xn mà có ý nghĩa quan trọng từ Trung ương đến cấp sở nước Qua trình phát triển lâu dài Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Nghi Xn đơn vị ln hồn thành tốt nhiệm vụ mà UBND huyện giao phó, tạo lòng tin quần chúng nhân dân Hằng năm Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất UBND tỉnh UBND huyện tặng khen tập thể lao động tiên tiến 1.2.Cơ cấu tổ chức Tổ chức máy củaVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Xn, tỉnh Hà Tĩnh có 02 phòng bao gồm 01 phòng Giám đốc 01 Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất Với đội ngũ cán trẻ, đầy nhiệt huyết gồm có 09 đồng chí, có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc 07 chuyên viên (được biên chế nghiệp 06 người, 01 người hợp đồng) Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Họ tên: Võ Hà Phương SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch UBND huyện trước pháp luật việc thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn giao toàn hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Lãnh đạo viên chức, người lao động văn phòng thực nhiệm vụ theo quy định Chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Thẩm định trình phòng Tài ngun Mơi trường phê duyệt, trước lúc trình UBND huyện ký cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân Thực nhiệm vụ khác Trưởng phòng Tài ngun Mơi trường giao - Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hoài Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Tài ngun Mơi trường, Giám đốc Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND huyện trước pháp luật việc thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn giao, lãnh đạo viên chức, người lao động văn phòng thực nhiệm vụ theo quy định Thẩm định hồ sơ liên quan đến đất đai trình phòng Tài ngun Mơi trường phê duyệt, trước lúc trình UBND huyện ký hồ sơ Thực nhiệm vụ khác Trưởng phòng Tài ngun Mơi trường Giám đốc văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất giao - Các chuyên viên phân công phụ trách xã trực thuộc phòng chuyên làm nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất biến động sử dụng đất, quản hồ sơ địa giúp quan tài nguyên môi trường việc thực thủ tục hành quản lý, sử dụng đất đai.Cụ thể: + Anh Trần Văn Công phụ trách nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất biến động sử dụng đất, quản hồ sơ địa xã Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Hội + Anh Nguyễn Hồng Quân phụ trách nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất biến động sử dụng đất, quản hồ sơ địa xã Xuân Mỹ, Xuân Thành, Tiên Điền SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà + Anh Nguyễn Đình Dục phụ trách nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất biến động sử dụng đất, quản hồ sơ địa xã Xuân Yên, Xuân Hải, Thị trấn Nghi Xuân + Anh Nguyễn Thanh Nhàn phụ trách nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất biến động sử dụng đất, quản hồ sơ địa xã Xuân Giang, thị trấn Xuân An, Xuân Liên + Anh Nguyễn Văn Hùng phụ trách nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất biến động sử dụng đất, quản hồ sơ địa xã Xuân Phổ, Cương Gián, Cổ Đạm + Chị Đặng Thị Hòa phụ trách nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất biến động sử dụng đất, quản hồ sơ địa xã Xuân Hồng, Xuân Lĩnh, Xuân Lam, Xuân Viên + Chị Nguyễn Thi Mai phụ trách nhiệm vụ làm văn thư tổng hợp hồ sơ, vào sổ cho hồ sơ, ghép bìa, đóng dấu - Các phận Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất bao gồm: Tổ đo đạc- đồ, Tổ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổ Văn thư - lưu trữ 1.3.Chức Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên mơi trường, có chức thực đăng ký đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh thống hồ sơ địa sở liệu đất đai; thống kê,kiểm kê đất đai cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực chức quản Nhà nước tài nguyên đất, đo đạc, đồ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức thực đăng ký sử dụng đất chỉnh biến động chủ sử dụng đất, quản hồ sơ địa chính, giúp phòng Tài ngun Mơi trường việc thực thủ tục hành quản , sử dụng đất đai theo quy định pháp luật Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo quản tổ chức, biên chế hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Tài ngun mơi trường 1.4.Nhiệm vụ quyền hạn SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà - Giúp trưởng phòng Tài ngun Mơi trường làm đầu mối thực thủ tục hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất cộng đồng dân cư địa bàn huyện Nghi Xuân - Đăng ký sử dụng đất chỉnh biến động sử dụng đất theo quy định Pháp luật thực quyền người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất cộng đồng dân cư địa bàn huyện Nghi Xuân - Lưu trữ, quản chỉnh toàn hồ sơ địa đối tất đất thuộc phạm vi địa giới hành huyện theo trích hồ sơ địa gốc chỉnh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên Môi trường gửi tới; hướng dẫn kiểm tra việc lưu trữ, quản chỉnh toàn hồ sơ địa UBND xã, thị trấn - Cung cấp số liệu địa cho quan có chức xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, loại thuế có liên quan đất đai người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất cộng đồng dân cư địa bàn huyện Nghi Xuân - Thực việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận qujyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất - Lưu trữ, quản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ khác hình thành trình thực hiệnthủ tục hành quy định văn phòng - Thực trích đo địa đất; thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất huyện xã, thị trấn - Cung cấp đồ địa chính, trích lục đồ địa chính, trích hồ sơ địa thơng tin khác đất đai phục vụ yêu cầu quản Nhà nước nhu cầu cộng đồng - Thực thu phí, lệ phí quản sử dụng đất đai theo quy định pháp luật; thực dịch vụ cung cấp thơng tin đất đai, trích lục đồ đại chính, trích hồ sơ địa SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà - Thực kiểm tra tham gia tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai theo phân công Ủy ban nhân dân cấp huyện - Thực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thơng tin quản lí nhà nước đất đai dịch vụ công điện tử lĩnh vực đất đai theo quy định pháp luật - Quản viên chức, người lao động, tài tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định pháp luật; thực chế độ báo cáo theo quy định hành tình hình thực nhiệm vụ lĩnh vực công tác giao CHƯƠNG 2: CÁC KẾT QUẢ THU NHẬN ĐƯỢC TẠI VĂN PHỊNG ĐĂNG KÍ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NGHI XUÂN,TỈNH HÀ TĨNH 2.1.Về kiến thức Sau đợt thực tập tốt nghiệp vừa học hỏi nhiều kiến thức công việc cán địa cấp xã, huyện đặc biệt việc thực SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà công tác thống kê, kiểm kê; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao đất cho th đất Có nhìn tổng qt ngành quản đất đai Nhận thấy thuyết học nhà trường thực tế công việc có khác biệt lớn Trong thực tế cơng việc tùy theo tính chất cơng việc điều kiện địa phương yếu tố khác tác động mà trình làm việc linh hoạt hơn, phù hợp Chuyến thực tập cung cấp cho tơi có thêm nhiều kiến thức cơng tác quản đất đai, biết áp dụng kiến thức thuyết thực tế công việc, giúp sinh viên tự tin hơn, củng cố kiến thức tốt hơn, chủ động, tích cực sáng tạo cơng việc.Trong q trình thực tập thân tơi có hội học hỏi thêm hiểu biết thêm chun mơn nghiệp vụ ngành quản đất đai, có điều kiện tiếp xúc thực tế với nhiều cơng việc, từ hiểu biết thêm lịch sử hình thành phát triển, cấu tổ chức, chức nhiệm vụ đợn vị thực tập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tìm hiểu thực trạng công tác quản đất đai địa bàn huyện Tơi tìm hiểu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham gia thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận giúp hiểu biết sâu cơng tác để hồn thành tốt đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2.Kỹ nghề nghiệp Sau thời gian tháng thực tập địa phương, nhận hướng dẫn tận tình cán cơng chức địa phương tơi học tập số kỹ quan trọng có liên quan tới cơng việc cán cơng chức nói chung cán địa cấp xã nói riêng Về tác phong, lề lối làm việc: - Nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ cán bộ, cơng chức quan, đơn vị - Chấp hành nghiêm chỉnh giấc hành chính, buổi sáng có mặt quan bắt đầu làm việc từ 07 đến 11 30, buổi chiều bắt đầu 13 30 đến 17 30 Trong làm việc không la cà hàng quán, không hút thuốc lá, ăn uống nơi làm việc - Ứng xử hòa nhã, mực với tổ chức, cơng dân liên hệ công tác SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà Cách lập hồ sơ cấp đổi QSDĐ hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Đối với hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất tạo lập thành 03 (01 lưu UBND xã, 01 chuyển lên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 01 chuyển lên chi cục thuế) bao gồm giấy tờ sau: Biên kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất; đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; hợp đồng tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; trích lục đồ địa khu đất; đơn đề nghị cấp lại,cấp đổi GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất ( mẫu đơn quy định thông tư số 24/2014/TT - BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Tài nguyên Mơi trường quy định hồ sơ địa chính); GCNQSDĐ cấp, tờ khai thuế thu nhập cá nhân; tờ khai lệ phí trước bạ; chứng minh thư nhân dân, sổ hộ gia đình; giấy tờ chứng minh quan hệ bên liên quan để miễn giảm thuế; hóa đơn chứng từ liên quan tới tính thuế, văn xác nhận nhận tặng cho QSDĐ Sau lưu chuyển hồ sơ phải có văn xác nhận lưu chuyển hồ sơ để đề phòng mát, thất lạc hồ sơ Cách lập hồ sơ cấp đổi QSDĐ hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất Một hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ tạo lập thành 03 (01 lưu UBND xã, 01bộ chuyển lên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 01 chuyển lên chi cục thuế) bao gồm giấy tờ sau: Biên kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất; đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; GCNQSDĐ cấp; hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; trích lục đồ địa khu đất; văn xác minh tình trạng biến động khu đất (các mẫu đơn quy định thông tư số 24/2014/TT - BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa chính); tờ khai thuế thu nhập cá nhân; tờ khai lệ phí trước bạ; chứng minh thư nhân dân, sổ hộ gia đình bên liên quan; biên lai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà Tổng hợp trình kê khai cấp GCN địa bàn xã Xuân Yên sau xử hồ sơ thu kết sau: Đất sản xuất nông nghiệp Tổng số hồ sơ đất sản xuất nông nghiệp thu 515 hồ sơ, đó: - Hồ sơ cấp 263 hồ sơ, số hồ sơ cấp kê khai đủ điều kiện cấp giấy, so với số người sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cần cấp đổi đạt 51,06% (Bảng 3.4) Bảng 3.4 Tổng hợp hồ sơ kê khai đăng ký cấp đất sản xuất nơng nghiệp xã Xn n tính đến ngày 31/12/2016 Tỷ lệ HS đủ ĐK/ ST T Tên xóm Số hộ sử dụng đất cần cấp Hợp Giáp 65 27 27 41.53 Yên Ngọc 54 23 23 42.59 Yên Nam 51 29 29 56.86 Yên Khánh 54 22 22 40.74 Yên Thông 45 26 26 57.77 Trung Lộc 47 27 27 57.44 Yên Hải 54 33 33 61.11 Yên Lợi 10 7 70 Yên Ngư 67 27 27 40,29 10 Yên Liễu 68 32 32 47.05 515 263 363 51,06 Tổng Số hộ kê khai Số hồ sơ đủ điều kiện Tổng hộ SDĐ(%) (Nguồn: UBND xã Xuân Yên) SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 28 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà Hồ sơ cấp đổi đủ điều kiện 320, đạt 54,05 % Nhận thấy công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp triển khai chậm.(Bảng 3.5) Bảng 3.5 Tổng hợp hồ sơ kê khai đăng ký cấp đổi đất sản xuất nơng nghiệp xã Xn n tính đến ngày 31/12/2016 ST T Tên xóm Số hộ sử dụng đất cần cấp đổi Hợp Giáp 55 34 34 61,82 Yên Ngọc 71 47 37 66,2 Yên Nam 60 42 42 70 Yên Khánh 57 33 33 57,89 Yên Thông 61 42 42 68,85 Trung Lộc 55 45 55 81,82 Yên Hải 73 40 40 54,79 Yên Lợi 13 9 69,23 Yên Ngư 67 36 36 53,73 10 Yên Liễu 80 47 47 58,75 592 320 320 54,05 Tổng Số hộ Số hồ sơ đủ kê khai điều kiện Tỷ lệ HS đủ ĐK/ Tổng hộ SDĐ(%) (Nguồn: UBND xã Xuân Yên) Đất Tổng số hồ sơ thu sau trình kê khai đăng ký đất 556, số hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy 554, lại hồ sơ xin cấp đổi đất thôn Hợp Giáp thôn Yên Nam làm xa không kê khai SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà Như tổng số hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy so với yêu cầu cần cấp (556 giấy) đạt 99,61% (Bảng 3.6) Bảng 3.6 Tổng hợp hồ sơ kê khai đăng ký cấp đổi đất xã Xuân Yên tính đến ngày 31/12/2016 Số hộ kê khai Số HS đủ ĐK Tỷ lệ HS đủ ĐK/ Tổng hộ SDĐ (%) ST T Tên xóm Số hộ SDĐ cần cấp đổi Hợp Giáp 62 61 61 100 Yên Ngọc 53 52 52 98,11 Yên Nam 42 41 41 97,62 Yên Khánh 51 51 51 100 Yên Thông 86 86 86 100 Trung Lộc 45 45 45 100 Yên Hải 72 72 72 100 Yên Lợi 56 56 56 100 Yên Ngư 43 43 43 100 10 Yên Liễu 46 46 46 100 556 554 554 99,61 Tổng (Nguồn: UBND xã Xuân Yên) Nhìn vào bảng số liệu việc kê khai cấp giấy chứng nhận QSĐ địa bàn xã Xuân Yên, ta thấy kết cao, điều giải thích sau: - Do địa phương thực tốt cơng tác tun truyền, phổ biến sách pháp luật cho người dân; SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà - Do người dân ý thức tầm quan trọng việc cấp GCN, để họ yên tâm lao động sản xuất đất mình; - Do đời sống người dân tương đối ổn định nên biến động đất đai khơng nhiều; - Cán địa chính, đội ngũ kê khai nhiệt tình việc hướng dẫn phối hợp với trưởng xóm để thực tốt việc kê khai 3.4.2 Khó khăn, hạn chế cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Xuân Yên a Những khó khăn, hạn chế Khó khăn công tác cấp GCNQSDĐ người sử dụng cán địa xã không nắm rõ luật loại hồ sơ trường hợp cấp GCNQSDĐ Trong thực tế có nhiều trường hợp cấp GCN cấp lần đầu, cấp đổi, chuyển nhượng, tách thửa, thừa kế, đấu giá, Trong trường hợp lại có trường hợp nhỏ Bên cạnh nhiều khó khăn khác ảnh hưởng đến công tác cấp GCNQSDĐ như: - Do hệ thống pháp luật đất đai có nhiều văn mới, cán thực phải nghiên cứu để áp dụng, có trường hợp khó khăn, vướng mắc chun mơn phải chờ có văn xin ý kiến đạo cấp - Sự phối hợp thực quan khác liên quan đến việc xử hồ sơ xin cấp GCN như: xã, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục thuế Kho bạc Nhà nước… thực chưa ăn khớp nhịp nhàng - Nhận thức công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số lãnh đạo sở chưa thấy hết vai trò, tác dụng nên cơng tác đạo việc tổ chức thực chưa thường xun, liên tục, khơng cương dứt khốt nên tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Xuân Yên chậm so với xã khác địa bàn huyện Nghi Xuân - Chỉ đạo, phương pháp thực hiện: Tuy có quan tâm cấp không thường xuyên, liên tục, chưa quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà - Bên cạnh việc nhiều GCN chưa cấp đa số giấy chứng nhận cấp theo đồ thành lập từ năm 1980 theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 Thủ tướng Chính phủ, đồ lập theo Chỉ thị số 10/1993, trích đo đơn lẻ tự kê khai Các thông tin giấy chứng nhận, đồ địa thực địa khơng phù hợp với nhau, có nhiều thay đổi cần phảỉ chỉnh cho phù hợp nên việc cấp đổi, cấp GCNQSDĐ cho người dân cần thiết - Hệ thống văn pháp luật chồng chéo nhau, chưa đồng - Bản đồ địa chính quy khơng với trạng sử dụng đất; tình trạng đất nhiều chủ sử dụng - Hồ sơ lưu trữ xã khơng đầy đủ, khó khăn cho cán địa xác định nguồn gốc sử dụng đất - Một số hộ trước cấp giấy chứng nhận theo đồ 299 (cấp theo NĐ 64) tự ý tách thửa, chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất Hiện nay, hộ đề nghị nhập để công nhận lại quyền sử dụng đất trước năm 1980 b) Nguyên nhân Nguyên nhân hồ sơ cấp GCNQSDĐ đa dạng phức tạp Người sử dụng cán địa xã khơng nắm rõ hồ sơ trình tự thủ tục trường hợp nên dẫn đến sai sót việc thành lập hồ sơ, kéo dài thời gian làm thủ tục Mặc dù quy định rõ thời gian tiến hành xét duyệt hồ sơ để cấp giấy người sử dụng khơng thể hồn thành hồ sơ, cán địa xã khơng giải thích rõ ràng nên nhiều hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ qua nhiều năm chưa cấp Ngồi nhiều nguyên nhân khác gây khó khăn làm chậm tiến độ cấp GCNQSDĐ Cụ thể: - Đối với người sử dụng đất : Chưa nhận thức tầm quan trọng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc hoàn tất hồ sơ chậm SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà Đất đai giá trị ngày cao muốn chiếm dụng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khai tăng diện tích sử dụng thực tế lên lấn vào diện tích mảnh liền kề đặc biệt đất công Tranh chấp quyền thừa kế hộ diễn phức tạp kéo dài Người sử dụng đất chưa ý thức việc đăng ký đất đai, chuyển nhượng sai thẩm quyền, có lấn chiếm, tranh chấp Về nghĩa vụ tài nguyên nhân lớn - Các quan, ban nghành có liên quan: Nhận thức công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều ban ngành liên quan địa phương xem nhẹ, cho việc địa Dẫn đến tình trạng thiếu sâu sát, thiếu tập trung Việc hướng dẫn, tham mưu phòng Tài nguyên Môi trường huyện chưa kịp thời Đặc biệt việc hướng dẫn thi hành luật đất đai phòng gặp nhiều khó khăn phần văn pháp luật sau luật thay đổi qua thời kỳ, thiếu đồng bộ, thiếu thống tính kịp thời Ý thức chấp hành pháp luật số cán chưa cao gây nhiều dư luận ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật người dân Dẫn đến việc triển khai, thực cán địa sở lúng túng Quản hồ sơ địa có nhiều chỗ khơng xác sai sót cán sở qua thời kì đặc biệt việc khai tên sai, diện tích khơng với thực tế Đất đai có giá trị lớn nên nảy sinh nhiều sai phạm cán sở gây khó khăn cho cấp quản lý… - Nguyên nhân chủ quan: + Hệ thống hồ sơ địa chưa xây dựng có hệ thống, gặp khó khăn q trình tra cứu + Cán địa đào tạo mặt chun mơn có phần nâng cao song khơng đáp ứng yêu cầu + Tình trạng ruộng đất manh mún SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà + Cán địa phải kiêm q nhiều cơng việc khơng thể thực cách nhanh chóng nhiệm vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Thủ tục phức tạp trường hợp nói riêng, sách chưa hướng dẫn chi tiết, vấn đề hồ sơ, hạn mức đất ở, thu khoản phí + Việc ứng dụng tin học chưa triệt để nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tốn nhiều thời gian công sức 3.5 Các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Xuân Yên Công tác cấp GCNQDĐ có vai trò quan trọng đói với công tác quản nhà nước đất đai Hơn nữa, để thực tiến độ mà UBND xã đề hồn thành cơng tác cấp GCNQSDĐ cho nhân dân vào năm 2015, xin đề giải pháp sau: 3.5.1 Giải pháp xây dựng đội ngũ cán chuyên ngành Đội ngũ cán cấp người trực tiếp thực công tác cấp GCN Chất lượng số lượng cán yếu tố định đến kết công tác Bởi vây, xây dựng đội ngũ cán mạnh số lượng tốt chất lượng công việc đáng quan tâm hàng đầu - Có kế hoạch đào tạo nâng cao lực cho đội ngũ cán địa xã Đây đội ngũ cán trực tiếp quản đất đai cấp nhỏ xã Tuy nhiên, khối lượng cơng việc mà cán địa đảm nhiệm không nhỏ Bởi nên xếp cán đào tạo qua trường đại học thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ để thực nhiệm vụ tốt hơn; - Kiểm tra giám sát xử chặt chẽ đội ngũ cán địa để nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc, phục vụ tốt cho nhân dân; - Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất đơn vị dịch vụ công nên việc tiếp xúc công dân trách nhiệm Tuy nhiên tình trạng người dân thường xuyên lên gặp trực tiếp cán thụ hồ sơ thời gian làm việc để giải đáp thắc mắc thời gian hiệu khơng cao Bởi vậy, cần bố trí cán có trách nhiệm tiếp dân ghi ý kiến dân để trình lên lãnh đạo giải đáp trả lời văn SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 34 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà 3.5.2 Giải pháp tăng cường công tác quản Nhà nước đất - UBND huyện Nghi Xuân cần nắm bắt kịp thời thơng tin sách từ cấp trên, tập trung đạo sát sao, có kế họach cụ thể, phân cơng trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc Các ban ngành có phối hợp chặt chẽ , tập trung tháo gỡ tồn - UBND huyện, xã cần có kế hoạch cụ thể cho công tác cấp GCNQSDĐ, giao trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng Tài ngun Mơi trường tập trung thực - Phòng Tài ngun Mơi trường cần phân tích , đánh giá, nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc công tác cấp GCNQSDĐ, đề giải pháp khắc phục khó khăn, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ - Đầu tư kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật đại công tác cấp GCNQSDĐ nói riêng quản đất đai nói chung - Thường xuyên đạo, theo dõi kiểm tra công tác quản đất đai, đặc biệt việc chỉnh hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa địa xã, thị trấn - Nâng cao công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Phải giải nhanh, dứt điểm không để lại hậu vụ tranh chấp đất đai, xử nghiêm vi phạm pháp luật quản sử dụng đất - Cần sớm xây dựng hệ thống thông tin đất đai thống cấp ngành phục vụ việc tra cứa thông tin đơn giản, nhanh xác 3.5.3 Giải pháp sách đất đai - Chính sách pháp luật đất đai cần hồn thiện, thống nhất, ổn định, phù hợp với thực tế để giải triệt để tồn lịch sử để lại vấn đề phát sinh Sửa đổi bổ sung văn quy phạm pháp luật theo hướng không truy thu khoản nghĩa vụ tài trường hợp cấp GCN lần đầu, tránh tình trạng người dân khơng có tiền để thực nghĩa vụ tài làm thủ tục xin cấp GCN - Chính sách cần tổ soạn thảo văn pháp luật có chun mơn sâu để tránh luật đất đai ban hành bị sửa sửa lại nhiều lần Chính phủ cần đạo ngành, địa phương kiểm điểm trách nhiệm việc có SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 35 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà nhiều tồn chậm cấp GCNQSDĐ tăng cường kiểm tra, tra cấp cần khắc phục tình trạng đùn đẩy việc giải đơn thư khiếu nại người dân - UBND có thẩm quyền cần nhanh chóng phổ biến, tập huấn cho cán có văn ban hành, để nắm bắt, thực tốt - Cần điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất, khoản tài khác cấp GCNQSDĐ - Giảm thủ tục hành đăng ký cấp GCNQSDĐ; phổ biến cơng khai trình tự thủ tục cấp GCNQSDĐ 3.5.4 Ý thức pháp luật đất đai cho cán nhân dân - Các cán phải thường xuyên nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình cơng việc tuân thủ pháp luật - Tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật cho chủ sử dụng đất hiểu rõ tầm quan trọng công tác cấp GCNQSDĐ, làm cho người dân hiểu quyền lợi ích sử dụng đất, tích cực hưởng ứng chấp nhận đầy đủ quy định công tác cấp GCNQSDĐ Cán người trực tiếp thực phải nắm rõ Nghị định, thơng tư, văn pháp luật để trình bày cho người dân hiểu cách thấu tình đạt 3.5.5 Các khoản thu phí - Một nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất khoản thu Nhà nước chủ sử dụng đất Để cấp giấy chứng nhận, chủ sử dụng phải nộp đầy đủ khoản Nhà nước quy định mà khoản cao so với thu nhập người dân Do đó, để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, Nhà nước nên xem xét để giảm số khoản thu chủ sử dụng - Tăng cường kinh phí cho cơng tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận tất xã 3.5.6 Về tổ chức thực Kê khai đăng ký nhà ở, đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo thực sách SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà Nhà nước nhà ở, đất cách chặt chẽ, xác, đồng Để thực tốt, trước hết ngành, cấp phối hợp tổ chức thực bước, thận trọng nguyên tắc: triển khai gọn xã, làm trước trường hợp có đủ giấy tờ hợp lệ nhà ở, đất ở, sau tiếp đến trường hợp khác Việc tổ chức thực phải tập trung từ bước đầu tiên: - Phải cứ, bám sát kế hoạch triển khai UBND huyện để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể xã - Tổ chức việc kê khai đăng ký đảm bảo đầy đủ nội dung hồ sơ kê khai, tiếp nhận, phân loại xác nhận tính xác hồ sơ theo quy định tránh sai sót thơng tin đất đai sau - Phối hợp chặt chẽ với ban ngành liên quan quản xây dựng thị, Cục thuế đặc biệt Tồ án để giải tranh chấp, khiếu nại đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận 3.5.7 Một số giải pháp cụ thể xã Xuân Yên - Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện tăng cường hỗ trợ cán dịa cấp xã - Cấp xã cần có kế hoạch, xếp lịch cấp đổi GCNQSDĐ công bố, vận động để người dân thực theo quy định - Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực chủ trương sách Đảng Nhà nước - UBND xã phải kiểm tra, rà soát, thống kê trường hợp chưa kê khai, chưa cấp GCNQSDĐ để đưa phương án kịp thời - Thực công khai dân chủ nội dung kế hoạch cấp GCN hộ dân đủ điều kiện, hộ không đủ điều kiện cấp GCN đưa ko đủ điều kiện nhà Văn hóa xóm - Giải triệt để vụ tranh chấp đất đai địa bàn xã - Cần điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất, khoản tài khác cấp GCNQSDĐ - Giảm thủ tục hành đăng ký cấp GCNQSDĐ; phổ biến cơng khai trình tự thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà - Một số cán bộ, công chức chuyển từ chế cũ, hình thành từ nhiều nguồn nên cấu chưa đồng bộ, trình độ, phẩm chất, lực chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn - Do trình độ mặt, tuổi tác số cán bộ, cơng chức q thấp so với yêu cầu, nhiệm vụ, nên qua đào tạo, bồi dưỡng đầu vào không bảo đảm nên chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng không cao, lớp bồi dưỡng chủ yếu ngắn hạn nên hiệu thấp dẫn đến cán bộ, công chức việc để làm không đủ khả để thực nhiệm vụ SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 38 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua trình thực tập địa phương rút số kết luận sau: Qua tháng thực tập, tơi tìm hiểu trình hình thành phát triển văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân, đồng thời học hỏi kỹ giao tiếp hành làm việc quan, kinh SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 39 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà nghiệm làm việc từ cán địa huyện, tìm hiểu cơng tác quản lí nhà nước đất đai tình hình cấp GCNQSDĐ xã Xuân Yên Xuân Yên xã thực tốt công tác quản đất đai, đơn vị đầu việc thực tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước đất đai Hàng năm việc sử dụng đất làm theo kế hoạch xây dựng từ trước Công tác đăng ký cấp GCN có ý nghĩa quan trọng quản sử dụng đất, nhiên trình thực ln gặp nhiều khó khăn vướng mắc phức tạp điều kiện lịch sử để lại hệ thống pháp luật nước ta có thiếu sót Bên cạnh lượng hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ nhân dân xã tồn đọng từ năm trước nhiều phần không đủ điều kiện để cấp phần nhân dân không hợp tác cung cấp đủ hồ sơ giấy tờ có liên quan KIẾN NGHỊ Qua trình thực tập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân trình nghiên cứu đánh giá tình hình quản lí cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhận thấy muốn đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ ngồi quản lý, đạo cấp có thẩm quyền cần có hợp tác nhân dân, hiểu biết nhân dân sách, pháp luật đất đai đóng vai trò quan trọng Do tơi xin đưa kiến nghị sau: - UBND huyện Nghi Xuân phòng TN&MT cần quan tâm tới việc đầu tư kinh phí cho cơng tác cấp GCN Mặt khác, cần đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác chuyên môn, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng số lượng cho đội ngũ cán chuyên ngành quản đất đai cấp - Các cấp quyền cần đưa biện pháp cụ thể giải dứt điểm trường hợp vi phạm quản đất đai, tránh tình trạng người sử dụng đất coi thường pháp luật khơng tin vào sách Đảng, tính nghiêm minh pháp luật Nhà nước - UBND huyện cấp quyền cần quy định rõ nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cán địa cấp sở, đồng thời có chế độ bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu công việc SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 40 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật đất đai chủ trương sách Nhà nước đất đai cho người dân để họ hiểu rõ cần thiết tầm quan trọng cơng tác cấp GCN từ mà họ tự giác thực quyền nghĩa vụ ĐỀ XUẤT VỚI NHÀ TRƯỜNG Kính đề nghị Ban giám hiệu nhà trường ban chủ nhiệm khoa cần có kế hoạch bố trí thời gian kiến tập, thực tập nhiều để chúng em có thời gian để tiếp cận nhiều công việc liên quan đến ngành quản đất đai hơn, đồng thời làm quen với môi trường làm việc tránh bỡ ngỡ làm thực tế Trong kế hoạch học tập giảng dạy cần có thêm nhiều tài liệu tham khảo, thời gian thực hành môn học tài liệu phần mềm chuyên ngành như: MicroStation, MapInfo, để chúng em tìm hiểu nắm bắt kiến thức để trường chúng em không bỡ ngỡ kiến thức có khối kiến thức lớn để thực tốt công việc cách tự tin vững vàng SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 41 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường, Thông tư số 24/2014/TT - BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa Hiến pháp năm 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2013 Luật đất đai năm 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2013 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2003, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2003 TS Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản Nhà nước đất đai, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội UBND xã Xuân Yên, Báo cáo thống kê đất đai năm 2016 UBND xã Xuân Yên, Quy hoạch xây dựng nông thôn đến năm 2020 SVTT: Võ Thị An Lớp: 54K1-QLĐĐ 42 ... hình quản lý nhà nước đất đai xã Xuân Yên Theo luật đất đai năm 2013, nội dung quản lý nhà nước đất đai đánh giá theo 15 nội dung sau: Việc thực văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất tổ... kiếu nại đất đai Khơng có trường hợp khiếu nại, tố cáo đất đai phải chuyển lên cấp thụ lý giải 15 Quản lý dịch vụ công đất đai Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất UBND xã Xuân Yên thực nghiêm... có chức thực đăng ký đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống hồ sơ địa sở liệu đất đai; thống kê,kiểm kê đất đai cung cấp thông tin đất đai cho
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Xuân yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Xuân yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, - Bổ sung kiến thức thực tế, tích lũy kinh nghiệm làm việc., CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÍ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH, CHƯƠNG 2: CÁC KẾT QUẢ THU NHẬN ĐƯỢC TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÍ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NGHI XUÂN,TỈNH HÀ TĨNH, Bảng 3.1: Giá trị sản xuất và cơ cấu kinh tế của xã Xuân Yên năm 2016, c) Hiện trạng dân cư điểm., Bảng 3.2: Hiện trạng sử dụng đất xã Xuân Yên năm 2016., Quản lý các dịch vụ công về đất đai., - UBND huyện Nghi Xuân cần nắm bắt kịp thời nhưng thông tin chính sách mới từ cấp trên, tập trung chỉ đạo sát sao, có kế họach cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Các ban ngành có sự phối hợp chặt chẽ , tập trung tháo gỡ , - Giảm thủ tục hành chính về đăng ký cấp GCNQSDĐ; phổ biến công khai trình tự thủ tục cấp GCNQSDĐ., PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay