bienbanchuyende1 2017

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:35

Tài liệu gồm có biên bản lựa chọn chuyên đề dạy thể nghiệm và biên bản đánh giá chuyên đề toán 10; thực hiện theo phương pháp mới phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Sở GD & ĐT Quảng Bình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Lương Thế Vinh Độc lâp – Tự - Hạnh phúc _ _ Ba Đồn, ngày 20 tháng 09 năm 2017 BIÊN BẢN THẢO LUẬN LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ Thời gian: I Vào hồi 16 30 phút ngày 20 tháng năm 2017 Địa điểm: II Phòng học số 45, dãy nhà cấp 4, trường THPT Lương Thế Vinh III Thành phần: Đ/c Phan Văn Vinh - TTCM Đ/c Phan Văn Anh – TPCM Đ/c Phan Thị Thúy Hằng – TPCM Đ/c Nguyễn Quang Minh - TPCM Và 09 thành viên tổ Toán IV Nội dung: Buổi họp hơm nhằm mục đích thảo luận để lựa chọn chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 10 Sau thời gian thảo luận nghiêm túc, sôi nổi, thành viên Nhóm 10 tổ đến thống cuối cùng: - Tên chuyên đề: Tích véc tơ với số (tiết 07, chương trình Hình học 10 bản) - Mục đích: Áp dụng phương pháp kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học vào tiết học cụ thể - Nội dung cần triển khai: + Định nghĩa tính chất phép nhân vectơ với số + Tính chất trung điểm đoạn thẳng trọng tâm tam giác + Điều kiện để hai vectơ phương; điều kiện để ba điểm thẳng hàng + Phân tích véc tơ theo hai véc tơ không phương + Dựng vectơ ka biết kR a + Sử dụng điều kiện cần đủ vectơ phương để chứng minh điểm thẳng hàng hai đường thẳng song song - Giáo viên dạy thể nghiệm chuyên đề: + Trần Văn Hậu + Phan Văn Vinh + Hà Thị Hải Yến ( Phụ trách chính) - Dự kiến kế hoạch thực hiện: Tuần 06: Soạn giáo án Tuần 07: Nhóm thảo luận, góp ý Tuần 08 (tuần thứ ba tháng 10 năm học 2017 -2018): Dạy thể nghiệm Lớp 10A5- GV Trần Văn Hậu Lớp 10A3- GV Hà Thị Hải Yến Lớp 10A2- GV Phan Văn Vinh V Kết thúc: Buổi họp kết thúc vào hồi 18 ngày TTCM Phan Văn Vinh Thư ký Hà Thị Hải Yến Sở GD & ĐT Quảng Bình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Lương Thế Vinh Độc lâp – Tự - Hạnh phúc _ _ Ba Đồn, ngày 21 tháng 10 năm 2017 BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYÊN ĐỀ I Thời gian: Vào hồi 15 40 phút ngày 21 tháng 10 năm 2017 II Địa điểm: Phòng học số 45, dãy nhà cấp 4, trường THPT Lương Thế Vinh III Thành phần: Đ/c Phan Văn Vinh - TTCM Đ/c Phan Văn Anh – TPCM Đ/c Phan Thị Thúy Hằng – TPCM Đ/c Nguyễn Quang Minh - TPCM Và 09 thành viên tổ Toán IV Nội dung: Buổi họp hơm nhằm mục đích đánh giá kết thể nghiệm chuyên đề tháng 10 - Tên chuyên đề : Tích véc tơ với số (tiết 07, chương trình Hình học 10 bản) - Các tiết dạy thể nghiệm: Thứ Ngày Tiết Giáo viên dạy Lớp dạy 19/10/2014 Trần Văn Hậu 10A5 20/10/2014 Hà Thị Hải Yến 10A3 20/10/2014 Phan Văn Vinh 10A2 - Các ý kiến thảo luận: - Các hoạt động khởi động mẻ, kích thích hứng thú cho học sinh từ đầu tiết học - Mỗi nội dung kiến thức tiến trình gồm phần: Tiếp cận, hình thành kiến thức củng cố kiến thức - Trong tiết dạy có kết hợp tập tự luận tập trắc nghiệm để củng cố kiến thức - Nhìn chung qua việc thực chuyên đề giúp học sinh : + Cảm thấy hứng thú tiết học + Nắm định nghĩa tính chất phép nhân vectơ với số + Hiểu nắm tính chất trung điểm đoạn thẳng trọng tâm tam giác + Nắm điều kiện để hai vectơ phương; điều kiện để ba điểm thẳng hàng + Nắm cách phân tích véc tơ theo hai véc tơ không phương + Biết dựng vectơ ka biết kR a + Sử dụng điều kiện cần đủ vectơ phương để chứng minh điểm thẳng hàng hai đường thẳng song song - Tuy nhiên: Vì bước đầu học tiết học mà hoạt động chủ yếu học sinh thực theo nhóm để tiếp cận đến kiến thức nên em có phần bỡ ngỡ - Kết luận: + Bước đầu nên áp dụng việc dạy học cho lớp từ 10A1 đến 10A8 + Đề xuất: Chuyên đề khối 10: “ Các hệ thức lượng tam giác” V Kết thúc: Buổi họp kết thúc vào hồi 17 ngày TTCM Thư ký Phan Văn Vinh Hà Thị Hải Yến ... _ _ Ba Đồn, ngày 21 tháng 10 năm 2017 BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYÊN ĐỀ I Thời gian: Vào hồi 15 40 phút ngày 21 tháng 10 năm 2017 II Địa điểm: Phòng học số 45, dãy nhà cấp 4,... hiện: Tuần 06: Soạn giáo án Tuần 07: Nhóm thảo luận, góp ý Tuần 08 (tuần thứ ba tháng 10 năm học 2017 -2018): Dạy thể nghiệm Lớp 10A5- GV Trần Văn Hậu Lớp 10A3- GV Hà Thị Hải Yến Lớp 10A2- GV Phan
- Xem thêm -

Xem thêm: bienbanchuyende1 2017, bienbanchuyende1 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay