Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 có đáp án

128 43 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:30

www.Thuvienhoclieu.Com UBND THỊ XÃ CỬA LÒ PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2009-2010 MÔN Vật - Lớp Thời gian làm bài: 150 phút; Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Bài 1: (4,0điểm): Bình xe đạp từ thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh xem bóng đá 1/3 quãng đường đầu Bình chuyển động với vận tốc 15km/h 1/3 quãng đường Bình chuyển động với vận tốc 10km/h Đoạn đường cuối Bình chuyển động với vận tốc 5km/h Tính vận tốc trung bình Bình qng đường? Bài 2: (3,0 điểm): Trong bình nước hình trụ khối nước đá giữ sợi dây nhẹ, khơng giãn (hình 2) Biết lúc đầu sức căng sợi dây 15N Hỏi mực nước bình thay đổi khối nước đá tan hết? Cho diện tích mặt thống bình 100cm khối lượng riêng nước 1000kg/m3 Hình Bài 3: (5,0điểm): Cho mạch điện hình vẽ 3, hiệu điện U khơng đổi Khi R1=1 Ω hiệu suất mạch điện H Thay R1 R2=9 Ω hiệu suất mạch điện H2 Biết H1+H2=1 Khi mạch R0 cơng suất toả nhiệt R0 P0=12W (cho công suất toả nhiệt R vơ ích, R1, R2 U + ích) R0 1) Tìm hiệu điện U, cơng suất P1 R1, P2 R2 R1 R0 trường hợp trên? Hình 33 2) Thay R1 bóng đèn ghi 6V-6W đèn sáng bình thường khơng? Tại sao? Bài 4: (4,0 điểm): Đun sôi ấm nước bếp điện Khi dùng hiệu điện U1=220V sau 5phút nước sơi Khi dùng hiệu điện U2=110V sau thời gian nước sôi? Coi hiệu suất ấm 100% điện trở không phụ thuộc vào nhiệt độ Bài 5: (4,0 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Biết A C R1 D R4 R1=R4=6 Ω ; R2=1 Ω ; R3=2 Ω ; UAB=12V B + 1) Tính cường độ dòng điện chạy qua R3 hiệu điện hai R2 đầu R1? R3 M 2) Nếu mắc hai điểm M B vôn kế điện trở vơ H×nh lớn vơn kế bao nhiêu?   - HẾT www.Thuvienhoclieu.Com Trang 1/128  www.Thuvienhoclieu.Com ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM VẬT Nội dung Câu(ý) Câu S (4điểm) Gọi quãng đường từ thị xã Cửa Lò lên thành phố Vinh S ta có: vTB = t S t1 + t + t S vTB = S + S + S 3v1 3v 3v vTB = + + 3v1 3v 3v vTB = 3v1 v v v v + v1 v + v v 3.15.10.5 2250 = ≈ 8,2(km / h ) vTB = 15.10 + 15.5 + 10.5 275 vTB = Câu Nếu thả khổi nước đá (không buộc dây) nước đá tan hết, mực (3điểm) nước bình khơng thay đổi Khi buộc dây dây bị căng chứng tỏ khối nước đá chìm sâu so với thả thể tích ∆ V, lực đẩy Acsimet lên phần nước đá lên phần ngập thêm tạo nên sức căng sợi dây Ta FA=10 ∆ V.D=F ⇒ F=10 ∆ h.S.D (Với ∆ h mực nước nâng cao khối nước đá thả nổi) F 15 = = 0,15(m) 10.S.D 10.0,01.1000 Vậy khối nước đá tan hết mực nước bình hạ xuống 0,15m ⇒ ∆h = Câu R1 I2R1 P1 = = (5điểm H1= I (R + R ) R + R P ) R2 I2R P2 H2= = = I (R + R ) R + R P R1 R2 H1+H2=1 ⇔ + =1 R1 + R R2 + R0 ⇒ + =1 1+ R0 + R0 ⇒ R0=3( Ω ) Điểm 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ www.Thuvienhoclieu.Com Trang 2/128 www.Thuvienhoclieu.Com U2 ⇒ U= P0 R = 12.3 = 6(V) P0= R0  U2 P1=I R1=   R1 + R 0,5đ 62  = 2,25(W)  R1 = ( + )  0,5đ 62  U2    P2=I R2=   R2 = (9 + 3) = 2,25(W) R + R   U1 R 1 U1 U 1 = = ⇒ = = = U0 R U + U1 U +1 1 U1= U= 6=1,5(V)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 có đáp án , Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay