Bài tập hoán vị chỉnh hợp tổ hợp nhị thức niu tơn xác suất có đáp số

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:21

www.Thuvienhoclieu.Com BÀI TẬP HOÁN VỊ-CHỈNH HỢP-TỔ HỢP-NHỊ THỨC NIU TƠN- XÁC SUẤT Câu 1: Từ chữ số 1,2,4.5,6,7 lập số tự nhiên ? A chữ số? B chữ số đơi khác nhau? C chẵn gồm chữ số? D chẵn gồm chữ số đôi khác nhau? E chữ số chữ số chữ số F số tự nhiên gồm chữ số mà không chia hết cho Câu 2: Từ chữ số 0,1,2,4.5 lập số tự nhiên ? A chữ số B chữ số đơi khác nhau? C chẵn gồm chữ số? D chẵn gồm chữ số đôi khác nhau? E gồm chữ số khác không chia hết cho Câu 3: Từ chữ số 0,4,5,7,9 lập số tự nhiên A lớn 5000 chữ số đôi khác B chia hết cho C Nhỏ 4000 D lẻ bốn chữ số nhỏ 5000 Câu 4: Từ chữ số 1,2,4,5,6,7 lập số tự nhiên A gồm chữ số, chữ số mặt hai lần, chữ số khác mặt lần B gồm chữ số, chữ số mặt lần, chữ số lại mặt lần C gồm chữ số, chữ số mặt lần chữ số mặt lần, chữ số lại mặt lần Câu 5: Từ chữ số 0,1,2,4,6,7 lập số tự nhiên A gồm chữ số, chữ số mặt hai lần, chữ số khác mặt lần B gồm chữ số, chữ số mặt lần, chữ số lại mặt lần C gồm chữ số, chữ số mặt lần chữ số mặt lần, chữ số lại mặt lần Câu 6: Xét số tự nhiên gồm chữ số khác lập nên từ chữ số 0,1,2,3,4,5,6.Hỏi số số thoả mãn A Bắt đầu chữ số B Không bắt đầu chữ số C Bắt đâu 45 D Không bắt đầu 456 E Không chia hết cho F Số tận không Câu 7: Từ chữ số 0,1,2,3,4,6 lập số tự nhiên A lớn 1000 nhỏ 4000 B Thuộc khoảng  20000 ; 60000 Câu 8: Từ chữ số 0,1,2,3,6,7 lập số tự nhiên A Gồm chữ số khác cho ln mặt chữ số B Gồm chữ số cho ln mặt chữ số C Gồm chữ số khác cho ln mặt chữ số www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com D Gồm chữ số nhỏ 4000 Câu 9: Từ chữ số 0,1,3,6,7,9 lập số tự nhiên A Gồm chữ số khác nhau, chữ số đứng cạnh B Gồm chữ số khác chữ số chữ số không đứng cạnh Câu 10: Cho số 0,1,2,3,4,5,6 Hãy lập số chữ số đôi khác cho A Chữ số chia hết cho B Một hai chữ số chia hết cho C Các số số chẵn hai chữ số phải chữ số Câu 12: số tự nhiên A Gồm chữ số B Chẵn gồm chữ số C Gồm chữ số đôi khác Câu 14: ( Đại học kinh tế quốc doanh năm 2001) Đối với chữ số 0, 1, 2, ,4 ,5 , lập số tự nhiên mà số năm chữ số đơi khác thiết phải mặt chữ số ĐS: 1560 Câu 15: ( Đại học ngoại thương TPHCM năm 2001) Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, tạo số gồm chữ số đôi khác nhau? Trong số thiết lập, số mà hai chữ số không đứng cạnh nhau? ĐS: 720 480 Câu 17: ( Đại học kiến trúc Hà Nội năm 1998) Từ chữ số 0, 1, 2, 3, lập số tự nhiên chẵn, chữ số mặt lần ĐS: 60 Câu 19: (Học viện cơng nghệ bưu viễn thông TPHCM năm 1999) Hỏi từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lập số gồm chữ số khác nhau, cho chữ số mặt chữ số chữ số ĐS: 42000 Câu 21: nam nữ Hỏi cách xếp họ thành hàng cho A Họ ngồi tuỳ ý B Nam nữ xen kẽ C Nữ ngồi cạnh D Nữ ngồi cạnh nam ngồi cạnh Câu 22: học sinh, hai bạn “ghét nhau” Hỏi cách xếp học sinh vào thành hàng cho A Hai bạn “ghét nhau” đứng cạnh nhau? B Hai bạn “ghét nhau” không đứng cạnh nhau? C Hai bạn “ghét nhau”, bạn đứng đầu hàng? Câu 23: Một hàng ghế chổ ngồi Hỏi cách xếp đơi nam nữ vào ghế cho A Nữ ngồi bên phải nam B Nam ngồi hàng ghế C Hai người ngồi D Nam khơng ngồi hai đầu hàng ghế Câu 25: (Đại học Cần Thơ năm 2001) Một nhóm gồm 10 học sinh, bảy nam nữ Hỏi cách xếp 10 học sinh thành hàng dọc cho học sinh nam phải đứng liền nhau? ĐS: 120960 Câu 26: ( Công nghiệp thực phẩm 2000) học sinh xếp vào chỗ ngồi ghi số thứ tự bàn dài A Tìm số cách xếp học sinh ngồi vào bàn B Tìm số cách xếp học sinh cho hai học sinh A B không ngồi www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com cạnh ĐS: 720 480 Câu 27: (Đại học Đà Nẵng năm 2000) Một tổ học sinh nam nữ xếp thành hàng dọc Hỏi A cách xếp khác nhau? B cách xếp cho khơng học sinh giới tính đứng kề nhau? Câu 28: (Đại học Hàng Hải TPHCM năm1999) cách xếp bạn A, B, C, D, E vào ghế dài cho A Bạn C ngồi B Hai Bạn A E ngồi hai đầu ghế Câu 29: Trong phòng hai bàn dài Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 10 học sinh gồm nam nữ Hỏi cách xếp chỗ ngồi, nếu: A Các học sinh ngồi tuỳ ý B Các học sinh nam ngồi bàn học sinh nữ ngồi bàn ĐS: 3628800 28800 Câu 30: (Đại Học Quốc Gia TPHCM Khối A Năm 1999) Một bàn dài hai dãy đối diện nhau, dãy ghế gồm ghế Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A học sinh trường B vào bàn nói trên.Hỏi cách xếp trường hợp sau: A Bất kì hai học sinh ngồi cạnh đối diện khác trường với B Bất kì hai học sinh ngồi đối diện khác trường với ĐS: 1036800 33177600 Câu 31: Số điện thoại vùng huyện Thăng Bình chữ số bắt đầu số 3679 Hỏi số điện thoại vùng vậy? Câu 32: sách tốn khác nhau, sách lý, sách hoá Hỏi cách chúng vào kệ sách cho A Chúng nằm tuỳ ý B Những sách mơn nằm cạnh nhau? C Những sách mơn nằm cạnh sách tốn phải nằm Câu 33: 10 sách sách tốn sách văn Hỏi cách sách lên kệ sách cho A Các sách tuỳ ý B Quyển sách toán nằm kế sách văn C Quyển sách tốn khơng nằm kế sách văn Câu 34: ( Đại Học Quốc Gia TPHCM Khối D năm 1999) Một học sinh 12 sách đơi khác sách mơn Tốn, mơn Văn, mơn Anh văn Hỏi cách xếp tất sách lên kệ dài cho sách môn nằm kề nhau? ĐA: 207360 Câu 35: Từ hồng vàng hồng đỏ (các hồng xem đôi khác nhau) Người ta muốn chọn bó hoa gồm bơng Hỏi A cách chọn bó hoa B cách chọn bó hoa bơng hồng vàng C cách chọn bó hoa bơng hồng vàng Câu 36: ( Đại Học Quốc Gia TPHCM Khối D năm 2000) Từ hồng vàng, hồng trắng hồng đỏ (các hồng xem đôi khác nhau) Người ta muốn chọn bó hoa gồm bơng Hỏi A cách chọn bó hoa bơng hồng đỏ B cách chọn bó hoa bơng hồng vàng hồng đỏ www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com Câu 37: ( Đại học dân lập Văn Lang khối A năm 1999) Một người muốn chọn hoa từ bó hoa để cắm vào bình hoa Bó thứ 10 bơng hồng, bó thứ hai bơng thược dược bó thứ ba bơng cúc A Hỏi người cách chọn B Nếu người muốn chọn bơng hồng, bơng thược dược bơng cúc người cách chọn ĐS: 38760 4050 Câu 38: nam nữ cách chọn người cho A Không phân biệt nam nữ B nam C nữ D nam Câu 39: 15 nguời gồm nữ nam cách chọn gồm nguời A Tuỳ ý B Trong đó, nhiều nam C Trong đó, nam D nữ Câu 40: Một lớp 48 học sinh A cách chọn học sinh để lao động B cách chọn tổ tổ 12 học sinh Câu 41: Một lớp 30 học sinh gồm 20 nữ 10 nam cách bầu ban cán lớp gồm nguời cho A Số nam số nữ B nam C nhiều nam Câu 42: ( Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội Năm 2000) Một lớp 20 học sinh, cán lớp Hỏi cách cử nguời dự hội nghị sinh viên trường cho người cán lớp ĐS: 324 Câu 43: ( Đại Học Huế Khối A,B Năm 2000) Một lớp 30 học sinh nam 15 học sinh nữ học sinh chọn để lập tốp ca Hỏi cách chọn khác nhau: A Nếu nữ B Nếu chọn tuỳ ý ĐS: 5413695 8145060 Câu 44: Một đội văn nghệ 20 người 10 nam 10 nữ Hỏi cách chọn ngưòi cho A nam ngưòi B nam nữ người ĐS: 5400 12900 Câu 45: ( Cao Đẳng Hải Quan Năm 2000) Một tổ học sinh gồm nam nữ Giáo viên Chủ nhiệm muốn chọn học sinh xếp bàn ghế lớp, nam sinh Hỏi cách chọn? ĐS: 161 Câu 46: ( Học Viện Chính Trị Quốc Gia TPHCM-Phân Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Ban Khoa Học Xã Hội Năm 2000) 10 học sinh, học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình Chọn ngẫu nhiên nhóm gồm học sinh Hỏi cách chnj để A Trong nhóm chọn loại học sinh B Trong nhóm chọn khơng học sinh khơng học sinh trung bình ĐS: 36 35 Câu 47: ( Đại Học Huế Khối D Năm 2001) Từ nhóm học sinh gồm nam nữ, thầy giáo cần chọn em tham dự lể mít tin trường với u cầu nam nữ Hỏi cách chọn? ĐS: 1260 Câu 48: ( Đại Học Kinh Tế Năm 2001) Từ Một tập thể gồm nam nữ An Bình, người ta muốn chọn tổ cơng tác gồm người Tìm số cách chọn trường hợp sau: A Trong tổ phải nam lẫn nữ www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com B Trong tổ trưởng, tổ viên An Bình khơng đồng thời mặt tổ ĐS: 2974 15048 Câu 49: (ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG kHỐI B NĂM 2004) Trong môn học, thầy giáo 30 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dể Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác nhau, cho đề thiết phải đủ loại câu hỏi (khó, trung bình, dể) số câu hỏi dễ khơng ĐS: 56875 Câu 50: (ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG kHỐI B NĂM 2005) Một đội niên tình nguyện 15 người, gồm 12 nam nữ Hỏi cách phân cơng đội niên tình nguyện giúp đở tỉnh miền núi, cho tỉnh nam nữ? ĐS: 207900 Câu 51: (ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG kHỐI D NĂM 2006) Đội niên xung kích trưòng phổ thơng 12 học sinh, gồm học sinh lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C Cần chọn học sinh làm nhiệm vụ, cho bốn học sinh thuộc không lớp ĐS: 225 Câu 52: bi xanh bi đỏ, bi vàng cách chọn từ viên bi nếu: A bi xanh B Số bi xanh số bi đỏ C màu Câu 53: ( ĐẠI HỌC HUẾ KHỐI A NĂM 1999) Một hộp đựng viên bi đỏ, viên bi trắng viên bi vàng Người ta chọn viên bi từ hộp Hỏi cách chọn để số bi lấy không đủ màu? ĐS: 645 Câu 54: (HỌC VIỆN QUÂN Y NĂM 2000) Xếp bi đỏ bán kính khác viên bi xanh giống vào dãy ô trống A cách xếp khác nhau? B cách xếp khác cho viên bi đỏ xếp cạnh viên bi xanh xếp cạnh ĐS: 840 36 Câu 55: Một hộp đựng viên bi đỏ, viên bi trắng viên bi vàng Người ta chọn viên bi từ hộp Hỏi cách chọn để số bi lấy đủ màu? Câu 56: ( Đại Học Cần Thơ Khối A Năm 2000) viên bi xanh, bi đỏ, bi vàng kích thước đơi khác A cách chọn viên, bi đỏ B cách chọn viên, số bi xanh số bi đỏ ĐS: 7150 3045 Câu 57: Trong mặt phẳng cho 15 điểm A, B, C, …và khơng điểm thẳng hàng A tam giác tạo thành từ 15 điểm B tấc đường thẳng qua 15 điểm Câu 58: Trong mặt phẳng cho 20 điểm A, B, C…, khơng có3 điểm thẳng hàng A tam giác chứa điểm A B tam giác nhận BC làm cạnh chung Câu 59: Trong mặt phẳng cho đường thẳng song với cắt tất 10 đường thẳng song song khác hình bình hành tạo nên Câu 60: Trong mặt phẳng, cho đường thẳng phân biệt song song đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song Hỏi hình chữ nhật tạo thành từ đường thẳng www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com Câu 61: Trong mặt phẳng cho thập giác Hỏi đường chéo thập giác Câu 62: Trong mặt phẳng cho đa giác 10 cạnh Hỏi A tam giác tạo thành từ đỉnh đa giác? B tam giác cạnh đa giác C tam giác cạnh đa giác D tam giác khơng chứa cạnh đa giác Câu 63: Cho đường thẳng song Trên đường thứ 10 điểm phân biệt, đường thứ hai 15 điểm phân biệt Hỏi A tam giác tạo điểm cho B tứ giác tạo điểm cho Câu 64: (Học Viện Ngân Hàng Khối D Năm 2000) Trong mặt phẳng cho đa giác H 20 cạnh Xét tam giác đỉnh lấy từ đỉnh H A.Có tất tam giác vậy? tam giác cạnh H? B.Có tam giác cạnh H? tam giác khơng cạnh H? ĐS: 1140, 20, 320, 800 Câu 65: (Đại Học Ngoại Thương Khối A, D Năm 2001) Trong mặt phẳng cho đa giác lồi A1A2…A10 10 cạnh Xét tam giác đỉnh lấy từ đỉnh đa giác lồi Hỏi số tam giác tam giác mà cạnh khơng phải cạnh đa giác cho ĐS: 50 Câu 66: (Đại Học Cao Đẳng Khối B Năm 2002) Cho đa giác A1A2…A2n ( n 2, n nguyên) nội tiếp đường tròn tâm (O) Biết số tam giác đỉnh 2n điểm A1, A2,…, A2n nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật đỉnh 2n điểm A1, A2,…, A2n Hãy tìm n Câu 67: Một 52 quân quân át A cách rút quân 52 quân? B cách rút quân quân át C cách rút quân qn át Câu 68: Một cỗ 52 A cách rút 10 gồm cơ, rơ bích B cách rút 10 C cách rút K Q Câu 69: học sinh lên chuyến tàu Mỗi em chọn tuỳ ý ngẫu nhiên toa tàu định cách chọn A Bất kì B Toa đầu em C Mỗi toa em Câu 70: (Đại Học Luật Hà Nội Năm 1999) Một đồn tàu toa chở khách Toa I, II, III Trên sân khách chuẩn bị lên tàu Biết toa chỗ trống Hỏi A cách xếp vị khách lên toa B cách xếp vị khách lên tàu để toa vị khách nói NHỊ THỨC NIUTƠN Câu 1: Rút gọn biểu thức sau : A  6!(n  1) ( n  1)!n (n  2)! (n  1)(n  n) www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com Câu 2: Tính tổng sau: A S C n0  2C n1  2 C n2   n C nn B S C n0  3C n1  C n2  33 C n3   ( 1) n 3n C nn C S C 20n  C 22n  C 24n   C 22nn D S C 21n  C 23n  C 25n   C 22nn Câu 3: Giải phương trình: (n  3)!  9n (n  1)! An4 24  D n 23 An 1  C n A B 10(n  1)!  4 (n  1)! n 1 C 72 Ax  Ax 1 72 Px 3 720 A ( x  5) x E Ax 1  Ax 1 14( x  1) F An44 143  B (n  2)! Pn n n 1  3C105 C 8C105 x C x21 H  x 10 Cx Câu 4: Giải bất phương trình: A C x4  C x3  Ax   Câu 5: Chứng minh đẳng thức sau: k k 1 k 2 k 3 k 2 k 3 A 2C n  5C n  4C n  C n C n2  C n3 m 1 m m m 1 k k k k k B C n  C n  2C n C n 2 C C n  3C n  3C n  C n C n3 10 �3 x3 � Câu 6: Tìm hệ số x 25 khai triển biểu thức �  � �x � � � 10 � � 22 Câu Tìm hệ số x khai triển biểu thức � 2x  � x � � Câu Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 20 10 �1 � P ( x)  x  x �  x � �x �   12 �1 � Câu Tìm số hạng không chứa x khai triển biểu thức �  x � �x � n � � Câu 10 Tìm số n khai triển biểu thức �x  � biết hệ số x 180 � x � n 1� Câu 11 Tìm số n khai triển biểu thức � x  � Biết hệ số x3 chia cho hệ � x� � số x khai triển Câu 12 Giả sử biểu thức   3x  n  ao  a1x  a2 x   an 1x n 1  an x n Tìm n biết a1  a0  2816 Câu 13 Tìm hạng tử đứng khai triển: www.Thuvienhoclieu.Com Trang ( x  xy )15 www.Thuvienhoclieu.Com n 2  Câu 14 Tìm hệ số x khai triển  x   biết Cnn  Cnn 1  Cnn   79 x   Câu 15 (ĐỀ TSĐH KHỐI A NĂM 2012) n 1 Cho n số nguyên dương thỏa mãn 5Cn  Cn Tìm số hạng chứa x5 khai triển nhị thức Niun �nx � tơn �  �, x ≠ �14 x � XÁC SUẤT Câu Gieo hai súc sắc a) Mô tả không gian mẫu; b) Xây dựng biến cố: A: “Tổng số chấm mặt xuất hai súc sắc nhỏ 7” B: “Có súc sắc xuất mặt chấm” C: “Có súc sắc xuất mặt chấm” c) Tính xác suất biến cố A, B, C Câu Gieo xúc sắc cân đối lần, tính xác suất để mặt chấm xuất không hai lần Câu 3.Một túi đựng 11 bi khác gồm: bi xanh, bi đỏ Lấy ngẫu nhiên bi tính xác suất để: a/ Lấy bi màu b/ Lấy bi khác màu Câu Một túi đựng 11 bi khác gồm: bi xanh, bi đỏ Lấy bi, lấy xong viên bỏ lại túi, tính xác suất: a/ Cả hai lần lấy, viên bi đỏ b/ Trong hai lần lấy 1viên bi xanh Câu Trên kệ sách 12 sách khác gồm tiểu thuyết, truyện tranh cổ tích Lấy từ kệ sách a Tính xác suất để lấy đơi khác loại b Tính xác suất để lấy hai loại Câu Một tổ học sinh gồm nam nữ a/ cách xếp học sinh vào dãy bàn ghế cho học sinh nữ ngồi gần b/ Chọn ngẫu nhiên học sinh Tính xác suất để: + Trong hai học sinh chọn nam nữ + Một hai học sinh chọn An Bình www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com Câu Trên kệ sách sách Anh sách Tốn Lấy ngẫu nhiên Tính xác suất để lấy có: a/ Ít sách Tốn b/ Ít sách Anh Câu bình chứa cầu trắng, cầu xanh cầu đỏ Từ bình lấy ngẫu nhiên cầu Tính xác suất để: a) Ba cầu màu đơi khác nhau; b) Ba cầu màu giống nhau; c) Hai màu khác màu Câu Một bình chứa 16 viên bi, với viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ a) Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để: i) Lấy viên bi đỏ ii) Lấy viên bi không đỏ iii) Lấy viên bi trắng, viên bi đen, viên bi đỏ b) Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để: i) Lấy viên bi trắng ii) Lấy viên bi trắng c) Lấy ngẫu nhiên 10 viên bi Tính xác suất rút viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ Câu 10: 10 nười gồm nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất để nam nữ chọn Câu 11: Tính xác suất để 12 người chọn ngẫu nhiên ngày sinh rơi vào 12 tháng khác Câu 12: học sinh lớp A, học sinh lớp B, học sinh lớp C Chọn ngẫu nhiờn học sinh Tính xác suất để học sinh chọn thuộc vào không hai lớp Câu 13 hai hộp Hộp thứ đựng bi đỏ, bi vàng, bi xanh Hộp thứ hai đựng bi đỏ bi vàng, bi xanh Lấy từ hộp thứ bi từ hộp thứ hai lấy bi Tính xác suất để a bi đỏ b bi đỏ c bi xanh bi vàng d viên bi phải màu e viên bi khác màu f bi vàng Câu 14: Gieo đồng thời hai xúc sắc Tính xác suất để : a) Tổng số chấm xuất hai www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com b) Tổng số chấm xuất hai c) Số chấm xuất hai Câu 15: Gieo đồng thời ba xúc sắc Tính xác suất để : a) Tổng số chấm xuất ba b) Tổng số chấm xuất ba 11 Câu 16: Một khách sạn phòng đơn 10 khách đến th phòng, nam nữ Người quản lí chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất để : a) Cả người nam b) nam nữ c) hai nữ Câu 17: Một hộp đựng cầu trắng, cầu đỏ cầu đen Chọn ngẫu nhiên cầu Tìm xác suất để chọn trắng, đỏ đen Câu 18: 30 thẻ đánh số từ tới 30 Chọn ngẫu nhiên 10 thẻ Tính xác suất để : a) Tất 10 thẻ mang số chẵn b) số chia hết cho c) thẻ mang số lẻ, thẻ mang số chẵn số chia hết cho 10 Câu 19: Một công ty cần tuyển nhân viên người nạp đơn nữ nam Khả tuyển người a) Tính xác suất để hai nữ chọn biết nữ chọn b) Giả sử Hoa nữ Tính xác suất để Hoa chọn Tính xác suất để Hoa chọn biết nữ chọn Câu 20: Một hòm thẻ đánh số từ đến Chọn ngẫu nhiên hai thẻ Tính xác suất để tích hai số hai thể số chẵn Câu 21: nước 50 tỉnh, tỉnh hai đại biểu Quốc hội Người ta chọn ngẫu nhiên 50 đại biểu số 100 đại biểu để thành lập uỷ ban Tính xác suất để : a) Trong uỷ ban đại biểu thủ b) Mỗi tỉnh đại biểu uỷ ban Câu 22 Tính xác suất để 12 người chọn ngẫu nhiên ngày sinh rơi vào 12 tháng khác Câu 23 Trong tuần lễ vừa qua thành phố tai nạn giao thơng Tính xác suất để ngày tai nạn Câu 24: Xạ thủ A bắn viên đạn vào mục tiêu, xác suất bắn trúng A lần bắn Xạ thủ B bắn viên đạn vào mục tiêu, xác suất bắn trúng B lần bắn 10 10 Tính xác suất để mục tiêu không trúng đạn Câu 25: Trong lớp học bóng đèn, bóng xác suất bị cháy 0,25 Lớp học đủ ánh sáng bóng hỏng Tính xác suất dể lớp học không đủ ánh sáng Câu 26 (ĐỀ TSĐH KHỐI B NĂM 2012) Trong lớp học gồm 15 học sinh nam 10 học sinh nữ Giáo viên gọi ngẫu nhiên học sinh lên bảng giải tập Tính xác suất để học sinh gọi nam nữ www.Thuvienhoclieu.Com Trang 10 ... số có chữ số đơi khác cho A Chữ số chia hết cho B Một hai chữ số chia hết cho C Các số số chẵn hai chữ số phải chữ số Câu 12: Có số tự nhiên A Gồm chữ số B Chẵn gồm chữ số C Gồm chữ số đôi khác... đỏ đen Câu 18: Có 30 thẻ đánh số từ tới 30 Chọn ngẫu nhiên 10 thẻ Tính xác suất để : a) Tất 10 thẻ mang số chẵn b) Có số chia hết cho c) Có thẻ mang số lẻ, thẻ mang số chẵn có số chia hết cho... lên tàu Biết toa có chỗ trống Hỏi A Có cách xếp vị khách lên toa B Có cách xếp vị khách lên tàu để toa có vị khách nói NHỊ THỨC NIU – TƠN Câu 1: Rút gọn biểu thức sau : A  6!(n  1) ( n  1)!n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập hoán vị chỉnh hợp tổ hợp nhị thức niu tơn xác suất có đáp số , Bài tập hoán vị chỉnh hợp tổ hợp nhị thức niu tơn xác suất có đáp số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay