cai winxp Cài WinXP Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp Com Cai winxp

27 33 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:55

Trên thị trường có nhiều sách hướng dẫn WINDOWS XP khơng có sách nói chi tiết trình cài đặt winxp Vì vậy, theo yêu càu nhiều bạn viết tài liệu hướng dẫn thật chi tiết cách cài đặt windows XP Tại lại XP? Vì win XP dùng phổ biến giới Windows Vista windows chưa phổ biến Phần lớn phần mềm chạy XP chạy tốt XP Tài liệu dành cho ai? Tài liệu dành cho tất quan tâm đến máy tính CNTT J Quá trình cài đặt Bỏ CD win XP vào ổ CD (nhớ set BIOS khởi động từ CD), chờ chút hình hiện: Chờ chút hiện: Bạn bấm Enter để cài đặt, bấm R để dùng Recoverry Console(phần nguy hiểm L ) Bấm F3 để thoát Ł Bấm Enter để tiếp tục Sau Bấm Enter hình thỏa thuận quyền xuất hiện: Đây thỏa thuận quyền, nhấn F8 để đồng ý, ESC để thoát Ł Còn đợi mà khơng bấm F8? Sau bấm F8 hình chọn phân vùng cài đặt ra: Bạn chọn phần vùng cài đặt windows dùng phím mũi tên để chọn, chọn xong bấm ENTER Màn hình (Màn hình lựa chọn định dạng ổ cứng): tùy chọn format ổ cài win theo định dạng tùy chọn (đọc kĩ nha (NTFS or FAT32) theo kinh ngiệm nghĩ nên dùng FAT32 cũ sau sữa chữa dễ ) tùy chọn format tất ổ đĩa cứng theo định dạng (Cẩn thận nha) tùy chọn sau ổ đĩa định dạng từ trước (chỉ số liệu, may J ): Tùy chọn chuyễn đổi định dạng sang NTFS (vì định dạng trước theo FAT32) (Mình chưa dùng nên không biết) Tùy chọn cuối không thay đổi định dạng Nếu bạn chọn format hình (Nếu bạn khơng chọn Format bỏ qua): Sau Format xong trình setup copy file vào ổ cứng: Sau copy xong hình hiện: Bạn bấm Enter để khởi động lại, để tự khởi động lại Sau khởi động lại hình hiện: Chờ chút cho vệt xanh chạy hết: Màn hình hiện: Đây hình thiết lập quốc tế (có thể thiết lập sau cài win xong.) nhâp next đến hình Bạn gõ tên vào, nhấp next: Bạn gõ mã cài xác vào sau: Nhấp next Manh hình cài đặt giao thức TCP/IP Tốt bạn nên để Typical Bạn bấm Next ra: Nếu máy bạn thành viên domạin bạn chọn ;) nhấp next Ł Các vệt xanh chạy lúc, máy tính tự khởi động lại, Máy khởi động lại: Bấm OK Ł hình tiếp theo: Nhấn OK Nhấn Next: Màn hình Update windows: Tùy chọn bật chế độ automatic (tự động) Tùy chọn tắt Nhấp skip Màn hình đăng kí windows, chọn No J Nhấp next Màn hình tạo người dùng: Nhấp Next Nhâp Finish Một số bước thực tế khác Thế bạn cài đặt xong Windows XP Hãy làm việc tốt với J Chúc bạn may mắn, thành công Tài liệu bạn phải công nhận tác giả bạn Nguyễn Trung Kiên (ntkien45diendan@yahoo.com.vn) Trong q trình soạn có sử dụng phần mềm: VMware Player Qemu Manager Pdf24 MS Word Win XP pro Trong trình làm có sai sót mong người góp ý hoàn thiện thêm ... tế khác Thế bạn cài đặt xong Windows XP Hãy làm việc tốt với J Chúc bạn may mắn, thành công Tài liệu bạn phải công nhận tác giả bạn Nguyễn Trung Kiên (ntkien45diendan@yahoo .com. vn) Trong trình... hình chọn phân vùng cài đặt ra: Bạn chọn phần vùng cài đặt windows dùng phím mũi tên để chọn, chọn xong bấm ENTER Màn hình (Màn hình lựa chọn định dạng ổ cứng): tùy chọn format ổ cài win theo định... hình hiện: Đây hình thiết lập quốc tế (có thể thiết lập sau cài win xong.) nhâp next đến hình Bạn gõ tên vào, nhấp next: Bạn gõ mã cài xác vào sau: Nhấp next Bạn đặt tên máy tính mật quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: cai winxp Cài WinXP Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp Com Cai winxp, cai winxp Cài WinXP Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp Com Cai winxp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay