Com chan doan va khac phuc cac tranh chap cua hdh

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:53

Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chẩn đốn khắc phục tranh chấp hệ thống Xem bai viet bang font ABC PCWorld VN 1/99 Cần tìm cho nguồn gốc trục trặc phần cứng lỗi General Protection Fault cơng việc vừa cơng vừa bực Nếu may mắn, việc phục hồi lưu Registry giúp bạn hiệu (tham khảo mục "Thủ thuật phần cứng", PC World VN 12/98, trang 106) Nhưng việc phục hồi thất bại, nguyên nhân trục trặc hàng chục driver tập tin cấu hình, kết hợp hai Việc tìm kiếm thủ phạm thường q trình loại trừ tẻ nhạt Đầu tiên bạn vơ hiệu hóa tập tin nghi ngờ, khởi động lại PC xem hết trục trặc chưa Nếu chưa lại tiếp tục tập tin khác Rất may, System Configuration Utility Windows 98 làm cho công tìm hỏng hóc trở nên dễ dàng, không rõ ràng đơn giản đến mức làm Tuy nhiên, trước hết phải có vài lời cần làm Windows 3.x 95 Với Windows 3.x, vơ hiệu hóa driver có liên quan đến việc mở tập tin cấu hình thích hợp - thường autoexe.bat config.sys thư mục gốc, system.ini win.ini folder Windows - sau đó, trình biên tập văn bản, tìm dòng lệnh khởi động driver loại bỏ dòng cách thêm dấu chấm phẩy (;) vào chỗ bắt đầu dòng win.ini, thêm rem vào autoexec.bat config.sys Mặc dù Microsoft có nỗ lực nhằm đơn giản hóa tình trạng phiên sau họ, Win95 lẫn Win98 đòi hỏi phải thay đổi mức độ phức tạp Trong Windows 95, Microsoft dời liệu cấu hình nhiều hết mức vào vị trí trung tâm Registry - đồng thời cung cấp Device Manager để làm công cụ duyệt xem trạng thái thiết bị lắp đặt Tuy nhiên, Registry không liệt kê hết driver Để giữ tính tương thích với số phần cứng phần mềm 16 bit cũ, Microsoft trì bốn tập tin cấu hình nói phận tích hợp Windows 98 sau kiểm tra Device Manager để tìm tranh chấp phần cứng rõ ràng, tập tin nơi tốt để bắt đầu việc xem xét PC bạn có trục trặc nghiêm trọng Cơng cụ tìm hỏng hóc Windows 98 Tiện ích System Configuration Utility Windows 98 (hình 1) cung cấp giao diện đơn giản cho phép bạn dễ dàng kiểm sốt tập tin cấu hình - dòng tập tin - chạy hệ thống khởi động Nó cung cấp cơng cụ tiên tiến để chẩn đốn số trục trặc phổ biến, đồng thời cho phép bạn khơng chọn - loại trừ nguồn gốc trục trặc - phần mềm tự động chạy khởi động http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hình 1: Cô lập trục trặc hệ thống cách xác định tập tin khởi động phải xử lý Kích hoạt System Configuration Utility cách gõ msconfig vào hộp Start.Run, cách chọn trình đơn Tools tiện ích System Configuration Utility (Start.Program.Accessories.System Tools) trình đơn View tiện ích cho phép truy cập nhanh nhiều công cụ tìm hư hỏng khác Control Panel, Device Manager, Display Settings, nên bạn phải tạo shortcut để dễ phát động Tìm msconfig.exe folder Windows\System, bảo đảm cửa sổ folder khơng bị phóng đại, kéo biểu tượng tập tin vào desktop Từ trình đơn vừa xuất hiện, chọn Create Shortcut(s) Here Tìm kiếm trục trặc Tiến hành tìm hỏng hóc PC System Configuration Utility theo trình ba bước Hai bước đầu loại trừ bốn tập tin cấu thủ phạm đáng ngờ nhất, bước cuối kiểm tra phần mềm khởi động số vấn đề phần cứng đặc biệt Tuy nhiên, trước bắt tay vào việc tìm hiểu nguyên nhân trục trặc, phải khơng để trục trặc xảy cho mình: tiến hành lưu tập tin cấu hình Nhấp chuột lên nút Create Backup nhãn General (hình 1), tập tin autoexec.bat, config.sys, system.ini, win.ini tự http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí động chép vào thư mục gốc lấy phần mở rộng pss Về sau, việc thay đổi lại làm xuất nhiều trục trặc hơn, bạn phục hồi tập tin cách nhấp chuột lên nút Restore Backup Đồng thời phải kiểm tra thuộc tính tập tin Nhấp nút phải chuột lên tên tập tin Explorer, chọn Properties, tập tin đánh dấu "read only", bạn loại bỏ hạn chế cách bỏ chọn ô "Read-only" Tiếp theo, nhãn General System Configuration Utility, bạn thay đổi cài đặt Startup Selection Normal Selective Startup Mỗi tập tin cấu hình liệt kê bên cạnh hộp kiểm tra (check box) Một chọn (check) có nghĩa Windows 98 nạp tập tin này, khơng chọn có nghĩa bị bỏ qua Nếu có ô chuyển sang màu xám không chọn tập tin khơng tồn máy bạn Ví dụ, winstart.bat - tập tin mạng chế độ thực có màu xám hầu hết máy Chú ý: khơng có tập tin autoexec.bat config.sys, đừng lo lắng Windows 98 khơng cần có chúng chạy xác, phải có hai tập tin system.ini win.ini Bắt đầu việc kiểm tra cách bỏ chọn (uncheck) ô ứng với config.sys, nhấp OK bên hộp thoại chọn Yes nhắc khởi động lại hệ thống Nếu hết trục trặc config.sys thủ phạm Nếu khơng, tiếp tục q trình loại trừ ba tập tin lại Nếu bạn cách ly tập tin cấu hình gây trục trặc bước tìm xem dòng lệnh tập tin bị lỗi Chuyển đến nhãn System Configuration Utility tập tin Bên nhãn bạn nhìn thấy dòng nhóm dòng lệnh tập tin liệt kê, dòng kèm theo hộp kiểm tra bên cạnh (hình 2) Một chọn nghĩa dòng lệnh chạy tập tin xử lý; khơng chọn ngược lại http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hình 2: Vơ hiệu hóa bốn nhóm dòng lệnh lúc để tăng tốc q trình tìm hư hỏng Khắc phục trục trặc Bắt đầu với tất dòng lệnh khơng chọn, liên tục khởi động lại máy sau lần bổ sung thêm dòng chọn Nếu tập tin có nhiều dòng, bạn tiết kiệm chút thời gian cách chọn bốn dòng nhiều nhóm dòng lúc đợi xem trục trặc có xuất lại hay không Nếu làm mà gây hỏng Windows, lần khởi động sau máy đưa bạn vào Safe Mode, trường hợp bạn khắc phục cách phục hồi cài đặt vừa cải đổi System Configuration Utility để trở lại dạng "khoẻ mạnh" trước Nếu khơng có tập tin cấu hình nguyên nhân gây đau khổ bạn, khởi động lại hệ thống mà khơng có phần mềm tự động chạy lúc khởi động, ý xem điều có loại trừ trục trặc hay không Tiến hành kiểu khởi động lại cách bỏ chọn hộp kiểm tra cuối cùng, đánh dấu AàLoad Startup group items' nhãn General Nhưng trước khởi động lại, bạn mở nhãn Startup đảm bảo tất chương trình chọn; chương trình nạp qua Aàrun=' win.ini phải bỏ chọn tay cuối thao tác không mang lại kết quả, bạn nhấp chuột lên nút Advanced bên nhãn General Ơở bạn tìm thấy số cách cài đặt để tìm trục trặc sau: http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí * VGA 640x480x16 Việc chọn cài đặt thay driver hiển thị dùng driver VGA ban đầu Các trục trặc driver đồ họa gây loại phổ biến, dẫn đến rắc rối, từ hình ảnh hình bị tượng tự khởi động lại hệ thống Nếu với thay đổi mà giảm bớt trục trặc, tải xuống driver cập nhật từ Web site hãng chế tạo card đồ họa bạn dùng * Hạn chế nhớ Các chip nhớ bị hỏng gây nhiều lỗi Việc hạn chế nhớ trị số thấp - 16MB chẳng hạn - ngăn Windows 98 truy cập vào lượng RAM vượt trị số Nếu mẹo làm cho trục trặc biến phải thay chip nhớ Nếu bạn có nhiều SIMM DIMM, phải tháo tất chúng cắm vào đồng thời khởi động lại máy cô lập chip hỏng, thay module nhớ bị hỏng Thực xong việc cài đặt này, bạn đừng quên bỏ chọn để Windows 98 truy cập vào toàn RAM hệ thống cũ * EMM Exclude A000-FFFF Việc chọn cài đặt ngăn ngừa tranh chấp hệ thống thích ứng ROM hệ thống với chương trình chạy nhớ mở rộng (expanded memory) game chẳng hạn Nếu không ham chơi game, bạn lo lắng điều này, có ứng dụng DOS cũ kỹ dùng kiểu nhớ mở rộng Nếu chọn cài đặt khắc phục trục trặc, bạn để nguyên cài đặt chọn (nó tách nhớ khỏi ứng dụng Windows), cố đồng dải (hoặc dải) nhớ tranh chấp cách bỏ chọn ô bổ sung thêm dòng EMMExclude = C400 - C7FF E000 - EFFF vào đoạn [386 Enhanced] system.ini Bạn thường xuyên thấy có tranh chấp xảy phạm vi hai dải này, đồng tất ROM địa shadow bạn biết rõ dải đặc trưng để loại trừ * Vơ hiệu hóa khả đóng nhanh Có số ứng dụng khơng thích chức đóng nhanh Win 98 làm cho hệ thống bị treo Cài đặt có trang bị thủ tục Windows 95 chậm Minh Xuân US PC World 1/99 Khơng có máy in? Chuyện vặt! Bạn gửi tài liệu cho máy in ảo, sau in chúng bạn truy nhập vào máy in Mở folder Printer Control Panel chọn Work Office trình đơn File Khi sẵn sàng chế độ spooling (Properties.Details.Spool Settings) đồng thời cài đặt xong driver máy in, tài liệu mà bạn muốn in lưu lại đĩa cứng Khi trở lại với máy in riêng văn phòng, bạn vào trình đơn file bỏ chọn Work Office Windows 98 nhận biết ghép nối bắt đầu tác vụ in http://tailieutonghop.com ... lên nút Advanced bên nhãn General Ơở bạn tìm thấy số cách cài đặt để tìm trục trặc sau: http://tailieutonghop .com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop .Com - Kho tài... tập tin xử lý; ô không chọn ngược lại http://tailieutonghop .com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop .Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hình 2: Vơ hiệu hóa bốn... autoexec.bat, config.sys, system.ini, win.ini tự http://tailieutonghop .com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop .Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí động chép vào thư mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Com chan doan va khac phuc cac tranh chap cua hdh, Com chan doan va khac phuc cac tranh chap cua hdh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay