Com main kiem tra cac loi hu hong o mainboard

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:45

Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Kiểm tra mạch kích nguồn: - Đa số main không cần CPU (trừ số main INTEL bắt buộc phải có CPU kích nguồn) - Nếu kích nguồn khơng thử tháo giắc 12V (4pin) kích thử vấn đề 100% nằm mạch VRM bị chạm chập - Kích ép: lỗi mosfet đảo hay nhẹ, kíc ép chạy bình thường Kích ép mà khơng chạm chập nặng - Đo 5V (hoặc 2v5–>5V) pin PS-ON Nếu mất: Dò Pin PS-ON -> Chip NAM hay SIO Vào thằng đập thằng (Nếu chip NAM kiểm nguồn thay thử thạch anh chip nhé) - Dò mosfet đảo (hoặc IC đảo): chân xanh -> (qua) cổng đảo (hay trực tiếp)-> SIO ; Đập cổng đảo SIO hỏng chính: chết mosfet đảo, lỗi SIO, lỗi chip NAM Xung clock: chạy kích nguồn mà chưa cần cắm CPU, Kiểm tra CLK sửa bước Thường khò lại, thay thạch anh thay IC clock hết Kiểm tra mức nguồn: - Vcore; mạch VRM
- Xem thêm -

Xem thêm: Com main kiem tra cac loi hu hong o mainboard, Com main kiem tra cac loi hu hong o mainboard

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay