Lời bài hát hợp âm guitar Bất ngờ anh yêu em

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:45

Bất ngờ anh yêu em Có phải ta [C] yêu không em [G] Bàn tay khẽ [Am] chạm mà tim bối rối Và [F] đêm đêm anh thấy [G] nhớ em nhiều Lòng [F] anh khơng thơi thao thức suy [G] tư Có phải [C] yêu người ta hay [G] mơ Và anh thấy [Am] lòng ấm áp Ngày [F] xưa gặp em anh đâu [C] nhớ [Am] mong Mà [F] anh [C] quên [G] em Này người yêu [C] hỡi, em có muốn [G] với anh Đi đến nơi [Am] đâu có riêng hai [C] đứa Thật [F] lòng chẳng nghĩ yêu [G] em đến [Am] Anh [Dm] xa em đâu người [G] Và dù [C] anh u hình [G] bóng em Và dù [Em] anh yêu em [Am] suốt đời Anh [F] người bên em lúc [G] vui Cũng [Em] người bên em lúc [Am] buồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bất ngờ anh yêu em, Lời bài hát hợp âm guitar Bất ngờ anh yêu em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay