Lời bài hát hợp âm guitar Bật dậy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:45

Bật dậy Intro: [Bm] [A] [G] [A] (x2) Ngồi [D] đêm tối lạnh ngắt tơi, [A] Mưa thấm buốt tim nhói, [Bm] Soi vào gương thấy thân xác mệt [A] nhoài Gục [D] ngã sau năm tháng đen tối, [A] Sâu tận lòng gian dối, [G] Con người toan tính giẫm đạp vào [D] ĐK: Bật dậy [Bm] để vươn tới ngày mai, Bật dậy [D] để xua tan niềm đau, Bật dậy [G] để quên điều lo [A] lắng Bật dậy [Bm] trước miệng đời dèm pha, Bật dậy [D] dòng đời phù du, Bật dậy [G] đón nhận đời tốt [A] * [D] Có bạn ước khác [A] Có bạn ước hồn thiện Bởi [G] lẽ sống không ý muốn Và [D] mơ ước cho đời [Bm] Bật dậy em đường dài [A] Bật dậy em để tồn [G] Bật dậy em đừng than thở chi Hãy lau nước [A] mắt khô đừng chờ chi vào [Bm] Bật dậy em ngày nắng lên [A] Bật dậy em để tồn [G] Bật dậy em lau nước [A] mắt khô đừng chờ chi vào [Bm] [A] [G] [A]
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bật dậy, Lời bài hát hợp âm guitar Bật dậy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay